CASE ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ FØRTIDS

CASE
ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ FØRTIDS­
PENSIONSOMRÅDET I KOLDING KOMMUNE
Førtidspension - Big Data-analyser skaber værdi i Kolding Kommune
Kolding Kommune har siden 2014 arbejdet aktivt med
data som et middel til at styre og styrke kommunens økonomi. På grund af fagsystemernes kompleksitet er det dog
ofte vanskeligt at realisere alle de økonomiske gevinster,
der ligger gemt i data. Derfor indledte kommunen i 2014
et samarbejde med Dataproces.
For os er det ikke kun et spørgsmål om at finde
fejl. Det handler også om, at vores kompetencer
skal matche den teknologiske udvikling. Alt administrativt arbejde foregår i dag digitalt, og det skal
vi selvfølgelig kunne håndtere i vores kontrol og
revision.
Samarbejdet indledtes ved, at Dataproces analyserede
kommunens økonomi på førtidspensionsområdet ved
hjælp af Big Data-analyser.
John Burchardt
Via Big Data-analyser hentes, renses og flettes data på
tværs af fagsystemer, hvorefter data analyseres i en juridisk funderet model, der er specialudviklet til at finde fejl.
I Kolding Kommune identificerede modellen tilfælde, som
ultimativt betød, at kommunen havde afholdt udgifter,
den ikke skulle have afholdt. Alt i alt fandt kommunen i
samarbejde med Dataproces godt 3 millioner kr. plus
fremadrettede årlige besparelser. Penge, der havde været
svære at spotte og hente hjem til kommunen uden hjælp
fra Dataproces:
Økonomichef
Kolding Kommune
Ud over den økonomiske gevinst på førtidspensionsområdet fik Kolding Kommune konkrete forslag til, viden om
og sparring på, hvordan specifikke udfordringer i kommunens sags- og arbejdsgange på området kan overvindes.
Kolding Kommune kan dermed selv finde og forebygge
fremtidige fejltyper som dem, Dataproces identificerede.
Potentialet ved denne form for kommunaløkonomisk Big
Data-analyse er relevant for flere dele af økonomien. I Kolding Kommune er man opmærksom på dette, og der planlægges lignende analyser på andre dele af økonomien.
”Vores økonomiske dispositioner afhænger i stigende grad af den information, vi bliver præsenteret
for ved opslag og søgninger i diverse fagsystemer. Men allerede nu er mængden af data så
stor, at det i praksis er umuligt at kontrollere det hele manuelt. Derfor er det
afgørende, at vi nu får udviklet nogle værktøjer, der gør os i stand
John Burchardt
til at tjekke, analysere og verificere data, uanset hvilket
Økonomichef
system de kommer fra, og hvor meget de fylder.”
Kolding Kommune
Optimer kommunens økonomi og administration på førtidspensionsområdet
Hjemtag den korrekte mellemkommunale refusion
Dataproces tilbyder kommunen en komplet gennemgang af førtidspensionsområdet målrettet de to konkurrerende­refusionsregler: Institutions- og 6-årsreglen. Gennemgangen bygger på specialudviklede og juridisk funderede Big Data­analysemodeller med hvilke Dataproces finder de førtidspensionssager, hvor data indikerer et manglende eller mangelfuldt refusionskrav.
Ud over at berigtige kommunens mellemkommunale refusioner og betalinger, danner analyserne udgangspunkt for en
retmæssig optimering og validering af områdets sagsgange og datakvalitet fremadrettet.
I de 17 kommuner, der gennemførte begge førtidspensionsanalyser i kalenderårene 2013 og 2014 optimeredes økonomien gennemsnitligt med over 1.300 kr. pr. førtidspensionist. Dertil kommer en fremtidsværdi, som over de efterfølgende
fire år beløber sig til ca. 1.500 kr. pr. førtidspensionist.
For yderligere information, kontakt:
Kristina Koed
Ninna Jakobsen
Teamleder
Digital Indtægtsoptimering
Mail: [email protected]
Tlf: 41 21 05 03
Teamleder
Digital Indtægtsoptimering
Mail: [email protected]
Tlf: 41 21 05 04
Om Dataproces
Værdiskabende Big Data-analyser og -løsninger
Dataproces skaber værdi med data - primært for den offentlige sektor og i særdeleshed for de danske kommuner.
Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til
gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten.
Dataproces er en tværfaglig vidensvirksomhed, der bygger på professionalisme, innovation og samarbejde. Med
disse værdier arbejdes der målrettet på at understøtte og
forstærke brugen af data.
Dataproces… Vi skaber værdi med data!
De danske kommuner er storproducenter af data
takket være en velfungerende administration og
et imponerende højt digitaliseringsniveau.
De fleste ved, at digitalisering er lig med
data - og jo mere data der er, jo
større er potentialet. Vi hjælper kommunerne med at
finde og frigive det.
Morten Lindblad
Direktør
Dataproces
Digital Indtægtsoptimering®
Driftsoptimering
Big Data-analyser til optimering af kommunens
økonomi
Big Data-løsninger til optimering af kommunens
digitale infrastruktur og arbejdsgange
Digital Indtægtsoptimering® betegner Dataproces’ analyser, målrettet kommunens digitalt administrerede økonomi. Ved Digital Indtægtsoptimering analyseres data så
bredt og præcist på tværs af fagsystemer og organisatoriske skel, at økonomien kan optimeres på marginalerne.
Hermed identificeres yderligere uretmæssige udgifter og
retmæssige indtægter.
Driftsoptimering betegner Dataproces’ løsninger, målrettet optimering af kommunens administrative, digitale
arbejdsgange. Ved Driftsoptimering opbygges smartere
infrastruktur og mere effektiv administration, med udgangspunkt i automatiserende teknologier og beslutningsstøtte.
For kommunen er Digital Indtægtsoptimering relevant i
flere henseender. Dataproces tilbyder en lang række specialudviklede analyser i kategorien Digital Indtægtsoptimering - og flere kommer hele tiden til.
For kommunen er Driftsoptimering relevant i forhold til
alle dele af den digitale administrations værdikæder. Dataproces har i samarbejde med kommuner opbygget og
omsat denne viden til en række løsninger - og flere kommer hele tiden til.