Dansk Quick Guide

Quick Guide
Indhold
Hurtig introduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Spil på instrumentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Afspil sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Spil med automatisk akkompagnement (Rhythm). . . . . . . . . . . . . . . 5
Optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Afspil sange fra USB-stik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Panelbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bagpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bundpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Specifikationer
Roland F-140R: Digital Piano
Klaviaturet
88 tangenter (PHA-4 Standard Keyboard: med Escapement og
tangenter med ivory feel)
Dimensioner
(med lukket låg)
1,361 (W) x 305 (D) x 778 (H) mm
53-5/8 (W) x 12-1/16 (D) x 30-11/16 (H) tommer
Lydmodulet
Pianolyd: SuperNATURAL Piano Sound
MIDI Format: Benytter GM2/GS/XGlite
Vægt
34.8 kg / 76 lbs 12 oz
Bluetooth
MIDI, stemning, Nodevisning: Bluetooth Ver 4.0
Tilbehør
Owner’s manual, Infoside “USING THE UNIT SAFELY,” Strømforsyning AC adaptor, Netledning til at forbinde strømforsyningen.
Strøm
AC adaptor
Strømforbrug
9 W (3 W–22 W)
9 W: Gennemsnitligt strømforbrug når du spiller på klaveret ved
medium lydstyrke.
3 W:‌Strømforbrug når instrumentet tændes og der ikke spilles på
instrumentet.
22 W: S‌ trømforbrug ved spidsbelastning
Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION
Ekstra tilbehør
(Solgt separat)
USB-stik
* Anvend USB-stik solgt af Roland. Vi kan ikke garantere at andre
USB-stik fungerer perfekt.
* Vi ønsker at forbedre instrumentet når vi kan. Derfor tager vi forbehold for
ændringer i specifikationerne.
Hurtig introduktion
Settings for items with this icon
are saved by Memory Backup
(p. 11).
Spil på instrumentet
Vælg lyd ([Piano]- og [Other]-knapperne)
Du kan spille med et stort udvalg af klaverlyde på F-140R. Du kan også spille med en
bred vifte af andre lyde.
Display
Du kan vælge en lyd og bestemme hvordan den skal klinge.
3
Vælg en klaverlyd
Tryk på [Piano]-knappen.
Vælg en anden slags lyd
Tryk på [Other]-knappen.
4
Vælg et varieret udvalg
af lyde
Tryk på [Piano]- eller [Other]-knappen og tryk på
[-] [+]-knapperne for at vælge lyd.
5
Tryk og hold [Piano]-knappen nede og tryk på [-]
[+]-knapperne.
6
* Når du anvender hovedtelefoner og Headphones
3D Ambience effect (p. 11) er aktiveret, vil du
justere dybden af Headphones 3D Ambienceeffekten.
7
Bestem rumklangen for
lyden
(Ambience)
Bestem klangfarven
(Brilliance)
8
Tryk og hold [Other]-knappen trykket nede og tryk
på [-] [+]-knapperne.
g
[Piano]-knappen
10
Display
1
2
Forklaring
11
Koncert Piano
Dette er lyden af et koncertflygel. Denne lyd har vores varmeste anbefalinger
og kan anvendes til alle genrer af musik.
Forklaring
Bright Piano
En lys flygellyd, der anbefales når du ønsker, at klaverlyden skal være markant
i en sammenspilssituation.
Magical Piano
En charmerende lyd med klaverlyd og synthesizerklokker samtidig.
Piano+Strings
Et koncertflygel med strygerlyd under.
Piano+Pad
En synthesizerpad og et koncertflygel samtidig.
Piano+Choir
En korlyd og et koncertflygel samtidig.
Rock Piano
En robust klaverlyd der er ideel til boogie-woogie-spil.
Ragtime Piano
Et “honky-tonk” klaverlyd der er ideel til ragtime.
Harpsichord
Et chembalo der var populært i baroktiden.
Coupled 8+4
Et chembalo med en ekstra oktav på.
Ballade Piano
En vemodig flygellyd der er perfekt for stille sange.
Split klaviaturet op i to halvdele med hver sin lyd ([Split]-knappen)
Du kan opdele klaviaturet i to halvdele, der så kan spille hver sin lyd.
Dobbeltlyd - spil med to lyde samtidigt (Dual Play)
Du kan spille med to lyde samtidig. Dette kaldes “Dual Play”
Denne funktion kaldes “Split Play”, og stedet hvor de to halvdele mødes
kaldes splitpunktet.
Aktivér Split-funktionen
Tryk på [Split]-knappen, så lampen i
knappen lyser.
Splitpunktet
Tryk og hold [Split]-knappen trykket nede
og tryk på den tangent, hvor splitpunktet
skal være.
Skift lyd for højre hånd
Vælg lyd som tidligere beskrevet.
Skift lyd for venstre hånd
Tryk og hold Split]-knappen trykket
nede og vælg derefter lyd som tidligere
beskrevet.
B1
Området du kan bestemme splitpunktet
Lyd i venstre hånd
B6
Aktivér Dual-funktionen
Tryk og hold [Piano]-knappen trykket nede og
tryk på [Other]-knappen.
Afbryd Dual-funktionen
Tryk på [Piano]- eller [Other]-knappen.
Vælg lyde
Vælg lyd for [Piano]-knappen og [Other]knappen før du aktiverer Dual Play.
1.
2.
3.
Tryk på [Piano]-knappen og vælg lyd med [-] [+]-knapperne.
Tryk på [Other]-knappen og vælg lyd med [-] [+]-knapperne.
Tryk og hold [Piano]-knappen trykket nede og tryk på [Other]knappen for at aktivere Dual Play.
Du hører nu begge lyde samtidig når du spiller på klaviaturet.
Afbryd funktionen ved at trykke på [Piano]-knappen eller [Other]knappen.
Lyd i højre hånd
Splitpunkt når instrumentet tændes: F#3
* Splitpunktet er den højeste tone i venstre hånd.
Display
(eksempel)
2
Tangent
F 3
F3
A 4
A4
C 4
C4
Bemærk
Separate uafhængige
indstillinger for Split kan udføres
i Song Mode (s. 4) og i
Rhythm Mode (s. 5).
Changing the Key (Transpose)
Du kan transponere din musik til en anden toneart, uden
at ændre på dit spil. Du transponerer i halvtonetrin. Fx kan du spille i C-dur og høre
musikken i E-dur.
Du finder detaljer om denne funktion i den engelske manual “Transposing the
Keyboard or Song (Transpose)” (s. 11).
Using the Metronome ([Metronome] Button)
Du kan høre metronomen, mens du spiller. Du kan bestemme
metronomens tempo og taktart, så det passer til dig spil.
Når du afspiller en sang, vil metronomen høres i sangens tempo og
taktart
Hør metronomen
Bestem tempoet
Tryk på [Metronome].knappen, så lampen i
knappen blinker.
Aktivér [Metronome]-knappen og displayet viser
tempoet. Tryk derefter på [-] [+].j-knapperne for at
bestemme tempoet.
108
Taktart
Display
Taktart
Display
Taktart
2.2
2/2
6.4
6/4
0.4
ingen angivelse af 1.slaget.
7.4
7/4
2.4
2/4
3.8
3/8
3.4
3/4
6.8
6/8
4.4
4/4 (default)
g.8
9/8
5.4
5/4
12.8
12/8
Tryk på [Metronome]-knappen og hold den nede
og tryk på [-] [+]-knapperne.
Taktart
4.4
Se detaljer om taktarterne under “Taktart”
Indtælling
Aktiver Metronome og tryk på [s (Start/Stop)]knappen.
Anslagsfølsomhed (Key Touch)
Du kan ændre på klaviaturets anslagfølsomhed og anslagsfornemmelse.
Tvillingeklaver (Twin Piano)
Du kan opdele klaviaturet i to ens halvdele, der spiller i samme oktav,
så fx klaverlæreren og eleven kan spille i hver sin halvdel af klaviaturet.
1.
2.
3.
Tryk og hold [Metronome]-knappen trykket nede og tryk på
[Split]-knappen, for at vælge Function Mode.
Tryk på [-] [+]-knapperne for at vælge “F01” og tryk på [s]knappen.
Tryk på [-] [+]-knappen for at ændre på indstillingerne.
Værdi
Forklaring
F (Fixed)
Fixed – ingen anslagsfølsomhed – som orgeltangenter.
L2 (Super Light)
Super Light - Det letteste anslag - lettere end L1
(Light).
L1 (Light)
Light - Let anslag —Denne type anslagsfølsomhed
giver fortissimo, selvom du ikke trykker særligt hårdt
på tangenterne. Denne type gør det nemmere at spille
for børn.
N (Medium)
Medium - Mellem anslag—Dette er den normale
indstilling.
.
H1 (Heavy)
Heavy - Tungt—Med denne type anslagsfølsomhed,
skal du trykke meget hårdt på tangenterne for at spille
fortissimo
.
H2 (Super Heavy)
Ekstra Heavy - Det tungeste anslag.
4.
Tryk og hold [Metronome]-knappen trykket ned og tryk på
[Split]-knappen for at forlade Function Mode.
1.
2.
3.
4.
Tryk og hold [Metronome]-knappen nede og tryk på [Split]knappen - for at vælge Function Mode.
Tryk på [-] [+]-knapperne og vælg “F03” og tryk på [s]knappen.
Vælg “On” indstillingen.
Concert Piano er valgt.
Tryk og hold [Metronome]-knappen nede og tryk på [Split]knappen for at forlade Function Mode.
I Function Mode vælg “F02” og vælg “1” eller “2.”
1 0Tonerne i højre halvdel er højere i højre højttaler;
tonerne i venstre halvdel er højere i venstre
højttaler.
2 0Tonerne i højre halvdel høres kun i højre højttaler;
tonerne i venstre halvdel høres kun i venstre
højttaler.
Bestem hvordan
Twin Piano
lyder
Almindeligt
klaviatur
Tvillinge
klaviatur
C1
C2
C3
C3
C4
C5
Fortepedal for
venstre halvdel
C4
C6
Splitpunkt
C5
C6
C7
C3
C4
C5
C8
C6
Fortepedal for højre
halvdel
3
Hurtig introduktion
Afspil sange
Brug af Song Mode ([Song]-knappen)
Tryk på [Song]-knappen for at vælge Song Mode.
Tryk på [Song]-knappen og tryk derefter på [-] [+]-knapperne.
Når du er midt i en sang, vil et tryk på [-]-knappen starte
sangen fra begyndelsen.
Recorded songs
N.01
–
Skift tempo
Tryk på [Metronome]-knappen.
Tryk på [-] [+]-knapperne for at ændre på tempoet.
108
Internal songs
U.10 a.01
–
c.20
Tryk og hold [Song]-knappen trykket nede og tryk på Volumeknapperne for at bestemme lydniveauet for sangen.
Sangen lydniveau – klaverspillets lydniveau
Bestem
lydniveauet for
en sang
Vælg en sang
g 1
–
g g
(Sangen er højest)
(Samme)
1 g
–
(Klaverspil er
højest)
• Sange med angivelserne “a, b, c” er interne sange.
For detaljer se “Internal Song List” i den engelske manual.
• Sange med angivelsen “U” er egne optagelser i den interne
Afspil alle sange
hukommelse.
Tryk og hold [Song]-knappen trykket nede og tryk på
[s]-knappen (All Song Play).
• Sange med angivelsen “N” er sange optaget på et USB-stik.
* Du skifter mellem kategorierne “a, b, c, U, N,” ved at holde
[Song]-knappen trykket nede og trykke på [-][+]-knapperne.
Tryk på [x] [y]-knapperne for at angive antallet af takter
Bestem antallet af i sangen.
takter i sangen
1.
Funktionerne for [x] [y] [s]-knapperne
Start og stop afspilningen af
en sang
Tryk på [s]-knappen.
Når sangen er færdig stopper den automatisk.
Spol frem (Fast-Forward)
Tryk på [y]-knappen.
Ved at holde [y]-knappen trykket nede og
trykke på [x]-knappen kan du spole hurtigt
frem.
Spol tilbage (Rewind)
Tryk på [x]-knappen.
Ved at holde [x]-knappen nede og trykke på
[y]-knappen kan du spole hurtig tilbage.
Vælg hvilken part du vil spille med
1.
Tryk og hold [s]-knappen nede og tryk på [-] [+]-knapperne
for at vælge hvilken part du vil spille med.
Du kan afbryde akkompagnements-parten, venstre hånds-parten og højre
hånds-parten.
Indikator for hvilke parter der afspilles
Venstre hånds part
Akkompagnements- part
Højre hånds part
oo
o 0 Parten afspilles og høres
0 Parten er afbrudt (muted)
* Når du anvender Twin Piano, vil venstre halvdel af klaviaturet blive optaget på
venstre hånd-parten, og dit spil i højre halvdel af klaviaturet blive optaget af højre
hånds-parten.
* Når du anvender Split, vil venstre halvdel af klaviaturet blive optaget på venstre
hånd-parten, og dit spil i højre halvdel af klaviaturet blive optaget af højre
hånds-parten.
* Når du anvender Dual Tone, vil tone 1 blive optaget på venstre hånds-parten, og
tone 2 blive optaget af højre hånds-parten.
* Når du spiller med andet end Twin Piano, Split eller Dual, vil dit spil blive optaget af
højre hånds-parten.
4
Spil med automatisk akkompagnement (Rhythm)
Akkompagnement ([Rhythm]-knappen)
Tryk på [Rhythm]-knappen for at vælge akkompagnement og Rhythm Mode.
Split aktiveres.
Instrumentet kan lave akkompagnement i mange forskellige stilarter såsom jazz og
rock. Akkompagnementet indeholder både trommer, bas og orkesterinstrumenter.
Når akkompagnementet spiller vil venstre halvdel af klaviaturet
Instrumentet kan lave et automatisk akkompagnement - kaldes Rhythms – ud fra de
akkorder, som du spiller i klaviaturets venstre halvdel.
Tryk på [Rhythm]-knappen og derefter på [-] [+]-knapperne.
Vælg en Rhythm
1-1
–
Om Rhythm-funktionen
Du kan tilføje introduktion og afslutning til akkompagnementet, samt indsætte
fills når det passer i musikken. Du kan på denne måde sammesætte dit helt eget
akkompagnement.
Akkompagnementforløb
g-6
Du finder detaljer i “Rhythm List” i den engelske manual.
Intro
* Du skifter genre for akkompagnementet ved at trykke og holde
[Rhythm]-knappen trykket nede og trykke på [-] [+]-knapperne.
Tryk på [Metronome]-knappen.
Anvend [-] [+]-knapperne til at bestemme tempoet.
Bestem
tempoet
108
Tempo
omfang
20
–
Lydniveau for Rhythm – lydniveau for dit spil
g 1
(Rhythm er højest
–
g g
(Samme)
Afslutning
Der er to typer af akkompagnement: original-akkompagnement og variation
-akkompagnementet, der er en variation af det originale akkompagnement.
Det originale akkompagnement anvendes ofte i verset og variation
akkompagnementet anvendes i omkvædet.
250
Hold [Rhythm]-knappen nede og tryk på Volume-knapperne til at
justere lydniveauet for akkompagnementet (rhythm).
Bestem
lydniveauet for
Rhythm
Akkompagnement
1 g
–
(Dit klaverspil er
højest)
C
Spil akkorder
C#
Spil en akkord på klaviaturet og orkesterakkompagnementet spiller ud fra den anslåede akkord. (Når
du anslår tangenterne mærket med “ ” på illustrationen, vil
du spille akkorden “C.”
CM7
C#M7
Bemærk, at det ikke er nødvendigt at spille alle tonerne i akkorden. En akkord kan
angivet ved blot at spille på en tangent. Anslår du tangenten mærket med “ ” på
illustrationen, vil du spille akkorden “C.”
Du finder detaljer i afsnittet “Chord Recognition When Split Is On” (s. 12), og “Chord
Fingering List” i den engelske manual.
C7
C#7
Om [x (Variation)]- [y(Intro/Ending)]- [s (Start/Stop)]-knapperne
Start/Stop
akkompagnementet
Tryk på [s (Start/Stop)]-knappen.
Start med en Intro
Aktiver [y(Intro/Ending)]-knappen og spil en akkord.
Tilføj en afslutning
(Ending)
Mens akkompagnementet spiller trykker du på
[y(Intro/Ending)]-knappen.
Afslutningen afspilles og akkompagnementet stopper.
Vælg Variation af en
Rhythm
Tryk på [x (Variation)]-knappen.
Off 0Et simpelt akkompagnement spilles.
On 0et mere udvidet akkompagnement spilles.
Indsæt et Fill-in
når du skifter til
akkompagnements
variation (Auto Fill)
En kort musikalsk overgang kaldes et “Fill-In.”
Start Rhythm ved at
spille på en tangent
(Sync)
Tryk på [Rhythm]-knappen.
Akkompagnementet starter når du spiller på en tangent.
C#m
Cm7
C#m7
CmM7
C#mM7
Spil kun trommer eller en anden part
1.
Tryk og hold [s (Start/Stop)]-knappen nede og tryk på [-]
Cdim
[+]-knapperne for at vælge Mute-indstillingerne.
C#dim
Du kan aktivere og afbryde trommer, bas og andre instrumentet, så du kan
bestemme hvor mange instrumenter, der er i akkompagnementet.
Indikator for Play/Mute status akkompagnements parter
Bas
Trommer
Hold [x (Variation)]-knappen trykket nede og tryk på
[-] [+]-knapperne for at vælge “On,”. Fill-in spilles når der
skiftes variation.
Hvad er et “Fill-In?”
Cm
Cm7 ( 5 )
C#m7 ( 5 )
Caug
C#aug
Andre instrumenter
oo
o 0 Lyden høres (played)
0 Lyden er afbrudt (muted)
Bemærk
Nogle stilarter indeholder andre instrumenter i fx bas-parten.
Csus4
C#sus4
C7sus4
C#7sus4
C7/13
C#7/13
Snc
5
Hurtig introduktion
Optagelse af dit spil
Du kan optage dit spil, også når du spiller med akkompagnement. Du kan afspille din
optagelse og tjekke hvad du har spillet, eller du kan spille sammen med dig selv.
Gør klar til optagelse
1.
2.
Vælg den lyd du ønsker at spille med (s. 2).
Start evt. metronomen.
Tryk på [Metronome]-knappen.
Mens du hører metronomen, kan du angive tempoet og taktarten for
sangen (s. 3).
Hvis du ønsker akkompagnement
3.
Ønsker du akkompagnement til din optagelske, skal du trykke på
[Rhythm]-knappen.
Bestem stilarten og tempoet (s. 5).
Stop Optagelsen
6.
Tryk på [s]-knappen.
Ved endnu et tryk på [s]-knappen, kan du høre din optagelse.
Vælg hvor sangen skal gemmes
7.
Tryk på [-] [+]-knapperne for at bestemme, hvor du ønsker at
gemme (save) din sang, og derefter trykker du på [Metronome]knappen.
U (User) U.01–U.10
N (USB) N.01–N.gg
v01
Hvis du ikke ønsker akkompagnement
3.
U.01
Tryk på [Song]-knappen og hold den nede mens du trykker på
[Rhythm]-knappen.
Lampen i [Song]- og [Rhythm]-knappen lyser og instrumentet er i
Recording-standby Mode.
Bemærk
Hvis du ikke ønsker at optage og forlade Recording-standby Mode, skal
du trykke og holde [Song]-knappen trykket nede og trykke på [Rhythm]knappen.
Start Optagelsen
5.
• Det lille bogstav “v” (User memory)
• Det lille bogstav “n” (USB-stik)
• Der vises ingen prik
Tryk på [Song]-knappen, så lampen i knappen lyser.
Indstil Recording-standby Mode
4.
Sang der ikke har optaget musik (tom sang)
Tryk på [s]-knappen.
Der tælles for i to takter og optagelsen starter.
Mens der tælles for vises takttallet “-2” og “-1” i displayet.
Bemærk
Sang med optaget musik
• Det store bogstav “U” (User memory)
• Det store bogstav “N” (USB-stik)
• Der vises en prik
Bemærk
Ønsker du ikke at gemme din sang, skal du trykke og holde [Song]knappen trykket nede, mens du trykker på [Rhythm]-knappen.
Bemærk
Når du vælger et sangnummer, der allerede indeholder
musikoptagelser (sangnummeret “U” eller “N”) og gemmer, vil den
tidligere optagelse være mistet.
* Mens sangen gemmes vises animationen af et roterende “o” symbol
i displayet i flere sekunder. Du skal ikke slukke for instrumentet på
dette tidspunkt, da du derved kan miste din optagelse.
Optagelsen starter straks du spiller på en tangent, når instrumentet er i
Recording-standby Mode.
Slet en optagelse
Du sletter en sang ved at optage en sang uden musik. Dette gøres på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
Tryk på [Song]-knappen.
Tryk og hold [Song]-knappen trykket nede mens du trykker på [Rhythm]-knappen.
Tryk på [s]-knappen og du hører to takters fortælling, hvorefter du trykker på [s]-knappen igen. Husk ikke at spille på keyboardet.
Vælg det sangnummer du vil slette og tryk på [Metronome]-knappen.
En sang uden musik bliver optaget og den ønskede sang bliver slettet.
6
Afspil sange fra et USB-stik (købes separat)
Tilslut et USB-stik
Aspil sange
Bemærk
• Når dit USB-stik indeholder store mængder af sange, vil det tage lidt tid at
læse informationerne.
• Du skal kun anvende single-byte alphanumeriske karakterer i navnet på
dine filer.
1.
1.
2.
N.01
Bemærk
• Vælger du en en audio-fil (WAV fil), viser displayet en prik efter det sidste
tal.
Brug af din computer til at kopiere dine favoritsange til dit USBstik (købes separat).
N.02.
Dit digital-piano kan afspille SMFs (Standard MIDI Files) eller audio-filer
(WAV) fra et USB-stik.
Filerne på USB-stikken vises. “N” indikerer USB-stik. Numrene tildeles
automatisk, så når du senere sletter eller tilføjer filer, vil numrene
automatisk blive opdateret.
Formater der kan afspilles
2.
Type
Forklaring
SMF
Standard MIDI files (format 0, 1)
WAV
WAV format, 44.1 kHz, 16-bit linear
Tryk på [Song]-knappen.
Tryk på [-] [+]-knapperne for at vælge sang.
• Alle filerne på USB-stikken begynder med “N.”
• Trykker du på [-] [+]-knapperne vil displayet vise “U” eller “a,” filerne i
digital pianoets interne hukommelse.
3.
Tryk på [s]-knappen for at vælge en sang.
Displayet viser takttallet for den SMF-fil der afspilles.
Afspilles en WAV-fil vil displayet vise afspilningstiden.
Tilslut dit USB-stik til USB MEMORY-porten på dit digital piano.
1.01
(Fx: 1 minut 1 sekund har musikken spillet)
Sænk niveauet af en Audiofils “Central Sound”
Med denne funktion kan du sænke loudness på audiolydfilernes centrale
lyd. Det kaldes “Center Cancel”.
1.
Når du har valgt din sang, skal du trykke og holde [s]-knappen
nede og trykke på [-] [+]-knapperne så den sættes på “On.”
Bemærk
Denne funktion virker ikke perfekt med alle sange. I nogle tilfælde kan
funktionen ikke fjerne den centrale lyd eller vil ødelægge optagelsens
kvalitet.
Om USB-stik
Bundpanelet på digitalpianoet
Når du anvender et helt nyt USB-stik, skal du først formatere det på digitalpianoet.
Bemærk
• Du må aldrig indsætte eller fjerne et USB-stik, når instrumentet er tændt. Dette kan ødelægge data på instrumentet eller på
USB-stikken.
• Indsæt omhyggeligt USB-stikken, så den sidder helt på plads i bøsningen.
• Anvend USB-stik købt af Roland, da vi ellers ikke kan garantere, at alle funktionerne vil fungere.
Formater et USB-stik
Du formatere et USB-stik på følgende måde.
Bemærk
• Når du formaterer vil alt blive slettet på USB-stikket.
• Et helt nyt USB-stik skal altid formateres på dit digitalpiano, første gang det anvendes.
1.
2.
3.
4.
Tilslut det USB-stik der skal formateres til USB MEMORY-porten.
Tryk og hold [Song]-knappen nede mens du tænder for instrumentet.
Hold [Song]-knappen trykket nede indtil displayet skriver “Svr” .
- du afbryder ved at trykke på [y]-knappen.
Du starter formateringen ved at trykke på [s]-knappen.
Når alle lamperne i knapperne lyser på instrumentet er formateringen færdig.
Sluk for instrumentet - og tænd det derefter igen.
7
Panelbeskrivelse
Dette ikon angiver, at du kan
gemme indstillingerne i en
Memory Backup (p. 11).
Frontpanelet
Juster Volume og Balance (Volume-knapperne)
Om displayet
Displayet viser lyden nummer (tone number), sangens nummer (song number),
takttal (measure number), tempo, valgte funktion og parametrenes værdier.
Overordnede lydniveau
Brug Volume-knapperne til at bestemme lydniveuet.
Tone
number
Volume-blancen mellem Song/Rhythm og klaveret (Song Balance)
Tryk og hold [Song]knappen eller [Rhythm]knappen nede, og brug
Volume-knapperne til at
bestemmen balancen.
Volume for sangen – Volume for dit spil
–
g g
(Sangen er højst)
g 1
(Samme)
1 g
–
(Dit spil er højst)
Piano
1
Other
1
Tempo
Measure number
a.01
Internal song
108
Song
number
1.
c.01
User
U.01
USB flash
Drive
N.01
Rhythm
1-1
Relativ Balance for Dual Tones (Dual Balance)
Volume for klaverlyden – Volume for ekstra lyden
Dette kræver, at Dual er
tændt.
g 1
–
Tryk og hold [Piano](Klaver er højst)
knappen og [Other]knappen nede, og brug
Volume-knapperne til at justere balancen.
g g
1 g
–
(Samme)
(Ekstra lyd er højst
Relative Balance mellem Split Tones (Split Balance)
Dette kræver, at Split er
aktiveret. Tryk og hold
[Split]-knappen nede,
og juster balancen med
Volume-knapperne.
Venstre hånds volume – Højre hånds volume
g 1
–
g g
(Venstre hånds
lyd er kraftigst)
(Samme)
1 g
–
(Højre hånds lyd)
* For detaljer om hvordan de øvrige knapper anvendes henvises til den engelske “Operation
Guide” (s. 2)–(s. 7).
[L] Tænd/Sluk
Denne knap tænder og slukker (s. 10).
Rear
Fabriksindstillingen vil automatisk slukke
instrumentet, når det ikke har været brugt i
30 minutter.
Er instrumentet blevet slukket, kan du tænde det
igen, ved at trykke på [L]-knappen. Ønsker du ikke at instrumentet automatisk
slukkes, kan du sætte “Auto Off”-indstillingen på “OFF”, som beskrevet i
afsnittet “Making the Power Automatically Turn Off After a Time (Auto Off )”
(s. 13 i den engelske manual).
Bottom
Krog til hovedtelefonerne
Når du ikke benytter
hovedtelefonerne,
kan du hænge dem
på hovedtelefonkrogen.
Fortepedal (damper-pedal)
Fortepedalen holder de anslåede toner og lader dem klinge, så længe du du holder pedalen trykket nede. På et
akutisk klaver vil strengene i hele klaveret give resonans, når forte-pedalen trykkes ned. Instrumentet simulerer dette
ekstra klangelement der kaldes damper resonance.
Sostenuto-pedalen
Pedalen i midten er en sostenuto-pedal, der lader de toner klinge, som er trykket ned når pedalen aktiveres.
Pianopedalen (Soft pedal)
Den venstre er en “Piano-pedal”, som dæmper det, du spiller på klaveret.Blødheden af pianopedalen afhænger af,
hvor meget du trykker pedalen ned.
8
Afbryd knapperne ( Panel Lock)
Justér værdierne ([-] [+]-knapperne)
Når du aktiverer Panel Lock vil alle knapperne blive afbrudt. Derved kan der
ikke skiftes lyd eller ændre på indstillingerne.
Brug [-] [+]-knapperne til at bestemme værdierne med.
Ændre på værdierne
løbende
Hold [+]-knappen eller [−]-knappen nede.
Ændre hurtigt på værdierne
Mens du holder [+]-knappen nede, trykker du på [-]-knappen
for hurtigt at hæve værdierne.
Mens du holder [-]-knappen nede, trykker du på [+]-knappen
for hurtigt at sænke værdierne.
Fabriksindstillingen
Tryk samtidig på [+]-knappen og [-]-knappen.
Aktiver funktionen ved at trykke på [Other]-knappen i lang tid.
Afbryd Panel Lock
Tryk på [Other]-knappen i lang tid.
Bluetooth indikator
Bagpanelet
Output
Input
Tilslutter du et jackstik fra indgangen på dit
forstærkeranlæg , vil instrumentets lyd blive
forstærker gennem forstærkeranlægget.
Her kan du tilslutte et stereo-minijackstik fra andre lydkilder, som du
vil have forstærket ud over dit Digitalklavers højttalere.
Du skal styre lydniveauet på den tilsluttede lydenhed.
USB Computer-port
Med et USB-kabel kan du tilslutte
digitalpianoet til computerens USBport, og derved kan du producere og
redigere musik vha MIDI-kompatiblet
software på din computer.
DC In
Pedal
Placér AC-strømforsyningen således at indikatorlampen
(se illustrationen) vender opad og tekstsiden vender nedad.
Indikatoren lyser når AC-strømforsyningen er tilsluttet
stikkontakten.
Her tilsluttes pedalkablet fra kabinettet
på dit digitalpiano.
Til stikkontakten
strømkabel
* For at undgå fejl og skader når du tilslutter udstyr til instrumentet, skal du altid slukke for alle enheder og skrue ned for volumen inden du tilslutter enhederne.
Bundpanelet
PHONES
Instrumentet har 2 hovedtelefonudgange.
På denne måde kan 2 personer spille
på klaveret samtidig, med hver sit sæt
hovedtelefoner.
Der tilføjes en “3D Ambience” effekt
der optimerer lydoplevelsen, så
det fornemmes som om, at lyden
kommer fra selve klaveret og ikke fra
hovedtelefonerne (s. 11).
USB MEMORY Port
Stereo jackstik
Du tilslutter et USB-stik til denne port (s. 7).
Anvend USB-stiks fra Roland.
Stereo-mini jackstik
9