SONOS PLAYBAR Product Guide

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.
Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk,
herunder, men ikke begrænset til fotokopiering, optagelse, informationsadgangssystemer eller computernetværk, uden skriftlig
tilladelse fra Sonos, Inc:
Sonos og alle øvrige Sonos-produktnavne og -slogans er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sonos, Inc.
Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
Sonos-produkter kan være beskyttet at et eller flere patenter. Vores patent-for-produkt-oplysninger findes her:
sonos.com/legal/patents
iPhone®, iPod®, iPad® og iTunes® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Android® er et varemærke tilhørende Google Inc.
JAWS er et registreret varemærke tilhørende Freedom Scientific, Inc i USA og andre lande.
Growl-software er copyright tilhørende The Growl Project 2004-2012
Sonos anvender MSNTP-software, som blev udviklet af N.M. Maclaren ved University of Cambridge.
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive ejere.
oktober 2015
© 2004-2015 Sonos, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Sonos PLAYBAR®
Fyld ethvert rum med komplet HiFi-biograflyd og stream hele verdens musik trådløst via én brugervenlig
afspiller.
• Sofistikeret konstruktion med 9 højttalerenheder
• Tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alt, der er tilsluttet tv’et, herunder set-top-bokse
og spillekonsoller
• Kan placeres på et tv-bord eller monteres vandret over eller under tv'et
• Kompatibel med Dolby® Digital og stereo
Det tager kun et par minutter at få PLAYBAR tilsluttet og aktiveret – gå til side 1 for at komme i gang. Når du
har foretaget konfigurationen, kan du til hver en tid tilføje yderligere Sonos-komponenter.
Bemærk:Én Sonos-komponent skal være tilsluttet din bredbåndsrouter. Hvis din
PLAYBAR ikke skal placeres i nærheden af din router, kan du slutte en Sonos
BRIDGE™ eller enhver Sonos-afspiller (købt separat) til routeren i stedet.
Æsken indeholder
•
•
•
•
•
•
Sonos PLAYBAR
Lysnetledning
1,5 m optisk TOSLINK-lydkabel
Ethernet-kabel
Lynstartsvejledning
Hæfte med vigtige produktoplysninger
2
Produktguide
Hvad kræves der?
Krav til dit tv
PLAYBAR'en er kompatibel med ethvert tv, der har en optisk digital lydudgang.
Krav til hjemmenetværk
Bemærk:Dit netværk skal have en internetforbindelse med høj hastighed, da
Sonos-systemet er konstrueret til at opdatere softwaren gratis online. Dit Sonossystem skal være registreret for at modtage disse opdateringer, så sørg for at
registrere dig under konfigurationsprocessen. Vi deler ikke din e-mail-adresse
med andre firmaer.
• Et DSL-/kabelmodem med høj hastighed eller en bredbåndsforbindelse baseret på optisk fiber for at
sikre korrekt afspilning af internetbaserede musiktjenester. (Hvis din internetudbyder kun tilbyder internet
via satellit, kan du opleve problemer med afspilning på grund af svingende downloadhastigheder.)
• Hvis dit modem ikke er en kombineret modem/router, og du vil anvende Sonos' automatiske onlineopdateringer eller streame musik fra en internetbaseret musiktjeneste, skal du installere en router i dit
hjemmenetværk. Hvis du ikke har en router, skal du anskaffe og installere en, før du gå videre. Hvis du
vil anvende Sonos-controller-app'en på en Android™- eller iOS-enhed, eller hvis du konfigurerer Sonos
trådløst, skal du bruge en trådløs router. Besøg vores websted på http://faq.sonos.com/apps og få flere
oplysninger.
Bemærk:Sonos kommunikerer over et 2,4 GHz-hjemmenetværk, som
understøtter den trådløse standard 802.11 b/g/n. 5 GHz-netværk understøttes ikke
i en komplet trådløs Sonos-konfiguration.
• Slut en Sonos BRIDGE, BOOST™ eller afspiller til din router, hvis:
• Du har et større hus, hvor den trådløse dækning ikke er pålidelig, og du ønsker at forstærke det
trådløse signal for dit Sonos-system.
• Dit trådløse netværk er allerede meget belastet med streaming af video, spil og websurfing, og du vil
etablere et separat trådløst netværk dedikeret til dine Sonos-højttalere.
• Dit netværk anvender udelukkende 5 GHz (kan ikke ændres til 2,4 GHz).
• For at få det bedste resultat skal du forbinde den computer eller det NAS-drev, som indeholder din
personlige samling af musik, til dit hjemmenetværks router via et Ethernetkabel.
Sonos PLAYBAR
3
Før du starter
Før installation af din Sonos PLAYBAR skal du sørge for, at alle eksterne komponenter, som f.eks. din set-topboks, dvd-afspiller, osv., er sluttet direkte til dit tv.
Hvis du har en eksisterende hjemmebiograf eller surround sound-udstyr, skal du koble det fra dit tv.
4
Produktguide
PLAYBAR-forside
Bemærk: Gitterdugen kan ikke afmonteres. Forsøg på afmontering kan beskadige din PLAYBAR.
Afspil/Pause
Skifter mellem afspilning og midlertidig afbrydelse af lyden.
• Mens tv'et er tændt, skal du trykke én gang for midlertidigt at
afbryde lyden
• Mens tv'et er slukket, skal du trykke én gang for at genstarte
musikkilden, som var i brug før tv-lyden. Tryk to gange for springe
til næste musiknummer ((hvis relevant for den valgte musikkilde)
Indikatorlys
Angiver din PLAYBAR's status.
Når PLAYBAR'en fungerer normalt, lyser lysdioden hvidt. Hvis du vil,
kan du justere denne indstilling, så det hvide lys ikke vises. Se flere
oplysninger under “Hvidt statuslys” på side 14.
Se http://faq.sonos.com/led for en komplet liste med
statusindikationer.
Lydstyrke op (+)
Lydstyrke ned (-)
Tryk på disse knapper for at tilpasse lydstyrken op og ned.
5
Sonos PLAYBAR
Infrarøde sensorer (IR)/Signallys
IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen.
Når PLAYBAR'en modtager en lydstyrke- eller dæmp-kommando,
vises IR-signalet kortvarigt. Hvis du vil, kan du justere denne indstilling,
så lyset aldrig vises. Se flere oplysninger under “IR-signallampe” på
side 14.
PLAYBAR-bagside
Ethernet-porte (2)
Du kan anvende et Ethernet-kabel for tilslutning mellem PLAYBAR'en
og dit netværk.
Digital lydindgang (optisk)
Anvend et optisk lydkabel (medfølger) til at slutte din Sonos PLAYBAR's
digitale lydindgang til dit tv's optiske lydudgang. Pas på ikke at bukke
eller sno kablet.
PLAYBAR's digitale lydindgang og
enden af det optiske kabel er “Dformede” – Sørg for at rette dem ind
med hinanden, så de sidder korrekt.
6
Produktguide
Vekselstrøm (lysnet)-indgang
Brug det medfølgende lysnetkabel for tilslutning til stikkontakten
(garantien bortfalder ved anvendelse af en uoriginal lysnetledning).
Kontrollér, at du bruger det korrekte netstik, der anvendes i dit land.
Tryk lysnetkablet godt fast i PLAYBAR'en, indtil den flugter med
overfladen.
IR-repeater
Lader kommandoerne fra din fjernbetjening nå dit tv, hvis PLAYBAR'en
er placeret foran tv'et. Denne indstilling er som standard aktiveret, men
kan deaktiveres. Se flere oplysninger under “IR-repeater” på side 14.
Valg af placering
PLAYBAR'ens fleksible konstruktion tillader placering i flere retninger. Du kan vægmontere den over eller
under dit tv eller placere den på et bord. Se retningslinjerne herunder for flere oplysninger.
Bord
• Læg PLAYBAR'en vandret og hvilende på dens fødder.
• Undgå at placere den lodret eller stående på siden.
• For at bevare lydkvaliteten skal du sørge for at tilslutningspanelet vender mod tv'et – Sonos-logoet skal
være nærmest tv'et.
• Der er ingen placeringsbegrænsninger mellem tv'et og PLAYBAR'en, så længe tv'ets IR ikke blokeres.
PLAYBAR'ens IR-repeater er konstrueret til en afstand på mindst 50 mm , men kan muligvis fungere på
kortere afstand.
Sonos PLAYBAR
7
• Undgå at placere PLAYBAR'en i et skab eller på en lukket hylde. Begge ender af PLAYBAR'en skal være
mindst 30 cm fra væggen eller andre hindringer.
Vægmontering
PLAYBAR'en kan monteres over eller under dit tv via PLAYBAR'ens vægmonteringssæt (købes separat). Se
side 20 for en detaljeret vejledning i vægmontering.
Konfiguration af PLAYBAR'en
PLAYBAR'en er kompatibel med Sonos software version 4.0 eller nyere. Hvis du føjer PLAYBAR'en til et
eksisterende Sonos-system, skal du sørge for at søge efter softwareopdateringer, inden du føjer PLAYBAR'en
til dit Sonos-system.
1. Pak forsigtigt indholdet af pakken ud.
2. Vælg en placering til din PLAYBAR. Se “Valg af placering” på side 5 for hjælp til dette trin.
3. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.
8
Produktguide
4. Tilslut det optiske lydkabel (medfølger) mellem dit tv's digitale lydudgang (optisk) og PLAYBAR'ens
digitale lydindgang (optisk), og pas på ikke at bukke eller sno kablet. PLAYBAR's digitale lydindgang og
enden af det optiske kabel er “D-formede” – Sørg for at rette dem ind med hinanden, så de sidder
korrekt.
VIGTIGT: Sørg for at afmontere
beskyttelseshætterne fra hver
ende af det medfølgende optiske
lydkabel, før det forbindes.
5. Fastgør lysnetkablet til PLAYBAR'en, og tænd for strømmen. Sørg for at trykke lysnetledningen godt ind i
PLAYBAR'en, indtil den flugter med overfladen.
Indikatorlyset på enhedens højre side begynder at blinke hvidt.
9
Sonos PLAYBAR
6. (VALGFRIT) Hvis du konfigurerer din PLAYBAR med en SUB og/eller surroundhøjttalere, skal du placere
dem i rummet og tilslutte strøm.
Har du købt en Sonos SUB, skal du placere
SUB'en, hvor den passer bedst i rummet –
stående eller fladt liggende. Du kan placere
den i et hjørne, mod væggen eller bag, under
eller ved siden af ethvert møbel på enhver type
gulvoverflade.
Har du købt Sonos PLAY:1 or PLAY:3 surround-højttalere, skal
du placere højttalerne på venstre og højre side af din primære
lytteposition, på linje med eller bag denne position. De kan
enten placeres vandret eller lodret, men sørg for, at begge
højttalere er placeret ens.
Bemærk:PLAYBAR-hjemmebiografkonfiguration med udvidelsesmuligheder
Para una experiencia de centro de entretenimiento doméstico 3.1 , vincule un SUB
con su PLAYBAR.
Para una experiencia de centro de entretenimiento doméstico 5.0, vincule un par
de altavoces PLAY:1 o PLAY:3 con su PLAYBAR.
Para una experiencia de centro de entretenimiento doméstico 5.1, vincule un SUB
y un par de altavoces PLAY:1 o PLAY:3 con su PLAYBAR.
10
Produktguide
7. Med en håndholdt Sonos-controller (herunder iPad®, iPhone®, iPod touch®, Android®-smartphone eller
tablet, Kindle Fire™) skal du åbne app'en og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere dit Sonossystem.
Hvis du ikke har en Sonos-controller-app installeret, kan du downloade den fra din enheds app store.
Bemærk:Sonos anbefaler, at du ikke anvender Sonos-controlleren til Mac eller pc
til konfiguration af din PLAYBAR.
Såfremt du konfigurerer et nyt Sonos-system, skal du, når du bliver bedt om det, tilføje dine Sonoskomponenter i denne rækkefølge:
a. Har du sluttet et Sonos-produkt til din router, skal du tilføje den først.
b. Tilføj PLAYBAR'en (hvis dette ikke er den komponent, der er tilsluttet din router).
c. Tilføj øvrige Sonos-komponenter, du har købt.
Hvis du føjer komponenter til et eksisterende Sonos-system:
a. Søg først efter softwareopdateringer – PLAYBAR'en er kompatibel med Sonos-softwareversion 4.0
eller senere.
b. Føj PLAYBAR'en til dit Sonos-system ved at vælge Tilføj en afspiller eller SUB fra menuen
Indstillinger på en håndholdt controller.
c. Tilføj øvrige Sonos-komponenter, du har købt.
Du vil evt. blive bedt om at opdatere Sonos-komponenter, efter du har føjet dem til dit Sonos-system.
Tykke vægge, 2,4 GHz-trådløse telefoner eller tilstedeværelsen af andre trådløse enheder kan forstyrre
eller blokere de trådløse signaler fra dit Sonos-system. Hvis du oplever problemer efter placering af et
Sonos-produkt, kan du prøve en eller flere af følgende løsninger – flyt Sonos-produktet, skift den trådløse
kanal, som dit musiksystem anvender, slut et Sonos-produkt til din router med et kabel, hvis din
konfiguration i øjeblikket er trådløs.
Hvis du har brug for yderligere hjælp:
• Hvis du har brug for hjælp til at deaktivere dine tv-højttalere, se side 26 for flere oplysninger.
• Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere en fjernbetjening, så den fungerer med din PLAYBAR, se side
10 for flere oplysninger.
• Hvis du ser en meddelelse på dit tv, hver gang du justerer lydstyrken op og ned, kan den eventuelt
undgås. Hvis du anvender en fjernbetjening til kabel-tv, se side 24. Hvis du anvender en
universalfjernbetjening, se side 25 for yderligere hjælp.
• Hvis du vil afspille musik via din PLAYBAR, se side 18 for flere oplysninger.
PLAYBAR-indstillinger
Følg nedenstående trin, hvis du vil foretage ændringer af PLAYBAR-indstillinger eller af den måde,
PLAYBAR'en fungerer med dit tv.
• Konfiguration af fjernbetjening
• Equalizer
• Omkalibrering af lyd
• Indstillinger for tv-dialog
• Taleudvidelse
• Nattelyd
Sonos PLAYBAR
•
•
•
•
•
•
•
11
Tv-Autoplay
IR-signallampe
IR-repeater
Hvid indikatorlampe
Navn på rum
Tilføj SUB/Fjern SUB (hvis SUB er tilføjet)
Tilføj/Fjern surround-højttalere (hvis surround-højttalere er tilføjet)
Konfiguration af fjernbetjening
Under konfiguration af din PLAYBAR blev du ført gennem en proces, der konfigurerer en fjernbetjening. Hvis
du ikke konfigurerede den dengang, eller vil anvende en anden fjernbetjening med din PLAYBAR, skal du
følge nedenstående trin.
Hvis du konfigurerer en ny fjernbetjening, fordi en distraherende meddelelse vises på dit tv, hver gang du
justerer lydstyrken, skal du gå til “Eliminering af irriterende meddelelser på dit tv ved anvendelse af en
fjernbetjening til kabel-tv, satellit-tv eller en set-top boks” på side 24 eller “Eliminering af irriterende
meddelelser på dit tv, når du anvender en universalfjernbetjening” på side 25.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. Vælg Rumindstillinger fra menuen Indstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tv-konfiguration og -styring -> Konfiguration af fjernbetjening.
Hvis der allerede er konfigureret en fjernbetjening til brug med din PLAYBAR, vil du blive spurgt, om du vil
skifte den.
4. Tag den fjernbetjening, du vil bruge med din PLAYBAR.
5. Peg fjernbetjeningen mod din PLAYBAR og tryk på knappen Lydstyrke op på fjernbetjeningen.
• Hvis fjernbetjeningen genkendes, skal du klikke på Udført. Du kan nu anvende denne fjernbetjening til at
styre indstillinger for lydstyrke og dæmp på din PLAYBAR.
• Hvis fjernbetjeningen ikke genkendes, vil du blive bedt om at trykke på yderligere knapper for at
gennemføre konfigurationsprocessen.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-konfiguration.
5. Klik på Konfiguration af fjernbetjening.
6. Tag den fjernbetjening, du vil bruge med din PLAYBAR, og klik derefter på Næste.
7. Peg fjernbetjeningen mod din PLAYBAR og tryk på knappen Lydstyrke op på fjernbetjeningen.
• Hvis fjernbetjeningen genkendes, skal du klikke på Udført. Du kan nu anvende denne fjernbetjening til at
styre indstillinger for lydstyrke og dæmp på din PLAYBAR.
• Hvis fjernbetjeningen ikke genkendes, vil du blive bedt om at trykke på yderligere knapper for at
gennemføre konfigurationsprocessen.
12
Produktguide
Hvis du ser en meddelelse på dit tv, hver gang du justerer lydstyrken op og ned, skal du se “Eliminering af
irriterende meddelelser på dit tv ved anvendelse af en fjernbetjening til kabel-tv, satellit-tv eller en set-top
boks” på side 24 eller “Eliminering af irriterende meddelelser på dit tv, når du anvender en
universalfjernbetjening” på side 25.
Equalizer (EQ)
Under konfigurationsprocessen for din PLAYBAR blev du ført gennem processen til kalibrering af lyd. Hvis du
ønsker det, kan du ændre indstillingerne for lyd (bas, diskant eller loudness) for din Sonos PLAYBAR. Bas
forstærker lavere frekvenser, diskant forstærker højere frekvenser, mens loudness forstærker visse frekvenser,
herunder bassen, for at forbedre lyden ved lav lydstyrke.
Enhver manuel EQ-ændring, du foretager, bliver nulstillet, når du udfører processen til omkalibrering af lyd (se
side 11 for flere oplysninger).
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, du vil justere.
3. Vælg Equalizer.
4. Vælg en af de følgende muligheder:
• Træk din finger langs med skyderne til bas eller diskant for at lave justeringer.
• Vælg Til eller Fra for at justere indstillingen Loudness.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra listen Rumindstillinger for, og vælg derefter fanen EQ.
4. Vælg en af de følgende muligheder:
• Klik og træk i skyderne til bas eller diskant for at lave justeringer.
• Klik på feltet Loudness for at aktivere eller deaktivere indstillingen for loudness.
5. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
Omkalibrering af lyd
Hvis du har en SUB og/eller Sonos-surround-højttalere tilknyttet din PLAYBAR, vil du muligvis foretage
justeringer efter den første konfiguration. Du vil sandsynligvis omkalibrere lyde, hvis du flytter en eller flere
Sonos-komponenter i rummet.
Hvis du foretog manuelle justeringer af EQ-indstillinger, nulstilles disse under processen til omkalibrering.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, der er knyttet til surround-komponenterne. Det vises som Rum (+SUB) eller Rum (+LS+RS)
eller Rum (+SUB+LS+RS) på menuen Rumindstillinger.
3. Vælg Avanceret lyd -> Omkalibrer lyd.
13
Sonos PLAYBAR
4. Følg vejledningen for at optimere lyden.
• Hvis du har en SUB knyttet til din PLAYBAR, vil du blive bedt om at vælge mellem to testlyde:
• Tryk på Afspil
for at sammenligne lydstyrken af to testlyde, A og B, og vælg derefter Ingen
forskel, A er højere eller B er højere. Hvis du ikke kan høre forskel, skal du vælge Ingen forskel.
• Tryk på Afspil
for at lytte til en testlyd, og vælg derefter dit foretrukne niveau.
• Hvis du har surround-højttalere knyttet til din PLAYBAR, vil du blive bedt om at besvare nogle spørgsmål
om din rumkonfiguration.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger.
3. Vælg det rum, der er knyttet til surround-komponenterne. Det vises som Rum (+SUB) eller Rum (+LS+RS)
eller Rum (+SUB+LS+RS) på menuen Rumindstillinger.
4. Vælg fanen Grundlæggende, og vælg Omkalibrer lyd.
5. Følg vejledningen for at optimere lyden:
• Hvis du har en SUB knyttet til din PLAYBAR, vil du blive bedt om at vælge mellem to testlyde:
• Tryk på Afspil
for at sammenligne lydstyrken af to testlyde, A og B, og vælg derefter Ingen
forskel, A er højere eller B er højere. Hvis du ikke kan høre forskel, skal du vælge Ingen forskel.
• Tryk på Afspil
for at lytte til en testlyd, og vælg derefter dit foretrukne niveau.
• Hvis du har surround-højttalere knyttet til din PLAYBAR, vil du blive bedt om at besvare nogle spørgsmål
om din rumkonfiguration.
Indstillinger for tv-dialog
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Avanceret lyd -> Indstillinger for tv-dialog.
4. Lydforsinkelse (synkronisering af lyd/billede). Træk din finger langs med skyderen for at øge eller
mindske lydforsinkelsen, hvis billedet og lyden ikke er synkroniseret.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-dialog.
5. Klik og træk skyderen Lydforsinkelse (synkronisering af lyd/billede) for at øge eller mindske
lydforsinkelsen, hvis billedet og lyden ikke er synkroniseret.
6. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
14
Produktguide
Yderligere muligheder for tv-lyd
Taleudvidelse
Indstillingen Taleudvidelse gør tv-dialogen lettere at høre. Berør ikonet på Sonos-controllerens skærm
Afspiller nu for at aktivere eller deaktivere denne indstilling. (Hvis indstillingen ikke vises, skal du kontrollere, at
rummet med PLAYBAR'en er valgt).
Nattelyd
Indstillingen Nattelyd justerer lyden for nattevisning, så du kan reducere lydstyrken og fortsat opleve korrekt
balance og dynamik. Ved lavere lydstyrke forstærkes stille lyde, og intensiteten af kraftige lyde reduceres.
Berør ikonet på Sonos-controllerens skærm Afspiller nu for at aktivere eller deaktivere denne indstilling. (Hvis
indstillingen ikke vises, skal du kontrollere, at rummet med PLAYBAR'en er valgt).
Tv-Autoplay
Når Tv-Autoplay er indstillet til Til, afspilles tv-lyd automatisk via PLAYBAR'en, når du tænder for dit tv – hvis
der afspilles musik, når tv'et tændes, stopper musikken med det samme, og PLAYBAR'en skifter til tv-lyd.
Hvis PLAYBAR'en er i en rumgruppe, når tv'et tændes, fjernes den desuden automatisk fra gruppen. Denne
indstilling er som standard Til.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tv-konfiguration og -styring ->Tv-Autoplay.
4. Vælg Til eller Fra.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-konfiguration.
5. Markér feltet TV-Autoplay for at aktivere indstillingen, eller fjern markeringen for at deaktivere den.
6. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
Opdel gruppe på Autoplay
Som med en Sonos-afspiller kan du tilføje eller fjerne PLAYBAR'en til/fra en gruppe. Hvis opdel gruppe på
Autoplay er markeret, vil ethvert rum, der er grupperet med PLAYBAR'en, når tv'et tændes, automatisk blive
fjernet fra gruppen. Denne indstilling er som standard Ja.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tv-konfiguration og -styring -> Opdel gruppe på Autoplay.
4. Vælg Ja eller Nej.
Sonos PLAYBAR
15
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-konfiguration.
5. Markér feltet Opdel gruppe på Autoplay for at aktivere indstillingen, eller fjern markeringen for at
deaktivere den.
6. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
IR-signallampe
Der vises et lys på PLAYBAR'en, når der sendes et IR-signal. Hvis du vil, kan du justere denne indstilling, så
IR-lyset aldrig vises. Denne indstilling er som standard Til.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tv-konfiguration og -styring -> IR-signallampe.
4. Vælg Til eller Fra.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-konfiguration.
5. Markér feltet IR-signallampe for at aktivere indstillingen, eller fjern markeringen for at deaktivere den.
6. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
IR-repeater
Hvis PLAYBAR'en er placeret foran dit tv på et bord, kan den muligvis blokere IR-sensoren på dit tv.
Indstillingen for IR-repeateren gør det muligt for PLAYBAR'en at gentage signalet til dit tv. Denne indstilling er
som standard Til.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tv-konfiguration og -styring -> IR-repeater.
4. Vælg Til eller Fra.
16
Produktguide
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Tv-konfiguration.
5. Markér feltet IR-repeater for at aktivere indstillingen, eller fjern markeringen for at deaktivere den.
6. Luk vinduet Indstillinger, når du er færdig med ændringerne.
Hvidt statuslys
Der vises et hvidt lys på siden af PLAYBAR'en for at angive, at enheden fungerer normalt. Hvis du ønsker det,
kan du slukke for indikatorlampen, så lyset ikke vises, når PLAYBAR'en fungerer normalt. Denne indstilling er
som standard Til.
Begynder indikatorlampen at blinke orange, skal du se http://faq.sonos.com/led for yderligere oplysninger.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, du vil ændre.
3. Tryk på Hvidt statuslys.
4. Vælg Til eller Fra.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, du vil ændre fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. På fanen Grundlæggende skal du klikke på feltet Hvid statuslampe tændt for at tænde for lyset eller
fjerne markeringen for at slukke det.
Ændring af navne på rum
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, du vil ændre.
3. Vælg Navn på rum.
4. Vælg et nyt navn fra listen, og tryk på OK, eller vælg Indtast nyt for at indtaste et unikt navn.
Sonos PLAYBAR
17
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, som du vil ændre, fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælge et navn fra listen Navn på rum.
Sonos SUB
Tilføjelse af Sonos SUB
Du kan parre en SUB med din PLAYBAR for at udvide din biografoplevelse.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tilføj SUB.
4. Følg vejledningen for at føje en SUB til dit Sonos-system.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. På fanen Grundlæggendeskal du vælge Tilføj SUB.
4. Følg vejledningen for at føje en SUB til dit Sonos-system.
SUB-indstillinger
Følg nedenstående trin, hvis du vil foretage ændringer af dine SUB-indstillinger.
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, hvor PLAYBAR'en er placeret. Det vises som Rum (+SUB) i menuen Rumindstillinger.
3. Vælg Avanceret lyd -> SUB-indstillinger.
4. Vælg et af følgende:
• SUB: Vælg Til eller Fra for at tænde eller slukke for SUB'ens lyd.
• Justering af SUB-niveau: Før din finger langs med skyderen for at øge eller mindske lydstyrken i
SUB'en. (du kan anvende denne indstilling til at matche lyden fra subwooferen med lyden fra dine
hovedhøjttalere).
• Justering af placering (fase): Vælg Til eller Fra.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR og SUB er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for. Det vises som Rum
(+SUB).
4. Vælg fanen SUB.
18
Produktguide
5. Vælg et af følgende:
• SUB: Markér for at aktivere lyden fra SUB'en, og fjern markeringen for at deaktivere den.
• Justering af SUB-niveau: Klik og træk skyderen for at øge eller mindske lydstyrken i SUB'en. (du kan
anvende denne indstilling til at matche lyden fra subwooferen med lyden fra dine hovedhøjttalere).
• Justering af placering (fase): Markér for at aktivere. Fjern markering for at deaktivere.
Fjern en SUB
Via en håndholdt Sonos-controller
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, SUB'en er tilknyttet. Det vises som Rum (+SUB) på menuen Rumindstillinger.
3. Vælg Fjern SUB.
4. Vælg en af følgende indstillinger:
• Hvis du vil knytte SUB'en til en anden Sonos-afspiller, skal du vælge Vælg rum til SUB og derefter vælge
et andet rum.
• Hvis du ikke vil anvende SUB'en i øjeblikket, skal du vælge Anvend ikke SUB. Den vises i menuen Rum
som SUB (ikke anvendt), indtil du vælger den, og knytter den til en anden Sonos-afspiller.
Via en Sonos-controller til Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis dette ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. På fanen Grundlæggendeskal du klikke på Fjern SUB.
Tilføjelse af surroundhøjttalere
Du kan nemt parre to PLAY:1-, PLAY:3- eller PLAY:5-højttalere med en PLAYBAR, så de fungerer som
venstre og højre surroundkanaler i dit Sonos-surroundsystem. Du kan enten konfigurere surroundhøjttalere i
forbindelse med konfigurationen eller følge nedenstående trin for at tilføje dem.
• Kontrollér, at Sonos-produkterne er ens – du kan ikke kombinere en PLAY:1 og en PLAY:3 som
surroundhøjttalere.
• Følg denne vejledning for at konfigurere surroundhøjttalerne. Opret IKKE en rumgruppe eller et stereopar,
da dette ikke vil fungere som en venstre og højre surroundkanal.
Via Sonos-app'en på en mobil enhed
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i.
3. Vælg Tilføj surroundhøjttalere.
4. Følg vejledningen for først at tilføje en venstre og derefter en højre surroundhøjttaler.
Sådan fjernes surroundhøjttalere
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, surroundhøjttalerne er tilknyttet. Navnet på rummet vises som Rum (+LS+RS) på menuen
Rumindstillinger.
Sonos PLAYBAR
19
3. Vælg Fjern surroundhøjttalere.
4. Vælg Næste for at fjerne surroundsoundhøjttalerne fra surroundsystemet. Hvis disse er nyligt indkøbte
afspillere, vises de som Ikke anvendt på menuen Rum. Hvis afspillerne allerede fandtes i din husstand,
vender de tilbage til deres tidligere funktion.
Du kan nu flytte dem til et andet rum, og anvende dem individuelt.
Sådan ændres surroundindstillingerne
Standardindstillingen fastlægges af kalibreringsprocessen. Hvis du vil foretage en ændring, kan du følge
nedenstående trin.
1. På menuen Indstillinger skal du vælge Rumindstillinger.
2. Vælg det rum, hvor PLAYBAR'en og surroundhøjttalerne er placeret. Det vises som Rum (+LS+RS) i
menuen Rumindstillinger.
3. Vælg Avanceret lyd -> Surround-indstillinger.
4. Vælg et af følgende:
• Surround: Vælg Til eller Fra for at slå lyden fra surroundhøjttalerne til og fra.
• Justering af surround-niveau: Før din finger langs med skyderen for at øge eller mindske lydstyrken fra
surroundhøjttalerne.
• Musikafspilning: Vælg Baggrund (standard: diskret baggrundslyd) eller Fuld (muliggør kraftigere,
dynamisk lyd). Indstillingen gælder kun musikafspilning og ikke tv-lyd.
Via Sonos-app'en på en Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis det ikke allerede er markeret til venstre.
3. På fanen Grundlæggendeskal du vælge Tilføj surround-højttalere.
4. Følg vejledningen for først at tilføje en venstre og derefter en højre surround-højttaler.
Sådan fjernes surroundhøjttalere
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis det ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for. Navnet på rummet vises som
Rum (+LS+RS).
4. På fanen Grundlæggende skal du klikke på Fjern surround-højttalere. Hvis disse er nyligt indkøbte
afspillere, vises de som Ikke anvendt i panelet Rum. Hvis afspillerne allerede fandtes i din husstand,
vender de tilbage til deres tidligere funktion.
Sådan ændres surroundindstillingerne
Standardindstillingen fastlægges af kalibreringsprocessen. Hvis du vil foretage en ændring, kan du følge
nedenstående trin.
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Rumindstillinger, hvis det ikke allerede er markeret til venstre.
3. Vælg det rum, din PLAYBAR og surroundhøjttalere er placeret i fra rullelisten Rumindstillinger for.
4. Vælg fanen Surround.
20
Produktguide
5. Vælg et af følgende:
• Surround: Markér for at slå lyden fra surroundhøjttalerne til, og fjern markeringen for at slå lyden fra.
• Justering af surround-niveau: Klik på og træk i skyderen for at øge eller mindske lydstyrken fra
surroundhøjttalerne.
• Musikafspilning: Vælg Baggrund (standard: diskret baggrundslyd) eller Fuld (muliggør kraftigere,
dynamisk lyd). Indstillingen gælder kun musikafspilning og ikke tv-lyd.
Afspilning af musik
PLAYBAR'en fungerer også som en alt-i-en Sonos-afspiller, der kan streame hele verdens musik. Lav et udvalg fra Sonos'
musikmenu på din mobile enhed eller fra panelet MUSIK på en Mac eller pc.
Bemærk:Såfremt Tv-Autoplay er indstillet til Til, stopper PLAYBAR'en automatisk
afspilning af musik, og skifter til tv-lyd, når tv'et tændes. Du kan få flere oplysninger
i afsnittet “Tv-Autoplay” på side 13.
Radio
Sonos indeholder en radioguide, som giver umiddelbar adgang til tusindvis af gratis internetradiostationer og
udsendelser. Du kan nemt finde radiostationer fra hele verden – musik, nyheder og forskellige programmer,
herunder arkiverede udsendelser og podcasts.
Du kan vælge en internetradiostation ved blot at vælge Radio og vælge en station.
Musiktjenester
En musiktjeneste er en onlinemusikbutik eller en onlinetjeneste, der sælger lydprodukter pr. sang, pr. lydbog
eller via abonnement. Sonos er kompatibel med mange musiktjenester – du kan besøge vores websted på
www.sonos.com/music for at se den seneste liste. (Nogle musiktjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit
land. Se den enkelte musiktjenestes websted for flere oplysninger).
Hvis du på nuværende tidspunkt abonnerer på en musiktjeneste, som er kompatibel med Sonos, skal du blot
føje dit brugernavn og din adgangskode til musiktjenesten til Sonos, hvis det er nødvendigt, hvorefter du vil
have øjeblikkelig adgang til musiktjenesten fra dit Sonos-system.
1. Du kan tilføje en musiktjeneste ved at trykke på Tilføj musik Services fra Sonos' musikmenu.
2. Vælg den Sonos-kompatible musiktjeneste, du vil tilføje.
3. Tryk på Tilføj konto, og følg vejledningen på skærmen. Dit brugernavn og din adgangskode verificeres nu
af musiktjenesten. Så snart dine legitimationsoplysninger er verificerede, vises musiktjenesten på Sonosmusikmenuen.
Gratis prøveperioder på musiktjenester er tilgængelige i nogle lande. (Se den enkelte musiktjenestes websted
for flere oplysninger). Såfremt der vises prøveversioner af musiktjenester på menuen Musiktjenester, skal du
blot trykke på den for at vælge den. Tryk på Tilføj konto -> Jeg er ny bruger af [musiktjeneste], og følg
derefter vejledningen for at aktivere prøveperioden. Når prøveperioden er slut, skal du abonnere på
musiktjenesten for at beholde musikken til afspilning.
Sonos PLAYBAR
21
Lokalt musikbibliotek
Sonos-systemet kan afspille musik fra enhver computer eller netværksforbundet lagringsenhed (NAS) på dit
hjemmenetværk, hvor du har delte musikmapper. Under konfigurationsprocessen bliver du ledt gennem
processen for adgang til dit lokale musikbibliotek (som f.eks. dit iTunes-bibliotek). På et senere tidspunkt
ønsker du muligvis at tilføje eller fjerne mapper fra listen.
Bemærk:Vi anbefaler, at du bruger Sonos-controlleren til Mac eller pc til at tilføje
delte mapper. Se vores websted på http://faq.sonos.com/manage for flere
oplysninger.
Du kan ændre din liste med delte mapper ved at vælge menuen Indstillinger fra en håndholdt Sonoscontroller og derefter vælge en af følgende muligheder:
• Du kan føje en ny musikmappe til Sonos ved at vælge Administrer -> Indstillinger for musikbibliotek
-> Tilføj.
• Du kan fjerne en musikmappe ved at vælge Administrer -> Indstillinger for musikbibliotek. Tryk på den
delte mappe, som du ønsker at fjerne, og vælg herefter Fjern.
Sonos-systemet inddeler dine musikmapper, så du kan se din musiksamling ud fra kategorier (som f.eks.
kunstnere, album, komponister, genrer eller musiknumre). Hvis du føjer ny musik til en mappe, som allerede er
inddelt, skal du blot opdatere din musikindeksering for at føje musikken til dit Sonos-musikbibliotek.
• Du kan opdatere dit musikindeks ved at vælge Administrer musikbibliotek -> Opdater musikindeks
nu. Hvis du ønsker, at musikinddelingen opdateres automatisk hver dag, skal du vælge Planlæg
opdateringer for musikindeks og derefter vælge et tidspunkt.
Trådløs iTunes-afspilning fra iOS-enheder
Du kan vælge samt afspille musik og podcasts gemt på enhver iPad, iPhone eller iPod touch, der er på
samme netværk som dit Sonos-system. Afspilning synkroniseres perfekt i ethvert eller alle rum i huset. Du skal
blot vælge Denne iPad, Denne iPhone eller Denne iPod touch fra Sonos-app'en på din iOS-enhed for at
vælge lydkilden, hvorefter du kan anvende Sonos-controlleren til at styre afspilning.
Trådløs afspilning fra Android-enheder
Du kan vælge samt afspille musik gemt på enhver Android-enhed, der er på samme netværk som dit Sonossystem. Afspilning synkroniseres perfekt i ethvert eller alle rum i huset. Vælg blot Denne mobilenhed fra
Sonos-app'en på din Android-smartphone eller -tablet for at oprette et udvalg, hvorefter du kan anvende
enhver Sonos-controller til at styre afspilningen.
Google Play Music (Android-enheder)
Du kan afspille musik til dit Sonos-system direkte fra app'en Google Play Music på enhver Android-enhed.
Funktionen er tilgængelig for både kunder med Standard og All Access Google Play Music.
For at sende musik direkte fra app'en Google Play Music til dit Sonos-system skal du have app'en Google
Play Music og Sonos-controller-app'en installeret på din mobile enhed.
Du skal blot åbne app'en Google Play Music og oprette forbindelse til et Sonos-rum eller en Sonosrumgruppe for at starte musikken.
22
Produktguide
Vægmontering
PLAYBAR'en kan vægmonteres over eller under dit vægmonterede tv via PLAYBAR-vægmonteringssættet.
For at bevare lydkvaliteten skal du sørge for at tilslutningspanelet vender væk fra tv'et, når du monterer
PLAYBAR'en – Sonos-logoet skal vende væk fra tv'et.
Bemærk:Det anbefales, at du slutter strøm- og lydkabler til PLAYBAR'en, før du
monterer den på væggen.
Det skal du bruge
•
•
•
•
•
PLAYBAR-vægmonteringssæt (solgt separat)
Tape
En syl eller andet spidst afmærkningsværktøj
En Phillips-skruetrækker
Elektrisk skrue-/boremaskine med Phillips-bit
1. Hold PLAYBAR'ens vægmonteringsplade (inkluderet i vægmonteringssættet) på den ønskede placering
på væggen. PLAYBAR'en kan monteres på væggen enten over eller under dit tv.
50 mm (2”)
Sørg for at
tilslutningspanelet vender
VÆK fra tv'et, når det
monteres for at få den
optimale lyd.
25 mm
(1”)
Advarsel:For at opnå optimal lyd anbefaler Sonos følgende:
Ved montering under et tv, skal du tilføje et spillerum på 25 mm mellem PLAYBAR
og tv'et.
Ved montering over et tv, skal du tilføje et spillerum på 50 mm mellem PLAYBAR
og tv'et.
2. Brug et vaterpas (inkluderet i vægmonteringssættet) til at sikre, at skabelonen sidder vandret, og tape
derefter skabelonen fast på væggen.
23
Sonos PLAYBAR
3. Anvend en syl eller et andet spidst værktøj til at prikke 4 små huller gennem 4 af de markerede punkter på
skabelonen. (Såfremt yderligere forstærkning ønskes, medfølger der 2 ekstra skruer og rawlplugs i
vægmonteringssættet.) Placeringen kan variere, men hullerne skal placeres ud mod hjørnerne, væk fra
centrum.
4. Fjern skabelonen fra væggen.
5. Forbor hullerne.
Da rawlplugs og skruer er konstrueret som selvskruende, er dette trin valgfrit. Men forboring resulterer i en
mere nøjagtig montering. Se tabellen nedenfor for yderligere oplysninger.
Vægmateriale
Forboring
Brug rawlplugs
Brug skruer
Træstolpe
med 3 mm (1/8”) bit
Nej
Ja
Gipsplade (ingen stolpe)
med 4,5mm (3/16”) bit
Ja
Ja
Hård træplade eller
dobbeltplade
med 4,5mm (3/16”) bit
Ja
Ja
Gipsvæg
med 6,5mm (1/4”) bit
Ja
Ja
Beton eller mursten
med 3 mm (1/8”) bit
Ja
Ja
6. Isæt rawlplugs (leveres med vægmonteringssættet).
• Hvis du borer i en træstolpe, skal du ikke anvende rawlplugs.
• Hvis du borer ind i sten, skal du skrue rawlplug'en ind i gipspladen med en Phillips-skruetrækker, indtil
hovedet flugter med, eller er lige under, vægoverfladen og passe på ikke at spænde for hårdt.
24
Produktguide
Bemærk:Rawlplugs kan monteres med en skruemaskine eller en almindelig
boremaskine med et skruetrækkertilbehør med Phillips-hoved. Hvis du borer ind i
sten, kan overfladen på gipspladen deformeres en smule, eller der kan forekomme
en fordybning, når rawlplug'en monteres. Dette er ikke usædvanligt.
7. Fastgør PLAYBAR-beslaget på væggen med de medfølgende skruer i vægmonteringssættet. Anvend
vaterpasset til at kontrollere en sidste gang, og spænd skruerne fast.
Bemærk:Hvis du anvender rawlplugs, skal du fortsætte med at bore et par
sekunder, selv efter at det ser ud som om, skruen sidder sikkert – rawlplug'en vil
sandsynligvis rotere en smule, når rawlplug'en udvider sig inde i væggen.
Sonos PLAYBAR
25
8. Hæng PLAYBAR’en sikkert på de to (2) beslagkroge.
Grundlæggende fejlfinding
Advarsel:Undlad at åbne produktet, da der er risiko for elektrisk stød. Produktet
må under ingen omstændigheder repareres af andre end et autoriseret Sonosreparationscenter, da det vil ugyldiggøre garantien. Kontakt Sonos Kundesupport
for flere oplysninger.
Gitterdugen kan ikke afmonteres. Forsøg på afmontering kan beskadige din
PLAYBAR.
Hvis der opstår et problem, kan du prøve nedenstående forslag til fejludbedring. Hvis et af disse forslag ikke
løser problemet, eller hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal fortsætte, bedes du kontakte Sonos
Kundesupport, som vil være glade for at hjælpe.
• Kundesupport
• Besøg PLAYBAR-referenceafsnittet på http://moreinfo.sonos.com/PLAYBAR
• Besøg vores websted på www.sonos.com/support
• Send en e-mail til os på [email protected]
PLAYBAR ikke registreret ved konfiguration
• Gav du Sonos tilladelse til at søge efter opdateringer? Sonos PLAYBAR'en kræver softwareversion 4.0
eller senere.
• Sidder netledningen ordentligt fast? Sørg for at trykke lysnetledningen godt ind i PLAYBAR'en, indtil den
flugter med overfladen.
• Hvis dette ikke er problemet, kan et problem på dit netværk forhindre din PLAYBAR i at oprette
forbindelse til dit Sonos-system. Prøv at flytte Sonos-komponenterne tættere sammen.
26
Produktguide
Eliminering af irriterende meddelelser på dit tv ved anvendelse af en
fjernbetjening til kabel-tv, satellit-tv eller en set-top boks
Når du deaktiverer dine tv-højttalere, kan dit tv vise en irriterende eller forvirrende meddelelse, når du justerer
lydstyrken på din PLAYBAR. Dette kunne være en meddelelse, der fortæller dig, at dine tv-højttalere er slået
fra, eller en lydstyrkeindikator, der ikke har relation til din PLAYBAR. Hvis du har en programmerbar
fjernbetjening, kan du prøve nedensående trin. Disse trin vil konfigurere din fjernbetjening til kun at sende
lydstyrkekommandoer, der kun genkendes af din PLAYBAR, så meddelelsen ikke længere vises, når du øger
eller mindsker lydstyrken.
Du skal rådføre dig med den trykte vejledning, der fulgte med din fjernbetjening, eller gennemse on-screenhjælpemenuen på din kabel-/satellit-/set-top-boks, da de specifikke oplysninger varierer. Hvis du ikke kan
finde vejledningen til din fjernbetjening, kan du søge i “Referencelinks” på side 29. Hvis din enhed eller
tjenesteudbyder ikke findes her, skal du kontakte din kabel-tv-udbyder for yderligere hjælp.
Identificer en ubrugt enhedstast
Din fjernbetjening kan sandsynligvis styre forskellige enheder. Enhedstasterne er normalt placeret øverst på
fjernbetjeningen og markeret TV/Kabel/CBL/STB/DVD/AUX. Identificer en tast, som ikke i øjeblikket anvendes
(f.eks. AUX-tasten).
Hvis din fjernbetjening ikke tillader programmering af yderligere enheder, kan du eventuelt købe en
universalfjernbetjening for at gøre det enklere at styre alle dine enheder. Sonos anbefaler en Logitech®
Harmony®-universalfjernbetjening. Se flere oplysninger under side 25.
Programmér den ubrugte enhedstast
Programmering af en ubrugt tast vil tilføje nye lydstyrkekommandoer på din fjernbetjening.
For at udføre dette trin skal du rådføre dig med den trykte vejledning, der fulgte med din fjernbetjening, eller
gennemse on-screen-hjælpemenuen på din kabel-/satellit-/set-top-boks, da de specifikke oplysninger
varierer. Hvis du ikke kan finde vejledningen, kan du prøve “Referencelinks” på side 29 eller kontakte din
kabel-tv-udbyder for yderligere hjælp.
• Fra den liste af koder, der kan programmeres, skal du vælge en Sonos-kode, hvis den vises på listen.
• Hvis Sonos ikke vises på listen, skal du vælge en kode for et mærke, der ikke er det samme som dit tv
eller andre enheder tilsluttet dit tv. Hvis du f.eks. ejer et Vizio-tv og en Samsung Blu-ray-afspiller, kan
du vælge en Panasonic-kode på listen.
• UNDLAD at foretage en automatisk søgning efter en kode.
Lås din fjernbetjening til de nye lydstyrkekommandoer
Låsning af styring af lydstyrke til den nye enhed vil sikre, at din fjernbetjening altid sender de nye
lydstyrkekommandoer.
Denne funktion kaldes normalt lydstyrkelåsning eller lydstyrkegennemgang i den vejledning, der fulgte med din
fjernbetjening.
Konfigurer din PLAYBAR til at anvende de nye lydstyrkekommandoer
Se “Konfiguration af fjernbetjening” på side 10 for hjælp til dette trin.
Kontrollér, at problemet er løst
Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at gentage ovenstående trin og vælge et andet mærke, når du
programmerer den ubrugte enhedstast.
Sonos PLAYBAR
27
Eliminering af irriterende meddelelser på dit tv, når du anvender en
universalfjernbetjening
Når du deaktiverer dine tv-højttalere, kan dit tv vise en irriterende eller forvirrende meddelelse, når du justerer
lydstyrken på din PLAYBAR. Dette kunne være en meddelelse, der fortæller dig, at dine tv-højttalere er slået
fra, eller en lydstyrkeindikator, der ikke har relation til din PLAYBAR. Prøv nedenstående trin for at konfigurere
din universalfjernbetjening, så meddelelsen ikke længere vises, når du øger eller mindsker PLAYBAR'ens
lydstyrke.
Hvis du ikke har en universalfjernbetjening, anbefaler Sonos, at du køber en Logitech® Harmony®fjernbetjening.
Hvis du anvender en Logitech-universalfjernbetjening
Hvis du lige har købt fjernbetjeningen, skal du først konfigurere en Logitech-brugerkonto og installere
Harmony Remote-softwaren. Følg derefter nedenstående trin for at tilføje PLAYBAR'en som en ny enhed.
1. Anvend det medfølgende USB-kabel fra Logitech til at slutte din Harmony-fjernbetjening til din computer.
Bemærk:Hvis du lige har købt fjernbetjeningen, skal du først konfigurere en
Logitech-brugerkonto og installere Harmony Remote-softwaren, før du fortsætter.
2. Start Logitech Harmony Remote-softwaren, eller gå til www.logitech.com\myharmony og log på din
konto. (Hvor du omdirigeres til, afhænger af den model af Logitech-universalfjernbetjening, du har købt.)
3. Vælg indstillingen Tilføj enhed.
4. Vælg en af de følgende muligheder:
• Hvis du anvender Logitech Harmony Remote-softwaren:
• Vælg Sonos som producent, og indtast PLAYBAR som modelnavn/-nummer. Hvis Sonos PLAYBAR
ikke findes i deres database, vil du blive bedt om at tilføje den.
• Bekræft, at du har indtastet oplysningerne korrekt, og gem dine ændringer.
• Hvis du anvender webstedet My Harmony:
• Vælg Sonos som producent og PLAYBAR som modelnavn. Såfremt Sonos PLAYBAR ikke findes i
deres database, vil du blive bedt om at bekræfte din indtastning eller foretage et andet valg.
• Bekræft, at du har indtastet oplysningerne korrekt, og gem dine ændringer.
Hvis du anvender en anden universalfjernbetjening
Følg vejledningen på side 24, “Eliminering af irriterende meddelelser på dit tv ved anvendelse af en
fjernbetjening til kabel-tv, satellit-tv eller en set-top boks”.
Deaktivering af dit tv's højttalere
Under konfigurationsprocessen vil du blive bedt om at deaktivere dine tv-højttalere, så lyden kun kommer fra
PLAYBAR'en. Selv om Sonos ikke kan give vejledning til alle tv-modeller, kan du forsøge nedenstående trin.
Hvis du ikke kan finde den korrekte indstilling til deaktivering af dine tv-højttalere, skal du rådføre dig med den
vejledning, der blev leveret med dit tv.
1. Vælg knappen Menu eller Setup på dit tv's fjernbetjening (ikke fjernbetjeningen til dit kabel-tv).
Der vises en menu på skærmen.
28
Produktguide
2. Vælg det menupunkt, der styrer dit tv's lydfunktioner.
Bemærk:Dette menupunkt hedder normalt Audio, Lyd, Værktøj eller
Præferencer, eller kan vises som et nodeikon.
3. Vælg den indstilling, der deaktiverer dine tv-højttalere. Afhængigt af dit tv-mærke og model, kan valget
inkludere:
• Fra/Til
• Ekstern højttaler / Tv-højttaler
• Lydsystem/Tv-højttaler
Valget med fed skrift vil deaktivere tv-højttalerne.
• Hvis ingen af disse passer på dit tv, skal du kigge en indstilling, der skifter din tv-lydudgang mellem
variabel og fast, og prøve at ændre denne indstilling.
Tv-højttalerne kan ikke deaktiveres
Du bør gøre, hvad du kan for at deaktivere dit tv's interne højttalere. Nogle mærker, f.eks. Toshiba og Dynex,
har dog ikke denne indstilling. Hvis du ikke kan deaktivere dine tv-højttalere, kan du følge nedenstående trin.
1. Via knapperne til styring af lydstyrke på dit tv, skal du skrue helt ned for lyden. Undlad at anvende Dæmp-
knappen.
2. Fra dette punkt og fremefter skal du udelukkende anvende din Sonos-controller til at justere lydstyrken på
din PLAYBAR.
29
Sonos PLAYBAR
Forklaring på kontrollamper
Kontrollamper
Afspillerstatus
Sonos-produkt
Yderligere oplysninger
Blinker hvidt
I færd med at starte
BRIDGE, BOOST,
CONNECT, SUB,
CONNECT:AMP,
DOCK, PLAY:1,
PLAY:3, PLAY:5,
PLAYBAR
Konstant hvidt
(lyser dæmpet)
Tændt og tilknyttet et Sonossystem (normal brug)
BRIDGE, BOOST,
CONNECT, SUB,
CONNECT:AMP,
DOCK, PLAY:1,
PLAY:3, PLAY:5,
PLAYBAR
Når produktet bruges normalt, kan du,
hvis du vil, tænde eller slukke den hvide
indikatorlampe via Rumindstillinger.
(SUB'en og enhver afspiller, der er
indstillet til surroundsound, afspejler
samme indstilling som den afspiller, den er
parret med).
Konstant hvidt
(lyser klart)
Berøringsknapperne er aktive
PLAY:5 (gen2)
Lyser op, når berøringsknapperne
aktiveres, og opretholder fuld lysstyrke, så
længe der er kontakt.
Blinker grønt
Tændt men endnu ikke
tilknyttet et Sonos-system
Eller,
Forbindelse via WAC
(wireless access
configuration) er klar
BRIDGE, BOOST,
CONNECT, SUB,
CONNECT:AMP,
DOCK, PLAY:1,
PLAY:3, PLAY:5,
PLAYBAR
På en SUB kan dette indikere, at SUB'en
endnu ikke er parret med en afspiller.
Blinker langsomt
grønt
Surround-lyd er deaktiveret
eller
SUB-lyden er deaktiveret
PLAY:1, PLAY:3,
PLAY:5 (gen2),
SUB
Gælder for afspillere konfigureret som en
PLAYBAR-surround-højttaler eller for en
SUB parret med en PLAYBAR
Konstant grønt
Lydstyrken indstillet til nul
eller afbrudt
CONNECT,
CONNECT:AMP,
PLAY:1, PLAY:3,
PLAY:5,
PLAYBAR
Blinker orange
Ved konfiguration af
SonosNet sker dette ved tryk
på en knap, mens produktet
søger efter en husstand at
oprette forbindelse til.
BRIDGE, BOOST,
CONNECT, SUB,
CONNECT:AMP,
DOCK, PLAY:1,
PLAY:3, PLAY:5,
PLAYBAR
30
Produktguide
Kontrollamper
Afspillerstatus
Sonos-produkt
Yderligere oplysninger
Blinker hurtigt
orange
Fejl ved afspilning/næste
nummer
CONNECT,
CONNECT:AMP,
PLAY:1, PLAY:3,
PLAY:5,
PLAYBAR
Angiver at det ikke var muligt at afspille
eller springe til næste nummer
Konstant orange
Ved trådløs opsætning sker
dette, når det åbne Sonos adgangspunkt midlertidigt er
aktivt.
Hvis du ikke er ved at
konfigurere Sonos-systemet,
kan dette indikere en
advarselstilstand.
CONNECT, SUB,
CONNECT:AMP,
PLAY:1, PLAY:3,
PLAY:5,
PLAYBAR
Hvis det orange lys er tændt OG
afspillerens lydstyrkeniveau reduceres
automatisk, indikerer det, at afspilleren er i
advarselstilstand.
• Tryk på knappen Pause for at stoppe
lyden
• På Sonos-produkter med en
ventilationsåbning (SUB,
CONNECT:AMP) skal du kontrollere,
at denne ikke er blokeret.
• Kontroller rumtemperaturen for at
sikre, at den er mindre end 104 °F/ 40
°C
• Hvis afspilleren står i direkte sol, skal
du give den skygge
• Lad afspilleren afkøle i nogle minutter,
og tryk derefter på Afspil for at
genstarte lyden
• Hvis problemet ikke løses, skal du
kontakte Kundesupport
Vigtig sikkerhedsinformation
Læs denne vejledning, og overhold alle anvisninger. Opbevar den på et passende sted, og sørg for, at alle i
husstanden kender til den.
Placering
• Placer ikke enheden, hvor den udsættes for høj varme (f.eks. radiatorer, varmekanaler, komfurer), i
direkte sollys eller i støvede omgivelser (f.eks. sløjdlokaler).
• Placer ikke enheden, hvor den udsættes for brændbare væsker og/eller dampe.
• Placer ikke enheden i små, lukkede rum (f.eks. i et skab, under en seng eller en sofa), hvor ventilationen
er begrænset. Begge ender af PLAYBAR'en skal være mindst 30 cm fra væggen eller andre hindringer.
• Beskyt lysnetkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra
produktet. Lysnetkablet skal nemt kunne kobles fra stikkontakten.
• Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand – undgå placering i nærheden af badekar, køkkenvaske,
vaskebalje, fugtig kælder, swimmingpool, osv.
• Hvis enheden vægmonteres, skal du anvende PLAYBAR vægmonteringssættet (købes separat) og følge
vejledningen omhyggeligt. Forkert eller utilstrækkelig montering kan forårsage, at enheden falder ned og
resulterer i personskade.
Sonos PLAYBAR
31
Tilstrækkelig ventilation
• Sørg for 3 cm plads rundt om siderne og over enheden for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Ventilation må ikke begrænses ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som f.eks. duge,
gardiner eller papirer.
• Put ikke fremmedlegemer ind i enheden. Hvis et fremmedlegeme kommer ind i enheden, skal enhedens
lysnetkabel tages ud, og Sonos skal kontaktes vedrørende vejledning.
Anvendelse
•
•
•
•
•
•
•
Undlad at betjene eller håndtere produktet med våde hænder.
Placer ikke genstande oven på produktet (f.eks. vaser, kaffekopper, potteplanter, bøger, blade, osv.)
Anvend udelukkende tilbehør, der specificeres af Sonos.
Træk lysnetkablet ud fra i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
Forsøg aldrig på nogen måde at adskille eller ændre produktet.
Hvis din PLAYBAR vægmonteres, må du aldrig hænge i PLAYBAR'en eller vægbeslaget.
Hvis PLAYBAR'en vægmonteres, skal du med jævne mellemrum kontrollere, at skruerne sidder
ordentligt fast.
Rengøring og vedligeholdelse
• Hold PLAYBAR-stoffet fri for støv, dyrehår og andre fine partikler.
• Brug en støvsuger med en slange eller en ikke-bevægelig børste til rengøring af stoffet. Støvsug ikke med
en roterende børste.
• En fnugbørste kan anvendes til at udjævne synlige streger på stoffet. Rengør ikke stoffet med en
fnugbørste.
• Rengør kun PLAYBAR'ens ikke-stofdele med en blød, tør klud. Rengørings- og opløsningsmidler til
husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
• Anvend ikke kemiske opløsninger (f.eks. alkohol, benzen, fortynder) eller andre brændbare rensemidler.
• Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når
enheden eller netkablet er beskadiget, hvis væske eller andre fremmedlegemer er trængt ind i
ventilationsåbningerne, eller hvis enheden har været udsat for regn eller fugt.
Advarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød.
32
Produktguide
Referencelinks
Hvis du har behov for assistance til dit tv eller en af enhederne tilsluttet dit tv, kan du finde en lang række
brugervejledninger online på http://tv.manualsonline.com/.
Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, kan du prøve et link til en af kabeludbyderne for at få yderligere
hjælp.
AT&T
www.att.com/esupport/
BRIGHT HOUSE NETWORKS
http://support.brighthouse.com
BT VISION
http://www.bt.com/help/home
CABLEVISION (OPTIMUM)
www.optimum.net/Support/Guides
CABLENET
http://cablenet.com.cy/faqs/
CHARTER
www.myaccount.charter.com/customers/support.aspx
COMCAST
http://customer.comcast.com/help-and-support/cable-tv
COX
www.cox.com/support/digitalcable/hdtv/
CYFROWY POLSAT
www.cyfrowypolsat.pl/
DIRECT TV
http://support.directv.com/
DISH NETWORK
www.mydish.com/support/manuals
KABEL DEUTSCHLAND
www.kabeldeutschland.de/info-service/
RCN
www.rcn.com/help
SKY DIGITAL
www.sky.com/helpcentre/
TIME WARNER CABLE
www.timewarnercable.com/support/
VERIZON
www22.verizon.com/Support/Residential/tv.htm
VIRGIN MEDIA
http://help.virginmedia.com/system
33
Sonos PLAYBAR
PLAYBAR-specifikationer
Funktion
Beskrivelse
Lyd
Forstærker
Ni digitale klasse-D-forstærkere der er perfekt tilpassede højttalerne og
rummets akustik.
Højttalere
Ni aktive højttalerenheder – seks mellemtoneenheder og tre tweetere.
Med PLAYBAR's automatiske equalizer justerer systemet sig selv, så det
leverer en fuld, problemfri præstation.
3.0-hjemmebiograf
PLAYBAR’s design med ni højttalere kaster dig ud i biograflignende action
med bølger af lyd, mens enhver hvisken og ethvert fodtrin gengives.
Afspilleren tilsluttes dit tv med et enkelt kabel, og afspiller alle kilder,
herunder satellitbokse og spillekonsoller.
3.1-hjemmebiograf
Sæt PLAYBAR sammen med SUB, og med et tryk på en knap kan du tilføje
dyb bas til din biografoplevelse – trådløst.
5.1-hjemmebiograf
Føj PLAY:1 or PLAY:3-højttalere til PLAYBAR og SUB og få en ægte
surround-oplevelse. Slank og diskret og med trådløs styring pakker denne
fordybende hjemmebiografoplevelse dig ind i krystalklar Sonos-lyd i
særklasse.
Systemkrav
Tv med optisk lydudgang, bredbåndsbaseret internet, én Sonos-komponent
sluttet via kabel til routeren og en Sonos-controller-app.
Musik
Operativsystemer (til lagring af filer)
Windows XP SP3 og højere; Macintosh OS X 10.6 og højere; NAS
(netværksforbundne lagringsenheder)-enheder der understøtter CIFS
Understøttede musiktjenester
Sonos fungerer problemfrit med de fleste musiktjenester, herunder Deezer,
Google Play Music, Pandora, Spotify og Radio leveret af TuneIn, samt med
downloads fra enhever tjeneste, der tilbyder musiknumre uden DRM.
Tilgængelige tjenester varierer efter region. Se en komplet liste på
http://www.sonos.com/music.
Understøttet internetradio
Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Understøttede lydformater
Understøttelse af komprimerede musikfiler af typen MP3, AAC (uden DRM),
WMA uden DRM (herunder købte Windows Media-downloads), AAC
(MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless) såvel som
ukomprimerede WAV- og AIFF-filer.
Indbygget understøttelse af 44,1 kHz sample-frekvens. Yderligere
understøttelse af sample-frekvenserne 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16
kHz, 11 kHz og 8 kHz. MP3 understøtter alle frekvenser bortset fra 11 kHz
og 8 kHz.
Bemærk: Formaterne Apple “Fairplay”, WMA, DRM og WMA Lossless
understøttes ikke i øjeblikket. Tidligere købte Apple “Fairplay” DRMbeskyttede sange kan opgraderes.
34
Produktguide
Understøttede albumcovers
JPEG, PNG, BMP, GIF
Afspilningstilstande
Glidende overgang, bland, gentag
Understøttede playlister
Rhapsody, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Netværk
Ethernet-port (2)
En enkelt Ethernet-port kan slutte PLAYBAR til et kabelbaseret netværk.
En anden Ethernet-port kan anvendes til at dele netværksforbindelsen med
andre enheder på netværket.
Trådløs forbindelse
Opretter forbindelse til dit hjems WiFi-netværk med enhver router, der
understøtter 802.11n, 3x3 MIMO, dual-band (2,4 GHz/5 GHz)
SonosNet™ Ekstender
Beregnet til at udvide effekten af SonosNet, et sikkert AFS-krypteret, trådløst
peer-to-peer-netværk dedikeret til brug for dit Sonos-system for at reducere
WiFi-forstyrrelser.
Generelt
Knapper på sidepanelet
Lydstyrke op, Lydstyrke ned og Dæmp
Lysdioder på sidepanel
Angiver PLAYBAR-status
Strømforsyning
100 - 240 VAC, 50/60 Hz, indstilles automatisk
Mål (H x B x D)
85 mm (H) x 900 mm (D) x 140 mm (W)
Vægt
5,4 kg
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til 70 °C
Indhold i æsken
PLAYBAR, lysnetkabel, optisk lydkabel, lynstartsvejledning og folder med
juridiske oplysninger..
Flere placeringsmuligheder
Montér PLAYBAR på væggen enten over eller under tv'et, eller placer den
på tv-bordet.
Styring
Kontrollér lydstyrke og dæmpning af PLAYBAR fra din eksisterende tv-,
kabel-tv- eller universalfjernbetjening. Eller hent en gratis Sonos-app, der
kan styre PLAYBAR fra din smartphone, tablet, pc eller Mac-computer.
Understøttede enheder
PLAYBAR fungerer med alle aktive eller passive Sonos-produkter.
PLAYBAR tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alle kilder,
der er tilsluttet tv’et, herunder tv-bokse og spillekonsoller.
* Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Sonos PLAYBAR
35
Juridiske oplysninger
Europe
Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC,
Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the
R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A
copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies.
Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.
SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high
fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and
access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because
while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range
of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend
the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to
SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players
do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.
Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive
basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une
utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de
conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies.
Attention. En France, l’utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.
SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission
fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau
maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du
réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un
point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la
portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à
l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En
raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé
SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le
cordon d'alimentation de la prise secteur CA.
Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige
Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies.
SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler
HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren
gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des
SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player,
nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der
Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des
Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet verbunden sind.
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die
36
Produktguide
Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung
getrennt werden.
A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE,
da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/
EU e da Directiva ETRT 1999/5/CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.
Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em
www.sonos.com/support/policies.
SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de
músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam
simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da
rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor
Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso.  Além de ampliar
o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de
dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet.  Devido aos
requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de
espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.
Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC,
lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den
installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen
finns på www.sonos.com/support/policies.
SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid
streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och
åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även
om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom
räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan
SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är
direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNetmeshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från
kraftnätet.
Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de
laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige
conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies.
SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor
het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk
fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet meshnetwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet
bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van
het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis
vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge
beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij
de stroom wordt verbroken.
Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva
Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato
e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è
disponibile all'indirizzo www.sonos.com/support/policies.
Sonos PLAYBAR
37
SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile
trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh
SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos
estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di
almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso
centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri
dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A
causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di
modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa
di corrente CA.
Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo
voltaje 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de
conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad
completa en www.sonos.com/support/policies.
SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una
transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de
malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el
alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de
al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso
central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros
dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a
SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los
reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable
de alimentación de la red eléctrica.
Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF,
lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter
installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde
overensstemmelseserklæring kan hentes på www.sonos.com/support/policies.
SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af
digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient
og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver
enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for
rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan
SonosNet udvidde rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Androidenheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for
SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage
stikket ud af stikkontakten.
Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για
τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό
τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε
να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies.
Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση
ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet
λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos
επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους
τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου
38
Produktguide
πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος
άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας
συνδεδεμένες με to SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet,
οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του
καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY,
RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa
www.sonos.com/support/policies.
SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason
digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt
Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin
laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman
kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon
toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden
siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta. Sonos-soittimissa ei ole
SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä
pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.
USA
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
• All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna
without modifying the product
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate
the equipment under FCC rules.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems.
Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field
in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health
Canada’s Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna
orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned
above.
Sonos PLAYBAR
39
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems.
Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350
MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer
d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les
interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à
n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère
fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse :
www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de
l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à
l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux.
Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la
priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage
et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
RF Exposure Requirements
To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance
of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.
Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences
Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une
distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des
personnes se trouvant à proximité.
Recycling Information
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household
waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential
negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.