AT SKABE VED AT DELE MAA-konferencen 6. november 2015 i

AT SKABE
VED AT DELE
MAA-konferencen 6. november 2015
i Marketenderiet, Valby
Hvordan kan arkitekter være med til at tænke nye løsninger til at udnytte de sparsomme ressourcer bedre? Hvordan kan processerne designes, så de bedste vilkår for fælles forbrug sikres?
Hvordan undgår vi spild? Hvordan kan vi bygge mere fleksibelt? Hvordan kan vi skabe rum, så
der opstår nye fællesskaber? Hvordan udnytter vi ledig kapacitet i vores byer, i huse, i biler osv.
PROGRAM
13.00
Velkomst v/ Natalie Mossin, formand
Ordstyrer journalist, studievært Lene Johansen
Key note: Arkitekt Todd Saunders, Canada / Norge om at bygge i udkanten og skabe fællesskaber
Det store faglige sammenskudsgilde v/ Nadja Pass, Samfundslaboratoriet Borgerlyst
Hvordan bliver arkitekternes rolle i den nye udvikling?
Inspirationsoplæg om deleøkonomi, nye fællesskaber, mikrofrivillighed og andelstanken anno 2015
Kulturminister Bertel Haarder
om sit syn på arkitektur
Lene Johansen opsummerer
Natalie Mossin takker for i dag
18.00
3 busser med 3 forskellige guider:
Tidl. stadsarkitekt Jan Christiansen, professor Christoffer Harlang, bybonde Mads Boserup Lauritzen
Drinks og snacks i busserne
19.30
Middag med festlige talere
Dans og drinks
24.00
Natmad
MAA-konferencen er gratis for medlemmer. Se priser for festdeltagelse og tilmeld dig på arkitektforeningen.dk
Arkitektforeningen Strandgade 27A 1401 København K (+45) 3085 9000 [email protected] arkitektforeningen.dk