Historien - Hammel Karate Klub

Hammel Karate Klub
1985 - 2015
30 års jubilæum 12. september 2015
Hammel Karate Klubs 30-årige historie:
1985
Rudi Paacks Jensen omdeler opstartssedler i Hammel med henblik på start af karateklub
sidst på forårssæsonen - Rene Rasmussen reflekterer og hjælper med opstarten i.f.t. kommunen. Klubben starter d. 14. august i Skovvangsskolen gymnastiksal. Der trænes onsdage
1 gang pr. uge. Klubbens midlertidige bestyrelse dannes kort efter med Inger Holmskov,
Leif Gam Madsen og Bodil Sørensen. I oktober opstår der samarbejdsproblemer med RPJ
og Tilst kontaktes - lige ind i november meddeler RPJ at han stopper i HKK. Instruktørerne
Kim Hansen og Keld Bach er nu faste trænere. Ved udgangen af 1985 havde godt 100
personer inkl. børn vist interesse for Hammel Karate Klub.
Det besluttes af klubben, at den skal være en del af HGF (Hammel Gymnastik Forening).
1986
Keld Bach træner nye begyndere foråret 1986 i Skovvangsskolen.
Hyttetur i maj 86, Mols bjerge: Bl.a. Anette Høeg, Frank, Gitte Gade, Max M. og Jesper S.
Jacob Jensen og Poul-Erik Christiansen i Mols Bjerge (Tre Høje),
week-endtur til Toggerbo-hytten, 3. maj 86.
1986
Klubben afholder stiftende generalforsamling i februar måned, nu med Inger Holmskov,
Leif Gam Madsen, Lisbeth Gregersen, Michael Skriver og Anette Høeg i bestyrelsen.
Første bælteprøve afholdes med succes d. 23. februar - 23 personer får 8. Kyu. Klubben
tæller nu 70 aktive medlemmer og der trænes fra januarstart hver onsdag og lørdag.
I april flyttes træning fra Skovvangsskolens Gymnastiksal til Skovvangsskolens Fællesrum,
hvor der trænes på filtmåttegulv, idet kryolitloftet (asbest) i salen skal erstattes.
Nygraduerede gul-bælter (18 stk) 25/5 - 86. Prøver her en anden stilarts Kata.
1986
I maj 1986 bliver Hammel Karate Klub medlem (afdeling) af HGF, gennemfører en succesfuld
hyttetur til Mols Bjerge og der afholdes en vellykket kæmpe-graduering, så klubben nu tæller
22 nye hvid- og 18 gulbælter. Ved sæsonafslutning i juni 1986 tæller klubben ca. 60 medlemmer og der vises film fra sommerlejre, EM, gradueringer m.v.. Stor deltagelse i sommerlejr
i Mariestad, Sverige fra klubbens side: John H., Poul-Erik C., Thomas V. Hansen, Max, Jakob
W., Jacob Jensen, Keld Bach og Kim, som gradueres 2. Dan og vinder sølv i Kata-konkurrencerne - Poul-Erik Christiansen vinder sommerlejrens seje natløb, Max Madsen bliver her
nr. 2 samt nr. 4 i sommerlejrens kata- og kampkonkurrence, hvor også Poul-Erik og Jakob
Westh gør det godt.
Sommerlejr Mariestad 1986: Fra v. John Herlev, Poul-Erik, Thomas Vedel Hansen, Jakob
Westh, Keld Bach, Max Madsen, Jacob Jensen (halvt skjult) - og Kim som tager fotoet. De
resterende 5 er fra Tilst og Gentofte.
Sommerlejr 86: Fra. v. Max, Thomas, Keld, Jacob og Henrik (Tilst) følger Poul-Erik i kamp.
1986
I august startes der op i Dan-Sports lokaler i Østergade 42, idet kommunen uforståeligt nok
ikke kunne finde timer i gymnastiksalene/hallerne. Der skiftes fra onsdag/lørdag til tirsdag/
torsdag, hvilket forårsager tab af medlemmer. Fælles hyttetur m. Tilst og Hedensted i august
- i efterårsferien skiftes fra Østergades kolde gulve til Amts-plejehjemmets opholdsstue til
marts 87 ud, hvor skiftet til det nye træningssted endnu engang giver tab af medlemmer.
Hyttetur i august 86 m. Tilst og Hedensted, fra v. ses Keld Bach, Michael Skriver (bag Keld),
Jette Køktas, Gitte Gade, Patrick Weng, Jacob Jensen, Anette Høeg og Kim Thomsen.
Rene Rasmussen og Michael Skriver
træner Ohyo-kumite nr. 1 på hytteturen.
Hytteturs-afslutning, fra v. n. Frank, Rene, Anette,
Michael Skriver og øverst Jacob Jensen.
1986
Østergade 42, sept. 86 - gamle og nye medlemmer fra.v. bl.a. Gitte Holmskov, Poul-Erik,
Stig Nielsen, Rene, Keld, Claus Bo Hansen, John Herlev, Patrick Weng, Max, Kim (sort),
Erik Rasmussen, Carsten Olsen, Frank, Anette, Jacob, Kim Thomsen, Kent Hansen, Steen,
Martin Hansen, Anga Kjønge, Gitte Gade, Thomas Hansen.
1986
I september gives opvisning på Hammel Hestemarked. 4. oktober får klubben 4 nye orangebælter: John, Poul-Erik, Thomas V. Hansen og Max Madsen + Jacob Jensen og Stig Nielsen
som nye gulbælter og i november måned afholdes kursus med Sensei Shingo Ohgami 6. Dan
Wadokai fra Gøteborg i Søndervangskolens Hal for ca. 130 deltagere fra hele landet.
Ohgami-kursus: fra v. Carsten, Poul-Erik, Thomas, Michael skriver, Jesper S., Rene og Max.
Ohgami-kursus nov. 86 i Søndervangshallen. Kim og Ohgami Sensei viser Ohyo-kumite.
14. december 86 opnår Rene, Frank Jensen, Jesper Strøier, Michael Skriver, Gitte Holmskov
orange bælte. Fra midten af oktober har klubben følgende trænere: Kim Hansen 2. Dan, Keld
Bach brunt samt Rene Rasmussen, John Herlev, Frank Jensen, Poul-Erik Christiansen,
Michael Skriver samt Claus Bo Hansen som hjælpeinstruktører.
1987
DWK-vinterlejr 6. - 8. marts 87: Fra v. ses Anga, Yvonne, Anette Knudsen og Torsten.
Instruktør Erik Madsen (blåt).
1987
Fra januar af skiftes til Hammel Hallernes Hal B, hvor der trænes hver tirsdag og et børnehold
oprettes med Poul-Erik Christiansen som træner - torsdage fortsætter på Amtspleje-hjemmet
indtil april. Sidst i marts skiftes tilbage til Skovvangskolens gymnastiksal for børne-holdet og
fra april til juni skiftes også for voksenholdet tilbage til Skovvangskolen tirsdage og torsdage.
1987
DWK-vinterlejr 1987 - fra v. ses bl.a. Kim Thomsen, Martin Hansen, Steen Mortensen, Claus
Stab Nielsen, Otto Maienz, (?), Anette T. Knudsen, (?), Yvonne T. Knudsen.
Instruktørerne er Eigil Pløen (brunt) og Erik Madsen (blåt).
DWK-vinterlejr i Kolding 6.- 8. marts 1987: Fællesfoto - Fra HKK bl.a. fra v.: Keld, Anette,
Gitte Gade, Lya, Kim T., Martin, Michael S., Steen, Torsten, Kent, John H., Yvonne, Kim H.,
Jacob, Claus, Annelise, Frank, Anga og Martin Weng.
Vinterlejren afsluttedes med en graduering 8. marts , hvor medlemmer af HKK deltog, bl.a.
Jacob Jensen får orange, Martin Weng får gult.
1987
Fra januar af har klubben følgende trænere: Kim, Keld, Rene, John, Frank,
Michael S. samt Poul-Erik Christiansen, Jesper Strøier, Jacob Jensen og
Kim G. Thomsen træner børneholdet.
En torsdag aften marts 87 på Amtspleje-hjemmet efter graduering 8/3-87, fra v. ses bl.a.
Martin Hansen, Gitte Holmskov, Rene, Keld, Martin Weng, John H. og Michael Skriver.
Marts 87 (torsdag): Fra v. forreste række: John H., Rene R., Michael Skriver, Jesper Strøier,
Gitte Homskov, Jacob Jensen, Gitte Gade, Martin Hansen, Kim Thomsen, Martin Weng,
Agna Kjønge. Bagerste række bl.a. fra v. Claus Stab Nielsen, Lya Saaek, Yvonne Trane
Knudsen, Torsten, Steen Mortensen og Otto Maienz. Keld Bach stående bagerst.
87
I februar 87 besøg hos Viborg K.S. samt stor deltagelse i DWK´s vinterlejr 6-8/3 i Kolding, god
deltagelse i Århus junior Cup i januar, besøg hos Randers K.S. i marts (trænere), besøg af Jan
Spatzek (Shotokan) og Vitus Bilking fra Århus og deltagelse i påskelejren i Sverige af Frank,
Poul-Erik og Kim.
Besøg hos RKS under Randers-hallen marts 87: Fra HKK ses fra v. Rene og Jesper S.
(ryggen til), Keld Bach, Michael Skriver, Frank Jensen. Træningen blev ledet af Sensei
Mogens Hansen 3. Dan RKS (tv. for Jesper S. og foran Rene R.).
April 1987: Besøg af Sensei Vitus Bilking 3. Dan fra Aarhus, som viser anvendelse af Bo
(lang stav).
1987
Poul-Erik Christiansen og Frank Frydkær Jensen på
påskelejr april 1987 i Herrljunga, Sverige sammen med Kim H.
Nye gul-bælter v. graduering 10/5 - 87: Fra v. (?), Torsten, (?), (?), Claus, Otto, Steen.
1987
Nye grøn- og orange-bælter 10/5 - 87: Poul-Erik, John, Frank, Rene + Martin, Gitte og Kim.
1987
I maj opnår Rene, John, Poul-Erik og Frank grønt, og Martin Hansen, Kim Thomsen og Gitte
Gade orange bælte. Herefter besøg af Århus Judo Klub og opvisning på Amtspleje-hjemmet i
maj og sluttelig sæsonafslutningsfest med filmforevisning og sommerlejr i juni i Mariestad,
Sverige, hvor Kim, Keld og Lya deltager. Sæsonen 86/87 var en presset og stresset sæson
vedr. træningssted og tider, men med et omfattende program.
Århus Judo klub på besøg 14/5 - 87: Martin H., Max, Kim T., Jesper S. og Lya er i ilden hos
Judo-sortbælter .
1987
14/5 - 87: Thomas V. Hansen og Claus Stab Nielsen prøver speciel styrketræning a la Århus
Judo Klub - bagved skimtes Rene (grønt bælte) og Jesper Strøier (orange).
Sommerlejr i Sverige juni 87- her Jo (kort stav) undervist af Shiokawa Sensei 8. Dan.
Kim H. og Keld Bach ses til højre, begge siddende. Ohgami Sensei 6. Dan t.v..
1987
Fra august startes nu op med nye tider, som bliver faste fremover: Børnehold mandage i
Skovvangskolen, voksenhold onsdag aften i Østervangsskolen (9 år frem) og fredag aften i
Søndervang-skolen (holder over 27 år, helt til december ud 2014). Igen forårsager skiftet i
tider tab af medlemmer. Trænere for efterårssæsonen: Kim H., Keld , Rene, John, Frank,
Jesper S. og for børnehold Poul-Erik, Jacob Jensen, Kim Thomsen og Gitte Holmskov.
1987
Fælles hyttetur m. Tilst og Hedensted sept. 1987, fra v. ses Jesper Strøier, Gitte Gade, Kim
Thomsen, Martin Hansen.
1987
Kursus m. Ohgami Sensei 6. Dan Wadokai i Hammel-hallerne 7. - 8. nov. 1987.
Poul-Erik forsøger håndledskast på Rene ved Ohgami-kurset nov. 87, i baggrunden ses Keld
Bach, Kim Thomsen og Martin Hansen.
Aktiviteterne i efteråret 87 er opvisning på Hammel Hestemarked, fælles hyttetur i september,
Kim, Rene og John deltager i Wadokai-EM i Hamborg (24. oktober), kursus med Ohgami
Sensei 6. Dan i Hammel-hallerne 7.- 8. november, deltagelse i Århus Karate Cup (hold), og
vellykket graduering søn.13/12 hvor Rene og John får blåt og Jesper Strøier, Martin Hansen,
Kim Thomsen, Gitte Gade får grønt bælte. Klubben tæller nu 50 voksne og 70 børn.
1988
DWK´s vinterlejr 5.-7. feb. 88 i Silkeborg (Vestergade-hallen), fra HKK ses bl.a. Lya, Anette,
Otto og Steen.
1988
John Herlev må midlertidigt holde som træner grundet aftjening af værnepligt. Januar starter med
deltagelse i Århus Junior Cup, stor deltagelse i DWK´s anden vinterlejr i Silkeborg i feb., DWKfælles-træning 12. marts m.h.p. udtagelse til Wadokai-EM samt besøg af Sensei Henrik Sloth fra
Randers Karate Skole (2. marts) og Bent Brøgger (13. april) fra Århus Aikido Klub.
Fællesfoto, vinterlejr 88, deltagere fra Hedensted, Tilst, Hammel og Silkeborg. Der afholdtes
graduering lørdag d. 6. februar, hvor bl.a. Jacob Jensen fik grønt bælte.
Sensei Henrik Sloth 3. Dan fra Randers KS på besøg 2. marts 88: Forklarer forskellen mellem
semikontakt-karate og traditionel markerings-karate.
1988
Kombinations-træning under Henrik Sensei fra RKS i Østervangsskolens gymnastiksal. På
billedet ses fra v. Frank Jensen, Martin Hansen, Jesper Strøier, Kim Thomsen, Martin Weng,
Lya Saaek og Steen Mortensen.
Fællestræning 12. marts 88 mhp. Wadokai-EM, fra HKK deltog Rene Rasmussen, Jesper
Strøier, John Herlev og Kim H..
Børneholdet besøger Ringkøbing Karate Klub 19.-20. marts og trænerne genbesøger Randers
K. S. 19. marts, og d. 28.-29. maj får klubbens børnehold besøg af Ringkøbing K. K. Klubben
afslutter sæsonen med vellykkede gradueringer for børn (25/5) og voksne (8/5), Rene opnår
brunt, Poul-Erik, Kim Thomsen, Martin Hansen blåt og deltagelse i sommerlejr i Sverige med
Kim, John, Lya og Jacob.
1988
Århus Aikido Klub på besøg 13. april 88: Bent Brøgger instruerer, t.v. ses Rene (blåt), Frank,
Kim Thomsen og Jesper Strøier (grønt).
Bent Brøgger viser Aikido-kast, fra. v. ses bl.a. Rene, Frank, Kim Thomsen, Martin H., Otto,
Gitte Holmskov, Steen Mortensen, Martin Weng og Yvonne Trane Knudsen.
1988
I midten af forårssæsonen holder Keld Bach som træner grundet forøget arbejdspres og PoulErik Christiansen holder i maj pga. studentereksamen. Lya Saaek bliver ny børneholdstræner
med Kim Thomsen, Martin Hansen og Jacob Jensen som hjælpetrænere. Da sæsonen 87/88
afsluttes, stopper Kim Sensei som chefinstruktør i Hammel Karate Klub grundet engagement i
Silkeborg Karate Klub. Klubben holder kontakten ved lige i årene fremover og Kim besøger
jævnligt klubben for instruktion, graduering og teknisk støtte.
1988
Ringkøbing Karate Klub på besøg i 28. - 29. maj 88, fællestræning med HKK i Skovvangsskolen.
Der blev trænet kombinationer m. benfejninger/mejninger, som RKK ikke var så bekendte med.
Instruktører og ledere ved RKK´s besøg, fra v. Kim, Jacob Jensen, RKK-instruktør, Poul-Erik
Christiansen, Lya Saaek, Leif Nielsen (RKK), RKK-instruktør. I RKK trænes Shotokan.
Den 19.- 20. marts var HKK på besøg hos Ringkøbing Karate Klub
Børneholdet gennemførte en vellykket graduering d. 25. maj 1988, hvor klubben fik en række
nye grader, så sæsonen kunne afrundes med besøget af Ringkøbing K. K..
Børn fra HKK og RKK samt ledere og instruktører 28. maj 1988.
1988
Fra august er Rene Rasmussen chefinstruktør med Lya og Steen som hj.trænere for voksne Lya er instruktør på børneholdet med Kim Thomsen, Martin Hansen (begge blåt bælte) og Jacob
Jensen (grønt) som hj.instruktører. John Herlev vender tilbage som voksentræner.
John, Kim H., Jacob og Lya deltog i sommerlejren i Mariestad 1988. Her Jacob Jensen, der
lige har stødt Gyaku-zuki efter benfejning.
1988
Børneholdet oplever god tilgang og voksenholdet en forventelig tilgang efter at klubbens
træningstider nu er stabiliseret. Klubben deltager i kurset med Shingo Ohgami 6. Dan i Århus.
Steen Mortensen opnår grønt og Lya orange bælte i december.
Sommerlejren 88: Øverst: Kim og Jacob, Lya foran Jacob, John forrest (blåt). Christian (sort)
Eva (brunt), Johnny (bag Eva) er fra Tilst, mellem Eva og John et medlem fra Hedensted.
Tre brunbælter foran Kim er fra Shito-ryu i Danmark.
1989
Der er igen god tilmelding til januaropstarten for børn og voksne og trænerne for forårssæsonen
er de samme i efterårssæsonen. Lya Saaek bliver ny formand efter Inger Holmskov takker af
efter et ihærdigt stykke arbejde for klubben. Rene opnår 2. Kyu sidst i maj, men Rene må desværre holde som chefinstruktør med afslutningen af forårssæsonen grundet studie og flytning til
Ålborg. Jacob Jensen (grønt) holder som hj.instruktør på børneholdet ved sæsonens afslutning
pga. kommende gymnasie-uddannelse.
December 1989: Kim Thomsen, Erik Frandsen og Rene Rasmussen.
1989
Fra august bliver John Herlev chefinstruktør (brunt bælte), Steen og Lya er hj.træner for voksne
og Lya (ansvarlig), Kim Thomsen og Martin Hansen står for børneholdet. John Herlev træner
også i Tilst for supplementtræning. Klubben deltager i kurset med Shingo Ohgami 6. Dan i
Århus, en årlig deltagelse som fortsætter frem til det sidste i 1999. Kim Thomsen (blåt) holder
som børnehjælpetræner i december, men fortsætter som aktiv på voksenholdet.
December 1989: John Herlev og Rene Rasmussen - her Maegeri til Jodan-niveau.
1990
John Herlev bor nu i Aarhus, John, Steen og Lya træner voksenholdet og Lya og Martin H. er
børneholds-trænere. I april gradueres Henrik Eriksen grønt bælte. I juni holder Martin Hansen
blåt bælte som hj.træner for børneholdet, Lya deltager i sommerlejren i Sverige.
Frank Christensen grønt bælte bliver ny hj.træner på børneholdet fra august og 1 år frem.
Klubben deltager i DWK´s fællestræning i september i Århus.
Sommerlejr 1990: Lya vinder guld i lejrens stævne. Shiomitsu Sensei 7. dan t.h..
1990
DWK-fællestræning september 1990 i Skjoldhøjskolen. Fra HKK ses fra v. John Herlev, Erik
Frandsen, Steen Mortensen, Lya Saaek og Henrik Eriksen.
1991
Marts 1991: Kim H. på besøg, fra h. ses Bent Eriksen, (?), Anette T. Knudsen, Kim, Henrik E.,
Steen, Yvonne T. Knudsen, (??), Lya og John (chefinstruktør).
1991
I maj opnår Steen og Henrik blåt bælte. Efter 5½ års medlemskab, stopper Kim Thomsen blåt
bælte i juni grundet studentereksamen og aftjening af værnepligt. John Herlev stopper efter 6½
år i december pga. påbegyndelse af ingeniør-studie. Fra august flyttes børneholdet fra mandage
på Skovvangsskolen til onsdage på Østervangsskolen, børneholdet trænes af Lya (ansvarlig) og
Henrik Eriksen (hj.instruktør); voksenholdet trænes af John, Steen og Henrik.
1991
Marts 1991: Kim H. på besøg, bagerst John - Henrik med grønt bælte.
1992
18/3 - 1992: Kim H. på besøg, her trænes Shiho-nage fra v. ses Jens-Erik Skou (grønt), Carsten
Olsen (gult), Steen (blåt) viser kast, Henrik (blåt) skimtes bagved.
1992
Fra januar er Steen Mortensen chefinstruktør. Steen, Henrik og Lya udgør nu trænerstaben,
Frank Jensen aktiv uden trænerjob. Lya holder efter knap 6 år i klubben i marts på GF og
Tommy Andersen bliver ny formand, Dorte Poulsen kører børneholdet videre. John Herlev rejser
i juni til Albertslund. Fra august er Steen, Henrik, Jens Erik Skou (grønt) og Hans Mortensen
(orange) trænere og Dorte Poulsen står nu for børneholdet.
1992
18/3 - 92: Jens-Erik Skou 5. Kyu viser en begynder bevægelsen i Shiho-nage.
18/3 - 92: HKK f.v. bl.a. Steen, Henrik, Jens-Erik, Steffen, Frank Stisen, Carsten, Tommy,
Henrik Rygård, Kenneth.
1993
Klubben har nu ca. 40 medlemmer. Henrik gradueres 3. Kyu (brunt) i juni. Torsten står fra august
for børneholdet 1 år frem. Otto Maienz holder som kasserer og Jesper Ilum Petersen vælges til
ny kasserer ved GF i marts. Steen og Henrik er fortsat trænere for voksne i efterårssæsonen.
Klubmesterskab 1992: F.v. Kata: 1. Steffen, 2. Anders, 3. Torsten.
Kumite: 1. Frank Stisen. 2. Carsten, 3. Kenneth.
1993
August 1993: Gamle og nye begyndere f.v. Steen (chefinstruktør), Anders, Henrik Rygaard,
Bent, Henrik E. (brunt). Siddende f.v.: Klaus Østergård, Jannie Jensen, Jane, Anette T. Knudsen,
Kenneth, Torsten Daugaard, Carsten Olsen.
1994
Ved udgangen af forårssæsonen opnår Torsten blåt bælte. Steen deltager i sommerlejren i
Sverige og udgør sammen med Henrik Eriksen, Tommy Andersen og Jannie Jensen (børnehold)
træner-staben fra august og den kommende forårssæson ud.
1994
Forår 1994: Torsten, Henrik og Steen viser Kake-uke.
Forår 1994: Voksenhold og børnehold v. Kim ´s besøg. Fra v. ses bl.a. Henrik Eriksen, Steen M.,
Torsten, Tommy, Henrik, Jannie, John Halager.
1994
Forår 1994: F. v. bl.a. Torsten, Christina, Tommy, Henrik Rygård, Kim Laursen, Jannie Jensen.
Forår 1994: Fra v. bl.a. Jannie, Niels-Erik Knudsen, John Halager, Mikkel Vejlø.
1994
8. juni 1994: Torsten Land Daugaard gradueres 4. Kyu (blåt) i Silkeborg Karate Klub.
Sommerlejr 1994: Bagerste række f. h. Johnny Maxsø (Rødovre), Steen M. (HKK), Ole (Tilst),
Hedensted, Finn og Jan (TST), Jan Bossow (År.K.S.).
Forreste række f. h. Tom Jakobsen og grønbælte (begge fra Hedensted), resten fra Tilst,
Kim Sensei yderst t.v..
1995
Henrik og Torsten deltager i Master-seminar i Gøteborg ved Arakawa Sensei 8. Dan i april/maj.
I slutningen af forårssæsonen opnår Henrik 2. Kyu, Torsten 3. Kyu (brunt) og Henrik Rygaard,
Tommy Andersen, Jesper Ilum Petersen og Jannie Jensen 5. Kyu grønt bælte.
29/3 - 95: F. v. ses bl.a. John Halager, Jannie, Torsten, Jesper Ilum, Tommy, Henrik Rygård
og Henrik Eriksen.
29/3 - 95: Henrik og Torsten viser fældning (O-soto-gari).
1995
Master Seminar i Gøteborg 29/4 - 1/5 - 95 v. Arakawa Sensei 8. Dan, f.v .øverst Carsten
Gissel (SKK), Torsten og Henrik (HKK) - nederste række f.v. Eva og Kim (Tilst), Jesper
Thorhauge (SKK).
19/5 - 95: Graduering i Silkeborg. Øverste række f. v. Jonas og Dan (SKK), Henrik Rygaard
(HKK), Poul (SKK), Tommy og Jesper (HKK). Nederste række f.v. Henrik Eriksen, Kenneth
og Torsten. Kenneth er nu medlem i Silkeborg Karate Klub.
1995
Fra august er børneholdet op hørt, og børn træner nu på voksenholdet. Torsten bliver træner for
voksenholdet. I december får Klaus Østergaard Jensen og John Halager grønt, Janni Jensen og
Peter Balle 4. Kyu blåt bælte. Frank Jensen (grønt bælte) og Steen Mortensen (blåt) stopper i
løbet af efterårssæsonen efter henholdsvis 10 og 9½ år i klubben og Henrik Eriksen bliver ny
chefinstruktør.
1995
13/11 - 95: Mikkel Vejlø (gult) og Frank Jensen, Jannie Jensen til højre.
13/11 - 95: F.v. Henrik, Torsten, Kim Laursen, Tommy, Peter Balle, Jesper Ilum, Frank, og
Niels-Erik Knudsen.
1996
Tommy Andersen holder som formand og bliver kasserer - efterfølges af Jesper Ilum Petersen,
som hidtil har været kasserer. Henrik gradueres 1. Kyu og Torsten 2. Kyu brunt bælte i februar,
Østervangsskolen nedlægges og fra august trænes igen på Skovvangsskolen onsdage og
Søndervangsskolen om fredage.
13/11 - 95: Klaus Østergård, John Halager, Mikkel Vejlø plus børn.
1996
5/2 - 96: Graduering i Østervangsskolen Henrik 1. Kyu og Torsten 2. Kyu.
15/5 - 96: Sidste graduering i Østervangsskolen (klubbens egentlige Dojo) - Torsten og
Henrik udfylder gradueringssedler.
Den sidste træningsaften i Østervangsskolen foregik i juni, klubben havde da trænet her
hver onsdag siden august 1987 - et vemodigt farvel efter 9 år.
1996
August 1996: Fredag aften på Søndervangsskolen: f. v. siddende Henrik, Torsten, Jannie,
Jesper, John, Klaus, Henrik Rygaard, Tommy, Mikkel Vejlø.
I første halvdel af 90´erne talte klubben ganske få med grader over gult bælte - i 1995
vender billedet og ved udgangen 1995 tæller klubben nu 2 med brunt, 2 blå og 6 med grønt,
og klubben går optimistisk ind i 1996.
1996
August 1996 fredag, Søndervangsskolen: Posering, styrketræning og optimisme.
1997
I marts gradueres Henrik Eriksen 1. Dan sort bælte på påskelejren i Sverige og i maj gradueres
Torsten Land Daugaard ligeledes sort bælte godt 12 år efter klubbens start. De 2 nye sortbælter
giver forøget tilgang til klubben. Tommy opnår blåt bælte 17. december.
Graduering 26. maj på Skovvangsskolen 1997 v. Torsten og Henrik - klubben har nu 2
sortbælter som sikrer gradueringsniveauet.
Det hele startede i august 1985 i Skovvangsskolens gymnastiksals lyse lokaler, hvor klubben
- med en enkelt afbrydelse fra aug. 86 til april 87 - holdt til indtil juni1991 (børnehold) samt
igen fra august 1996 til juni 1999, hvor klubben med vemod måtte sige farvel til Skovvangsskolens gymnastiksal - klubbens vugge.
1998
Ulrik Raaby og Just Sørensen opnår grønt bælte. Henrik Eriksen bliver ny kasserer efter
Tommy. Tilgangen til klubben fortsætter med at stige og runder de 40 medlemmer. Henrik,
Torsten og Tommy udgør trænerstaben.
Graduering 16. december 1998: Tommy t.v. (blåt), Jesper Ilum og Klaus Østergård bagerst,
forrest Henrik og Torsten 1. Dan JKF-Wadokai.
1999
Klubben deltager i det sidste afholdte, årlige kursus ved Sensei Ohgami 7. Dan i Århus. Jakob
Nyborg Sørensen opnår grønt og Ulrik Raaby blåt bælte i juni, Henrik deltager i Wadokai-WM i
Tokyo i august, når til finalen i Kata. I august rejser Torsten til København og påbegynder
træning i Wadokai-klubben i Rødovre. Fra august trænes nu i Søndervangsskolen mandage,
onsdage og fredage. I november vinder Henrik sølv i Kata v. Wadokai-EM i Gøteborg. Tommy
gradueres 3. Kyu brunt bælte og Klaus Østergård Jensen 4. Kyu blåt bælte 17. december.
Henrik vinder sølv i Kata ved Wadokai-EM 99 i Gøteborg.
2000
I april gradueres Henrik Eriksen 2. Dan på påskelejren i Sverige. Tommy Andersen holder
som hj.træner i juni, men fortsætter i bestyrelsen som kasserer. Jakob Nyborg og Ulrik Raaby
opnår 3. Kyu brunt bælte i december. Ved Wadokai-EM i Rom i november, vinder Henrik
guld i Kata og bliver europamester.
Henrik Eriksen (HKK) nybagt europamester ved Wadokai-EM i Rom 2000, t.v. Kim Sensei.
2001
Just Sørensen og Mikkel Clauson-Kaas opnår 3. Kyu brunt bælte i december.
2002
Fra januar bliver Ulrik, Jakob og Just hj.trænere. I juni gradueres Ulrik, Jakob og Just 2. Kyu
brunt bælte.
2003
I juni gradueres Ulrik, Jakob og Just 1. Kyu og Klaus Østergaard og Michael Kaalund 3. Kyu
brunt bælte. Klubopvisning i september.
Opvisning 7/9-03, f.v. Michael Kaalund, Mikkel Clauson-Kaas, Ulrik Raaby, Jakob Nyborg,
Just Mønsted Sørensen, Henrik Eriksen.
2004
I april gradueres Henrik 3. Dan i Sverige og 3. august gradueres Ulrik Raaby, Jakob Nyborg
Sørensen og Just Sørensen 1. Dan sort bælte. Just starter som træner for begynderholdet.
Marts 2004: F. v. bl.a. Tommy, Susan, Klaus, Ulrik, Mikkel, Just (halvt skjult), Henrik E.
Påskelejr 2004: Henrik, Ohgami Sensei 7. Dan, Just og Ulrik.
2004
Henrik laver Naihanchi-kata ved 3. Dan-gradueringen d. 11/4 - 04.
Maj 2004: F.v. bl.a. Henrik Sensei, Mikkel Clauson-Kaas, Torsten Daugaard (nu RKS) på besøg,
Just, Ulrik, Jakob, Michael, Susan, Ali, Klaus Østergaard.
2004
Graduering 14. juni 04: F.v. bl.a. Kenneth Dambo, Mikkel Clauson-Kaas, Michael Mikkelsen,
Klaus Østergaard.
9. august 04: HKK´s 3 nye sortbælter pr. 3/8, f.v. Just Mønsted Sørensen, Jakob Nyborg
Sørensen, Ullrik Bach Raaby alle 1. Dan, forrest Henrik Sensei 3. Dan.
2004
18/8 - 04: Yoshiko Aoki gæster HKK og overrækkes en gave fra klubben af Henrik Sensei.
18/8 - 04: Ulrik, Jakob, Just - samt Yoshiko, Henrik Sensei og Kim Sensei, som gæstede
klubben for træning og instruktion.
2005
Klubben fejrer 20 års fødselsdag i august med specialtræning herunder Tanto-dori (mod kniv) og
selvforsvar. Kim, Torsten og Tonny (Rødovre) samt Henrik, Just og Jakob deltager som sortbælter. Klubben tæller nu en 3. Dan og tre 1. Dan.
Klubfoto, feb. 2005: F.v.st. bl.a. Just, Jakob, Kenneth Dambo, Henrik, Susan, Klaus Østergaard.
2005
HKK´s 20 års jubilæum 20. august 2005 - f.v. Jakob Nyborg, Torsten Daugaard (nu Rød.KS),
Kim Hansen, Henrik Eriksen, Tonny Jensen (Rød.KS) og Just Mønsted Sørensen.
2005
20 års jubilæum: Aften-sammenkomst m. spisning, hygge og minder. Tommy A. i forgrunden.
2006
Anna Jensen gradueres 4. Kyu blåt bælte i december. Klubben tæller nu 50 medlemmer.
November 2006: f.v. bl.a. Jakob, Ulrik, Susan.
2007
Marcus Dalby opnår grønt bælte i juni. Anna Jensen opnår 3. Kyu brunt bælte i december.
Just og Ulrik deltager i vinterlejren i Herrljunga, Sverige.
Vinterlejr 2007: Just Sørensen og Ulrik Raaby fra HKK ses bagerst, resten er fra Rødovre,
Ohgami Sensei 8. Dan i midten.
2008
Efter 12 år som formand takker Jesper Ilum Petersen af og Peder Bøcher bliver ny formand.
Henrik Sensei gradueres 4. Dan på vinterlejren i Sverige og Peder får grønt bælte.
2008
Seminar m. Hado Sensei i Rødovre, feb. 2008, fra HKK ses bl.a. Ulrik, Henrik Sensei, Just.
Vinterlejr 2008 - Henrik Sensei gradueres 4. Dan. Fra HKK ses f.v. Ulrik, Henrik, Jakob,
Sofus, Andreas og Peder.
2009
Seminar m. Hado Sensei i Rødovre i marts, Just, Jakob og Ulrik deltager.
Just gradueres 2. Dan i april i Sverige, Johanne Rasmussen får grønt bælte i juni samt 4. Kyu
(blåt) i december, hvor også Peder opnår 3. Kyu og Marcus Dalby 2. Kyu brunt bælte.
2009
Seminar i Rødovre marts 2009 m. Hado Sensei, fra HKK ses Jakob, Just og Ulrik.
12/9 - 2009: DWK-fællestræning i Tilst - Henrik Sensei underviser.
2010
Peder gradueres 2. Kyu i juni - Marcus 1. Kyu samt Henriette Koch 5. Kyu i december.
DWK-fællestræning 11/9 - 2010 i Tilst - fra HKK ses f.v. Henriette, Andreas, Johanne og bagerst
Henrik Sensei (underviser) samt Peder Bøcher og Kate (TST).
2011
Just gradueres 3. Dan i marts i Japan og Henriette 4. Kyu (blåt) i maj, Peder 1. Kyu i juni.
I december opnår Henriette 3. Kyu brunt bælte.
Seminar m. Hado Sensei 6. Dan fra Sverige i Rødovre 13/3 -11. HKK var solidt repræsenteret.
2011
Påskelejr 16/4-2011: HKK f.v. Emil, Jakob, Andreas, Just og Peder.
2011
HKK på TST´s hyttetur maj 2011 - f.v. Kenneth, Irene, Peder, Anja, Sofus, Andreas, Frederik,
Henriette, Emilie, Kåre.
2011
HKK deltager i DWK-fællestræning d. 27/8-2011 i Tilst.
Michelle vinder guld i Kata ved Wado Cup Tyskland, sep. 2011.
2012
I juni opnår Henriette Koch 2. Kyu og i december 1. Kyu. Peder Bøcher bliver hj. instruktør.
Klubben tæller nu lidt over 80 medlemmer.
Thorsø-lejr oktober 2012: HKK havde stor succes med arrangementet.
HKK´s deltagere i vinterlejren 2012: f.v. Henriette, Michelle, Marcus, Natascha, Dan (SKK),
Anja, Peder, Bjørk (RKS), Andreas.
2013
Peder Bøcher gradueres 1. Dan i april (påskelejr). Henriette Koch gradueres 1. Dan og Henrik
Sensei gradueres 5. Dan på vinterlejren i Sverige. Michelle Lysdal sølv i Kumite v. International
Wado Cup i sept. og ved Wadokai-EM i nov bliver det til guld i Kumite og europamester, samt
sølv i Kata.
Michelle vinder guld i kumite v. Wado Cup i Tyskland, juni 2013.
2013
Michelle vinder guld i Kumite (Europamester) og sølv i Kata v. Wadokai-EM 2013 i Ungarn.
Thorsølejr 2013: HKK & Rød.KS fællesarrangerer og lejren rundede 80 deltagere - stor succes.
Vinterlejr 2013: Henrik gradueres 5. Dan, + Henriette 1. Dan. Peter, Irene, Anja og Just ses.
2014
Marcus Dalby opnår 1. Dan i januar. Just Sørensen flytter til Sydsjælland for job på Bosei Kostskole i august og opretter et Wadokai-hold på skolen. HKK tæller nu 100 medlemmer.
Michelle vinder guld i kumite ved Swedish Open, marts 2014.
Påskelejr 2014: Henriette (t.h.) får sin Shodan-licens overrakt.
Påskelejr 2014: Fra HKK f.v.ø.r.: Frederik, Oliver, Anja; n.r. Just, Henriette + øvrige danskere.
2015
Fra januar flyttes alle træningsdage til Hammel-hallernes Hal D. Michelle Lysdal deltager i
Wadokai World Cup i Japan. Klubben fejrer 30 års jubilæum i september.
DWK-fællestræning januar 2015: Henrik Sensei underviser i Naihanchi-kata.
Fra januar 2015 forlod HKK sin næsten 30-årige praksis med at træne i gymnastiksale og flyttede
al træning ind i den nye ”Arena” (hal 1) i Hammel-hallerne kompleks.
Fastelavn, feb. 2015: Forrest f.v. Marcus, Henrik Sensei, Henriette og Peder.
2015
Michelle Lysdal fra Hammel K. K. deltager som eneste dansker den 15. - 16. august i Wadokai
World Cup i Japan. Michelle gjorde en flot indsats i både Kumite og Kata, men nåede dog ikke
en medaljeplads. Deltog også i teknisk seminar og fik certifikat her for.
Michelle blev bemærket ved WWC og opfordret af japanerne til at gå til Shodan-graduering.
DWK gav dispensation og Michelle bestod til Shodan d. 18/8. På den måde efterlod HKK og
DWK sig et pænt indtryk i Japan.
Bestyrelse:
Inger Holmskov formand fra stiftende GF i februar 1986 indtil GF i marts 1989.
Lya Saaek herefter formand indtil GF i marts1992.
Tommy Andersen herefter formand indtil GF i marts 1996.
Jesper Ilum Petersen herefter formand indtil GF i 2008.
Peder Klith Bøcher herefter formand.
Chefinstruktører:
Kim Hansen (sort) fra november 1985 til juni 1988.
Rene Rasmussen (brunt) fra august 1988 til juni 1989.
John Herlev Madsen (brunt) fra august 1989 til december 1991.
Steen Mortensen (blåt) fra januar 1992 til oktober 1995.
Henrik Eriksen (brunt/sort) fra november 1995.
Henrik Eriksen gradueres 1. Dan (sort) i marts 1997, 2. Dan i april 2000, 3. Dan i april 2004,
4. Dan i december 2008 og 5. Dan i december 2013.
Hjælpeinstruktører - voksenhold:
Keld Bach (blåt/brunt) fra november 1985 til marts 1988.
Rene Rasmussen (orange/grønt/blåt/brunt) fra oktober 1986 til juni 1988.
John Herlev (orange/grønt/blåt/brunt) fra okt. 1986 til dec. 1987 og nov. 1988 til juni 1989.
Frank Jensen (orange/grønt) fra oktober 1986 til juni 1988.
Poul-Erik Christiansen (orange/grønt) fra oktober 1986 og året ud.
Michael Skriver (orange) fra oktober 1986 til juni 1987.
Jesper Strøier (orange/grønt) fra august 1987 til juni 1988.
Steen Mortensen (grønt/blåt) fra august 1988 til december 1991.
Lya Saaek (gul/orange/grønt) fra august 1988 til december 1991
Henrik Eriksen (grønt/blåt/brunt) fra januar 1992 til oktober 1995.
Jens Erik Skou (grønt) fra august 1992 til juni 1993.
Hans Mortensen (orange/grønt) fra august 1992 til juni 1993.
Tommy Andersen (orange/grønt/blåt/brunt) fra august 1994 til juni 2000.
Torsten Land Daugaard (grønt/blåt/brunt/sort) fra august 1995 til juni 1999.
Ulrik Bach Raaby (brunt/sort) fra januar 2002 til juni 2007.
Jakob Nyborg Sørensen (brunt/sort) fra januar 2002 til juni 2010.
Just Mønsted Sørensen (brunt/sort) fra januar 2002 til juni 2014.
Mikkel Clauson-Kaas (brunt) fra september 2003 til juni 2005.
Anja Vibe (blåt/brunt) fra august 2007 til december 2008.
Anne-Sofie Jensen (brunt) fra januar 2009 til juni 2009.
Robert Adby (blåt) fra januar 2009 til juni 2009.
Marcus Dalby (brunt/sort) fra august 2010.
Camilla Bach (brunt) fra august 2011 til august 2012.
Michelle Lysdal (brunt/sort) fra januar 2012.
Johanne Rasmussen (brunt) fra august 2012 til december 2013.
Peder Klith Bøcher (brunt/sort) fra august 2012.
Henriette Koch (brunt/sort) fra januar 2013.
Maja Vestergaard (brunt) fra januar 2014.
Instruktører (ansvarlige) - børnehold:
Poul-Erik Christiansen (orange/grønt) fra januar 1987 til april 1988.
Lya Saaek fra (gul, orange, grøn) maj 1988 til marts 1992.
Dorte Poulsen (gul) fra april/august 1992 til juni 1993.
Torsten Land Daugaard (orange/grønt) fra august 1993 til juni 1994.
Jannie Jensen (orange/grønt) fra august 1994 til juni1995.
Hjælpeinstruktører - børnehold:
Jesper Strøier (orange) fra januar 1987 til juni 1987.
Kim G. Thomsen (gult/orange/grønt/blåt) fra januar 1987 til december 1989.
Jacob Jensen (gult/orange/grønt) fra januar 1987 til juni 1989.
Gitte Holmskov (orange) fra august 1987 til november 1987.
Martin Hansen (grønt/blåt) fra april 1988 til juni 1990.
Frank Christensen (grønt) fra august 1990 til juni 1991.
Henrik Eriksen (blåt) fra august 1991 til juni 1992.
Sortbælter i klubben:
1. Kim Hansen 1. - 2. Dan (oktober 1985 - juni 1988)
2. Henrik Eriksen 1. - 5. Dan (marts 1997 - )
3. Torsten Land Daugaard 1. Dan (maj 1997 - juni 1999)
4. Just Sørensen 1. - 3. Dan (august 2004 - juni 2014)
5. Jakob Nyborg Sørensen 1. Dan (august 2004 - juni 2009)
6. Ulrik Bach Raaby 1. dan (august 2004 - juni 2007)
7. Peder Bøcher 1. Dan (april 2013 - )
8. Henriette Koch 1. Dan (december 2013 - )
9. Marcus Dalby 1. Dan (januar 2014 - )
10. Michelle Lysdal 1. Dan (august 2015 - )