Invitation til generalforsamling

OBS NY DATO & STED
Invitation til
generalforsamling &
foredrag med Trine Riber
Så er årets afslutning kommet i denne omgang, for os i forældre bestyrelsen.
Vi vil takke af for et spændende år, hvor vi har været med til at få vores nye
dagplejehus integreret med stor succes og ikke mindst at afholde en stor dagplejedag,
med en masse opbakning fra jer forældre.
Har du stor interesse for dit barns hverdag, & vil du være med til at gøre en forskel?
Vi har brug for nye medlemmer til næste års forældrebestyrelse. Derfor inviterer vi jer
til general forsamling i Dagplejens Hus, Torvald Køhlsvej 50.
Onsdag d. 18. november 2015 kl. 19 - 21
Denne aften vil formanden berette om bestyrelsens arbejde det seneste år, hvor ikke
mindst etableringen af Dagplejens Hus har sat sit positive præg på dagplejen.
Derudover får vi besøg af Trine Riber,
som er Livsstilscoach og Proces Konsulent i Ernæring.
For vi ved det godt…
Vi bliver hvad vi spiser, og vi har ansvaret for vores børns kost.
Sund kost er vigtigt og sunde kostvaner betyder noget for, hvordan
dit barn tackler hverdagen. Men…. Puha med en travl hverdag, syntes du også, det
kan være svært???
Trine vil give os viden og nogle konkrete redskaber, så du kan viderebringe suveræne
kostvaner til dit barn. Trine Riber giver sit bud på hvorfor og hvordan vi på en sund og
realistisk måde hjælper vores børn til sunde kostvaner.
Læs mere om Trine Riber på www.trineriber.dk.
Vi håber på stor tilslutning og opbakning.
Tilmelding senest d. 11. november til:
Dorthe Knudsen:[email protected], til din dagplejer eller på opslag i
legestuen.
Vi glæder os til at se jer alle.
Venlig hilsen
Forældrebestyrelsen.