Smag dig frem - Masseeksperimentet

MasseEksperiment 2015
Københavns Universitet
Logo: CMYK Uncoated
0/100/65/34
SMAG
DIG
FREM
University of Copenhagen
Logo: CMYK Coated
25/100/77/40
Logotype: CMYK U/C
0/0/0/70
Principopsætning på publikationer
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
university of copenhagen
RESULTATER
Principopsætning til andre formål end publikationer
Vandret variant med logo til venstre
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
Lodret variant med navnetræk placeret under logostregen.
Use of logo for other purposes
Horizontal version with logo to the right
Vandret variant med logo til højre
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
1
university of copenhagen
Vertical version with logotype under the logo line
Horizontal version with
university of c
Kolofon
Hvem står bag
MasseEksperiment 2015 er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsfestival, forskere ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet og Smag for Livet samt konsulent Mari-Ann Skovlund fra CFU, lærer Helle
Houkjær fra Krogårdskolen og lektor Hans Marker fra Sankt Annæ Gymnasium.
Analysen af data er udført i samarbejde med Christian Ritz fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
Forskerne bag analysen
Bat-El Menadeva, videnskabelig assistent, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
Bodil Helene Allesen-Holm, faglig sekretær, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
Michael Bom Frøst, lektor, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
Ansvarshavende redaktion
Bat-El Menadeva, videnskabelig assistent, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
Bodil Helene Allesen-Holm, faglig sekretær, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
Anne Strandsbjerg Petersen, konsulent, Dansk Naturvidenskabsfestival
Layout
Søs Jensen, www.artegrafix.dk
Forside og øvrige fotos
Sanne Vils Axelsen, www.sannevils.dk
Udgiver
Dansk Naturvidenskabsfestival
Søtorvet 5, 3. sal
1371 København K
+45 70 20 86 20
www.naturvidenskabsfestival.dk
En særlig tak til Nordea-fonden for et flot bidrag til MasseEksperiment 2015
2
Forord
Kære lærere og elever
resultater kan du se på de kommende sider. Her kan
du også blive klogere på, hvordan køn, geografi og
genkendelighed har betydning for vores smags- og
lugtesans. Måske passer resultaterne med jeres klasse?
Måske synes I noget andet end gennemsnittet? Vi håber,
at I kan bruge resultaterne til at tale videre om, hvad der
påvirker vores smags- og duftpræferencer.
En stor tak til jer, fordi I var med til at undersøge,
hvordan genetik og kultur påvirker det, vi lugter og
smager. Med jeres resultater har forskerne fra Institut
for Fødevarevidenskab skabt ny viden, der bl.a. ændrer
den rolle, man hidtil har troet, genetik spiller i forhold til
smagssansen og lugtesansen. Det har kun kunnet lade
sig gøre, fordi så mange lærere og elever var med til at
lave forsøget og indsende deres besvarelser. I alt deltog
19.336 elever, og det gør MasseEksperiment 2015 til
verdens største forsøg med fokus på, hvordan genetik og
kultur påvirker børns smagspræferencer.
Med årets MasseEksperiment er I forhåbentlig blevet
klogere på duft og smag. Vi håber, at det har været
sjovt og lærerigt at undersøge de sanser, vi bruger hver
dag uden at tænke over det. Hver eneste besvarelse
har været vigtig for at skabe ny viden og gøre os alle
sammen klogere. Tak!
Forskerne fra Institut for Fødevarevidenskab på
Københavns Universitet har arbejdet intenst på at
analysere de svar, de har fået fra forsøget. Deres
God læselyst!
Anne Strandsbjerg Petersen
Projektleder for MasseEksperiment 2015
3
Indledning
deres oplevelse af prøverne. Derudover skulle eleverne
besvare et spørgeskema med baggrundsspørgsmål om,
hvor godt de kunne lide forskellige fødevarer, og hvad
deres forhold til nye og ukendte frugter og grøntsager
var. De sidstnævnte spørgsmål omhandler neofobi.
Svarene herfra bliver ikke gennemgået i denne rapport,
men vil senere på året blive behandlet i en videnskabelig
artikel.
MasseEksperiment 2015 er en fast aktivitet under Dansk
Naturvidenskabsfestival, som hvert år løber af stablen
i uge 39. Selve MasseEksperiment 2015 blev gennemført
i ugerne 39-41 på skoler og ungdomsuddannelser i hele
Danmark.
’Smag dig frem’ var årets overskrift. Formålet med årets
eksperiment var bl.a. at undersøge, om genetik har
betydning for børn og unges duft- og smagspræferencer,
og om genkendeligheden af en fødevare har betydning
for, hvor godt man kan lide den. Forskerne har modtaget
elevernes svar og præsenterer i denne rapport nogle af
resultaterne fra MasseEksperiment 2015.
Resultaterne er mange, og vi har valgt at fremhæve de
resultater, som vi synes er de mest interessante. Næsten
parallelt med udførelsen af eksperimentet i Danmark
har norske børn og unge udført det samme eksperiment,
dog med en forskydning på 3 uger, således at det norske
eksperiment først blev afsluttet 2. november. De danske
og de norske resultater er derfor ikke sammenlignet i
denne rapport.
De deltagende elever blev præsenteret for otte særligt
udvalgte prøver; tre duftprøver, tre smagsprøver og to
smagestrimler, hvor de skulle svare på spørgsmål om
4
Deltagere
I MasseEksperiment 2015 var der i alt tilmeldt 1.310
klasser fordelt på 342 skoler i Danmark samt en enkelt
skole på Færøerne. Resultaterne i denne rapport er
baseret på de i alt 19.336 deltagende elever.
fra elever på ungdomsuddannelser (1.395 elever).
Denne fordeling kan ses i figur 1. Overordnet set har
9.917 piger (51 %) og 9.419 drenge (49 %) deltaget i
MasseEksperiment 2015.
42 % af alle besvarelserne kom fra elever på
mellemtrinnet (8.108 elever). Besvarelser fra elever i
indskolingen og i udskolingen udgjorde henholdsvis
21 % (4.106 elever) og 30 % (5.727 elever) af
besvarelserne, mens godt 7 % af besvarelserne kom
For at lette tolkningen af resultaterne er eleverne opdelt
i følgende grupper i rapporten: indskoling (0.-3. klasse),
mellemtrin (4.-6. klasse), udskoling (7.-10. klasse) og
ungdomsuddannelse (elever fra 1., 2. og 3. år på hhv.
EUD, STX, HTX og HF).
Antal deltagende elever
4500
Drenge
4000
Piger
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
Ungdomsuddannelse
Figur 1: Viser antallet af drenge og piger på henholdsvis indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse,
som deltog i MasseEksperiment 2015.
5
Ser man på fordelingen af deltagende elever på tværs af landet, ser Danmarkskortet ud som i figur 2.
Fordelingen af henholdsvis drenge og piger i regionerne følger nogenlunde den i hele landet.
Fordeling af elever på tværs af regioner
Drenge (%)
Færøerne
Piger (%)
0,1
Total antal elever
0,03
4,0
18
4,2
1577
8,8
9,1
3457
14,1
14,3
5494
11,8
9,9
14,2
9,5
5033
3757
Figur 2: Viser antal deltagende elever og kønsfordeling i procent, fordelt i regioner .
6
Vi oplever dufte og smage forskelligt
Duftprøve A var en ’snyder’, en såkaldt kontrolprøve,
som nogle gange bruges i sensoriske tests, så
forsøgsdeltagere får en ikke-gældende prøve, inden den
rigtige test går i gang. Prøven bestod af helt almindeligt
vand fra hanen. Faktisk var der kun 4.283 af eleverne
(22 %), der sagde den ikke duftede af noget.
En del af MasseEksperiment 2015 var at undersøge,
hvordan de samme smage og dufte opleves forskelligt
fra person til person. At smage og lugte til noget er
funktioner af vores sanseapparat, som er styret af vores
helt personlige genetiske sammensætning. Studier har
vist, at selv små genetiske forskelle i sanseapparatet
har betydning for, hvordan vi hver især oplever
specifikke dufte og smage. Eleverne blev præsenteret
for en duftprøve med beta-ionon (duftprøve B) og en
med korianderolie (duftprøve C). Derudover fik de en
smagestrimmel imprægneret med Phenylthiocarbamid
(PTC, smagsprøve H).
BETA-IONON
Beta-ionon er et aromastof, som findes mange steder i naturen, bl.a. i hindbær, mango, gulerod og
flere typer af blomster. Aromastoffet bruges i fødevarer, men også i produkter til rengøring og personlig pleje. Det bruges som smagsgiver i fx rød sodavand og hindbærbolsjer og som duftstof i sæbe,
parfume og læbestift.
PHENYLTHIOCARBAMID (PTC)
PTC er et bitterstof, som ikke alle mennesker kan
smage. Det findes ikke i naturen, men den kemiske
struktur af PTC ligner andre kemiske stoffer, som
findes i giftige planter i naturen. Det antages, at
det at kunne smage bitterheden i PTC er en form
for beskyttelsesmekanisme, som vi mennesker har
udviklet: Vores sanseapparat bliver advaret, og vi
spiser derfor ikke disse farlige planter. I nogle befolkningsgrupper er der mange mennesker, som
kan smage PTC, mens der i andre befolkningsgrupper er langt færre. Hvorfor det er sådan, vides ikke
helt, men inden for forskningen tror man, at det
nærmiljø, ens fjerne forfædre er fra, har betydning
for, om mange eller få personer i en bestemt befolkningsgruppe kan smage PTC. Der er for eksempel befolkningsgrupper i Japan, Kina og Vestafrika,
hvor kun omkring 3 % ikke kan smage PTC, mens
det i Europa er omkring 30 %, som ikke kan smage
det.
KORIANDER
Koriander bruges i mange forskellige køkkener i hele
verden, især i det indiske, thailandske og mexicanske køkken er krydderurten en fast smagsgiver til
mange retter. Der er stor smagsforskel på de brune korianderfrø og den grønne krydderurt (korianderblade), så man kan godt synes om det ene og
afsky det andet. I dette års MasseEksperiment har
vi anvendt korianderolie, som er lavet på korianderblade.
7
Duftprøverne: Elevernes opfattelse af duftprøverne
har stor betydning for, hvor godt de kan lide dem
For duftprøverne skulle eleverne svare på, hvor godt
de kunne lide den enkelte duft og hvilke(n) fødevare(r),
duften mindede dem om. Kun elever, som lugtede til
duftprøverne, er med i dataanalysen. For beta-ionon
var der 295 elever (1,5 %), og for koriander var der 277
elever (1,4 %), som ikke duftede til prøven, dette ses også
af figurerne. Resultaterne viser, at elevernes beskrivelse
af beta-ionon og koriander havde stor betydning for,
hvor godt de kunne lide duften. Dermed kan et individs
oplevelse af disse to dufte have betydning for, hvor godt
man kan lide en fødevare, hvor en af duftene er til stede
naturligt eller er blevet tilsat. Det kan for eksempel være
en salsa tilsat koriander eller noget slik tilsat beta-ionon.
Det betyder dog ikke, at vi kan forudsige, om man ville
kunne lide den pågældende fødevare eller ej, da mange
andre duft- og smagsstoffer i den enkelte fødevare eller
ret kan have betydning for, hvor godt man kan lide den.
Beta-ionon
Drenge og piger havde forskellige oplevelser af, hvor
godt beta-ionon duftede. Det er vist i figur 3. Der var
flere drenge end piger, der syntes at beta-ionon duftede
meget godt eller virkelig godt. Derimod var der flere
piger end drenge, der syntes at det duftede OK, dårligt
eller meget dårligt. Dette har sandsynligvis noget at gøre
med, hvordan pigerne og drengene hver især oplevede
og derudfra beskrev duften af beta-ionon-prøven.
Beta-ionon
70,0
%-andele
Drenge
60,0
Piger
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
duftet
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 3: Viser fordelingen af drengenes og pigernes svar i procent på spørgsmålet ”Hvor godt kan du lide duften?” i
duftprøven med beta-ionon.
8
der oftest blev sat kryds ved. I gennemsnit satte hver
elev kryds ved 1,5 beskrivelser for beta-ionon. Duftede
prøven af noget, der mindede en om vellidte og kendte
fødevarer, kunne man godt lide duften af den. Duften af
beta-ionon delte dermed vandene hos eleverne, og det
var bestemt ikke alle, der syntes den var positiv.
Eleverne oplevede og beskrev duften af beta-ionon
forskelligt, og disse beskrivelser havde betydning for,
hvor godt den enkelte elev syntes om duften. I figur 4
kan man se at elever, som satte kryds ved beskrivelsen
blomster eller bær, meget bedre kunne lide duften af
beta-ionon-prøven end de elever, som satte kryds ved
eddike eller maling. Figuren viser de fem beskrivelser,
Beta-ionon
70,0
%-andele
Bær
60,0
Eddike
Blomster
OK
God
Maling
Sæbe
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
duftet
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
Meget
god
Virkelig
god
Figur 4: Viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet ”Hvor godt kan du lide duften?” om duftprøven med betaionon. Svarene er fordelt på hvor mange procent af eleverne, der synes duften minder om hhv. bær, eddike, blomster,
maling eller sæbe.
9
Koriander
Det er velkendt, at den grønne duftende krydderurt
koriander deler vandene - enten elsker man den, eller
også hader man den (groft sagt). Tidligere forsøg har
vist, at nogle beskriver duften og smagen som en frisk
krydderurt, mens andre modsat synes, at den har en
stærk duft og smag, som minder dem om sæbe. Disse
studier har også vist, at når man oplever, at koriander
smager og dufter sæbeagtigt, kan man lide duften
af den meget mindre. Korianderblade bruges ikke så
meget i det danske køkken, og af de deltagende elever
har 5.685 elever (næsten 30 %) svaret, at de ikke kender
koriander eller aldrig har smagt det.
Eleverne kunne generelt bedre lide duften af
korianderprøven, end de kunne lide prøven med betaionon. Andelen af negative svar (Virkelig dårlig, meget
dårlig og dårlig) for beta-ionon er 17 %, mens tallet for
koriander kun er 8,5 %. Dertil kommer, at drengene
synes lidt bedre om duften af koriander end pigerne gør.
I figur 5 kan man se, hvordan fordelingen af svarene var
blandt drenge og piger.
Koriander
70,0
%-andele
Drenge
60,0
Piger
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
duftet
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 5: Viser fordelingen af drengenes og pigernes svar i procent på spørgsmålet ”Hvor godt kan du lide duften?” om
duftprøven med koriander.
10
koriander, mindre godt om duften end de elever, der
havde sat kryds ved sæbe. Kort sagt var det kun 11 %
af eleverne, der genkendte duften som koriander, men
ikke desto mindre syntes eleverne generelt godt om
duften af prøven – uanset om de kendte koriander eller
ej på forhånd. Det var overraskende i forhold til, hvad
der tidligere er rapporteret, hvor korianderhadere har
angivet, at sæbelugt er en af de ting, de ikke kan lide
ved koriander. I dette eksperiment har eleverne måske
i højere grad vurderet, hvor godt de kan lide lugten i sig
selv, og ikke forbundet duften med, at det er noget, de
skal spise. Det kan være grunden til, at den mere vellidt,
end hvad tidligere studier angiver.
Det var forventet, at der ville være en fordeling med
to grupperinger af elever; en gruppe som godt kunne
lide duften og en gruppe som ikke kunne lide duften,
da dette ville svare til, hvad tidligere studier har vist
om fordelingen af koriander-elskere og korianderhadere. Dog var der ikke så mange, der syntes dårligt
om duften (8,5 % af eleverne). Dette kan skyldes, at
mange af eleverne syntes, at duften minder om citron
(6.224 elever, 32 %), blomster (5.538 elever, 29 %) og
sæbe (4.733 elever, 24 %) og at disse alle er dufte, som
anses for at være positive. Kun 2.027 elever (11 %) satte
kryds ved, at prøven duftede af koriander, og som man
kan se i figur 6 syntes eleverne, der havde sat kryds ved
Koriander
70,0
%-andele
Koriander
60,0
Sæbe
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
duftet
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 6: Viser fordelingen af svar på spørgsmålet ”Hvor godt kan du lide duften?” om duftprøven med koriander for
eleverne, som har sat kryds ved koriander eller sæbe.
11
PTC
Prøven med PTC (Phenylthiocarbamid) på en
smagestrimmel blev valgt med baggrund i viden om, at
der er små forskelle i vores sansesystem, der er genetisk
bestemt. Ved at teste, om eleverne kunne smage eller
ikke smage PTC, blev der faktisk foretaget en meget
simpel gentest, som opdelte eleverne i tre grupper: dem
der smagte PTC meget kraftigt (smagere), dem der
smagte PTC lidt (også smagere), og dem, der ikke kunne
smage PTC (ikke-smagere). Man siger nogle gange, at
folk som smager PTC meget kraftigt lever i en verden
af smagsnuancer i neon, mens ikke-smagere lever i en
smagsmæssig pastel-verden.
(og genkender) grundsmagene, kan det være svært
at identificere hver enkelt af dem. Mange bytter fx om
på bitter og sur. I dette afsnit har vi derfor valgt kun
at medtage de elever, som kunne genkende smagen
af strimlen som ’bitter’ eller som svarede ’ved ikke’
ved genkendelsen. Figurerne og tallene, der bliver
præsenteret i dette afsnit, er derfor resultatet af 13.924
elevers svar.
Resultatet fra PTC-testen viste, at 70 % af eleverne
var smagere og 30 % af eleverne var ikke smagere.
Dette stemmer fint overens med resultater fra tidligere
videnskabelige forsøg med personer fra Europa, hvor det
også var ca. 30 %, der var ikke-smagere, og som dermed
slet ikke kunne fornemme bitterheden i papirstrimlen.
Som figur 7 viser, var der en større andel af pigerne (41 %)
end af drengene (36 %), som fandt PTC bittert. Dette er
også i overensstemmelse med andre studier.
Eleverne skulle efter smagning af strimlen svare på,
hvilken grundsmag prøven smagte af. Her kunne de
vælge en af de fem grundsmage: Sødt, salt, surt,
bittert eller umami. Hvis man ikke på forhånd kender
Smagestrimler
70,0
%-andele
Drenge
60,0
Piger
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Nej, slet ikke
Ja, lidt
Ja, meget
Figur 7: Viser fordeling af andelen af drenge og piger i procent, som ikke kan smage PTC-strimlen, som kan smage den
lidt og som kan smage den meget.
12
Flere ikke-smagere i indskolingen
Hvis man kigger på andelen af smagere og ikke-smagere
i grupperingerne indskoling, mellemtrin, udskoling og
ungdomsuddannelser ses det, at der er en større andel af
elever i indskolingen, som ikke kunne smage bitterstoffet
PTC. Det bekræfter, hvad man har fundet i andre studier
af alderens indflydelse på oplevelsen af bitterstofferne
6-n-propylthiouracil (PROP, et andet bitterstof, som
kun nogle kan smage) og PTC. Her ses det nemlig, at
sensitiviteten er stigende med alderen: i treårsalderen var
50 % af de deltagende børn ikke-smagere, denne andel
var faldet til 26 % for teenagere (14-18 år). I dette års
MasseEksperiment var 28 % af teenagerne ikke-smagere
mod 37 % af eleverne i indskolingen.
Smagestrimler
70,0
%-andele
Indskoling
60,0
Mellemtrin
Udskoling
Ungdomsuddannelse
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Nej, slet ikke
Ja, lidt
Ja, meget
Figur 8: Viser fordelingen af eleverne i procent fra indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse, som har
svaret at de kan smage PTC-strimlen lidt, meget eller slet ikke.
13
scoren 4,2 (også svarende til OK), mørk chokolade fik
scoren 5,5 (svarende til mellem god og meget god), og
grapefrugt fik scoren 4,9 (svarende til god).
PTC findes ikke direkte i naturen. Forskningsmæssigt
har der været stor interesse omkring sammenhængen
mellem det at kunne smage det bitre stof PTC og vores
smagspræferencer for bitre fødevarer. I kålfamilien (fx
blomkål, broccoli og hvidkål) findes bitterstoffer, som i
deres kemiske struktur minder om PTC. Der har derfor
været stor interesse i at undersøge, om der er forskel
på, hvor godt personer, som kan smage PTC og ikke kan
smage PTC, synes om disse bitre grøntsager.
Andre interessante fødevarer er dem, der er søde og
stærke. Forskningen viser nemlig, at der en tendens
til, at folk som kan smage PTC oplever søde og stærke
fødevarer kraftigere end ikke-smagere, og at de derfor
mindre kan lide både søde og stærke fødevarer. I
MasseEksperiment 2015 ses dog den omvendte tendens,
nemlig at elever som smagte PTC kraftigt bedre kunne
lide både chili (5,7; tæt på meget god) og candyfloss
(også 5,7; tæt på meget god) end elever, som ikke kunne
smage PTC. Forskellen er dog så lille, at der kun er tale
om en tendens, selvom der er så mange elever med i
forsøget.
Et af formålene med årets forsøg var at kigge
på dette. Når man ser på elevernes svar fra
baggrundsspørgeskemaet, er der ingen forskel på, hvor
godt smagere og ikke-smagere sagde, de kunne lide rå
blomkål, rå broccoli, mørk chokolade eller grapefrugt.
De kunne lide dem lige godt eller dårligt, om man vil.
Generelt set gav eleverne i årets MasseEksperiment
blomkål scoren 4,0 (svarende til OK), rå broccoli fik
TIPS TIL UNDERVISNINGEN
I klassen kan I tale om, hvorvidt nogen har ændret deres præferencer med tiden?
Er der nogen, der engang kunne lide noget, som de ikke kan lide nu?
Er der nogen, der har lært at kunne lide nogle fødevarer, de ikke kunne lide før?
14
Vi kan lide det, vi kender
af eleverne sagde, at de genkendte smagen. Til sammenligning genkendte knap 40 % af eleverne smagen af
myseost, og ca. 50 % genkendte smagen af tang.
Som en del af MasseEksperiment 2015 smagte eleverne
på ymerdrys, myseostpulver og tang. De blev bedt om
at svare på, hvor godt de kunne lide hver prøve, og om
smagen mindede dem om noget, de havde smagt før.
De tre smagsprøver blev valgt, fordi de smagsmæssigt
minder om fødevarer, som i højere eller lavere grad er
meget velkendte for danske og norske elever.
Af de tre smagsprøver kunne eleverne bedst lide ymerdrys, dernæst tang og til sidst myseostpulveret. Resultaterne viste, at genkendelighed havde en stor betydning
for, hvor godt eleverne kunne lide de tre smagsprøver. I
figur 9 til 11 kan man se fordelingen af, hvor godt eleverne kan lide en prøve, i forhold til eleverne svar på genkendeligheden af hver prøve. Procenterne er udregnet til
at give 100 % indenfor hver svarkategori, dvs. at alle ”Ja,
kan genkende”- svarene lagt sammen giver 100 % og så
videre.
Ymerdrys er lavet af ristet rugbrød, og har derfor en
karakteristisk smag af rugbrød, som er en fast del af
danskernes kost og for en stor del af eleverne er en fast
del af frokostmåltidet. Myseost er en norsk brun ost,
der ikke er så almindelig i Danmark. Tang er i Danmark
nok mest kendt i forbindelse med sushi. Som forventet
havde ymerdrys den mest genkendte smag; knap 90 %
Ymerdrys
70,0
%-andele
Ja, kan genkende
60,0
Nej, kan ikke genkende
Ved ikke
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
smagt
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 9: Viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet ”Hvad synes du om smagen?” af prøve D (ymerdrys) opdelt
i elever, som kan genkende smagen af ymerdrys, elever som ikke kan genkende smagen og til sidst elever, som ikke ved,
om de kan genkende smagen.
15
Myseostpulver
70,0
%-andele
Ja, kan genkende
60,0
Nej, kan ikke genkende
Ved ikke
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
smagt
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 10: Viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet ”Hvad synes du om smagen?” af prøve E (myseostpulver)
opdelt i elever, som kan genkende smagen af myseostpulver, elever som ikke kan genkende smagen og endelig elever,
som ikke ved, om de kan genkende smagen.
Tang
70,0
%-andele
Ja, kan genkende
60,0
Nej, kan ikke genkende
Ved ikke
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
smagt
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 11: Viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet ”Hvad synes du om smagen?” af prøve F (tang) opdelt i
elever, som kan genkende smagen af tang, elever som ikke kan genkende smagen og endelig elever, som ikke ved, om
de kan genkende smagen.
16
Aldersforskelle: De yngste klasser kan bedst lide
ymerdrys, mens de ældste bedst kan lide rugbrød
I figur 12 ses det, at de fleste elever syntes godt om
ymerdrys, men det er tydeligt, at det var eleverne i
indskolingen, som var mest begejstrede for smagen af
ymerdrys. Derudover ses det tydeligt, at elever fra indskolingen brugte skalaens yderpunkter (virkelig dårlig og
virkelig god) langt mere end resten af eleverne. Det ses
også for de andre to smagsprøver.
Ser man på gennemsnittet af, hvor godt eleverne siger,
de kan lide rugbrød (som blev spurgt til i baggrundsspørgeskemaet), var det eleverne fra ungdomsuddannelser,
som bedst kunne lide rugbrød. Selv om eleverne fra
indskolingen var mest begejstrede for smagsprøven med
ymerdrys, var der også flest elever fra indskolingen, som
syntes at smagsprøven var ’Virkelig dårlig’, hvilket påvirker gennemsnittet.
Ymerdrys
70,0
%-andele
Indskoling
60,0
Mellemtrin
Udskoling
Ungdomsuddannelse
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
smagt
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 12: Viser fordelingen af svar på spørgsmålet ”Hvad synes du om smagen” i prøve D (ymerdrys), fordelt mellem
elever fra indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse.
17
Kønsforskelle i fødevarepræferencer
I baggrundsspørgeskemaet blev eleverne spurgt, hvor
godt de kunne lide 14 forskellige fødevarer. Det viser sig,
at der var en målbar forskel på, hvor godt drenge og
piger kunne lide 10 ud af de 14 fødevarer. Kun for grapefrugt, mørk chokolade, koriander og myseost var der ikke
forskel på pigernes og drengenes svar.
Resultaterne viste, at piger bedre kunne lide hindbær, rå
blomkål og rå broccoli end drenge, mens drenge bedre
kunne lide candyfloss, vaniljeis, chili, saltede kartoffelchips, flødeskum, rugbrød og sushitang (nori). Der var
især meget stor forskel på, hvor godt drenge og piger
kunne lide chili. Drenge kunne meget bedre lide det stærke krydderi, end pigerne kunne. Vi er ikke i tvivl om, at
svarene er påvirket af den velkendte subkultur i Danmark
omkring chilispisning, som er startet af Chili Klaus. Uden
at lave detaljerede analyser af det er vi sikre på, at der er
langt flere drenge end piger, der interesserer sig for det.
Smagsprøverne med henholdsvis ymerdrys og tang
blev der både smagt på og spurgt til i baggrundsspørgeskemaet (i form af rugbrød og sushitang (nori)). Her
stemmer svarene overens med, at drenge i gennemsnit
vurderede smagsprøverne med ymerdrys og tang højere
end piger.
Drenges fødevarepræferencer
7
Score på skalaen
6
5
4
3
2
1
Rå
blomkål
Sushitang
(nori)
Rå
broccoli
Chilli
Rå
blomkål
Rå
broccoli
Flødeskum Rugbrød Candyfloss Hindbær
Saltede
Vaniljekartoffelchips
is
Pigers fødevarepræferencer
7
Score på skalaen
6
5
4
3
2
1
Chilli
Sushitang
(nori)
Rugbrød Flødeskum Candyfloss Saltede
Vaniljekartoffelchips
is
Hindbær
Figur 13 og 14: Viser henholdsvis drengenes og pigernes fødevarepræferencer. Søjlerne viser gennemsnittet for svarene på
spørgsmålet ”Hvad godt kan du lide ...”. Kun fødevarer hvor drenge og pigers præference er forskellig er medtaget i figurerne.
18
Aldersforskel: De yngste elever kan bedst lide sødt
Der er forskel på, hvor godt elever fra indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse syntes om visse
af de fødevarer, de blev bedt om at vurdere i baggrundsspørgeskemaet. Som forventet kunne de yngre elever
(indskoling og mellemtrin) bedre lide candyfloss og
vaniljeis, og der er en tendens til, at jo ældre man bliver,
desto mindre kan man lide disse to ting. Lige omvendt er
det, når man ser på rå broccoli, rå blomkål, mørk chokolade og chili; her er det de ældre elever (udskoling og
ungdomsuddannelse), der bedst kunne lide disse fødevarer. Det fortæller, at glæden ved de bitre og stærke fødevarer er tillærte præferencer, det er altså smage man
lærer at kunne lide, så sandsynligheden for at kunne lide
dem stiger med alderen. Derimod er fødevarer med sød
og fed smag noget vi allerede fra fødslen sætter pris på.
Aarhus, Odense og Storkøbenhavn) og elever med bopæl
udenfor de definerede storbyer. Der var kun forskel på to
af de 14 fødevarer: mørk chokolade og sushitang (nori).
For disse fandt vi, at elever fra Storkøbenhavn …
• bedre kunne lide mørk chokolade end
elever fra Aalborg og uden for storbyerne.
• bedre kunne lide sushitang (nori)
end eleverne udenfor storbyerne.
Derfor har vi kigget på, om der også er geografiske forskelle på, hvor godt eleverne faktisk kunne lide smagsprøven med tang, når nu der var forskel på de teoretiske
svar. Her så vi det samme; nemlig at elever fra Storkøbenhavn bedre kunne lide smagsprøven med tang end
elever, som bor udenfor de definerede storbyer. Dette
hænger højst sandsynligt sammen med, at elever fra
Storkøbenhavn har flere muligheder for at blive eksponeret for tang, eksempelvis har de nemmere adgang til
sushi. Derfor kan de også bedre genkende smagen af
tang. I Storkøbenhavn kunne 57 % af eleverne genkende
tangen, mens det gjaldt 50 % af eleverne uden for de
definerede storbyer.
Geografiske forskelle: Elever fra Storkøbenhavn
kan bedst lide tang
Der var ikke de store forskelle i fødevarepræferencer mellem elever fra de fire største byer i Danmark (Aalborg,
Tang
70,0
%-andele
Ikke storby
60,0
Storkøbenhavn
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Har ikke
smagt
Virkelig
dårlig
Meget
dårlig
Dårlig
OK
God
Meget
god
Virkelig
god
Figur 15: Viser fordelingen af svar på spørgsmålet ”Hvad synes du om smagen” af prøve F (tang), fordelt mellem elever
fra Storkøbenhavn og elever som bor udenfor de definerede storbyer (Aalborg, Aarhus, Odense og Storkøbenhavn).
TIPS TIL UNDERVISNINGEN
Hvordan er det i jeres klasse?
Er der forskel på, hvad piger og drenge kan lide ?
19
Konklusioner
Overraskende forskelle på smagere og
ikke-smageres præferencer
Forsøget viste, at det at være smager eller ikkesmager af PTC ikke havde nogen betydning for, hvor
godt man kan lide de bitre fødevarer, der blev spurgt
til (mørk chokolade, grape, rå broccoli og blomkål). Til
gengæld kunne elever, som kunne smage bitterheden
i PTC kraftigt, bedre lide både candyfloss og chili.
Dette er i modsætning til tidligere studier og viser, at
sammenhængen mellem hvad vi kan lide og vores evne
til at smage et bestemt bitterstof er mere kompleks end
tidligere antaget.
Drenge og piger har forskellige
præferencer
Der var flere punkter, hvor drenge og piger var forskellige.
Drengene kunne generelt bedre lide duftprøverne, end
pigerne kunne. Der var forskelle mellem drenge og piger
for alle tre smagsprøver (rugbrødsdrys, myseostpulver
og tang), men de var ikke så store absolut set. Til
gengæld var der flere piger end drenge, som kunne
smage bitterheden i PTC-prøven. Derudover så vi forskel
på, hvor godt drenge og piger sagde, de kunne lide
forskellige fødevarer. Pigerne kunne bedst lide frugt
(hindbær) og grøntsager (rå blomkål og rå broccoli),
drengene kunne bedst lide søde, salte og fede fødevarer,
anderledes og smagsstærke fødevarer (tang og chili)
samt rugbrød. Chili viste den største forskel mellem
drenges og pigers præferencer.
Jo mere velkendt en smag er, desto bedre
kan eleverne lide den
Denne konklusion fortjener større opmærksomhed end
alle andre. Genkendelighed viste sig at have meget
stor betydning for, hvor godt eleverne kunne lide de
tre smagsprøver. Overordnet set er det sådan, at vi
mennesker kan lide det, vi (gen)kender, så jo bedre man
lærer madens smag, konsistens og duft at kende, desto
bedre kan man lide maden. Denne effekt er den største
af alle de effekter, vi har set i studiet.
Beskrivelser har betydning for, hvor godt eleverne
kunne lide duftprøverne
Dufttesten viser, at der er forskel på, hvilke ord der blev
brugt til at karakterisere duftprøverne, og dette havde
betydning for, hvor godt den enkelte elev syntes om den
enkelte prøve.
For duftprøven med koriander var det interessant at
se, at den generelt blev vurderet positivt. Selv blandt
elever, som valgte beskrivelsen sæbe for duften, var
opfattelsen primært positiv, og der var ingen tydelig
opdeling mellem koriander-elskere og koriander-hadere.
En kæk konklusion på det er, at danske børn og unge er
mere klar til koriander i deres mad end de personer, der
tidligere er blevet spurgt om det.
Overordnet konklusion
Hovedformålet med forsøget var at se, hvad der har
størst betydning for vores smagspræferencer; små
genetiske forskelle i vores sansesystem eller det miljø og
den madkultur vi vokser op i. Der ses en effekt af begge
dele. Dog er forskellene meget mindre for de smags- og
duftprøver, der undersøgte effekten af små genetiske
forskelle i sansesystemet, set i forhold til forskellene i de
smagsprøver der undersøgte effekten af at genkende
smagen.
Flere ikke-smagere blandt de yngste elever
Betydeligt flere elever fra indskolingen kunne ikke
smage bitterstoffet PTC. Dette kan skyldes biologiske/
fysiologiske faktorer - at de yngste elevers smagsløg og
receptorer simpelthen ikke er så sensitive, måske fordi de
ikke er færdigudviklede. En anden begrundelse kan være
opgavens art. Den kan være sværere at forstå og udføre
for børn i indskolingen end for resten af grupperne.
Det kan derfor konkluderes, at genkendelighed har
størst betydning for vores præferencer. De smage,
man er blevet eksponeret for, og det miljø og den
madkultur, man er vokset op i, har større betydning for
hvad man kan lide og ikke kan lide end de eventuelle
begrænsninger, som små genetiske variationer kan
betyde.
20