referat 2015-05 - Gl. Vindinge Grundejerforening

Gl. Vindinge Grundejerforening
www.gl-vindinge.dk
[email protected]
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015, kl. 1900.
Sted:
Hos Carl Ulrik
Deltagere:
Carsten (Formand)
Carl Ulrik (Kasserer)
Morten
John
Jørgen
Michael
Afbud:
Christian
Dagsorden
Ad 0
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Konstitution af bestyrelsen
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde
Konstitution af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Carsten Vogel
Næstformand: Michael Larsen
Kasserer: Carl Ulrik Graversen
Menigt medlem: Morten Holm
Menigt medlem: John Hansen
Suppleanter: Jørgen Frederiksen og Christian Vestergaard
Ad 1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2.
Meddelelser fra formanden
Carsten oplyste, at der fra kommunens side var givet grønt lys til en cykelbane imod
ensretningen på Kærvej. Cykelbanen anlægges langs den vestlige side af Kærvej.
Carsten har haft en snak med Ulrich Jensen, Kærvej 12, vedrørende pilehæk, som angivelig
hænger ind over Kærstien og er til gene for trafikken på Kærstien.
Ad 3.
Meddelelser fra medlemmerne
Der var ingen meddelelser fra medlemmerne
Gl. Vindinge Grundejerforening
www.gl-vindinge.dk
Ad 4.
[email protected]
Vindinge Lokalråd
Intet nyt fra lokalrådet.
Ad. 5
Økonomi
Der er registreret 190 betalende medlemmer for 2014 pga. betalinger i år. Dette er rekord.
Der er registreret 1 betalende medlem for indeværende år.
Kassebeholdningen er pt. kr. 46.088,40.
Der er udsendt opkrævninger via PBS til betaling pr. 1/5. Medlemsregisteret er opdateret.
Ad 6.
Hjemmesiden
Hjemmesiden bliver opdateret med relevant materiale.
Ad 7.
Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg/er solgt.
-
Kærstien 3 er sat til salg
Kærvej 27 er muligvis solgt.
Lillevangsvej 11 er solgt – Michael byder velkommen
Lønbjergvej 12 er solgt
Pilekrogen 1b er solgt - Morten byder velkommen
Pilekrogen 2 er solgt - Morten byder velkommen
Rosenvang 10 er til salg.
Tingvej 5 er muligvis solgt – John undersøger
Tingvej 7 er solgt Tingvej 8 er solgt – John byder velkommen
Tingvej 21a er solgt Tingvej 23 – den gamle skole – er til salg.
Tingvej 27a er til salg.
Tingvej 34 er solgt – Carsten byder vekommen
Tingvej 54 er solgt Sandvejen 36b er solgt – Carsten byder velkommen
Sandvejen 41b er muligvis solgt – Carsten undersøger
Smedestræde 5 er solgt – John byder velkommen
Stærkendevej 2-6 er solgt – Carsten byder velkommen
Stærkendevej 9 er solgt Østre Vindingevej 150 er til salg Østre Vindingevej 196 er til salg -
Ad 8.
Eventuelt.
Intet at anføre under punktet.
Ad 9.
Næste møde
Næste møde afholdes i august. Carsten sender forslag til tidspunkt senere.
Referent Morten