Praktiske oplysninger Fur Værd at opleve

1
Lille Knudshoved. Furs vestligste punkt er Lille
Knudshoved. Fra toppen af skrænten er udsigten mod
Mors og Salling uovertruffen.
2
Knudeklinterne. På nordsiden af Fur ligger Knudeklinterne - de mest imponerende molerklinter på Fur.
På en strækning over 600 meter kan du se, hvordan
moler og askelag er presset sammen i flager og folder.
3
4
5
Møllehøj. Øst for Stisagervej ligger Møllehøj,
en velbevaret storhøj, der blev fundet i 1997. Midt i
højen fandtes spor af et godt 4.500 år gammelt
træbygget gravkammer og fundamentsgrøfterne til to
stubmøller fra middelalderen.
Den røde sten. Med fødderne solidt plantet i Limfjordens vandkant står den rustrøde sandstensklippe
”Den røde sten”. Når vandet rammer overfladen, ruster
jernforbindelser i stenen, hvilket giver den røde farve.
Rødstenen. I bunden af en lang smeltevandsdal ligger ”Rødstenen”, der som sin tvilling ved kysten (nr. 4)
består af smeltevandssand og -grus, kittet sammen af
jernforbindelser, der er vasket ud af moleret. Rødsten er
dog grå af laver og kaldes ofte for Gråsten.
6
Fur Museum. Det spændende museum fortæller
historien om moleret, fossilerne og furboernes historier.
Museets samling af fossiler er intet mindre end unik.
7
Langstedhuller. På nordkysten ligger Langstedhuller, der er et af de mest naturskønne områder på Fur.
Hullerne er erosionsslugter formet af strømmende
vand efter sidste istid.
8
Gammelhavn. Fra 1911 til 1956 var Gammelhavn
furboernes livsnerve til fastlandet. Da havnen sandede
til, rykkede fiskerne til havnen i Stenøre. I det røde bundgarnshus er der indrettet en udstilling.
9
10
Stendal Graven og Bispehuen. Stendal Graven
er øens største molergrav. Her er gode muligheder for
at finde fossiler. Som en del af landskabets efterbehandling er en spektakulær søjle af foldet moler blevet efterladt tæt ved Rødstenvej. Dens form har inspireret til
navnet Bispehuen.
Stendal Høje. Bronzealdergravhøjene Stendal Høje
troner 76 meter over Limfjordens overflade og er dermed øens højeste punkt. Fra toppen er der udsigt over
Fur, Livø, Mors, Thy, Salling og Himmerland.
Praktiske oplysninger
Fur ligger i Limfjorden umiddelbart nord for Salling og er
22 km2. Nordfur er opbygget af aske og moler. Moleret består af døde kiselalger, der for 55 millioner år siden i enorme
mængder blev aflejret i lag skiftevis med lag af aske fra
vulkanudbrud. Moleret anvendes bl.a. til isoleringsmateriale.
Fur
Beplantning: Birk, skovfyr, rødel, gråpil, eg, hyben, havtorn,
vild kamille, nikkende kodriver m.fl.
Dyreliv: Rådyr, lækat, hare, spættet sæl, perlemorsommerfugl, randøjer, fasan, rødben, strandskade m.fl.
For at komme til Fur skal du tage færgen fra Branden
til Stenøre. Færgelejet ligger for enden af sekundærrute 551.
Midttrafiks Rute 420 kører mellem Skive og Stenøre.
Løse hunde er ikke tilladt.
Dele af Nordfur kan være svært tilgængelige for
kørestolsbrugere og gangbesværede.
Der findes 3 afmærkede cykelruter på Fur. Rutekort kan
købes i Fursund Turistinfo ved Fur Havn.”
Der er offentlige toiletter ved Langstedhuller,
Emmelstenhus og Østklinten.
Der er to primitive overnatningspladser på øen.
Alternativt kan besøgende bruge Fur Camping.
Strandene på Fur er generelt gode at bade fra.
Om sommeren udlægges badebroer ved Færker Odde
og Fur Bådelaug.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide for Fur på
www.nst.dk/fur
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
Fur
www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
067-2015. Grafisk tilrettelægning og kort: Parabole. Foto: Torben Bøgeskov. Tryk: Rosendahls a/s. Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke Svanen. Licensnr. 5041 0457
Værd at opleve
Røverstuen
Livø Bredning
Langst
Lundhaven
5
9
Jep
Jensens
Skov
65
55
en
se
sV
ej
eJ
j
ve
er
Pikhede
Hellesmind
Vojel
Kær
Engelst
10
20
25
10
5
15
Dalager
5
30
tvej
Engels
Tråen
Trap
Ans
hed
Engelstør Odde
Kønsborg
j
gerve
evej
område
15
Molerværk
Blega
Knud
Sommerhus-
20
evej
j
Færker Vig
25
Hellesminde
35
deve
40
35
5
40
Råkil
50
Færker Hede
30
B e tt
Emmelstenvej
50
Anshede
Stendal
Høje
lag
65
60
45
10
Lille
Odinshøj
Kærhale
60
45
Lille Knudshoved
Springbakke
Da
Hwistelstow
Manhøje
Holmen
Kønsbo
Bette
Jenses
Hyw
Faskær
55
70
65
ej
dv
ste
ng
rgvej
Bispehuen
10
Raakilde
Molerværk
Morten
Thiise
Eskilshøj
La
Gammelgårdsv
ej
Lisehøj
Rødste
nve
j
Kæ
Råkilde rvej
2
Emmelstenhus
Smediehøje
70
Fyrtårn
Store
Knudshoved
1
Færkeroddevej
Rødsten
Kn
Knuden
dvej
Sommerhusområde
4
Emmelsten
rne
udeklinte
Færker Odde
Ulste
7
Den Røde Sten
Svenskehulen
Livø Bredning
r
edhulle
Østklinten
eve
j
Debel
Vojel
Vig
Lejrskole
15
Hvirp
Sommerhus-
vej
område
Kol
dkil
de
Ma
Madsbad
ds
ba
Fur
Museum
dv
ej
6
Timmose Odde
Boa
gerv
ej
Skole
8
Fur K
irkeve
3
Vidkær
Stisag
ervej
j
Fur
Kirke
Signaturforklaring
Møllehøj
Sunde
vej
Gammelhavn
Sønd
50
Stenøre
ergård
evej
Søndergårde
Turistkontor
Stenøreodde
Fur Sund
Sønderhede
e
Bilfærg
Steder i landskabet – Diatoméer
Udsigten fra toppen af Knudeklinterne har
inspireret Realdania til projektet ”Diatoméer”.
Projektet er en del af initiativet ”Steder i landskabet”, hvor enkle arkitektoniske indgreb
skal højne oplevelsen af naturen forskellige
steder i landet. Kiselalgerne (diatoméerne)
på Fur har givet idéen til 3 udsigtsplatforme
udført i cortenstål.
Projektet på Fur er gennemført af Realdania
i samarbejde med bl.a. Fur Bryghus.
Nederby
Stisager
Koldkilde
1ha
0
Grønner Odde
1 km
Fur Sund
Branden
Offentlig vej/adgangsvej
Øvrig vej
Sti
Vækstgrænse
Dige
Højdekurve med højdeangivelse
Skrænter
Bæk/grøft
Molergrav
Løvskov
Nåleskov
Eng
Overdrev
Hede
Mose
Bebygget område
Have
Omkringliggende arealer
Sø
Skov, privatejet
Hede, privatejet
Mose, privatejet
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Parkering
Campingplads
Seværdighed
Offentlig badestrand
Primitiv overnatningsplads
Shelter
Toilet
Gravhøj/langdysse
”Diatomé”
Udsigtspunkt
Vandreruter, afmærkede