Elektronisk generalforsamling

VIRTUEL GENERALFORSAMLING
> GØR GENERALFORSAMLINGEN LET TILGÆNGELIG FOR DE UDENLANDSKE INVESTORER
PRODUKTBLAD
Virtuelle generalforsamlinger giver dig en unik
mulighed for at kommunikere hurtigt, målrettet og
globalt med dine investorer.
›Computershare
tilbyder virtuelle
generalforsamlinger
med fuld integration
mellem webcasting og
aktionærinformationer.
› Med virtuelle
generalforsamlinger
får du hurtig,
åben og målrettet
kommunikation, der er
tilgængelig uafhængigt
af brugernes fysiske
placering. Det gør det
samtidigt attraktivt for
udenlandske investorer.
ÅBENHED TILTRÆKKER NYE INVESTORER
Børsnoterede selskaber skal i stigende grad målrette informationerne mod en
international aktionærbase, og de virtuelle værktøjer gør det nemt og effektivt at
kommunikere på globalt plan. Derfor vælger flere og flere selskaber at webcaste deres
generalforsamling, pressemøder, investormøder og offentliggørelse af kvartalsrapporter
via internettet som led i deres IR-strategi.
Webcasting giver mulighed for at nå ud til en bredere kreds af interessenter. Det øgede
fokus på corporate governance signalerer samtidigt åbenhed og gennemsigtighed og
kan for selskaberne betyde forbedret
adgang til kapital ved at tiltrække
udenlandske investorer.
Computershare tilbyder virtuelle
generalforsamlinger med fuld
integration mellem webcasting
og aktionærinformationerne. Alle
processer i løsningen håndteres
elektronisk, hvilket letter arbejdet
for dit selskab og giver betydelige
ressourcebesparelser, bl.a. i
forsendelsesporto og tryk af skriftligt
materiale.
TILGÆNGELIGT OG EFFEKTIVT
Aktionærer får tilgang til din virtuelle generalforsamling via en aktionærportal, der er
en integreret del af dit selskabs hjemmeside. Her har de også mulighed for at bestille
adgangskort, afgive fuldmagt og stemme.
Det betyder øget tilgængelighed for aktionærerne og giver dem mulighed for at udøve
deres aktionærrettigheder, selvom de ikke kan deltage fysisk i generalforsamlinger.
Samtidig kan afstemninger afholdes effektivt og sikkert, da en automatisk optælling af
stemmerne sikrer en hurtig formidling af stemmeresultatet.
COMPUTERSHARE A/S
Kontakt os
www.computershare.com
Kongevejen 418, DK-2840 Holte
Telefon: +45 4546 0999
E-mail: [email protected]
certainty
ingenuity
advantage
PRODUKTBLAD
E-afstemning kan øge stemmeprocenten på
generalforsamlingerne væsentligt og betyder for aktionæren, at
rapporter og anden relevant aktionærinformation er tilgængeligt
og lige ved hånden.
Via dit selskabs hjemmeside kan alle interesserede få adgang til
at følge den pågældende transmission. Ved live transmissioner er
der også mulighed for at skabe interaktivitet ved at give ordet til
brugerne, så de kan stille spørgsmål til fx ledelsen via e-mail eller
telefon.
SAMLET WEBCAST-PAKKE
Vi tilbyder en samlet webcast-pakke, der indeholder alle
nødvendige elementer i en professionel webcast-præsentation fra video- og lydoptagelse til udsendelse på internettet, integration
med aktionærinformationerne og stemmeoptælling ved
afstemninger.
Alle løsninger skræddersyes til dit behov, og vi håndterer både
webcasts fra mindre pressemøder med en snæver målgruppe
til store generalforsamlinger med mange samtidige brugere
med passwordbeskyttelse, afstemning, tekstning, simultantolk,
synkroniserede Powerpoint slides m.m.
Præsentationen vil være tilpasset dit selskabs designlinje og
brand og indeholde video af taleren, inddeling af præsentationens
hovedemner samt synkroniserede PowerPoint slides og
animationer.
Du kan vælge at webcaste live eller i en arkiveret version (on
demand), der kan leveres til gennemsyn inden publicering.
WEBCAST-PAKKEN INDEHOLDER:
› Tekniske forundersøgelser
› Bannere til annoncering af webcast på eget eller andres sites
› Tilpasset videoafspiller med videobillede, logo, titel,
kontrolbar, menuinddeling m.m.
› Opsætning, test, afvikling og nedtagning af webcasting setup
› Integration til aktionærportal på dit website
› Levering af webcast umiddelbart efter præsentationen
› Hosting af præsentationen til on demand-visning i 3 måneder
› Detaljeret online statistik.
OM OS
Computershare (ASX: CPU) er verdens største og førende
leverandør af investorservices. På det danske marked er vores
kerneprodukter ejerbogsføring, generalforsamlingsservices og
administration af aktieløn.
Computershare blev grundlagt i 1978 og har været noteret på den
australske fondsbørs siden 1994. I dag beskæftiger Computershare
over 15.000 ansatte på verdensplan, og leverer services i flere end
20 lande til mere end 16.000 kunder.
Vores services er centreret om udstedere og deres stakeholders
med det primære mål at sikre compliance og minimere barrierer
for en effektiv kommunikation. Vi leverer innovative produkter,
certainty
ingenuity
advantage
der understøtter vores kunders vigtigste forretningsmæssige mål,
og som indgår som en integreret del af kundens risikostyring og
beredskab. Over hele verden har vi brancheeksperter, der sikrer
vores kunder adgang til et højt niveau af ekspertise, rådgivning og
fuldt integreret global support.
MERE INFORMATION?
Kontakt en af vores rådgivere på tlf. 4546 0999 eller
[email protected] for at aftale et uforpligtende møde.