FORANKRINGS- MASSE FORANKRINGS

HAUCON
FORANKRINGSMASSE
294
Sådan gør du:
HAUCON
1. Bor hul
2. Rens
3. Tryk 10 cm ud før
opstart
4. Start bagerst i hul.
Fyld hullet fuldstændigt
5. Skru gevindstang i
6. Hærdning
FORANKRINGSMASSE
294
Kemisk indstøbning
af gevindstænger
DANA LIM
DANA LIM
A/S
A/S
●Styrenfri
Forankringsmasse 294erenstyrenfriforankringsmasse
afhøjkvalitettilkemiskindstøbningafgevindstænger
iforskelligebyggematerialerogdensikrerenhøj
bæreevne.Dentodeltepatronsikrerennemoghurtig
blandingafproduktet.
Forankringsmasse 294kananvendesibyggematerialer
afbeton,letbeton,massivemursteno.lign.
www.haucon.dk
Produktet er godkendt iht. følgende:
●Højbæreevne
●ETAgodkendt
●Vinylesterbaseret
●Tilnormalfugepistol
●Reaktivharpiksmørtel
www.haucon.dk
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Performance data / standard applikationer i beton:
Performance
/ standard
applikationer
i beton:
applikationer
Performance
i beton:
data data
/ standard
applikationer
i beton:
Design værdier
værdier
DesignDesign
værdier
Harpiks
Temperatur
Celle-mursten
Celle-mursten
Celle-mursten
Celle-mursten
Celle-mursten
Performance data / standard applikationer for celle-mursten:
Performance
Performance data / standard applikationer
Performance
Reaktionskarakteristik
/ standard
applikationer
for celle-mursten:
for
celle-mursten:
data data
/ standard
applikationer
for celle-mursten:
Reaktionskarakteristik
Reaktionskarakteristik
Reaktionskarakteristik
M 12 M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
Standard sihylse
Anbefalede værdier (loads)
Performance data / standard applikationer i beton:
Performance data / standard applikationer for celle-mursten:
Gevind
M8
M 10
Godkendt sihylse
M 20
M 24
M 27
Harpiks
M 8 Harpiks
M 10 Temperatur
MTemperatur
12
Gevind
M 16 Gevind
M 20 M 8M 24M 8M 10
M 27M 10
M 12
M 30M 12
M 16 M 16
M 20
M 24 værdier
M 27(loads)
M 30 M 30
Standard
Standard
sihylse (loads)
GodkendtStandard
sihylse
sihylseMsihylse
Anbefalede
Anbefalede
værdier
(loads)
Sten værdier
Styrke
6
M8
M 10 Godkendt
M Godkendt
12 sihylse
Msihylse
8
M 10
24°C / 40°C
NRk
[kN]
20,1
33,9
49,8
75,4
128,2
174,2
203,6
237,5 Anbefalede
klasse
Reaktionskarakteristik
Sten
Styrke
M
6
M
8
M
10
M
12
M
8
M 10
Sten
Styrke
Sten
M
6
M
8
Styrke
M
10
M
12
M
8
M
M
6
10
M
8
M
10
M
12
M
8
M
10
24°°C
C / 40
°Rk
C
NRk [kN]
[kN]
20,1
33,9
49,8
75,4
128,2
174,2
203,6
237,5
[kN]
20,1
33,9Spændkraft
24°C /49,8
40
N75,4
128,2NRd
20,1174,2
33,9
203,6
49,8
237,5
75,4
128,2
174,2
203,6
237,5
[kN]
11,2
18,8
27,6
41,9
71,2
96,8
113,1
131,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Spændkraft
Spændkraft
klasse
klasse klasse Hlz 4
[kN]
96,811,2
18,827,6
27,641,9 37,3
41,971,2 56,5
71,296,8 96,1
96,8113,1134,6
113,1
131,9 171,5
80
C71,2
NRk
[kN]18,8
113,1
15,1
25,4
[kN]
11,2
18,8
27,6
N50
41,9
11,2
131,9
131,9152,7
Rd°[kN]
Rd°C / N
Celle-mursten
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3 0,3
0,3
Hlz 4
0,3
0,3 Hlz 4 Hlz
0,3 4
0,3
0,3 Frec 0,30,3[kN]
Hlz 6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
50°°C
C / 80
°Rk
C
NRk [kN]
[kN]
134,615,1
37,356,5 20,7
56,596,1Celle-mursten
96,1134,653,4
134,6
152,7
171,5 95,3
[kN]
15,1
50°C /37,3
80
N56,5
96,1
NRd
15,1
171,5
152,774,8
171,584,8
[kN]25,4
152,7
8,425,437,3
14,1
31,4
Design25,4
værdier
Anbefalede
værdier
Standard
sihylse
Godkendt
sihylse
Celle-mursten
Frec[kN] [kN]
Frec Celle-mursten
[kN]
Frec
Hlz 6 95,3
0,4
0,4 Hlz 6 Hlz
0,4 6
0,4
0,40,4 0,4 0,4 0,70,4 0,4 0,80,4 0,4 0,80,4 0,4 0,80,4 0,4 0,80,4
Hlz0,4
12
0,8
NRd [kN]
8,4 14,1
[kN]
8,4
14,1
20,7
N31,4
53,4
på [kN]
8,4
74,8ETAG
84,814,120,7
95,320,731,4 31,453,4 53,474,8 74,884,8 84,895,3
Harpiks Sikkerhedsfaktor
Temperatur for
Rd spændkraft
Gevind
1.8 iht. M
8
M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
Sten Styrke klasse M6
M8
M 10 M 12 M8
M 10 0,3
Hlz 12
0,7
0,8 Hlz 12 Hlz
0,8 12 KSL
0,84
0,8
0,70,8 0,7 0,8 0,30,8 0,8 0,30,8 0,8 0,30,8 0,8 0,30,8 0,8 0,30,8
Sikkerhedsfaktor
for spændkraft
på 1.8
iht. ETAG
. ETAG Sikkerhedsfaktor
for spændkraft
på 1.8 iht.
ETAG
NRk [kN]
20,1
33,9 49,8 75,4
128,2
237,5
Hlz 4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
VRk [kN]
9,8
16,0
22,9 43,2 174,2
67,5 203,6
97,2 KSL
128,1
155,7
4
0,3
0,3 KSL 4 KSL
0,3 4 KSL
0,36 0,3
0,30,3 0,3 0,3 0,40,3 0,3 0,40,3 0,3 0,40,3 0,3 0,40,3 0,3 0,40,3
Sand-line celle-mursten
0,4
24°C / 40°C
F
[kN]
kvalitet
rec
V
[kN]
9,8
16,0
22,9
43,2
67,5
97,2
128,1
155,7
[kN]
9,8 16,0
VStål
43,2
[kN]
67,5
9,8
97,2
16,0
128,1
22,9
155,7
43,2
67,5
97,2
128,1
155,7
22,9
NRd
[kN]
11,2
18,8
27,6
41,9
71,2
96,8
113,1
131,9
Celle-mursten
Hlz
6
Frec
[kN]
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Rk
Rk
Sand-line
celle-mursten
VRd
[kN]
7,9
12,8
18,3
34,6
54,0
77,8 KSL102,5
124,6 Sand-line
Sand-line
celle-mursten
celle-mursten
0,4 0,4
0,4 0,4
0,4 0,4
0,4 0,4
0,4
6
0,4
0,4 KSL 6 KSL
0,4 6
0,4
0,4 [kN]
0,40,4 0,4 0,4
SpændkraftForskydnings5.8
F
[kN]
F
[kN]
Stål
kvalitet
Stål
kvalitet
rec
rec 12 Frec
KSL
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
NRk
Torque
102,5
25,4
124,6
37,3
54,096,1
77,8134,6
102,5
152,7
124,6
171,5
Hlz 12
0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
VRd[kN]
[kN]
77,815,1
7,9 12,8
12,818,3
18,334,6 56,5
34,6
54,0
77,8
102,5
124,6 800,5 [kN]
7,9 Forskydnings12,8
18,3
V34,6
54,0
[kN]
7,9
Rd
Rec.
12,7
25,6
45,1
117,1
229,0
394,8
597,4
5.8 / 80°C
Forskydnings- kraft
5.8 50°C
12
0,7 0,8 0,3
0,8 0,8 0,30,8
0,8
KSL
12
0,7
0,8 KSLKSL
12KSL
0,8
0,8 0,8 0,70,8 0,3
0,8 0,3 0,8
0,80,3 0,8 0,8
NRd
[kN]
8,4
14,1
20,7
31,4
53,4
74,8
84,8
95,3
4
0,3
(rek.
Moment?)
Rec.
Torque
12,7
25,6
45,1
117,1
229,0
394,8
597,4
800,5
que
12,7
25,6
45,1
Rec.
117,1
Torque
229,0
12,7
394,8
25,6
597,4
45,1
800,5
117,1
229,0
394,8
597,4
800,5
Sand-line
massiv
mursten
KSL
12
F
[kN]
0,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
kraft
rec
kraft
(rek.
ment?)
(rek.påMoment?)
VRk
[kN]
13,8
22,4
32,0
60,5
94,5 mursten
136,1 KSL179,3
218,0
Sand-line
massiv
Frec[kN]
1,7 0,4
0,5 1,7 0,4
1,7 1,7 0,41,7
Sand-line
massiv
12
Frec Sand-line
[kN]
massiv
0,5
murstenmursten
1,7 KSLKSL
12KSL
1,7
1,7
0,5
Sand-line
celle-mursten
6 12 F1,7
Frec
[kN]
[kN]
1,7 0,4 1,7
1,70,4 1,7 1,7
0,4 1,7
Sikkerhedsfaktor for spændkraft
1.8
iht.Moment?)
ETAG
rec
Massiv
mursten
Mz
12
F
[kN]
0,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
rec
VRk [kN]
[kN]
13,8
22,432,0
32,060,5 20,5
60,594,5 38,8
94,5136,160,6
179,3
218,0 139,7 [kN]
13,8
22,4
VStål
60,5
13,8
Rk kvalitet
VRd
[kN]
179,3
8,8
14,4
87,2
115,0
32,0
1212
F [kN]
0,5
0,7
1,7 0,8 1,7
1,70,8 1,7 1,7
0,8 1,7
VRk
94,5
[kN]
136,1
9,8
22,4
16,0
218,0
22,9
43,2
67,5
mursten
97,2136,1
179,3
128,1
218,0
155,7
Massiv
1,7[kN]
0,5 1,7 0,8
1,7 1,7 0,81,7
Mz
12139,7
Frec Massiv
[kN]
mursten
mursten
0,5
1,7 Mz KSL
12 Mz
1,7
F1,7
F[kN]
rec 1,7
rec
Stålkvalitet
kvalitet
VRd [kN]
[kN]
14,420,5
20,538,8 50,5
38,860,6Massiv
60,687,2
87,2115,0442,9
115,0
[kN]
8,8
14,4 Stål kvalitet
20,5
VA4
38,8
60,6
Rec.
8,8Torque
87,28,8 14,4
115,0
139,7
139,7670,1
Rd
Stål
Letbeton
hul
mursten
Hbl
2
0,3
0,3
0,30
0,3
14,3
28,7
177,3
256,3
898,0
rec
Sand-line massiv mursten
KSL 12 Frec [kN] 0,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
VRd [kN] 7,9 12,8 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6
A4
A4 50,5
Letbeton
hul mursten
Hbl 2
Frec[kN]
[kN]0,3
0,3 0,3
0,3 0,30 0,30 0,3
0,3
Letbeton
hul mursten
Hbl 2 898,0
Frec Letbeton
[kN]
hul mursten
0,3
0,3 Hbl 2 0,30
F0,3
Rec.256,3
Torque14,3
14,3
50,5
177,3
256,3
442,9
que
14,3
28,7Sikkerhedsfaktor
Rec.
177,3
Torque
28,7
670,1
50,5
898,0
256,3
442,9
670,1 670,1
898,0
rec
5.8
for
forskydningskraft
er442,9
1.25
for
5.8
&28,7
1.56
iht.177,3
Massiv mursten Mz 12 Frec [kN] 0,5 1,7 1,7
1,7
1,70,6
1,7
Rec. Torque (rek. Moment?) 12,7 Forskydnings
25,6
for A4
45,1
ETAG
117,1 229,0 394,8 597,4 800,5
Hbl4
0,5
0,6 0,6
Sikkerhedsfaktor
for forskydningskraft
for1.56
5.8 for
& 1.56
for ETAG
A4 iht. ETAG
1.25 for 5.8
Sikkerhedsfaktor
& 1.56
for A4 iht.
forETAG
forskydningskraft
er 1.25 er
for1.25
5.8 &
A4 iht.
0,5 0,6 0,3
0,6 0,6 0,30,6
0,5
0,6 Hbl4HblHbl4
0,6
0,6 2
0,5 0,3
0,6 0,3 0,6
kraft
VRk [kN] 13,8 22,4 32,0 60,5 94,5 136,1 179,3 Hbl4
218,0
Beton hul mursten
Hbn 4 Frec [kN]
Frec
[kN]
0,5
0,6
0,6
0,6
Letbeton hul mursten
Stål kvalitet
[kN]
Hbl4
Frec[kN]
[kN]
0,5
0,5
0,6 0,6
0,6 0,60,6
0,6 0,6 0,6
VRd [kN] 8,8 14,4 20,5 38,8 60,6 hul mursten
87,2 115,0 Hbn
139,7
Beton
hul
mursten
Hbn
4
0,5
0,6
Beton
4
F
hul
mursten
0,5
0,6
Hbn
4
0,6
F
0,6
rec Beton
rec
A4
Standard
manchet
9x50
X
Beton hul mursten Hbn 4 Frec [kN] 0,5 0,6 0,6 0,6
Anbefalede
værdierRec. Torque 14,3 28,7 50,5 177,3 Standard
256,3 manchet
442,9 670,1 9x50
898,0
X
Standard
manchet
Xmanchet
9x50 9x50
X
Anbefalede
værdier
Anbefalede
værdier
13x85 x
x
X
[mm]
Standard
9x50
X
Sikkerhedsfaktor
for forskydningskraft
Harpiks
Beton er 1.25 for 5.8 & 1.56 for A4 iht.
METAG
8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24 13x85
M 27
M 30 13x85
x
x
X
x
13x85
x
X
x
x
X
[mm]
[mm]
[mm]
13x130
X
Harpiks
M 8HarpiksM 10
Beton Beton
M 12
M 16
M 20
MM
8 24 M 8M M
1027 M 10
MM
1230 M 12
M 16 M 16
M 20 M 20
M 24 M 24
M 27 M 27
M 30 M 30
Standard manchet
13x85
[mm]
X
X
Xx
x X
X
13x13013x130
x
x
24°C / 40°C
Nrec.
[kN]
8,0
13,5
19,7
29,9
50,9
69,1 13x130
80,8
94,2
Godkendt manchet
SHX13x100
x
13x130
[mm]
X
X
24
C / 40°C
50,969,1
69,180,8 80,894,2
94,2
[kN]
8,0
13,5
24°C / 40
19,7
°°C
29,9
Nrec. Nrec.
50,9
[kN] [kN]
8,069,1 8,0 13,5
80,8 13,519,7
94,2 19,729,9 29,950,9
Spændkraft
Godkendt
manchet
SH 13x100
[mm]
x
Godkendt
manchet
SH 13x100
[mm]
Godkendt
manchet
SH 13x100
[mm]
x
x
SH 15x100
X
50°C / 80°C
Nrec
[kN]
6,0
10,1
14,8
22,4
38,1
53,4
60,6
68,1 Spændkraftværdier
Spændkraft
Anbefalede
SH
13x100
X
SH
15x100
X
SH
15x100
SH
15x100
X
X
50
C / 80°C
N 38,1
6,0
[kN]
6,0
10,1
50°C / 80
14,8
°°C
22,4
N
[kN]
[kN]
6,053,4
10,1
60,6 10,114,8
68,1 14,822,4 22,438,1 38,153,4 53,460,6 60,668,1 68,1
[mm]
manchet
Forskydnings- Stålreckvalitetrec5.8 Vrec
[kN]
5,6
9,1
13,1
24,7
38,6
55,5
73,2
89,0 Godkendt
SH
15x100
X
Harpiks
9,1kraft
Beton
[kN]
M 10
M 12
24,7M 16
38,6M 2038,6
55,5
M 2455,5
73,2
M 27 73,2
89,0
M 30 89,0
ForskydningsStål
Vrec38,6
M 85,6 9,173,2
9,1 13,1
13,1
24,7
[kN]Forskydnings
5,6
Stål kvalitet
13,1kvalitet
5.8 24,7
V5.8
[kN]
5,655,5
89,0
rec
Stål
kvalitet
A4 [kN]Vrec
[kN]
13,5
6,3 10,3
14,7
27,7
43,3
62,3
82,1
99,8 kraft kraft
24°C
40°C
Nrec.
43,3
6,362,3
19,7
69,1
82,1
80,8
99,8
94,2
Stål
Vrec
8,06,3 10,3
14,727,729,9
27,743,350,943,3
62,3
82,1
99,8
[kN]
6,3
10,3
Stål kvalitet
14,7/kvalitet
A4
27,7
VA4
[kN]
[kN]
82,1 10,3
14,7
99,8
62,3
rec
Spændkraft
50°C / 80°C Nrec [kN]
6,0 10,1 14,8 22,4 38,1 53,4 60,6 68,1
Installations parametre
Standard sihylse
Godkendt sihylse
Installations
parametre
Installations
Standard
Godkendt
sihylse
parametre
Installations
Standard
parametre
sihylseparametre
Godkendt sihylse
Standard
sihylsesihylse
Godkendt
sihylse
Stål kvalitet
5.8 Vrec [kN] 5,6 9,1 13,1 24,7 Installations
38,6 55,5
73,2 89,0
Installations
parametre
Installations
parametre
Installations
parametre
Standard
sihylse
Godkendt sihylse 100
Aksial afstand
Scr,N
[mm]
Hlz, KSL,
Mz, KS
= 100
Forskydn.kraft
Aksial
afstand
S
[mm]
Hlz,
KSL,
Mz,
KS
=
100
Aksial
afstand
S
[mm]
Aksial
Hlz,
KSL,
afstand
Mz,
KS
=
100
S
[mm]
Hlz,
100
KSL,
Mz,
KS
=
100
100 100
cr,N
cr,N
AfstandStål
til kant
[mm]
120 135
165
187,5
255 315 cr,N 99,8
360
420
kvalitet A4 Vrec Ccr,N [kN] 6,3
10,3
14,7 27,7 43,3
62,3
82,1
”plug
group”
Hbl,
Hbn
=
200
Ccr,N
255
315360
360 420
420
[mm] Afstand
120Afstand
til kant
135til kant 165 Ccr,N 187,5
[mm]
255 [mm]
120
315 120
135360135165420165 187,5 187,5
255 ”plug
315
Aksial
afstand
Hbn
Hbn = 200Hlz, KSL, Mz, KS = 100
”plug
group”
Hbl,
group”
”plug
Hbl,
Hbn
group”
= 200
Hbl,
= 200
100
[mm]
Min. aksial afstandScr,N Min
S
[mm]
Hlz, KSL, Mz, KS = 50
50
Min. afstand til kant
Cmin
40
50
60
80 aksial afstand
100
120Min
S
135
150 Min.
Min.
aksial
afstand
Hlz,Mz,
KSL,
Mz,
KS
50
50
”plug
group”
50
KS
Hbl,=
Hlz,
aksial
KSL,
Mz,
afstand
KS
= 50
Hlz,
KSL,
= 50
50
Min. afstand
Cmin
120 [mm]
40
80 100Min.100
120135
135 150
150 [mm]
[mm]
Min.40
afstand
50
til kant til kant
60 Cmin
80
[mm]
100
[mm]
40
50 13550 60 15060 80
120
”plug
group”Min
S
Min
S
[mm]
[mm]
Hbl,
Hbn
=Hbn
100 = 200
Aksial afstand
Scr,N
[mm]
160
180
220
250group” 340
420
480
560 ”plug
”plug
group”
Hbl,
Hbn = 100Hlz, KSL, Mz, KS = 50
”plug
Hbl,
Hbn
group”
= 100
Hbl,
Hbn
= 100
Min.
aksial
afstand
Aksial180
afstand
Scr,N
420 160
250340
340 420
420480
480 560
560
[mm]
Aksial
160
afstand
220 Scr,N
250
[mm]
340
[mm]
160
180480180220560220 250
Aksial afstand mellem
Ssingl.
[mm]
250
250
Installations
parametre
50 250 250
Aksial
afstand
SMin S [mm]
[mm]
[mm]
250Hbn = 100
Aksial
mellem 120Ssingl.
135
[mm]
afstand
mellem
250 mellem
S
250 Hbl,
Min.
aksial afstand
Smin
[mm]
40
50
60
80 afstand
100
150 Aksial
”plug
group”
250
single plugs singl.
singl.
Min.afstand
aksial
afstand
Smin
120120
40
80 100
100 120
120135
135 150
150
[mm]
Min.40
aksial
50
60 Smin
80
[mm]
100
[mm]
40
50 13550 60 15060 80
single plugs
single
plugs315
single plugs
Afstand til kant
på gevindstang
Ccr,N h[mm]
135
165
187,5
255
360
420
Dybde
[mm]
80
90
110
125
170
210
240
280
ef
Dge
afstand
Ccr,N
[mm]
250
200
250
Aksial afstand
mellem
Dybde
hef
2104080
125170Dge170
210240
240
280
[mm]
Dybde
80
på
gevindstang
90på gevindstang
110 hef
125
[mm]
170
[mm]
80
90 24090 110280110 125
210
280
Dge afstand
250
afstand
Dge
afstand
250
C C
[mm]
200
[mm]
[mm]
250250 250
200 200
250 250
cr,N
250
Min. afstand
til kant
Cmin h[mm]
50
60 80 100
120
135
Ccr,N
150294 [mm]340
Min.
del tykkelse
110
120
140
157
210
258
In. Afstand tilcr,N
kant Ssingl.
Min. C
[mm]
250
50
60
min
single
del
hmin
258 [mm]
110
157210In. Afstand
210 258til kant
258294
294
340 [mm]
[mm]
Min.110
delMin.
tykkelse
120tykkelse140 hmin 157
[mm]
210
[mm]
110
120294120140340140 157
340
In.plugs
Afstand
til kant Min. C Min. C [mm]50
[mm]
50
60
Min.
C
In.
Afstand
til kant250
60250 250
50
60
Aksial afstand Scr,N [mm] 160 180 220
250 340 420 480 560
Boredybde
hef
[mm]
55
90
90
105
55
DgeBoredybde
afstand
90
[mm]
[mm]
55
90 90 90 200 105
250
hef
[mm]55
Boredybde
[mm]30
Boredybde
90
hef 90 Ccr,N
105
90 1059090 250 90
105 105
105 105
Gevind diameter
d
[mm]
8
10
12
16
20
24 hef
24
Gevind
diameter
d
[mm]
8
10
12
16
20
24
24
30
[mm]
Gevind
8
diameter
10 afstand12 d
16 [mm]
20
8
24 40 10 24 50 12 3060 16 80 20 100 24 120 24 135 30150
Min.
aksial
Smin
[mm]
uden h
hef 85
[mm]
65
85
8560 95
95
65
In. Afstand
tilBoredybde
kant
C [mm]
65
100
95100 100
50 Bore diameter
dB
[mm]
12
10
1214
1418
18
24
28 hef
28
Boredybde
uden
[mm]
85
95
Boredybde
uden
[mm]35
Boredybde
85uden
95 hef 100 Min.
[mm]65
85 958595 250 95
85
ef
Borepå
diameter
dB 28 80
10
[mm]
Bore10
diameter
12
14 dB
18
[mm]
24
[mm]
Dybde
gevindstang
hef
[mm]
10
12 28 90
14 35110
18 125
24 manchet
17024 28 21028 28 240 28
35280 35
manchet manchet
manchet
Boredybde
hef [mm] 55 90 90 90 105 105
Hul
diameter
d
[mm]
9
11
13,5
17,5
22
26
29
32
Bau
Huldel
diameter
dBau [mm]
9
11
11 13,5
13,517,5 157
17,5
[mm]
Hul diameter
9
11
17,5
22
[mm]
Min.
h min
[mm]
110
110
Min.
tykkelse 13,5 dBau hmin
[mm]
9
26 110
29 120
32140
22 21022
26
25826
29 294 29
32340 32 [mm]
deluden
tykkelse
tykkelse
delMin.
tykkelse
110 del tykkelse
h min h min [mm]
[mm]
110
110 110
110 110
Boredybde
Strammende
moment
T120
10
40 250
2040 60 4060 120Min.
60 del180
120
180h min
220
250 Min.
inst.
Strammende
moment
Tinst.
20
Borediameter
db 14
[mm]
1616
1116 65 85 95 100
16
16
14 16
16
[Nm] Strammende
10
20
moment
[Nm]
1808[Nm]
20 22010
85 95
Gevind
diameter
40 Tinst. d60
[mm] [Nm]
10
10
12 16 20 120
24 18022024 220
30 250 [mm]
Borediameter
[mm]
11
16 16 16 16
14
16
Borediameter
db 250
Borediameter
16
16
db 16 dhef
[mm]
[mm]11
16
14
b
11
manchet
Hul12
diameter
i dele
dbau 9 [mm]
7 [mm]
9
14
9 12
12
Hul9diameter
i dele dbau
79
12 9712
12 14 12 14
9
12
Hul
[mm]
Hul7 diameter
i dele
14 dbau
[mm]
9
Bore diameter dB [mm] 10 12 14 18 24 diameter
28i dele 28 dbau 35
Min. del tykkelse
h min TInst.
[mm] 1108
110
Strammende
moment
82
2
2
8 8 8 8
2
2
[Nm]
Strammende
3 Strammende
8 moment
8moment
TInst.
8 TInst.
[Nm] 2 [Nm] 3 [Nm]38
2 83 8
2
dBau [mm]
Hul diameter 9
11 13,5 17,5 Strammende
22 26moment
29 TInst. 32
Borediameter db [mm] 11 16 16 16 14 16
Strammende moment Tinst. [Nm] 10 20 40 60 120 180 220 250
Hul diameter
i dele dbau [mm] 7 9 12 14 9
12
Hærdeproces
Hærdeproces
Hærdeproces
Hærdeproces
Varenr: 16085
Strammende moment TInst. [Nm] 3 8 8 8 2
2
Varenr: 16085
Varenr: 16085
Tilbehør
der
hjælper
dig,
Tilbehør
der
hjælper
dig,
nårnår behør der hjælper
Tilbehør
dig,der
når
hjælper
dig,
når
der hjælper
dig,
når
duforankre
skal
forankre
gevindstænger
du
skal
forankre
gevindstængerHærdeproces
du
skal
forankre
gevindstænger
skalTilbehør
forankre
dugevindstænger
skal
gevindstænger
Temperaturen i
materialet
-5°C
Nylonbørste
mm
Nylonbørste
20x300
mmBlæsepumpe
Nylonbørste
20x300
mm 20x300
Sihylse 13x85mm og 18x85mm
16099
0°C
Stålbørste 14x170mm
+5°C
Stålbørste 18x200mm
SDS adapter til +10
stålbørste
°C
45
min.
25
min.
Nylonbørste
20x300 mm
15
min.
Varenr:
Varenr: 16089 +20°C
Varenr: 40103
Varenr:
40103
Varenr: 16089
Varenr:
40103
6
min.
Varenr: 16089
Ekstra mixerrør
Varenr:
40202
Varenr: 16010
Varenr: 40202
40204
Varenr: 16010
Varenr: 16010
6010 Varenr: 40202
40204
Varenr:
1608940204
Varenr: 40103
16105
Hærdning
påbegyndt
90 min.
+30°C
+35°C
16105 16105
16099 16099
16085
16105
16099
4
min.
2
min.
i Hærdning
Hærdning
Hærdning
afsluttet
Hærdning
Temperaturen
i
Hærdning
afsluttet
Hærdning
afsluttet afsluttet
Hærdning
Temperaturen
afsluttet
i Temperaturen
Hærdning
afsluttet
Hærdning
Hærdning
afsluttet
Hærdning
afsluttet
materialet
påbegyndt
Tørt materiale
Vådt materiale
materialet
påbegyndt
Tørt materiale
Vådt materiale
Tørt materiale
materialet
Vådt materiale
påbegyndt
Tørt materiale
Vådt materiale
-51680
°C min. 90 min.90 min. 90 840
min.min.
1680 min.
840 min.840 min.
1680 min.
840 min.
-5°C -5°C
1680 min.
0840
°C min. 45
min.
45
min.
45
min.
420 min.420 min.
840 min.840 min.
420 min.
0°C 0°C
420 min.
840 min.
Temperaturen i materialet
Hærdning påbegyndt
Hærdning afsluttet tørt matr.
°C
min. 25
min.
25
min.
25
min.
120 min.120 min.
240 min.240 min.
120 min.
+5°C
+5°C
+5
240
120 min.
240 min.
-5°C min. 840 min. 160 min.160 min.
15
min.
90
15
min.
15
min.
80 min.
+10°C
+10°C
+10
160°Cmin.
80 min.80 min. 80 min.160 min.
0°C
°C
+20
min. 6
min.
90 min. 90 min.
C
min.min.
6
min.
45 min.
+20
°C
+20
90 °min.
6
min.
45
45 min.45 min. 45420
90 min.
+5°C 25 min. 120 min. C
25 min.
+30°C
+30°C
+30
50 °min.
4
min.
4
min.
4
min.
25 min.25 min. 25 min.50 min.50 min. 50 min.
+10°C 15 min. 80 min. C
20 min.
+35°C +35°C +35
40 °min.
2
min.
2
min.
2
min.
20 min.20 min. 20 min.40 min.40 min. 40 min.
+20°C 6 min. 45 min. 13x85mm
og 18x85mm
Blæsepumpe
Blæsepumpe
SihylseSihylse
13x85mm
og13x85mm
18x85mm
Blæsepumpe
Stålbørste
14x170mm
mixerrør
Sihylse
og
18x85mm
Blæsepumpe
Stålbørste
14x170mm
Stålbørste
14x170mm
Ekstra
mixerrør
mixerrør
Stålbørste
14x170mmEkstraEkstra
Ekstra mixerrør
Stålbørste
18x200mm
Stålbørste
18x200mm
Stålbørste
18x200mm
Stålbørste
18x200mm
SDS adapter
til stålbørste
SDS adapter til stålbørste
SDS adapter
til stålbørste
SDS
adapter
til stålbørste
+30°C +35°C
Hærdning afsluttet vådt matr.
1680 min.
840 min.
240 min.
160 min.
90 min.
4 min. 25 min. 50 min.
2 min. 20 min. 40 min.