Session 3 - Business Regioner - Steen Christiansen

KL’S ERHVERVSKONFERENCE 2015
Steen Christiansen
Borgmester, Albertslund Kommune
Formand, Greater CoPENHAGEN
VÆRDITILBUD FRA
VISION
I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt
knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de
mest succesfulde metropoler i Europa.
Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i
2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget
beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale
metropol - Greater Copenhagen.
SAMMENLIGNING MED ANDRE METROPOLER
Realvækst pr indbygger (BNP), årligt gennemsnit 2009-2014 i %
Stockholm
1,6
Berlin
1,5
Copenhagen-Malmö
Hamburg
Dublin
Amsterdam-Rotterdam
1,5
1,3
1,1
1,1
0,5
0,1
-0,1
-0,4
-0,7
BNP per indbygger
Kilde: Brookings, Global Metro Monitor (tal for seneste 1-2 år er deres forecast)
3
31. august 2015
Beskæftigelse
-0,5
GREATER COPENHAGEN SKABER KRITISK
MASSE
Kritisk masse giver international
gennemslagskraft:
• 3,9 mio. mennesker
• Sammenhængende arbejdsmarked
• Adgang til to landes markeder
• 11 universiteter
• Stærke klynger
• Én stemme nationalt og internationalt
Formål:
At skabe vækst og beskæftigelse
Til sammenligning:
Stockholm Business Alliance:
3,5 mio. indbyggere
Hamburg Metropolitan Region:
4,3 mio. indbyggere
4
31. august 2015
HVAD FÅR KOMMUNERNE UD AF SAMARBEJDET?
INTERNATIONAL SYNLIGHED
GENNEM FÆLLES BRANDING
6
31. august 2015
TILTRÆKNING AF TALENT OG KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT
7
31-08-2015
LINK MELLEM STORBY-, KULTUR- OG
NATURTURISME
8
31. august 2015
FOKUSERING AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET
Talent &
arbejdskraft
Innovation
Iværksætteri
Infrastruktur
Investering &
markedsføring
Regionerne + Vækstfora
Kommunerne
Øresundskomiteen
Projektorganisationer,
fx Gate 21
Copenhagen
Capacity
Væksthusene
Kommunernes
erhvervsservice
Øresundskomiteen
Symbion, CAT, SCION DTU, mv.
6+ Klynger og
klyngenetværk
Connect
Denmark
Venture
7 Universiteter
Cup
Regionale erhvervscentre: Grøn Center, Visit Nordsjælland,
Femern Belt Development, Øst-dansk Turisme
Copenhagen
Capacity
Wonderful
Copenhagen
7 GTSer
Private aktører, fx Konsulenthuse og RegLab
Erhvervsorganisationerne
Staten (fx via vækstpartnerskaber, styrelser, innovationscentre, Invest in DK, Work in
Denmark, VisitDK).
GEARING VIA FÆLLES INDSATSER
10
31. august 2015
TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN
Steen Christiansen
Formand for Greater CoPENHAGEN & borgmester i
Albertslund Kommune
[email protected]
11