NYT! Hestholm Bladet Oktober 2015

2015
HESTHOLM BLADET
Oktober - 4. udgave
1
Tak for i år
Så er havesæsonen 2015 ved at være forbi, det er ved at være tidlig mørkt, og
vi rykker hjem i vores lejligheder for vinteren.
Det har været en travl havesæson og bestyrelsen har haft flere store
udfordringer, men vi syntes det har været en god sommer og vi glæder os til at
tage hul på vores 50 års jubilæumsår i 2016.
Vi håber alle har nydt haven og sommeren, og at alle vil være med til at holde
lidt øje med området herude, når i besøger jeres have i løbet af vinteren. Det
ville være dejligt, hvis vi kunne undgå indbrud og hærværk herude, så KIG lige
ind til naboens have når i alligevel er her, måske er der noget som ikke ser
rigtigt ud, måske har der været ubudne gæster.
Det er en god ide, hvis man på stierne har en telefonliste, så man hurtigt og
nemt kan kontakte en af stiens beboere, når der er noget galt.
Vel mødt i 2016!
På bestyrelsens vegne
Anne-Marie Brandt
2
Indholdsfortegnelse
Vigtige datoer ....................................................................................................... 3
Nye lejere i H/F Hestholm .................................................................................... 4
Nye Familiemedlemmer i H/F Hestholm .............................................................. 4
Lokalplan og deklaration ...................................................................................... 5
Kørsel og parkering ............................................................................................... 6
Vinterbeboelse ..................................................................................................... 6
Festudvalg ............................................................................................................. 6
Skovtur .................................................................................................................. 7
Tillykke til årets præmiehaver .............................................................................. 9
Sten på pladser og stier ........................................................................................ 9
Flere på lejeaftalen eller sletning af navn .......................................................... 12
Vand og kloak ..................................................................................................... 16
Generelle informationer..................................................................................... 17
3
Vigtige datoer
4. oktober 2015
Åbent på kontoret fra kl. 11:00 – 12:00
(Afhentning af Hestholm nyt)
6. december 2015
Gløgg i Lillelund kl. 12.00 – 14.00 (husk
tilmelding)
3. januar 2016
Kontoret åbent ml. 11.00 – 12.00 (afhentning af
blad)
24. januar 2016
Beskærer kursus – mødested kontoret kl. 10.00
6. marts 2016
Generalforsamling
27. marts 2016
Standerhejsning
23. juni 2016
Sct. Hansfest
2. juli 2016
50 års jubilæum i Hestholm
9. juli 2016
Loppemarked
4
Nye lejere i H/F Hestholm
6
Månestien 8
Dennis Fjord Jakobsen
65
Hornviolstien 4
Sandra Falkenberg Sandvad
96
Lokestien 11
David Rachid
132
Mimerstien 11
Jette og Jan Dybkilde Bach
143
Hermesstien 10
Helle Lindorff Andersen og Søren Gram Madsen
149
Tvær Alle 16
Anja og Scott Taylor
190
Jordbærstien 6
Malene Eskildsen og Mads Werge
195
Mirabellestien 5
Niels Kudahl
206
Pærestien 5
Klaus Hjort
266
Kronhjortestien 6
Amanda Stendal Dehli og Marco Juul Langer
Nye Familiemedlemmer i H/F Hestholm
50
Morgenfruestien 4
Jens og Paw Vindstrup Sørensen
64
Hornviolstien 6
Birthe og Jørgen Nielsen
72
Hasselmusstien 6
Conny og Arne Jensen
102
Lokestien 27
John Otto Jensen
119
Hermesstien 1
138
Mimerstien 6
Lisbeth Kjærgaard og Anne Kjærgaard
Henriksen
Janne Bettina og Tommy Kaels
146
Balderstien 2
Karin Dalsgaard og Rune Dalsgaard
167
Jupiterstien 4
Betina og Claus Andersen
229
Svalestien 6
Jytte Oksen
244
Ulvestien 8
John Weimar Jensen
295
Æblestien 7
Mette Neess og Tonny Silbæk
5
Lokalplan og deklaration
Vores nuværende deklaration udløber 31-12-2015, men der er endnu ikke nogen afløser, så den
nuværende deklaration fortsætter indtil videre.
Deklarationen erstattes i fremtiden af en lokalplan.
Der er intet vedtaget og det er formodentlig først færdig i august 2016.
Oplæg til lokalplaner for kolonihaver i Ballerup
Oplæg fra Ballerup kommune vedtaget på Teknik og Miljø Udvalgets møde 18 august 2015.
De har kikket en hel del på Lokalplanen LE 30 fra Glostrup, omhandlende kolonihaver og
vedtaget april 2013.
Ballerup kommunes oplæg er følgende
Hus på 60 m2
Overdækket 20 m2
Fritliggende småhuse (skur-legehus mv) på 10 m2.
Drivhus på 10 m2.
(Fra lokalplan Glostrup, hus på max. 60m2, gælder uanset om det bruges til bolig, overdækket
lukket terrasse eller udhus.)
Nuværende regler i Ballerup
50 m2 som bolig inkl. lukket overdækket terrasse
30 m2 til åben overdækket terrasse, udhuse og tagudhæng større end 0,5 meter.
Alt må gerne være sammenbygget nu
Dvs. at der må være 80 m2 sammenbygget, eller bolig mv på 50 m2 og et fritliggende udhus på
op til 30 m2.
Udformningen af lokalplanen forhandles med Hestholm bestyrelse i løbet af efteråret.
Vores forhandlingsoplæg
60 m2 som bolig inkl. lukket overdækket terrasse.
20 m2 til åben overdækket terrasse og udhus sammenbygget med bolig eller fritliggende.
Altså 80 m2 som nu, med en mulighed for at bolig inkl. overdækket lukket terrasse må være op
til 60 m2, i stedet for nu 50m2
Dertil yderliggere et fritliggende udhus på op til 10 m2 og drivhus på 10 m2.
HUSK der er intet vedtaget, så det er forsat de gamle regler, der gælder.
Næstformand Anders
6
Kørsel og parkering
Vi har stadig problemer med kørsel og parkering på vores stier og på de grønne områder!
Parkering skal foregå på p-pladserne, og kørsel på stierne er fortsat KUN tilladt med materialer
eller andet tungt. f.eks. ved indflytning/fraflytning af haven.
Der er også problemer med at overholde hastigheden på vores veje, der er nogle der kører alt
for stærkt! Så vi skal henstille til at hastigheden på 30 km bliver overholdt og skal samtidig bede
jer om at sørge for at dette også bliver overholdt af gæster i haven.
På forhånd tak.
Vinterbeboelse
Selv om vi har fået helårsvand, er det stadig ulovligt at bebo haven hele året!
Havesæsonen er fra start sommertid til slut sommertid, dog er det tilladt at være her i kortere
perioder, weekender, jul, ferie osv., men permanent natophold er ikke tilladt, og kommunen er
stadig meget OBS på dette, og er især opmærksomme på personer med c/o adresse.
Festudvalg
Som skrevet om flere gange før, er det næste år Haveforeningen Hestholm har 50 års jubilæum,
og i den forbindelse vil vi gerne afholde en stor fest for alle i haverne.
Det har været rigtig svært at finde nogle der ville deltage i et festudvalg, men nu håber vi at
være nået så langt, at en opstart/planlægning af en sådan fest kan komme i gang.
Vi vil stadig gerne høre fra dig/jer med gode ideer eller gode råd, samt eventuel deltagelse i
planlægningen af arrangementet, så har du tid og lyst vil vi gerne høre fra dig/jer.
Det er besluttet at jubilæumsfesten finder sted lørdag den 2. juli 2016.
På bestyrelsens vegne
Anne-Marie Brandt
7
Skovtur
Lørdag d. 8. August var skraldemændene og vore ledsagere på vores årlige skovtur. En tur som
haveforeningen honorerer os med som tak for vores frivillige arbejde. Vi startede dagen klokken
8 med morgenkaffe i Lillelund. Klokken 9 kom bussen og hentede os. Vi kørte en tur rundt i det
dejlige landskab, med et enkelt stop undervejs hvor vi fik lidt til vore tørre ganer. Vi fik alle en
quiz udleveret, som skulle løses inden vi nåede til kroen hvor vi skulle spise. Den gav megen
munterhed i bussen som kørte os videre til Birkegårdens haver. Derefter kørte vi til Bromølle
Kro, hvor vi fik en dejlig frokost. Hvert år vælger vi en kollega som årets skraldemand og i år faldt
valget på Aage Andreasen, som fik trofæet og en flaske snaps overrakt efter frokosten. Efter
kaffen kørte vi tilbage til Lillelund, hvor vi sluttede med lidt hygge og en tår til halsen. Alt i alt en
rigtig dejlig dag som Jørgen og Herluf flot havde tilrettelagt.
Bent
8
Sidste nyt fra Motorvejen
Der har lige været møde mellem vejdirektoratet og haveforeningerne.
Der udføres her i nov.-dec. (hvis vejret er til det) beplantning på skråningen ind
mod haveforeningerne.
På vores del bliver der plantet 4 grupper a ca. 30 træer i hver.
Den ene gruppe cirka ud for ”Sukkenes bænk” bliver frugttræer og resten
”overdrevstræer” hvidtjørn, skovæble, hæg, vinter eg og stilkeg.
Træer indhegnes for at undgå skader, mens de er små.
Beplantningen vedligeholdes af Vejdirektoratet de første 3 år, hvorefter de
overgår til haveforeningerne.
Hestholm er har nu fået tillagt en del nyt areal, da vi nu har arealet indtil
midten af støjvolden.
Vedr. artikler i Ballerup Bladet om for let adgang til motorvejen ved åen,
overvejer Vejdirektoratet at lave tæt beplantning, så det ikke virker så åbent
som nu.
(Et forslag i sjov var, at plante stikkene tjørnebuske)
Samtidig overvejes det også, at lave en simpel fodgænger bro over åen, da der
flere gange er set folk bruge motorvejen for at krydse åen.
Det er selvfølgelig ikke tilladt fodgænger og cyklister at være på en motorvej.
Næstformand Anders
9
Tillykke til årets præmiehaver
ÆRESPRÆMIE
Have 162
: Tove Petersen Merkurstien 4
PRÆMIE
Have 71
Have 119
Have 128
Have 258
Have 295
: Helle Hanghøj & Per Ask Nielsen Hasselmusstien 8
: Lisbeth Kjærgaard Hermesstien 1
: Zorica Miljkov Mimerstien 3
: Bente Andersen Kronhjortestien 3
: Mette Neess & Tonny Silbæk Æblestien 7
BØRNEVENLIG: Have 78
: Dina & Daniel Seiferheld Odderstien 7
Vi ønsker alle præmietagerne tillykke med udvælgelsen.
På bestyrelsens vegne
Anne-Marie Brandt
Sten på pladser og stier
Som I sikkert har bemærket er der kommet sten på vores stier og pladser, der
mangler nok nogle få steder, men det vil der blive fulgt op på. Projektet med
nye sten er udført efter nogle års forsømmelse som skyldes, at vi ikke vidste,
hvor der skulle graves i forbindelse med kloakeringen. Jeg syntes resultatet er
flot, og nu behøver vi ikke nye sten de næste mange år. Jeg vil gerne sige tak til
jer som har deltaget i at fordele stenene.
Områdeformand Arnt
10
11
Stort udvalg! I brugte:
Staldøre med termoruder
Termoruder
Dobbelte terrassedøre
Yderdøre
Indvendige døre
Termovinduer
Glaspartier
Energitermoruder
Nye og brugte radiatorer
Vi foretager også reparationer, montering af døre, vinduer, terrasser og udestuer.
Endvidere udfører vi havearbejde, træfældning og flisearbejde m.m.
Herluf Christensen
Herstedøstergade 25
2620 Albertslund
Tlf. 2442 3860
[email protected]
www.hc-genbyg.dk
Alle dage efter aftale – også weekend og aftener
12
Flere på lejeaftalen eller sletning af navn
Er der nogle der ønsker dette, så giv besked til næstformand Anders.
Der var en del i foråret, de skulle være udført nu, og jeg har ikke flere skrevet
op.
Der har været nogle misforståelser, siden det blev nævnt på generalforsamling
i marts 2015.
Vi har i H/F Hestholm ikke venteliste til at købe have nu, og i princippet kan alle
skrives på som lejer 2. Det ændrer sig når vi bliver pålagt at lave venteliste.
Der kan max være 2 på lejeaftalen.
De nuværende regler gældende efterår 2015, men de kan ændres både ved
nye lejekontrakt på jorden med Fødevareministeriet eller af
Kolonihaveforbundet.
Følgende har ret til at overtage lejemålet af haven ved lejers død eller
udtræden af haveforeningen eller blive skrevet på som lejer 2 på lejeaftalen:
- Personen opfylder de almindelige betingelser for medlemskab i
foreningen (evt. bopælsligt mv.)
- Der er tale om en ægtefælle til lejer 1
- Der er tale om en samlever til lejer 1 og parterne har levet i
ægteskabslignende forhold med samme folkeregisteradresse i mindst
2 år, eller
- Der er tale om en myndig slægtning i op- eller nedstigende linje (børn,
børnebørn, oldebørn, forældre og bedsteforældre mv.). Til børn kan i
den forbindelse også regnes særbørn af en først afdød ægtefælle, som
ikke står på lejekontrakten, hvis særbørnene har afgivet erklæring om
accept af uskiftet bo med den længstlevende ægtefælle, der har
lejemålet.
- Hvis lejer 1 i levende live ønsker en af ovenstående personer skrevet
på som lejer 2, kan det ske uden at der skal foretages vurdering eller
fastsættelse af beløb.
13
Der skal heller ikke betales for at bestyrelsen udfærdiger nye papirer.
Samtlige med at der skrives en lejer mere på lejeaftalen, bliver der lavet en
overdragelse af huset fra lejer 1 og til lejer 1 og 2 i fællesskab.
Det skal forstås således, at lejer 2 bliver medejer af halvdelen af huset.
Så hvis et ”barn” skal være med som lejer 2, skal dette spørgsmål om ejerskab
være afklaret, især hvis der er ”flere børn”
Man kan altid få slettet den ene lejer på en lejeaftalen, hvis begge parter er
enige om det.
Bestyrelsen skal under alle omstændigheder udfærdige de nødvendig papirer,
og alle involverede skal underskrive.
Der må ikke være tinglyst gæld i huset.
Hvis huset er noteret i Tingbogen, skal det være med lejeres 1 navn og bagefter
skal der ændres ejer navne i Tingbogen.
Næstformand Anders
14
15
16
Vand og kloak
Så er sommeren ved at gå på hæld.
Husk at lukke for vandet i vandmålerbrønden, og aftappe i huset, se hvordan
på Hestholm hjemmeside, under fanen ”Kloak og vand” og ”Aflukning af vand”.
Vi laver aflæsning af årets vandforbrug d. 31 okt. 1015. Forbrug og afregning
kommer ud samme med indkaldelse til generalforsamling i feb. og den
endelige økonomiske afregning sker sammen med havelejen for april kvartal.
Sørg for at dækslet ligger helt på plads og der ikke er jord eller sten imellem
toppen af vandmålerbrønden og dækslet, og at gummiringen på dækslet er på
plads og ren.
Sidste vinter skete der frostsprængning af en ventil og vandmåler i en
målerbrønd, pga. jord under en del af dækslet. Det kostede haven 2.000 kr. at
udskifte, og jeg udførte det uden arbejdsløn.
En udendørshane og tilhørende rør er svær at få tømt for vand, da der sidder
en kontraventil i den, så selvom hanen er åben, kommer der ikke luft ind. Det
letteste er at skrue hanen af indtil foråret.
Vores nye kloaksystem har i det store hele fungeret godt, dog har der været
enkelte forstoppelser.
Lad være med at kommer engangsbleer, bind og andet i toilettet.
Vi har lange rørstrækninger og selvom ”det” er kommer væk fra toilettet er det
”ikke væk” og afleveret til Forsyning Ballerup kloaksystem.
Det er også en god ide at skylle godt ud, når der er toiletpapir og andet ”fast”
indhold, hold gerne skylleknappen nede, indtil der ikke kommer mere vand.
Den længste rørstrækning i Hestholm er over 1,5 km lang.
Bestyrelsen mangler forsat anmeldelser fra ca. 40 haver, af det private udført
kloakarbejde i haven.
Næstformand Anders
17
Generelle informationer
Tinglysning
Tinglysningsattest skal fremvises ved
værdiansættelsen af hus og have. Se
på www.hestholm.com, hvordan der
gratis kan indhentes en
tingbogsattest
Rottesikring
Alle bygninger på grunden skal være
rottesikret
Stophaner
Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er
væk i længere tid, er det en god ide
at lukke jordhanen, så I ikke kommer
hjem til vandskader eller andre
kedelige overraskelser.
Kalmarhegn
Kalmarhegnet ud mod stien skal være
malet med sort træbeskyttelse på
alle sider og skal være i god stand.
Nye kalmarbrædder sælges i
kontortiden den 1. og 3. søndag fra
kl. 10.00-12.00 i perioden 1. april til
30. september.
Køkkenaffald
Køkkenaffald kan, i havesæsonen,
afleveres på søndage imellem kl.
10:00 – 12:00
Tilbygning
Ved alle forandringer og
tilbygninger af hus, udhus, terrasser
og legehuse, skal der leveres en
tegning af det planlagte og
eksisterende byggeri, indtegnet på
grundplanen for haven, med
angivelse af alle mål, også på det
eksisterende byggeri. Denne
tegning skal godkendes af
bestyrelsen. Det er ulovligt, hvis der
ikke er en godkendt samt hvis
byggereglementets bestemmelser
for kolonihaver ikke overholdes.
Bestyrelsen kan kræve de
forandringer der er lavet, nedrevet.
Adresseændring
Ifølge vedtægterne skal
adresseændring nævnes til formand
eller kasserer inden fjorten dage
efter ændringen.
Batterier
Brugte batterier kan afleveres ved
containeren søndage mellem 10:0012:00
18
Kontortid – 1. og 3. søndag i måneden kl. 10-12 i perioden 1. april til 30. september.
Bestyrelsens telefoniske træffetid er 17:30-19:00 mandag til torsdag.
Kun i nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen uden for telefontiden.
Formand
Anne-Marie Brandt
Bispevangen 10, 3.tv
2750 Ballerup
Tlf. 22 84 17 11
Mail. [email protected]
Næstformand
Anders Clausen
Fensmarksgade 37, st.th.
2200 København N
Tlf. 22 84 21 16
Mail. [email protected]
Kasserer
Karen Offenberg
Rævens Kvarter 62
2750 Ballerup
Tlf. 22 84 52 95
Mail. [email protected]
Sekretær
Linda Ring Cornelius
Rugvænget 55, 2.th
2750 Ballerup
Tlf. 22 84 10 40
Mail. [email protected]
Områdeformand
Arnt Winther
Møllehusene 3, 2.th
4000 Roskilde
Tlf. 22 84 15 77
Mail.
[email protected]
Udlejning af foreningshus
Hanne Christensen
Tlf. 51 22 14 50 – Torsdag 15:00 –
18:00
Mail. [email protected]
Formand for skraldemændene og
eliteholdet
Bent Hansen
Tlf. 21 26 15 48
Mail. [email protected]
Redaktør og webmaster
Alias Lorentzen
Mail. [email protected]
Deadline for indlevering af indlæg i
2015 er 15. december
Der rettes kontakt til
næstformanden ved vurdering,
køb, salg og bygningsudvidelser
Se mere info på
www.hestholm.com