179730 - UC Viden

- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
FOR PROJEKT
MARSELISBORG | GYMNASIUM
PROJEKT FORSLAG
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
DISPOTIONS FORSLAG:
PLANCHER
UDLEVERET MATERIALE
GEOMETRI
DOKUMENTATION
ENTREPRISEFORM
PLANCHER
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
DISPOTIONS FORSLAG:
PLANCHER
UDLEVERET MATERIALE
GEOMETRI
DOKUMENTATION
ENTREPRISEFORM
PRÆSENTATIONS MAPPE
BYGGEPROGRAM
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
DISPOTIONS FORSLAG:
PLANCHER
UDLEVERET MATERIALE
GEOMETRI
DOKUMENTATION
ENTREPRISEFORM
FACADER
SNIT
PLANER
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
DISPOTIONS FORSLAG:
PLANCHER
UDLEVERET MATERIALE
GEOMETRI
DOKUMENTATION
ENTREPRISEFORM
AFKRYDSNINGS SKEMA
BYGHERRE ACCEPT
AFTALEFORMULAR
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
YDELSESSPECIFIKATIONER
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
DISPOTIONS FORSLAG:
PLANCHER
UDLEVERET MATERIALE
ENTERPRISEFORM:
GEOMETRI
PROJEKTET OMHANDLENDE MARSELIESBORG GYMNAISUM ER
OPBRINDELIGT UDBUDT SOM TOTALENTERPRISE, ALTSÅ
OMHANDLENDE ABT93, MEN I DETTE SKOLE-EKSEMPEL HVOR JEG VIL
VARETAGE PROJEKTERINGEN AF PROJEKTET, ER ENTERPRISEFORMEN
HOVEDENTERPRISE, ALTSÅ AB92:
DOKUMENTATION
ENTREPRISEFORM
BH
ABR 89
BR
BH
ABR 89
TE
ABR 89
UE
UE
ABR 89
HE
R
AB92
UE
BR
AB92
ABT93
R
ABR 89
AB92
UE
UE
UE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
UE
UE
UE
UE
UR
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- ANVENDELSES
KATEGORIER 1. SAL
- BRANDPLAN
1. SAL
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- ANVENDELSES
KATEGORIER STUEN
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- BRAND
- BRANDPLAN
STUEN
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- VENTILATIONS
UDREGNING
- VENTILATIONS PLAN 1 SAL
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- VENTILATIONS PLAN STUEN
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- VENTILATIONS
PRINCIP
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- AKUSTIKPLAN 1. SAL
- AKUSTIKPLAN STUEN
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- LOFTER
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- EFTERKLANGSBEREGNING
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- YDERVÆG
- KRAV FRA AARHUS KOMMUNE
- MULIGHED FOR SOLCELLER
- PLANLÆGNING
- VARMT TAG
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- TERRÆN DÆK
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DET AFSTIVENDE
SYSTEM
- DÆK PLAN
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- DET BÆRRENDE HOVED
SYSTEM
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- STATIK PLAN
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- TRAPPE ANALYSE
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- TRAPPE LIFT
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- UDENDØRES LIFT
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
1 SALS PLAN
SITUATIONS PLAN
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
STUE PLAN
BELIGGENHEDS PLAN
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
FUNDAMENTS PLAN
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
NORD & ØST FACADER
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SYD & VEST FACADER
SAGSMAPPE
SNIT AA & BB
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
-
- MURKRONE
GLASFACADE 1
MURKRONE /
TEGLVÆG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- MURKRONE
GLASFACADE 2
-
GLASFACADE /
TERRÆN
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- FLUGTVEJSDØR I
GLASFACADE
-
- ØKONOMI
FALDOPBYGNING
TOILETTER
- SOKKEL
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
NIVEAUER I
ATRIUMMET
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- H5_A01 MURKRONE TEGLMUR
- H5_A05 GLASFACADE
OVER KANITNEN
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- H5_A04 SVALEGANG
OVER KANITNEN
- H5_A02 MURKRONE
GLASFACADE
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- H5_A07 OVENLYS
VINDUE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- H5_A08 FLUGTVEJSDØR
I GLASFACADE
- H5_A03 GLASFACADE
TERRÆN
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- H5_A11 FORSKUDTE
NIVEAUER ATRIUM
- H5_A10 GULVAFLØB
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- H5_A06 FUNDAMENT
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
FORSKUDTE NIVEAUER
ATRIUM MED DRÆN
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- SCHÜCO
- BYGHERRE ACCEPT
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- UNDERGRÅDGIVER
AFTALE
- ABEO
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- AFKRYDSNINGSSKEMA
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- BIPS A104
- TEGNINGS LISTE
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- DOKUMENT LISTE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- TYPEKODNING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
- JOURNAL KORT
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- PERSONLIG PLANLÆGNING LISTE
- PERSONLIG PLANLÆGNING
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
- TEORETISK PLANLÆGNING
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AKTIVITETS LISTE
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- VINDUES SKEMA
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- MÆNGDER
- ØKONOMI
- VÆGSKEMA
SAGSMAPPE
- DØRSKEMA
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- DÆK SKEMA
- RUM SKEMA
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
PROJEKT FORSLAG:
OPSTART & ANALYSER
- BRAND
- VENTILATION
- AKUSTIK
- ENERGI
- STATIK
- INDRETNING/TILGÆNGELIGHED
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER & SNIT
- DETALJER
- DETALJER SKITSER
- DETALJER TAG
- UDDYBET
PRISOVERSLAG
- TEGNESTUE
ØKONOMI
- DETALJER VÆG/FUNDAMENT
BPS
- AFTALE
- DOKUMENT HÅNDTERING
- JOURNALKORT
- PLANLÆGNING
- HONORAR
BEREGNING
- SUCCESSIV
KALKULATION
- MÆNGDER
- ØKONOMI
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
- I01_05.01_N01
BRANDPLAN STUEN
- H1_B04 STUEPLAN
- I01_05.01_N02
BRANDPLAN 1.SAL
- H1_B05 1. SALS PLAN
- H1 B01 SITUATIONS PLAN
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
- H2_B01 NORD
- H2_B03 SYD
- H2_B02 ØST
- H2_B04 VEST
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
H3_B01 SNIT AA
H3_B02 SNIT BB
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
- AKTIVITETS LISTE
- HONORAR BEREGNING FORPROJEKT
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
- AARHUS KOMMUNE
SAGSMAPPE
- ENERGI RAPPORT
- NØGLE TAL MED SOLCELLER
ENERGI
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- NØGLE TAL UDEN SOLCELLER
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
FOR PROJEKT:
GEOMETRI
- PLANTEGNINGER
- FACADER
- SNIT
BPS
ENERGI
ANSØGNINGER
FULDMAGT
ANSØGNING OM
BYGGETILLADELSE
SAGSMAPPE
DISPENSATIONS ANSØGNING
NICOLAI GAARDAHL DYHM
ANMELDELSE OM PÅBEGYNDT ARBEJDE
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- H1_C14 BYGGEPLADS
TEGNING
- H1_C05 1. SALS PLAN
- H1_C03 TAG PLAN
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- H3_C02 SNIT BB
- H3_C01 SNIT AA
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- H5_C01 MURKRONE
TEGL FACADE
- H5_C07 OVENLYS
VINDUE
- H5_C02 MURKRONE
GLASFACADE
- H5_C05 GLASFACADE &
TAG OVER KANTINEN
- H5_C04 SVALEGANG
OVER KANTINEN
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- HOVEDTIDSPLAN
- JURIDISK TIDSLINJE
- AKTIVITETS LISTE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- BYGGESAGS BESKRIVELSE
- ARBEJDS BESKRIVELSE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- PSS
- BEREDSKABSPLAN
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- TILBUDSLISTE
- UDBUDS ANNONCE
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- UDBUDSBREV
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- AB92 NOTE
- ENTERPRISE
KONTRAKT
- ENTREPRENØR
GARANTI
SAGSMAPPE
- TRO & LOVE - ERKLÆRING
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- TJEKLISTE
- KS DETALJE H5_C01
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
- KS DETALJE H5_C02
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
PROJEKT FORSLAG
FOR PROJEKT
HOVED PROJEKT:
GEOMETRI
- PLAN
- SNIT
- DETALJER
BPS
- PLANLÆGNING
- BESKRIVELSER
- UDBUD
- KONTRAHERING
- KVALITETS SIKRING
- ØKONOMI
EVALUERING
- HONORAR HOVEDPROJEKT
- HONORAR NØGLETAL
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT
- AFSLUTTENDE EKSAMEN AUGUST | 2015
DISPOTIONS FORSLAG
FOR PROJEKT
MARSELISBORG | GYMNASIUM
PROJEKT FORSLAG
EVALUERING AF PROJEKTET
SAGSMAPPE
NICOLAI GAARDAHL DYHM
HOVED PROJEKT