Anæstesiologisk Afdeling, afsnit 532

Anæstesiologisk Afdeling, afsnit 532
Afdelingsledelse
Ledende overlæge Claus Lund
Ledende oversygeplejerske Catherine Munck
Klinisk sygeplejespecialist
(vakant)
MAT-koordinator Anne Christensen
Uddannelsesansvarlig overlæge
Carsten Albek
Intensiv 542
Overlæge Peder Carl
Afdelingssygeplejerske John Skytte Hansen
Afdelingssygeplejerske Pernille Madsen
Administration
Ledende lægesekretær
Charlotte Oldendow-Jantzen
Forskningsansvarlig overlæge
Nicolai Bang Foss
Anæstesi 440 + Akut smertefunktion
Overlæge gyn.spec. Lars M. Pedersen
Overlæge ort./gas.kir. Nicolai Bang Foss
Afdelingssygeplejerske Susanne Sørensen
Afdelingssygeplejerske Lotte Stahl Rasmussen
Opvågning 434
Overlæge Lars M. Pedersen
Afdelingssygeplejerske Charlotte Carl Larsen
Smerteklinik 532
Overlæge Palle Flink
Udefunktion, Anæstesi AMH 253A
Daglig sygeplejerske faglig leder
John Sindahl Petersen
Akutlægebil
Overlæge Lars Hove
Februar 2015