Program kan ses og downloades her

Danske Planteskolers Vintermøde 2015
22.- 23. januar 2015 på
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Vintermødet afholdes i samarbejde med Danske Havecentre.
Torsdagens program med aften-event og festmiddag er lavet med baggrund i
Temaet ”Havecentrenes virkelighed de kommende fem år”.
Fredag har to sideløbende programmer, hvor man er velkommen til at deltage
i de indlæg, der har ens interesse.
Program:
Torsdag den 22. januar:
09.30
Registrering og morgenkaffe
10.00
Velkomst
10.10
Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?
Nils Villemoes, tidl. lektor, nu foredragsholder
11.40
Pause
12.00
Indledning: Havecenterbranchen i 2020
John Stanley, rådgiver indenfor detailhandel med speciale i havecenterbranchen
13.00
Sponsorernes produktpræsentation
Frokostbuffet med øl/vand og kaffe/the
13.45
Workshop del 1: Hvordan ser fremtidens havecenter ud?
John Stanley, rådgiver indenfor detailhandel med speciale i havecenterbranchen
15.15
Sponsorernes produktpræsentation
Eftermiddagskaffe med kage
16.15
Workshop del 2: Markedsføring, når 60 % af planterne sælges online
John Stanley, rådgiver indenfor detailhandel med speciale i havecenterbranchen
17.30
Pause
17.45
Opsamling på første workshop-dag
John Stanley, rådgiver indenfor detailhandel med speciale i havecenterbranchen
18.30
Pause og omklædning
19.00
Event
20.15
Festmiddag
Læs mere om vintermød
et på
www.danskeplantesko
ler.dk
Fredag den 23. januar:
Danske Planteskoler:
08.00
Morgenbuffet
09.00
Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne
Claus Christensen, JU
09.30
Nyt om støttteordninger
Bjarne Pugholm Johansen, konsulent Dansk Gartneri
10.00
Betingelser for fremtidig eksport af planteskoleplanter til Norge og andre
lande, der har krav om frihed for kartoffelcystenematoder
Lis T. Stenstrup, NAER
10.30
Pause
11.15
Det nye GartnerTidende.dk
v/direktør Jan Jensen Hass og redaktør Lotte Bjarke, GartneriRådgivningen
11.30
Inspiration og medvirken i Danske Planteskolers temaer
på Have og Landskab 2015
Markedsføringsudvalget i Danske Planteskoler
Morten Sloth, Gunnar Christensens Planteskole
og Morten Bøjden, Johansens Planteskole
12.00
Undersøgelser af planteskadegørere
Lene Stolpe Meyer, AgroTech’s plantepatologiske laboratorium
og Bent Leonhard, GartneriRådgivningen
12.45
Frokostbuffet med øl/vand og kaffe/the
13.30
Peptalk om Service og kundekontakt
Henrik Svanekiær, mentalist ,tankemanipulator og foredragsholder
15.30
Opsamling og farvel
Eftermiddagskaffe med kage
Der er tolk tilstede under indlægget med John Stanley.
Danske Havecentre:
8.00
Morgenbuffet
9.00
Workshop del 3: Fremtidssikr dit havecenter
John Stanley, rådgiver indenfor detailhandel med speciale i havecenterbranchen
12.45
Frokostbuffet med øl/vand og kaffe/the
13.30
Peptalk om Service og kundekontakt
Henrik Svanekiær, mentalist ,tankemanipulator og foredragsholder
15.30
Opsamling og farvel
Eftermiddagskaffe med kage
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
Læs mere om vintermød
et på
www.danskeplantesko
ler.dk