4. Thomas de Richelieu, Holbæk Kommune

FRIVILLIGHED, DEMOKRATI OG LOKAL
UDVIKLING I HOLBÆK KOMMUNE
THOMAS DE RICHELIEU
CHEF FOR STRATEGI OG UDVIKLING
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI
Frivillighedsstrategi &
Udvikling af ny dialogmodel
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI
Fælles-skaberne
Konsulenter for frivillighed
og lokaldemokrati
12 fælles-skabere
5½ årsværk + koordinator
Fordelt efter geografi og
kerneopgave
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI
Fællesskab som kerneopgave – m. effektmål
•
Flere borgere deltager i valg
til byråd, regionsråd,
folketing og
europaparlament
•
Flere borgere deltager aktivt
i udviklingen af kommunen
•
Færre borgere føler sig
ensomme og står uden for
fællesskaberne
•
Flere borgere tager del i
fællesskabet og er aktive i
foreninger, fritidsklub eller
selvorganiserede aktiviteter
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI
Den vigtigste læring indtil videre
Gør det let og sjovt for
de frivillige – anerkend
deres indsats
Udvikling af leder- og
medarbejderkompetencer
Tæt kobling af
politik, frivillighed og
lokal udvikling virker
Så et frø, slip noget
løs – det kan blive til
alt muligt godt
FRIVILLIGHED OG
LOKALDEMOKRATI