Informeret samtykke - for unge

Region Hovedstaden
Ungdomsmedicinsk Videnscenter
for unge
informeret
samtykke
– Du har et valg
Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår,
eller hvis du vil vide mere.
du har ret til information
Du har ret til at blive grundigt informeret om din sygdom og behandling på
en måde og i et sprog, du forstår.
Du har bl.a. ret til
information om:
• Hvad du fejler
• Hvilke behandlinger der findes, og hvilken vi vil
anbefale dig • Hvad vi forventer af behandlingen
• Mulige komplikationer og bivirkninger ved
behandlingen
• Hvad der kan ske, hvis du ikke ønsker behandlingen
Ordbog
Aktindsigt: se oplysninger om dig selv (fx din journal)
Fortroligt: hemmeligt
Personalet: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder
på hospitalet
Personlige forhold: private oplysninger om dig
Prævention: beskyttelse mod graviditet (fx p-piller)
og/eller sexsygdomme (fx kondom)
Pårørende: din familie, kæreste og tætte venner
Samtykke: godkende, give lov til
Sociale myndigheder: kommune og stat (fx din sagsbehandler)
Sundhedspersoner: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der
arbejder på hospitalet
du har et valg
• Fra du fylder 15 år, er det dig, der kan godkende (give samtykke til), om
en undersøgelse eller behandling skal sættes i gang eller fortsætte.
• Indtil du fylder 18 år, skal dine forældre som hovedregel også tages med i
beslutningen.
• Når du er under 15 år, er det dine forældre, der kan godkende (give
samtykke til), om en behandling skal sættes i gang eller fortsætte.
Du skal også have information og tages med i beslutningen.
Hvis lægen ændrer behandlingen, skal du have nye informationer, og du skal igen tage stilling til, om du vil give din
tilladelse (samtykke).
I særlige situationer (fx når
det gælder prævention som
p-piller eller behandling
af sexsygdomme) kan
informationen til dine forældre
dog begrænses af hensyn til
dig.
Hvis lægen vurderer, at du ikke selv kan træffe beslutning
om behandlingen, er det dine forældre (den/de, der har
forældremyndigheden), der giver tilladelse (samtykke) på
dine vegne, selvom du er over 15 år.
I livstruende situationer, hvor du ikke kan give samtykke,
kan lægen give dig akut behandling uden at spørge først.
Tavshedspligt
aktindsigt
Når du er under 18 år:
Du har ret til privatliv, men loven siger, at læger og sygeplejersker (og andre sundhedspersoner) som hovedregel ikke
har tavshedspligt i forhold til dine forældre. De kan dog,
efter aftale med dig, holde visse oplysninger fortrolige. Det
gælder emner, der kan give alvorlige konflikter med dine
forældre og emner i relation til seksualitet og prævention
(fx p-piller). Det kan dog ofte være en god ide at få hjælp til
at tale med dine forældre eller andre voksne om de svære
ting.
Når du er under 15 år:
Dine forældre kan bede hospitalet om at få en kopi af din
journal. Det er hospitalet, der bestemmer, om dine forældre må se din journal. Hospitalet giver svar indenfor 10
dage. Når du er over 18 år:
Alle sundhedspersoner har tavshedspligt - også overfor
dine forældre.
Mere information:
Du kan læse mere om tavshedspligt, informeret samtykke,
aktindsigt og dine øvrige patientrettigheder på hjemmesiden
www.regionh.dk/ungepatientrettigheder eller scan koden.
Når du er 15-17 år:
Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har et
NemID. Dine forældre kan bede hospitalet om at få en kopi
af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om dine
forældre må se din journal. Hospitalet giver svar indenfor
10 dage.
Når du er over 18 år:
Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har et
NemID.
Du kan også få mere at vide hos en patientvejleder. Find
hospitalets patientvejleder på
www.regionh.dk/patientvejleder eller scan koden.
Tekst
Ungdomsmedicinsk Videnscenter
og kommunikationsafdelingen,
Rigshospitalet
Grafik
RegionH Design
Illustrationer
Fie Strini, Elisabet Alda Ólafsdóttir,
Anna Ingólfsdóttir, Helene
Helga Frederiksdóttir Hansen i
samarbejde med Berit Nørgaard og
Den Mobile Tegneskole
17644 / 2013
kort om