stafet for lIVet - Heden & Fjorden

maj 2015 | Nr. 5
Stafet for livet
side 03
udbyttemåling i grovfoderproduktionen
side 04
temadag: reduceret jordbearbejdning
side 06
Indholdsfortegnelse
Stafet for livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Udbyttemåling i grovfoderproduktionen. . . . . . . . . . . . . . . . 04
Summax informationsmøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Reduceret jordbearbejdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Markvandringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Sprøjteopfølgningskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
Arrangementer, foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Praktikværter og praktikanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Moms- og skattekalender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
09
12
Holstebro Struer Landboforening
får sin egen hjemmeside
Det har længe været et stort ønske at få vores egen hjemmeside. Et sted hvor vi kan orientere om
alle de aktiviteter, der foregår i Landboforeningen, og samtidig være det virtuelle mødested for alle
vores medlemmer.
På hjemmesiden får du mulighed for at uploade historier, billeder og videoer, der kan fortælle den
gode historie eller måske give en vigtig information videre til andre medlemmer.
Hjemmesiden vil også vise nyheder fra L&F, LandbrugsAvisen og anden nyttig information.
Specielt for medlemmerne af Holstebro Struer Landboforening, er der mulighed for vederlagsfrit
at benytte ”Markedspladsen” , hvor man blandt andet kan sælge eller bytte maskiner, halm og gylleaftaler.
Vi forventer at være i luften primo maj og du finder os på
www.holstebrostruerlandboforening.dk
Har du forslag til forbedringer til hjemmesiden,
kan du sende en mail til foreningssekretær
Niels Kristian Fruergaard på [email protected]
Kontakt
02 ‹‹‹ [email protected]
Heden & Fjorden
Birk • Nupark • Tlf. 9629 6666
www.hflc.dk
Kriserådgivning
v/ socialøkonom
Lilly Okkerstrøm,
mobil 2218 8605 og
Karen Aagaard,
mobil 6024 6369
DLBR
Forsikringsmæglerne A/S
Birk • Tlf. 5786 0280
www.dlbrforsikring.dk
Byggeri og Teknik I/S
Birk • Tlf. 9713 1211
www.byggeri-teknik.dk
LandboGruppen MidtVest
Peter M. Mikkelsen
Tlf. 9629 6706 og
Jens Ravn tlf. 9629 6705
SvineRådgivningen
Birk • Tlf. 7015 1200
www.svineraadgivningen.dk
Akurat
Rekruttering • Vikar • Rengøring
Nupark • Tlf. 9641 1111
www.akurat.dk
Foto: Colourbox m.fl.
stafet for livet
Af Johannes Elbæk,
direktør
[email protected]
Vil du, din familie eller dine medarbejdere med
på vores hold?
Heden & Fjorden deltager igen i år i Stafet for Livet – denne gang både
i Holstebro og Herning. Stafetten bliver holdt i Holstebro ved Kasernen den 30.-31. maj og på atletikstadion i Herning den 22.-23. august.
Vi deltager igen i år i Stafet for Livet i Herning og nu også i Holstebro. Vi stiller op med et
stærkt hold af medarbejdere og deres familier, og vi håber, at mange kunder og samarbejdspartnere også har lyst til at deltage med medarbejdere eller nærmeste.
Stafet for Livet er en international begivenhed, der bliver holdt i over 20 lande. Det er arrangeret af Kræftens Bekæmpelse med det formål at sætte fokus på kræftsagen og indsamling
til kampen mod kræft. Holdene, der tilmelder sig stafetten, går eller løber på skift i 24 timer
for at mindes dem, der tabte kampen mod kræft og give håb til dem, der kæmper.
Tilmeld dig på nettet
Det koster 100 kroner i deltagergebyr at tilmelde sig Stafet for Livet, og pengene går til
Kræftens Bekæmpelses arbejde. Hvis du som kunde eller samarbejdspartner tilmelder dig
Heden & Fjordens hold i Holstebro eller Herning, bestemmer du selv, hvornår på døgnet du
kommer og hvor mange runder, du har lyst til at gå eller løbe. Vi har et telt og glæder os til at
byde jer velkomne under vores flag. Når du har tilmeldt dig med mailadresse, modtager du
senere mere information per mail. Du er også velkommen til at kontakte holdkaptajn Jonna
Bækgaard på telefon 96 29 66 76 eller holdkaptajn Lene Midtiby Lindgren på telefon 96 29
65 48 for mere information.
Tilmeld dig stafetten via nedenstående link:
Holstebro: http://www.stafetforlivet.dk/stafet/holstebro/tilmeldte-hold/hold/3098
Herning: http://www.stafetforlivet.dk/stafet/herning/tilmeldte-hold/hold/2989
[email protected] ››› 03
kvæg
Af Peter Hvid,
kvægrådgiver
[email protected]
Udbyttemåling og tal skal være en naturlig del
af Grovfoderproduktionen
»Det var en chokeffekt at se variationen fra mark til mark!«
Udtalelsen kommer fra en af deltagerne i
SEGES Grovfoderskole, men den beskriver
rigtig godt, hvad det handler om: Måler du
ikke udbyttet fra dine marker med grovfoder, handler du nærmest i blinde, når næste
års grovfoderproduktion skal tilrettelægges.
Derfor hører der også en præcis udbyttemåling på afgrøde- og markniveau med som
en naturlig del af Grovfoderhøsten. Udbyttemålingen udføres enten ved hjælp af brovægt, overkørselsvægt eller flowmåling via
finsnitter kombineret med en kvalificeret
kalibrering af udstyret.
Kan din Maskinstation måle udbytter i 2015?
04 ‹‹‹ [email protected]
Mange maskinstationer er desværre tilbageholdende med at investere i det nødvendige grej, da efterspørgslen på registrerede
udbytter ikke er stor blandt mælkeproducenterne. Og når denne service tilbydes fra
maskinstationerne, skal der naturligvis betales for det, da det tilfører stor værdi til bedrifterne.
For nogen kan alle disse nye tiltag med
yderligere registreringer forekomme uoverskueligt på dage, hvor der skal høstes, og
stressniveauet i forvejen er højt. Andre kaster sig ud i det og høster hurtigt resultater
af registreringerne.
Husk derfor at efterspørge udbyttemålingen hos din maskinstation i god tid inden
snittesæsonen starter, og har du brug for
hjælp til at organisere aktiviteterne omkring
udbyttemålingen - og kvalitetssikre udbyttetallene - er der hjælp at hente fra Heden &
Fjorden´s Grovfoderskoleteam.
fortsættes på næste side
Tal på udbytterne er krumtappen
i hele produktionsstyringen
Med de præcise udbyttetal i behold, kommer hele bedriftens foderforsyningsstrategi
i spil, og fremstillingsprisen kan beregnes.
Der kan planlægges og iværksættes tiltag
på marker med vigende udbytter, og effekten af tiltagene kan ses umiddelbart derefter.
Af og til hører vi nogen sige, at der jo ikke
ligger mere ensilage i siloen ved årets slutning, uanset om udbytterne måles eller ej.
Og køerne – de skal æde det, der er – hverken mere eller mindre!
Afslutningsvis vil jeg derfor lige nævne, at
det er fuldstændig korrekt, men udbytteregistreringen i grovfodermarken skal ses som
det allervigtigste redskab i Grovfoderstyring, så en målrettet økonomisk optimering
og effektmåling muliggøres år efter år.
Slut med papir
Er du frisk på at slippe for papir i stabler og ringbind på hylderne, så
kontakt Dorthe på tlf. 96 29 66 92 og få en snak om summax - elektronisk bilagshåndtering.
Informationsmøder om Summax:
Vi gennemgår mulighederne i Summax
med den daglige håndtering og arkivering af bilag.
Mandag den 8. juni kl. 19.00 – 21.00
på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24
7400 Herning
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 – 21.00
på Rådgivningscentret, Nupark 47,
7500 Holstebro
senest tirsdag den 2. juni
på www.hflc. dk eller tlf. 9629 6666
Det er gratis at deltage
®
Vi vil gerne sende dig ud af kontoret med
DLBR summax – en it-løsning, der klarer
alle dine data og dokumenter.
Tjek dlbr.dk/it/summax og se, hvor
hurtigt du slipper ud af kontorstolen
med e-faktura og e-arkiv.
Pris:
Opstart med introduktionsbesøg: 2.000 kr.
Årligt abonnement: 500 kr.
Heden&Fjorden
rådgivningscenter
[email protected]›››– 05
03
[email protected]
Tilmelding:
DLBR summax
Arrange
temadag:
reduceret jordbearbejdning
Tirsdag den 12. maj kl. 13.00 - 16.30
Hos Mette & Morten Bjerre, Gl. Refning, Løgagervej 6, 7550 Sørvad
Program:
kl. 13.00Velkomst. Der serveres sandwich, øl og vand
kl. 13.15Väderstad introducerer de vigtigste biologiske elementer ved reduceret jordbear-
bejdning.
Hvilke udfordringer man skal være særligt opmærksom på, og hvad man kan gøre for at undgå dem. Indlægget afholdes på engelsk.
kl. 14.00Deltagerne opdeles i tre hold og går i marken.
• Gennemgang af vinterhvede etableret efter frøgræs. Hvad er udfordringerne, hvordan er fremspiringen og rodudviklingen?
ved Kristian Elkjær, markrådgiver
• Gennemgang af forskellige etableringsmetoder og tildeling af husdyrgødning til vårbyg
ved Per Skodborg Nielsen, markrådgiver
• Maskinkoncept fra Väderstad og fordele og ulemper ved forskellige maskintyper
ved Peter Nielsen, Väderstad
kl. 15.45 Økonomi ved reduceret jordbearbejdning, herunder maskinanalyse og omkost-
ninger pr. ha ved Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik
kl. 16.00DLG informerer om markedssituationen
Dagen afsluttes med grillpølser, øl og vand.
Samtidig kan der stilles uddybende spørgsmål til:
• Hardi, om blandt andet spotsprøjtning
• Heden & Fjorden, Miljø
• SparBonde
06
[email protected]
02 –‹‹‹[email protected]
Väderstad, Hardi og DLG er vært ved
sandwich, grillpølser, øl og vand.
Väderstad,
Herning-Ikast Landboforening
og Plante & Miljø
Arrange
ementer
økologisk
græsformiddag
Markvandringer
Torsdag den 21. maj kl. 10.00 -12.00
Torsdag den 28. maj kl. 19.00-22.00
hos Hans Chr. Kviesgaard, Lillebyvej 3, 6920
Videbæk
hos Peder Kristensen, Sikjærvej 18, Tjørring,
7400 Herning
Program:
Ejendommen:
Aktuelle emner vi skal omkring i marken:
Ejendommen drives med 154 køer, og der
dyrkes kløvergræs, silomajs, vinterhvede,
vårbyg og hestebønner til proteinfoder.
•
•
•
•
Hvordan styrer vi afgræsningen, så
optagelsen er høj?
Hvor længe er der til første slæt?
Hvordan får vi styr på udbytterne?
Hvad får vi for at give svovl og kali?
Hans Chr. har lavet et ”forsøj” med og uden
gylle og hhv. 0, 20 og 40 kg svovl/ha.
• Hvordan er rajsvingler, strandsvingler
netop nu sammenlignet med rajgræsser, og
hvad foretrækker køerne?
Tema:
Grovfoderproduktion, dyrkning af hestebønner, brug af N-lock i gyllen til majs.
Rådgivere:
Planterådgiver Kjeld Nørgaard og kvægrådgiver Karsten Jensen.
Forfriskning:
Hedegård Agro er vært ved pølser, øl og
vand.
Hos Hans Chr. blev der i 2013 anlagt et stort
græsforsøg, som skal ligge i fem år, med
mange forskellige græsarter og sorter, som
dels afgræsses og står til slæt.
Herning-Ikast Landboforening,
Kvæg og Plante & Miljø
Rådgivere:
Peter Hvid, kvæg og medarbejderne ved Heden & Fjorden Økologi.
Vi begynder med en kop kaffe og kanelsnegle, og alle er hjertelig velkomne.
Heden & Fjorden Økologi
Lammefjordsdag med bus fra
Birk tirsdag den 9. juni
cirka kl. 6.00 - 20.00
Tema
Éndagstur til Lammefjorden med besøg
hos blandt andre Fjordgrønt og Danespos
pakkeri.
Rådgivere:
Planterådgiver Mads Bendix, Heden &
Fjorden samt Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning.
Der kommer mere information om turen på
vores hjemmeside www.hflc.dk
Jysk Landbrugsrådgivning og
Heden & Fjorden
[email protected] ››› 07
ementer
Arrange
sprøjteopfølgningskursus
Tirsdag den 9. juni kl. 9.00-16.30
på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Et sprøjtebevis eller –certifikat må ikke være mere end fire år gammelt. Så har du erhvervet
eller været på et af de første opfølgningskurser i perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011, er det
tiden at få det opfrisket - og senest 1. juli 2015.
Varighed
Opfølgningskurset varer èn dag, og der afsluttes IKKE med eksamen. Ved gennemført kursus
udstedes et kursusbevis, som skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets
kontrolbesøg.
Undervisere
Det er teknikrådgiver Hans Thostrup, og planterådgivere fra Heden & Fjorden, som underviser. Kurserne udbydes som AMU-kurser i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.
Pris
Kurset koster i alt 750 kroner plus moms for en hel dag inklusiv forplejning med mere. (Dalum opkræver 122 kroner og Heden & Fjorden 628 kroner).
Som ufaglært eller faglært der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (inden for landbrugsfaget er det kun agronom og tekniker, som betragtes som videregående uddannelse).
Tilmelding
Se tilmeldingsvejledningen under arrangementer på vores hjemmeside www.hflc.dk
Svinerådgivningen - fodermøder
SvineRådgivningen præsenterer nye forskningsresultater samt tips og erfaringer fra indog udland. Det foregår på to fodermøder med temaet: Foder der flytter!
Du bliver ”klædt på” til den årlige dyst med dine foderleverandører om foder, som giver de
bedste resultater. I stalden såvel som i kassebogen.
Vælg en mødedag – vælg indlæg om søer, slagtesvin eller begge dele.
Mød op – få nye ideer til økonomisk fodring af svin.
Tirsdag den 16. juni kl. 16.00 - 21.30
hos JYSK, Majsmarken 1, Billund
Pris:
Torsdag den 18. juni kl. 16.00 - 21.30
i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum
200 kr. per person
08 –‹‹‹[email protected]
[email protected]
02
Tilmelding:
Tilmelding og detaljeret program på
SvineRådgivningens hjemmeside
www.svineraadgivningen.dk
Arrange
ementer
foreninger
Hvad laver de på Birns Jernstøberi
i Holstebro?
Det får du mulighed for at opleve, hvis du
deltager i spændende virksomhedsbesøg på
Jernstøberiet
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 – 21.15
Denne aften vil der være en speciel rundvisning og information for medlemmer af Holstebro Struer Landboforening.
Arrangementet er gratis.
Tilmelding:
Der er begrænset deltagerantal, så hurtig
tilmelding og deltagelse efter først-til -mølle
princippet på Heden & Fjordens hjemmeside
www.hflc.dk
Holstebro Struer
Landboforening
Heldagstur til Århus med bus
Lørdag den 30. maj
Efter opsamling og morgenkaffe kører vi
direkte til Den gamle By. Der er rundvisning med guide, og vi skal blandt andet
se 70’ er boligerne.
Vi holder frokostpause med vores egen
madpakke, inden bussen kører ind i byen.
Vi skal besøge domkirken og køre en tur
på havnen og se det fantastiske nybyggeri, der netop er i gang nu. Der er guide
med i bussen.
Næste besøg er Hjortshøj Økologiske
Landsby. Vi ser os omkring og får historien. Vi skal have eftermiddagskaffe her,
inden vi kører videre til Gl. Ry Hotel.
Opsamling:
Gl. Skolevej 54, Herborg kl. 7.30 og
Vildbjerg Hotel kl. 7.50.
Tilmelding:
For at være sikker på, at vi kan gennemføre turen, skal vi have tilmelding snarest og
helst inden 1. maj til Birthe Christensen på
tlf. 2346 1185 eller mail [email protected] eller
til Aase Poulsen på tlf. 9717 1851.
Familielandbruget VEST-Jylland
Familieudvalget
Aftentur til Gødstrup
Tirsdag den 16. juni kl. 16.30 har vi en aftale om et besøg ved sygehusbyggeriet i Gødstrup
Mødestedet er Innovations stalden, Næsholdtvej (bag det nye sygehusbyggeri),
Efter et par timer kører vi hjem til Lone og Kristian, Fonvadvej 6, Snejbjerg, hvor grillen tændes.
Tilmelding:
Deltagerantallet er 30 personer, og der er tilmelding efter først til mølle princippet senest
den 5. juni til Birthe Christensen, tlf. 2346 1185 eller mail [email protected]
ementer
[email protected]
[email protected]›››– 09
03
Familielandbruget VEST-Jylland
Familieudvalget
Arrange
Praktikværter og praktikelever
Er du praktikvært?
- og er du opmærksom på den
nye reform?
Kursus i aktuel plantedyrkning
-For elever i praktik mellem
første og andet hovedforløb
Info-møde
Lektionerne foregår som markvandringer
og en temadag. Det primære formål med
kurset er at følge vækstsæsonen og behandle aktuelle emner med udgangspunkt i det ,
vi ser i marken.
Mandag den 4. maj kl. 13.00 -16.00 på
Rådgivningscentret Heden & Fjorden
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Program
• Velkomst
ved Linda S. Hede,
HR- og lønrådgiver i Heden & Fjorden
• Hvad betyder reformen for dig som praktikvært?
ved Marianne Oksbjerre,
direktør for Agroskolen
• Den nye overenskomst for elever
ved Linda S. Hede
Eventuelle spørgsmål kan stilles imellem
kl. 15.30-16.00
Pris:
100 kr. per person
Tilmelding:
Kurset består af fire undervisningsdage:
1.dag
Lær at genkende ukrudtet og lær dets biologi, skadesvirkning og skadestærskel.
Torsdag den 7. maj kl. 19.00 - 22.00
2.dag
Temadag om reduceret jordbearbejdning.
Tirsdag den12. maj kl. 11.00 - 17.00
3.dag
Lær at genkende sygdomme og skadedyr i
marken.
Torsdag den 4. juni kl.19.00 - 22.00
4.dag
til Heden & Fjorden på tlf. 9629 6666 eller
på vores hjemmeside www.hflc.dk
Kartofler og bekæmpelse af skadevoldere.
Torsdag den 18. juni kl.19.00 - 22.00
Arrangeret i samarbejde mellem
Agroskolen og Heden & Fjorden
Pris:
750 kr. per person
Tilmelding og yderligere info:
på LandboUngdoms hjemmeside www.
lumidtvest.dk
10 ‹‹‹ [email protected]
Arrangeret i samarbejde mellem
LandboUngdom MidtVest, Dalum Landbrugsskole og Heden & Fjorden
Arrange
ementer
senior
Bustur langs Hærvejen
Onsdag den 20. maj kl. 13.00
Vi kører fra p-pladsen ved Bording Forsamlingshus kl. 13.00 og følges med Mogens
Markussen på turen.
Pris:
100 kr. per person
Tilmelding:
senest den 13. maj til Ellen Christensen på
mobil 2172 3557
Ikast-Bording
LandboSenior
Virksomhedsbesøg
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 20. maj kl. 13.30
Vi besøger Nørre Kærgaard Bisonfarm på
Stampesvej 2, Hvam, 7500 Holstebro. Tag
selv kaffen med. Hvis vi har tid bagefter, kan
vi køre til Handbjerg og se den nye marina.
Tilmelding:
Torsdag den 21. maj kl. 13.30
Vi besøger Danmarks største og mest moderne fiskeriopdræt hos Chr. Jørgensens
Fiskeri på Sandetvej 19c, 7280 Sdr. Felding.
Derefter kaffe og rundvisning på Skarrildhus.
Pris:
85 kr. per person
senest den 16. maj til Bent Mortensen på
mail: [email protected]
LandboSenior
Herning
Hedeboernes
seniorklub
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 27. maj og torsdag den 28. maj.
Begge dage kl. 14.00
Vi besøger Genbrugspladsen på Hjermvej
19 i Holstebro.
Vi kan maksimalt deltage med 25 personer
per dag.
Tilmelding:
senest den 20. maj til Lis Lægaard på tlf.
9746 4172
ementer
[email protected] ››› 11
Holstebro-Struer
Landboforeningers Seniorklub
MOMS- OG SKATTEKALENDER
for perioden den 1. maj - 1. juni 2015
(ikke udtømmende)
1. maj Anmeldelse og indbetaling af gaveafgift for gaver ydet i kalenderåret 2014
1. majIndsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 for personer,
der har fået tilsendt fortrykt selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne
1. maj Sidste frist for fravalg af fortrykt selvangivelse for indkomståret 2014
1. majAnmodning (tilvalg) om udvidet selvangivelse for indkomståret 2014
1. maj Sidste frist for ændringer til selvangivelsen for indkomståret 2011
(genoptagelse)
7. majIndbetaling af ATP
11. majIndbetaling af A-skat og AM-bidrag
15. maj Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto for indkomståret 2014 (Indskudsåret løber fra 16. maj 2014 til 15. maj 2015)
18. maj Indbetaling af lønsumsafgift for april måned 2015
20. majIndbetaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag (5. rate af 10)
26. majMomsangivelse og betaling af moms for april måned 2015
(månedsafregning)
26. majListeangivelse for EU-salg uden moms i april 2015 (DK-VIES)
1. juniMomsangivelse og betaling af moms for 1. kvartal 2015 (kvartalsafregning)
Restskat 2014
Renteberegning fra 1. januar 2015 til og med betalingsdag bliver beregnet med
4,9 % p.a., KSL § 61 stk. 2 2. Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat
udgør 0,5 % p.a., jfr. KSL § 62 stk. 2 3.
Krisetelefon
Heden & Fjorden har besluttet, at akuthjælp fra socialrådgivere eller de øvrige faglige nøglepersoner i akutberedskabet er gratis. Med krisetelefonen ønsker vi at sikre, at kunder og
deres familier aldrig står i en krise eller en desperat situation uden at kunne få støtte og
rådgivning. Hvis der efter den akutte indsats skal trækkes yderligere på rådgiverne, vil det
være for egen regning.
Ring til krisetelefonen på telefon 9629 6-7-8-9. Her vil du blive viderestillet til en medarbejder, der vil sørge for, at du bliver ringet op af den rette fagperson eller rådgiver.
Redaktionen er afsluttet den 15. april
Birk Centerpark 24 · DK-7400 Herning · Tlf. 9629 6666 · Fax 9629 6601
Nupark 47 · DK-7500 Holstebro · Tlf. 9629 6666 · Fax 9629 6501