GeneralForsaMlInG 2015

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd
# 5 - Maj 2015 - 12. årgang
Generalforsamling
2015
side 6-15
Ikke flere byrder til branchen
Fangede tricktyve i taxien
Minister griber ind med lufthavnslov
Formand John Lindbom forklarede de politiske gæster på årets generalforsamling, at
der ikke vokser pengetræer i vognmændenes haver og det er slut med flere byrder
Side 6
Politiet bad chaufføren køre kunderne
direkte til politistationen i stedet for togstationen, da det eller så tilforladelige ægtepar
med lille barn var østeuropæiske tricktyve
Side 18
Trafikløsninger i lufthavne bliver reguleret
og der stilles krav til hvad, taxierne kan
komme til at betale i forbindelse med en
trafikløsning
Side 16
REDUCÉR JERES
DIELSELFORBRUG
Med en stor vognpark, kan selv de mindste besparelser på
brændstof, betyde tusindvis af kroner.
Vi har udviklet miles - en ny diesel, der indeholder et nyt additiv,
som renser og beskytter motoren, hvilket giver en mere effektiv
forbrænding og et reduceret dieselforbrug.
Med Statoils miles Diesel får I:
En renere motor
Mindre slidtage
Mindre brændstofforbrug
Bedre økonomi
Kontakt os på 78 73 14 70 eller besøg kunde.statoil.dk/miles-erhverv
og få mere info.
* Besparelsen er testet iht. EU standard, udført af 3. part og sammenlignet med Statoils
brændstof med tidligere additiv. Besparelsen kan variere ift. motortype og kørestil og kan
kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. Få mere information på www.statoil.dk/miles
LEDER
Trine Wollenberg,
direktør i Dansk Taxi Råd
Fokus på Flextur
M
edlemmerne i Dansk Taxi Råd bragte Flextur i fokus på årets generalforsamling.
Den kommunalt betalte kørselsordning er en torn i øjet på mange taxivognmænd.
Hvorfor skal vi bruge samfundets penge på at køre unge i byen med tilskud. Som en
vognmand formulerede det, så blev hendes skattekroner brugt på en måde, som fører
hendes egen virksomhed mod konkurs.
Der er behov for politisk fokus på Flextur. For mens man i Næstved har fyret Flextur,
fordi det koster alt for mange penge at yde tilskud til folks private rejser, så vil man
brede servicen endnu mere ud i Midtjylland, hvor man vil gøre Flextur døgnbetjent.
Midttrafik erkender, at det vil gå ud over taxierne, men forholder sig ellers ikke til
konsekvenserne. Dem kan vi godt gennemskue i Dansk Taxi Råd. Det betyder taxidød.
Sorte huller på landkortet, hvor der ikke længere kører taxier.
Vi ser frem til at få fakta på bordet med Deloittes store undersøgelse af netop Flexturs
udbredelse og konsekvenserne af den. Samtidig tager vi mod invitationen fra Dansk
Industri, som på vores generalforsamling bød op til et samarbejde omkring trafikselskaberne. Vi er enige i, at vi godt kan administrere kørslen på en anden måde end vi
gør i dag og ser frem til i fællesskab at få sat fokus på Flextur.
Trine Wollenberg
Direktør Dansk Taxi Råd
TAXI ISSN: 1903-1300
Ansvarshavende redaktør
Trine Wollenberg, Tlf.: 3877 7890
Redaktion
Christina Hammer - journalist, DJ
Tlf.: 3877 7890
Mail: [email protected]
Annoncer
Horisont Gruppen a/s
Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239
E-mail: [email protected]
Dansk Taxi Råd
Lay-out og produktion
Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5
2300 København S
Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239
Trykoplag
2.500
Abonnement
Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser)
Adresseændring o.lign. ring venligst
tlf. 3877 7890.
Officielt medlemsblad for
Dansk Taxi Råd
Medlem af:
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
Tlf.: 3877 7890, Fax: 3871 7891
Mail: [email protected]
Mandag-fredag kl.9-15
Formand
John Lindbom
Direktør
Trine Wollenberg, mobil: 2222 2205
www.taxi.dk | Side 3
Kort Nyt
Uber skal stoppes
Farvel til flextu
ri
Næstved
Flextur er alt for dyrt
og derfor giver politik
erne i Næstved
Kommune nu dødstød
et til Flextur. Visitered
e kan stadig benytte ordningen, men
den åbne kommunalt
betalte taxiordning for private borge
re ophører. De senest
e år er ordningen
løbet op i udgifter på
fire millioner kroner årl
igt, fordi flextur
er blevet vældig popu
lært blandt borgerne.
”Det kan jeg da godt
forstå. Ikke engang
pirattaxierne kan
køre til de priser, som
flextur har kørt til. Jeg
er glad for, at
kommunen siger farvel
til flextur. Det er ikke
rimeligt, at kommunen skal yde tilskud
til privat kørsel på de
n måde – og det
mener jeg, selv om vi
har udført noget af kø
rslen”, siger Ole
Gaarde Kristensen, næ
stformand i Næstved
Taxa.
Politikerne traf beslu
tningen om at fyre Fle
xtur på et møde i
Teknisk Udvalg.
”Vi kan spare fire million
er kroner på at afmeld
e Flextur og genindføre en form for op
lands-taxa, som vi ha
vde det før”, siger
formand for Teknikud
valget, Søren Revsbæk
, V, til Sjællandske.
købes
Frikørte Mercedes Benz
C og E modeller
Skillingbro A/S
Ærtebjergvej 1, 9230 Svenstrup
Telefon 9838 4999
Email: [email protected]
SÆLGES:
VW Passat Variant R-line 2,0 TDI BMT
Farve: Deep sort perleeffekt
Købspris: 264.000 kr. incl. udstyr for 79.000 kr.
Købt: 25/9-14
Kørt: Primo januar har den kørt 30.000 km.
Bud: Seriøse bud på telefon 25470511
Side 4 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Flemming Damgaard Larsen, næstformand for Folketingets Transportudvalg for Venstre, har holdt et møde med
en af Ubers ansatte fra Storbritannien og han er efter mødet
ikke i tvivl om hvad, der skal ske med Uber.
”Uber skal stoppes, inden det slår rødder i København. Det
er ulovligt og det vil udhule vores taxabranche og hæmme
væksten. Den helt centrale problemstilling ved den stigende grad af ’uberisering’ der ses i storbyer rundt omkring
i verden er, at Uber reelt er pirattaxakørsel. Idéen bag Uber
er at gøre det lettere for fremmede at give hinanden et lift.
Som tak for liftet betaler man lidt til benzin, så der ikke er
nogle omkostninger for føreren. Det er sådan udmeldingen
officielt lyder, men det er ikke hvad der sker i praksis. I praksis bliver taxiloven overtrådt og Uber forsvarer sig blandt
andet med, at de blot administrerer kontakten mellem
chauffør og forbruger, men intet har at gøre med selve udførelsen af kørslen. Uber stiller ikke nogle krav til uddannelse
eller bilernes stand. Denne mangel på sikkerhed er enormt
bekymrende. Sikkerhed og kvalitet
er nøgleord i den
danske taxabranche, men de bliver
negligeret af Uber”,
skriver Flemming
Damgaard Larsen i
sit nyhedsbrev.
Nordjyske taxier med
i Rejseplanen
Samarbejdet mellem taxierne i Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab
går en spændende fremtid i møde. Ifølge Gert Mark, formand for Dansk Taxi Råds Region Nordjylland, er trafikselskabet meget interesseret i, at taxierne bliver et tilbud
via Rejseplanen, så passagererne også får tilbud om en
taxi, når de planlægger deres rejser gennem Rejseplanen.
”Det kræver, at vi kan give en fast pris på turen og
håndtere forudbestilling. Men jeg fornemmer helt klart,
at trafikselskabet vil lægge sig særligt i selen for at få os
med i Rejseplanen. De ser os som en medspiller og ikke
en modspiller og det er jeg meget glad for. Jeg synes, det
kunne være spændene, at vi kom til at være en del af den offentlige trafik gennem Rejseplanen”, forklarer Gert Mark.
Kort Nyt
Terapi i taxien
Taxierne
tilbyder
akutkørsel på
Sjælland
Mange taxichauffører oplever at blive benyttet som psykolog, når kunderne letter deres hjerter på taxituren og af samme grund har taxien
fået kælenavnet: Skriftestolen. Hos Taxi Stockholm i Sverige har man set
en mulighed for at give kunderne mere end bare en køretur og samtidig
opfylde deres behov for en samtale. Selskabet tilbyder simpelthen sine
kunder, at en uddannet psykolog kan køre med på turen og kunden kan
modtage samtale og terapi på taxituren. Ifølge Natalie Santos, der er presseansvarlig for Taxi Stockholm, er det en måde at give kunderne medværdi på. En undersøgelse har vist, at 70 procent af de adspurgte kunder
synes, taxituren godt kunne give anledning til eftertanke og det fik Taxi
Stockholm til at hyre en godkendt psykoterapeut og to godkendte psykologer, som kan køre med på turene. Det koster ikke noget for kunderne at
benytte tilbuddet, men det skal bestilles forud, så psykologen kan være på
plads i taxien, når kunden skal køres. En gennemsnitlig tur i Stockholm
varer 15-20 minutter og de tilknyttede psykologer mener, at det faktisk
er nok til en indledende og rådgivende samtale, som så kan blive fulgt
op af egentlig terapi, hvis der er ønske og behov for det.
Det er dyrt, når en ambulance rykker ud
og så er det ikke altid nødvendigt. Nogle
akutkørsler kan sagtens klares uden blå
blink og de kørsler stiller taxierne i Region
Sjælland sig nu til rådighed for at udføre.
”Vi har drøftet mulighederne for at køre
akut kørsel for regionen, fordi der er en
besparelse for kommunen og noget mere
kørsel for os i sådan en løsning. Alle bestillingskontorerne i regionen har været samlet og talt om hvordan, vi kan løse sådan
en opgave. En ambulance er meget dyr og
der kan vi byde ind med en bedre pris på
de kørsler, hvor der ikke er behov for ambulancer. Men det kræver, at der er taxier
på gaden hele døgnet rundt i alle områder,
så regionen har en garanti for, at vi kan
rykke hurtigt ud, så det arbejder vi nu på
at sikre”, forklarer Ole Palsberg, der er formand i Dansk Taxi Råds Region Sjælland.
Telefon
2234 0500
Fjernundervisning:
Gods • Bus • Taxi
Telefon
2234
0500
www.dansk-taxiskole.dk
3 ugers kursus:
Gods • Bus
www.dansk-taxiskole.dk
www.vognms.dk
2 ugers kursus:
Taxi
Vognmandskurser når de er bedst www.vognms.dk
!
NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse !
NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse !
Taxi
bus
TAXI
TAXI
Vejle:
Vejle:
ÅrhuS:
Sjælland:
16/6 + 17/6 + 18/6
22/10 + 28/10 + 29/10 + 5/11
28/4 + 29/4 + 12/5 + 13/5 + 19/5 + 20/5
11/11 + 12/11 + 25/11 + 26/11 + 15/12 + 16/12
Sjælland:
4/6 + 8/6 + 25/6 + 1/7
10/9 + 17/9 + 23/9 + 24/9
Pris: 13.000 kr.
22/9 + 23/9 + 29/9 + 30/9 + 13/10 + 14/10
ring for info
(6 dage)
BUS
BUS
4/5 + 12/5 + 19/5 + 20/5 - nyT ekSTra hold
13/8 + 19/8 + 20/8 + 27/8
odenSe:
gods
(6 dage)
Pris: 24.000 kr.
(4 dage)
Vejle:
GODS
GODS
14/4 + 15/4 + 21/4 + 22/4 + 5/5 + 6/5
16/6 + 17/6 + 30/6 + 1/7 + 7/7 + 8/7
11/8 + 12/8 + 18/8 + 19/8 + 1/9 + 2/9
3/11 + 4/11 + 9/11 + 10/11 + 23/11 + 24/11
nordjylland:
6/10 + 7/10 + 20/10 + 21/10 + 27/10 + 28/10
Sjælland:
2/6 + 3/6 + 10/6 + 11/6 + 23/6 + 24/6
25/8 + 26/8 + 8/9 + 9/9 + 15/9 + 16/9
17/11 + 18/11 + 1/12 + 2/12 + 8/12 + 9/12
Pris: 24.000 kr.
Vognmandskurser når de er bedst !
nordjylland:
7/5 + 26/5 + 27/5 + 28/5
19/11 + 10/12 + 16/12 + 17/12
Telefon 2234 0500 • www.dansk-taxiskole.dk
Alle kurser kan tages som fjernundervisning ==> Start i morgen, altid plads !
www.blivvognmand.dk
Alle kurser kan tages som fjernundervisning
==> Start i morgen, altid plads !
Hos Vognmandsspecialisterne
garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning !
www.blivvognmand.dk
Hos Vognmandsspecialisterne garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning !
www.taxi.dk | Side 5
Generalforsamling 2015
Vi accepterer
ikke flere byrder
Vognmændene har ikke pengetræer i haven og vi kan ikke klare
flere udgifter, lød meldingen fra Dansk Taxi Råds formand
F
ørst forhøjede de lønsumsafgiften.
Så fordoblede de udligningsafgiften på dieselbiler og senest har de
fjernet frikørselsordningen. Politikerne
har de seneste år mixet en særdeles giftig
cocktail, som truer taxivognmændene
på eksistensen. Derfor lod Dansk Taxi
Råds formand, John Lindbom, de politiske gæster forstå, at nok er nok.
”Vi accepterer ikke flere byrder. Vi
kan ikke bære mere. Nu er det nok. Det
har længe været mere end nok. Tror
politikerne, at der vokser pengetræer i
vognmændenes haver? For det kan jeg
afsløre, at det gør der ikke”, sagde John
Lindbom på Dansk Taxi Råds generalforsamling i Vejle den 24. april i år.
Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, tog formandens
ord til sig.
”Vi har forstået budskabet. Nok er
nok. I kan ikke klare flere byrder. Jeg tager budskabet med mig til Christiansborg”, sagde ordføreren, der dog ikke
ville love, at frikørselsordningen kunne
komme tilbage igen.
”Jeg er klar over, at afskaffelsen af
frikørselsordningen er et hårdt slag for
jer og jeg kan ikke love, at den kommer
tilbage. Den skal I se bort fra, men vi
skal finde nye rammer for et levedygtigt
erhverv”, sagde Kristian Pihl Lorentzen
som svar på formandens efterlysning af
en ny taxilov.
DTR klar med ny taxilov
John Lindbom brugte nemlig også generalforsamlingen til at slå fast, at taxibranchen har brug for en ny taxilov.
Under sloganet: En ny chance til vores
branche, lancerede formanden sine tanker omkring en ny taxilov.
”Den nuværende lov forhindrer udvikling og derfor skal vi have en ny taxilov. Vi kan ikke under de nuværende
rammer sætte kunden i centrum. Jeg
har lige haft et møde med G7, der er det
Side 6 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Dansk Taxi Råds formand, John Lindbom,
efterlyste en ny taxilov og erklærede, at
der ikke kunne sendes flere regninger til
taxibranchen.
“
Vi er ikke altid enige,
men I har en positiv
tilgang til samarbejdet
og vi har en god dialog.
Jeg håber personligt,
at taxierhvervet går en
bedre fremtid i møde.
Jeg bruger selv taxien
meget og vil meget
gerne beholde jer.
Niels Remmer
De politiske gæster, Kim Christiansen, DF
(tv) og Kristian Pihl Lorentzen, V, (midt)
tog imod budskabet om, at branchen ikke
kan bære flere byrder.
Generalforsamling 2015
største franske taxiselskab med 10.000
biler. Her har man inddelt taxierne i tre
klasser. En basismodel, en mellemmodel og en topklasse. Og kunderne betaler
gerne ekstra for en særlig service i topklassen. Faktisk står der chauffører på
venteliste til at køre taxierne i topklasse,
fordi indtjeningen er så god. Kunderne
vil gerne betale, vi vil gerne sætte kunderne i centrum, men den nuværende
lov giver os ikke mulighederne”, forklarede John Lindbom.
Positiv dialog
Han lovede at være klar til at levere
Dansk Taxi Råds bud på en taxilov til
politikerne, når der skal skrives et nyt
regeringsgrundlag.
”Uanset regeringens farve, så har vi
vores forslag klar og vi har selvfølgelig
vores overlevelse for øje. Det skal kunne
betale sig at drive vognmandsforretning, vi skal levere sikkert og med høj
service og så skal vi konkurrere på fair
vilkår. Det er hovedelementerne”, sagde
John Lindbom.
Dansk Folkepartis transportordfører,
Kim Christiansen, tog opfordringen om
en ny taxilov til sig.
”VI skal have en ny taxilov, det er jeg
helt enig i. Men vi skal ikke have hovedet under armen, som regeringen havde
det, da de ville liberalisere det hele. Jeg
vil opfordre til, at erhvervet og embedsværket i fællesskab får strikket en taxilov sammen, som fungerer i den virkelige verden – det har aldrig skadet en
lov. Hvis Dansk Taxi Råd kommer med
et indspil til en ny lov, så skal vi nok
arbejde for den”, sagde ordføreren.
Embedsværket kvitterede allerede for
samarbejdet, som var i gang. Kontorchef
i Trafikstyrelsen, Niels Remmer, roste
Dansk Taxi Råd for altid at være positive i dialogen.
”Vi er ikke altid enige, men I har en
positiv tilgang til samarbejdet og vi har
en god dialog. Jeg håber personligt, at taxierhvervet går en bedre fremtid i møde.
Jeg bruger selv taxien meget og vil meget
gerne beholde jer”, sagde Niels Remmer.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti
var enig med formand John Lindbom i, at
branchen har behov for en ny taxilov.
“
Jeg er klar over, at
afskaffelsen af frikørselsordningen er et
hårdt slag for jer og jeg
kan ikke love, at den
kommer tilbage. Den
skal I se bort fra, men
vi skal finde nye rammer for et levedygtigt
erhverv.
Kristian Pihl Lorentzen
www.taxi.dk | Side 7
Generalforsamling 2015
I skaber resultater
E
fter et særdeles vanskeligt år,
faldt roserne på et tørt sted, da
Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri gik på generalforsamlingens talerstol og talte til Dansk
Taxi Råds medlemmer.
”I har en dygtig organisation, der skaber smukke resultater. Det skal I vide”,
sagde Michael Svane.
Danske Busvognmænds direktør,
Steen Bundgaard, roste Dansk Taxi Råd
for indsatsen omkring CPH Lufthavn i
Kastrup, hvor også busvognmændene
står overfor at skulle betale for at hente
turister i deres busser.
Steen Bundgaard, direktør i Dansk Busvognmænd mente, at Dansk Taxi Råd havde præsteret et langt, sejt og vedholdende arbejde i CPH Lufthavn.
Taxifinansiering
Hos Nordfyns Finans
- får du en kompetent rådgivning
samt finansiering på attraktive vilkår.
Ronni Brodersen
Mobil: 20 14 53 62
Claus Krog Nielsen
Mobil: 21 43 45 40
- Vi gør leasing enkelt...
Kontakt os allerede nu
- du får klar besked
og tilbud inden 24 timer
Østergade 34 | 5560 Aarup | Tlf. 59 48 95 55 | e-mail: [email protected] | www.nordfynsfinans.dk
Side 8 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Generalforsamling 2015
Dansk Industri og Danske Busvognmænd roste DTR for at
skabe resultater
”Jeg vil sige tillykke til DTR med delresultatet i lufthavnen, hvor vi er i samme
båd. I har præsteret et langt, sejt og vedholdende arbejde, der har udmærket sig
i den status, vi har fået opbygget derude.
I fører 2-0, men det er jo desværre ikke
det samme som at vinde kampen, så jeg
vil opfordre til, at I holder fast og fortsætter det gode arbejde”, sagde Steen
Bundgaard.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
Branchedirektør i Dansk Industri, Michael Svane, roste Dansk Taxi Råd for at skabe
smukke resultater.
Hovedstadsområdets nye Drive In TAXI Serviceværksted
Med mange års erfaring med BMW,
Mercedes, VW kan vi tilbyde
følgende service:
!
Nyhed
>Forsikringsskader
>Glasskader
>Pladearbejde
>Opretning
>Motorreparationer
>Gearkassereparationer
>Dæk/fælge
>Fejlfinding/diagnosticering
>Service m.m.
Taxi-pakke – Mercedes Benz
Forklodser
kr. 480,-*
Forskiver sæt
kr. 720,-*
Bagklodser
kr. 480,-*
Bagskiver sæt
kr. 640,-*
Inkl. montering
* kun standardudgave, ikke sportsudgave.
Olieskift 5W-30 med godkendt
Longlife olie inkl filter fra kr. 560,op til 4,5 liter
4-hjulsudmåling
Kr. 320
Taxi-pakke – VW, Audi og Skoda
Forklodser
kr. 480,-*
Forskiver sæt
kr. 720,-*
Bagklodser
kr. 480,-*
Bagskiver sæt
kr. 760,-*
Inkl. montering
TAXI-DÆK
General –
Nokian – C
ontinental
* kun standardudgave, ikke sportsudgave.
Alle priser er ekskl. moms
43435858
VESTEGNENS AUTOCENTER
21861903
HOLSBJERGVEJ 19B • 2620 ALBERTSLUND • DØGNSERVICE TLF. 21861903 • ÅBENT: MANDAG-FREDAG KL. 8.30-17.30 • LØRDAG EFTER AFTALE
www.taxi.dk | Side 9
Generalforsamling 2015
Vi skal samle
branchen
Bestyrelsen efterlyste sammenhold i branchen og politikerne afslørede, at de bliver forvirrede, hvis der er for mange input i en sag
D
et er en kilde til evig irritation
for Dansk Taxi Råds formand,
at flere foreninger står udenfor
Dansk Taxi Råd og på den måde kører
på frihjul i forhold til at få glæde af de
resultater, som organisationen opnår.
”Det er gift for os, når der kommer forskellige meldinger fra forskellige grupperinger indenfor det samme erhverv.
Det forvirrer politikerne og vi kunne
skabe langt større resultater, hvis vi stod
sammen. Derfor arbejder jeg fortsat for
at samle branchen”, sagde John Lindbom, der fik selskab på talerstolen af
bestyrelsesmedlem Richard Motzfeldt,
valgt som formand i Dansk Taxi Råds
region Midtjylland.
”Vi mangler samling. Vi mangler sammenhold. Vi står overfor voldsomme
udfordringer – det kan I jo mærke på
jeres tegnebøger. Skal vi opnå succes på
det politiske område, så kræver det sammenhold”, fastslog Richard Motzfeldt.
Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, bekræftede, at
flere forskellige organisationer indenfor samme område skaber forvirring og
forhindrer resultater.
”Jeg kan bekræfte, at vi bliver forvirrede over forskellige input fra den
samme branche. Det er meget lettere
at høre, hvor I vil hen, hvis I taler med
én, høj og tydelig røst. Derfor kan jeg
tilslutte mig opfordringen om at stå
sammen i én organisation. Det gør det
meget lettere for os på Christiansborg
og I kan opnå flere resultater”, sagde
Kristian Pihl Lorentzen.
Bestyrelsesmedlem Richard Motzfeldt opfordrede til samling.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre bekræftede, at det er nemmere for politikerne, når en
branche står sammen og er enige.
Side 10 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Generalforsamling 2015
Forhadt
Flextur i fokus
Årets store debatemne var Flextur, som flere mener fører til fallit – både
i kommunerne og blandt taxivognmændene.
T
rafikselskabernes tilbud om
transport fra dør til dør, sender store regninger videre til
kommunerne, der i varierende grad
yder tilskud til turene. Det underminerer taxiernes eksistens. Men ikke
nok med at Flextur stjæler taxiernes
levebrød – taxivognmændene er med
til at finansiere kørslerne via deres
kommuneskat og det fik taxivogn-
mand Inger Therkildsen fra Kalø Taxi
på Djursland til at gå på talerstolen og
kritisere Flextur.
”Jeg betaler min skat med glæde. Men
jeg kan sidde og kigge ud af vinduet,
fordi jeg ikke har noget at lave, og se
flexbiler køre mine ture. Min skat går så
at sige til at føre min egen virksomhed
mod konkurs. Den sunde fornuft er fuldstændig forsvundet, når kommunerne
skal betale for folks fornøjelsesture i
byen sideløbende med, at der kører en
bus på strækningen hvert 15. minut”,
klagede Inger Therkildsen.
Vognmand Jens Schmidt fra Haderslev rettede en direkte henvendelse til
politikerne og spurgte, om der var en
skjult dagsorden med Flextur.
”Vil man have Flextur til at overtage
taxierne? Er der en skjult dagsorden?
Minibus til taxa, offentlig befordring,
handicap- og skolekørsel.
kort sagt – Minibus til alle forMål.
ring og hør, hvordan vi kan hjælpe Jer, med Jeres busbehov.
Vagn erik – 2944 6440
Vagn Erik Hvid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · Tlf. +45 46 97 55 00 · www.vagnerikhvid.dk
www.taxi.dk | Side 11
»
Generalforsamling 2015
Henrik Pedersen fra Næstved Taxa gik på talerstolen og takkede Flextur for at lukke den
lokale pirattaxi. Han kan nemlig ikke konkurrere med priserne på Flextur og har derfor
ingen kunder mere.
»
balance ude i kommunerne og det er bestemt et område, som vi skal forholde os
til i forhold til en ny taxilov. VI skal have
hegnet det ind og få tingene til at gå op
i højere enhed”, sagde Venstres ordfører.
I beretningen berørte Dansk Taxi Råds
direktør, Trine Wollenberg, ligeledes
Flextur og så frem til resultaterne af den
undersøgelse, som Deloitte netop nu er
i gang med, som skal kortlægge trafikselskabernes udvikling af Flextur og den
effekt, som Flextur har på taxierhvervet.
”Nu får vi fakta og det ser vi frem til.
Det er et samfundsmæssigt problem, at
vi bruger pengene på den måde og kører
de unge mennesker på bytur for skattekroner”, sagde Trine Wollenberg, der
dog konstaterede, at trafikselskaberne
er kommet for at blive.
Den påstand var branchedirektør i
Dansk Industri, Michael Svane, dog ikke
så sikker på og fra talerstolen inviterede
han til fælles kamp mod trafikselskaberne.
For de kører os bare over derude”, sagde
Jens Schmidt.
Venstres trafikpolitiske ordfører afviste, at der var en skjult dagsorden og
pegede desuden på Flextur som et kommunalt anliggende.
”Der er intet skjult mål med at udrydde taxierne og lade Flextur overtage. Flextur er lokalt og sikrer kollektiv trafik udenfor byerne for vi vil heller
ikke have store tomme busser kørende
rundt”, sagde Kristian Pihl Lorentzen.
Flextur lukker pirattaxi
Formanden for Næstved Taxa kunne
afsløre, at Flextur har været særdeles
gavnligt på de sydsjællandske kanter,
hvor man i årevis har døjet med en pirattaxi.
”Den pirattaxi har vi forsøgt at få bugt
med i årevis uden held, men det har
Flextur nu hjulpet med til. Han er total
underbudt og kan slet ikke køre til de
priser, som Flextur kan, så han har ikke
så travlt mere. Jeg har da tænkt på, om
ikke man kunne indføre Flextur i København – så kunne man hurtigt lukke Uber
ned”, sagde Henrik Pedersen til salens
høje grin og klapsalver.
I den mindre muntre ende beklagede
Tommy Nielsen fra Tommys Taxi i Aulum
ved Herning udbredelsen af Flextur –
særligt i hans område, hvor Midttrafik
lige nu vil tilbyde Flextur døgnet rundt
med bare en times forudbestilling.
”Der står udtrykkeligt i materialet,
at det vil gå ud over taxidækningen og
at konkurrencen overfor taxi vil blive
skærpet. Det kan vi da ikke acceptere”,
sagde Tommy Nielsen.
Inger Therkildsen påpegede, at hun
Side 12 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Taxivognmand Inger Therkildsen betaler sin skat med glæde, men bliver frustreret, når
kommunen spilder skattekronerne på Flextur. Vognmanden kaldte det at betale skat, der
fører til egen konkurs.
ikke oplevede, at Midttrafik var interesserede i et samarbejde med taxibranchen.
”Midttrafik vil ikke samarbejde med
os. Det er slaveri. Vi skal gøre som de
forlanger”, sagde Inger Therkilsen.
Fælles kamp
Kristian Pihl Lorentzen erkendte, at
Flextur – om end det er et forsøg på kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder –
er med til at presse taxierne hårdt.
”Flextur presser jer og vi skal finde en
”Nu siger I godt nok, at trafikselskaberne er kommet for at blive. I Dansk
Industri siger vi, at de måske ikke skal
være der for evigt. Vi vil gerne kigge på,
om vi skal fastholde en struktur med regionale trafikselskaber eller om vi kan
gøre det på en anden måde. Den bold vil
vi gerne spille i fællesskab med Dansk
Taxi Råd”, sagde Michael Svane.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
Generalforsamling 2015
Salgsrådgiver Daniel Sørensen (tv) har præsteret et supersalg hos VW med ti solgte biler i april. Nu opruster de på servicesiden, hvor
servicerådgiver Nicholai Veng håber, at de snart er klar med et landsdækkende reservelager, der vil forkorte reparationstiden.
Supersalg
hos VW
Taxidrengene hos VW i Gladsaxe har mangedoblet salget af taxier i
april måned
H
vor taximarkedet er gået totalt
i stå og antallet af solgte taxier
er styrtdykket i årets første tre
måneder med 83 procent, så kan salgsrådgiver for taxierne hos VW i Gladsaxe,
Daniel Sørensen, næsten ikke få armene
ned. Den seneste måned har han solgt
ti biler. Et normalt salg er en til to biler
om måneden. Men taxivognmændene i
og omkring hovedstaden har fået smag
for Passaten.
”Den er billig i anskaffelse og så er det
en bil, der lever op til alle de krav, som
vognmændene har, fordi det er deres arbejdsplads”, forklarer Daniel Sørensen,
der fik sparket døren ind til taxibranchen, da VW i Gladsaxe inviterede til
taxiaften i marts i år.
”Vi oplevede, at vognmændene var i
vildrede og ikke anede, hvad de skulle
købe eller hvordan de skulle agere efter afgiftsændringen, hvor de ikke længere kan frikøre deres biler. Vi kunne se
en rentabel forretning, som jeg længe
havde haft lyst til at kaste mig over i taximarkedet og så slog vi til. At sælge ti
biler i det nuværende marked er meget
tilfredsstillende og jeg er meget glad.
Der er virkelig kommet hul på bylden”,
siger Daniel Sørensen.
Vigtigt eftermarked
Hos VW er man godt klar over, at man
er oppe mod et særdeles velfungerende
eftermarked hos konkurrenten fra Mercedes og derfor er importøren kommet
med ind over. Der arbejdes lige nu på at
få alle reservedele – også de mere svære
af slagsen – centralt placeret, så reparationer kan ske så hurtigt som muligt.
”Vi bestræber os på at kunne levere
reservedele indenfor et døgn – og det er
over hele landet skræddersyet efter det
lokale område. Det betyder, at vi kan
få taxierne hurtigt på gaden igen, hvis
uheldet skulle være ude. Det betyder meget for vognmændene og det er vi klar
over. Derfor arbejder vi også lige nu på at
få et reservedelslager op at køre, der kan
levere indenfor 24 timer”, siger Daniel
Sørensen.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
www.taxi.dk | Side 13
Generalforsamling 2015
Masser af mo
Årets udstilling på generalforsamlingen bød på alt fra gode tilbud på glasreparationer, nye terminaler fra Frogne, rabataftaler på diesel og en masse motorer i biler skræddersyet til taxibranchen
Dan Glas var ny på udstillingen og havde gode tilbud på glasreparationer med til
vognmændene.
Masser af motorkraft på årets udstilling, der havde besøg af Mercedes, Skoda og VW.
Side 14 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Dantaxi-folk studerede nyt system på Frognes stand.
Generalforsamling 2015
torkraft
Der blev talt biler og de muligheder, der er efter afgiftsloven er ændret.
Ny direktør i Aarhus Taxa, Astrid Donnerberg, var åben for en snak på selskabets stand.
www.taxi.dk | Side 15
CPH lufthavn
Minister griber
ind i CPH-udbud
med ny lov
Fremover skal trafikløsninger på lufthavnsområder reguleres via lov og man
kan ikke bare tørre store regninger af på taxibranchen
T
ransportminister Magnus Heunicke har sendt et sendt et forslag
til ændring om lov af luftfart i høring. Formålet er at sikre fri adgang til
og fra ankomst- og afgangsterminaler og
give hjemmel til at lave trafikledelsesordninger på flypladsernes område og
opkrævning af betalinger. Forslaget betyder, at trafikløsninger skal godkendes
af Transportministeren og at lufthavne
ikke bare kan gennemføre udbud eller
indføre bom-løsninger uden, at Transportministeren har godkendt forslaget.
Forslaget stiller også krav til hvad,
en betaling kan omfatte. Der kan kun
kræves omkostninger direkte forbundet
med driften af en trafikløsning. Det vil
sige, at godkender ministeren en bomløsning i for eksempel Københavns Lufthavn i Kastrup, så kan der kun opkræves
de omkostninger, der er forbundet med
den bom. Ønsker lufthavnen eksempelvis, at deres kunder skal stå i tørvejr under et halvtag, så kan de ikke opkræve
betaling for etableringen eller driften af
et sådant, da et halvtag ikke er direkte
forbundet med selve trafikløsningen.
Der står yderligere i lovforslaget, at opkrævningerne skal være gennemsigtige
og ikke diskriminerende, hvilket vil
sige, at enkelte selskaber eller leverandører ikke kan udelukkes, hvis de ønsker
at bidrage til en trafikløsning.
Lovforslaget er den foreløbige kulmination på et yderst turbulent forløb,
hvor CPH Lufthavn i december sidste år
pludselig sendte et udbud af taxikørsel
fra lufthavnen ud til trods for, at man
havde nedsat en arbejdsgruppe og underskrevet en samarbejdserklæring om
i fællesskab at finde en løsning på håndtering af taxikunderne fra CPH Lufthavn
i Kastrup i månederne før udbuddet blev
Side 16 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
sendt ud. Udbuddet havde frist den 12.
februar 2015, men blev gentagne gange
udsat uden yderligere information.
Bekymret minister
Dansk Taxi Råd blev indkaldt til møde i
Transportministeriet første gang i slutningen af januar og her var det tydeligt,
at ministeriet ikke var tilfreds med situationen.
”Man mente ikke, at det foreliggende
udbud var den rigtige måde at regulere
taxierne på i lufthavnen og man gav
udtryk for, at man havde en række bekymringer. Det handlede blandt andet
om negative konsekvenser for konkurrencen i taxierhvervet og for brugerne
af lufthavnen. Vi diskuterede taxibranchens syn på sagen og vi fremlagde vores
holdninger på området”, oplyser direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.
Dansk Taxi Råd fastholdt et princip
om offentlig adgang til lufthavnen
som et centralt trafikknudepunkt og
argumenterede for en trafikløsning,
der understøtter en sund konkurrence
i taxierhvervet og ikke mindst giver en
bedre service til kunderne.
Vi har svigtet
Netop en bedre service til kunderne ligger formanden i Dansk Taxi Råd meget
på sinde.
”Vi må erkende, at vi har svigtet i
lufthavnen. Vi har haft for mange sager,
hvor vi har holdt ulovligt opmarcheret
på Ellehammervej og gentagne episoder, hvor folk bliver skældt ud, fordi de
ikke skal langt nok og chaufføren har
ventet længe på en tur. Det er ikke godt
nok og derfor er vi også klar til at betale
og bidrage til en forbedret kundeservice,
men vi vil ikke betale hele kagen, som
CPH lufthavn
“
Et udbud af kørslen var en ualmindelig dårlig idé
og derfor er vi glade for lovforslaget fra ministeren.
Trine Wollenberg
Ny lov omkring lufthavnen betyder, at
trafikløsninger, der regulerer trafikken på
flypladser, skal omkring transportminister
Magnus Heunickes bord og der stilles krav
om, hvad taxierne kan opkræves for.
der var lagt op til i udbuddet”, siger John
Lindbom, der glæder sig over, at ministeren netop har taget højde for taxibranchens andel af betalingen til en trafik-
løsning ved en formulering omkring, at
det kun er direkte afledte omkostninger
af selve trafikløsningen, som lufthavnen
kan opkræve betaling for.
”Hvis lufthavnen gerne vil stille halvtag eller siddepladser til rådighed for de
ventende taxikunder, så er det ganske
sympatisk, men det er ikke en omkostning, som vi skal betale. Derfor er jeg
tilfreds med lovforslaget og ministerens
indgriben”, siger John Lindbom.
Arbejde på indre linjer
Også Dansk Taxi Råds direktør er glad
for ministerens indgriben.
”Et udbud af kørslen var en ualmindelig dårlig idé og derfor er vi glade for
lovforslaget”, siger Trine Wollenberg,
der samtidig beklager, at der har været
rejst kritik af Dansk Taxi Råds arbejde i
forbindelse med lufthavnen.
”Vi er blevet beskyldt for at være i defensiven og ikke melde offentlig ud om
vores holdning til udbuddet i lufthavnen. Vi har valgt at arbejde på de indre
linjer, fordi det var vores vurdering, at
det var sådan, vi kom længst. Vi har
ikke haft behov for at få ret med loven
i hånden eller melde bombastisk ud og
trække fronter op, når det handler om
at finde en løsning. Det er naturligvis irriterende, at se Dansk Taxi Råd hængt ud
på sociale medier for intet at gøre, når vi
har knoklet med den her sag siden den
opstod. Men jeg er tilfreds med udfaldet
og at vi nu kan komme videre med dét,
det handler om – nemlig at servicere
kunderne i lufthavnen på en bedre og
mere fleksibel måde”, siger Trine Wollenberg.
Der er høringsfrist for bemærkninger
til lovforslaget den 29. maj og loven træder i kraft 1. januar 2016 såfremt den
vedtages.
Formålet med en ny trafikløsning i lufthavnen er kortere ventetid for taxierne og bedre
kundeservice.
Tekst: Christina Hammer
www.taxi.dk | Side 17
Politiets forlængede arm
Fangede
tricktyve
i sin taxi
Under turen ringede politiet til taxichauffør Dorthe Kofoed og bad hende køre de kriminelle kunder direkte til politistationen
D
a de steg ind i taxien, bad de om
at komme til stationen. Og det
kom de. Bare ikke Roskilde Station, men derimod politistationen, hvor
tre betjente stod klar til at anholde det
østeuropæiske ægtepar, der i timerne op
til taxituren havde været på tricktyvetogt i togene mellem Roskilde og Lejre
Station på Sjælland.
Det var taxichauffør Dorthe Kofoed
fra Carstens Taxi i Lejre, der kom på
mission som politiets forlængede arm,
da hun samlede ægteparret op ved Lejre
Station en forårseftermiddag.
“
Jeg har kun været
bange en gang, hvor en
mand var lidt truende
overfor mig, men det gik
fint. Man lærer at lure
kunderne af og holde
lav profil, hvis de virker
mærkelige.
Dorthe Kofoed, Carstens Taxi
”Jeg blev ringet op af en lokal buschauffør, der holdt nede på Lejre Station. Han
forklarede, at han havde et ægtepar, der
gerne ville til København og manglede
en taxi. Jeg kører så til Lejre Station og
Side 18 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
der står en højgravid kvinde, en mand
og en lille dreng. Da de får sat sig ind i
bilen, vil de hellere til Roskilde Station
og det passede mig egentlig bedre, så vi
kørte af sted”, forklarer Dorthe, der kun
lige når ud af Lejre, inden telefonen ringer første gang.
”Det var buschaufføren, der bare
ville høre, om vi var kommet godt af
sted. Det bekræftede jeg, men jeg lagde
også mærke til, at manden pludselig
blev meget opmærksom. Han spurgte,
hvem jeg talte med og sendte blikke om
på bagsædet, hvor konen og barnet sad.
Jeg forklarede, at det bare var buschaufføren og så faldt de ligesom lidt til ro.
Men jeg fornemmede, at der var noget
galt. Da de steg ind i bilen, lagde jeg også
mærke til, at den lille dreng selv hev det
indbyggede børnesæde op – som om han
var vant til at køre i taxi. Det tænkte jeg
lidt over og i det hele taget begyndte det
at virke mærkeligt”, fortæller Dorthe.
Politiet ringer
Da telefonen ringer anden gang er Dorthe kommet til Roskilde. Det er buschaufføren, der spørger, om Dorthe stadig har ægteparret i bilen. Det bekræfter
hun.
”Og så får jeg politiet i røret. De beder mig køre direkte til politistationen
i stedet for togstationen og det siger jeg
ja til, men jeg begynder at ryste over det
hele og bliver meget utryg. Jeg ved jo
ikke hvad, de her mennesker har gjort
og igen spørger manden mig, hvem jeg
taler mig. Jeg siger, at det er min mand,
der har ringet og det accepterer de”, siger Dorthe, der nu kun er få meter fra
politistationen.
”Pludselig ser de skiltene med ”politi”
og så begynder de at råbe og skrige. Det
hele går meget hurtigt og pludselig er
der tre betjente omkring bilen. Jeg ved
ikke hvorfor, men jeg når at sige til manden, at han skal betale for turen. Det er
bare sådan et instinkt”, forklarer Dorthe, der får sine 177 kroner.
Politiet anholder ægteparret for tricktyveri. I timen forinden har en 82-årig
dame opdaget, at hun er blevet udsat
for tricktyveri og at hendes pung er
forsvundet, da hun er stået af toget på
Lejre Station. Hun får alarmeret politiet
og givet dem et signalement af ægteparret med den lille dreng ved hånden og
konens højgravide mave. Politiet kører
til stationen, hvor buschaufføren kan
fortælle, at han har ringet efter en taxi
til dem og sådan når de frem til Dorthes
taxi.
Lære at lure kunderne
Parret bliver sigtet for tricktyveri, får en
bøde og bliver siden løsladt. Det viste sig,
Politiets forlængede arm
at kvinden slet ikke var gravid – hun
havde bare stoppet en pude på maven
for at virke mere tilforladelig. Senere på
dagen fandt Dorthe den ældre kvindes
stjålne dankort i en ryglomme i taxien.
”Det er uhyggeligt udspekuleret og så
har de en lille dreng med, som de lærer op i tyveri. Det er forfærdeligt. Jeg
var noget rystet bagefter og jeg skulle
lige tage en dyb indånding, inden jeg
tog næste tur. Jeg kunne også mærke,
at det sad i mig, da jeg fik en tur fra
vores lokale flygtningecenter. Men man
kan ikke køre taxi, hvis man er bange og
jeg synes heller ikke, det er rimeligt at
skære alle over en kam. Vi kører mange
flygtninge for kommunen og det er søde
og rare mennesker, som har været igennem noget grimt. Jeg synes, de skal have
lov at være her og det skal sådan nogle
tricktyve ikke ødelægge”, siger Dorthe,
der efterfølgende har tænkt meget over
sin egen oplevelse og ikke mindst den
chauffør, der kørte med gerningsman-
den bag skyderierne i København i februar.
”De her ville jo ikke gøre mig ondt.
Jeg vidste ikke, hvad de havde gjort og
derfor blev jeg bange i situationen, men
nu er jeg ok. Men jeg har tænkt meget
på den chauffør, der kørte med ham, der
skød i København. Det må være noget af
et chok at opdage, hvem man har haft i
sin bil”, siger Dorthe, der fortsætter med
at køre taxi.
”Jeg har kun været bange en gang,
hvor en mand var lidt truende overfor
mig, men det gik fint. Man lærer at lure
kunderne af og holde lav profil, hvis de
virker mærkelige. Så er det bare at køre
turen og få dem ud af bilen. Jeg er glad
for, at jeg kunne hjælpe politiet, men jeg
kan nu bedst lide, når kunderne kommer derhen, hvor de beder om at blive
kørt hen og det hele går stille og roligt
for sig”, siger Dorthe.
Politiet ringede Dorthe op i hendes taxi og
bad hende køre kunderne direkte på politistationen. Det viste sig at være tricktyve.
Tekst: Christina Hammer
www.taxi.dk | Side 19
læserbreve
Læserbrev:
✍
På venteliste til
Mercedes-motor
J
eg har en fire år gammel Mercedes Sprinter, der har kørt 312.000
km. Den begyndte at banke i motoren, så det var hen til Ejner Hessel i
Ringkøbing med bilen. De anbefalede,
at motoren blev skiftet, da det ville tage
14 dage, hvis den skulle repareres. Desværre var der bare ingen ny motor at
få. Meldingen var, at der var fire måneders ventetid på en ny motor fra Tyskland, som allerede var i underskud for
mindst 20 motorer. Der var med andre
ord en venteliste på Mercedes-motorer
til Sprinter.
En taxi kan ikke holde stille i fire måneder, så i fællesskab fandt vi en brugt
motor, der havde kørt 89.000 km, som
jeg fik i bilen. Alt i alt har oplevelsen
holdt min bil stille i 14 dage, som jeg så
kan gange om med 3-4.000 kroner. Det
er altså mange penge. Jeg er ikke i tvivl
om, at værkstedet har gjort alt, hvad de
kunne for at skaffe en ny motor og jeg
er tilfreds med servicen, men jeg forstår
ikke, hvordan Mercedes, der slår sig op
på at være det bedste valg til taxikørsel
i forhold til eftermarked og servicering,
kan leve med, at der er op til fire måneders ventetid på en ny motor. Det tror
jeg kommer bag på mange vognmænd.
Jeg synes, de har ret til at vide, hvad de
går ind til, hvis de vælger en Sprinter og
er så uheldige, at motoren går i stykker,
som tilfældet har været det med min bil.
Det synes jeg altså – apropos et tidligere
indlæg i bladet fra en vognmand i Næstved – er en mærkelig Mercedes-service.
Jeg vil gerne vide, om Mercedes Danmark er tilfredse med, at vi vognmænd
skal vente så længe på en ny motor og
hvad grunden er til, at der mangler så
mange motorer til Sprinter, at der ligefrem er en venteliste. Jeg har kørt i tyve
år og har altid valgt Mercedes på grund
af trygheden og driftssikkerheden, men
det her bliver meget dyrt for mig med
alle de dage, min bil skal holde stille.
Palle Knudsen,
Palle Taxi i Ølgod
SVAR:
Sådan skulle Mercedes
have svaret
I
forrige nummer af TAXI skrev jeg et læserbrev til Mercedes,
som svarede på min klage. Jeg er ikke tilfreds med svaret.
Derfor har jeg skrevet svaret, som det burde have lydt fra
Mercedes:
Vi har modtaget en berettiget klage over en kilerem med sideslag. Det skal naturligvis være i orden, og skal køre rundt uden
sideslag af nogen art. En ny kilerem skal naturligvis overholde
Mercedes’ høje standard og alt andet vil vi ikke tolerere, så
vi har rettet henvendelse til fabrikanten og forlangt, at det
straks bliver rettet. Når det er sket, vil vi kontakte kunden,
som selvfølgelig får en ny perfekt kilerem monteret – uden
Side 20 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
beregning. Og samtidig beklager vi ulemperne og alt andet
besvær på grund af en skæv kilerem. Vi vil naturligvis ikke
gå på kompromis med sikkerheden under nogen omstændigheder. Og slet ikke på en Mercedes.
Sådan skulle svaret have lydt! Jeg kører i øvrigt stadig på den
gamle kilerem, da jeg ikke er tryg ved at sætte kilerem med
sideslag på.
Arne Jespersen
Næstved Taxa.
SUPPLERENDE
INDTÆGT
- eller blot en bredere profil
?
KØR
SYGETRANSPORT
BAB certificering
- befordring af syge, ældre
og handicappede.
KUN 550 KR.*
Har du tidligere BAB kursus
behøver du blot to moduler,
i alt kun 330 kr.*
Tillykke
Chaufføruddannelse med
Som medlem i Dansk Taxi Råd har du mulighed for at få rabat på attraktive produkter,
juridisk bistand og politisk indflydelse på dit
erhverv
Dansk Taxi Råd er taxierhvervets største og mest indflydelsesrige organisation. Med mere end 95 procent af
landets taxiselskaber i ryggen, står vi stærkt overfor leverandører til erhvervet og har opnået en række rabatter,
som gavner din bundlinje.
Som medlem i DTR får du:
• Rabat på brændstof hos Shell og Statoil
• Rabat på dine forsikringer med op til 30.000 kr. om året
hos Taxiforsikring
• Rabat på mere end 20 procent på dit årlige bilsyn hos
Applus+
I Dansk Taxi Råd arbejder vi for at give dig og alle dine
kolleger den bedste hverdag og skabe rabatter, som alle
taxivognmænd kan mærke på pengepungen.
Du kan få mere information om din mulighed for rabatter
på www.taxi.dk eller hos administrationen i Dansk Taxi
Råd på tlf. 3877 7890. Du kan også klikke ind på
www.taxiforsikring.dk og selv beregne dine besparelser
på forsikringer.
Dansk Taxi Råd . Valhøjs Allé 126 . 2610 Rødovre
Tlf.: 38 77 78 90 . Fax: 38 71 78 91 .
E-mail: [email protected] . www.taxi.dk
STORT KØREKORT
til bus, for kørsel med 9 pers.
eller flere (inkl. fører)
KUN 3.300 KR.*
Dag eller aften
- hvad der passer dig.
RING TELEFON
70 60 65 00
www.tucdekra.dk
AMU Center Midtjylland ApS, Arnborgvej 1B, 6900 Skjern • AMU Center
Midtjylland ApS, Logistikparken 5, 8220 Brabrand • AMU Center UC Fyn ApS,
Hans Egedes Vej 4, 5210 Odense N V • AMU Center TUC Syd A/S, Gamstvej
1a, 6600 Vejen • Strandens Uddannelsescenter ApS, Industrigrenen 4, 2635 Ishøj
• AMU Center TUC A/S, Kirkebjerg Parkvej 7, 2605 Brøndby
* AMU-mål 40531 Personbefordring med bus, 30 dage/3.300 kr., 46941
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas., 2 dage/220 kr., 45266
Befordring af bevægelseshæmmede, 2 dage/220 kr., og 46803 Introduktion til
offentlig servicetrafik, 1 dag/110 kr., er underlagt den til enhver tid gældende
AMU-lovgivning. Prisen er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en
videregående uddannelse der har været brugt i erhvervsmæssig sammenhæng de
sidste 5 år. For målgruppe, minimumsantal og yderligere info - se www.tucdekra.dk.
www.taxi.dk | Side 21
150430.indd 1
30-04-2015 10:55:35
klumme
Formanden har ordet:
Kom nu København
N
øglen til succes går gennem sammenhold
og én fælles stemme. Jeg har sagt det igen
og igen, men denne gang behøver jeg faktisk
ikke selv sige det. Denne gang kan jeg citere
en politiker. En magthaver. En af dem, der
er med til at bestemme rammerne for vores
erhverv. På Dansk Taxi Råds generalforsamling sagde Venstres trafikpolitiske ordfører,
Kristian Pihl Lorentzen, at politikerne bliver
forvirrede, når der kommer flere forskellige
meninger fra det samme erhverv.
Han tilsluttede sig min opfordring til erhvervet, om at samle sig i én organisation med
ordene: ”Jeg kan bekræfte, at vi bliver forvirrede over forskellige input fra den samme
branche. Det er meget lettere at høre, hvor
I vil hen, hvis I taler med én, høj og tydelig
røst. Derfor kan jeg tilslutte mig opfordringen
om at stå sammen i én organisation. Det gør
det meget lettere for os på Christiansborg og
I kan opnå flere resultater”.
Så kom nu, kære København. På generalforsamlingen talte vi om ny taxilov. Skal I ikke
være med til at trække den i land, så vi får et
stærkt og levedygtigt erhverv. Kunne det
ikke være sjovt at prøve noget helt nyt
for en gangs skyld? Skabe sammenhold,
vise vores styrke, tale med én tydelig stemme og tage sejren hjem
sammen?
Jeg tror på, at vi kan gøre det,
hvis vi står sammen. Den gode
energi fra generalforsamlingen i Vejle sidste måned kan
føre os langt. Jeg vil gerne sige
tak til gæster og medlemmer
for en god debat. Fordi I kom.
Fordi I var en del af fællesskabet. Der er plads til flere, fordi
sammen kan vi mere.
John Lindbom, formand
i Dansk Taxi Råd
NORDENS MEST
ANVENDTE TAXI APP
FROGNE STÅR BAG...
...den mest anvendte taxi-bestillings app i Norden.
Førende centraler i Danmark, Sverige, Norge og
Island tilbyder deres taxikunder integreret app bestilling, som en del af deres kundevenlige og sikre
bestillingsmuligheder.
Nøglen til lønsom og omkostningseffektiv taxidrift er
intelligent og integreret udnyttelse af moderne teknologi.
Gå i dialog med os, hvis du vil udvikle en strategi,
som giver dig værktøjer ved hånden, der kan automatisere og effektivisere drift og kundeoplevelser.
Boka taxi, DanTaxi, 4x48 TaxiNord,
Esbjerg Taxa, Herning Taxa, Ikast Taxa,
Varde Taxa, Taxa Fyn, Hreyfill Taxi.
Finn Frogne A/S · Ishøj Søndergade 19 · DK-2635 Ishøj · Telefon: 43 32 77 33 · [email protected] · www.frogne.dk
Side 22 | TAXI | nr. 5 | maj 2015
Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd
Formand
John Lindbom
Tlf: 4014 4729
[email protected]
Region Syddanmark
Tadzudin Kasami
Tlf: 2216 6470
[email protected]
Næstformand
Benny Jensen
Tlf: 4041 0787
[email protected]
Region Midtjylland
Richard Motzfeldt
Tlf. 2830 8588
[email protected]
Region Hovedstaden
Niels Venge Olesen
Tlf: 2293 3013
[email protected]
Region Nordjylland
Gert Mark
Tlf: 4074 9797
[email protected]
Region Sjælland
Ole Palsberg
Tlf: 2072 6979
[email protected]
runde Fødselsdage i juni
50 år: 6. juni, Niels Erik Olsen, Odense Taxa. 8. juni,
Anne-Marie Rasmussen, Dalbyover Taxi - Region Midtjylland. 16. juni, Nasser Khodr El Ahmad, Odense Taxa.
24. juni, Poul Nissen, Herning Taxa
60 år: 13. juni, Gunnar Leo Madsen, Dantaxi Aalborg. 22. juni, Ruth Sørensen, Vejle Taxa
65 år: 7. juni, Johannes Agesen Pedersen, Dantaxi
Thisted. 15. juni, Jørn Byrsing, Randers Taxa. 21. juni,
Bjørn Pedersen, Dantaxi Aalborg. 26. juni, Laila R.
Hansen, Ikast Taxa
70 år: 2. juni, Hans Brødsgaard, Vejle Taxa
75 år: 24. juni, Niels Jensen, Tdl. Frederikshavn Taxa
www.taxi.dk | Side 23
Vi har bygget en bil,
der tænker på andre
end sig selv.
Den nye Passat er klar til at vise dig, hvad den kan.
Det er ikke alt nyt, der flytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede
assistent systemer, som ikke bare øger sikkerheden markant for dig og dine medpassagerer.
Den nye Passat gør det sikrere at færdes i trafikken. For alle. Endvidere er dens nye motorer
på én gang et scoop for brændstoføkonomien og en triumf for alle os, som elsker biler, der
kilder i maven. Den nye Passat kommer om få uger. Både som Limousine og Variant.
Du kan faktisk allerede bestille den nu her hos os. Og gøre både dig selv og
trafiksikkerheden en tjeneste.
Den nye Passat. Innovation der betyder noget.
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km.
Bilen er vist med ekstraudstyr.
A+
-
B
Volkswagen Taastrup
Roskildevej 314, 2630 Taastrup Tlf: 43 99 26 66 www.vw-taastrup.dk