funktionerne i Uno her

UNO vejledning
Indhold
I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de
mest brugte funktioner til daglig brug af Uno
UNO VEJLEDNING .................................................................................................................................................................. 1
INDHOLD ................................................................................................................................................................................ 1
SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNO. ............................................................................................................................... 2
SOFTPHONE INSTALLATION BRUG AF HEADSET SAMMEN MED SOFTPHONE ......................................................................... 2
MOBIL APPLIKATION INSTALLATION ...................................................................................................................................... 6
DAGLIG BRUG AF UNO ........................................................................................................................................................... 9
VIDERESTILLING PÅ SOFTPHONE ............................................................................................................................................ 9
VOICEMAIL – TELEFONSVARER............................................................................................................................................. 10
FLYT TIL MOBIL, SOFTPHONE ELLER FAST (OG OMVENDT) ................................................................................................... 11
BRUG AF SOFTPHONE OG FASTTELEFON SAMMEN .............................................................................................................. 12
ØVRIGE SOFTPHONE FUNKTIONER I ET OPKALD .................................................................................................................. 14
BRUG AF UNO MOBIL APP. .................................................................................................................................................. 17
OMSTIL SAMTALE MED UNO MOBIL APP TIL IPHONE .......................................................................................................... 18
MOBIL-MENU I AKTIVT OPKALD UDEN BRUG AF MOBIL APP ............................................................................................... 19
CALLBACK ............................................................................................................................................................................ 20
1
Telia Erhverv
Sådan kommer du i gang med Uno.
Du skal nu installere Uno på de enheder, hvor der er tilkøbt Uno til
Softphone installation
Brug af Headset sammen med Softphone
Hvis ikke du bruger et headset sammen med Softphone, så gå til punktet ” Login”
Sammen med din Softphone via PC eller Mac, kan du, hvis du skal bruge din Softphone sammen med et headset, benytte
hook switch, som er knapperne på headsettet til rør-løft/læg-på funktion samt volumen kontrol og mute.
Dette fungerer sammen med Telia’s primære leverandører på headset; Jabra og Plantronics i hardware version MS for Jabra
MS og Plantronics MOC som er fuldt integreret i Softphone.
Login
Når du har modtaget dit brugernavn og password, skal du gå til: https://uno.telia.dk fra Internet Explorer og logge ind.
Brugernavnet skal altid ende med jeres domænenavn, f.eks. for telia ville det være [email protected]
Åbn Internet Explorer. Klik på ”Hjem” i topmenuen og klik på ”Applikationer”.
2
Telia Erhverv
Det er vigtigt at Softphone downloades fra Internet Explorer.
Klik og download den Softphone version der passer til din computer.
Gennemgå installationsguiden for programmet.
Efter endt gennemgang skal du åbne selve programmet, og der er en genvej placeret i din start menu og på skrivebordet.
3
Telia Erhverv
Du skal nu sætte din Softphone op.
Åbn UNO Softphone via fx genvejen og klik ”næste”
Indtast
Server URL: uno.telia.dk og bruger-ID: (fx [email protected]) samt adgangskode.
Disse oplysninger er de samme som du loggede ind med for at downloade Softphone, og står også i mailen som du har
modtaget med brugeroplysninger og klik på ”Næste”
4
Telia Erhverv
Derefter vælge lydenhed på computeren, brug som
Udgangspunkt, systemenhedstandard
Vælge lydenhed hvis du benytter Headset.
Når Headset er tilsluttet og inst. vil det være synligt via
dropdown menuen.
Når du har indstillet de 3 enheder ”Indgangsenhed”, ”Udgangsenhed” samt ”Ringeenhed” klik på ”Afslut”
Herefter åbner din Softphone og du er klar til at benytte den.
Du kan skifte mellem headset og eventuelt indbygget mikrofon og højttalere i din PC eller Mac. Dette gøres ved at klikke på
denne knap som er markeret med rødt, som er i nederste venstre hjørne.
BEMÆRK:
Headset som ikke er solgt af Telia Danmark, supporteres ikke og alle funktionaliteter med Softphone garanteres ikke.
Der skal muligvis genstartes efter installationen.
5
Telia Erhverv
Mobil applikation installation
Ved tilkøb af Uno Mobil app til mobiltelefon, for iPhone og Android Smartphones.
For Windows Mobile Smartphones, gå til næste side.
Åbn Internet Explorer. Klik på ”Hjem” i topmenuen og klik på ”Applikationer”.
Klik på ”Send installations-SMS”
6
Telia Erhverv
Du modtager nu en SMS med et link, som du skal klikke på.
Først skal du hente applikationen til iPhone eller Android, ved at klikke
på ”1. Download”
Når applikationen til iPhone eller Android er downloadet
og installeret, Klik på ”2. Konfigurer.
Følg vejledningen på din Smartphone.
Telia anbefaler at bruger giver Uno app. adgang til brugerens kontaktliste, for at opnå fuld integrering og bedre
brugeroplevelse med Uno.
Du er nu klar til at begynde at benytte Uno Mobil app.
Bemærk, meget vigtigt - Fjern alle aktive viderestillinger.
Det er meget vigtigt, at fjerne alle aktive viderestillinger fra din Mobiltelefon,
da du nu styrer viderestilling via Uno.
Du fjerner dine viderestillinger på mobiltelefonen ved at gå ind i
Nummer-tastaturet og taste ##002# og løft rør/ring op.
7
Telia Erhverv
For Windows Mobile Smartphone
På Windows Mobile telefoner skal man hente Uno Mobil app’en, dette gør man ved at gå ind på Store og vælge apps, tryk på
søg ikonet i bunden af skærmen og skrive: uno mobil og tryk derefter på søg igen.
Efter UNO mobil app’en er installeret og man starter den op første gang skal man indtaste følgende:
Server address: https://uno.telia.dk
User id og Password: denne information har man allerede fået i en mail.
Tryk derefter ”Login with user id and password” i bunden af skærmen. Afvent til
informationerne indlæses og UNO er derefter klar til brug
Bemærk:
Bemærk, meget vigtigt - Fjern alle aktive viderestillinger.
Det er meget vigtigt, at fjerne alle aktive viderestillinger fra din Mobiltelefon,
da du nu styrer viderestilling via Uno.
Du fjerner dine viderestillinger på mobiltelefonen ved at gå ind i
Nummer-tastaturet og taste ##002# og løft rør/ring op.
Såfremt du har spørgsmål, kontakt da venligst vores tekniske support på 7026 2300 eller skriv en e-mail til [email protected]
8
Telia Erhverv
Daglig brug af Uno
Herunder samlet de mest brugte funktioner til dagligt brug af Uno. I Softphone findes hjælp til alle funktioner i menu’en
”hjælp”
Viderestilling på Softphone
Såfremt man har et aktivt kald, kan man vælge at ringe til en ny kontakt – internt eller eksternt.
Eksterne kald vælges ved at indtaste telefonnummer i feltet ”søg efter kontakt eller typenummer”.
Interne kald vælges ved at finde vedkommende på din kontaktliste, og dernæst trykke på den grønne telefonknap.
Derefter vil det første kald blive sat på hold og man kan tale med den anden person. Hvis man derefter vil overføre kaldet, kan
man vælge enten at trække det sidste kald op til det første, eller trykke på viderestillingsknappen.
9
Telia Erhverv
Voicemail – Telefonsvarer
Aflytning
Der er flere muligheder for at se din indbakke, enten i Softphone eller på www.uno.telia.dk, i Mobil app eller som en
vedhæftet fil til din mailadresse.
Man kan aflytte sine beskeder og optage samtaler.
Man kan også aflytte sin telefonsvare på sin telefon (mobil eller bordtelefon), hvis man ringer til 555.
Når man er i menuen, kan man trykke følgende knapper:
1: Forrige besked
2: Gentag besked
3: Næste besked
7: Slet besked
0: Hovedmenu
Man kan se valgmuligheder på sin UNO hjemmeside, ved at gå i indbakken,
https://uno.telia.dk/admin/inbox
Opret ny telefonbesked
Hvis man ringer til 555, og trykker 0 for at komme til hovedmenuen, kan man indtale sin egen personlige
telefonsvarerbesked.
Tryk 5 for at oprette eller genoptage din personlige telefonsvarer.
Tryk 4 for at høre den allerede optaget telefonsvarer
Tryk 6 for at slette den allerede optaget telefonsvarer
10
Telia Erhverv
Flyt til mobil, Softphone eller Fast (og omvendt)
Har du påbegyndt en samtale på din Softphone, og ønsker at tage kaldet videre på mobilen, tryk da på overfør knappen.
Du har også mulighed for – via drop down menuen – at vælge andre muligheder.
Har du startet en samtale på mobilen, og vil tage kaldet videre på Softphone, tryk på ”besvar” kald knappen, oppe i den
øverste grønne bjælke.
11
Telia Erhverv
Brug af Softphone og fasttelefon sammen
Såfremt du benytter Softphone klienten som styreenhed¹, kan du vælge at kaldet skal placeres fra din IP fastnettelefon
(f.eks. Snom).
Dette gøres ved at vælge i menuen ”Opkald”, og vælge ”Foretag opkald med” SIP-fastnettelefon hver gang.
Det samme gør sig gældende hvis der fx vælges ”Mobil” i stedet.
Opkaldet starter ved at du tager kaldet fra din fastnettelefon som ringer – og derefter ringer det valgte nummer.
12
Telia Erhverv
Såfremt du ønsker at overføre kaldet via din Softphone og du taler i din Mobil – tryk da på ”besvar” i Softphone:
Kaldet kommer herefter ned i det venstre vindue:
Træk kaldet til din kontaktliste, og kaldet er nu overført til det valgte nummer.
Du kan også trække kaldet tilbage til fastnettelefonen ved at trykke på flyt opkaldsknappen.
13
Telia Erhverv
Øvrige Softphone funktioner i et opkald
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nummertastatur til brug ved menuvalg (DTMF toner)
Optagelse af igangværende samtale (max. 3 min.), sendes efterfølgende på mail
Viderestilling af et opkald via kontakter eller valgfri nummer
Start eller tilføj til konference
Parkér opkald, så det er muligt at lave 2. opkald og tilføje til f.eks. konference
Opkald på hold, med pausemusik
Tag indgående opkald
Slut igangværende opkald
Send information i mail eller SMS til bruger i en prædefineret template
Flyt igangværende samtale til anden enhed via drop down menu
Det er også muligt at bruge genvejstaster i opkald
14
Telia Erhverv
Login i ACD kø
Hvis du har tilkøbt ACD kø, har du eller udvalgte brugere også et ACD login.
Du logger ind i en eller flere ACD køer, ved at klikke på den kø du ønsker at være logget ind i.
Når du er logget ind i ACD køen, er køen markeret med blåt.
Du logger ud af ACD køen igen, ved at klikke på den ACD kø du er logget ind i, og den blåmarkeret kø bliver grå igen, for
at vise dig du er logget ud.
ACD kø med et ”stoptegn” betyder at køen er i natstilling.
15
Telia Erhverv
Ændre aktivitetsstatus
Du kan ændre din aktivitetsstatus i Softphone ved at klikke på din nuværende status og vælge en ny,
evt. med et sluttidspunkt også.
Her kan du ligeledes vælge en fremtidig aktivitetsstatus, under fremtidig tilstedeværelse,
og vælge en aktivitetsomdirigering, hvis dette ønskes.
16
Telia Erhverv
Brug af Uno Mobil app.
Du har flere muligheder for bla. at ændre din personlige aktivitetsstatus, log ind og ud af ACD køer, se log og voicemail
eller fx omstille samtaler samt meget mere via Uno Mobil app.
Uno Mobil –Menu
Ændre aktivitet
Logger på/fra ACD køer
Opkaldslog
17
Telia Erhverv
Omstil samtale med Uno mobil app til iPhone
Sådan omstillinger du en igangværende samtale
Når du ønsker at omstille en samtale, åbnes Uno app’en og klik på ”Kontakter” og vælg den person du ønsker og skal
have kaldet omstillet, eller indtast et valgfri nr. ved at klikke på ”Num.blok” eller ved at klikke på en kontakt i Uno Mobil
app’en.
Du har mulighed for at omstille både ”Blind” eller ”Attended”
18
Telia Erhverv
Mobil-menu i aktivt opkald uden brug af Mobil app
Har du et aktivt kald på din mobiltelefon som fx ikke er en Smartphone, eller du ikke har installeret Uno Mobil app, og du ønsker at
viderestille, parkere eller eventuelt påbegynde en konference?
Tast da *#* på din mobiltelefons nummertastatur og vælg ”Ring op” og du vil få adgang til Uno menu.
19
Telia Erhverv
Callback
Ved at aktivere callback (tilbagekald) på sin mobiltelefon kan man spare penge i udlandet. I stedet for at bruge roaming takster,
ringer UNO platformen ud fra Danmark til Internationale takster til dig, og en til national takst.
Vær opmærksom på, at dataroaming skal være aktiveret for at funktionen virker, med mindre man har adgang til Wifi. Derfor
anbefaler vi at man slår Notifcations, GPS, og Push mail fra før man aktiverer dataroamingen for at formindske data forbruget.
Callback iPhone
1. Man går ind i indstillinger:
2. Finder UNO appen:
Slå Tilbageopkald til under Ringer op
20
Telia Erhverv
3. Derefter bruges UNO appen til at ringe fra:
4. Derefter får du denne skærm:
Og så venter du på et opkald fra dit eget nummer, som du besvarer, hvorefter UNO ringer til det ønskede nummer, og
forbinder kaldet.
21
Telia Erhverv
Callback Android
1. Man går ind i UNO appen, og slider ind i menuen
til venstre:
2. Tryk på Call setup (”Kald Type”):
Tryk på Settings.
22
Telia Erhverv
3. Vælg Callback (”Tilbageopkald”):
4. Derefter bruges UNO appen til at ringe fra:
23
Telia Erhverv
5. Derefter får du denne skærm:
Og så venter du på et opkald fra dit eget nummer, som du besvarer, hvorefter UNO ringer til det ønskede nummer, og forbinder
kaldet.
Du finder hjælp til alle funktioner, i Softphone under i menuen i ”hjælp”.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores tekniske support på 7026 2300 eller skriv en e-mail til
[email protected]
24