HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1

HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Her et nyhedsbrev fra ungdomsudvalget i HJGK.
I kan læse om følgende:








Velkommen til en ny sæson
Ungdomsudvalget
Træning
o Almen juniortræning
o Træning for udviklingstruppen
Turneringer
o Tigers Tour Junior – HJGK’s gennemgående juniorturnering
o Marbæk – HJGK’s turnering for juniorer, nybegyndere og med DGU hcp < 54
o AON Juniorholdturnering
o MiniTour
o Junior Distrikts Tour – JDT 2015
o Andre turneringer – meld selv til. Vær opmærksom på deadlines
Sommercamp
Informationskanaler
Skolegolf
o Vi skal have juniorerne til at være gode ambassadører og hjælpere
o Spred det glad budskab til klassekammerater og lærerne
Sponsorer
Ha’ en dejlig sommer på golfbanen.
Mange hilsner fra Ungdomsudvalget
Sidder her med solen i fjæset og skriver dette nyhedsbrev. Sol, blå himmel og golf - så kan man da ikke
andet en glæde sig helt vildt til den kommende sæson.
Vi fik taget hul på sæsonen d. 12. marts, hvor ungdomsudvalget afholdt et informationsmøde om den
kommende sæson og 2 af vores juniorer, Magnus Juul Hansen og Viktor Koed gav en flot præsentation om,
hvordan det er at være junior i HJGK og viste nogle skønne billeder fra sidste sæson.
Nu skal vi i gang med spillet og vi håber I alle glæder jer lige så meget som os. Vi håber også I alle vil bidrage
til at styrke det gode fællesskab i klubben, være gode ambassadører for golfen og skabe gode relationer på
tværs af alder, hcp og køn.
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Vi var ved informationsmødet i marts så heldige at få 2 nye medlemmer ombord i ungdomsudvalget og vi
er bare SÅ glade! Vi er nu 7 medlemmer samt vores junior medlem og en repræsentant fra bestyrelsen. Vi
bobler af gode tanker og idéer til junior arbejdet i klubben, både hvad angår træning, turneringer,
hvervning/fastholdelse, sociale aktiviteter o.m.m. Den væsentligste flaskehals er blot manglen på hænder,
der løfter. Derfor er det fantastisk både med 2 nye udvalgsmedlemmer, men også når I derude tilbyder
jeres hjælp i forbindelse med turneringer, aktiviteter, træning og ved deltagelse/opbakning ved møder og
arrangementer. Send os også gerne jeres tanker og gode idéer.
Det nye ungdomsudvalg ser ud som følger:
Christian Leth-Nissen, formand
Thomas Koed
Lars Werge
Karin Petersen
Dan Kiillerich
Michael Holm-Hansen
August Jensen
Magnus Juul, Juniormedlem
Birgit Meltinis, repræsentant for bestyrelsen
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Der er fællestræning for alle juniorer om lørdagen:
Åben pigetræning lørdage fra kl. 9.00 - 10.00 og åben drengetræning fra kl. 10.00 - 11.00.
Almen juniortræning finder sted på følgende dage:
Hold A: Mandage fra kl. 16.00 - 17.00
Anna Sofie Svendsen
Alma Bjerno Werge
Lili McMullan
Anna Schou Madsen
Mathilde
Tea Byberg
Sofie Leth-Nissen
Marie Leth-Nissen
Frida Haack Jensen
Caroline Lindblad Debel
Sofie R. Steensen
Filippa Mortensen
Liva – ny
Clara – ny
Alma – ny
Julia – ny
Hold C - Tirsdage fra kl. 16.00 til 17.00
Bjørn Jerram Dahl
Jonathan Rifsdal
Christian Street
Patrick Sylow Gluud
Louise Crone Glaas
Frederikke Lykke Witthöft Schytt
Nikolai Bo Enemark Johansen
Matilde Koldby
Mathias Meiborg Billing
Benjamin Bo Jakobsen
Daniel – ny
Caroline – ny
Erik - ny
Hold B: Mandage fra kl. 17.00 - 18.00
Bertram Haack Jensen
Mathias Sylow Gluud
Victor Birlie Dencker Svendsen
Peter Villemoes Poulsen
Emil Werge
Nicolai Lynge
Harald Schnack Grønfeldt
Mads Sickmann
Markus Karmark Koed
Frederik Emil Olsen
Andreas Mouritsen
Patrik Vidarsson
Tobias Holm-Hansen
Gustav Holm-Hansen
Noah Selvig Kähler
Marcus Engelhardt Werther
Julius – ny
Niclas - ny
Hold D - Tirsdage fra kl. 17.00 til 18.00
Tobias Holse Nielsen
Rolf Karmark Andersen
Arthur Georg Schnack Grønfeldt
Patrick Eilsborg
Gustav Maansson
Kristoffer B. Bundgaard
Malthe Kringelum
Mark Fuglksang-Fog
Bjørn Karmark Andersen
Emil – ny
Christian – ny
William – ny
Miklas - ny
Aflysninger og ændringer i tider som datoer bliver sat på hjemmesiden og Facebook - siden: HJGK Juniorer.
Træning for udviklingstruppen:
Mandag kl. 16-18
Torsdag kl. 16-18 i lige uger/ kl. 16-17 i ulige uger
Aflysninger og ændringer i tider som datoer bliver sat på hjemmesiden og Facebook - siden: HJGK
Udviklingstrup.
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Tigers Tour Junior– HJGK’s gennemgående juniorturnering
Tigers Tour Junior spilles over 18 huller på Hjortespringbanen og er for alle aktive juniorer med spilleret til
Hjortespring (handicap 54 og derunder).
Der spilles 16 afdelinger i løbet af sæsonen. Der spilles på fredage, lørdage eller søndage - tilpasset de
øvrige junior turneringer, samt andre turneringer i Hjortespring Golfklub.
Datoerne frem til sommercampen ligger nu i Golfbox, sæt evt kategori til Junior i Hjortespring Golfklubs
turneringskalender.
Der vil blive arrangeret fællesspisning med små delpræmier ca. 4 gange i løbet af sæsonen, og ellers
forventes det, at alle bliver til sidste bold er kommet ind, så vi i fællesskab kan udråbe dagens vinder.
Turneringsfee er 10 DKK pr. afdeling, man deltager i.
Tiger Tour Junior, som spilles over 18 huller på Hjortespringbanen, spilles i 3 rækker:
A-rækken: Handicap +8,0 – 18,4 Slagspil (netto)
B-rækken: Handicap 18,5 – 54,0 Stableford
T-rækken Dem som på dagen spiller Aon junior hold, Mini Tour eller JDT (se mere om T-rækken under
Order of Merits).
For at holde tempo, spiller både drenge og piger fra rød tee, indtil de har opnået hcp 36.
Tilmelding:
Turneringer frem til sommercampen er oprettet i Golfbox, og tilmelding til den enkelte turnering åbner 14
dage før turneringsstart og lukker torsdag kl. 17 i turnerings ugen.
Ved afbud efter tilmeldingen er lukket i Golfbox, koster det 1 point fra Order Of Merits.
Ved afbud på dagen eller ved ’No show’ koster det 3 point fra Order Of Merits.
Scorekort:
Korrekt udfyldt scorekort skal efter runden afleveres til Lars Werge (far til Sofie og Emil). Er Lars ikke
tilstede ved rundens afslutning, vil I på forhånd blive informeret om hvem de skal afleveres til.
Alternativt kan der altid tages et billede af scorekort, så det kan sendes på SMS/mail til Lars (61695892 eller
[email protected]).
Spiller du i T-rækken, skal resultat ligeledes sendes til Lars for at få point til Order of Merits.
Scorekort skal indleveres eller fremsendes på dagen, så vi hurtigst muligt kan få opdateret hcp samt Order
of Merits.
Flere oplysninger om bl.a. Order of Merit – se vores hjemmeside
http://hjgk.dk/medlemssider/ungdom/ungdomsforside/turneringer1/gennemgaaende-paa-hjortespring/
Marbæk – HJGK’s turnering for juniorer, nybegyndere og med DGU hcp < 54
Den gennemgående turnering på Marbækbanen er for alle juniorer uanset hcp. men oftest spilles den af
dem uden spilleret til Hjortespringbanen samt nye kaniner. Turneringen spilles oftest lørdage eller søndage
omkring kl. 11 – Turneringsdatoerne vil kunne findes i Golfbox.
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Deltagere:
Alle juniorer uanset handicap kan deltage i denne turnering.
Man tilhører J9-rækken, hvis man ønsker at spille alle 9 huller.
Man tilhører K6 rækken, hvis man som ny kanin mener 9 huller (inkl. de 3 par fire huller) er lidt for meget,
og derfor kun ønsker at spille hul 1-6.
Tilmelding:
Tilmelding sker via golfbox senest kl. 13.00 dagen før spilledagen.
Spilleform:
J9 rækken spiller stableford, og kæmper om point til den fælles Order of Merits
K6 rækken spiller stabelford, men får alle 2 point for at deltage uanset antal opnået point.
De kaniner som spiller 6 huller opfordres til at starte fra rød tee uanset køn. Når drengene begynder at få
en del bolde i hul, skal de begynde at spille fra gul tee.
Når en kanin har mod på det, må de begynde at spille med på alle 9 huller og deltager dermed i den
gennemgående konkurrencen, forudsat de spiller fra rigtig tee sted. Igen kan drengene med fordel starte
fra rød tee indtil de begynder at opnå et fornuftigt antal point.
Pointgivning:
Der gives placeringspoints i den gennemgående konkurrence (for dem som spiller 9 huller fra rigtig tee):
14, 12, 10, 8, 6, 4 og 2 til alle de efterfølgende.
Præmier:
Der uddeles en lille præmie efter hver turnering til dagens vinder af J9 rækken. Deltager der mere end 4
spillere vil der ligeledes blive trukket lod om yderligere en lille præmie.
I K6 rækken bliver der trukket lod om en lille præmie blandt alle som deltager, deltager der mere end 4
spillere vil der bliver trukket lod om yderligere en lille præmie.
Efter sidste runde i september vil der ligeledes blive uddelt præmier til de tre første på vores Order of
Merits.
Øvrige oplysninger:
Der vil som udgangspunkt være krav om at en forælder går med i hvert bold - det vil sige en forælder pr. 3
børn. Det er ikke et krav denne forældre er golfkyndig, men det er selvfølgelig en fordel.
For at styrke det sociale, tilstræber vi at der er lidt kage eller lignende efter hver turnering.
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
AON Juniorholdturnering
Der er 8 hold til AON Juniorholdturneringen under Dansk Golfunion. Holdene ser ud som nedenfor. Det er
holdleder, der sørger for at arrangere spilledage og -tider med modstanders hold.
Hold/Holdleder
U16-B, Albert Bragason
U16-C-1, Christian Leth-Nissen
U16-C-2, Solvej Strand
U16-D, Christian Leth-Nissen
U19-Elite, Per Strand
U22-A-1, Mikkel Pedersen
U22-A-2, Albert Bragason
U22-C, Martin Jerram Dahl
Navn
Patrick Sylow Gluud
Frederick Fischer
Jakob Ingi Petersen
Viktor Karmark Koed
Cecilie Leth-Nissen
Philip Aktar Dar
Nikolaj Enemark Johansen
Frederik Strand
Noah Kingston
Amalie Leth-Nissen
Bertram Haack Jensen
Julius Thor Asmussen
Mathias Sylow Gluud
Anders Strand
Frederik Overgaard Kiilerich
Magnus Juul
Mads Fugl Rasmussen
Mikkel Pedersen
Nicklas Olsen
Peter Saxil Jørgensen
Andreas Rye Møller
Louise Crone Glaas
Mikkel Lindgreen Carlsen
Simon Brage Petersen
Bjørn Jerram Dahl
Jøkull Darri Frostason
Patrick Olsen
Jonathan Rifsdal
Reserve
Markus Koed
Markus Koed
Markus Koed
Cecilie Finne-Ipsen
Jonas Vedelsby
Lukas Overgaard Kiilerich
Mere information om denne turnering findes på følgende link:
http://www.danskgolfunion.dk/turnering/juniorturneringer/aon-juniorholdturnering
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
MiniTour
Der er 2 hold til Mini Tour turneringen i distrikt 4. Holdene ser ud som nedenfor. Det er holdleder, der
sørger for at arrangere spilledage og -tider med modstanders hold.
Mini1, U16 (hcp. 26,5-36,9)
Noah Kingston,
Julius Thor Asmussen,
Benjamin Bo Jakobsen,
Bertram Haack Jensen,
Markus Karmark Koed
Holdleder: August Jensen
Mini 4, U16 (hcp 26,5-54)
Amalie Leth-Nissen
Sofie E. Werge
Anna Sofie Svendsen
Tea Byberg
Holdleder: Christian Leth-Nissen
Flere oplysninger om denne turnering findes på dette link:
http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-4/turneringer/minitour.
Junior Distrikts Tour – JDT 2015
Der er tilmeldt 13 juniorer i følgende rækker:
Række
U14
U16
U19
U22
Navn
Cecilie Leth-Nissen
Frederik Strand
Jakob Ingi Petersen
Mads Fugl Rasmussen
Magnus Juul Hansen
Patrick Sylow Gluud
Viktor Karmark Koed
Philip Aktar Dar
Frederik Fischer
Anders Strand
Bjørn Jerram Dahl
Simon Brage Petersen
Mads Ulrik Svendsen
Juniorerne skal selv sørge for transport til/fra stævnet, men det er en god idé at arrangere noget
fælleskørsel. Det er en individuel turnering og i golfbox kan I se, hvornår I skal spille.
Mere information om denne turnering findes på følgende link:
http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-4/turneringer/jdt
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Ranglisteturneringen – Pro Golf Scandinavian
Turneringen er åben for alle juniorer og ynglinge, som højst fylder 21 i 2015. Turneringen er tællende til
Aon Junior Ranglisten og Titleist Ranglisten.
Turneringen kræver EGA handicap. Der spilles i en pigerække og i en drengerække. Turneringen har
handicapbegrænsninger opdelt på køn. Maks. HCP-grænser: Drenge/ynglinge er 12,0 og for Piger/ynglinge
er 18,0.
Der er åbnet for tilmelding via golfbox, hvor I kan læse meget mere om turneringen.
Vi har brug for en masse hjælpere og Dan Kiilerich har skrevet på vores Facebook sider HGJK Tigers og HJGK
Juniorer og efterspurgt hjælp. Vi giver spillerne den bedste oplevelse, hvis vi kan stille en masse hjælpere
og giver hjælperne en sjov oplevelse, der skaber masser af fællesskab i klubben. Så kom…. meld jer nu som
enten spiller eller hjælper.
Andre turneringer – meld selv til. Vær opmærksom på deadlines
Det er vigtigt I selv holder øje med de turneringer der findes i øvrigt. Bl.a. er der distriktsstævner, se
http://www.danskgolfunion.dk/distrikt-4/turneringer/distriktsstaevner.
Der afvikles i alt 4 kredsturneringer (distriktsstævner) i sæsonen. Den første turnering afholdes i
Hjortespring 9. maj og er en fin mulighed for at komme i gang med turneringsgolf. Skynd jer og meld jer til,
så vi kan være godt repræsenteret på egen bane. Alle med et registreret hcp kan deltage .
Dansk golfunion har lavet et turneringssøgningsværktøj. Her kan I afgrænse søgningen til at gælde et
specifikt hcp eller alder eller andet. Brug det for at finde de turneringer, som netop du kan deltage i som
junior.
Find værktøjet på dette link: https://sites.google.com/a/dgu.org/turneringsplaner/juniorturneringer
HUSK Årets Sommercamp fra 29 juni til 2 juli – tilmelding fra omkring 15. maj
Programmet for sommercamp er ved at blive fastlagt og vil blive offentliggjort i forbindelse med at
tilmelding åbnes. Prisen for deltagelse bliver 700 kr. inkl. mad og aktiviteter og det er med overnatning i
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
klubben for dem der har lyst til det. ALLE juniorer er velkommen herunder Marbæk spillere, som der vil
blive arrangeret kørsel for til Marbækbanen.
Reservér allerede nu de første 3 dage af efterårsferien til efterårscampen. Mere information følger senere.
Sæt X i kalenderen 12-14. oktober.
Vi udsender information via 3 forskellige kanaler: Facebook, www.hjgk.dk og mails.
På Facebook har vi 4 sider: HJGK Juniorer, HJGK Marbæk – Junior og Kanin, HJGK Tigers og HJGK
Udviklingstrup. Vi anbefaler, at du som junior (og gerne som forældre til en junior) som minimum er
medlem af HJGK Juniorer. Desuden bør du være medlem af den gruppe, du hører til, hvad angår
træning/turnering.
Vi har god erfaring med at informere via Facebook. Det er der, vi kommer nemmest i kontakt med næsten
alle juniorer. Derfor vil det også være her, I får information om ændringer i forhold til træning o.m.m.
På HJGK finder I rigtig mange gode informationer om træning, turneringer, camps, referater fra møder,
kontaktinfo o.m.m. Savner I informationer, så giv os besked. Nogen gange tager vi tingene, som en
selvfølge fordi vi har arbejdet med dem længe, men så skal I bare spørge os.
Janne Bay og Birgit Meltinis, 2 af klubbens seniormedlemmer, tog sidste år initiativ til at udbrede golf i
lokalområdet. De udsendte et tilbud til samtlige skoler i kommunerne og nabokommunerne for at knytte
bånd mellem det lokale idrætsliv og folkeskolen, som der er lagt op til i forbindelse med skolereformen.
Igen i år får skolerne dette tilbud og vi håber selvfølgelig det kan give en masse nye medlemmer til HJGK.
Tilbuddet dækker 3 seancer med 2 gange undervisning og 1 gang spil på Marbæk.
I forbindelse med spil på Marbæk er det meget vigtigt, at juniorerne tilbyder sig som hjælpere. Der skal
bruges 6 juniorer hver gang og I skal gå ud som over-kaniner, svare på spørgsmål, vise dem hvad I kan og
hjælpe dem med at huske spillereglerne. Birgit og Jannie kan hente jer i Hjortespring og I får en sandwich
og en sodavand, når I er færdige.
Der er brug for hjælp første gang d. 9. maj og vi vil efterspørge hjælpen på Facebook. I kan allerede nu
tilbyde jeres hjælp til Birgit og Janne ved at sende dem en sms eller ringe.
HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1
27. april 2015
Janne: 2979 5235 og Birgit: 6014 7111
Endelig kan vi alle være med til at sprede det glade budskab i vores børns skoler. - Kom og prøv, hvor sjovt
det er at spille golf. Lærerne kan kontakte Birgit eller Janne direkte.
Vi er så heldige at Danske Bank har sponsoreret os og fortsætter med det igen i år. De giver spilletrøjer til
alle de juniorer, der er tilmeldt turneringer. Desuden sponsorerer de en masse gaver til sommer- og
efterårslejr.
Hvis nogen af jer, har mulighed for at bidrage med nogle gaver til vores gennemgående juniorturnering på
Hjortespring eller Marbæk, eller til vores lejre, vil vi være meget taknemmelige. Det er altid hyggeligt for
juniorerne, når mange kan få en præmie. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.