denne folder - kompetenceudvikling.dk

Skal MUS bare overstås?
Er MUS blot en hyggesnak uden reelt indhold? Bliver der kun sjældent
fulgt op på samtalerne? Eller kniber det med at få holdt MUS?
Hvis ja, så er der hjælp at hente i overenskomstparternes
Kompetencesekretariat.
Overenskomstparterne har afsat midler til et særligt initiativ, der giver
en række statslige arbejdspladser mulighed for at trække på
Kompetencesekretariatets konsulenter og få ledelsessparring om MUS
af et anerkendt konsulentfirma.
Formålet er at skabe MUS med værdi, så samtalerne bliver et centralt
omdrejningspunkt for arbejdspladsens og den enkeltes udvikling.
Kompetencesekretariatet • [email protected]
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal • 1105 København K • T 33 18 69 69
Det er samtidig et mål at indsamle erfaringer om, hvad der skal til for
at få en effektfuld MUS, så metoderne kan bruges på andre statslige
arbejdspladser.
Hvad går initiativet ud på?
Forudsætningen for en god MUS er, at der er en klar struktur for, hvad
der skal ske før, under og efter MUS’en, og at ledere og medarbejdere
er godt klædt på til samtalen. Ved at gå med i initiativet får I nye øjne
på jeres MUS-proces og ruster ledere og medarbejdere til samtalerne.
Skræddersyet efter jeres behov
Den konkrete indsats hos jer vil blive skræddersyet efter jeres
erfaringer og behov, men følgende elementer vil som udgangspunkt
altid indgå:






Tilbud om servicecheck af jeres MUS-koncept med hjælp fra
Kompetencesekretariatet.
Et kick-off møde om værdien af MUS for ledere og
medarbejdere på jeres arbejdsplads med deltagelse af
Kompetencesekretariatet.
To fælles sessioner for arbejdspladsens ledere om bl.a. den
strategiske brug af MUS, faciliteret af et anerkendt
konsulentfirma.
En fælles session for arbejdspladsens medarbejdere om bl.a.
forberedelse af MUS, faciliteret af Kompetencesekretariatet.
Individuel ledelsescoaching forud for MUS af ca. 5 ledere,
forestået af et anerkendt konsulentfirma.
Evaluering i SU
På alle arbejdspladser vil indsatsen starte med et møde mellem
Kompetencesekretariatet og arbejdspladsens øverste ledelse og
Kompetencesekretariatet • [email protected]
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal • 1105 København K • T 33 18 69 69
medarbejderrepræsentanter, hvor den konkrete indsats vil blive aftalt
nærmere.
Fakta om MUS-initiativet

Alle statslige arbejdspladser, hvis ansatte er omfattet af en
overenskomst mellem Finansministeriet og en CFUorganisation, har mulighed for at deltage.

På hver af de deltagende arbejdspladser ydes der støtte til
individuel ledelsescoaching af ca. 5 ledere. Større
arbejdspladser kan deltage med en enkelt afdeling eller enhed.

Det er gratis at deltage, men det er en forudsætningen, at I
sætter den fornødne tid af og er indstillet på skabe en reel
forandring på jeres arbejdsplads.

Initiativet starter med de første arbejdspladser i foråret 2016,
men løber i hele 2016 og 2017.
Hvorfor initiativet?
Kompetencesekretariatet igangsætter initiativet, fordi de statslige
overenskomstparter har aftalt at sætte særlig fokus på MUS i denne
overenskomstperiode.
Det har de gjort, fordi flere undersøgelser viser, at selv om MUSsamtalerne som regel bliver holdt, så er kvaliteten af samtalerne
begrænset, og ofte bliver der ikke fulgt op på samtalerne.
Set i lyset af, at statens arbejdspladser årligt anvender skønsmæssigt
omkring 155 mio. kr. (omregnet fra timer) på at holde MUS, og der er
indikationer på, at en dårlig MUS er værre end ingen MUS, er det
Kompetencesekretariatet • [email protected]
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal • 1105 København K • T 33 18 69 69
problematisk. Der er derfor god grund til at puste nyt liv i
arbejdspladsens MUS.
Hvordan kommer I med?
Jeres deltagelse skal være godkendt af arbejdspladsens ledelse og
medarbejderrepræsentanter.
For at komme med i initiativet skal I udfylde et enkelt
ansøgningsskema, som I finder på Kompetencesekretariatets
hjemmeside om MUS på www.kompetenceudvikling.dk/ansoeg-omdeltagelse-i-mus-forloeb.
Vi skal have modtaget jeres ansøgning senest den 11. december
2015.
Yderligere information
Se beskrivelsen af grundelementer i MUS-forløbet her
Hvis I har spørgsmål til initiativet, er I velkommen til at kontakte Bent
Gringer på [email protected] (tlf. 4090 6897) eller Julie
Bjerre på [email protected] (tlf. 6182 7026).
Har I i øvrigt brug for inspiration til jeres MUS-proces, så klik ind på
hjemmesiden www.kompetenceudvikling.dk/MUS.
Her finder I bl.a. en række MUS-cases og forskellige MUS-koncepter. I
kan også læse om muligheden for at få et gratis MUS-servicecheck af
Kompetencesekretariatet samt se tips og tricks til, hvad I kan gøre før
og efter MUS for at styrke effekten af samtalen.
KS/10. november 2015
Kompetencesekretariatet • [email protected]
Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal • 1105 København K • T 33 18 69 69