Hent skema her - GLS-A

Jul og nytår 2015
3F – jordbrug,
3F – gartnerier og
golf-baner,
planteskoler
agroindustri,
fiskeopdræt m.v.
torsdag, Juleaftensdag er Enten juleaftensden 24. hel fridag SHeller nytårsaftensdecember betaling
dag er hel fridag
med SH-betaling.
Den dag, der
arbejdes, slutter
arbejdet kl. 12
fredag,
den 25.
december
Dansk Metal
GASA Transport
GASA Sortering HK kontor
og pakning
Juleaftensdag er Enten juleaftens- Enten juleaftenshel fridag
eller nytårsaftens- eller nytårsafmed SH-betaling dag er hel fridag
tensdag er hel
med SH-betal-ing. fridag med SHHvis juleaftensdag betaling
er arbejdsdag,
slutter arbejdet
efter 4 timer
Juledag er søgnehelligdag. Medarbejderne har som udgangspunkt fri. Timelønnede har ret til
udbetaling fra SH-opsparingen. Uge- og månedslønnede holder fri uden løntræk.
Medarbejdere som skal arbejde betales med tillæg for arbejde på søgnehelligdage foruden
udbetaling fra SH-opsparingen eller sædvanlig uge/månedsløn
lørdag,
2. juledag er søgnehelligdag.
den 26.
december Medarbejdere, som skal arbejde, betales med tillæg for arbejde på søgnehelligdage
søndag,
den 27.
december
Normal søndag
mandag,
Normal arbejdsdag
den 28.
december
tirsdag,
Normal arbejdsdag
den 29.
december
onsdag,
Normal arbejdsdag
den 30.
december
torsdag, Nytårsaftensdag Enten juleaftens- Nytårsaftensdag Enten juleaftens- Enten juleaftensden 31. er normal areller nytårsaftens- er fridag fra kl. eller nytårsaftens- eller nytårsafdecember bejdsdag
dag er hel fridag 12
dag er hel fridag
tensdag er hel
med SH-betaling.
med SH-betaling fridag med SHDen dag, der
Hvis nytårsbetaling
arbejdes, slutter
aftensdag er ararbejdet kl. 12
bejdsdag slutter
arbejdet efter 4
timer
fredag,
Nytårsdagdag er søgnehelligdag. Medarbejderne har som udgangspunkt fri. Timelønneden 1.
de, har ret til udbetaling fra SH-opsparingen. Uge- og månedslønnede holder fri uden lønjanuar
træk
2015
Medarbejdere som skal arbejde betales med tillæg for arbejde på søgnehelligdage foruden
udbetaling fra SH-opsparingen eller sædvanlig uge/månedsløn
HKButik *)
Juleaftensdag er Arbejde i norhel fridag med
mal arbejdsturløn
nus betales
med normal løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
Juledag er søgnehelligdag. Medarbejderne har fri
med sædvanlig
løn
Arbejde i normal arbejdsturnus betales
med normal løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
2. juledag er
Arbejde i norsøgnehelligdag. mal arbejdsturMedarbejderne nus betales
har fri med sæd- med normal løn
vanlig løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
Normal søndag Arbejde i normal arbejdsturnus betales
med normal løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
Normal arbejds- Normal ardag
bejdsdag
Normal arbejds- Normal ardag
bejdsdag
Normal arbejds- Normal ardag
bejdsdag
Nytårsaftensdag Arbejde i norer hel fridag med mal arbejdsturløn
nus betales
med normal løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
Nytårsdag er
søgnehelligdag.
Medarbejderne
har fri med sædvanlig løn
Arbejde i normal arbejdsturnus betales
med normal løn
samt et tillæg
på kr. 53,23 pr.
time
*) I uger med søgnehelligdage reduceres arbejdstiden for den enkelte medarbejder med et antal
timer for hver søgnehelligdag (nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, påskedag, 2. påskedag, St.
bededag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag og 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag samt grundlovsdag
og juleaftensdag).
Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at
fuldtidsansatte reduceres med 7,5 timer pr. søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag i den
pågældende uge eller planperiode.