Efterslægt - finn rune jensen

EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT
FOR
JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ
OG
APELONE BARBARA CLAUSDATTER.
Johan er født ca. 1840, ifølge Fredericia borgerbog er han født i Hargardt – men hvor er det? Er det
Stargard i Polen?
I Fredericia er der den 12.-03.-1855, begravet en musketerer ved navn Christopher Gros, 68 år, det
kunne være hans far.
Johans barnebarn bankdirektør Johan Jacob Grooss har udtalt, at han var af Ungarns slægt. (Vejle
Amts årbog 200X), hans mors navn bærer ikke præg af, at være andet en dansk. I en anden gren af
slægten bliver Østrig nævnt.
Der findes også en lille by ved Postdam som hedder Grosskreutz.
I folketællingen for 1803, er der i Friederichstadt (Frederikstad) en garver familie, manden hedder
Christian Friederich Grosskreutz er 60 år, ikke født i Friderichstadt, han har blandt andet en søn på
12 som hedder Johann Christoph Grosskreutz.
Christian kunne godt være en lillebror til Johan, når man ser på erhverv, alder og hans søns navn,
her skal bemærkes at Johans yngste søn hedder Christian Frederich Gross.
I folketællingen for 1803 er der en Anna Margaretha Groskreutz i Friederichstad på 25 år,
aldersmæssigt kan være Christian Friederich Grosskreutz datter, Johann Christopher Groskreutz har
en datter der hedder Anna Margaretha Gross.
Friedrichstadt og Fredericia er begge nye byer, grundlagt i 1621 og 1650 som har tiltrukket folk
udefra, med et indbyggertal i 1803/1801 på 2215 og 3476 indbygger. Til sammenligning havde
Vejle 1309 indbygger i 1801 og Horsens 2398.
Kan man forstille sig to håndværksbrødre fra Ungarn som er gået på valsen og har slået sig i de to
byer? Men Christian Friederich Grosskreutz forældre er tømmer Christian Friederich Grosskreutz
og Anna Regina Lesikow (eller Leirikow), Hun er født i Werder/Stargard, Pommen. Tømmer
Christians fødested kendes ikke.
I Fredericia har der været et område som er blevet kaldt ”a gross” om det har noget med Johan at
gøre, vides ikke.
Johan er garver i Fredericia, han bliver forlovet med Apelone Clausdatter den 15.-08.-1769 og gift
den 11.-10.-1769. Han bliver borger i byen den 08.-10.-1869.
Apelone er født den 15.-05.-1849 af konstabel og skomager Claus Erichsen og Margrethe
Hansdatter Gundorf.
Det er Claus andet ægteskab og han stammer muligvis fra Fyn, Margrethe er fra Jylland og hendes
slægt kan føres tilbage til Skipper Klement.
Johan og Apelone får 9 børn:
1) Tobias Gross, født den 04.-08.-1770 i Fredericia
2) Anna Margaretha Gross, født den 14.-03.-1773 i Fredericia
3) Claus Gross, født den 18.-12.-1774 i Fredericia
4) Marie Cathrina Gross, født den 25.-04.-1776, død den 27.-04.-1776 i Fredericia
5) Marie Catrine Gross, født den 14.-03.-1777 i Fredericia
6) Ingeborg Gross, født den 29.-01.-1779 i Fredericia
7) Magdalene Gross, født den 02.-06.-1780 i Fredericia
8) Susanne Gross, født den 02.-04.-1783 i Fredericia
9) Christian Frederich Gross, født den 19.-12.-1786 i Fredericia
I Folketællingen (FT) for 1787 er adressen Gothersgade 201, i FT 1801 er den Gothersgade 445.
Den 16.-03.-1787 er Johan nævnt som navers gæst i Fredericia Michaelis kirke.
Johan bliver begravet den 06.-03.-1818 i Fredericia, ca. 78 år.
Apelone bliver begravet den 21.-04.-1821 i Fredericia, 71 år.
2. GENRATION
Tobias Groos bliver gift 2 gange først med Maren Hansdatter Jørgensen den 18.-06.-1795 i
Middelfart.
Tobias er borger og garver i Middelfart.
Maren er født den 18.-03.-1774 i Middelfart af Commissair og Bager Hans Jørgensen ”Bager” og
Anna Hansdatter.
De får et barn:
1) Esaias Grooss, født den 28.-03.-1796 i Middelfart.
Maren dør den 05.-07.-1797, 23 år, af vattersot.
I FT1801 opholder Esaias sig ved, sine bedsteforælder i Fredericia.
Tobias bliver gift anden gang med Johanne Pedersdatter Schou den 18.-10.-1800.
Johanne er født i 1776 i Taulov, hendes forældre er Peder Jensen Schou og Karen Nielsdatter.
De får 10 børn:
1) Peter Gross, født den 06.-12.-1801 i Middelfart
2) Maren Gross, født den 27.-01.-1804 i Middelfart
3) Apollone Barbara Gross, født den 28.-03.-1806 i Middelfart, død den 01.-04.-1810 i
Middelfart
4) Johan Jacob Gross, født den 26 .-06.-1808 i Middelfart, død den 16.-08.-1808 i Middelfart
5) Karen Gross, født den 26.-06.-1809 i Middelfart
6) Johan Jacob Gross, født den 24.-08.-1811 i Middelfart, død den
7) Tobias Gross, født den 07.-02.-1814 i Middelfart
8) Johan Jacob Gross, født den 26.-08.-1816 i Middelfart
9) Abelone Johanne Gross, født den 26.-08.-1816 i Middelfart, død den 06.-04.-1826 i
Svinninge
10) Marie Gross, født den 30.-10.-1818 i Middelfart
Tobias bliver også kræmmer i Middelfart, det vil sige, at han har stået for skatteopkrævningerne.
I FT 1801 er deres adresse Store Adelgade 80 i Middelfart.
Tobias går fallit i 1818 og der holdes opbudsbo ved skifteretten, det første møde holdes
lillejuleaften 1818. blandt andet skylder han op til 700 rigsdalere til Vends herreds overformynderi.
På et tidspunkt flytter familien til Holbæk, hvor sønnen Peter er garver.
Tobias dør den 03.-05.-1833 i Holbæk, 63 år.
Johanne dør den 29.-03.-1837 i Holbæk, 61 år. I kirkebogen står der: garver Gross enke – til sidst
fattiglem.
Anna Margaretha Gross bliver gift med Jens Frederich Møller den 09.-05.-1794 i Fredericia.
Jens er født ca. 1770 i Horsens, hans far hedder Frederik Møller og moren er sandsynligvis Anne
Jensdatter.
Jens er garver og brændevinsbrænder i Vejle
De får 8 børn sammen:
1) Anne Johanne Møller, født den 06.-05.-1795 i Vejle
2) Christian Christopher Møller, født den 25.-02.-1797 i Vejle
3) Johan Møller, født den 20.-09.-1798 i Vejle
4) Fritz Møller, født den 16.-01.-1801 i Vejle
5) Clausdimus Møller, født den 23.-05.-1802 i Vejle
6) Karen Møller, født den 18.-12.-1803 i Vejle
7) Magdalene Møller, født den 03.-04.-1809 i Vejle
8) Susanne Møller, født den 01.-07.-1810 i Vejle, må være død før komfirmation.
17.-01.-1800 er der i Vejle kirkebog indført under døde: blev garver Møllers søn P---l ?3?
Anna dør den 13.-08.-1810 i Vejle, 37 år.
I Annas skrifte er formynderen kobbersmed, sønnen Fritz eller Frederik som han senere bliver kaldt
bliver kobbersmed i Randers
Jens gifter sig igen med Jensmine Jacobsdatter, de får mindst 4 børn sammen: Anne Margrethe (død
1814), Susanne, Jacobine og Jens Jacob.
I FT 1834 er Jens adresse: Uden for byens roder nr. 192 i Vejle.
Jens dør den 30.-07.-1839 i Vejle, 69 år.
Claus Gross bliver gift med Knudine Deickmand den 13.-12.-1823 i Kolding.
Claus kalder sig også for Claudius, han er justitsråd og toldinspektør i Kolding.
Knudine er født den 18.-04.-1801 i Kolding, hendes forældre er Borgmester Hans Deickmann og
Elisabeth Christine Thomsen.
De får en søn:
1) Hans Søren Oluf Claudius Grooss, født den 24.-08.-1827
I FT 1834 og FT 1845 er der en datter: Mensonia Grooss, hendes rigtige navn er Mensonia
Christiane Petrea Deickmann, hun er født i Fredericia den 30.-11.-1825, hun er konfirmeret i
Kolding den 04.-10.-1840 (opslag 09e01e02) her findes henvisningen til hendes dåb.
Hendes forældre er Andreas Christian Deickmann og Elisabeth Larsen. Hun beholder Grooss
efternavnet og bliver selskabsdame i København (FT1885)
I FT 1801 findes en Claus Gross som Stud. Theol. i Klædebo Kvarter, København som
aldersmæssigt passer.
I FT 1834 er deres adresse Vestergade 25 i Kolding.
Claus dør den 01.-09.-1857 i Skanderborg, 83 år.
Knudine dør den 16.-10.-1869 i Skanderborg, 68 år.
Marie Catrine Gross bliver gift med Ole Nørager Jørgensen den 09.-06.-1809 i Årby
Ole er født i Kalundborg 9-4-1775 forældre Nicolia Jørgensen og Chatrine Olesdatter Nørager
Ole er gårdmand og gæstgiver i Svinninge.
De får mindst 4 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
Johan Nicolai Jørgensen, født den 29.-08.-1810 i Svinninge
Jørgen Jørgensen, født den 02.-05.-1812 i Svinninge, død den 11.-12.-1813
Jørgen Christian Jørgensen, født den 27.-12.-1813 i Svinninge, død den 25.-02.-1814
Christian Jørgensen, født den 14.-12.-1814 i Svinninge
I FT 1801 i Branderup Bye som tjenestepige ved præsten
I FT 1834 opført som enke og gaardejerinde med 12 ansatte i Svinninge, Holbæk amt, her bor
hendes broderdatter - af samme navn - Marie Cathrine Groos (16 år) (Tobias datter? Som her har
fået et mellemnavn).
I FT 1845 opført som enke og bosat i et hus med 2 ansatte og nævnt som forhen Gjestgiverinde.
Broderdatteren er bosat på kroen som opvartningsjomfrue.
Svinninge kro.
Ole død den 06.-08.-1824 i Svinninge, 49 år.
Marie dør den 27.-02.-1858 i Svinninge, 81 år.
Ingeborg Gross
Er i FT 1834, ugift, i Svinninge, Holbæk amt som husbestyrerinde for Maren Abelone Neergaard.
Er i FT 1840 i København, ugift og lever som kostgænger.
Magdalene Gross bliver gift med Johan Frederich Struntze den 13.-07.-1804 i Fredericia.
Johan er født 13.-11.-1774, hans forældre er Johan Christopher Struntze og Catharina Jacobine
Schobern.
Johan er farver i Fredericia.
De får 4 børn:
1) Frederiche Struntze, født den 13.-12.-1804 i Fredericia
2) Johan Christopher Struntze, født den 03.-04.-1807 i Fredericia
3) Carl Wilhelm Struntze, født den 27.-05.-1809 i Fredericia
4) Magdalene Struntze, født den 05.-03.-1813 i Fredericia
Johan dør 04.-05.-1814 i Fredericia, 39 år.
Efter Johans død gifter Magdalene sig med farver Frederich Peter Holst den 05.-04.-1816 i
Fredericia.
De får mindst 1 barn sammen:
1) Johanne Dorthea Holst, født den 10.-05.-1816 i Fredericia.
I FT 1834 er adressen Prinsessegade 394a i Fredericia. Her er Magdalene opført som enke og
farverinde, og børnene Frederiche, Johan og Magdalene bos hos hende.
Magdalene dør den 15.-04.-1856 i Fredericia, 76 år.
Susanne Gross bliver gift med Bernhard Wilhelm Withøft den 14.-12.-1832 i Svinninge.
Wilhelm er født ca. 1782 i Osnabrück.
Bernhard er blikkenslagermester i Holbæk.
De får ingen børn sammen.
Bernhard har sønnen Lauritz Christopher Withøft som bliver gift med Magdalene Gross datter
Magdalene Strunze.
Susanne flytter fra Fredericia 12.-06.-1823 til Svinninge, til pastor Basse
I FT1840 nævnt som ”Dreier Blikkenslager Proffesion”
I FT1845 er adressen Ahlgade 7b i Holbæk.
Wilhelm dør den 20.-04.-1839 i Holbæk, 57 år.
Susanne dør den 15.-03.-1861 i Holbæk, 77 år.
Christian Frederich Gross bliver gift med Maren Lund, den 08.-09.-1821 i Fredericia.
Christian er garver i Fredericia, mon ikke han har overtaget farens forretning.
Maren er født ca. 1802, hendes forældre er Jacob Petersen Lund og Maren Palles.
De får 6 børn:
1) Apelone Oline Grooss, født den 04.-01.-1823 i Fredericia
2) Johan Jacob Grooss, født den 18.-04.-1824 i Fredericia
3) Claus Grooss, født den 19.-01.-1826 i Fredericia, død den 27.-08.-1826 i Fredericia.
4) Johanne Grooss, født den 08.-04.-1827 i Fredericia
5) Maria Cathrine Grooss, født den 02.-06.-1828 i Fredericia
6) Knudine Grooss, født den 12.-12.-1829 i Fredericia
I FT 1834 er adresse Gothersgade 445.
Christian dør den 16.-08.-1832 i Fredericia, 45 år.
Efter Christians død gifter Maren sig med Søren Larsen Adolphsen som i FT 1834 er ført som
garvermester.
Søren Larsen Adolphsen er født ca. i 1804 i Hillerød, de for tilsammen mindst 4 børn Caroline,
Jacobine, Christian og Wilhelmine.
I FT 1845 er de bosat i Hobro med adresse i Adelgade, hvor Søren Larsens Adolps stilling er Told
og consumtionsbetjent, her bor Knudine og deres fælles børn.
Maren dør den 26.-06.-1891, 89 år.
3. GENRATION
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Esaias Grooss er i forhold til 2 kvinder, første gang bliver han gift med Anna Kristine Brock den
17.-05.-1820 i Middelfart.
Esaias Gross
Bagpå står der ”Esaias Gross, født 18 Marts 1796, Optaget i Marts 1868. Her er Faders Potrait, naar
jeg faar taget mit af, skal Eder faae mit. Mathilde Floyd”
Billedet må være taget før Esaias kommer til USA i 1869, med mindre han har været der tidligere.
Eftersom Mathilde underskriver sig med Floyd, må billedet være sendt til Thora efter år 1900.
Esaias er snedkermester i Middelfart.
Anna K.B. er født den 15.-02.-1798 i Middelfart, hendes forældre er vævermester Hans Andersen
Brock og Maren Pedersdatter.
De får 6 børn:
1) Hans Tobias Grooss, født den 31.-07.-1821 i Middelfart, død den 05.-12.-1824 i Middelfart
2) Jørgen Christian Grooss, født den 09.-03.-1823 i Middelfart, død den 23.-11.-1824 i
Middelfart
3) Jørgen Christian Grooss, født den 28.-11.-1824 i Middelfart
4) Hans Tobias Grooss, født den 15.-05.-1826 i Middelfart
5) Johan Christopher Grooss, født den 15.-05.-1826 i Middelfart, død den 05.-06.-1826 i
Middelfart
6) Frederik Wilhelm Grooss, født den 01.-11.-1828 i Middelfart, død den 02.-02.-1834 i
Middelfart
Anna K.B. dør den 11.-08.-1831 i Middelfart, 33 år.
I FT 1834 bor Anna Marie Jørgensen på samme adresse og er opført som husholderske og enke, i
kirkebogen finder man hende som ” kusk Anders Christensen Rolsøes fraskilte hustru” hendes
datter Christine Dorthe bor der også.
Anna M.J. er født den 02.-08.-1803 på Fænø, Middelfart, hendes forældre er Jørgen Clausen og
Dorthe Marie Pedersdatter. Anna M.J. bliver gift med kusk Anders Christensen Redsøe den 12.-04.1822 som hun får en datter med den 27.-02.-1824; Maren Juliane Marie Redsøe, hun bliver senere
gift med bagermester Johan Heinrich Meyer i Kolding, senere flytter de til Svendborg. Hun får sin
anden datter Christine Dorthe Trochmann den 31.-08.-1826 sammen med Erik Trochmann, her står
hun som fraskilt i Kirkebogen.
De får 4 børn:
1) Easias Claudius Grooss, født den 01.-07.-1833 i Middelfart, død den 22.-09.-1833 i
Middelfart
2) Esaimina Mathilde Julina Grooss, født den 06.-06.-1835 i Middelfart
3) Thora Caroline Frederikke Grooss, født den 02.-01.-1838 i Middelfart
4) Ane Clausine Dothea Gross, født den 06.-02.-1843 i Rorslev, død den 02.-02.-1844 i
Rorslev
I FT 1834 er adressen Mads Lunds fierding, Søndergade, Middelfart.
I FT 1845 er Anna M. J. bosat i ejet hus, i Blanke By, Rorslev sogn, sammen med Esaimina og
Thora, Esaias er ikke at finde i FT 1845.
Anna M. J. får kontakt til Boye banden på Fyn og:
Tirsdagen den 18. juli 1854.
Retten blev sat i Ane Marie Jørgensens, Anders Christensen Rolsøes fraskilte hustrus hus i Blanke,
hvor sagen igen blev foretaget, og hvor bemeldte fruentimmer var til stede.
Dommeren fremlagde under litra I.I.I.I. en rapport af 18. maj d.år med 1 bilag mrkt. ad I.I.I.I.
For retten fremstod Ane Marie Jørgensen, Rolsøes fraskilte hustru sædvanlig kaldet madam Giras
og forklarede på anledning at være født på Fænø den 2. august 1803 af forældrene Clausen og
hustru Dorthe Marie Pedersen og har stedse opholdt sig i Vends herred. Hun nægter at have været
tiltalt eller straffet.
Efter at være foreholdt rapporterne P.P., S.S, U.U. og I.I.I.I. vedgår komparentinden at have været i
besiddelse af og udleverede samtlige de deri anførte genstande, hvilke hun tid efter anden har
modtaget af en karl nemlig Thomas Rasmussen, som hun har kendt i 2 á 3 år, og som i den tid
jævnlig er kommet i hendes hus. Han har foræret hende de fleste af disse ting dog med undtagelse
af mandefolkebenklæderne nemlig fra nr. 98 til 103 og 109 samt 126, 127 og 128, hvilke hun kun
skulle bevare for ham, medens han er i militærtjeneste.
Komparentinden har vel engang givet ham 10 rgdl., men dette var ikke som betaling for ommeldte
tøj men kun et lån, som han skulle tilbagebetale hende eller i alt fald arbejde for dem.
Med hensyn til Rasmussens adkomst til disse genstand da nægter komparentinden, at han
nogensinde ligefrem har sagt til hende, at de var stjålne, og endnu mindre ved hun, hvor de er tagne,
men hun vil derimod ikke nægte, at hun jo havde formodning om, at han havde stjålet dem.
Samtlige ovenanførte genstande, der var medbragte, blev derefter komparentinden forevist og af
hende vedkendt som dem, hun på den omhandlede måde har modtaget af bemeldte Thomas
Rasmussen og dels beholdt og dels disponeret over dem, skønt hun efter det anførte havde
formodning om, at de var stjålne.
Med komparentinden samtykke blev de anførte genstande vurderet således: Nr. 97 - 4 mk., nr. 98
- 4 mk., nr. 99 - 4 mk., nr. 100 - 3 mk., nr. 101 - 12 mk., nr. 102 - 1 mk., nr. 103 - 2 mk.,
nr. 106 - 4 mk. 8 sk., nr. 107 - 3 mk., nr. 108 - 4 rgdl., nr. 109 - 4 rgdl., nr. 110 - 3 rgdl.,
nr. 111 - 2 mk., nr. 112 - 3 mk., nr. 118 - 1 rgdl. 2 mk., nr. 119 - 5 rgdl., nr. 120 - 4 mk. 8
sk., nr. 121 - 1 rgdl., nr. 122 - 4 mk., nr. 123 - 2 mk., nr. 124 - 4 mk., nr. 125 - 4 mk. 8 sk.,
nr. 126 - uden værdi, nr. 127 - 1 rgdl. Koben iflg. rapport af 18. maj - 8 rgdl.
Sigtelsen lyder på Hæleri
Anna Marie Jørgensen fik den 21. August 1855 følgende dom: Fængsel på vand og brød i 4 x 5
dage.
Anna M. J. flytter til Middelfart 01.-11.-1859 fra Rorslev
Anna M. J. dør den 04.-06.-1860 i Middelfart, 56 år.
I FT 1850 er Esaias i Fredericia
I FT 1860 er Esaias i Vellev Sogn hos sønnen Hans Tobias Grooss, han findes dog ikke i
til/afgangslisterne fra Vellev sogn.
Emigrere til USA 07-08-1869, sidste opholdsogn: Odense.
Han sejler med skibet Minnesota fra Liverpool den 15.-07.-1869 ankomst New York 28.-07.-1869,
og er formentlig rejst videre med tog til Ogden, Utah ankomst 06.-08.-1869. Billetten fra
København kostede 300 kr.
En historie fortæller fra en anden gren af familien, at han tabte sin høje hat i vandet på vej over
Atlanten.
Er opført på USA FT 1870, ved datteren E. Mathilde J. Grooss i Provo City, Utah.
Om Esaias også bliver mormon vides ikke.
Esaias dør i Provo City, USA og er begravet på Provo Citys kirkegård i januar 1881.
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Peter Gross bliver gift med Anna Cathrine Olsdatter den 18.-09.-1829 i Holbæk, hun er mor til den
første Oline, herefter hedder børnenes mor Catrine Petersen og i FT 1845 for Holbæk hedder hans
hustru Ane Hermansen. I kirkebogen bliver Peter kun gift engang i Holbæk.
Peter er garvermester i Holbæk.
Anna er født ca. i 1804.
Peter og hans hustru(er) får 6 børn:
1) Oline Marie Gross, født den 06.-11.-1829 i Holbæk, død den 14.-10.-1833 i Holbæk
2) Georgine Magdalene Gross, født den 20.-06.-1832 i Holbæk, død den 22.-10.-1833 i Holbæk
3) Ole Christian Gross, født den 02.-08.-1834 i Holbæk, død den 22.-09.-1842 i Holbæk
4) Oline Maria Gross, født den 29.-03.-1837 i Holbæk, død den 28.-05.-1852 i Holbæk
5) Carl Ferdimand Gross, født den 12.-03.-1840 i Holbæk
6) Carl Christian Gross, født den 22.-01.-1844 i Holbæk
I FT 1834 og 1840 er der nævnt en Peter Gross som søn af Peter Gross (3)
I FT 1834 og FT 1845 er adressen Ahlgade 7 i Holbæk.
I Holbæk by fogeds skrifteprotokol dør Peter og Anna på fattiggården som fattiglemmer.
Anna dør den 01.-11.-1858 i Holbæk, 55 år.
Peter dør den 08.-03.-1859 i Holbæk, 57 år.
Fra Holbæk by fogeds skrifteprotokol
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Maren Gross
Rejser fra Holbæk 14-10-1821 til Svinninge
Er i 1833 i Jyderup
Er i FT 1850 ugift husholderske på en gård i Bjergsted, Holbæk amt.
Er i FT 1860 i Sall by, sammen med søsteren Karen
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Karen Gross bliver gift med Snedker Søren Christian Tandrup den 29.-11.-1853 i Sjørslev
Søren er født 1806 i Sønderhaa
De får ingen børn sammen.
Rejser fra Holbæk til Khov (?) 09.-05.-1825.
FT1834 I Faarevejle, Adelersborg Hovedgård som Husjomfru.
Er i FT 1840 på Ellingegaard, Højby som husjomfru.
Kommer 08.-01.-1845 til Bøgildgård fra Høibye på Sjælland.
FT1845 Thorning sogn, Viborg, Bøgildgård opført som Slægtning til konen: Rasmine Caroline
Gade (43 år) født i Grenå – Tvivler på denne oplysning er rigtig. Men, i 1847 ankommer der en
Frederik Carl Gross? (159 i TL) til Randers fra Grenå på 15 år.
Rejser fra Thorning 01.-11.-1845 til Friisholt som husjomfru, Sahl sogn, Viborg Amt
Rejser fra Sahl sogn den 12.-05.-1848 til Palstrup, Højbjerg Sogn
Er i FT1850 på Palstrup Hovedgaard
Rejser fra Sjørslev sogn i august 1856 til Sall sogn sammen med Søren og hans børn.
Er i FT1860 i Sall by
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Tobias Gross
Er i 1833 i København
Er i FT 1840 i Thisted som garver.
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Jacob Groos bliver gift med Petrea Severine Bang
Petrea er født 30.-07.-1818 Ødum sogn, hendes forældre er Daglejer Søren Sørensen Bang og
Magdalene Margrethe Mohr
De får 1 barn sammen:
1) Emil Johannes Grooss, født den 16.-09.-1855 i Århus.
I FT 1834 er Johan i Holbæk og i lære som garver hos sin storebror Peter Gross.
I 1838 kommer Johan til Randers fra Holbæk, hvor han arbejder som graversvend for L. Petersen.
I FT 1840 garversvend i Fiskergade, Århus.
I FT 1850 bor han i Telggaardstræde sammen med sin søster Marie
Johan bliver borger i Århus Købstad den 19.-05.-1851.
I Århus Stiftstidende kan man læse:
30.-04.-1852
En sort Puddelhund, 6 Maaneder Gl., er Fredagen den 23. April bortkommen fra Læderhandler
Groos paa Vestergade Nr. 649. For Tilveiebringelsen loves en Douceur
21.-06.-1856
En tro Dreng, som skriver og regner godt,kan faae en god Plads i Læderbutikken paa Vestergade
649. Sammesteds kan bekommes Hvalroslæder til d'Hrr. Billardholdere. J. J. Groos
10.-04.-1857
Groos har solgt Stedet Nr. 617 b paa Vestergade for 8.500 Rdr. til Sadelmager Halling.
04.-12.-1886
Idet jeg overdrager min Forretning til Hr. Læderhandler M. G. Meier og anbefaler ham - tilføjer jeg
min oprigtige Tak for den Tillid - - Petrea Groos At jeg af ovennævnte Enkefru P. G. har overtaget
den af hende til Dato førte Læderhandel i Ejendommen Nr. 17 paa Vestergade - - - Aarhus, 23.
Nvbr. 1886 M. G. Meier Læderhdlr.
Ved Emils dåb er Johan Garver og læderhandler, Vestergade 37, Århus.
I FT 1880 bosat i Vestergade 17
I FT 1890 bor Petra i Ny Grønnegade 4, sidehuset sammen med sin søster Ane Elise Bang i samme
FT står hun som ejer af Vestergade 17.
Petrea er ved sin død bosat i Ny Grønnegade 4, Århus.
Johan dør i Århus den 01.-06.-1886, 69 år.
Petrea dør i Århus den 23.-04.-1900, 81 år.
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Marie Groos
I folketællingerne har hun mellemnavnet Cathrine.
I FT 1834 og 1840 er hun opført som plejedatter hos tanten i Svinninge.
I FT 1845 er hun opvartnings jomfru på Kroen i Svinninge.
I FT 1850 bor i Teglgaardsstræde sammen med sin bror Johan
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Anne Johanne Møller
Wilhelm Jørgensen Laurenberg korsør gift 1819
Børn 4
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Christopher Møller bliver gift med Ane B
De får mindst 1 barn sammen:
1) Emilie Antonette Møller, født den 12.-04.-1828 i København.
I FT 1834 bor hun hos Christians bror Johan i Randers, hun bliver konfirmeret i Randers.
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Møller bliver gift med Birgitte Lund i Ålborg den
Johan er Kleinsmedemester.
De får et barn sammen:
1) Jens Frederik Møller, født den 09.-03.-1829 i Ålborg.
I FT 1834 bor de i Hobro på Adelgadens østre side
Bliver anden gang gift med Maren Pedersdatter den 07.-02.-1842 i Randers.
Maren er født den 08.-06.-1806 i Hørring, Randers Amt, hendes forældre er Peder Jensen og
Kristine Rasmusdatter.
De får 5 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
Bertmand Fritz Møller, født den 23.-09.-1841 i Randers.
Christian Christopher Møller, født den 07.-09.-1843 i Randers.
Ane Marie Christine Møller, født den 07.-01.-1845 i Randers.
Peter Møller, født den 01.-12.-1846 i Randers.
Ane Margrethe Møller, født den 04.-04.-1848 i Randers.
I FT 1845 bor de Provstestræde.
Johan dør den 28.-10.-1862 i Randers, 64 år.
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Fritz Møller eller Fredrik bliver gift med Marianne Madsdatter den 02.-05.-1829 i Holstebro.
Marianne er født i den 29.-11.-1810 i Holstebro, hendes forældre er Mads Jakobsen og Sidsel
Hansdatter.
I Randers er hendes efternavn ændret til Jakobsen (datter)
Fritz er kobbersmed i Randers.
De får 1 barn:
1) Jens Frederik Christian Møller, født 03.-02.-1830 i Randers.
I FT1834 er adressen Dytmærsken
I FT1845 er adressen Ubingen
I FT1850 Mariannes mor Sidsel hos dem.
I FT1880 bor Marianne sammen med sønnen Jens.
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Clausdimus Møller bliver gift med Christine Nicoline Jakobsdatter den 28.-02.-1840 i Horsens.
Clausdimus er garversvend og ? i Horsens
Christine er født i ca. 1801.
De får 2 børn sammen:
1) Claudine Møller, født den 31.-12.-1834 i Horsens
2) Alexander Møller, født den 24.-06.-1841 i Horsens
Christine dør den 01.-08.-1841 i Horsens.
Clausdimus gifter sig igen med Karen Christiansdatter den 15.-10.-1841 i Horsens.
Karen er født 29.-12.-1810 i Hatting, hendes forældre er Christen Caspersen og Hellene
Pedersdatter.
De får børn 3 sammen:
1) Jens Christian Møller, født den 22.-12.-1846 i Horsens
2) Christiane Nicoline Møller, født den 10.-06.-1847 i Horsens, død 06.-08.-1847.
3) Christiane Møller, født den 03.-09.-1848 i Horsens, død den 09.-09.-1848.
FT 1845 i Horsens som garversvend, adressen er Grønland.
Clausdimus dør den 10.-01.-1849 i Horsens, 47 år.
Efter Clausdimus død gifter Karen sig med Jens Hansen den 25.-01.-1850 i Horsens.
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Karen Møller
Anna Margareta Gross(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Magdalene Møller
Claus Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Hans Søren Oluf Claudius Grooss bliver gift med Emma Magdalene Struntze den 17.-03.-1858 i
Nykøbing Mors.
Hans er proprietær på Framlev Gård
Emma er født den 17.-03.-1836 i Nykøbing Mors, hendes forældre er Carl Wilhelm Struntze og
Else Martine Østergaard. Carl Wilhelm Struntze(3) er søn af Magdalene Groos(2).
De får 3 børn:
1) Claudius Grooss, født den 13.-11.-1858 i Framlev
2) Carl Wilhelm Grooss, født den 21.-02.-1861 i Framlev, død den 12.-06.-1861 i Framlev.
3) Dødfødt, den 07.-05.-1864 i Framlev
Afskrift af Hans Søren Oluf Claudius Grooss notater. (rød lommebog):
Den 20. oktober 1857 blev jeg forlovet med Emma Magdalene Struntze
Født den 17. marts 1836.
Den 17. marts 1858 fejrede jeg, Hans Søren Oluf Claudius Grooss mit bryllup med Emma
Magdalene Struntze.
Den 13. december 1858 Fødte hun mig en søn, der blev hjemmedøbt den 14.december 1858 og som
blev kaldt Claudius Grooss.
I marts 1859 aborterede min kone.
Den 21. februar 1861 fødte min kone mig en søn, der blev døbt den 1. april 1861 og som i dåben
blev kaldt Carl Vilhelm, som ved døden blev os berøvet den 11. juni 1861.
Den 7. maj 1864 blev min kone efter en meget stærk blodstyrtning forløst med en dødfødt lille pige.
Det stærke blodtab i forbindelse med en besværlig fødsel fremkaldte den tredje dag en meget stærk
barselfeber, der mere og mere tiltog, for så at den gode gud i sin uransagelige visdom bortkaldte
hende fra mig og min kære søn onsdagen den 11. maj om middagen kl. 1.1/2.
Hun blev begravet den 17. maj 1864 efter at vi havde henlevet et lykkeligt ægteskab i 6. år og 2
måneder.
Hun opnåede en alder af 28 år og 2 måneder.
Emma dør den 11.-05.-1864 i Framlev, 28 år.
Hans dør den 15.-12.-1897 i Århus og bliver begravet i Framlev, 70 år.
Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Nicolai Jørgensen bliver gift med Henriette Nicoline Møller.
Henriette er født ca. 1818 i Holmstrup
Bliver ejer af Christiansdal og senere Cathrinedal hovedgård.
I FT 1860 er der 23 ansatte.
De får sammen 11 børn.
1) Ane Marie Jørgensen, født den 19.-04.-1839 i Kundby
2) Johanne Christine Jørgensen født den 21.-08.-1841 i Kundby
3) Georgine Mathilde Jørgensen, født den 10.-04.-1843 i Kundby
4) Cicilie Marie Jørgensen, født den 21.-09.-1844 i Kundby
5) Axel Nørager Jørgensen, født den 02.-10.-1847 i Kundby
6) Christian Olav Jørgensen, født den 17.-10.-1849 i Kundby
7) Henriette Jørgensen, født den 30.-08.-1851 i Kundby
8) Therese Jørgensen, født den 21.-03.-1853 i Kundby
9) Ingeborg Jørgensen, født den 29.-07.-1855 i Kundby
10) Johan Nicolai Jørgensen, født den 20.-03.-1857 i Kundby
11) Johannes Jørgensen, født den 20.-02.-1859 i Kundby
Johan dør den 20.-03.-1872 i Kundby, 61 år.
Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Jørgensen bliver gift med Karen Sicilie Petersen.
Christian er krovært i Svinninge, i FT1845 med 13 ansatte.
I 1853 overtager Christian Særslev gård og bliver proprietær, i FT1880 er der 15 ansatte.
Gården er på 220,8 hektar. Han har gården indtil 1890, hvor sønnen Johan tager over.
Karen er født i 1816 i Gundsømagle
De får 6 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ole Nørager Jørgensen, født den 07.-03.-1846 i Svinninge.
Rasmus Peter Theodor Jørgensen, født den 06.-07.-1847 i Svinninge
Dorothea Marie Jørgensen, født den 05.-05.-1849 i Svinninge
Carl Christian Jørgensen, født den 17.-07.-1851 i Svinninge
Agnes Jørgensen, født den 04.-01.-1853 i Svinninge, død den 28.-05.-1853 i Svinninge.
Johan Nicolai Jørgensen, født den 04.-09.-1854 i Særslev.
Christian dør den 02.-08.-1883 i Særslev, 68 år.
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Frederiche Struntze
Frederiche bor ved sin død i Gothersgade 43
Frederiche dør den 18.-11.-1893 I Fredericia, 88 år.
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Christopher Struntze bliver gift med Andrea Marie Elisabeth Holst den 03.-07.-1863 i
Fredericia.
Andrea er født den 12.-06.-1839.
Johan er farvemester i Fredericia.
De får et barn:
1) Elonora Wilhelmine Emilie Struntze, født den 19.-05.-1859 i Haderslev.
Johan rejser fra Fredericia den 19.-05.-1822 til S….
Johan dør den 29.-12.-1874 i Fredericia, 67 år.
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Wilhelm Struntze bliver gift med Else Martime Østergaard den 01.-06.-1832 i Nykøbing
Mors.
Carl er farver og borgerrepræsentant i Nykøbing Mors.
Else er født den 13.-05.-1810 i Nykøbing Mors, hendes forældre er Christen Østergaard og Anne
Sophie Nysum.
De får 12 børn:
1) Frederich Christian Struntze, født den16.-04.-1833 i Nykøbing Mors
2) Ane Sophie Christine Struntze, født den 14.-09.-1834 i Nykøbing Mors
3) Emma Magdalene Struntze, født den 17.-03.-1836 i Nykøbing Mors
4) Marie Frederikke Struntze, født den 03.-12.-1837 i Nykøbing Mors
5) Christian Østergaard Struntze, født den 06.-09.-1839 i Nykøbing Mors, død den 03.-11.-1840
i Nykøbing Mors
6) Johan Sophus Struntze, født den 30.-12.-1840 i Nykøbing Mors, død den 03.-02.-1841 i
Nykøbing Mors
7) Henrik Emil Struntze, født den 25.-12.-1842 i Nykøbing Mors
8) Elisa Ferdimandine Struntze, født den 22.-05.-1844 i Nykøbing Mors
9) Johan Christopher Struntze, født den 26.-06.-1845 i Nykøbing Mors
10) Wilhelmine Struntze, født den 14.-07.-1847 i Nykøbing Mors, død den 01.-08.-1847 i
Nykøbing Mors
11) Olaf Rye Struntze, født den 22.-05.-1849 i Nykøbing Mors, død den 05.-11.-1849 i
Nykøbing Mors
12) Olaf Rye Struntze, født den 07.-09.-1850 i Nykøbing Mors
Afgang 10.-10.-1824 fra Fredericia til Vejle og farver Petersen.
I FT 1834 og 1845 er adressen, Algade søndre side.
Carl dør den 08.-04.-1875 i Nykøbing Mors, 64 år.
Else dør den 24.-08.-1870 i Nykøbing Mors, 60 år.
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Magdalene Struntze bliver gift med Lauritz Christopher Withøft.
Lauritz er født den 05.-11.-1814 i Holbæk, hans forældre er Wilhelm Withøft og Ester Stilhoff, efter
Esters død gifter Wilhelm sig med Susanne Gross(2)
Lauritz er blikkenslagermester i Holbæk.
De får mindst et barn:
1) Wilhelminine Magdalene Withøft, født den 26.-07.-1842 i Holbæk
Lauritz dør den 30.-04.-1881 i Holbæk, 67 år.
Magdalene dør den 28.-12.-1882 i Holbæk., 69 år.
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johanne Dorthea Holst bliver gift med Hermann Madsen i Roskilde
Hermann er født i Roskilde
De får 2 børn:
1) Carl Frederik Emanuel Madsen, født den 14.-05.-1848 i Roskilde.
2) Emilie Henriette Magdaline Madsen, født den 17.-10.-1849 i Roskilde, død den 24.-10.1849 i Roskilde
Christian Frederich Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Apelone Oline Grooss bliver gift med enkemand møllersvend Hans Christian Møller den 19.-10.1861 i Hobro.
Hans er født den 14.-10.-1821 i Flensborg, hans forældre er gæstgiver Klaus Clausen Møller og
Marie Bregaard.
De får et barn:
1) Thora Johanne Cæcilie Møller, født den 26.-11.-1864 i Gjellerup.
I FT 1840 er hun hos stedfarens søster i Hillerød.
I FT 1845 at finde som husjomfru hos købmand og svensk/norsk vicekonsul Søren Sørensen i
Adelgade, Hobro.
Rejser den 21.-05.-1848 fra Hobro til København.
I FT1850 er hun husholderske i Gjerlev.
Kommer tilbage til Hobro 22.-08.-1855 fra Fredericia.
I FT 1880 bor de i Vilslev by, Ribe amt.
Hans dør den 05.-10.-1896 i Vilslev, 75 år.
Apolone dør den 27.-02.-1900 i Vilslev, 77 år.
Christian Frederich Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Jacob Grooss bliver gift med Karen Nielsen den 01.-02.-1851 i Kolding.
Karen Nielsen er født den 17.-02.-1820 i Skanderup, hendes forældre er daglejer Niels Andersen og
Kirsten Maria Nielsdatter, ved vielsen står at hun er plejedatter af Johan Christian Jepsen i Kolding.
Rejser fra Fredericia til Kolding 23.-06.-1840
Johan er først handelsbetjent i Kolding, senere købmand og den første direktør i Kolding Folkebank
1873. Johan bliver også medlem af byrådet i Kolding for et parti som er forløber til venstre.
De får 5 børn:
1) Johanne Kirstine Grooss, født den 06.-02.-1853 i Kolding
2) Marie Christine Frederikke Grooss, født den 24.-07.-1854 i Kolding, død den 19.-08.-1854 i
Kolding
3) Christian Frederik Grooss, født den 16.-09.-1856 i Kolding, død den 31.-01.-1857 i Kolding
4) Emma Charlotte Grooss, født den 23.-09.-1857 i Kolding
5) Dagmar Grooss, født den 03.-08.-1863 i Kolding
I Kolding leksikon kan står der blandt andet:
Som 15-årig kom han i købmandslære i Kolding hos stadshaupmand J.S. Borch, hos hvem han
arbejdede til han i 1850 selv etablerede sig som købmand. Hans købmandsforretning lå i
Helligkorsgade. Han blev medlem af Kolding Handelsforenings første bestyrelse 1871. Da han i
1873 blev direktør for Kolding Folkebank afstod han købmandsforretningen.
Grooss var medlem af Kolding Byråd 1864-1870 og fra 1876 til sin død.
Ved etableringen af Landmandsbankens filial i Kolding i 1872 var Grooss på tale som leder af
filialen, idet man fra Venstres side ønskede at bryde dominansen fra den Højre-dominerede Kolding
Låne- og Diskontokasse. I stedet blev han 1873 direktør for den nystiftede Kolding Folkebank, som
i de første år fik til huse i hans gård i Helligkorsgade.
I et fest skrift fra 2006, for stiftelsen af Koldings ældste bank, Kolding Laane- og Diskontokasse ,
står der blandt andet:
…den ihærdige og dygtige købmand J. J. Grooss. Han fortsatte sammen med en række andre
fremtrædende venstremænd bestræbelserne for at få en venstrebank, og den 18. december 1873
åbnede Kolding Folkebank for aktietegning i bankens kontor i Helligkorsgade 4. Åbningstiden var
alle hverdage kl. 10-12. Bankens formål var "til Fremme for Agerbrug, Handel og Industri at lette
Pengeomsætningen ved af egne og betroede Midler at gøre Udlaan mod solid Sikkerhed og at
udføre enhver Bankforretning". Den 20. januar 1874 var man klar til fuld bankvirksomhed. J. J.
Grooss var sjælen i arbejdet med at give koldingenserne en folkebank, og han blev da også den
første direktør. Banken havde til huse hos købmand Grooss - skråt over gården, hvor fru Grooss har
sine talrige høns. Vaskehuset til højre, banken til venstre
Johan dør efter lang tids sygdom den 02.-10.-1878 i Kolding, 55 år.
Karen dør den 22.-05.-1892 i København og begraves i Kolding., 74 år.
Johan Jacob Grooss
Billede fra Kolding leksikon
Johan Jacob Grooss
Billede fra Veje amts årbog
Annonce fra Kolding vejviser 1877
Christian Frederich Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johanne Grooss
Er i FT 1845 at finde som sy jomfru hos købmand og svensk/norsk vicekonsul Søren Sørensen i
Adelgade, Hobro.
Rejser 22.-10.-1847 fra Hobro til Seest.
Rejser fra Seest 01.-11.-1849 til Haderslev
Dør som ugift husbestyrerinde, bor ved sin død i Ny Vestergade 6.
Dør i Kolding 03.-02.-1907, 79 år.
Christian Frederich Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Maria Cathrine Grooss
I FT 1845 er Marie tjenestepige hos toldkasserer Christian Hassing i Adelgade, Hobro.
Rejser 22.-10.-1847 fra Hobro til Randers
Ifølge Randers kirkebog er håndteringen ”Kobbersmed Møller” det kunne godt være hendes fætter
Fritz (Frederik) Møller, søn af Anna Margareta Gross(2)
I FT1850 bor hun sammen med sin mor og stedfar i Hobro.
Christian Frederich Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Knudine Grooss
I FT1850 bor hun sammen med sin mor og stedfar i Hobro.
Dør den 18.-05.-1850 i Hobro, 21 år.
4. GENRATION
Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jørgen Christian Grooss
Er I FT 1840 tjenestedreng på en gård i Føns.
Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Hans Tobias Grooss bliver gift med Mette Pagh den 11.-02.-1849 i København.
Hans er borger og skomagermester i København og senere Købmand i Vellev
Mette er født den 20.-02.-1817 i Fredericia, hendes forældre er Jens Hansen Pagh og Kirstine
Nielsdatter.
De får 5 børn:
1) Thora Amalie Grooss, født den 20.-04.-1849 i København
2) Jens Jørgen Christian Frederik Esaias Grooss, født den 27.-04.-1851 i Fredericia.
3) Hansine Christine Elenora Grooss, født den 21.-11.-1853 i København
4) Caroline Maria Mathilde Grooss, født den 18.-05.-1857 i Vellev
5) Anna Cathrine Elisabeth Grooss, født den 07.-09.-1860 i Vellev
I FT 1840 er han plejebarn hos gårdmand Jens Rasmussen i Vejlby.
Den 01.-10.-1841 kommer Hans tilbage til Middelfart fra Vejlby, hvor han skal i skomagerlære hos
Petersen i Torvegården den 01.-01.-1842.
Er i FT 1845 i lære som skomager i Middelfart.
Er i FT 1850 bosat i København og er skomagersvend.
Ankommer 17.-05.-1857 til Vellev som skomagermester sammen med hustruen Mette og 3 børn, i
anmærkninger står der: Skomagermester og borger i København.
Er i FT1860 bosat i Vellev
Er i FT1880 bosat i Krajbjerg, Hornslet
Ved Mettes død bor de i Vestergade 40, Århus
Ved Jens Komf. opført som skomager og høker.
Ved Hansines komf. opført som købmand.
Mette dør den 15.-02.-1889 i Århus, 72 år.
Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Esaimina Mathilde Julina Grooss bruger som voksen navnet Mathilde, hun bliver gift mindst 2
gange, den første er grovsmed Charles Nelson født 1836 i Sverige, de bliver formentlig gift i Provo
City, Utah, USA.
Bagerst: Minnie, Joseph kone: Cora, Katrine
Forrest: Mathilde og Joseph
De får sammen 3 børn:
1) Matilda Nelson, født ca. 1868 i Provo City, USA
2) Joseph Nelson, født den 16.-02.-1870 i Provo City, USA
3) Minnie E. Nelson, født den 17.-09.-1876 i Provo City, USA
Mathilde bliver anden gang gift med Frederik Hansen og får et barn.
4) Katrine Marie Hansen, født i Provo City 1880, USA
Mathilde bliver tredje gang gift med (Alex) J.P. Floyd
Der er lidt mystik omkring Matilde og alle hendes ægteskaber, for søger man på mormonernes
database skulle hun også have været gift med en Carl Henry Jensen, muligvis hendes første
ægteskab. Et andet sted dukker en Sven Petersen op.
I FT 1845 er Mathilde bosat i Blanke By, Rorslev sogn.
I FT 1850 er Mathilde hos hendes halvsøster Maren Juliane Marie Redsøe (gift Meyer) i Kolding.
I 1853 rejser Mathilde til Fredericia, samme år rejser hun tilbage til Middelfart.
I FT 1860 er Mathilde i huset på Fænø.
Emerigere 1862 til Salt Lake City, USA med mormonerne på skibet Humbolt fra Hamborg 09.-04.1862 ankomst New York 20.-05.-1862
Humbolt
Er i USA FT 1870 og FT 1900 bosat i Provo City, Utah.
I USA FT 1870 er ejendomsværdien indført til 1000$ og andre værdier til 200$, de må have været
velhavende. På sidste linje ses Mathildes far Esaias Gross.
Fra USA FT 1900 ses at sønnen Joseph bor hjemme.
Der findes 2 breve som Mathilde skriver hjem til søsteren Thora.
I brevet fra 1903 skriver hun blandt andet:
”Jeg har alt for meget arbejde i min have, men det er alt, hvad jeg har at leve af, og tillige betale en
stor skat af dette store hus, som er alt for stort for mig at holde rent. Jeg har solgt mange bær i
sommer, lige fra sidst i maj. Jordbær, kirsebær, stikkelsbær, ribs, solbær og hindbær.”
”Jeg tænker at gå til min ældste datter Mathilde. De har købt en ny plads i Saltlag (Salt Lake City).
Hun vil, at jeg skal komme at leve hos dem. De er rige og har ingen børn. Men det bliver det ikke.
Sæt mine to døtre fra Mintane vil komme hjem i september, så bliver her tænker jeg i vinter.”
”Jeg har i nu ingen børnebørn. Min ældste datter har været gift i 17 år, og de andre er alle gifte.”
I brevet fra 1905 skriver hun blandt andet:
”Min ældste datter er nu kommet hjem til sit hus igen. Hendes mand er ikke rask, og hun har et
dårligt øje. De andre børn er alle vel, og jeg kan ikke fuldtakke herren for, at jeg er så vel. Det er en
stor velsignelse at have helbred og sundhed”
”Mine yngste piger er endnu i Bjutte. Men jeg håber, at det vil ikke vare så længe, inden de kommer
til Utah. Minne har købt 3 byggepladser i Saltlag og Katrine 2, og når de får penge nok til at bygge,
så kommer de, om jeg så leve til den tid.”
Bjutte er Butte i Montana.
På et tidspunkt bliver Mathilde gift med J.P. Floyd
Mathilde er i USA nævnt som: Mathilde Nelson og Mathilde Nelson Floyd
Charles dør 1903, i Provo City.
Mathilde dør den 05.-10.-1926 i Provo City, USA, 91 år.
Mathildes gravsten
Charles gravsten
Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Thora Caroline Frederikke Groos bliver gift med Niels Christian Jensen den 05.-12.-1863 i
Hørby.
Niels Christian og Thora ca. 1903.
Niels er født den 23.-03.-1835 i Lille Ajstrup, hans forældre er gårdejer Jens Nielsen og Maren
Johansdatter Christiansdatter. Den ene af Niels oldemødre er Charlotte Amalie von Offenberg, hvis
slægt på et tidspunkt rammer den danske kongerække med Christoffer den II. Hun skulle gå igen på
Clausholm slot.
De får 9 børn:
1) Marie Caroline Christine Jensine Jensen, født den 19.-07.-1865 i Hørby
2) Maren Kirstine Esaimine Jensen, født den 18.-11.-1866 i Valsgaard
3) Petrea Andrea Jensen, født den 04.-06.-1868 i Valsgaard
4) Ane Jensen, født den 01.-02.-1870 i Simersted
5) Laurine Juline Jensen, født den 08.-07.-1871 i Simersted
6) Jens Peter Jensen, født den 12.-01.-1873 i Snæbum
7) Thora Mathilde Jensen, født den 20.-01.-1875 i Hvornum
8) Nielsine Ottomine Jensen, født den 23.-07.-1876 i Hvornum
9) Caroline Jensen, født den 09.-04.-1878 i Hvornum
I 1903 bor de i Karup, Solbjerg sogn og Niels er boelsmand.
Ved sin død er Niels husmand i Sørup.
Thora dør den 06.-11.-1912 i Buderup, 74 år.
Niels dør den 19.-04.-1912 i Buderup, 77 år
På hesten: Valdemar (Søn af Marie?) Bagerst: Laurine, Adalline (Maries datter), Marie, Anton
(Anes Søn) Forrest: Laurines 4 børn: Clara, Ebba, Julius, Jens Viggo, Ukendt, Niels Christian,
Thora og Jens (Anes søn). Billedet er taget på Maries gård i ca. 1903.
Peter Groos (3) Tobias Gros (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Ferdimand Gross
Er i FT 1860 bosat i Holbæk og er kobbersmedesvend, og bor i samme ejendom som mesteren.
Er i FT1880 bosat i Korsør og bor sammen med hans bror, og forsøges af fattigvæsnet i Korsør.
I skriftet fra Holsteinborg og Holbæk står, at han i flere år har modtaget fattighjælp, og dagen inden
sin død have søgt lægehjælp. Hans efterladenskaber blev vurderet til 7 krone og 75 ører, at de vil
blive sendt til skifteretten i Holbæk.
Carl dør den 07.-08.-1888 i Holsteinborg, 48 år.
Peter Groos (3) Tobias Gros (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Christian Gross
Er i FT 1860 bosat i Holbæk og er kobbersmedes lærling, og bor i samme ejendom som mesteren.
Er i FT1880 bosat i Korsør og bor sammen med hans bror, og forsøges af fattigvæsnet i Korsør.
I skriftet er han opført som fattiglem og dør uden efterladenskaber.
Carl dør den 25.-11.-1917 i Holbæk, 74 år.
Johan Jacob Groos (3) Tobias Gros (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Emil Johannes Grooss bliver gift med Marie Kathrine Præstmark den 15.-05.-1913 i Århus
Domkirke.
Emil er sparekassedirektør i Løgstør.
Maries forældre er urmager Johan Peter Martinus Præstmark og Karoline Mathilde Therese Jensen.
Der er ingen børn fundet i Løgstør kirkebog.
I bogen over danske jurister står der:
Groos, Emil Johan, f. 16. Sep. 1855 i Aarhus (Frue), d. 21. Apr. 1916 i Løgstør, S. af Læderhandler
og Garver Johan Jacob G. og Petrea Severine Bang. oo 15. Maj 1913 i Aarhus (Dom) Maria
Kathrine Præstmark, f. 25. Okt. 1887 i Løgstør, D. af Urmager og Guldsmed Johan Peter Martinus
P. og Caroline Mathilde Therese Janssen. — Tjente hos Sagf. Wittusen i Aarhus og paa Hasle m.
fl. Hrdr.s Kontor, 9. Juni 1877 exam. jur. (ej ubekv.), derefter Sagførerfuldm. i Aarhus, 1. Feb. 1880
Fuldm. paa Bispekontoret sst., 1. Apr. 1885 By- og Herredsfuldm. i Løgstør, 1904 Direktør for
Løgstør Bys og Omegns Sparekasse. —• Medl. af Løgstør Ligningskomm., senere Form.;
Overligningskommissær i Løgstør; 25. Juli 1890 Form. i Bestyr, for Forsvarsbrødreforen. og for
Borgerforen, sst.
I Århus Stiftstidende kan man læse den 26.-04.-1916: Min kære Mand, Sparekassedirektør Johan
Emil Groos, hensov stille efter længere Tids Sygdom Lørdag d. 22. April 1916 Løgstør, d. 25. April
1916 Marie Groos Begr. i Løgstør
Emil dør den 22.-04.-1916 i Løgstør, 60 år.
Christian Christopher Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Emilie Antonette Møller
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Frederik Møller
FT 1855 er han Artillerist i København
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Bertmand Fritz Møller
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Christopher Møller
Christian er skomager.
Christian dør den 11.-04.-1885 i Randers, 41 år.
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ane Marie Christine Møller
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Peter Møller
Peter dør den 06.-07.-1869 i Randers, 22 år.
Johan Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ane Margrethe Møller
Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Frederik Christian Møller bliver gift med Karen Marie Jespersen den 23.-07.-1857 i Vivild.
Karen er født den 27.-07.-1835 i Vejlby, Sønderhald, hendes forældre er Proprietær Jesper
Jespersen og Elisabeth Bolette Pind
Jens er kobbersmed mester.
De får sammen 10 børn:
1) Franz Jesper Kristian Møller, født den 01.-12.-1857 i Randers.
2) Jens Georg Møller, født den 23.-03.-1860 i Randers
3) Elisabeth Dorthea Emilie Møller, født den 12.-05.-1861 i Randers
4) Marius Møller, født den 08.-10.-1863 i Randers
5) Christen Hoilund Møller, født den 22.-10.-1864 i Randers, død 25.-12.-1864 i Randers.
6) Laura Sophie Christiane Møller, født den 13.-05.-1866 i Randers
7) Dorthea Johanne Møller, født den 22.-03.-1868 i Randers, død 09.-11.-1868 i Randers.
8) Dorthea Johanne Møller, født den 06.-02.-1870 i Randers
9) Julie Anna Nathalie Møller, født den 04.-10.-1872 i Randers, død 28.-10.-1872 i Randers.
10) Julie Anna Nathalie Møller, født den 20.-11.-1873 i Randers.
I FT1880 bor de i Brødregade
Clausdius Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Claudine Møller
Ved Claudines konfirmation i foråret 1850, har hun ophold/i pleje ved Christiane Nicoline Friis
Clausdius Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Alexander Møller
Clausdius Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Christian Møller
Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Claudius Grooss bliver gift med Kjerstine Hansine Pedersen den 18.-04.-1891 i Vejen.
Claudius er mejerist da han bliver gift, i Højslev er han Mejeribestyrer, i Ødum er han
gårdmand/ejer.
Kjerstine er født den 20.-4.-1867 i Hjerting (Frøs Herred), hendes forældre er fattiggårdsstyrer
Svend Christian Pedersen og Ellen Marie Ibsen.
De får 11 børn sammen:
1) Marie Magdalene Grooss, født den 05.-06.-1891 i Brørup.
2) Hans Kristian Grooss, født den 07.-03.-1893 i Højslev, død den 08.-02.-1895 i Højslev
3) Ellen Marie Grooss, født den 01.-11.-1894 i Højslev, død den 01.-12.-1894 i Højslev
4) Emma Kirstine Grooss, født den 11.-10.-1895 i Højslev
5) Christian Claudius Grooss, født den 12.-06.-1897 i Højslev
6) Zona Knudine Grooss, født den 15.-12.-1898 i Højslev
7) Vilhelm Oluf Claudius Grooss, født den 20.-06.-1900 i Højslev
8) Svend Claudius Grooss, født den 20.-03.-1902 i Kobberup
9) Ellen Claudine Grooss, født den 14.- 03.-1904 i Kobberup
10) Karl Aage Claudius Grooss, født den 20.-03.-1906 i Kobberup
11) Valdemar Claudius Grooss, født den 28.-10.-1907 i Kobberup
Ca. 1913
I FT1880 er Claudius bosat i Lyngby på Landboskolen.
Fra Oluf Grooss fortællinger:
11/3 1913 Flyttede Claudius Grooss fra Højslev til Selling der var 7 Børn
Flyttegodset var med toget.
3 hestevogne fra Poul Fisker + charbang (hans far Anders Fisker)
Poul Fisker havde solgt gården til Claudius Grooss
Kjerstine dør den 08.-08.-1914 i Kobberup og bliver begravet i Ødum sogn og er benævnt
Gårdmandskone i Lelling, Ødum sogn, 47 år.
Claudius bliver efter Kjerstines død gift med Ane Marie Nielsen den 16.-11.-1915 i Ødum.
Ane er født den 20.-04.-1864, hendes forældre er gårdmand Niels Jensen og Birthe Marie Jensen.
Ved vielsen er Ane enke efter købmand Martin Ernst Jensen Scheldahl.
Afskrift af Claudius Grooss notater:
Min Kjære Fader, Hans Søren Oluf Claudius Grooss, født den 24. august 1827 henlevede sit liv
ugift efter hans kløre Hustrus død. Emma Magdalene Struntze, den 11. maj 1864. Han ejede
Framlevgaard Til den 28. februar 1881 (eller 1888), da den blev solgt ved Auktion og derefter
boede han i Aarhus og døde der den 14. december 1897, 70 år gammel og blev begravet ved siden
af hans Hustru på Framlev Kirkegaard.
Hans Søren Oluf Claudius Grooss søn Claudius Grooss var efter at hans Fødegård blev solgt, gået
over til Mejerivæsenet 1888 og i 1889, da jeg blev Mejerist og Bestyrer på Halk Mejeri ved
Haderslev, blev jeg kjendt og forlovet med Kirstine Hansine Pedersen fra Hjerting ved Rødding i
Sønderjylland og vi fejrede vort bryllup i Vejen Kirke den 18. april 1891, da hun den 20. april blev
25 år. Hvorefter vi futtede til Brørup Station, hvor min kjære Hustru fødte vort første Barn den 5.
juni 1891 som blev døbt Marie Magdalene Grooss. Dernæst efter at vi var bleven Bestyrer på
Højslev Andelsmejeri i august 1892.
Efter at have levet et lykkeligt samliv med vore raske og velsignede børn kaldte vor kjære herre min
elskede Hustru til den evige Hvile den 8. august 1914. Min kjære elskede Hustru døde hos vore
tidligere Naboer og gode venner i Søby, hvor vi havde boet i 12 år ved siden af Niels Christian
Nielsen, hos hvem min kjære Hustru var på ferieophold for at finde ro og hvile, hvor hun efter i en
længere tid tiltagende Svaghed døde af en Blodprop eller en Hjerneblødning 47 år gammel.
Højslev andelsmejeri (efter udvidelse i 1914)
Claudius dør den 24.-04.-1935 i Ødum, Galten herred, 76 år.
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ane Marie Jørgensen bliver gift med sagfører Julius Frederik Ohlmann i Kundby den 22.-10.1858.
Julius er født den 07.-08.-1834 i Haderslev, hans forældre er Handskemager Peter Martin Ohlmann
og Hustru Dorthea Maria Krimling.
De får sammen 6 børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Peter Martin Ohlmann, født den 28.-06.-1860 i Holbæk
Johanne Henriette Marie Ohlmann, født den 22.-12.-1861 i Holbæk
Johan Nikolai Ohlmann, født den 21.-08.-1864 i Holbæk
Frederik Julius Ohlmann, født den 19.-03.-1867 i Holbæk
Axel Emil Christian Ohlmann, født den 30.-08.-1868 i Holbæk
Henrik Jørgensen Ohlmann, født den 13.-04.-1870 i Holbæk
I Danske Sagførere 1869-1919 står der blandt andet: 1852 exam. jur. Maj 1852-Maj 1859 Fuldm.
ved Merløse og Tudse Herreder. 27. Jan. 1869 Sagfører, Holbæk; praktiserede der til sin Død. —
1886-1897 Medl. af Den danske Sagfører-forenings Hovedbestyrelse. — Fra 1884
Overligningskommissær for Holbæk Købstad. Medl. af Holbæk Byraad i henved 30 Aar. — 1888
R. af Dbg.
Ved Julius død bor de i Alhgade 69, Holbæk.
Julius dør den 28.-03.-1898 i Holbæk, 63 år.
Ane dør den 24.-04.-1916 i Frederiksberg, 77 år.
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johanne Christine Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Georgine Mathilde Jørgensen bliver gift med ? Christian Hann i Kundby den 10.-05.-1873.
Christian er født den 10.-05.-1873
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Cicilie Marie Jørgensen bliver gift med forpagter Carl Christian Emil Kark i Kundby den 14.-03.1871.
Carl er født ca. 1847 og er fra Bjørnsnæs i Sverige.
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Axel Nørager Jørgensen bliver gift med Charlotte Marie Bolette Teisen
Axel overtager Cathrinedal hovedgård efter faren.
I FT 1880 er der 20 ansatte.
Charlotte er født ca. 1850 i Kastrup, hendes forældre er godsforvalter Hans Teisen og Henriette
Teisen.
De får sammen X børn:
1)
2)
3)
4)
5)
Johannes Jørgensen, født den 17.-05.-1874 i Kundby
Henrik Jørgensen, født den 30.-01.-1877 i Kundby, død den 14.-03.-1877 i Kundby.
Ingeborg Jørgensen, født den 15.-07.-1878 i Kundby
Gerda Jørgensen, født den 03.-11.-1880 i Kundby
Rigmor Jørgensen, født den 17.-09.-1884 i Kundby
Ved Charlottes død bor de på Cathrinedal.
Axel bor ved sin død på Frederiksbergalle 50, 4 sal, Frederiksberg.
Charlotte dør den 23.-01.-1897, 46 år
Axel dør den 01.-06.-1906, 58 år.
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Olav Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Henriette Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Therese Jørgensen bliver gift med forpagter Charles Michael Wattson Suell
Charles er født den 25.-11.-1849 i Gislinge, hans forældre er forpagter Adolph Suell og Charlotte
Jensen.
De får sammen 9 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Frands Nikolai Suell, født den 02.-03.-1880 i Kundby
Adolf Suell, født den 13.-07.-1881 i Kundby
Charles Michael Wattson Suell, født den 09.-02.-1883 i Kundby
Hans Ove Emmerik Suell, født den 07.-02.-1884 i Kundby
Betzy Suell, født den 02.-07.-1885 i Kundby
Axel Suell, født den 13.-05.-1887 i Kundby
Inger Marie Suell, født den 13.-02.-1890 i Kundby
Svend Johannes Suell, født den 16.-02.-1893 i Kundby
Ellen Suell, født den 28.-06.-1894 i Kundby
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ingeborg Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Nicolai Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johannes Jørgensen
(roskilde? København 1884 handelsagent?)
Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ole Nørager Jørgensen
(egebjerggård?)
Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Rasmus Peter Theodor Jørgensen
(Beldringe præsteø amt?)
Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Dorothea Marie Jørgensen bliver gift med Christian Kjærulf Thorst den 27.-07.-1874 i Særslev.
Christian er født ca. 1848. (Kaltregård)
Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Christian Jørgensen
(egebjerggård?)
Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Nicolai Jørgensen bliver gift med Anna Johnsen den 25.-04.-1890 i Tårnby.
Anna er født 25.-07.-1869 i Tårnby, hendes forældre er fabriksbestyrer Anthon Norskov Johnsen og
Anna Marie Petersen.
Johan er proprietær på Særslev gård.
De får sammen X børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Helga Marie Jørgensen, født den 08.-02.-1891 i Særslev
Poul Christian Jørgensen, født den 25.-02.-1892 i Særslev
Agnes Elisabeth Jørgensen, født den 24.-07.-1893 i Særslev
Erik Anton Jørgensen, født den 08.-02.-1896 i Særslev
NN, født/død 04.-01.-1901 i Særslev
Jenny Cæcilie Jørgensen, født den 29.-03.-1903 i Særslev
Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze bliver gift med arkitekt Karl Vilhelm Haagensen den 16.06.-1877 i Fredericia.
Karl er født den 30.-07.-1850 i Århus, hans forældre er Edward Theobald Haagensen og Elina
Bernhardine Charlotte Robertsen.
Ved vielsen har Elenora også efternavnet Hansen.
De får 9 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Wilhelm Robert Rud Haagensen, født den 11.-02.-1878 i Århus
Elna Andrea Rud Haagensen, født den 24.-11.-1879 i Århus
Clara Eline Haagensen, født den 15.-02.-1882 i Århus
Henrikka Haagensen ?
Gertrud Emilie Haagensen, født den 20.-11.-1884 i Århus
Svend Rud Haagensen, født den 27.-10.-1886 i Århus
Aage Rud Haagensen, født den 27.-10.-1886 i Århus
Inger Haagensen
Emil Haagensen
I 1878 bor de i Nørregade 30, i 1880 i Guldbergs gade 69,
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Frederich Christian Struntze bliver gift med Nicoline Christensdatter Djernes den 07.-09.-1857 i
Klim.
Frederich er farver i Klim.
Nicoline er født 27.-11.-1832, i Klim, hendes forældre er gårdmand Christen Larsen Djernes og Ane
Nielsdatter Tvergaard.
Nicoline lære ikke sin far at kende, han dør er halvt år efter hendes fødsel. Ane gifter sig igen den
30.-11.-1833 med Christen Pedersen Vestergaard fra Fjerritslev.
De får 3 børn:
1) Carl Wilhelm Struntze, født den 19.-05.-1859 i Klim, død 08.-01.-1867 i Klim.
2) Ane Martime Struntze, født den 12.-02.-1862 i Klim
3) Emma Kathrine Struntze, født den 19.-07.-1870 i Klim
Flytter til Klim, Thorup pastorat i 1857.
Frederich dør den 19.-01.-1910 i Brønderslev, 76 år.
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ane Sophie Christine Struntze bliver gift med Just Christensen Møller 08.-08.-1854 i Nykøbing
Mors.
Just er købmand i Nykøbing Mors, ved sin død er han forhenværende handelsagent.
Just er født den 05.-04.-1829 i Ejsing, hans forældre er Christen Justesen og Kirsten Marie
Sørensdatter.
De får 8 børn:
1) Alfrida Johanne Møller, født den 06.-10.-1854 i Nykøbing Mors
2) Carl Wilhelm Møller, født den 27.-11.-1855 i Nykøbing Mors
3) Marie Kristine Møller, født den 29.-03.-1857 i Nykøbing Mors, død den 06.-06.-1857 i
Nykøbing Mors
4) Kristine Marie Møller, født den 16.-10.-1858 i Nykøbing Mors
5) Frederikke Magdalene Johanne Møller, født den 26.-06.-1860 i Nykøbing Mors
6) Anders Larsen Møller, født den 10.-01.-1862 i Nykøbing Mors
7) Jutta Cæcille Frederikke Adolphine Jacobine Møller, født den 17.-09.-1862 i Nykøbing
Mors
8) Frederik Sterup Møller, født den 14.-06.-1863 i Nykøbing Mors
Ane dør den 12.-07.-1911 i Nykøbing Mors, 76 år.
Just dør den 31.-12.-1904 i Nykøbing Mors, 75 år.
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Emma Magdalene Struntze bliver gift med Hans Søren Oluf Claudius Grooss(3) (se denne)
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Marie Frederikke Struntze bliver gift med Peter Christian Bendix.
Peter er født 22.-06.-1829, i Øster Assels, hans forældre er gårdejer Peter Severin Fønss Bendix og
Kirstine Ibsen.
De får sammen 10 børn:
1) Carl Føns Bendix, født den 12.-06.-1856 i Nykøbing Mors, død den 13.-06.-1856 i
Nykøbing Mors.
2) Petra Kristine Bendix, født den 09.-04.-1859 i Nykøbing Mors
3) Jens Christian Eriksen Bendix, født den 17.-08.-1861 i Nykøbing Mors
4) Emma Magdalene Bendix, født den 22.-04.-1864 i Øster Assels
5) Elisa Ferdimandine Bendix, født den 12.-02.-1867 i Nykøbing Mors, død 30.-07.-1867 i
Nykøbing Mors.
6) Sofie Dothea Bendix, født den 19.-09.-1868 i Nykøbing Mors
7) Niels Ebbesen Bendix, født den 29.-09.-1871 i Nykøbing Mors
8) Ida Marie Bendix, født den 10.-03.-1874 i Nykøbing Mors
9) Abelone Cathrine Bendix, født den 27.-05.-1874 i Nykøbing Mors
10) Alfred Valdamar Bendix, født den 31.-10.-1882 i Nykøbing Mors
I FT1880 bor de på gården Marielyst i Nykøbing landsogn.
I 1914 bor de på Vesterbro.
Peter dør den 16.-01.-1914 i Nykøbing Mors, 84 år.
Marie dør den 29.-10.-1924 i Nykøbing Mors, 86 år.
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Henrik Emil Struntze bliver gift med Christine Andersdatter den 28.-06.-1868 i Karlby.
Henrik er farver
Christine er født den 16.-11.-1841 i Karlby, hendes forældre er gårdmand Anders Nielsen og
Kirstine Marie Christiansdatter af Øndrupmark. Christine er tvilling, hendes søster hedder Nicoline.
De får 7 børn:
1)
2)
3)
4)
5)
Emma Catrine Struntze, født ca. 1869
Elise Martime Struntze, født/død den 18.-11.-1871 i Nykøbing Mors
Dødfødt, født/død den 06.-10.-1873 i Nykøbing Mors
Carl Vilhelm Struntze, født den 02.-05.-1876 i Nykøbing Mors
Anna Kirstine Marie Struntze, født den 21.-04.-1878 i Nykøbing Mors, død den 19.-09.1879 i Nykøbing Mors.
6) Helga Emile Struntze, født den 11.-07.-1880 i Nykøbing Mors
7) Anders Nielsen Struntze, født den 17.-09.-1882 i Nykøbing Mors
Henrik dør den 26.-10.-1925 i Nykøbing Mors, 82 år.
Kirstine dør den 25.-11.-1889 i Vester Assels, begravet i Nykøbing Mors, 48 år.
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Elisa Ferdimandine Struntze bliver gift med amtsstuefuldmægtig Peter Anton Mulvad den 22.05.-1870 i Nykøbing Mors.
Peter er født 07.-12.-1839 i Randers, hans forældre er amts fuldmægtig Hans Christian Mulvad og
Marie Elisabeth Antonette Beutlich.
Peter er fuldmægtig.
De får mindst et barn:
1) Karl Kristian Mulvad, født den 24.-02.-1871 i Holstebro
I FT1880 bor de i Holstebro
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johan Christopher Struntze bliver gift med Christiane Jacobsen.
Johan er stenhugger.
De får mindst 3 børn:
1) Emma Catrine Struntze, født ca. 1871 i Iowa, USA
2) Charles William Struntze, født den 03.-01.-1871 i Iowa, USA
3) Henry Struntze, født den 12.-02.-1875 i Iowa, USA
Johan dør 1931 i New Hartfors, Iowa, USA, 86 år.
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Olaf Rye Struntze bliver gift med Emma Marie Sofie Laursen den 05.-05.-1894.
Olaf er farver.
Emma er født ca. 1870.
De får 5 børn:
1)
2)
3)
4)
5)
Christine Thora Struntze, født den 26.-01.-1895 i Gedsted
Else Martime Struntze, født den 13.-11.-1896 i Gedsted
Clara Nathalie Struntze, født den 21.-04.-1899 i Gedsted
Carl Frederik Struntze, født den 17.-02.-1901 i Gedsted
Emil Bang Struntze, født den 19.-08.-1905 i Gedsted
Olaf dør den 12.-12.-1934 i Gedsted, 84 år.
Magdalene Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Wilhelminine Magdalene Withøft bliver gift med Frederik Ferdinand Wolander den 29-12-1865 i
Holbæk.
Frederik er født den 19.-04.-1834 i Næstved.
Frederik er tobaksfabrikant.
De får ingen børn.
Frederik dør den 06.-08.-1896 i Holbæk, 62 år.
Wilhelminine dør den 30.-03.-1910 i Holbæk, 67 år.
Johanne Dorthea Holst (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Frederik Emanuel Madsen
Til Californien?
Er i FT1860 plejebarn hos Peder Pedersen og Ane Marie Pedersdatter i Herfølge sogn.
Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Thora Johanne Cæcilie Møller bliver gift med maler og husmand Jørgen Lang Pedersen den 28.04.-1883 i Vilslev.
Jørgen er født ca. 1856, hans far er Boelsmand Peder Frandsen.
De får 6 børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Peder Pedersen, født den 07.-05.-1884 i Vilslev
Aboline Katrine Pedersen, født den 11.-02.-1886 i Vilslev
Sofus Pedersen, født den 19.-12.-1887 i Vilslev
Hans Pedersen, født den 09.-07.-1889 i Vilslev, død den 13.-11.-1890 i Vilslev
Hans Pedersen, Født den 02.-04.-1891 i Vilslev
Thora Johanne Frederikke Pedersen, født den 10.-11.-1892 i Vilslev
Bosat i Vilslev Spang.
Thora dør den 03.-12.-1892 i Vilslev, 28 år.
Jørgen dør den 17.-04.-1905 i Vilslev, 49 år.
Johan Jacob Grooss (3) Christian Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johanne Kirstine Grooss
Dør som ugift I København den 03.-10.-1888, begravet i Kolding, 35 år.
Johan Jacob Grooss (3) Christian Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Emma Charlotte Grooss
Dør som ugift den 23.-07.-1883 i Kolding, 25 år.
Johan Jacob Grooss (3) Christian Groos (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Dagmar Grooss
5. GENRATION
Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Thora Amalie Grooss bliver gift med Jens Johannes Andersen den 10.-07.-1871 i Vellev.
Jens er født den 07.-06.-1846, er skolelærer og kirkesanger i Hammershøj, hans forældre er
skolelærer Søren Andersen og Karen Jensdatter i Trædholt, Bjenning.
De får 7 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Søren Hans Georg Andersen, født den 25.-03.-1872 i Hammershøj
Metty Caroline Andersen, født den 14.-06.-1874 i Hammershøj
Augusta Louise Andersen, født den 28.-08.-1876 i Hammershøj
Anna Elisabeth Andersen, født den 26.-01.-1879 i Hammershøj
Karen Sofie Andersen, født den 25.-06.-1881 i Hammershøj
Hans Christian Andersen, født den 07.-05.-1883 i Hammershøj
Johannes Andersen, født den 08.-09.-1884 i Hammershøj
Thora rejser fra Vellev den 20.-10.-1864 til Vejle
Jens bliver uddannet lærer i Lyngby, Djurs i 1866 og bliver lærer i Vellev før han bliver ansat som
kirkesanger og lærer i Hammershøj. Familien bor på skolen indtil Jens død. På det tidspunkt bor
kun datteren Karen hjemme.
Efter Jens død bygger Thora hus på Viborgvej 7 i Hammershøj, hvor hun bor til sin død sammen
med datteren Karen.
Jens dør den 03.-04.-1902 i Hammershøj, 55 år.
Thora dør den 06.-11.-1921 i Hammershøj, 72 år.
Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Jørgen Christian Frederik Esaias Grooss
Rejser den 01.-11.-1866 fra Vellev til Viborg.
I 1876 bor han i Århus.
Ved døds indførelse står der: Afskeden Sergeant
Jens dør den 24.-01.-1877 i Vellev, 26 år.
Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Hansine Christine Elenora Grooss bliver gift med daglejer Søren Laursen (kaldet Molbo) den
31.-03.-1874 i Vellev.
Søren er født den 31.-05.-1851 i Tved sogn. Ifølge FT1880 er han født i Sverige. Hans forældre er
Søren Laursen Møller og Mette Nielsdatter.
Rejser den 11.-11.-1872 til Voldby, Gjern herred og kommer tilbage til Vellev den 27.-11.-1873.
De får 15 børn sammen:
1) Mette Marie Laursen, født den 01.-07.-1874 i Voldby
2) Laura Mette Laursen, født den 10.-07.-1875 i Voldby, død den 12.-10.-1875 i Voldby
3) Hans Lauritz Laursen, født den 09.-08.-1876 i Voldby
4) Christian Julius Marius Laursen, født den 26.-12.-1877 i Voldby, død den 02.-07.-1878
5) Jørgen Kristian Esaias Laursen, født den 25.-04.-1878 i Voldby
6) Julie Elise Laursen, født den 07.-07.-1881 i Voldby
7) Niels Thorvald Laursen, født den 17.-07.-1882 i Voldby, død den 08.-08.-1882 i Voldby
8) Sørine Kristine Laursen, født den 30.-07.-1883 i Voldby
9) Laura Mette Laursen, født den 22.-09.-1884 i Voldby, død den 30.-01.-1885 i Voldby
10) Niels Laursen, født den 22.-08.-1885 i Voldby
11) Georg Laursen, født den 06.-08.-1886 i Voldby
12) Laura Dusine Laursen, født den 22.-06.-1887 i Voldby
13) Valdamar Laursen, født den 03.-07.-1889 i Voldby
14) Anders Laursen, født den 23.-06.-1890 i Voldby, død den 10.-07.-1890 i Voldby
15) Karen Marie Laursen, født den 23.-06.-1890 i Voldby, død den 21.-07.-1890 i Voldby
Bor på Voldby mark
Hansine dør den 24.-05.-1892 i Voldby, 38 år.
Søren dør den 01.-06.-1920 på amtssygehuset i Hammel, 69 år
Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Caroline Maria Mathilde Grooss
I 1883 husjomfru på Hammel gæstgivergaard – ved Hansines barn Sørines dåb
I FT1885 er hun ved Kjøbenhavns kaffe og spisehus, Ny Toldbodgade 6-8.
Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Anna Cathrine Elisabeth Grooss.
I FT1880 opholder hun sig Langå som husbestyrerinde.
I 1885 fadder ved Hansines barn Niels, nævnt som jomfru i Århus
Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Matilda Nelson er gift og bor i Salt Lake City.
Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Joseph Nelson
Bor i US FT1900 sammen med sin mor i Provo City.
Joseph bliver gift med Charlotte B.
Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Minnie Nelson bliver gift med Francis X. LaTulippe (fransk canadier).
De får 2 børn sammen:
1) Myrtle Magee LaTulippe, født nov. 1898
2) George Francis LaTulippe, født 11.-12.-1909 i Salt Lake City
Minnie opholder sig i en tid i Butte, Montana, da hun vender tilbage til Salt Lake City bygger de
hus med et anneks, hvor Mathilde kan bo, det er hun ikke tilfreds med og vil ikke bo der. Mathilde
kan ikke sammen med Francis og gør livet svært for ham, til sidst giver han op, bliver skilt fra
Minnie og flytter til Californien.
Minnie bliver gift med Henry Darling som dør før hende
Minnie dør den 05.-10.-1932 på LDS hospitalet i Salt Lake City. 56 år.
Minnies gravsten
Katrine og Minnie
Billede taget i Salt Lake City omkring 1883
Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Katrine Marie Hansen bliver gift med Arthur Wedell Cleaver.
De bygger hus i Long Beach, Californien i 1928. De ejede en oliebrønd i Long Beach og var
velstående.
Katrine dør 1943 i Long Beach, 63 år.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Marie Caroline Christine Jensen bliver første gang gift med Jens Jørgensen ”Aldahl” den 31.-07.1899 i Nibe, ved kongelig bevilling af 24 november 1898.
Jens er født den 27.-10.-1827 i Rold, hans forældre er Jens Jacobsen Aldahl og Margrethe
Mortensdatter.
Det er Jens andet ægteskab, ved hans død er hans første kone indlagt på sindssygeanstalten i Århus.
I Nibe kirkebog, står der at: skilt fra sin sindssyge hustru Ane Kirstine Jensen ved bevilling af 2 juli
1898.
De får 2 børn sammen:
1) Aldahlline Jørgensen, født den 22.-01.-1890 i Årestrup
2) Valdamar Gross Jørgensen, født den 06.-02.-1891 i Årestrup
Marie beskriver sit bryllup med Jens i et brev til hendes forældre: En nyhed er der da til, at vi havde
bryllup den 31 juli i Nibe præstegård.
Vi kom stille og skønt af sted om formiddagen. Vi skulle være der kl. 2, og præsten havde pyntet så
pænt i hans studereværelse. På bordet stod 2 store gummitræer, og der imellem lå biblen, hvorpå der
stod et lille marmorkors, og foran stod 2 lys. Længere fremad i stuen stod 2 stole, hvor der var bredt
et plystæppe under, hvor vi sad, og foran var der en stor skammel, hvor der ligeledes var bredt et
plystæppe. Han talte venlige og gode ord.
Vi havde 2 folk som Jens Aldal kendte godt fra Nibe med os, og bagefter handlingen fulgtes de med
os op til gæstgiver Mortensen og spiste lammesteg, og hvad dertil hører og vin og bagefter kaffe
med brød og så var det gilde holdt. Det kostede kun 5 kr.
Vi gav præsten 10 og degnen 5 kr. det var et dejligt vejr vi kørte hjem kl. 7, og vi var glade og
lykkelige ved, at alt var gået godt for os. Der var ingen der vidste noget om det her.
Jens Jørgensen Aldahl
Ved hans døds indførelse står der at han er født i Aldahl huset i Rold sogn.
Jens begår selvmord ved hængning den 11.-05.-1903 i Buderup, 75 år.
Marie bliver anden gang gift med Anders Christensen som er karl på gården, den 13.-07.-1904 i
Buderup.
Anders er født den 28.-07.-1876 i Øster Hornum. Hans forældre er smed Jens Christensen og Mette
Marie Jensen.
Ved vielsen er de begge husejere i Sørup. De har en slagter forretning i Sørup.
De får 3 børn sammen:
1) Viggo Ernst Christensen, født den 26.- 01.-1903 i Buderup
2) Thora Helene Marie Christensen, født den 19.-10.-1906 i Buderup
3) Jens Ræbild Christensen, født den 29.-03.-1909 i Buderup
Marie dør den 20.-02.-1953 i Buderup, 87 år.
Anders dør den 21.-03.-1957 i Buderup, 80 år.
Før Marie bliver gift er hun forlovet med seminarist K. K. Bathum, han kautionere for en gæld som
han senere skal indfri, for at få råd til, at gifte sig rejser han til USA men vender ikke tilbage.
Marie, Juli 1893
Marie
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Maren Kirstine Esaimine Jensen møder Lauris Olsen Laursen fra Skillingegård i Causlund sogn.
De får 1 barn sammen:
1) Niels Thorvald Jensen, født den 17.-03.-1887 i Solbjerg.
Maren bliver gift med tjenestekarl Laurs Peter Laursen den 26.-05.-1893 i Århus.
Laurs er født i Kanslet den 16.-10.-1860, hans forældre er Avlsbestyrer Jens Peter Laursen og Karen
Frederiksen.
Ved vielsen er Marens adresse, Sjællandsgade 16, den samme som Laurines.
Ved Laurs død er han detaillist og de bor i Falstersgade 59.
Laurs dør den 02.-12.-1902 i Århus, 42 år.
Maren
Laurs
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Petrea Andrea Jensen får et barn uden for ægteskab, hvor fadderens navn ikke er opgivet.
1) Karl Kristian Teodor Jensen, født den 13.-08.-1894 i Lyngby
Petrea er uddannet mejerist og har på et tidspunkt et ismejeri i København
Indtil Petrea bliver gift er Karl i pleje ved søsteren Maren.
Petrea bliver gift med gårdbestyrer Hans Peter Rasmussen den 08.-11.-1903 i Frederiksværk.
Hans er født den 06.-08.-1869 i Næstelsø, hans forældre er Ole Rasmussen og Karen Marie
Christensen.
Ismejeriet i Vølunds Gade
De får 2 børn:
1) Ove Karl Magnus Rasmussen ca. 1906
2) Holger Ejner Rasmussen
Boede på Bistrupvej i Birkerød.
Petrea dør den 06.-04.-1942 i Blovstrød, 73 år.
Hans dør den 26.-04.-1949 i Blovstrød, 79 år.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Ane Jensen bliver gift med Ole Jensen den 26.-11.-1889 i Solbjerg.
Ole er født ca. 1844
De får 2 børn sammen:
1) Jens Christian Jensen, født den 09.-01.-1890 i Solbjerg
2) Ole Anton Jensen, født den 18.-06.-1892 i Solbjerg
Ved Jens og Ole dåb bor de i Korup Hedehuse.
Ane Jensen med hendes 2 sønner Jens og Anton.
På et tidspunkt flytter de til Århus.
Ole dør den 04.-04.-1902 i Århus. Ca. 58 år.
Ane gifter sig igen med arbejdsmand Vilhelm Gotfred Andersen den 17.-12.-1919 i Århus.
Vilhelm er født den 01.-02.-1871 i Dollerup, hans forældre er arbejdsmand Bengt August Andersen
og Kirsten Bengtsdatter, det er Vilhelms 3. ægteskab.
Sammen får de et barn:
1) Svend Gotfred Andersen, født den 14.-09.-1909 i Århus
Vilhelm har i forvejen mindst et barn: Sørine Marie Andersen, født den 12.-02.-1900.
Vilhelm er arbejdsmand på Otto Mønsteds margarinefabrik.
Ane og Vilhelm
De bor i 1909 i Falstergade 9, i 1919 og 1924 i Tunøgade 56, 3.
I 1947 bor de Ryvej 9 i Hasle, sammen med sønnen Svend og hans familie.
Ane dør den 26.-04.-1947, 77 år gammel.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Laurine Juline Jensen bliver gift med Marius Jensen den 05.-11.-1892 i Århus domkirke.
Laurine kalder sig selv for Laura, hun bliver konfirmeret i Svendborg, her bor hun ”sandsynligvis”
ved hendes moster Maren Juliane Marie Redsøe som er gift med bagermester Johan Heinrick
Meyer.
Den 05.-11.-1889 melder Laurine tilgang til Århus.
Fra Laurine skudsmålsbog
Marius er født den 13.-11.-1863 i Tørring, hans forældre er spillemand og gårdmand Jens Jensen og
Maren Jensdatter.
Marius arbejder først på forskellige gårde før han bliver havnearbejder i Århus.
De får sammen 7 børn:
1) Thora Mathilde Elisabeth Jensen, født den 12.-04.-1891 i Lyngby (Ålborg amt), død den
01.-09.-1895 i Århus
2) Dødfødt, født den 01.-01.-1893 i Århus, død den 17.-02.-1893 i Århus, udøbt
3) Dødfødt, født den 16.-12.-1893 i Århus, død den 20.-12.-1893 i Århus, udøbt
4) Clara Marie Elise Jensen, født den 01.-03.-1895 i Århus
5) Jens Viggo Jensen, født den 08.-03.-1895 i Århus
6) Ebba Karoline Jensen, født den 01.-08.-1899 i Århus
7) Julius Heinrich Jensen, født den 18.-10.-1900 i Århus
Thora bliver passet af søsteren Ane indtil Laurine og Marius bliver gift.
I et udateret brev som er skrevet kort før vielsen skriver Laurine blandt andet:
Jeg har skrevet til Marie, om hun muligvis kunne hjælpe mig med et og andet, Jeg har ikke skrevet
til Petrea. Hvis i skriver til hende snart, så vil i måske lade hende vide, at jeg nu skal giftes. Hun
kommer naturligvis ikke herud, men det ville dog glæde mig, om jeg hørte et par ord fra hende og
alle mine søskende på den dag.
De blonder, jeg skulle hækle, er ikke færdige. Men hvis hun rejser til foråret, skal jeg nok sende
hende dem, og hun kan jo få nogle af dem før, om hun vil.
Her er et lille brev til Ane. Vær så god at give hende det snarest muligt, for hun kan være lidt
forberedt på. At min lille pige skal bort. Ane er vel nok glad til at komme af med hende, nu da hun
selv har to børn, skønt nu er det jo snart forbi med den besværligste tid med hende, da hun nu kan
begynde at gå, hvilket glæder mig meget at høre.
Marius begår selvmord ved hængning i kolonihavehuset den 14.-12.-1904, 40 år.
Efter Marius død ernærede Laurine sig blandt andet med en strikkemaskine som hun havde i sin
lejlighed, hvor hun ofte serverede sukker mader for hendes børnebørn.
De møder formentlig hinanden i Terndrup, Lyngby sogn
Da de bliver gift bor Marius på Skovlyst i Århus og Laurine i Amaliegade 17, derefter bor de i
Sjællandsgade 16 stuen, december 1893 bor de Mindegade 15, september 1895 bor de Sønderalle
29, 1901 er det Munkegade 4, 1904 Samsøgade 81, 1909/1911 Samsøgade 85 og 1914 Nørrebro 7.
Senere (192x) i Sjællandsgade 72 stuen, 1943 Ny Munkegade 65.
Laurine dør den 04.-04.-1943 i Århus, 72 år.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Jens Peter Jensen bliver første gang gift med Christine Christensen den 17.-11.-1897 i Solbjerg.
Christine er født den 23.-06.-1866 i Solbjerg, hendes forældre er Husmand Christen Svendsen
Jørgensen ”Skytte” og Maren Christensen.
Der er ingen børn i ægteskabet og Jens når at få 2 børn med Marie Andersen før de bliver gift den
03.-07.-1909. Jens modtager den 29.-04.-1909 kongelig bevilling til, at indgå nyt ægteskab.
Marie er født den 21.-09.-1884 i Solbjerg, hendes forældre er Hans Andersen og Ane Kirstine
Nielsen.
De får 10 børn:
1) Niels Harald Jensen, født den 28.-06.-1907 i Solbjerg
2) Christian Jensen, født den 26.-03.-1909 i Solbjerg
3) Anna Frederikke Johanne Jensen, født den 17.-10.-1910 i Solbjerg
4) Hans Thorvald Gross Jensen, født den 27.-03.-1913 i Solbjerg
5) Martin Laurs Jensen, født den 09.-05.-1914 i Solbjerg
6) Klara Kirstine Laura Jensen, født den 10.-04.-1916 i Solbjerg
7) Christian Julius Viggo Jensen, født den 24.-12.-1918 i Solbjerg
8) Thora Marie Jensen, født den 14.-10.-1920 i Solbjerg
9) Linda Erna Jensen, født den 16.-04.-1923 i Astrup
10) Ellen Margrethe Jensen, født den 22.-05.-1925 i Rostrup
I et udateret brev skriver Thora til Jens Peter: Synes du at det var anstændigt og ordentligt i saa
mange timer at opholde dig i den fæle krostue – og ikke gøre din moder saa megen glæde at komme
hjem og tale med hende…..
Jens skulle have været lidt af en plattenslager, han lånte blandt andet penge af sin søster Petrea som
aldrig blev betalt tilbage, ligesom han fik Petreas mand Hans til, at kautionere for et lån som blev
misligholdt, Hans måtte overtage gården som var ryddet for alt, det gav Hans et tab på 17.000 Kr.
Jens dør den 12.-05.-1957 i Års, 84 år.
Marie dør den 07.-05.-1963 i Års, 77 år.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Thora Mathilde Jensen bliver gift med Jens Peter Jensen den 03.-04.-1895 i Lyngby.
Jens er født den 02.-11.-1859 i Skelum, hans forældre er gårdmand Jens Kristian Jensen og Maren
Laursen.
De får 10 børn sammen:
1) Sylvia Jensen, født i Skørping den 11.-09.-1895
2) Lilli Jensen, født den 25.-03.-1897 i Århus
3) Thorva Melite Jenny Petrea Jensen, født den 05.-01.-1899 i Århus
4) Niels Kristian Thorval Mausing Jensen, født den 27.-01.-1901 i Århus
5) Laurs Peter Jensen, født den 03.-07.-1903 i Århus
6) Dødfødt pige, født/død den 13.-02.-1906 i Århus
7) Tage Poul Ove Jensen, født 25.-01.-1907 i Århus
8) Mary Ottomine Jensen, født den 25.-11.-1909 i Århus
9) Henning Jensen, født den 03.-04.-1912 i Århus
10) Ellen Aurelia Jensen, født den 24.-04.-1915 i Århus
I 1897 bor de i Bülowsgade 9, i 1899 dåb bor de i Lollandsgade 73, i 1901 bor de i Bülowsgade 34,
i 1903 bor de i Falstergade 47, Århus, i 1906 bor de i Ny Munkegade 83, i 1907 bor de i Ny
Munkegade 93 st th, i 1909, 1913 og 1915 i Falstergade 61, i 1917, 1921 og 1923 i Lollandsgade
69, 1926 i Sønderalle 32, 1, 1929 på C.M. Møllersvej 13, 1 til deres død.
På gravstenen står at Jens er født i 1860, men ifølge kirkebogen er han født i 1859.
Jens dør den 15.-02.-1934, i Århus 74 år
Thora dør den 04.-02.-1937 i Århus, 62 år
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Nielsine Ottomine Jensen bliver gift med Lars Peder Jensen
Lars er født den 15.-03.-1862 i Bjæverskov.
Lars er tæller i Nationalbanken.
Mens Nielsine er gift får hun et barn med en anden mand:
1) Inga Eleonora Eva Jensen, født den 16.-04.-1912 i København
Nielsine skulle have fået mellemnavnet ”Ottomine” får at man kunne holde styr, hvilket nummer
hun var i børnerækken – nr. 8.
Nielsine maj 1893
Nielsine
Nielsine boede (1925) i Rewentslovsgade 16 i København.
Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Caroline Jensen
Caroline får et barn uden for ægteskab, hvor faren ikke er opgivet:
1) Nielsine Frederikke Jensen, født den 28.-06.-1902 i Solbjerg
Caroline bliver gift med boelsmand Jens Rasmus Peter Jensen Lemming den 06.-05.-1910 i
Vinderslev.
Jens er født den 09.-10.-1853, hans forældre er husmand Jens Peter Jensen og Maren Rasmusdatter.
Det er Jens 3. ægteskab, første hustru var Bodil Marie Jensen den anden var Karoline Petrine
Jensen, død den 11.-04.-1904.
De bor på en gård i Pederstrup, Vinderslev sogn.
I FT1916 bor de i Hauge, Vinderslev sogn
Jens dør den 03.-04.-1931 på sygehuset i Kjellerup, 77 år.
På et tidspunkt bliver de skilt og Caroline bliver husbestyrerinde i Viby pr. Århus.
Caroline bor på Skanderborgvej 114, Viby ved hendes død.
Caroline dør den 04.-02.-1940 i Århus, 61 år.
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Franz Jesper Kristian Møller
I FT1880 bor Frantz hos forældrene, i FT bemærkninger står der: uden forstandsevner.
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Jens Georg Møller
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Elisabeth Dorthea Emilie Møller
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Marius Møller
I FT1880 bor han hos forældrene og er bagerlærling.
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Laura Sophie Christiane Møller
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Dorthea Johanne Møller
Jens Frederik Christian Møller (4) Fritz (Frederik) Møller (3) Anna Margareta Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Julie Anna Nathalie Møller
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Marie Magdalene Grooss bliver gift med gårdejer i Estvad sogn, Jakob Jakobsen den 08.-03.-1918
i Ødum, Galten.
Jakob er født den 12.-06.-1889 i Kobberup, hans forældre er gårdejer Niels Marius Jakobsen og
Karen Andersen.
De får 3 børn sammen:
1) Erna Jakobsen, født den 31.-03.-1919 i Estvad
2) Karin Kirstine Jakobsen, født den 01.-09.-1920 i Estvad
3) Inger Jakobsen, født den 24.-03.-1922 i Estvad
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emma Kirstine Grooss er husassistent i Lelling, Ødum sogn, Galten.
Emma dør som ugift den 17.-12.-1925 i Ødum, 30 år.
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Christian Claudius Grooss bliver gift med Petrea Marie Johanne Rasmussen den 28.-01.-1930 i
Ødum, Galten.
Petrea er født den 08.-04.-1905 i Ødum, hendes forældre er Peder Kristian Rasmussen og Marie
Elisabeth Olesen – søsteren, Rasmine er gift med Christians bror, Vilhelm
De får 2 børn:
1) Peter Claudius Groos, født den 19.-07.-1931 i Ødum, Galten
2) Knud Gunner Claudius Groos, født den 22.-11.-1933 i Ødum, Galten
Ved vielsen er Christian gårdejer.
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Zona Knudine Grooss bliver gift med assistent Emil Julius Vilhelm Petersen den 06.-08.-1922 i
Ødum, Galten.
Emil er født den 21.-08.-1898 i København, hans forældre er konduktør Anton Johannes Petersen
og Marie Møller.
Emil bor ved vielsen på Fuglesangsvej 9, 2 i Sct. Thomas sogn, København.
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Vilhelm Oluf Claudius Groos bliver gift med Rasmine Rasmussen den 07.-05.-1926 i Ødum,
Galten.
Rasmine er født den 26.-11.-1900 i Ødum, hendes forældre er Peder Kristian Rasmussen og Marie
Elisabeth Olesen – søsteren, Petrea er gift med Vilhelms bror, Christian.
Ved vielsen er Vilhelm gårdejer.
Fra Olufs notater:
1/8 1918 Oluf forkarl på Glendrup, Spansk syge havde alle på gården undtagen Oluf. Kornet
tærsket med plejl.
1920 Oluf på Hadsten højskole. Soldat om sommeren og næste vinter.
1/11 1922 Fodermester på Als. Håndmalkning
1/5 1924 Forkarl v/ Poul Fisker Han var lige blevet valgt til sognerådet
20/6 1924 Cyklede til Randers ”Forlovelse.”
1/11 1924 Skårup Landbrugsskole
1/5 1925 Kontrol assistent i Glud 52 leverandører.
7/5 1926 blev Oluf og Rasmine Gift.
20/3 1929 Brændte gården. Alle vandværkets vandhaner var frossen. Alle dyr blev reddet.
Brandfogeden var nabo, og han sprøjtede vand på sin egen gård.
Brandforsikringen 15.000 kr. Den nye gård kostede 38.000 kr. Til murer, tømre og smeden og
derudover stod der 7.700kr. For det der stod tilbage (gl. kostald).
Den nye gård var færdig 16/9 1929 Hånd værkerene drak, de begyndte ved middagstid og det
varede til aften. Muremesteren gik fallit da han var færdig. 40.000 kr. cement sten blev lavet på
stedet med sand fra marken. Til alle indvendige mure.
1/1 1937 Blev Oluf sognefoged. Politimesteren lavede kasse eftersyn, men ha ringede altid inden
han kom. Amtsstue skater blev opkrævet af sognefogeden, hvis de ikke ville betale til tiden.
Bøder blev opkrævet af sognefogeden
1943 i sognerådet og var med i 24 år. Faldt ud med oprettelsen af Hadsten stor kommune
Ridder af Dannebrog da Oluf blev 70 år. Det blev modtaget med posten, og derfor ville Oluf ikke
ind og takke for det.
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Svend Claudius Grooss
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Ellen Claudine Grooss
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Karl Aage Claudius Grooss bliver gift med Valborg Hermansen i Argentina.
De bliver forlovet i Danmark og udvandrede til Argentina den 19.-07.-1928.
De får mindst et barn sammen:
1) Aase Grooss
Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Valdemar Claudius Grooss
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Peter Martin Ohlmann bliver gift med Charlotte Pouline Cramer den 23.-11.-1886 i København.
Præst i Ordrup
Charlotte er født den 09.-12.-1861, Vindekilde, Faarevejle Sogn
Bor i FT1880 hos lærer Ludvig Viggo Clemmensen, Gammel Kongevej i København sammen med
sin brødre.
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Johanne Henriette Marie Ohlmann bliver gift med premierløjtnant Knud Schøning den 18.-01.1887 i Holbæk.
Knud er født den 05.-10.-1860 i København, hans forældre er Oberst Valdemar Schøning og
Nicoline Sophie Malling.
De får X børn sammen:
1) Aage Schøning, født den 08.-12.-1890 i København
Om Knud står der blandt andet i forsvarets biblioteks digitale fotoarkiv: Kadet i 1878 30. august
1883 sekondløjtnant 19. december 1884 premierløjtnant 30. april 1900 kaptajn 15. maj 1903 u.f.nr. i
Søofficerskorpset 15. maj 1906 afsked af Søofficerskorpset. 15. maj 1906 Ridder af
Dannebrogordenen 23. januar 1918 Dannebrogsmand.
(danske i Siam)
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Johan Nikolai Ohlmann
Bor i FT1880 hos lærer Ludvig Viggo Clemmensen, Gammel Kongevej i København sammen med
sin brødre.
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Frederik Julius Ohlmann
Bor i FT1880 hos lærer Ludvig Viggo Clemmensen, Gammel Kongevej i København sammen med
sin brødre.
Uddanner sig til sagfører.
I Danske Sagførere 1869-1919 står der blandt andet: 1885 Student fra Schnee-kloths Skole. 1892
cand. jur. 9. Jan. 1894-10. Apr. 1897 Fuldm. hos O.sagf. ConradHobm. 7. Maj 1897
Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn
Deponerer sin beskikkelsen i december 1902 og udvandre.
Frederik dør ca. 1918 i New York.
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Axel Emil Christian Ohlmann, bliver første gang gift med Frederikke Andersen den 28.-01.-1897
i Ordrup. Anden gang gift med Birthe Marie Lund den 31.-08.-1922
Præst
Frederikke er født den 26.-09.-1867 i Jerslev
Birthe er født den 05.-10.-1873 i Ølsted, Hatting herred
Bor i FT1880 hos lærer Ludvig Viggo Clemmensen, Gammel Kongevej i København sammen med
sin brødre.
Kommer i 1921 fra Horsens til Rosendalsgade 1, 2. Flytter i 1922 til Rosendalsgade 15, 4 i
København
Axel dør 07.-03.-1935
Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Henrik Jørgensen Ohlmann, bliver gift med Georgia Albertinus Christiansen Frihjem
Bankassistent
Georgia er født den 08.-02.-1876
Bor i FT1880 hos lærer Ludvig Viggo Clemmensen, Gammel Kongevej i København sammen med
sin brødre.
Adresse den 01.-11.-1898: Øster Farimagsgade 77, 3., den 01.-11.-1901 Gl. Kongevej 43, 4
Axel Nørager Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Johannes Jørgensen
Axel Nørager Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Ingeborg Jørgensen
Axel Nørager Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Gerda Jørgensen
Axel Nørager Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Rigmor Jørgensen bliver gift med konsul Anton Friis den 21.-12.-1912.
Anton er født den 26.-06.-1878 i Hammel, hans forældre er købmand N. P. M. Friis og Anna
Margrethe Eriksen.
Anton er nævnt i Kraks Blå bog 1949 og 1957 med blandt andet: Kontoruddannelse i Danmark,
New York, St. Louis og Berlin; konsulats-sekr. i Wien 1905; kancellisekr. i gesandtskabet i Berlin
1908; honorær vicekonsul i Berlin 1915, kst. udsendt vicekonsul 1920, konsul 1921-45;
æresmedlem af dansk forening »Freja« i Berlin og af dansk club »Enigheden« i Berlin. Udenl.
ordener: M.Gr.3.; Pr.Kr.4. Adresse: Teglvænget 4, Charlottenlund.
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Frands Nikolai Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Adolf Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Charles Michael Wattson Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Hans Ove Emmerik Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Betzy Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Axel Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Inger Marie Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Svend Johannes Suell
Therese Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Ellen Suell
Johan Nicolai Jørgensen (4) Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Helga Marie Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (4) Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Poul Christian Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (4) Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Agnes Elisabeth Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (4) Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Erik Anton Jørgensen
Johan Nicolai Jørgensen (4) Christian Jørgensen (3) Marie Catrine Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Jenny Cæcilie Jørgensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Wilhelm Robert Rud Haagensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Elna Andrea Rud Haagensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Clara Eline Haagensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Henrikka Haagensen ?
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Gertrud Emilie Haagensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Svend Rud Haagensen
Premierløjtnant i Viborg.
Svend var udstationeret i Dansk Vestinden som gendarm. Hans dagbøger fra 1916/17 findes, på
internettet findes et enkelt uddrag om hans betragtninger om afrocaribierne ”de stinker saa man
næsten ikke kan være sammen med dem i stuen, hvis det tilfælde skulde indtræffe, blot man gaar
forbi en neger staar der en odeure up fra ham eller hende, der nok skal faa en til at afholde sig fra
dem”
Svend dør i 1942
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Aage Rud Haagensen bliver gift med Emmy Mathilde Villumsen i Køge den 05.-06.-1915.
Aage er købmand i Næstved
Emmy er født den 16.-02.-1889 i Køge, hendes forældre er købmand Lauritz Villumsen og Johanne
Børenholdt.
De får sammen X børn:
1) Inge Haagensen, født den 31.-08.-1919 i Næstved
2) Niels Erik Rud Haagensen, født den 19.-03.-1921 i Næstved
Emmy dør den 09.-04.-1932 i Næstved
Aage dør i 1958
I 1932 bor de i Østergade 11.
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Inger Haagensen
Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Emil Haagensen
Frederik Christian Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Ane Martime Struntze bliver gift med Conrad Lauritz Winther.
Conrad er født den 11.-09.-1847 i Hals.
Frederik Christian Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emma Kathrine Struntze
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Alfrida Johanne Møller bliver gift med Rasmus Carl August Fryd 1879 i Fredericia.
Rasmus er født den 29.-07.-1854 i Nyborg, hans forældre er købmand Carl August Fryd og
Rasmine Henrikka Hansen.
Rasmus er telegrafist, senere overtelegrafist.
De får 4 børn sammen:
1) Agnes Henrikka Clara Fryd, født den 08.-08.-1880 i Fredericia, død den 28.-08.-1880 i
Fredericia
2) Christian Alfred Alexander Fryd, født den 08.-08.-1880 i Fredericia
3) Carl Wilhelm August Just Fryd, født den 13.-08.-1882 i Fredericia
4) Lilly Alfrida Fryd, født den 09.-04.-1889 i Fredericia, død den 02.-09.-1894 i Århus
Ved Lillys død bor de Sjællandsgade 116, Århus.
Rasmus dør den 20.-03.-1925 i Ålborg
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Carl Wilhelm Møller bliver gift med Mathilde Augusta Charlotte Amalie Helms 1881 i Nordby.
Carl er skibsfører og senere afdelingschef i DFDS.
Mathilde er født ca. 1857 i Arnis, Sydslesvig, hendes forældre er Tolder Julius Waldamar Helms og
Catharina Marie Petersen.
De får 8 børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Anne Catrine Møller, født 1883
Ellen Møller, født 1885
Just Christian Møller, født 1887
Valdamar Helms Møller, født 1889 i København
Carl Wilhelm Møller, født 1890
Alfred Møller, født 1892
Ida Mathilde Kirstine Møller, født 1894
Mary Emma Møller, født 1896
Carl dør i Silkeborg den 09.-06.-1910, 65 år, begravet i Gentofte.
Mathilde dør den 18.-06.-1919 i Hellerup, 62 år.
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Kristine Marie Møller gifter sig ikke.
Dør den 08.-02.-1886 i Nykøbing Mors, 27 år
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Frederikke Magdalene Johanne Møller bliver gift med Hans Carl Christian Petersen 18.-09.1889 i Nykøbing Mors.
Hans er født 17.-04.-1856 ved Vejle
Hans er købmand
De får sammen 3 børn:
1) Just Christian Møller Petersen, født den 04.-08.-1886 i Kollerup
2) Anne Kirstine Petersen, født den 11.-07.-1889 i Nykøbing Mors
3) Johannes Petersen, født den 18.-12.-1892 i Nykøbing Mors
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Anders Larsen Møller bliver første gang gift med Margrethe Høgsted, de bliver gift den 09.-08.1890 i Hjørring.
Margrethe er født den 04.-06.-1866 i Hjørring, hendes forældre er købmand Christian Vilhelm
Høgsted og Caroline Madsen.
De får et barn sammen:
1) Carla Lyna Møller, født den 15.-09.-1891 i Kolding
Ved Margrethes død bor de i Kolding.
Margrethe dør 25.-06.-1893 under et besøg ved hendes forældre i Hjørring, 27 år.
Efter Margrethes død gifter han sig med Christine Marie Cortsen, den 02.-06.-1895.
Christine er født den 05.-06.-1857 i Hjørring, hendes forældre er smedemester Christian Peter
Cortsen og Kirsten Marie Sørensen.
Anders dør 1931 i Tved, Kolding, 79 år.
Christine dør den 12.-09.-1936 i Haderslev, 89 år.
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Jutta Cæcille Frederikke Adolphine Jacobine Møller bliver gift med Moritz Johann Karl
Thessenwitz (har set 3 stavemåder i Nykøbing Mors kirkebog på efternavnet) den 02.-02.-1883 i
Nykøbing Mors.
Moritz er født den 15.-02.-1864.
Moritz er skibsfører.
De får mindst 2 børn:
1) Carl Albert Moritz Thessenwitz, født den 15.-02.-1884 i Nykøbing Mors, død den 09.-05.1884 i Nykøbing Mors.
2) Mar Carl Moritz Thessenwitz, født den 21.-12.-1884 i Nykøbing Mors, død den 21.-12.1884 i Nykøbing Mors.
Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Frederik Sterup Møller
Frederik dør i 1945, 82 år.
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Petra Kristine Bendix bliver gift med apoteker Sofus Carstensen den 01.-07.-1884 i Nykøbing
Mors.
Sofus er født den 22.-10.-1859 i Hornsyld, hans forældre er Christian Ehrenfried Carstensen og Ane
Kirstine Slebsager.
De får et barn den 02.-12.-1887 som dør kort tid efter fødslen.
I 1895 gifter Sofus sig med Ida Hansen.
Petra dør den 08.-12.-1887 i Ærøskøbing, 28 år.
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emma Magdalene Bendix bliver gift med fiskeriassistent Johan Frederik Pultz Sommer Redsted
den 18.-03.-1887 i Nykøbing Mors.
Johan er født den 18.-10.-1857 på Frederiksberg.
Fra Kraks Blå bog 1910 står der om Johan: Fiskerikontrolør for Jylland; Tilsynsførende med de
jydske Laaneforeninger for Fiskere samt Fiskerfartøjer med direkte Statslaan: Synsmand for
Fiskemotorfartøjer i Jylland.
De får X børn sammen:
Gudrun Marie Caroline Redsted, født den 16.-08.-1887 i Nykøbing Mors.
Emma dør den 24.-08.-1911 i Ålborg og begraves i Nykøbing Mors, 47 år.
Johan dør 1924, 67 år.
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Sofie Dothea Bendix bliver gift med købmand Frantz Joseph Brinkmann den 24.-08.-1889 i den
katolske Vor frue kirke i Århus ifølge Nykøbing Mors kirkebog.
Frantz er født den 07.-04.-1862 i Nykøbing Mors, hans forældre er købmand Peter Johan
Brinkmann og Elisa Petrea Buchwald.
De får tre børn sammen:
1) Elna Marie Elise Brinkmann, født den 17.-06.-1890 i Nykøbing Mors
2) Harriet Kristine Brinkmann, født den 09.-03.-1893 i Nykøbing Mors
3) Sonja Marie Brinkmann, født den 19.-11.-1898 i Nykøbing Mors
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Niels Ebbesen Bendix
I Danmarks boghandlere en personalhistorisk håndbog fra 1906 står der:
Bendix, Niels Ebbesen, Boghandler i Nibe, født 29. Septbr. 1871 paa »Marielyst« ved Nykjøbing p.
Mors, Søn af Prokurator, nu Rentier Peter Christian Bendix og Marie Struntze. Tog Præliminærexamen ved Aarhus Kathedralskole Juli 1888. Lærling hos H. F. Mansa i Randers fra I. Septbr.
1888 til 19. Oktbr. 1891. Medhjælper hos L. Levison jun., fra 19. Oktbr. 1891 til jo. Novbr. 1896
(heri indbefattet 6 Maaneders Militærtjeneste); hos Alfred Køster i Randers fra i. Decbr. 1896 til 6.
Marts 1899. Overtog 21. Marts 1899 Chr. Andersens Boghandel i Nibe. Rabatberettiget ved
Overtagelsen. Firma forandret til: A'. E. Bendix. Forretningsart: Sortimentsbojihandel, PapirMusik-, Tapet- og Kunsthandel, Galanteri, Legetøj. Forretningen grundlagt 1867 af S. W. Thomsen.
Ugift.
Han driver boghandlen i mere end 40 år.
Den 12.-11.-1891 bor han i København på adressen: Nørre Farimagsgade 31 , 3. hos Fru Busch
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Ida Marie Bendix bliver gift med Carl Hubert Munch den 14.-08.-1896 i Nykøbing Mors.
Carl er født den 01.-06.-1867 i København, hans forældre er J. Stockholm Munck og Abelone
Margrethe Sand.
Carl er grosser.
Tjek norsk artikel via Google
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Abelone Cathrine Bendix bliver gift med læge Carl Christian Albert Alexander Øigaard den 29.06.-1900 I Nykøbing Mors.
Carl er født den 12.-05.-1874 I København, hans forældre er Termand Christian Ludvig Carl
Øigaard og Laura Catrina Emma Øigaard.
Carl var specialist i hjertesygdomme og skrev flere artikler om emmet, ved siden af var han
kunstsamler med tidlig kinesisk keramik, men også nordiske fajencer.
De får sammen X børn:
1) Erik Øigaard, født den 20.-11.-1908 i København
Abelone dør den 22.-04.-1956 i Søllerød, 79 år.
Carl dør den 05.-08.-1952 i København, 78 år.
Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Alfred Valdamar Bendix
Henrik Emil Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emma Struntze
Henrik Emil Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Elise Martime Struntze
Henrik Emil Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Carl Wilhelm Struntze
Henrik Emil Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Helga Emilie Struntze gifter sig ikke.
Helga dør den 27.-12.-1923 i Nykøbing Mors, 43 år.
Henrik Emil Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Anders Nielsen Struntze
Elisa Ferdimandine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Carl Christian Mulvad
Johan Christopher Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emma Catrine Struntze gifter sig med Carl Valdemar Bruel.
Carl er født 20.-08.-1867 i Vrejlev.
Carl er maskinist.
Johan Christopher Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Charles William Struntze bliver gift med Lida Grace Slater den 13.-07.-1937 i Iowa, USA.
Lida er født 13.-07.-1893 i Iowa, USA.
Charles dør 1959 i Iowa, USA 86 år.
Lida dør 16.-02.-1968 i Iowa, USA, 75 år.
Johan Christopher Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Henry Struntze
Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Christine Thora Struntze bliver gift med Hans Peter Osvald Hansen den 08.-11.-1924, med
tillysning i Frederiksberg kirke i København den 05.-10.-1924.
Hans er født den 18.-02.-1888 i København, hans forældre er arbejder Lars Mathias Hansen og Ane
Marie Kirstine Pedersen.
Ved vielsen bor Christine på Frydendalsvej 18 og Hans i Stefansgade 22 i København.
Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Else Martime Struntze bliver gift med møllersvend Ingvard Marius Nielsen den 02.-05.-1917 i
Gedsted.
Ingvard er født den 02.-05.-1892 i Firhøje, hans forældre er husmand Christen Nielsen og
Christiane Christensen.
De får 9 børn sammen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Kristen Olaf Struntze Nielsen, født den 21.-09.-1917 i Gedsted
Klara Nielsen, født den 01.-03.-1919 i Gedsted, død 01.-08.-1930 i Gedsted.
Krista Marie Nielsen, født den 30.-06.-1920 i Gedsted
Karl Georg Struntze Nielsen, født den 20.-10.-1921 i Gedsted
Marie Nielsen, født den 09.-06.-1923
Inga Margrethe Nielsen, født den 16.-05.-1924, død den 08.-06.-1924 i Gedsted.
Harald Aage Struntze Nielsen, født den 16.-12.-1925 i Gedsted
Ellen Julie Nielsen, født den 29-12-1927 i Gedsted
Aksel Frederik Struntze Nielsen, født den 26.-08.-1935 i Gedsted
Ved Kristen fødsel er Ingvard arbejdsmand og husmand ved Karls fødsel og bosat i Bystrup.
Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Clara Nathalie Struntze
Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Carl Frederik Struntze bliver gift med Ingrid Agathe Holck Jensen
Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher
Groskreutz (1)
Emil Bang Struntze
Thora Johanne Cæcilie Møller (4) Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Peder Pedersen
Thora Johanne Cæcilie Møller (4) Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Aboline Katrine Pedersen
Thora Johanne Cæcilie Møller (4) Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Sofus Pedersen
Thora Johanne Cæcilie Møller (4) Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Hans Pedersen
Thora Johanne Cæcilie Møller (4) Apelone Oline Grooss (3) Christian Groos (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Thora Johanne Frederikke Pedersen
6. GENRATION
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Søren Hans Georg Andersen bliver gift
Dør den 14.-03.-1933, 51 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Ketty Caroline Andersen gifter sig ikke
Dør den 25.-03.-1944, 69 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Augusta Louise Andersen gifter sig ikke
Dør den 05.-06.-1903, 27 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Anna Elisabeth Andersen bliver ikke gift
Dør den 25.-06.-1970, 91 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Karen Sofie Andersen bliver ikke gift
Bor sammen med sin mor til hendes død på Viborgvej 7 i Hammershøj.
Dør den 22.-11.-1968, 87 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Hans Christian Andersen bliver gift
Dør den 07.-05.-1975, 92 år.
Thora Amalie Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Johannes Andersen bliver gift
Dør den 02.-02.-1944, 59 år.
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Mette Marie Laursen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Hans Lauritz Laursen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Jørgen Kristian Esaias Laursen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Julie Elise Laursen bliver gift med husejer Niels Peter Sørensen den 03.-01.-1902 i Voldby
Niels er født den 13.-03.-1869 i Voldby, hans forældre er Jens Peter Sørensen og Edel Sørensen.
Det er Niels 2. ægteskab, han var først gift med Nielsine Petrea Johanne Marie Nielsen.
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Sørine Kristine Laursen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Niels Laursen bliver gift med Helene Kirstine Andersen den 05.-12.-1908 i Silkeborg.
Helene er født den 07.-09.-1874, hendes forældre er Anders Andersen og Marie Nielsen.
Niels er Dragon i Århus
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Georg Laursen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Laura Dusine Laursen bliver gift med Rasmus Peter Rasmussen den 28.-12.-1906 i Voldby.
Rasmus er født den15.-05.-1884, hans forældre er gårdejer Svenning Rasmussen og Johanne Marie
Pedersen
Hansine Christine Elenora Grooss (5) Hans Tobias Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Valdamar Laursen
Minnie Nelson (5) Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Myrtle Magee LaTulippe, dør som ung pige/kvinde efter 1910
Minnie Nelson (5) Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
George Francis LaTulippe bliver gift med Julia Patten
Julia er født den 25.-11.-1911 i Nephi, Utah, hendes forældre er William Wright Patten og Lola
Sperry.
De får et barn:
George Francis LaTulippe Jr, født ca. 1933 i Salt Lake City.
I Deseret News den 19.-12.-2005 var der trykt mindeord for Julia, her et uddrag:
Julia Patten LaTulippe (Little Lady Full of Grace) vores højtelskede mor, bedstemor, oldemor,
tipoldemor. Hun var den ældste datter af Lola Sperry og William Wright Patten. Hun overlevede
hendes søn George LaTulippe og svigerdatter Mary Jo i Ogden. Hun efterlader sig barnebarnet
Patricia LaTulippe af Salt Lake City, hendes nevø Jack Thompson fra Salt Lake City, tre oldebørn,
Christopher Handy, Lisa Handy og Rachel ( Lawrence) Cowan fra Salt Lake City og tipoldebarn
Ava Cowan. Hendes 2. barnebarn, Mark Steven LaTulippe, døde i 1978. Julia mødt kærligheden i
hendes liv, George Francis LaTulippe, i niende klasse. De giftede sig den 26. juni og nød mere end
60 år sammen. Mens de levede en stor del af deres liv i Utah, har tilbragt de 20 år i Los Angeles,
Californien. Julia elskede klimaet og lejlighedsvis spændingen ved at se en Hollywood "stjerne".
Julias mission eller kald i livet var at tage sig af dem, hun elskede, og hun gjorde det så godt. Julia
værdsatte hendes medlemskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Julia var en sej lille
dame, der håndterede selv de mest vanskelige tider med absolut ynde. Mod slutningen af sit liv,
hendes familie havde den vidunderlige mulighed at returnere nogle af kærlig pleje, som de havde
modtaget i årenes løb.
George dør den 05.-02.-1995 i Salt Lake City, 86 år
Julia dør den 15.-12.-2005 i Salt Lake City, 95 år.
Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Aldahlline Jørgensen
Kalder sig selv for Line
Tilføjer den 25.-01.-1906 efternavnet Aldahl og det ene ”l” forsvinder i Aldahline.
Aldahline arbejder på et tidspunkt i sin mosters Petreas ismejeri i København
Aldahline
Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Valdemar Gross Jørgensen bliver gift med Kirstine Kathrine Engemann, de bliver gift den 23.11.-1912 i Veggerby.
Kirstine er født den 17.-01.-1893 i Løgsted, hendes forældre er Peder Kristian Jakobsen og Maren
Kristensen.
Valdemar var brugsforeningsbestyrer i Kaas
Ved Kamilles dåb er Valdemar ført som indsidder og arbejdsmand.
Tilføjer den 25.-01.-1906 efternavnet Aldahl
De får sammen et barn:
1) Kamille Jensine Aldahl født den 30.-05.-1913 i Veggerby
Ved Kamilles dåb bor de i Byrsted
Valdemar dør den 21.-02.-1926 i Kaas, 35 år.
Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Viggo Ernst Christensen
Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Thora Helene Marie Christensen bliver gift med Nåe
Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Ræbild Christensen
Maren Kirstine Esaimine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Niels Thorvald Jensen
Niels får mindst et barn:
1) Åse
Niels bliver adopteret af bonde Jens Jørgen Jensen Olsted, senere radikal trafikminister i 1912/13,
og Johanne Rasmussen i Mesing. De flyttede senere i Olsted, hvor de købte Olstedgård. Senere
flyttede de Tranbjerg.
Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Karl Kristian Teodor Jensen bliver gift med Katharina Drozdz
Katharina kom fra Galicien, hendes mor hed Marianna.
Karl Kristian var pakmester på Frederiksværk postkontor.
Karl Kristian ca. 1898
Karl Kristian
Katharina
Katharina dør i 1957
Karl Kristian død i 1967.
Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Ove Karl Magnus Rasmussen bliver gift med Inger Thomassen den 25.-06.-1931 i Frederiksværk.
Ove bliver højesteretssagfører
Inger er født den 20.-12.-1906
De får ingen børn selv, men adopterer 2 drenge – Klaus og Søren.
Inger dør den 19.-01.-1981, 75 år.
Ove dør den 10.-11.-1982, 76 år.
Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Holger Ejner Rasmussen bliver gift med Dagny Hansen den 19.-02.-1932 på Københavns rådhus.
Dagny er født i Kæderup.
Holger var undervisningsinspektør på statens åndssvageforsorg.
De får 3 børn sammen:
1) Karen Rasmussen, født den 28.-08.-1932
2) Hans Rasmussen, født den 13.-04.-1934
3) Inger Rasmussen, født den 29.-10.-1940
Holger
Holger dør den 19.-09.-1971, 64 år.
Dagny dør den 29.-08.-1972, 62 år.
Ane Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Jens Christian Jensen
Ane Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Ole Anton Jensen
Ole Anton Jensen
Ane Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Svend Gotfred Andersen bliver gift med Anna Wypychowski
Anna er født den 26.-01.-1911 i Polen, hendes forældre er arbejdsmand Thomas Wypychowski og
Marie Desnska.
Svend er arbejdsmand.
De får sammen X børn:
De bor Ryvej 9 sammen med Svends forældre.
Anna dør den 23.-03.-1945 i Hasle, 34 år.
Svend Gotfred Andersen
Svend bliver gift anden gang med ekspeditrice Gudrun Elisabeth Kvistholm i Horsens den 07.-09.1946.
Gudrun er født den 18.-09.-1917 i Ring, hendes forældre er Boelsmand Kristian Kvistholm og
Johanne Petrea Johannesen.
De får sammen X børn:
1) En søn
Svend dør den 13.-02.-1968 på amtssygehuset i Århus
Gudrun dør 1984
Svend
Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Clara Marie Elise Jensen dør den 06.-06.-1814 af tuberkulose i Århus, 19 år.
Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Jens Viggo Jensen dør den 26.-08.-1815 af tuberkulose i Århus, 18 år.
Jens Viggo Jensen
Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Ebba Karoline Jensen får sammen med Elvin Volmer Kristian Thøgersen
1) Elva ”Tulle” Jensen (Laursen), født den 05.-06.-1919 i Århus
Ebba bliver gift med Peter Kjeldsen Laursen den 21.-02.-1926 i Århus.
Peter er chauffør, hans forældre er arbejdsmand Laust Jesper Laursen og Jensine Kirstine
Christensen
I 1919 bor de i Absalonsgade 22, i 1926 Niels Juelsgade 51
Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Julius Heinrich Jensen bliver gift med Karen Johanne Christensen i Gammelsogn (Grenå) den 17.07.-1921.
Julius i Irak, ca. 1958
Julius er arbejdsmand og senere formand ved vejvæsnet i Århus.
Karen er født den 11.-06.-1899 i Grenå, hendes forældre er Christian Rasmussen Christensen
”Bachmann” og Andersine Kristine Rasmussen.
De får 4 børn.
1)
2)
3)
4)
Nelly Clara Jensen, født den 05.-10.-1921 i Århus
Poul Erik Jensen født den 06.-03.-1923 i Århus, død den 22.-06.-1923 i Århus
Viggo Georg Jensen, født den 23.-03.-1925.
Bjarne Heinrich Jensen, født den 15.-02.-1933 i Århus
Julius bliver udstationeret i Irak, som formand ved vejbyggeri, ca. 1959.
Julius brugte blandt andet sin fritid til, at bygge krystal apparater, at tegne og male samt passe
kolonihaven som både gav mad til familien og varer til salg.
De bor blandt andet i Hjortens Gade 7, 3.sal, Ryesgade 4-6 1.sal og på Viggo Stuckenbergs Vej.
Julius, Viggo, Nelly, Ukendt, Ukendt og Karen
Familie hygge i Hjortensgade først i 30erne.
Julius og Karen med 3 af deres børnebørn.
Finn og Bjarnes pige og dreng.
Julius dør 1967, 67 år.
Karen dør 1982, 83 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Niels Harald Jensen
Niels dør den 10.-02.-1985 i Års, 77 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Jensen
Christian dør den 10.-08.-1989 i Møldrup, 80 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Anna Frederikke Johanne Jensen
Anna dør den 14.-12.-2003 i Århus, 93 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Hans Thorvald Gross Jensen
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Martin Laurs Jensen
Martin dør den 29.-12.-1988 i Svendborg, 74 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Klara Kirstine Laura Jensen bliver gift med Vagn Jørgensen.
Klara dør den 23.-05.-1977 i Skive, 61 år.
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Julius Viggo Jensen
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Thora Marie Jensen
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Linda Erna Jensen
Jens Peter Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Ellen Margrethe Jensen
Ellen dør den 15.-01.-1961, 35 år.
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Sylvia Jensen bliver gift med porter og bud Duelund.
Duelund blev afskediget fra nationalbanken efter, han i spøg havde talt om et bankkup.
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Lilli Jensen
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Thorva Melite Jenny Petrea Jensen bliver gift med Max Louis Christensen den 21.-12.-1920
Max er født den 23.-08.-1898, hans forældre er Lars Christiansen og Marthilde Caroline Severine
Hansine
1) Lilli Christensen, født den 17.-01.-1920
Max dør 1978, 80 år
Thorva dør 23.-09.-1982, 82 år
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Niels Kristian Thorval Mausing Jensen
Emigrerer til Freemont, Nebraska, USA
1) Beverly Jensen
2) Jim Jensen
Niels dør den 08.-06.-2006 i USA, 105 år.
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Laurs Peter Jensen bliver gift med Johanne Louise Matthea Olsen.
De får et adoptivbarn – Louis.
Har været bosat og arbejdet i USA, havde et cementstøberi i Hvidover.
Laurs dør den 28.-07.-1968, 65 år.
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Tage Poul Ove Jensen
Papirarbejder
Boede på et tidspunkt sammen med søsteren Mary
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Mary Ottomine Jensen
Boede på et tidspunkt sammen med broren Tage
Melder sig ud af folkekirken 19.-04.-1979 og ind igen 08.-08.-1980
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Henning Jensen
Indehaver af fabrikken Danameter
Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Ellen Aurelia Jensen
Nielsine Ottomine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross
(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Inga Eleonora Eva Jensen, bliver gift Jacobsen
Bruger fornavnet Eva
Eva er uddannet ordblinde lærer
Eva får mindst et barn:
1) Thomas
I et brev fra den 30.-08.-1938 til hendes tante Laurine (Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias
Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)) skriver Eva blandt andet:
”Kære Tante Laura
Tak for hilsnerne, du sender os i dine breve til mor, ja, de er jo også til os, det ved jeg nok, men de
kommer da i hvert fald til hende. Du bad i sidste brev om den nøjagtige opskrift på risotto og den
sender vi nu.”
”Her i kollektivet gaar det vildt til: vi er ved at få søstrene Thiehs kæmpestue delt i to normale
værelser ved en krydsfinervæg. Husværten lader arbejdet udføre og betaler det hele, men udviser
gentagne gange fjollet gerrighed”
”Mor har været meget daarlig i den senere tid, men nu har lægen givet hende forskellige tabletter og
piller, saa skal vi se, om det nu er nogen, der duer noget.
Hermed et lille lommetørklæde, det er vist desværre ikke videre solidt, men det er da ægte silke, saa
det kan vel nok holde til noget mere end det ser ud til.
Hvordan gaar det med dit heldbred; det er kedeligt, at du ikke kommer herover en tur, men det er
selvfølgelig det rigtigste af dig at blive rask, før du tager ud på rejse.
God bedring! Mange hilsner til dig og dine fra Paul og din hengivene Eva”
Caroline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan
Christopher Groskreutz (1)
Nielsine Frederikke Jensen
Marie Magdalene Grooss(5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Erna Jakobsen
Marie Magdalene Grooss(5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Karin Kirstine Jakobsen
Marie Magdalene Grooss(5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Inger Jakobsen
Christian Claudius Grooss (5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Peter Claudius Groos
Ændre i 1969 sit efternavn fra Groos til Gross
Christian Claudius Grooss (5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Knud Gunner Claudius Groos
Ændre i 1969 sit efternavn fra Groos til Gross
Karl Aage Claudius Grooss(5) Claudius Grooss (4) Hans Søren Oluf Claudius Grooss (3) Claus
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Aase Grooss
Johanne Henriette Marie Ohlmann(5) Ane Marie Jørgensen (4) Johan Nicolai Jørgensen (3) Marie
Catrine Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Aage Schøning bliver gift med Rigmor Mathilde Wellmann den 18.-08.-1922 i Hellerup.
Rigmor er født den 05.-11.-1892 i København, hendes forældre er bogholder Carl Georg Wellmann
og Mary Margrethe Gamborg.
De får X børn sammen:
Aage Rud Haagensen(5) Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3)
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Inge Haagensen bliver gift i 1940 med
og skilt i 1972
Får 3 børn
Efter morens død vokser Inge op hos familie i Karlslunde og Fredericia.
Inge bliver uddannet i barnepleje og senere bliver hun forfatter, hvor hun modtager flere legater og
modtager H C Andersen-medaljen i 1949 for romanen: Vi ser aldrig det hele.
Nævnt i Kraks Blå bog 1974.
Inge dør den 28.-04.-1983, 62 år.
Aage Rud Haagensen(5) Elenora Wilhelmine Emilie Struntze (4) Johan Christopher Struntze (3)
Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Niels Erik Haagensen bliver gift med læge Elisabeth Møller den 19.-09.-1946.
Elisabeth er født den 30.-03.-1920 i Århus, hendes forældre er skibsfører P. Th. Møller og Magda
Augusta Biering.
I Kristeligt Dagblad bragte den 16.-07.-2012 nekrolog over Niels:
Overlæge, dr.med. Niels Erik Haagensen, Holbæk, er død, 91 år. Efter embedseksamen og tjeneste
ved en række hospitaler i København og provinsen fik han specialist-anerkendelse i intern medicin
og stofskiftesygdomme. Han var især optaget af årsagerne til fedme, og emnet gav ham i 1955 den
medicinske doktorgrad. I 1961 forlod han København for at blive overlæge ved Holbæk
Centralsygehus. Niels Erik Haagensen var konsulent på flere sygehjem og sanatorier. Desuden
underviste han ved sygeplejeskolen på Holbæk Centralsygehus. Frem til 1974 var han formand for
det lokale overlægeråd. I 1986 blev Haagensen pensioneret, men han drev speciallægepraksis i
Holbæk frem til 1991.
Nævnt i Kraks Blå bog 1974.
Alfrida Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Christian Alfred Alexander Fryd bliver gift med Karen Ragnhild Sand Redsted
Christian er telegrafist.
Karen er født den 29.-03.-1891 i Korsør
De får ? børn:
1) Else Fryd, født den 03.-01.-1905 (1909)
De bor blandt andet på Frederiksberg fra 01.-11.-1911 i Rebekkavej 18 , 2. København og fra 01.11.-1914 til 01.-11.-1915 på I. E. Ohlsens Gade 11 , 1., hvorefter de frameldt København.
Karen dør i 1919
Efter Karens død bliver Christian gift med Lily Andersen
Lily er født i 1899
De får 1 barn sammen:
1) Lis Fryd født i 1922
Christian dør 04.-07.-1953
Lily død i 1989
Alfrida Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Wilhelm August Just Fryd
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Anne Catrine Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ellen Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Just Christian Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Valdamar Helms Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Carl Wilhelm Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Alfred Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Ida Mathilde Kirstine Møller
Carl Wilhelm Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Mary Emma Møller
Frederikke Magdalene Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze
(3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Just Christian Møller Petersen
Frederikke Magdalene Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze
(3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Anne Kirstine Petersen
Frederikke Magdalene Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze
(3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Johannes Petersen
Anders Larsen Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Clara Lyna Møller
Emma Magdalene Bendix (5) Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Gudrun Marie Caroline Redsted bliver gift med læge Hjalmar Helweg den 18.-01.-1914 i
Idestrup.
Hjalmar er født den 11.-02.-1886 i Neenah, Wisconsin, USA, hans forældre er sognepræst Thorvald
Helveg og Ane Cathrine Petersen.
Hjalmar får specialistanerkendelse i psykiatri som 33 årig, skriver flere bøger om sindssygen og
psykiatrien. Deltog i udformningen af sindssygeloven af 1938 og svangerskabsloven af 1956.
Gudrun dør den 18.-12.-1960 i Dianalund, 73 år.
Hjalmar dør den 01.-02.-1960 i Oringe, 74 år.
Sofie Dothea Bendix(5) Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross
(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Elna Marie Elise Brinkmann
Sofie Dothea Bendix(5) Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross
(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Harriet Kristine Brinkmann
Sofie Dothea Bendix(5) Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross
(2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Sonja Marie Brinkmann
Abelone Cathrine Bendix (5) Marie Frederikke Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene
Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Erik Øigaard bliver gift med Edith Just
Edith forælder er grosserer Poul Just og Ingeborg Pade.
Erik er landsretssagfører.
Kraks Blå bog 1957 skriver blandt andet om Erik: Medl. af Søllerød sogneråd 1943-52, derefter af
Søllerød kommunalbestyrelse; formand for ligningskommissionen i Søllerød fra 1952; formand i
bestyrelsen for A/S Waagepetersens Eftf., for A/S De forenede Træskofabrikker, for A/S K A
Hartmanns Maskinfabrik og for Forsikrings Comp. for Kongeriget Danmark A/S; medl. af
bestyrelsen for A/S Vølund, for Forsikringsakts. Codan Liv, for A/S Silvan, for A/S Benco og af
delegationen for Holte Bank A/S m. m.; adm. direktør for Ejendoms-akts. D.F.V.
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Kristen Olaf Struntze Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Krista Marie Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Karl Georg Struntze Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Marie Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Harald Aage Struntze Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Ellen Julie Nielsen
Else Martime Struntze (5) Olaf Rye Struntze (4) Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2)
Johan Christopher Groskreutz (1)
Aksel Frederik Struntze Nielsen
7.-8. og 9. GENRATION
George Francis LaTulippe (6) Minnie Nelson (5) Esaimina Mathilde Julina Grooss (4) Esaias
Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
George Francis LaTulippe Jr. Får 2 børn: Mark og Patricia, Mark Stewen omkommer ved en
jagtulykke i 1978 som 22 årig, Patricia får 3 børn og har 4 børnebørn.
Valdemar Gross Jørgensen (6) Marie Caroline Christine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke
Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Kamille Jensine Aldahl bliver gift med fisker Karl Johannes Bachmann
Karl er født den 28.-12.-1899 på Gjøl, hans forældre er husmand og fisker Jens Christian Olesen og
Mette Marie Christensen. I 1905 bliver deres familie navn ændret til: Bachmand fra Bachmann
Olesen.
De får ingen børn
Kamille dør i 1979 i Gjøl, 66 år.
Karl dør i 1990 i Gjøl, 91 år.
Niels Thorvald Jensen (6) Maren Kirstine Esaimine Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos
(4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Åse
Holger Ejner Rasmussen (6) Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias
Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Karen Rasmussen bliver gift med Arne Holst den 03.-12.-1955.
Karen er lærer.
Arne er ingeniør.
De får sammen 1 barn.
Holger Ejner Rasmussen (6) Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias
Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Hans Rasmussen bliver gift med Hanne Brantenberg den 09.-05.-1963.
Hans er advokat (L), kontorchef ved naturvidenskablig og læge videnskabs fakultet, ved
Københavns Universitet.
De får sammen et barn.
Hans bliver gift igen med Helle Fredsted den 23.-06.-1979.
Boede i mange år i Mern.
Hans dør den 19.-02.-2013 i Odense. 78 år.
Holger Ejner Rasmussen (6) Petrea Andrea Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias
Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Inger Rasmussen bliver gift med Ove Baggesen den 30.-03.-1963..
Inger er lærer og talepædagog.
De får 2 børn sammen.
Inger dør den 13.-11.-1983, 43 år.
Ebba Jensen (6) Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3)
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Elva Jensen også kaldet Tulle
Elva efternavn bliver ændret til Laursen da hendes mor gifter sig i 1926.
Elva Jensen
Julius Jensen (6) Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3)
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Nelly Clara Jensen bliver gift med maskinmester Albert Charles Nielsen, den 17.-07.-1946 i
Århus.
Albert kalder sig selv for Charles.
Nelly er kontorassistent ved biblioteket i Århus.
De får ingen børn men adopterer en pige og dreng som vokser op hos dem.
Charles er født den 13.-08.-1917 i Århus, hans forældre er banearbejder Niels Nielsen og Jensine
Rasmine Sørensen.
Charles
Nelly
Julius Jensen (6) Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3)
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Viggo Georg Jensen bliver gift med datteren af en maskinmester og får en søn og datter, samt 3
børnebørn indtil videre.
Viggo er uddannet maskinarbejder og maskinmester, har sejlet for ØK og DFDS før han blev ansat
på Midtkraft og senere Arbejdstilsynet, hvor han var i 33 år. Var aktiv modstandsmand i Århus
under 2.verdenskrig.
Viggo 1974
Viggo dør 26.-09.-2007 i Horsens. 82 år.
Sønnen Finn Rune Jensen er gift med Chaliew ”Fon”, uddannet maskinarbejder på M&J i Horsens
og senere maskinmester, har arbejdet som elektriker, har arbejdet på det social pædagogiske skib
”Den Store Bjørn”, er i dag maskinchef i Mærsk. Har været byrådsmedlem for socialdemokratiet i
Horsens 1986 til 1989. Bruger sin fritid til søs med at læse i gamle kirkebøger på computeren.
Finn og Fon, 2008
Datteren er gift og har 3 børn.
Julius Jensen (6) Laurine Juline Jensen (5) Thora Caroline Frederikke Groos (4) Esaias Gross (3)
Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Bjarne Henrich Jensen bliver gift med Jette og får en søn og datter, samt 2 børnebørn. Han er
uddannet møbelpolster og bliver senere skole pedel.
Thorva Melite Jenny Petrea Jensen (6) Thora Mathilde Jensen (5) Thora Caroline Frederikke
Groos (4) Esaias Gross (3) Tobias Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Lilli Christensen bliver gift med Niels Christian Neergaard får en dreng og et barnebarn.
Niels er født den 30.-01.-1920 i Århus, hans forældre er Peter Christian Nielsen og Rasmine
Caroline Rasmussen
Lilli dør 1946 i Århus, 26 år.
Niels dør 11.-09.-1982 i Århus, 62 år.
Christian Alfred Alexander Fryd (6) Alfrida Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4)
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Else Fryd bliver gift med Dennis Arthur Cordery
Dennis er født i 1897
Dennis dør 1968
Else dør i 2007
Christian Alfred Alexander Fryd (6) Alfrida Johanne Møller (5) Ane Sophie Christine Struntze (4)
Carl Wilhelm Struntze (3) Magdalene Gross (2) Johan Christopher Groskreutz (1)
Lis Fryd bliver gift med Børge Brorson Christensen
Lis dør i 1989
Kilder: kirkebøger, folketællinger fra Danmark og USA, bidrag fra andre slægtsforskere samt
internettet.