Kontaktliste Ishøj kommune juni 2015

Borger- og Socialservice
Juni
2015
Kontaktoplysninger for Ishøj og Vallensbæk Kommuner til brug for
samarbejdet med Distriktspsykiatrisk Center Glostrup
Sikre mail skal sendes til [email protected]
Borger- og Socialservice
Afdelingsleder
Tina Lyhne
40 15 83 16
[email protected]
Faglig leder
Psykiatri/misbrug
Psykiatri/misbrug
Psykiatri/misbrug
Psykiatri/misbrug
Annemette Bjørnbak
Stig Bentzen
Eva Holm-Rasmussen
Line Kristine Petersen
Heidi Janz
4357 7821
4357 7805
4357 7820
4357 7819
43577820
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Borger- og Socialservice varetager myndighedsfunktionen (visitation, handleplaner, m.v.) for det specialiserede socialområde
herunder socialpsykiatri og misbrugsbehandling for alle aldersgrupper. Hvis borgerens sagsbehandler er kendt, kan denne
kontaktes direkte. I modsat fald kan koordinatorerne for hhv. dag- og døgntilbudsområdet eller misbrugsområdet kontaktes.
Jobcentret
Koor. ved sindslidelser
Hans Vermehren Jensen
4797 4443
[email protected]
Jobcentret varetager alene den beskæftigelsesrelaterede indsats. Relevant kontrakt med Distriktspsykiatrisk Center kan være
hvis borgeren er i aktivering eller kræver særlig kompensation for at kunne fastholde et arbejde.
Kløverengen / Botilbud
Kløverengen,
Forstander
Anette Rix
3011 7702
[email protected]
Karoline Winther-Lund
Birthe Arendtsen
23 22 90 10
23 28 75 48
[email protected]
[email protected]
Anni Clausen
24 79 13 46
[email protected]
_____________________
Socialpædagogisk
vejlederteam
Leder
Socialpsykiatrien
akutfunktion
Socialpsykiatrien
akutfunktion
Socialpædagogisk vejlederteam er udførende enhed for Ishøj og Vallensbæk kommune herunder opgangsbofællesskabet
Ågården og Strandgården samt værestedet Café Vildtbanehus.
Familiecentret
Alle henvendelser
Hoved nr.
4357 7557
[email protected]
Alle henvendelser til Familiecentret rettes til hoved nr., hvorefter centret selv formidler videre.
Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Telefon 43 57 75 75 Fax 43 57 72 13 [email protected]
www.ishoj.dk Åbningstid: Man./tirs./ons./tors. kl. 10-14, torsdag også kl.15-16.30, fredag kl. 10-13
Ældre borgere,
Ishøj
Ældre borgere,
Vallensbæk
Bestillerfunktionen
4357 7605
Mette Strømberg
4797 4107
Akuttelefonen gælder ved behov for hjemmehjælp, hjælpemidler, madservice, m.v. i forbindelse med udskrivning herunder
efter psykiatrisk behandling. Telefon nr. til Bestillerfunktionen i Ishøj Kommune er alene til brug for hospitaler og praktiserende læger.
2