Fjerpost udgave 2015 2 version

Horreby Badminton Klub
- sæson program 2015 /16 -
Fjerposten
Årets information fra Horreby Badminton
Klub om sæsonen 2015/16, med start
den 31. august 2015 med spændende
tilbud til ungdom, ældre og motionister.
NYT NYT NYT NYT NYT :
Motionistbanetiderne skal tilmeldes til email: [email protected]
Alle U9 spillerne får hver en præmie for den gode
sæson. Præmien var en nøglering med en fjerbold
og ketcher som vedhæng.
Årets "Venskabspokal" fik Johnas Jensen for sin altid
positive indstilling til træning og kammeraterne og
Emil Probst fik "Fighterpokalen" for at have udviklet
sit spil.
I mailen skal der stå følgende
oplysninger: Spillernes navne og
adresser, telefonnr., e-mail, samt hvilken
ugedag, tidspunkt og evt. bane I ønsker
at spille på.
Der er ikke noget tilmeldingsmøde i år !
k stklinikken.com
Mette Høst Hansen
Diplom i ernæring & sundhed
Tlf. 26 79 48 00
[email protected]
www.kostklinikken.com
Sundhedshuset
Dronningensgade 25
4800 Nykøbing F.
Ungdomsafdelingen - I kommende sæson
bliver der 2 ungdomshold, så U11(øvede)-13
og 15 træner sammen. En del af træningen
bliver fælles og en del den bliver bliver
niveauopdelt. U9 fortsætter med at træne
alene, da træningen i denne aldersgruppe er
helt anderledes end hos de lidt større
ungdomsspillere. Vi har sammensat et
trænerteam af velkendte trænere - så vi
regner med at sæsonen 2015/16 bliver
fantastisk.
Vores ældrebadminton hold, er for
efterlønnere og pensionister. Selv om de
fleste er over 60 år, går de til den og får sved
på panden. Kom og prøv – der er altid plads
til en til. Efter træningen bliver der hygget
med kaffe/kage. Jørgen Øjenholdt er
ansvarlig for holdet. Første træning er
mandag den 31. august 2015.
Motionistafdelingen - Vi har plads til flere
spillere! Så derfor kære medlem, tag en ven
med og lad os få fyldt hallen med glade
badmintonspillere. Der er socialt samvær
med kaffe/kage, hyggelige afslutninger (jul og
sæson) og ikke mindst deltager vi i mange
turneringer og stævner.
Ungdomsspiller:
Hvilket hold skal du
spille på:
Hvis du er født i 2007 eller derefter, er
du U9
Hvis du er født i 2005 - 2006, er du U11
Horreby Badminton
Klub på Facebook
Horreby Badminton Klub har en
gruppe på Facebook. På denne side
bliver aktuelle aktiviteter i klubben slået
op, ligesom resultater i både
holdturneringerne og stævner.
Hvis du er født i 2001 - 2002, er du U15
Så derfor - husk endelig at "Like"
siden, således at vores gode klub får
lidt "gratis" reklame.
Hvis du er født i 1999 - 2000, er du U17
Husk også HBK´s hjemmeside.
Hvis du er født i 2003 - 2004, er du U13
Træningstider
Begyndere U9 - U11
U11(øvet) - U13 - U15 - U17
Mandage - kl. 16:30 - 17.30
Træner:
Stine Falgren, tlf: 26248482
Hjælpetrænere: Anton Mastick, tlf: 20368302 og
Anna Larsen, tlf: 30702254
Start: 31. august 2015
Pris: gratis indtil jul - herefter: 200 kr.
Holdet, hvor der leges badminton
Mandage: 17:30-18.30
Trænere:
Karsten Krøll, tlf: 26298743,
Trine Jakobsen, tlf: 60129924 og
Tomas Køhlert, tlf: 60606292
Hjælpetrænere: Anton Mastick, tlf: 20368302 og
Theis Ottosen, tlf: 29339667
Pris: se boks med kontingent
Start: 31. august 2015
U11(øvet) - U13 - U15 - U17
Ældre badminton:
Onsdage: 16.30 - 17.45
Træning med vejledning. Det er selvtræning, Her øver man
på det, man har lært/spillet om mandagen. Der er ingen
træner, men der er en voksen tilstede, som vejleder under
vejs.
Mandage kl. 15.00 - 16.00. Start den 31. august 2015.
Hold ansvarlig: Jørgen Øjenholdt
Husk der er plads til mange flere spillere på holdet.
Betaling skal ske til konto nr.
2650 6754 460 316 senest den 1. oktober 2015.
Efter denne dato opkræves rykkergebyr på 100,- kr.
Tilmelding til ungdomstræningen sker enten ved at skrive en mail til
eller ved aflevering af tilmeldingsblanketten til træneren. Ved tilmelding
på mail skal de samme oplysninger som på tilmeldingsblanketten oplyses.
[email protected]
Motionister
Husk at reservere til juleafslutning
tirsdag den 15. december 2015.
Mere herom senere (yderligere
information sættes op i hallen, på
hjemmesiden samt Facebook).
Vi deltager meget gerne i turneringer
og stævner og er rigtig gode til at
hygge os sammen.
Husk at der er fællestræning på
tirsdage kl. 18:30 - 20:30
KONTINGENT 2015/16
Kontingent - alle (ungdom (U11 - øvet,13,15,17), ældre og motionister: ............................................................. 200 kr.
Ungdomstræning (U11 - øvet,13,15 og 17), træning mandag og onsdag: ........................................................... 400 kr.
Leje af 1. bane/spiller: .......................................................................................................................................... 400 kr.
Leje af ekstrabaner. Pris pr. bane/spiller: ..............................................................................................................100 kr.
Fællestræning tirsdage - ved ingen leje af bane: ................................................................................................ 400 kr.
Fællestræning tirsdage - ved leje af 1 bane en anden dag. ................................................................................ 200 kr.
U9-U11-begyndere ....................................................speciel pris: se boks om denne gruppe ........................... 200 kr.
Eksempel 1: Spiller 1 lejer 1 bane mandage og deltager ikke i fællestræningen : Kontingent 200 kr. + baneleje 400 kr.
Pris 600 kr.
Eksempel 2: Spiller 2 lejer 2 baner (spiller 2 timer f.eks. mandage) og deltager ikke i fællestræningen: Kontingent: 200
kr. + 1. baneleje 400 kr. + 2. baneleje 100 kr. Pris 700 kr.
Eksempel 3: Spiller 3 deltager kun i fællestræning: Kontingent: 200 kr. + fællestræningen 400 kr. Pris 600 kr.
Eksempel 4: Spiller 4 lejer 3 baner og deltager i fællestræningen. Kontingent:: 200 kr. + leje af 1. bane 400 kr + leje af
2. bane 100 kr + leje af 3. bane 100 kr + fællestræning 200 kr. Pris 1000 kr.
Eksempel 5: Spiller 5 lejer 1 bane onsdag og deltager i fællestræningen. Kontingent: 200 kr. + baneleje 400 kr +
fællestræning 200 kr. Pris 800 kr.
HUSK : boldpenge ved fællestræning 10 kr./gang
Træningstider (ældre og motionister):
Generalforsamling 2016
Mandag kl.: 15.00 - 16.00, 18.30 - 19.30 og 19.30 - 20.30
Tirsdag kl.: 18.30 - 20.30 (fællestræning)
Onsdag kl.: 18.00 - 19.00, 19.00 - 20.00 og 20.00 - 21.00
Generalforsamling holdes den 29. marts 2016
kl.: 19:45 i Hallens Cafeteria.
Efter generalforsamlingen afsluttes sæsonen
med fællesspisning og hyggeligt samvær.
Vi håber, at der igen i år kommer rigtig mange til
generalforsamlingen og fællesspisningen - også
gerne forældre til ungdomsspillerne.
På glædelig gensyn - på banerne
Bliv sponsor for din sportsklub!
Nu kan du og din familie yde økonomisk støtte til din sportsklub, eksempelvis Horreby Badminton Klub.
Med et gratis medlemskab i Klubliv Danmark giver I støtte til de sportsklubber, som I selv gerne vil støtte.
Denne støtte gives, når I køber ind i en række udvalgte, lokale butikker og betaler med Dankort eller
VISA/Dankort.
Gå ind på hjemmesiden www.klublivdanmark.dk og tegn et gratis medlemskab. Alle, som er indehaver af
et Dankort eller VISA/Dankort, kan tilmelde sig. Eksempelvis kan dine forældre tilmelde sig og støtte din
sportsklub. Man kan tilmelde sig med op til 3 sportsklubber, som man selv vælger og op til 5 elektroniske
kort, som man er indehaver af. Når man åbner hjemmesiden, er der en videoguide, som fortæller om,
hvad Klubliv Danmark er. Tilmelding foregår ved at klikke på feltet ”Bliv Klubliv Medlem”. Herefter bliver
man ledt igennem tilmeldingsproceduren, hvor man bliver bedt om at oprette et login, indtaste
personoplysninger og kontaktoplysninger samt indtaste de klubber og kort, man ønsker at tilmelde. Det
er således meget enkelt at tilmelde sig.
På Klubliv Danmark’s hjemmeside kan du og din familie også se en liste over de lokale butikker, som I kan
købe ind i for at kunne støtte jeres sportsklubber.
Bestyrelsen:
Formand / kasserer.......
Næstformand ...............
Sekretær ......................
Bestyrelsesmedlem ......
Bestyrelsesmedlem ......
Suppleant .....................
Steen Møller ................................ telefon 40 12 48 64
Annette Kragh Vestergaard ......... telefon 54 44 00 89
Nina Poulsen .............................. telefon 40 56 07 04
Niels Myron ................................. telefon 20 28 45 26
Kenny Pedersen .......................... telefon 21 78 52 38
Mette Brødsgaard........................ telefon 22 54 31 14
Turneringsplaner, aktiviteter
og anden vigtig information
til alle medlemmer kan findes
på:
www.horrebybadminton.dk
Ungdomsafslutningen marts 2015
Vinderne af Veteran C-række 2015
Overnatningsarrangementet januar 2015