Skeenvej 9, indtil 1970 Hebbelstrupvej 45, ” Skeen Møllegård

Skeenvej 9, indtil 1970 Hebbelstrupvej 45, ” Skeen Møllegård” – matr. nr. 11
Fæster:
1660
Jens Nielsen, g. m. Bodil Christensdatter.
1680
Christian Nielsen
1687
Christen Christensen,(1655-1698), g.m. Maren Laursdatter.
1698
Maren Laursdatter, gift anden gang med Jens Jeppesen fra Odden Mølle. De solgte
1705-1706 til Niels Nielsen og flyttede til Lille Grøntved, Lille Grøntvedvej 23 i Mygdal.
ca. 1710
Chr. Pedersen, gift i Bindslev 2/11 1720 med Kirsten Jensdatter, d.a. Jens Nielsen i
Mogensbæk.
Dennes ældste søn, Peder Christensen, død 1772, overtog gården. Frem til 1810 har
følgende haft gården: Sofie Laursdatter, død 1774, fæstebonde af ”Odden” Lars
Jepsen, f. 1729 og Kirsten Jacobsdatter, f. 1733.
1810
Simon Groth Clausen, ”Odden”, sælger gården til Jesper Christensen
Bastholm,(1764-1814), søn af Chr. Bastholm, Vrejlev. Jesper Christensen Bastholm
er gift med Mette Larsdatter, (1766-1833 ) d.a. Lars Jepsen, den tidligere
fæstebonde.
1833
Christen Jespersen, søn af ovenstående (1802 – 1877), gift i 1832 med Karen
Jensdatter Uggerhøj (1811 – 1901).
1874
Jens Chr. Axelsen, (1838-1928), g.m. Birgitte Christensdatter, (1836-1930), d.a.
Christen Jespersen. (se ovenfor).
1886
Peder Jakobsen.
1893
Søren Kristian Nielsen Bastholm, f.1852, der tidligere drev Østenaaen, Uggerby.
Søren Kristian Nielsen drev Skeen vandmølle til 1901. Efter hans død i 1905, kom
Jeppe Kristian Bastholm hjem fra Vallekilde Højskole som bestyrer for sin mor,
Bolette Jeppesen, (1852-1945), der stammede fra Krøgholt i Mygdal. Hun blev kaldt
Lette, og i nekrologen efter hendes død, står ”at hun sammen med manden skabte
et godt hjem, der var stærkt åndeligt og religiøst præget”.
1909
Jeppe Kristian Bastholm (1881-1963) købte i dette år ejendommen af sin mor.
I 1927 blev han gift med Martine Eriksen, der i 1921 var blevet ansat som
husbestyrerinde. Hun døde i 1978 på De Gamles Hjem i Hjørring.
1960
Søren Bastholm, (1928-2007) søn af ovennævnte. I 1957 blev han gift med Karen
Skjøldstrup, fra Mølskov, Aasted Sogn. De mødtes på Haslev udvidede Højskole.
Søren døde i 2007 – Karen i 2010. I de seneste år var jorden bortforpagtet.
2004
Irene Bastholm Kristensen, niece til ovenstående. Gift med Kaj Kristensen i 1977.
Om møllerne på ”Skeen Møllegård”
Irene Bastholm Kristensen fortæller her om møllerne på gården:
”Der har været 3 slags møller på gården: Vand,- vejr- og vindmølle. Vejrmøllen blev flyttet til
nabogrunden i 1908, og dermed blev mølleriet helt nedlagt på Skeen Mølle. Herefter fik
gården navneforandring til Skeen Møllegård. Vandmøllen er nedlagt omkring 1901, da blev den
første del af kostalden bygget. Vindmøllen på laden er taget ned kort tid efter 1947, da blev
næsten alle landets vindmøller fjernet. Vi fik jo Marshall-hjælpn efter krigen og olie igen.
Nanna Isaksen skriver, at i 1886 blev begge møller solgt til et aktie-selskab med Peder Jacobsen
som bestyrer. Peder Jacobsen boede på Skeen Mølle indtil 1893.”
Vejrmøllen
vandmøllen
Hestegangen
Vindmotor på laden