Handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed

Ansøgning om
A
Forbeholdt politiet
bevilling for personer til
□ Handel med brugte genstande
□ Pantelånervirksomhed
Modtaget dato
Journalnr.
Virksomheden
Navn
CVR.nr
Adresse
Postnr.
By
Tlf. nr.
Ansøger
Fornavn(e)
Efternavn
CPR.nr
Adresse
E-mail
Postnr.
By
Tlf. nr.
Jeg erklærer herved, at jeg
1. har bopæl i et EU-land
2. er myndige, eller efter myndighedsloven har tilladelse til på egen hånd at drive vedkommende næring.
Ovenstående oplysninger er afgivet under strafansvar.
Samtidig giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om eventuelle straffesager.
Til afgørelse af, om jeg opfylder betingelserne i loven, om at jeg ikke må have betydelig forfalden gæld til det
offentlige, samtykker jeg tillige i, at politiet indhenter oplysninger fra SKAT.
Restancer på 50.000 kr. og derover kan medføre afslag på ansøgningen.
Dato:Underskrift:
Som bestyrer ønskes godkendt (Udfyldes kun, hvis ansøgeren ikke selv skal forestå den daglige drift af virksomheden)
Fornavn(e)
Efternavn
Adresse
Postnr.
CPR.nr
E-mail
By
Tlf. nr.
Bestyrerens underskrift. Ved underskriften samtykker bestyreren for sit vedkommende i, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om
eventuelle straffesager
Dato:
Udskriv ansøgningen
Bestyrerens underskrift:
P 705-01 (05/15)
Ansøgning om
B
Forbeholdt politiet
bevilling for selskaber, foreninger m.v. til
□ Handel med brugte genstande
□ Pantelånervirksomhed
Modtaget dato
Journalnr.
Virksomheden
Navn
CVR.nr
Adresse
Postnr.
E-mail
By
Tlf. nr.
Selskabet/foreningen
Navn
CVR.nr
Adresse
Postnr.
E-mail
By
Tlf. nr.
Samtlige medlemmer af direktionen
Fornavn(e), efternavn, CPR.nr, adresse, postnr. og by
Samtlige medlemmer af bestyrelsen
Fornavn(e), efternavn, CPR.nr, adresse, postnr. og by
Erklærer herved, at vi: 1. har bopæl i et EU-land. 2. er myndige, eller efter myndighedsloven har tilladelse til på egen hånd at drive
vedkommende næring. Ovenstående oplysninger er afgivet under strafansvar.
Samtlige direktørers og samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
Ved underskriften samtykker hver for sit vedkommende i, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter nødvendige oplysninger om eventuelle
straffesager. Til afgørelse af, om jeg opfylder betingelserne i loven, om at jeg ikke må have betydelig forfalden gæld til det offentlige, samtykker jeg tillige i, at politiet
indhenter oplysninger fra SKAT. Restancer på 50.000 kr. og derover kan medføre afslag på ansøgningen.
Som bestyrer ønskes godkendt
Fornavn(e)
Efternavn
Adresse
Postnr.
CPR.nr
E-mail
By
Tlf. nr.
Bestyrerens underskrift. Ved underskriften samtykker bestyreren for sit vedkommende i, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om
eventuelle straffesager.
Dato:
Udskriv ansøgningen
Bestyrerens underskrift:
P 705-01 (05/15)