Adresseliste Bestyrelse, udvalg og repræsentanter i råd og nævn

Adresseliste
Bestyrelse, udvalg og repræsentanter i råd og nævn
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Agrovej 1, Øster Toreby,
4800 Nykøbing F
Marts 2015
Konstitueringsliste 17.03.2015
DLS Bestyrelse
Fornavn
Efternavn
John
Nielsen
Jesper
Tambour
Finn
Jørgensen
Jens
Bring
Jens
Ringsing
Jørgen Rye Rasmussen
Martin
Brandt Dissing
Morten
Hansen
Observatører
Christian
Iuel
Morten
Frimann Jensen
Christian
Henriksen
Hanne
Topp
Adresse
Postnr. By
Telefon
Fax
Mobil
Bøgelundsvej 16
Vigsnæs Byvej 10
Klintevej 145
Stubberupvej 7
Øllebøllevej 1
Skibevej 31
Tanningvej 1, Brarup
Skovbyvej 18
4800
4862
4780
4880
4894
4930
4840
4840
Nykøbing F.
Guldborg
Stege
Nysted
Øster Ulslev
Maribo
Nr. Alslev
Nr. Alslev
54868544
54772183
55813369
54871355
54865530
54789416
54432717
54433026
Medarbejderrep
Sdr. Kirkevj 3 (LU)
Gårdrækkevej 2
Præstegårdsvej 1 Ønslev
4800
4800
4840
4863
Nykøbing F.
Nykøbing F.
Nr. Alslev
Eskildstrup
54840979
54446225
54436454
6049 3483 [email protected]
54446266 40118048 [email protected]
54436454
[email protected]
4840 Nr. Alslev
4912 Harpelunde
54446225
54446266
4880 Nysted
54871355
30251355 [email protected]
Tanningvej 1, Brarup
4840 Nr. Alslev
54432717
24253565 [email protected]
Præstegårdsvej 1 Ønslev
Vibevej 12
Gaardvej 4
Agrovej 1, Øster Toreby
4863
4990
4871
4800
Eskildstrup
Sakskøbing
Horbelev
Nykøbing F.
54436454
54705656
54445176
54844153
Skolevej 20
Vesterborgvej 15
Stubbekøbingvej 18
Kredsvej 9
Gårdrækkevej 2
Agrovej 1, Øster Toreby
4930
4953
4840
4840
4840
4800
Maribo
Vesterborg
Nr. Alslev
Nr. Alslev
Nr. Alslev
Nykøbing F.
54760571
54939071
54433002
54431117
54446225
54841126
20103044
40602183
21283039
30251355
23838920
21443618
24253565
61333026
E - mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DLS Bestyrelse, Suppleanter
Christian
Thomas
Henriksen
Brinch Rahbæk
Gårdrækkevej 2
Tårsvej 138
40118048 [email protected]
24476673 [email protected]
Kontaktperson DLS Planteavlsrådgivning
Jens
Bring
Stubberupvej 7
Kontaktperson DLS ØkonomiRådgivning
Martin
Brandt Dissing
DLS Familieudvalget
Hanne
Grethe
Maj
Karen
Topp
Nordstrøm
Andersen
Barden
54436454
[email protected]
20156656
50592476
23667512 [email protected]
DLS Deltidsudvalget
Lynge
Anders
Ole
Søren
Christian
Gert
Pedersen
Munk
Rasmussen
Poulsen
Henriksen
Klitgaard
54446266
54840998
40348575
20103368
20207002
61620512
40118048
20130219
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DLS Seniorklubben
Fornavn
Efternavn
Adresse
Erik
Kristian
Eva
Søren
Anni
Flemming
Østerholm
Stausholm
Jensen
Hansen
Skov
Bendixen
Enebærvej 42
Ravnstrupvej 24
Bygaden 27
A.P.Hansensvej 10
Kildeskovsvej 2
Orebyvej 162
Postnr. By
Telefon
4872
4863
4983
4780
4871
4990
54131297
54436304
54944132
55811015
54445240
54705333
Idestrup
Eskildstrup
Dannemare
Stege
Horbelev
Sakskøbing
Fax
54705360
Mobil
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionen, bestyrelsen
John
Nielsen
Bøgelundsvej 16
4800 Nykøbing F.
E - mail
[email protected]
40457788 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
61384291 [email protected]
i alt 9 delegerede
54868544
20103044 [email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionens repræsentantskab for planteavl
John
Nielsen
Bøgelundsvej 16
4800 Nykøbing F.
54868544
20103044 [email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionens repræsentantskab for svineavl
Martin
Brandt Dissing
Tanningvej 1, Brarup
4840 Nr. Alslev
54432717
24253565 [email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionens repræsentantskab for havebrug
Hanne
Topp
Præstegårdsvej 1 Ønslev
4863 Eskildstrup
54436454
54436454
[email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionen repræsentantskab for kvæg
Lene
Ringsing
Vestermarken 11
4891 Toreby L.
54869005
51740604 [email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionen repræsentantskab for deltidslandmænd
Christian
Lynge
Henriksen
Pedersen
Gårdrækkevej 2
Skolevej 20
4840 Nr. Alslev
4930 Maribo
54446225
54760571
54446266
40118048 [email protected]
40348575 [email protected]
Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionens Familieudvalg
Hanne
Topp
Præstegårdsvej 1 Ønslev
4863 Eskildstrup
54436454
54436454
[email protected]
Landbrug & Fødevarer, Frøsektionens bestyrelse
Morten
Hansen
Skovbyvej 18
4840 Nr. Alslev
54433026
Østlige Øers Landboforeninger, Bestyrelsen John Nielsen deltager som næstformand
Jesper
Tambour
Vigsnæs Byvej 10
61333026 [email protected]
1 medlem
4862 Guldborg
54772183
40602183 [email protected]
4862 Guldborg
54772183
40602183 [email protected]
Regionsudvalg for svin
Jesper
Tambour
Vigsnæs Byvej 10
Regionsudvalg for kvæg
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr. By
Lene
Ringsing
Vestermarken 14
Telefon
Fax
Mobil
4891 Toreby L.
54869005
E - mail
51740604 [email protected]
4800 Nykøbing F.
4862 Guldborg
54868544
54772183
20103044 [email protected]
40602183 [email protected]
4891 Toreby L.
54869005
51740604 [email protected]
4800 Nykøbing F.
4840 Nr. Alslev
54840424
54432717
23667512 [email protected]
24253565 [email protected]
Østlige Øers , Dyrskueledelse
På skift mellem formændene
John
Nielsen
Jesper
Tambour
Bøgelundsvej 16
Vigsnæs Byvej 10
Vikarservice Storstrømmen
Lene
Ringsing
DLS udpeger 1 medlem
Vestermarken 14
Storstrømmens LandboUngdom
Mette
Martin
Engel
Brandt Dissing
Agrovej 1
Tanningvej 1, Brarup
Storstrømmens Praktikpladsudvalg
Jesper
Tambour
Vigsnæs Byvej 10
4862 Guldborg
54772183
40602183 [email protected]
Henriksen
Gårdrækkevej 2
4840 Nr. Alslev
54446225
40118048 [email protected]
4H ØST
Christian
Frøsalget AMBA (Brørup) Groutech
Jørgen Rye
Rasmussen
Skibevej 31
2 delegerede ved frøsalgets generalforsamling
4930 Maribo
54789416
21443618 [email protected]
Uddannelsesansvarlig, Sydhavsøerne
Jens
Kahr
Agrovej 1, Øster Toreby
Kontakten til LOK
4800 Nykøbing F.
5484124
Grønt Center, Indstillet af Landbrug & Fødevarer
John
Nielsen
Bøgelundsvej 16
4800 Nykøbing F.
54840998
30422236 [email protected]
Bestyrelse
54868544
20103044 [email protected]
54772183
40602183 [email protected]
Skov- og naturstyrelsen, Storstrømmen, brugerrådet ØØL
Jesper
Tambour
Vigsnæs Byvej 10
4862 Guldborg
Skov- og naturstyrelsen, Storstrømmen, Hjortevildtgruppen
* Torben
Nielsen
Toftevænget 1, Magleby
* Patrick
Reventlow-Grinling Krenkerupvej 33
* Indstillet af DLS og Dansk Skovforening
4791 Borre
4990 Sakskøbing
55812336
40462336 [email protected]
TVØst, repræsentantskabet
Fornavn
Efternavn
Adresse
Christian
Finn
Henriksen
Jørgensen
Gårdrækkevej 2
Klintevej 145
Postnr. By
Telefon
Fax
Mobil
E - mail
4840 Nr. Alslev
4780 Stege
54446225
55813369
40118048 [email protected]
21283039 [email protected]
4800 Nykøbing F.
54868544
20103044 [email protected]
4930 Maribo
54789416
21443618 [email protected]
4780 Stege
55813369
21283039 [email protected]
4840 Nr. Alslev
54433026
61333026 [email protected]
4930 Maribo
54789416
21443618 [email protected]
Grønt Råd, Guldborgsund kommune
John
Nielsen
Bøgelundsvej 16
Grønt Råd, Lolland kommune
Jørgen Rye
Rasmussen
Skibevej 31
Vordingborg kommune, Miljørådet
Finn
Jørgensen
Klintevej 145
Grundvandsrådet, Guldborgsund kommune
Morten
Hansen
Skovbyvej 18
Grundvandsrådet, Lolland kommune
Jørgen Rye
Rasmussen
Skibevej 31
Grundvandsrådet, Vordingborg Kommune
Jan
Reinders
Røstoftevej 7
Museum Lolland-Falster
indstilles med Østdansk og Sjællandske Fam.
4735 Mern
DLS har 1 plads men har pt ikke indstillet et medlem
40565293
Bestyrelse
Danmarks Traktormuseum
Morten
Jan
Hansen
Krogh Larsen
Skovbyvej 18
Mørkhøjvej 140 St.
Bestyrelse
4840 Nr. Alslev
2730 Herlev
54433026
54446117
61333026 [email protected]
Sølund Jordbrugsskole
Niels
Jens
Skaaning
Bring
Bestyrelse
Ll. Slemmingevej 37
Stubberupvej 7
4990 Sakskøbing
4880 Nysted
54779089
54871355
Skibevej 31
Bøgelundsvej 16
Mosehavevej 1
Guldbrogvej 224
Østervej 19
4930
4800
4930
4862
4983
54789416
54868544
54758323
54770570
54944289
54779088
22986782 [email protected]
30251355 [email protected]
Abedfonden
Jørgen Rye
John
Ole
Lars
Vagn
Rasmussen
Nielsen
Lauridsen
Rubæk
Juszczyk
[email protected]
Bestyrelse
Maribo
Nykøbing F.
Maribo
Guldborg
Dannemare
54944254
21443618
20103044
22112221
20780130
20102054
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Voldgiftsmand, (bier til bestøvning)
Morten
Hansen
Skovbyvej 18
4840 Nr. Alslev
54433026
61333026 [email protected]
Åbent Landbrug, Storstrømmen (åben gruppe)
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr. By
Telefon
Lene
Ejner
Anni
Hanne
Michael Bo
Jørgen Rye
Karen
Ringsing
Jensen
Skaaning
Topp
Nielsen
Rasmussen
Barden
Vestermarken 11
Nr. Vedby Kirkevej 21
Ll. Slemmingevej 37
Præstegårdsvej 1, Ønslev
Hullebækvej 40
Skibevej 31
Agrovej 1
4891
4840
4990
4863
4800
4930
4800
Toreby L.
Nr. Alslev
Sakskøbing
Eskilstrup
Nyk. F
Maribo
Nykøbing F.
54869005
Agrovej 1, Øster Toreby
4800 Nykøbing F.
54841126
Fax
Mobil
51740604
20324056
22986783
29363696
61540541
21443618
24792834
54779089
54827157
54789416
54844153
E - mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
bestyrelsesrep.
[email protected]
Business L-F
Gert
Klitgaard
54840998
20130219 [email protected]
Landliv A/S,
Gert
Klitgaard
Bestyrelse og direktion
Agrovej 1, Øster Toreby
4800 Nykøbing F.
54841126
54840998
20130219 [email protected]
4930 Maribo
54783503
20296703 [email protected]
4840 Nr. Alslev
54432717
24253565 [email protected]
4780 Stege
55813369
21283039 [email protected]
Naturpark Maribosøerne brugerrådet
Henning
Rasmussen
Bursøvej 2
Naturområde Guldborgsund brugerråd
Martin
Brandt Dissing
Tanningvej 1, Brarup
Vordingborg Naturfond
Finn
Jørgensen
Klintevej 145
DLS' ansatte ledelse
Fornavn
Efternavn
Adresse
Direktør
Gert
Klitgaard
Agrovej 1, Øster Toreby
Afdelingsleder Økonomirådgivningen
Gert
Klitgaard
Agrovej 1, Øster Toreby
Afdelingsleder Planterådgivningen
Bo
JM Secher
Agrovej 1, Øster Toreby
Foreningssekretær
Jens
Kahr
Agrovej 1, Øster Toreby
Postnr. By
Telefon
Fax
4800 Nykøbing F.
54841126
54840998
20130219 [email protected]
4800 Nykøbing F.
54841126
54840998
20130219 [email protected]
4800 Nykøbing F.
54840958
54840998
20129038 [email protected]
4800 Nykøbing F.
54844124
54840998
30422236 [email protected]
Vigtige datoer i 2015:
1. marts kl. 19:00
29. september
26. oktober
4. og 5. november
Ordinære generalforsamling i DLS
Delegeretmøde i Familiebrugssektionen
Årsmøde i ØØL
Delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer (Herning)
Mobil
E - mail