Eskelundsvej - Natur og Vej Service

NVS
Instruktion
Nr.: 1
Håndtering af affald på Eskelundvej
Reference til procedure/afsnit: 3.23.2
Version: 1.2
Kort beskrivelse: I vores driftsområde har vi adskillige former for affald. Det skal alt
sammen sorteres, så det efterfølgende kan behandles korrekt.
Denne instruktion beskriver, hvordan affald fra driftsområdet skal sorteres.
Blandet affald:
Lukket container ved gartner maskine hal
Lukket container i vaskehal
Lukket container ved varemodtagelsen
Lukket affalds beholder i retablering og renholdelses hal
Lukket affalds beholder ved port til fejemaskines garage
Side 1 af 4
1
NVS
Instruktion
Nr.: 1
Håndtering af affald på Eskelundvej
Reference til procedure/afsnit: 3.23.2
Version: 1.2
Brugte olier: (farligt affald)
Den lokale pladsmand tømmer og kører farligt affald på genbrug én gang i
kvartalet eller efter behov. Mængden opgives til Bygningsansvarlig som
indtaster i
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/
Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv/Indberet-farligtaffald.aspx?sc_lang=da
Papir affald:
Afleveres på kommunens genbrugsstation Eskelund
Fortrolige og følsomme papirer:
Skal makuleres i den makulator, som er opstillet i kopi kontoret.
Pap, telefonbøger og lignende:
Afleveres på kommunens genbrugsstation Eskelund.
Tomme spraydåse og små emballager: (farligt affald)
Den lokale pladsmand tømmer og kører farligt affald på genbrug én gang i
kvartalet eller efter behov. Mængden opgives til Bygningsansvarlig som
indtaster i
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/
Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv/Indberet-farligtaffald.aspx?sc_lang=da
Side 2 af 4
2
NVS
Instruktion
Nr.: 1
Håndtering af affald på Eskelundvej
Reference til procedure/afsnit: 3.23.2
3
Version: 1.2
Kemikalier: (Farligt affald)
Den lokale pladsmand tømmer og kører farligt affald på genbrug én gang i
kvartalet eller efter behov. Mængden opgives til Bygningsansvarlig som
indtaster i
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/
Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv/Indberet-farligtaffald.aspx?sc_lang=da
Epoxyaffald, -klude, tom epoxyemballage og værnemidler brugt til epoxyarbejde,
skal bortskaffes i særskilt beholdere mærket ”epoxy”.
Metaller:
Afleveres på kommunens genbrugsstation Eskelund.
Batterier:
Autobatterier afleveres på kommunens genbrugsstation Eskelund
Små batteriers afleveres i den gule beholder i formandskontoret eller på
kommunens genbrugsstation Eskelund.
Elektronik affald, printerpatroner mv.:
Skal bortskaffes efter aftale med Susanne Rytter.
Asfalt:
Overskydende og opbrudt asfalt afleveres på asfalt fabrikken, mindre mængder
kan afleveres i container på lagerpladsen med olieudskiller Eskelund 11.
Side 3 af 4
NVS
Instruktion
Nr.: 1
Håndtering af affald på Eskelundvej
Reference til procedure/afsnit: 3.23.2
4
Version: 1.2
Midtby renholdelse container blandet affald
Farligt affald: Dokumentation for afleverede mængder farligt affald
skal ske. Mængden som afleveres skal registreres på Aarhus
kommunes hjemmeside;
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/
Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv/Indberet-farligtaffald.aspx?sc_lang=da
Hvad er farligt affald?
Den type farligt affald, du skal indberette er





Olieaffald
Spraydåser
Maling
Organisk affald (f.eks. terpentin, køle- og smøremidler,
rengøringsmidler mv.)
Uorganisk affald (syre og baser)
Du skal ikke indberette om farligt affald, hvis du afleverer



Instruksen er gældende for:
Gældende til:
Revideres af:
Elektronikaffald (tv, køleskabe, ledninger)
Asbestaffald
Alle typer batterier
Alle ansatte på Eskelundsvej.
December hvert år
Den lokale bygnings ansvarlige leder.
Side 4 af 4