Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske
retningslinjer
INGE MADSEN, MI.
Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N.
CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER , Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Inge Madsen
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Baggrund
Den udvalgte kliniske retningslinje
Monitorering – til effektmåling
Implementering
Perspektivering
Kvalitet
Tre perspektiver på kvalitet:
–
–
–
Sundhedsfaglig
Organisatorisk
Patient oplevet kvalitet.
–
Kerneydelse
–
Periferiydelse
1
Mainz J, Hundrup A. Kvalitetsudvikling. I: Egerod I, redaktør. Dokumentation
og kvalitetsudvikling. København: Nyt Nordisk Forlag: 2007 s. 158
Sygeplejedata til brug for
kvalitetsudvikling
Hvordan kan de integreres i de eksisterende kliniske databaser ?
76 sider
Inge Madsen, MI uddannelsen, Aalborg Universitet
1996
Fra forskning til klinisk praksis
Projekt gruppe:
Inge Madsen, spl. MI. Lektor, Centeret for Klinisk Retningslinjer
Per Hostrup, Overlæge, Hjertekir. Afdeling, Aarhus Univerisitets
Hospital.
Preben U. Pedersen, Ph.D., professor, Centeret for Kliniske
Retningslinjer.
Projektet er støttet af Sundhedsministeriet og Region Nord.
Nelson,
Evidens anvendelse
Indlejring af organisatoriske
forandringer
Praksis forandring
Evaluering af indflydelse op
system/proces/resultater.
2. Kliniske Retningslinje:
Forebyggelse af postoperative infektioner ved
systematiske mundhygiejne i forbindelse med
thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.
8
Kliniske retningslinje om
mundpleje til thoraxkirurgiske
patienter
•
•
•
•
Forekomst af post-operativ pneumoni – kan næsten halveres
Ca. 30% får pneumoni efter CABG-operation
Muligvis reduktion i sternum infektion
Der foretages ca. 3.000 operationer om året i Danmark
Anbefaling – i høring
Patienter, der skal have foretaget et thoraxkirurgisk
indgreb, bør 2 dage før operationen
 børste tænder og
 en time efter anvende klorhexidin gluconat 0,12%
mund-skyllevæske 10 ml x 4 dagligt á 30 sekunder
(A)
Hjerte-lunge afdlingen
Aalborg Universitets Hospital
3. Monitoring
Formål: Reducere infektioner
– Pneumoni
– Sternum-infektion
–
Dybe
–
Overfladiske
– Andre
13
Proces indikatorer
– Gennemført profylaktisk mundskyl
–
Ja / Nej
–
Ved ikke / ikke registreret
14
Resultatindikatorer
– Fælles for alle infektioner:
– Antibiotika
– Får patienterne Antibiotika den 5 post operative dag?
9. maj 2015
15
SKS – Sundhedsvæsnets Klassifikations System
16
9. maj 2015
17
4. Implementering
Proces
Indhold
Værktøjskasse
Implementering af ny viden er en
udfordring…
”Many interventions found to effektive in health Services
research studies fail to translate into meaningsful patient
care outcomes. ”
Kilde: Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated
framework for advancing implementation. jDamschoder et al. Implementation Science 2009. 7.
august 2009
Mange metoder.
NKR Implementerings håndbog
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-ogretningslinjer/nationale-kliniskeretningslinjer/implementeringshaandbog
20
PDSA modellen
Gennembrudsmetoden er en velafprøvet
kvalitetsudviklingsmetode, der er udviklet i
starten af 1990'erne af Institute for Healthcare
Improvement i Boston, USA.
PDSA modellen
Nelson, E. et al. (2007) Quality by design. A clinical microsystems approach. John Wiley
& Sons. Kap. 14
E. et al. (2007) Quality by design. A clinical microsystems approach. John Wiley & Sons. Kap. 14
INDHOLD
Værktøjskasse
INFORMATION
Patienterne indlægges aftenen før eller møder fastende..
25
Gør tanke til handling
VIA University College
Titel på præsentationen
9. maj 2015
26
Film
www.kliniskinfo.dk
28
5. Perspektivering
Generic model that are adaptable
to all institutions and cultures…
Her modtages gerne indput.. Er tom nu…
Spørgsmål ?
Tak for opmærksomheden !
[email protected]