Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress
og relationer i en travl hverdag?
V. autoriseret psykolog
Aida Hougaard Andersen
Undervisning af kirke- og kultur
medarbejdere i Viborg stift
d. 3. juni 2015
1
Disposition
1. Hvad er forskellen på almindelig og usund
stress? Mulige årsager/risikofaktorer
2. Hvordan reagerer vi på den usunde stress?
3. Hvad kan vi gøre for at forebygge?
4. Hvilken betydning har vore relationer og
arbejdsliv i den sammenhæng?
5. Tro / kirken som en udfordring eller
ressource?
6. Mulighed for at stille spørgsmål
1. Hvad er stress?
Statistik
 35.000 danskere er hver dag sygemeldt med
stress
 430.000 har dagligt symptomer på stress
(Institut for Folkesundhed)
•
•
•
•
Biologisk tilgang
Psykologisk tilgang
Sociologisk tilgang
Åndelig/eksistentiel tilgang
3
1. Det firdimensionelle menneske
Krop
Relationer
Psyke / sjæl
Ånd / mening
4
1.Psykologisk stress
Stress er en proces mellem os og vores miljø, som vi vurderer
udfordrer, belaster eller overstiger vores ressourcer
hvilket resulterer i psykologiske og biologiske ændringer, som
kan have stor betydning for vores helbred. (Zachariae, 2003)
Når kravene udfordrer eller overstiger vores ressourcer
Stress
5
1. Hvordan forstå stress?
Akut stress
Situationer hvor min evne til tilpasning udfordres, men jeg er i
stand til at tilpasse mig, enten ved kamp (fjerne truslen)
eller flugt (fjerne mig).
Kronisk stress
Hvis jeg oplever vedvarende trusler eller krav, der overstiger
mine ressourcer, uden at jeg oplever at kunne handle og
ændre på noget (dvs. hverken ”kæmpe” eller ”flygte”)
6
Fig.1 Stressprocessen
Frit efter Zachariae, 2003
Ydre krav: Store livsforandringer,
udfordringer i hverdagen og generelle livsbetingelser
Fortolkning af krav og af egne evner til håndtering af disse krav
Oplevet stress
Ingen stress
Negative følelsesmæssige reaktioner
Risiko for negativ indvirkning på relationer og livsanskuelse
Fysiologiske eller adfærdsmæssige reaktioner
Risiko for fysisk sygdom
Risiko for psykisk sygdom
7
Kirke- og kulturmedarbejderen
Baby
salme
sang
• Stor
berøringsflade
• Mange
Besøgs- forskelligartede
opgaver
Tjeneste • Meningsfyldt
/ café
Mini- / • Mange ydre krav
Konfirmander • Høje indre krav
?
Kirke- og kulturmedarbejderen
Baby
salme
sang
• Stor
berøringsflade
• Mange
Besøgs- forskelligartede
opgaver
Tjeneste • Meningsfyldt
/ café
Mini- / • Mange ydre krav
Konfirmander • Høje indre krav
?
RE – SPEKTERE
Spørgsmål til
overvejelse
• Når du tænker på din hverdag, hvad er så det, der får
lov at afgøre, hvordan du bruger din tid?
• Hvilke værdier ønsker du, skal styre dine valg og den
måde, du bruger din tid på?
 Hvis du lever i modstrid med det, du egentlig ønsker
og vil, er det en kilde til konstant utilfredshed og
stress
12
- Hvis vi konstant
arbejder på vores
livs projekt - i
stedet for at leve
det - er det ikke så
sært, at der er et
stigende antal
mennesker i vores
samfund, der bliver
stressede.
- At se hinanden i
øjnene aktiverer
forbundethed
Gode relationer til
mennesker omkring
os, er noget af det
vigtigste for vores
trivsel
Stress og arbejdsliv
• Arbejdslivet anses af de fleste som den
væsentligste kilde til stress
• PhD- projekt om grunde til sygemeldinger ved
stress: At bruge sig selv og sin personlighed i
arbejdet øger sårbarheden, især hvis
arbejdsmiljøet bliver belastet, eller man ikke
har mulighed for at løse opgaverne
tilfredsstillende
• Når stressen sætter ind, påvirkes
arbejdsevnen hurtigt
Særlige udfordringer for kirke- og
kulturmedarbejdere
• Bruger sig selv i arbejdet
• Opgaverne og mødet med mennesker kræver
stor empati og indlevelse, og udgør dermed
også en risiko for følelsesmæssig udmattelse
• Det kan være svært at måle. Hvornår er nok
nok?
• At sige fra giver dårlig samvittighed og
skyldfølelse
Fig.1 Stressprocessen
Frit efter Zachariae, 2003
Ydre krav: Store livsforandringer,
udfordringer i hverdagen og generelle livsbetingelser
Fortolkning af krav og af egne evner til håndtering af disse krav
Oplevet stress
Ingen stress
Negative følelsesmæssige reaktioner
Risiko for negativ indvirkning på relationer og livsanskuelse
Fysiologiske eller adfærdsmæssige reaktioner
Risiko for fysisk sygdom
Risiko for psykisk sygdom
16
2. Symptomer på stress,
psykologiske kendetegn
Ulyst
Træthed
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Rastløshed,
utålmodighed
Irritabilitet
Angst
Vrede
Lav selvfølelse
Nedsat humoristisk
sans
Følelse af udmattethed
Depression
17
2. Symptomer på stress,
Fysiologiske kendetegn
Hovedpine
Hjertebanken
Brystsmerter
Svedeture
Indre uro
Rysten på hænder
Svimmelhed
Tics
Åndenød
Mavesmerter
Diarré, kvalme
Appetitløshed
Vægttab
Søvnløshed
Hyperventilation
Nedsat seksuel interesse
og potens
Hyppige infektioner
Forværring af evt. kronisk
sygdom
18
2. Symptomer på stress
Adfærdsmæssige kendetegn
Følelseskulde
Uengagerethed
Indesluttethed
Aggressivitet
Kritisk, irritabel
Nedsat præstationsevne
Ubeslutsomhed
Øge brug af stimulanser (kaffe, cigaretter, alkohol)
Medicinmisbrug
Øget sygefravær
19
2. Søg hjælp hvis…



Hvis du oplever flere af symptomerne
eller over længere tid eller i udpræget grad oplever nogle
af symptomerne
Det er altid relevant at gå til egen læge først.
Vær opmærksom på, at symptomer kan skyldes mange
forskellige tilstande. Man skal derfor kunne udelukke
andre årsager fx forhøjet blodtryk inden man kan
konkludere, at det er stress.
Længerevarende stress kan udløse en depression eller en
udbrændthedstilstand – søg altid hjælp hvis du har
mistanke herom!
20
3. Hvordan forebygge stress?
•
•
•
•
•
Hold pauser
Find din balance (søvn, motion)
Tal med venner, familie, kollegaer,
din leder
Justér dine krav
Kend dine symptomer
21
3. Spørgsmål til drøftelse af
stresshåndtering
 Kan I genkende, at det er udfordrende eller
måske sårbart at være i et job, hvor det er et
vilkår, at man skal bruge sig selv som person?
 Tal om jeres erfaringer med at forebygge eller
håndtere den stress, der kan opstå på arbejdet
 Hvilke strategier har virket for jer?
 Er der noget, du gerne vil prioritere højere?
22
4. Relationer og trivsel
• Stress påvirker vore relationer og
relationer påvirker vores stressniveau
• Relationer er vi afhængige af, lever i og er
det, der betyder mest for mennesket, når
man går igennem noget svært i livet.
Utryg
tilknytning
Usundt højt kortisolniveau
Tryg
tilknytning
Sundt kortisolniveau
23
4. Relationer og trivsel
• Adskillige undersøgelser og erfaringer har vist,
at det er de sociale relationer, der er noget af
det vigtigste for, at mennesker kommer videre
i deres liv i forbindelse med udfordringer,
kriser, sygdom osv. De få nære
• Personlig overvejelse: Hvis du tænker på dine
egne nærmeste relationer, plejer du da dem på
den måde, der er naturlig for dig, eller skal de
prioriteres højere?
Relationer, stress og kirken - opsamling
• Relationer er grundlæggende vigtige for vores
trivsel som mennesker, så når vi udfordres i
relationer øges sårbarheden.
• I arbejdet i kirken er man i relationer med
hinanden, med brugerne og de frivillige og skal
samtidig bruge sig selv i arbejdet.
• Vær opmærksomme på
at få sparring og hjælp, hvis
I står med konflikter eller
relationer i jeres arbejde
som af andre grunde er
svære for jer at være i
5. Stress og tro
Risiko- eller beskyttelsesfaktorer i kirkelige
sammenhænge?
• Som alt andet tolker vi også vores oplevelse
af kirken og kristendommen forskelligt
afhængig af bl.a. personlighed, livsbagage,
alder, køn osv.
• Kirken og den kristne tro som krav og en
stressfaktor
• Kirken og den kristne tro som
beskyttelsesfaktor og ressource
26
Hvis man som individ, konstant står
i centrum kan det blive en byrde…
Lige ved siden af tilværelsens centrum,
er der plads til at være et menneske,
som både kan tage ansvar
og lade Gud være Gud
Lena Bergstrôm
Jesus trak sig tilbage for at bede
Gud hvilede på 7.dagen efter skabelsen
Stress og kirken
”Kom til mig alle I, der slider jer
trætte og bærer tunge byrder og
jeg vil give jer hvile” Jesus
At være frem for at gøre
28
En ressource: Barn – ikke tjener
1. Nu må du blot være barn, og ikke tjener.
Nu må du være lille, ikke stor.
Ingen spørger, hvad du synes eller mener.
Det er mig, som skal forsvare mine ord.
En ressource: Barn – ikke tjener
2. Nu må du blot hænge armene langs siden.
Tro ikke, det er dig, der bærer mig!
Tror du, jeg må holdes oppe hele tiden?
Husk nu på, at det er mig, der bærer dig!
En ressource: Barn – ikke tjener
3. Nu må du blot være svag; giv slip på ansvar.
Jeg lever fortsat, selv når du er død.
Det er faren: At du glemmer, du er kostbar,
tænker mest på alle andres sorg og nød.
En ressource: Barn – ikke tjener
4. Nu må du få lov at lytte, ikke tale.
Nu kan du ta imod og ikke gi.
Du kan græde, du kan nævne alt det gale.
Jeg vil holde dig og øse af min fred.
En ressource: Barn – ikke tjener
5. Jeg råber igen, mit barn, jeg opgir aldrig:
Jeg elsker dig, mit barn, jeg elsker dig!
Du er ikke uundværlig som min tjener,
men som barn, mit barn, er du umistelig.
Sølvi H. Hopland 1996. Jens Lomborg 2010
Sange og salmer nr. 657
Hvad kan Agape
tilbyde?
Individuelle,
parsamtaler
• Psykolog, aut. Ole Rabjerg
eller
• Psykolog, aut. Aida H. Andersen gruppesamtaler.
Rådgivning
[email protected]
Undervisning
Supervision
 www.agape.dk
 Medlemsskab
 Temablade, kunstkort mv.
 Kurser
Artikler fx om
stress, brevkasse
mm.
34
Spørgsmål?
35