Vinter 2015/16

Eksamensplan for medicin
Efterårssemesteret 2015
Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015
Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 – pr. 16.09.2015 ændret
eksamensdag for reeksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin
Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat 2009
Studieordning 2012, bacheloruddannelsen
Ordinær eksamen Karakterer
Syge-/re-eksamen
ordinær eksamen
1. semester
Midtvejstest, Basal
humanbiologi og
cellens kemiske
komponenter, skr.,
2 t.
Basal
humanbiologi og
cellens kemiske
komponenter, skr.
4 t.
SMEB12001E
Tidlig
patientkontakt,
mdt.
SMEB12002E
2. semester
Medicinsk celleog vævsbiologi
inklusive excitable
celler, skr. 5 t.
SMEB12004E
Medicinsk genetik,
skr., 2 t.
SMEB12006E
Medicinsk
psykologi og
sundhedspsykologi
skr. 3 t.
SMEB12007E
3. semester
Hoved, hals,
bevægeapparatet
og det perifere
nervesystem, spot
SMEB12008E
Karakterer syge/re-eksamen
Torsdag den 29.
oktober, kl. 9-11
(Ikke obligatorisk)
Mandag den 18.
januar, kl. 9-13
Mandag den 1.
februar
Mandag den 4.
januar – torsdag
den 7. januar
Fredag den 26.
februar, kl. 14-18
Fredag den 11.
marts
Torsdag den 3.
marts
Mandag den 23.
november, kl. 9-14
Mandag den 7.
december
Tirsdag den 23.
februar, kl. 9-14
Tirsdag den 8.
marts
Fredag den 15.
januar, kl. 9-11
Fredag den 29.
januar
Fredag den 4.
marts, kl. 9-11
Fredag den 18.
marts
Fredag den 8.
januar, kl. 9-12
Fredag den 22.
januar
Mandag den 29.
februar, kl. 9-12
Mandag den 14.
marts
Mandag den 2.
november
Tirsdag den 1.
marts
1
Hoved, hals,
bevægeapparatet
og det perifere
nervesystem, mdt
SMEB12008E
Centralnervesyste
mets struktur og
funktion,
skr., 3 t.
SMEB12009E
4. semester
Videnskabsteori,
skr., 3 t.
SMEB12011E
Mave, tarm og
lever, skr. 4 t.
SMEB12027E
Hjerte, kredsløb og
lunger, skr. 4 t.
SMEB12026E
5. semester
Nyrer,
endokrinologi,
blod og
energiomsætning,
skr. 4 t.
SMEB12015E
Immunologi, basal
patologi og basal
farmakologi, skr. 4
t.
SMEB12018E
6. semester
Mikrobiologi og
kliniske
sygdomsenheder,
skr., 6 t.
SMEB12024E
Diagnostiske fag,
skr., 3 t.
SMEB12023E
Mandag den 9.
november til
mandag den 16.
november
Torsdag den 3.
marts
Onsdag den 6.
januar, kl. 9-12
Onsdag den 20.
januar
Onsdag den 24.
februar, kl. 9-12
Onsdag den 9.
marts
Tirsdag den 15.
september, kl. 9-12
Tirsdag den 6.
oktober
Tirsdag den 15.
marts
Torsdag den 7.
januar, kl. 9-13
Torsdag den 21.
januar
Tirsdag den 23.
februar, kl. 17.3020.30
Torsdag d. 25.
februar, kl. 15-19
Onsdag den 13.
januar, kl. 14-18
Onsdag den 27.
januar
Onsdag den 2.
marts, kl. 9-13
Onsdag den 16.
marts
Onsdag den 28.
oktober, kl. 9-13
Onsdag den 11.
november
Mandag den 22.
februar, kl. 9-13
Mandag den 7.
marts
Torsdag den 14.
januar, kl. 12-16
Torsdag den 28.
januar
Fredag den 26.
februar, kl. 9-13
Fredag den 11.
marts
Torsdag den 3.
december, kl. 9-15
Torsdag den 17.
december
Torsdag den 25.
februar, kl. 9-15
Torsdag den 10.
marts
Fredag den 15.
januar, kl. 12-15
Fredag den 29.
januar
Onsdag den 24.
februar, kl. 9-12
Onsdag den 9.
marts
Studieordning 2006, bacheloruddannelsen
Ordinær eksamen Karakterer
Syge-/re-eksamen
ordinær eksamen
Torsdag d. 10.
marts
Karakterer syge/re-eksamen
6. semester
2
Kliniske
sygdomsenheder
og miljømedicin,
skr., 6 t.
SMEA06020E
Torsdag den 3.
december, kl. 9-15
(samtidig med
2012-ordningen)
Torsdag den 17.
december
Torsdag den 25.
februar, kl. 9-15
(samtidig med
2012-ordningen)
Studieordning 2015, kandidatuddannelsen
Ordinær eksamen Karakterer
Syge-/re-eksamen
ordinær eksamen
1. semester kandidat
Eksamen i
Onsdag den 30.
Onsdag den 24.
grundlæggende
september – fredag
februar – fredag
klinik, mdt.
den 2. oktober
den 26. februar
SMEA15011E
Onsdag den 11.
november – fredag
den 13. november
Mandag den 4.
januar – onsdag
den 6. januar
Eksamen i intern
Lørdag den 16.
Mandag den 1.
Tirsdag den 1.
medicin og kirurgi, januar, kl. 9-15
februar
marts, kl. 9-15
skr., 6 t.
SMEA15012E
Studieordning 2009, kandidatuddannelsen
Ordinær eksamen Karakterer
Syge-/re-eksamen
ordinær eksamen
1. semester kandidat
Klinisk
Mandag den 11.
Onsdag den 24.
introduktion, intern januar – fredag den
februar – fredag
medicin og kirurgi 15. januar
den 26. februar
mdt.
SMEA09003E
2. semester kandidat
Kliniske
Tirsdag den 12.
Tirsdag den 26.
Tirsdag den 1.
sygdomsenheder
januar, kl. 9-15
januar
marts, kl. 9-15
og arbejdsmedicin,
skr., 6 t.
SMEA09007E
3. semester kandidat
OSCE i intern
Torsdag den 14.
Torsdag den 28.
Onsdag den 2.
medicin, kirurgi,
januar
januar
marts
anæstesiologi,
forordningslære og
diagnostiske
Torsdag den 10.
marts
Karakterer syge/re-eksamen
Tirsdag den 15.
marts
Karakterer syge/re-eksamen
Tirsdag den 15.
marts
Onsdag den 16.
marts
3
specialer, mdt./skr.
SMEA09011E
Medicin, kirurgi,
Tirsdag den 19.
patologi,
januar, kl. 9-15
farmakologi og
anæstesiologi, skr.
6 t.
SMEA09008E
Medicinsk
Fredag den 11.
sociologi skr., 3 t.
september, kl. 9-12
SMEA09004E
4. semester, kandidat
Neurologi,
Mandag den 4.
neurokirurgi og
januar til fredag
psykiatri inklusive
den 8. januar
børne- og
ungdomspsykiatri,
mdt.
SMEA09009E
Klinisk
socialmedicin, mdt.
SMEA09012E
Retsmedicin, skr., 2
t.
SMEA09005E
Fredag den 9.
oktober
Fredag den 6.
november
Fredag den 4.
december
Lørdag den 23.
januar, kl. 9-11
5. semester, kandidat
Dermato-venerologi, Mandag den 30.
mdt.
november – fredag
SMEA09018E
den 11. december
(dansk) +
SMEA09019E
(engelsk)
Oftalmologi, mdt.
SMEA09010E
(dansk) +
SMEA09013E
(engelsk)
Mandag den 30.
november – fredag
den 11. december
Oto-rhinolaryngologi, mdt
SMEA09015E
(dansk) +
SMEA09017E
(engelsk)
Mandag den 30.
november – fredag
den 11. december
Tirsdag den 2.
februar
Onsdag den 24.
februar, kl. 9-15
Onsdag den 9.
marts
Fredag den 2.
oktober
Fredag den 19.
februar, kl. 9-12
Fredag den 11.
marts
Mandag 29.
februar
(afholdes på 1
hospital)
Torsdag den 3.
marts
Mandag den 8.
februar
Tirsdag den 1.
marts, kl. 9-11
Tirsdag den 15.
marts
Mandag den 22.
februar – onsdag
den 24. februar
(syge- reeksamen
afholdes på 1
hospital)
Mandag den 22.
februar – onsdag
den 24. februar
(syge- reeksamen
afholdes på 1
hospital)
Mandag den 22.
februar – onsdag
den 24. februar
(syge- reeksamen
afholdes på 1
hospital)
6. semester, kandidat
4
Almen medicin,
mdt.
SMEA09014E
Pædiatri, mdt
SMEA09016E.
Gynækologi og
obstetrik, mdt.
SMEA09020E
Akut patient, mdt.
SMEA09021E
17.-18. september
22.-23. oktober
26.-27. november
8. og 11. januar
17.-18. september
22.-23. oktober
26.-27. november
7.-8. januar
17.-18. september
22.-23. oktober
26.-27. november
7.-8. januar
14.-18. september
20.-23. oktober
23.-27. november
4.-8. januar
Torsdag den 14.
januar
Mandag den 11.
januar
Tirsdag den 12.
januar
Tirsdag den 12.
januar
Der afholdes lægeløfte fredag den 29. januar 2016.
Eksamener for udenlandske læger
OSCE for udenlandske læger
Onsdag den 18. november
Skriftlig eksamen for udenlandske læger
Torsdag den 19. november
5