Anæstesi

.
Infiltration
Intraosseøs
Transcort® 40/100-12mm
30/100 – 16 eller 21 mm
1/200 000 eller 1/100 000
Teknik _______________________
Palatinal injektion
Lav hastighed (1 kontinuerligt tryk).
1:200,000 til 1:80,000
Teknik _______________________
Quick-Pack nødvendig
Vestibulær injektion:
Høj hastighed (1+1 kontinuerligt tryk).
Resultat ____________________________
Resultat ___________________________
Anæstesi af 2 tænder efter en latens periode.
Umiddelbar anæstesi af fra 2 til 6 tænder.
Indikationer ________________________
Indikationer _______________________
Hovedsaligt maxillære tænder.
Mandibulær fortand-hjørnetand blokade.
Maxillære tænder, fortand-hjørnetand blokade.
Mandibulære tænder, tænder med pulpitis.
Ekstra anæstesi _______________
Begrænsninger ______________________
Yderligere palatinal injektion for maxillære molarer.
Yderligere lingual injektion for mandibulær blokade.
Mælketænder hos børn.
Maxillære tredie molarer.
Længerevarende kirurgi.
salg: Demetec e: [email protected],dk t: 33 11 16 11
Salg: Demetec e: [email protected] t: 33 11 16 11
SleeperOne
Se Bemærkninger på den anden side
ANÆSTESI GUIDE
Al analgesi der udføres med SleeperOne bør gøres med brug af støttepunkter for at opnå maksimal præcision.
Fingrenes placering bør være så tæt på kanylen som muligt især når penetration er vanskelig.
Gingival anæstesi skal gøres med en flad vinkel for at opnå smertefri penetration (ca. 20° vinkel mellem nål og gumme).
Ved øget følsomhed i løbet af injektionen, slip pedalen og vent 3 sekunder. Pres igen pedalen ned for påny at opnå lav hastighed.
Mængderne af injiceret bedøvelsesmiddel angives blot som en indikation og bør tilpasses til den enkelte patients behov.
Intraligamentær
Intraseptal
40/100 - 8 mm
30/100 - 12 mm
40/100 – 8 mm
30/100 - 12 mm
¼
1/200 000 max.
Mandibulær blokade
1/2
1/200 000 max.
(Spix Gow Gates Akinosi)
Akinosi)Akinosi)
50/100 - 42 mm
1/100 000 eller 1/200 000
x1 eller x2
Teknik _______________________
Teknik _______________________
Teknik _______________________
1/ Gingival injektion
Injektion: lav hastighed (1 kontinuerligt tryk).
Injektionstid:ca. 30 sek.
Mængde: ca. 0.2 ml.
En hvid plet ses : periostal og superficiel ligamentanæstesi.
1/ Gingival injektion
Injektion: lav hastighed (1 kontinuerligt tryk).
Injektionstid: ca. 30 sek.
Mængde: ca. 0.2 ml.
En hvid plet ses: periostal anæstesi.
Aspirations indstillingen vælges (4 blinkende lys) for at
vise et muligt vaskulært brud.
Lettere identifikation af anatomiske kendetegn.
Injektion: specifik hastighed.
2/ Intraligamentær injektion
Injektion: lav hastighed (1 kontinuerligt tryk).
Injektionstid: afhænger af mængde
2/ Injektion i septum
Injektion: lav hastighed (1 kontinuerligt tryk).
Injektionstid: afhænger af mængde
1 kontinuerligt tryk på injektions pedalen
For aspiration: Slip pedalen, hurtigt efterfulgt af fornyet
kontinuerligt tryk. Når aspiration er færdig slippes
pedalen.
For fortsat injektion: Kontinuerligt tryk på pedalen
Resultat ____________________________
Resultat ____________________________
Resultat __________________________
Umiddelbar anæstesi af en tand.
Umiddelbar anæstesi af de to tænder proximalt for
injektionen.
Anæstesi af halvdelen af mandiblen.
Indikationer ________________________
Indikationer _______________________
Indikationer _______________________
Maxillære eller mandibulære tænder.
Maxillære eller mandibulære tænder.
Mandibulære tænder.
Anæstesi af buccal-nerven ved kirurgi på 8.
Begrænsninger ______________________
Begrænsninger _____________________
1:100,000: risiko for tab af ligamentær vedhæftning
(sulcus necrosis).
Ikke tilrådelig ved parodontal patologi, kan forårsage
post-operativ arthritis.
Ekstra anæstesi nødvendig når “clamps” anvendes.
Ikke tilrådelig ved parodontal patologi.
Svær penetrerbar meget tæt septum.
Ekstra anæstesi nødvendig når “clamps” anvendes.
Begrænsninger ____________________
Ekstra anæstesi.