Stine Grønnemose og John Åge lazar, Alfa Laval

Mindre brok og mere ambition
DI Lolland-Falsters Erhvervstræf 2015
Stine Grønnemose, John Åge Lazar - Alfa Laval Nakskov
Alfa Laval Nakskov A/S
• Vi beskæftiger mange forskellige typer medarbejdere
• Film om vores produkter
www.alfalaval.com
JLR 0-7 min
Hvorfor?
Nedgang fra 2007 -2010
• Ny strategi og forventninger til fremtidig vækst
I stedet for at flytte arbejdspladser til udlandet, valgte vi at fokusere på vækst gennem forbedret lokal
konkurrenceevne
•
Fokus på mennesker og kompetencer - > bl.a. brugt CELF til Forandringsprocesser og produktivitet i december
2011
www.alfalaval.com
JLR 7-10
Vores nye medarbejdere
• 52 personer/kompetencer
• 34 blue collars (operatører, smede, elektrikere, lærlinge)
• 18 white collars (Ph.d forskere, ingeniører, tekniske tegnere, laboranter)
• Vi leder, indtil vi har fundet den rigtige til stillingen
• Turnover:
Årstal
Procent
2011
3,75 %
2012
3,6 %
2013
5,7 %
2014
7,6 %
2015 Q1
0%
www.alfalaval.com
SGE 11-14
Hvad gør vi?
Praktiske erfaringer – mere end teoretiske betragtninger
•
Ambitioner, vi kan ikke bare gøre, som vi plejer, så vinder vi ikke kampen om de bedste medarbejdere
•
Erkendelsen af at medarbejderne helt ned på individniveau er dem, som driver firmaets udvikling
•
Godt sted at arbejde
–
Værdier (og værdi match)
–
Højt informationsniveau, igen og igen
–
Frihed under ansvar
–
Anerkendelse
–
Ordentlige forhold (ikke lønførende, men heller ikke de dårligste betalere)
–
Gode chefer og årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse plus opfølgning
•
Revurdere behov ifht strategi ved ansættelse af nye medarbejdere
•
Fokus på jobopfyldelse, mere end geografisk placering
www.alfalaval.com
SGE 14-19
Hvad gør vi?
•
Vi er i konkurrence med andre membranfirmaer om kunderne, men med hensyn til
medarbejdere er vi i konkurrence med andre gode arbejdspladser i lokalområdet.
•
Medarbejderne som ambassadører:
• Industri netværk / bekendte i lokalområdet
• Jo mere synlige, jo mere attraktive
•
Benytter alle muligheder, i stedet for bare en simpel jobannonce:
• Lolland jobcenter
• ”Lån en akademiker”, Camp future
• Virksomhedspraktik
• Universiteter, messer, samarbejder og besøg
• Fokus på omverdenen og aktører ifht. vores fremtidige ansatte
www.alfalaval.com
SGE 19-23
Konklusioner
•
På trods af øget aktivitetsniveau er medarbejdertilfredsheden steget
•
Det, vi siger, er det vi gør (prøver at gøre)
•
Det er kun, når dette er opfyldt, man opnår at kunne bruge sine medarbejdere som
ambassadører
•
De seneste år har det ikke været nødvendigt at søge operatører, da vi får så mange
uopfordrede ansøgninger, at vi blot kan kigge i vores database
•
Man kan godt lykkes med at finde kvalificeret og engageret
arbejdskraft og derved skabe vækst på LF 
www.alfalaval.com
Sammen 23-25