STRANDPOSTEN

ST RAN DPOSTEN
JUNI 2015
PLEJECENTRET
VINTERSBØLLE STRAND
TELEFONLISTE
Jette Schultz
Astrid Conradi
Afdeling 4
Afdeling 5
Afdeling 6
Stuen tv.
Stuen th.
1. sal tv.
1. sal th.
55 36 39
55 36 39
55 36 39
55 36 39
55 36 39
55 36 37
55 36 37
55 36 37
55 36 37
40
41
44
55
66
50
54
58
64
[email protected]
[email protected]
Vordingborg Madservice
55 36 39 79
[email protected]
Leder af Vordingborg Madservice: Henny Skov Jørgensen
Centralvaskeriet
55 36 39 89
Aktivitets centeret
55 36 39 45
[email protected]
Vi er at træffe i Aktivitets Centeret, hverdag fra kl. 8.00 – 15.45,
undtagen fredag, hvor vi træffes mellem kl. 8.00- 12.00.
Terapivarer kan købes i samme tidsrum.
Fysioterapi, hver mandag og torsdag, mellem kl. 8.30 – 11.30, kun efter aftale med
fyssen.
Damefrisør Nina vil fortrinsvis være at træffe torsdag og fredag,
på mobilnr. 20 86 82 04
Fodterapeut Helle Leitoft træffes på mobilnr. 26 80 26 88 for tidsbestilling.
Mobil fodterapi ved Regitze G. Møller, ring og få en tid på tlf. 22 75 90 74
Vintersbølles Venner:
Charlotte Holmes
[email protected]
Marie Lenstrup
[email protected]
Mette Marie Rasmussen [email protected]
53 70 29 06
40 47 95 87
Medlemmer af Bruger- og Pårørenderådet på
Vintersbølle Strand
Brugerrepræsentanter:
Dora Pedersen, 405
Gunvald Sørensen, st, tv, 5
Pårørenderepræsentanter:
Flemming Hansen, [email protected]
Charlotte Holmes,
Jørgen Pedersen,
Personalerepræsentanter:
Gitte Nielsen, Aktivitetscenteret, 55 36 39 45
Anette Lynard, 55 36 39 44
Distriktsleder:
Jette Schultz, 55 36 39 40
Brugere, beboere og pårørende er meget velkomne til at henvende
sig til medlemmerne af Bruger- og Pårørenderådet og også til at
deltage i møderne.
EFTERLYSNING:
Er der nogle pårørende der vil hjælpe ved forskellige
arrangementer og lignende?
Henvendelse til en fra Bruger- og Pårørenderådet eller
Aktivitetscenteret.
Kloge ord:
Vi venter hele ugen på Fredag
hele året på Sommer
og hele livet på Lykken
- Stop med at vente
og start med at leve
Aktiviteter i Juni
Temauge ”Far´s ynglings retter”
Mandag d. 1. kl. 10.00
Motion med bolde
Mandag d. 1. kl. 11.00
Dartspil
Tirsdag d. 2. kl. 10.30
Touch & play
(se opslag)
Onsdag d. 3. kl. 13.30
Erindrings dans
(se opslag)
Torsdag d. 4. kl. 10.00
Stolegymnastik
Torsdag d. 4. kl. 10.00
Heldags Bustur
(Næstved Automobilmuseum)
Torsdag d. 4. kl. 14.00
Quiz
Mandag d. 8. kl. 10.00
Motion med bolde
Mandag d. 8. kl. 11.00
Dartspil
Onsdag d. 10. kl. 13.30
Erindrings dans
(se opslag)
Torsdag d. 11. kl. 10.00
Stolegymnastik
Torsdag d. 11. kl. 10.00
Bustur ud i det blå
(Bakkebølle Gartneri)
Torsdag d. 11. kl. 14.00
Quiz
Søndag d. 14. kl. 14.00
Venneforeningen
(se opslag)
Mandag d. 15. kl. 10.00
Motion med bolde
Mandag d. 15. kl. 11.00
Dartspil
Mandag d. 15. kl. 13.00
Gåtur med Naturvejleder
(se opslag)
Tirsdag d. 16. kl. 10.30
Touch & play
(se opslag)
Onsdag d. 17. kl. 13.30
Erindrings dans
(se opslag)
Torsdag d. 18. kl. 13.00
Bustur ud i det blå
(Guldborg Havn)
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Stolegymnastik
Mandag d. 22. kl. 12.00
Grill med Sct. Georg
Gilderne ( se opslag)
Tirsdag d. 23. kl. 10.00
Sankt Hans
(se opslag)
Onsdag d. 24. kl. 13.30
Erindrings dans
(se opslag)
Onsdag d. 24. kl. 14.00
Bruger og
Pårørende møde
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Stolegymnastik
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Heldags Bustur
(Møns Klint camping)
Torsdag d. 25. kl. 14.00
Quiz
Gudstjeneste
Tirsdag d. 9. kl. 10.00
Hardy Lund Olesen
Touch & play
Nu er vi godt i gang med den
store skærm i Aktivitets
centret, kom ned og vær med.
Hvad kan vi så bruge den til?
På storskærmen kan vi:
- Lægge puslespil
- Spille X og O
- Sprænge balloner
- Høre musik
- Se billeder
- Se TV
- Og meget meget mere…….
Tirsdag den 2., tirsdag den 16. og tirsdag den 30. juni
kl. 10.30, kommer de unge mennesker fra
Produktionsskolen Strømmen og hjælper os med at
spille på storskærmem.
Kom og vær med alle er velkommen.
Find dine dansesko frem og kom ned i den
store stue.
Vi danser hver onsdag kl. 13.30 til 14.30
fra den 27. maj til den 22.juli.
Der vil blive serveret kaffe og kage
efter dansen.
Alle kan deltage, om man sidder i
kørestol eller bruger rollator er
ingen hindring.
Onsdag den 22. juli kl. 16.00 til 20.00,
afholder vi et Afdansningsbal,
lige som i ”gamle dage”.
Med venlig hilsen
Dansepigerne
En tur ud i det blå.
Torsdag den 4. kl. 10.00, kører vi til Næstved
Automobilmuseum og ser på spændende køretøjer.
Dette er en heldags tur med madpakke og prisen er 250,Torsdag den 11. kl. 10.00, kører vi til Bakkebølle
Gartneri, hvor der kan handles.
Denne tur koster kun 25,-.
Torsdag den 18. kl. 13.00, kører vi til Guldborg Havn,
nyder kaffen og måske en is. Prisen for denne tur er 80,Torsdag den 25. kl. 10.00, kører vi til Møns Klint Camping
og nyder vores medbragte frokost i den skønne natur.
Denne tur koster 125,Da vi ikke har uanede pladser i bussen, er det tilmelding
efter ”først til mølle” princippet og turen betales ved
tilmelding.
Vi modtager meget gerne ønsker om udflugtsmål.
Gåtur med Naturvejleder
Mandag den 15. juni kl. 13.00, kommer vores
naturvejleder, Susanne Rosenild, igen og går en tur
sammen med os. Det vil hun gøre den 3. mandag i
hver måned fremover, så vi kan følge årets gang i
vores nærområde.
Hun fortæller os hvad vi ser og hører og hvad vi kan
forvente at se i skoven i den nære fremtid.
Kom ned i glasgangen så starter vi på
en hyggelig og smuk gåtur.
Alle er velkomne også pårørende og de frivillige.
Du snyder KUN dig selv, hvis du ikke deltager.
Her er hvad vi så i Maj
Dansk Ingefær
Den er giftig
Løgkarse
Blomsten kan spises
Pæretræerne i
vores
pæreplantage har
mange blomster
Sølvig med
Skovmærke
(Bukkar)
og Gransaft
Christian med
Gransaft og
Glimt i øjet.
Grill med
Sct. Georgs Gilderne.
Mandag den 22. juni kl. 12.00 kommer Sct.
Georgs Gilderne og griller sammen med os.
Vi håber det bliver godt vejr, for så spiser
vi ude i gården.
Da Sct. Georgs Gilderne giver dette
arrangement, koster det selvfølgelig ikke
noget, men man skal tilmelde sig senest
torsdag den 4. juni kl. 12.00 i
Aktivitetscenteret.
Sct. Hans aften.
Så er det igen midsommer!
Tirsdag den 23. juni er det Sct. Hans aften.
Vi mødes kl. 9.45 i den store stue, hvorefter vi
går over til bålet i skoven.
Vi hygger med børnehaven og spiser pølser
med brød, samt kaffe og kage kl. 14.00
Prisen for dette herlige arrangement er
kun kr. 65
Tilmelding i Aktivitetscenteret senest torsdag
den 4. juni.
PS: Ved dårligt vejr bliver vi i den store stue
Brugerpårørendemøde
Vintersbølle Strand Plejecenter
Onsdag den 24. juni 2015 kl. 14 – 15.30.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af ordstyrer.
4. Valg af referent.
5. Nyt ved Jette Schultz.
- Uanmeldt kommunalt tilsyn
6. Nyt ved Vintersbølles Venner.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.
Vel mødt.
Inna fra fysioterapien holder
ferie fra 1. juni
Til 21. juni
I denne periode kan man
selvtræne i fyssen eller deltage i
Aktivitetscentrets andre
aktiviteter.
Maj i Aktivitetscenteret
Madaften med spontan dans.
Og så har vi fået kyllinger i hønsegården.
Og de vokser hurtigt…
MÅNEDENS KONKURRENCE
Aflever svaret i den hvide postkasse
ved aktivitetscentret,
senest søndag den 21. juni.
Vinder af sidste måneds konkurrence er:
Inger Hansen – Aktivitetscentret
Der er kun kommet ét svar i postkassen i denne måned.
FØDSELSDAGE I JUNI 2015
4. juni
Rigmor Nykjær
Aktivitetscentret
91 år
4. juni
Grete Andersen
st. th. - 17
88 år
5. juni
Arne Kemp
bolig 507
88 år
6. juni
Preben M. Nielsen
1. th. – 24
83 år
7. juni
Susan Tangstrøm
1. tv. - 2
56 år
15. juni
Helga Hansen
Aktivitetscentret
93 år
15. juni
Helmer Sindahl
Aktivitetscentret
88 år
23. juni
Tove Sværke
Aktivitetscentret
76 år
26. juni
John Cloos
1. th. – 21
75 år
DØDSFALD I MAJ 2015
3. maj Karen Dideriksen
1. tv. - 5
14. maj
Anna Lise L. Jensen
1. tv. - 4
17. maj
Else Margrethe Jepsen
1. tv. - 7
24. maj
Susanne Jørgensen
Aktivitetscenteret
Vordingborg Kirke
De nye menuplaner vil fremover komme på
opslagstavlen.
Der vil blive opsat for én uge af gangen.
Maden leveres af Vordingborg Madservice
Vintersbølle køkkenet 55 36 39 79
Gæt en bro i Danmark
Svaret kommer i næste måned 
Sidste måneds bro var: Den gamle Lillebæltsbro.
Redaktør af Strandposten:
Personalet i Aktivitets Centeret
Sekretær Irene Jensen