Tono Nyhedsbrev november 2015

TONO NYHEDSBREV NOVEMBER 2015
Kære alle, nye som gamle, I.K. Tono spillere og forældre
Vi vil med dette nyhedsbrev byde Jer alle velkommen til den nye sæson i I.K. Tono, der
allerede er blevet skudt rigtig godt i gang. Her vil vi forsøge at give Jer lidt brugbar
information om klubben, og samtidig efterlyse flere frivillige kræfter til klubbens trivsel.
På nuværende tidspunkt primo November 2015, er vi 80 medlemmer i klubben, der er fordelt
på tre træningsdage:
Ugedag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tidsrum
16.00-17.00
17.00-18.00
16.00-17.30
Niveau
Begynder
Øvede
Øvede
Holdnavn
T1
T2
T2
Tirsdag
17.30-19.00
Meget øvede
T3
Onsdag
16.00-17.00
Begynder
T1
Onsdag
17.00-18.00
Meget øvede
T3
Trænere
Charlotte
Charlotte
Casper +
Charlotte
Casper +
Charlotte
Casper +
Andreas
Casper +
Andreas
Vores forening er, som så mange andre, udelukkende drevet på frivillige kræfter, med
undtagelses af trænerlønninger.
Generelt
Holdturnering
På vores hjemmeside http://tono.dk/holdturnering er der opdateret med datoer for årets
holdkampe, der er inddelt efter hold.
Nyt klubtøj
Bestyrelsen har indgået en bold- og tøj aftale med badmintongiganten RSL. Dette betyder at vi
har fået en rigtig god pris på vores bolde, samt fremragende pris på nyt spillertøj. Det vil
selvfølgelig blive muligt at afprøve tøjet nede i hallen, lige så snart at vi modtager prøvetøjet.
Herefter skal man selv gå ind på ”tøjlinket”, og bestille de rigtige størrelser hjem. Der bliver
trykt klublogo på brystet, hvor der er mulighed for at få trykt spillerens navn på ryggen. Om
det er fornavn eller efternavn, er helt op til spillerne selv.
Bestyrelsen består p.t. af:
Formand Christian Olsen. Far til Hjalte, der er spiller på T3, og hjælpetræner om mandagen.
Næstformand Malene Laursen. Mor til Alexander, der spiller på T2.
Kasserer Mikkel Laursen. Far til Alexander, der spiller på T2.
- Begge er valgt ved generalforsamlingen marts 2014, en årlig tilbagevende begivenhed.
Træneransvarlig Jacob Grelk, tidligere ungdomspiller og mangeårig træner i klubben.
Ikke valgt, men deltagende til bestyrelsesmøderne er også:
Træner Casper Olsen. Studerende på Idræt ved KU, samt Seniorspiller i anden klub.
Træner Charlotte Severinsen. Studerende på Idræt med tilvalg på Psykologi ved KU.
TONO NYHEDSBREV NOVEMBER 2015
Klubben har til første prioritet den målsætning, at tilbyde flest mulige børn og unge
muligheden for at spille og udvikle sig indenfor badmintonsporten. For at dette er muligt
kræver det, at vi har haller at spille i, trænere til spillerne, indmeldinger, opkrævninger af
kontingent, en hjemmeside med informationer over kalenderåret, planlægning af kampe,
afvikling af træning, sociale arrangementer og ikke mindst, at der er bolde at spille med.
Alt dette er arbejde, som vi i bestyrelsen laver i vores fritid, og vi har brug for endnu flere
kræfter, så klubben kan blive endnu bedre – alt sammen til gavn for vores børn og spillere.
Hvad har vi nået indtil videre?
Opstartminton
Søndag d. 23 august afholdt vi arrangementet, der havde til formål at ryste spillerne sammen
på kryds af holdene, træne en masse teknik, få leget ens yndlingslege og selvfølgelig spille
kampe. Vi ønsker at spillerne skal lære lidt mere om hinanden, og ikke blot være ”nogen” man
ser i hallen til den ugentlige træning.
Arrangementet forløb over otte timer, der alt i alt havde et rigtig godt udbytte.
DGI Badmintonskole
Vi er, som et tiltag for at give spillerne endnu flere spændende muligheder, blevet medlemmer
af DGI. For medlemsskabet betaler vi et kontingent, og i retur får vi mulighed for deltagelse i
bl.a. DGI Badmintonskole.
I efterårsferien (mandag til onsdag) fik vi lov til at ønske en afholdelse her i vores egen hal,
hvor der deltog spillere fra egen klub samt spillere udefra. Dagene var fra 9 til 15, hvilket gav
18 timers træning til de deltagende spillere. Instruktør var Charlotte.
Sæt kryds i kalenderen
Masters Cup, 27
Søndag d. 27 December 2015 tager vi til Master Cup og ser de danske topspillere give den fuld
knald på hjemmebane. Dette ser vi som et socialt arrangement, hvor vi mødes ude foran
spillehallen, og går ind samlet. Klubben vil som sagt gerne prioritere disse sociale
arrangementer, hvormed der gives tilskud til billetten dvs. spillere skal betale 50 kr., og
ønsker man at have en voksen med, skal de betale 100 kr. Derudover giver klubben en bid
mad og en vand til eftermiddagssulten.
Mere om dette arrangement senere, hvor vi uddeler en seddel om, hvordan og hvorledes.
Hyttetur, 1.-3. April 2016
Fredag kl 17 drager vi traditionen tro mod Jægerpris, i fælles biludflugt, der alle er proppede
med badmintonudstyr, sovegrej og hjemmebagte kager, indtil vi igen er hjemme søndag kl 11.
Programmet planlægges og afvikles af trænerteamet, men der er stadig brug for et par
forældre. Forældrene skal være tilstede i Jægerpris hele weekenden for at give trygge rammer
og evt. være behjælpelige med lidt indkøb til hygge. Al forplejning står Jægerspris for. Sidste
år deltog Caspers forældre, hvilket gjorde at vi kom afsted. Vi har tilsvarende behov for at
nogle forældre melder sig til næste års hyttetur, da vi ellers kan blive nød til at aflyse turen,
hvilket vil være meget ærgerligt for spillerne. Vi har nemlig oplevet stor efterspørgsel på
overnatningsarrangementer fra spillerne. Er man interesseret i at være forældre på
hytteturen, da bedes man kontakte en i bestyrelsen eller en af trænerne.
Husk at sætte kryds i kalenderen - 1. weekend i april, hvis man er frisk på massere af spil, leg
og hygge!
TONO NYHEDSBREV NOVEMBER 2015
Generalforsamling & Forældre-barn turnering
Lørdag d. 16 April 2016 er en af sæsonens vigtigste dage for klubben.
Det er her årets gang diskuteres, og det eneste tidspunkt, hvor alle børn, forældre og trænere
mødes samlet. Vi starter med generalforsamling, hvor der informeres om bestyrelsens
arbejde, trænersituation, økonomi og planer for det kommende år.
Der skal vælges til bestyrelse, og frivillige hænder søges til deltagelse til klubbens
arrangementer og holdkampsledere. Imens forældre og bestyrelse informerer hinanden,
varmer spillerne op sammen med trænerne i hallen til den store Forældre-barn turnering.
Forældre-barn turneringen er DAGEN, hvor spillerne kan hive deres mor, far eller søskende
med i en double-konstellation, og dermed deltage i kampen mod de andre familie doubler.
Familierne fordeles af trænerne ind i mindre puljer, således at alle får flest mulige kampe på
dagen. Til sidst spilles der ”slut spil”, hvor puljevinderne findes og præmier uddeles.
Det plejer at være en rigtig sjov og hyggelig dag, hvor forældre og spillere lærer hinanden
endnu bedre at kende.
Sidste år var en succes – så husk at sætte kryds ved denne dag!
Klubmesterskab + klubfest med bowling d. 28. Maj 2016
Klubmesterskabet er spillernes indbyrdes ”turnering”, hvor det er muligt at stille op i single,
dame-/herredouble og selvfølgelig mixdouble med klubkammeraterne. Trænerteamet står for
at lave program samt afvikling af mesterskabet.
På selve dagen vil der, alt efter antallet af tilmeldinger, være puljer i alle kategorier, hvorefter
der spilles semi- og finaler. Der spilles selvfølgelig om præmier, men i ligeså høj grad om æren
om, hvem der mon bliver årets vindere i f.eks. U13 Herredouble. Så grib fat i din
træningsmakker og tilmeld Jer til mesterskabet.
Link til klubbens aktivitetskalender: http://tono.dk/aktiviteter
Aktivitet
Juleafslutning
(Sidste træning inden jul)
Juleferie
(Ingen træning
Masters Cup
Første træning efter jul
Vinterferie
(Ingen træning)
Påskeferie
(Ingen træning)
Hyttetur
Generalforsamling og Forældre-barn turnering
2. Pinsedag
(Ingen træning)
Klubmesterskab og fest
Sidste træning før sommerferien
Første træning efter sommerferien
Mange sportslige hilsner
Bestyrelsen
I.K. Tono Badmintonklub
Dato
15.+16. December
21.-3. Januar
27. December
4. Januar 2016
15.-19- Februar
21.-28. Marts
1.-3. April
16. April
16. Maj
28. Maj
15. Juni 2016
8. August 2016