Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
Klub
301
Brædstrup
302
Hadsten
303
Hammel
304
Harlev
305
Grenaa
306
Tranbjerg
307
Horsens
310
Kalø Vig
311
Kjellerup
Titel, navn.
Telefon
Formand
Hans Vinther Rasmussen.
60 65 08 20
Kasserer
Michael Larsen.
98 90 41 47
Formand
Jørgen Randa.
86 98 15 33
Kasserer
Bjarne Lambertsen.
86 98 19 20
Formand
Bettina Kristensen.
23 46 61 80
Kasserer
Poul Veedfald Jensen.
50 50 39 41
Formand
Jørgen Dencker.
40 18 56 80
Kasserer
Karin Lykke.
86 94 10 45
Formand
Charlotte Konrad Sørensen.
20 64 99 46
Kasserer
Anita Svidt Friis.
40 83 97 16
Formand
Susanne Christensen.
24 20 54 29
Kasserer
Sven Erik Nørholt.
53 63 45 56
Formand
Ove Porsgaard.
75 64 01 82
Kasserer
Mona Hoe.
75 68 10 46
Formand
Hans Henrik Mikkelsen.
20 78 19 21
Kasserer
Mette Adamsen.
40 40 00 11
Formand
Annette Søndergaard.
41 94 93 01
Kasserer
Gerda Johansen.
86 88 12 78
Kasserer e-mail
Formand e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen
1-1
10-12-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
313
Mariager
314
Odder
315
Randers
316
Risskov
317
Skanderborg
318
Vejle
319
Viborg
Formand
Bent Pedersen.
98 58 42 16
Kasserer
Sonja Karlsen.
98 58 37 21
Formand
Helle Svendgaard.
28 43 81 08
Kasserer
Annie Dybvad.
23 46 44 26
86 29 88 00
Formand
Ulla Vibæk.
40 77 76 49
Kasserer
Aase Bugge Jensen
30 51 68 72
Formand
Ole Suurland.
86 15 79 71
Kasserer
Rosa Hansen.
25 37 36 45
Formand
Linda Lundh.
20 77 68 45
Kasserer
Sanne Loft.
60 24 26 57
Formand
Vibeke Stengaard
41 64 05 99
Kasserer
Vinni Riber Dahl.
41 64 05 99
Formand
Sanne Johansen.
20 46 16 04
Kasserer
Anne-Marie Vogter.
20 63 88 14
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen
1-1
10-12-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
320
Ørsted
321
Århus
322
Nørhald
324
Galten
325
Hasselager
326
Bjerringbro
327
Langå
328
Hinnerup
Formand
Lena Katrine Berg.
20 82 75 27
Kasserer
Kisten Bødker.
86 49 60 01
Formand
Berit Kristensen.
21 44 86 78
Kasserer
Jens Lynge
51 86 40 36
Formand
Anette Barksman.
20 22 40 16
Kasserer
Grethe Kristensen.
21 76 67 42
Formand
Lasse Møller
28 12 92 26
Kasserer
Anita Kaae Rasmussen.
28 36 75 00
Formand
Ulla Reinholt
60 37 41 40
Kasserer
Liss Pedersen
40 59 74 55
Formand
Ilse Hjelmsted Pedersen.
30 25 10 55
Kasserer
Bodil T Nielsen.
21 18 68 38
Formand
Brigitta Sørensen.
25 59 28 10
Kasserer
Asbjørn T. Jensen.
86 96 42 81
41 60 36 50
Formand
Søren Skou Kristensen.
21 46 01 14
Kasserer
Torben Mejer
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
29781622
Kredsmappen
1-1
10-12-2015
[email protected]