Programmering af Somfy motor

Sonesse 30 RTS
DK
Programmering
Art.nr: 1 000 460
1. Få motoren til at lytte til programmeringssenderen
Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med op/ned bevægelse (s/t).
Hvis motoren ikke reagerer, vendes polariteten på forsyningsspændingen
2. Indstil rotationsretningen
Hvis rotations­
retningen er
forkert:
Tryk på STOP (my) og hold den nede, til motoren
reagerer med s/t.
Kontroller igen, at rotationsretningen er korrekt!
Korrekt retning.
Indstil rotationsretningen før en sender
programmeres ind i motorens hukommelse.
- For at ændre på et senere tidspunkt skal
motoren nulstilles, se punkt 8.
3. Indstil endestoppene
Juster til det ønskede øverste
endestop med OP og NED.
- Stop, hvor det passer dig
Tryk samtidigt på STOP og NED,
til solafskærmningen kører
nedad.
- Slip knapperne.
Juster til det ønskede nedre
endestop med OP og NED.
- Stop, hvor det passer dig.
Tryk samtidigt på STOP og OP, til
solafskærmningen kører opad.
Slip knapperne.
- Solafskærmningen stopper
selv ved det øvre endestop.
Stop omkring det ønskede
nedre endestop.
For at bekræfte programmeringen
trykkes på STOP, og knappen holdes
nede, til motoren reagerer med
s/t.
Husk at bekræfte
programmeringen med
STOP-knappen!
1
4. Indprogrammer den første sender
Hvis flerkanalssender
vælg først kanal.
Hvis spændingen er koblet fra
A. Tilslut motoren
B. Hvis endestoppene er programmeret fra fabrikken
reagerer motoren med s/t.
(Hvis motoren ikke reagerer med op/nedbevægelse, gå da tilbage til punkt 3.)
Tryk samtidigt på OP & NED, til
motoren reagerer med s/t .
Tryk på progr.knappen på
senderen.
Motoren
reagerer med
s/t.
Juster med OP og
NED tasterne, til du
er tilfreds.
Bekræft programmeringen
ved at trykke på STOP, og
holde knappen nede, til
motoren reagerer med
s/t-bevægelse.
5. Efterjuster endestoppene
Kør solafskærmningen til
endestop, som
skal justeres.
Tryk samtidigt på OP &
NED og hold dem nede, til
motoren reagerer med s/t
(efter ca. 5 sekunder).
6. Tilføje/fjerne sendere
Tilføje en
sender.
Tryk på progr.-knappen
på en indprogrammeret
sender, til…
…motoren reagerer med
en s/t-bevægelse.
Senderen skal være
programmeret!
Tryk kort på
Motoren reagerer
progr.-knappen. med s/tbevægelse.
Fjerne en
sender.
Samme procedure
gælder, hvad enten
sendere skal tilføjes
eller fjernes!
Kør solafskærm­
ningen til
positionen for
det ønskede
mellemstop.
Bekræft programmeringen
ved at trykke på STOP, og
holde knappen nede, til
motoren reagerer med s/
t-bevægelse.
For fuldstændig
sletning køres sol­
afskærmningen til
mellemstoppet. Hold
derefter STOP nede, til
motoren reagerer med
op/ned bevægelse.
8. Nulstil motoren
Programmeringsknap
Manuel knap
2
Tryk programmerings­
knapen på motorhovedet
ind og hold den inde i
mindst 12 sekunder.
Motoren er nu nulstillet.
Start forfra fra punkt 1 for
at programmere motoren
igen.
© 2008 Somfy Nordic AB • 0428-Sonesse 30 RTS Snabbguide • Ref.nr: 5047196 • 080509
7. Programmere/ændre/slette mellemstop