UDNYT DINE DATA FULDT UD MED FLIS+

UDNYT DINE DATA
FULDT UD MED FLIS+
FÅ MEGET MERE UD AF INVESTERINGEN I FLIS DATA
Hovedparten af danske kommuner har tegnet
abonnement på FLIS. Desværre er det langt fra alle,
som får nok ud af deres investering.
• komme tæt på 90 procent af vejen for under
10 procent af markedsprisen for et enterprisesystem til ledelsesinformation
Samtidig er der et konstant voksende behov for
rapportering og analyse som mange kommuner
parallelt er begyndt at investere i dyre løsninger for
at understøtte dette.
• udnytte FLIS data optimalt og undgå at spilde
penge og forretningspotentiale
• imødekomme forvaltningsområdernes voksende
behov for analyse, opfølgning på forbrug og
budgetter samt ”early warnings”
Sådan behøver det ikke være! Affecto har udviklet
FLIS+ - en unik måde at integrere FLIS i kommunens
analyse og ledelsesrapportering. Med FLIS+ kan
kommunen i mange tilfælde
FLIS nøgletal
• undgå spildte investeringer i parallelle systemer til
ledelsesinformation - og spild af ressourcer
til månedlig rapportering og analyse
FLIS DSA
FLIS EDW (DM)
(Løn)
(Ensrettede datagrundlag)
Egne data
Broer mellem økonomi og
forvaltnings-områderne
Open data
Hjælpe-tabeller
– aggregeringsregler mm
Affecto FLIS+
Gruppering af nøgletallene
for nemmere analyse
Borger
Ældre
Skole
Organisations-koblinger
Overførselsindkomst
Voksen
handicappede
HR
(fravær
løn)
Udsatte
børn og
unge
Økonomi
Sundhed
Andet
FÅ MEGET MERE UD AF INVESTERINGEN I FLIS DATA
BRUG FLIS DATA OG FÅ NYE FORDELE
Affectos FLIS+ er bygget på en enkel arkitektur. Vi lægger op til, at kommunen bruger FLIS data ved at overføre data til et lokalt datavarehus, som man derefter
udvider og forbedrer. Det kan man fx gøre ved at:
• tilføje flere datakilder
• udskifte datakilder hvor højere
opdateringsfrekvens giver værdi
• binde områderne samme med økonomi
og personale
• tilkoble kommunens egen organisationsplan
• tilføje og/eller tilkoble flere elementer, alt
efter kommunens konkrete behov og ønsker
STØRST VÆRDI MED DET SAMME
FLIS+ giver kommunen næsten de samme fordele som
et traditionelt og langt mere ressourcekrævende ledelsesinformationssystem i enterprise-klassen. I mange
tilfælde kan man endda kombinere sig frem til at få
samme, eller måske endda større, værdi med FLIS+.
Med FLIS+ slipper man for at gennemføre et stort,
tungt og dyrt projekt. I stedet implementer man
løsningen i etaper og tager den i brug trinvis,
startende med de områder der giver størst værdi
for kommunen.
GODT FOR KOMMUNEN, GODT FOR
FLIS-SAMARBEJDET
At bruge FLIS data som en integreret del af det lokale
datavarehus giver i sig selv en række fordele. For
eksempel at man benytter samme kilder og samme
beregningsmetode som andre kommuner.
Desuden tilfører det mere værdi til hele FLIS-samarbejdet, fordi systemet valideres og tilføres troværdighed. Det er en fordel for både den enkelte kommune og
for hele FLIS-projektet.
AFFECTO SKABER OVERBLIK OG RESULTATER
Affecto skaber overblik over situationen. Vi udvikler, implementerer og vedligeholder den helt rigtige
løsning i tæt samarbejde med kommunen. Sammen
udarbejder vi en plan for at opnå størst mulig værdi af
analyse- og ledelsesrapporteringsaktiviteterne.
Når planen er klar, hjælper vi med at opdele vejen til
målet i mindre, prioriterede etaper. På den måde sikrer
vi, at kommunen hurtigt - og med få ressourcer - kan
se konkrete og håndfaste resultater.
VIL DU VIDE MERE?
Lad os tage en uforpligtende snak om,
hvordan Affecto kan hjælpe.
Kai Ettrup
Tlf.: 40 76 11 00
E-mail: [email protected]
Forerunner of Enterprise Information Management
•
•
•
•
•
•
1100+ employees
800+ dedicated EIM consultants
700+ customers
Net sales in 2014: 123 million Euros
Strategic partners: SAP, Informatica, Qlik, Tableau,
IBM, Microsoft, Oracle, Cognizant
Listed on the Nordic Exchange (Nasdaq OMX)
AFFECTO DENMARK
Lyngbyvej 28, 2100 København
Voldbjergvej 12, 8240 Risskov
Tel.: +45 39 25 00 00
Fax: +45 39 25 00 01
[email protected]
www.affecto.dk