MTB skilte Grafik-Samlet.compressed

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader
Meget let
(CMYK 100.0.100.0)
(Oracal 751-063)
Let
(CMYK 100.40.0.0)
(Oracal 751-053)
Middel
(RAL3020)
(Oracal 751-324)
Svær
(RAL 9005)
(Oracal 751-070)
Ekstrem
(RAL 2008)
(Oracal 751-035)
Middel
(RAL 3020)
(Oracal 751-324)
MTB rute
MTB ikke tilladt
Evt. suppleret med
områdeskravering på
kortbilag
Giv Agt !
M. farvet piktogrampil
nedenunder for retning
Pas på vejkryds
Orienteringspunkt
”Her er du” med
reference til kort
Tekst,
spornavn på eget skilt
Tekst,
spornavn på samme skilt
Tekst,
spornavn på samme skilt
Grøn baggrundsfarve: Naturstyrelsen, kommuner m.fl. (Ral 6005)
Blå baggrundsfarve eks.vis nogle kommuner (RAL 5013 eller
3M 100-03)
Skiltene kan bestilles via www.pictosign.dk
Det er muligt at bestille med refleksvirkning på de hvide kanter, tekst og de røde dele af ”Giv Agt” og ”Vejkryds” samt ekstra overfladelakering
for maximal holbarhed.
Mountainbike sværhedsgrader
Sværhedsgrad
Velegnet til
Sporet
Meget let
Alle på MTB
Grusveje og brede grusstier.
Relativ flad med moderate stigninger.
Let
MTB rytter med
grundlæggende
færdigheder
Grusveje og singletracks.
Moderate stigninger, men kan omfatte korte stejle
strækninger.
Belægningen kan være løs, mudret, ujævn med mindre
rødder og sten.
Middel
Den øvede
MTB rytter
Udfordrende op- og nedkørsler.
Forvent drops, huller, større rødder og sten, snævre
passager og singletracks.
Alle forhindringer kan køres med fuld jordkontakt
ved lav hastighed.
Svær
Ekspert
MTB rytter
Stejle og meget udfordrende op- og nedkørsler.
Forvent større drops, hop, huller, rødder og sten med
intense passager og singletracks.
Ikke alle forhindringer kan køres med fuld jordkontakt.
Ekstrem
Specialiserede
discipliner og
ofte højrisiko
MTB kørsel
Oftest en stejl downhill bane med store
konstruerede forhindringer og hop m.m.
Kræver særlig downhill- eller freeridecykel og
benyttelse af sikkerhedsudstyr eks.vis. fullfacehjelm,
rygskjold, halskrave, knæbeskyttere, handsker og briller.
Sværhedsgrad
Meget let. Alle på MTB:
Grusveje og brede grusstier. Relativ flad med
moderate stigninger.
Let. MTB rytter med grundlæggende færdigheder:
Grusveje og singletracks. Moderate stigninger, men
kan omfatte korte stejle strækninger. Belægningen kan
være løs, mudret, ujævn med mindre rødder og sten.
Middel. Den øvede MTB rytter:
Udfordrende op- og nedkørsler. Forvent drops, huller,
større rødder og sten, snævre passager og singletracks.
Alle forhindringer kan køres med fuld jordkontakt ved lav
hastighed.
Svær. Ekspert MTB rytter:
Stejle og meget udfordrende op- og nedkørsler. Forvent større drops, hop, huller, rødder og sten med intense
passager og singletracks. Ikke alle forhindringer kan køres
med fuld jordkontakt.
Ekstrem. Specialiserede discipliner:
Oftest en stejl downhill bane med store konstruerede
forhindringer og hop m.m. K
ræver særlig downhill- eller
freeridecykel og benyttelse af sikkerhedsudstyr eks.vis.
fullfacehjelm, rygskjold, halskrave, knæbeskyttere, handsker
og briller.
Signaturforklaringer
Sværhedsgrad
Let. xx km og xx højde m
MTB rytter med grundlæggende færdigheder:
Grusveje og singletracks. Moderate stigninger, men kan
omfatte korte stejle strækninger. Belægningen kan være
løs, mudret, ujævn med mindre rødder og sten.
Nåleskov
Løvskov
Eng/mose
Offentlig vej
Skovvej,
motorkørsel ikke tilladt
Skovspor/sti
Afgrænsning statsskov
Højdekurve 2 meter
Middel. xx km og xx højde m
Den øvede MTB rytter: Udfordrende op- og nedkørsler. Forvent drops, huller, større rødder og sten,
snævre passager og singletracks. Alle forhindringer kan
køres med fuld jordkontakt ved lav hastighed.
Svær. xx km og xx højde m
Ekspert MTB rytter: Stejle og meget udfordrende
op- og nedkørsler. Forvent større drops, hop, huller,
rødder og sten med intense passager og singletracks.
Ikke alle forhindringer kan køres med fuld jordkontakt.
Blå: Let
MTB rytter med grundlæggende færdigheder
xx km og xx højde m
Nr. på ”Her er du” pæl
Nåleskov
Løvskov
Eng/mose
Offentlig vej
Skovvej,
motorkørsel ikke tilladt
Skovspor/sti
Afgrænsning statsskov
Højdekurve 2 meter
Rød: Middel
Den øvede MTB rytter
xx km og xx højde m
Sort: Svær
Ekspert MTB rytter
xx km og xx højde m
Ingen cykling udenfor vejene
Nr. på ”her er du” pæl
0
500 m
Rød: Middel
Den øvede MTB rytter
xx km og xx højde m
Sort: Svær
Ekspert MTB rytter
xx km og xx højde m
Ingen cykling udenfor vejene
0
500 m
God mountainbike-kodeks
Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter
o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste
morgen.
Kør ansvarligt
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven
gælder også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og
sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de
robuste spor og skovvejene.
Vis hensyn
Blå: Let
MTB rytter med grundlæggende færdigheder
xx km og xx højde m
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt
”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og
værn om dyr og planter.
Nr. på ”her er du” pæl
Let
Middel
Svær
Frueskoen
Lunden
67
lm
Sædhøje
j
ve
kke
Lundehus
Åly
Egelund
Sværhedsgrad
Sle
veje
n
Max Henius´
v ej
Skørping SkørpingSkole
Hallen
Børnebane
Rebild
Tophus
Cimbrerstenen
102
ej
j
Rebild
Skelv
vhuse
ve
Sønderkol
Kobberkrog
Kejserbakke
s
Mo
lve
j
Ske
j
tte
Bregnesø
Mo
s
sk
ov
de
ve
j
Den Jyske Skovhave
Teglgårds Skov
Møl
Klodholm
ej
Mosskov
ej
Mosskovgård
Klænghuset
Hedekrog
Havemose
Mosskovhus
vvej
Mossk
o
Sk
ør
pi
Sønderskov
me
st
Rit
Lyskærvej
erv
ej
Krogmose
Luskimose
Kratv
ej
lvej
j
jen
St. Økssø
St. Økssømose
Tvillingskovhus
Hesselholt Skov
Rold Skov – MTB-rutekort
Den store Rold Skov rute
Den store rute består af en gennemgående let blå rute med mulighed for tilvalg af røde og sorte
delstrækninger. I alt er der 32 km rutenet med 685 højdemeter. Ruten består både af single-tracks,
strækninger med et godt flow og store stigningsmæssige udfordringer i skoven syd for Rebild
Bakker. Ruten passerer ”24 timers ruten” og de kan kombineres. Flere informationer om MTBruterne, børneruten og downhillbanen kan ses på www.naturstyrelsen.dk og www.10spir.dk
ej
Roldv
ej
sV
z'
nt
Hi
ej
erv
t
Ves
Rævebakke
Turistvejen
Turistve
Mosskov
Pavillionen
66
Storedalsvej
St. Sjørmose
Mossø
Tvillingskov
ve
Kab
e
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt
”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor Trydsø
der er mange skovgæster og
værn om dyr og planter.
red
als
57
Store Økssø
Sto
Skel
vej
Tvedgård
Mosskovgård
kontor
Arnebakkehus
Østre Ban
evej
ng
ve
j
Ka
be
lv
j
Skelve
Hjo
Skråvejen
ej
Grønnevej
Troldefald
v
drup
Tøtteruphus
Grøndalen
ej
erv
vej
Hellu
Skovhaven
re S
kel
v
st
me
j
rve
vej
red
als
Naturskole
Søndre Lejehus
Øst
i
Rit
t
rds
ise
e
kol
Sto
ejen
ve
lsvej
Skørpingvej
rtev
hu
s
Stenda
ræ
phusv
rh
ule
Le
lgå
v
Vej
s
nte
Pla
Kyø Skov
st
Rebild Skovhuse
Kyø Skovhus
Mørkeskov
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven
gælder også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app
og
Tvedhus
sundhedskort.
Tvedenperioder, brug kun de
• Skån sporet i meget våde
robuste spor og skovvejene.
kk
er
Stendalen
Tøtteru
j
ve
tæ
Ba
Urskoven
Bregnesøhus
Ha
lm
rup
Overklit
Tø
rgy
Vie
n
g
mo
ks
Downhill
banen
103
Møldrupvej
ej
de
nd
ale
o
Br
1711
Dragmose
56
Ste
© Kort- og Matrikelstyrelsen
gyd
e
vM
ose
vle
L
Teglgårds Hede
Brohøjgård
Kulsvierpladsen
e
yd
gg
yn
Bitte
Bregnemose
Brosø
Gra
1691
jen
ej
v
ov
sk
vej
Troldeskoven
eveje
n
Pump
ve
24 timers
rute område
pvej
Bjergmosehus
og
rkr
Vælderskov
lke
Brændeskov
90
Rebil
Rold Høj
Lille Stendal
Sverighus
Møldru
d Sko
Mortensminde
Mæ
Sk
Teknikområde
be
linien
Skørping
b
Ko
Brand
n
ie
Rav
nki
lde
st
jen
Hulve
Nørrekol
n
eveje
Mælk
bærstykket
Privathospitalet Skørping
Rebild Efterskole
Vis hensyn
82
Ottrup Mose
Rebildhedehus
Max Henius´ buste
Hulvejen
Kør ansvarligt
Koldgård
Vangsted
Hollandshus
Røverknolden
hulen
Rold Hule
Vedsted Høj
86
Comwell
Sport
Rebild
Bakker
Rebild Bakker
Kør hvor du
må
Fællesskov
73
Vedsted Skov
89
v
Ko
500 m
R
Lådnehøje
rke
Ki
Kodhøj
Brunbakke
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Ingen cykling 102
i Rebild Bakker og på skiruten.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter
Kollen
o.l. uden for skovvejene.
Mørkehus
Mørkehus
• Kør ikke på fortidsminder,
gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke
i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste
Vesterskov
morgen.
Aldal
Limovnen
Kodhøjgård
ld
i
eb
Vedste
d
Lin
de
nb
or
Langerumshus
Ørnebakkevej
86
en
vej
de
He ads Bæk
0
Statsskov
1771
Teglgårds Hedehus
Privat skov
Arden
Rebild Kirkevej
Kildehøj
Terndrup
j
ve
Sand
Nr. på ”her er du” pæl
Røde Mølle
33
Sortehøj
Promille
vejen
Rebild Bakker:
Ingen cykling udenfor vejene
Pumpevejen
Børnebanen teknikområde
Skørping
Skørpinglund
Nørreskov
jen
vve
Sko
Cykeludlejning
Havdalspladsen
Re
r
ge
Oplev
vej
j
ve
rke
Ki Rebild
Å
Pallisdal
8
d
bil
Jæ
Hvolbjerg
Nåleskov
Løvskov
Eng/mose
Sø
Thingbæk
Nybro
Trindhat HøjOffentlig vej
Tinbæk Mølle
Skovvej,
Vælderskoven
motorkørsel ikke tilladt
Skovspor/sti
Afgrænsning Skillingbro
statsskov
Rold Storkro
Højdekurve 2 meter
-
83
vel
vej
Bundgårdens Kirke
Dybdal Hoved
Sigsgård
Støvring
Kulsvierens Hus
31
E 45
al
eld
Sk
50
Svær. 26 km og 590 højde m
Bundgård
Ekspert
MTB rytter: Stejle og meget udfordrende
Lundgård
op- og nedkørsler. Forvent større drops, hop, huller, Ørnebjerg
rødder og sten med intense passager og singletracks.
Ikke alle forhindringer kan køres med fuld jordkontakt.
Oplev
Krat
Bjergvej
Gy
j
leve
Møl
g
Næ
lde
dal
en
ng
tti
Ottrup Huse
Stenstuen
Bjergeskov
al
eld
Sk
Let. 17,5 km og 257 højde m
MTB rytter med grundlæggende færdigheder:
Grusveje og singletracks. Moderate
Hensdal stigninger, men kan
omfatte korte stejle strækninger. Belægningen kan være
løs, mudret, ujævn med mindre rødder og sten.
Gravlev
Kirke rytter: Udfordrende op- og
Middel. Den øvede
MTB
Gravlev
nedkørsler.
Forvent drops, huller, større rødder og
sten, snævre
passager og singletracks.Gravlev
Alle forhindringer
60
Sø
kan køres med fuld jordkontakt ved lav hastighed.
Ne
de
rsBje
te rgevej
Mikkelshøj
o
dsh
Ska
Frueskoen
Lunden
67
lm
Sædhøje
j
ve
kke
Lundehus
R
Lådnehøje
Vedsted Skov
r
ge
st
veje
n
89
Brunbakke
Comwell
Sport
Rebild
Bakker
Rebild Bakker
Max Henius´
Tinbæk Mølle
Rebildhedehus
Skørping SkørpingSkole
Hallen
Børnebane
Rebild
Tophus
en
vej
de
He ads Bæk
Cimbrerstenen
Rold Storkro
j
Rebil
j
j
ve
hu
s
rup
tte
Tø
ve
j
Den Jyske Skovhave
Teglgårds Skov
Tøtteruphus
Grøndalen
Mosskov
ej
Mosskovgård
Skråvejen
Klænghuset
Hedekrog
Havemose
Mosskovhus
vvej
Mossk
o
ej
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt
”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor Trydsø
der er mange skovgæster og
værn om dyr og planter.
lvej
red
als
Tvillingskov
ve
j
St. Økssø
Mosskov
Pavillionen
66
St. Økssømose
Tvillingskovhus
Hesselholt Skov
Rold Skov – MTB-rutekort
Den store Rold Skov rute
Den store rute består af en gennemgående let blå rute med mulighed for tilvalg af røde og sorte
delstrækninger. I alt er der 32 km rutenet med 685 højdemeter. Ruten består både af single-tracks,
strækninger med et godt flow og store stigningsmæssige udfordringer i skoven syd for Rebild
Bakker. Ruten passerer ”24 timers ruten” og de kan kombineres. Flere informationer om MTBruterne, børneruten og downhillbanen kan ses på www.naturstyrelsen.dk og www.10spir.dk
Roldv
ej
sV
ej
erv
t
Ves
z'
nt
Hi
St. Sjørmose
ej
Storedalsvej
Rævebakke
jen
Turistve
Sto
Skel
vej
Tvedgård
Turistvejen
Store Økssø
ej
Kratv
Mossø
re S
kel
v
ej
erv
me
st
Rit
Lyskærvej
57
Øst
Sk
ør
pi
Sønderskov
Krogmose
Luskimose
Mosskovgård
kontor
Arnebakkehus
Østre Ban
evej
ng
ve
j
Ka
be
lv
j
Skelve
Hjo
Troldefald
Hellu
Skovhaven
ej
n
eveje
Mælk
vej
Naturskole
Søndre Lejehus
v
drup
red
als
Grønnevej
ejen
sk
ov
de
Møl
ej
erv
vej
Sto
rtev
Bregnesø
Mo
s
phusv
lve
Ske
st
me
j
rve
Klodholm
Kab
e
jen
lsvej
ræ
Tøtteru
j
ve
rh
ule
Le
i
ve
Stenda
Rit
t
rds
lke
lgå
ise
e
kol
Kyø Skov
st
Rebild Skovhuse
Kyø Skovhus
Ba
v
Vej
s
nte
Pla
Mæ
kk
er
Stendalen
Mørkeskov
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven
gælder også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app
og
Tvedhus
sundhedskort.
Tvedenperioder, brug kun de
• Skån sporet i meget våde
robuste spor og skovvejene.
Bregnesøhus
Ha
lm
tæ
Skørpingvej
Vis hensyn
bærstykket
Overklit
ej
de
rgy
Vie
Gra
n
Urskoven
103
Møldrupvej
g
mo
ks
Downhill
banen
1711
Dragmose
56
nd
ale
o
Br
Kør hvor du
må
Fællesskov
82
Brohøjgård
Ste
© Kort- og Matrikelstyrelsen
gyd
e
linien
Brand
vM
ose
vle
L
Teglgårds Hede
Bregnemose
Kulsvierpladsen
e
yd
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Ingen cykling 102
i Rebild Bakker og på skiruten.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter
Kollen
o.l. uden for skovvejene.
Mørkehus
Mørkehus
• Kør ikke på fortidsminder,
gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke
i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste
Vesterskov
morgen.
Koldgård
s
Mo
Brosø
gg
yn
Bitte
pvej
1691
73
ej
v
ov
sk
vej
Troldeskoven
eveje
n
Pump
Aldal
24 timers
rute område
og
rkr
Vælderskov
Kør ansvarligt
Bjergmosehus
be
hulen
Brændeskov
90
b
Ko
Rold Høj
Lille Stendal
Sverighus
Møldru
Kejserbakke
Sand
Rold Hule
d Sko
Mortensminde
Promillevejen
Røde Mølle
ej
Skelv
vhuse
ve
v
Ko
Rebild
Sønderkol
Kobberkrog
Pumpevejen
Sk
Teknikområde
102
jen
vve
Sko
Skillingbro
Skørping
Rebild Efterskole
jen
Hulve
Nørrekol
Nybro
Privathospitalet Skørping
Røverknolden
Hulvejen
Vælderskoven
Ottrup Mose
n
ie
Oplev
Vangsted
Hollandshus
86
Max Henius´ buste
Trindhat Høj
Vedsted Høj
86
Sortehøj
Pallisdal
Thingbæk
Ørnebakkevej
j
ve
rke
Ki
Terndrup
Statsskov
1771
Teglgårds Hedehus
Privat skov
Arden
Jæ
Rav
nki
lde
ld
i
eb
Skørping
Skørpinglund
Kodhøj
Dybdal Hoved
Havdalspladsen
Re
v ej
Langerumshus
Kildehøj
Limovnen
j
ve
rke
Ki Rebild
Vedste
d
Lin
de
nb
or
Bundgård
Kodhøjgård
8
vej
Rebild Kirkevej
Børnebanen teknikområde
Hvolbjerg
d
bil
33
Rebild Bakker:
Å
Ingen cykling
g udenfor vejene
Sigsgård
83
vel
Gravlev Sø
Nr. på ”her er du”
pæl
Ørnebjerg
Støvring
Kulsvierens Hus
31
E 45
al
eld
Sk
Sort: Svær
Ekspert MTB rytter Bundgårdens Kirkevej
26 km og 590 højde m
Nørreskov
500 m
Bjergvej
Gy
50
Lundgård
Oplev
Krat
Næ
lde
dal
Sle
Rød: Middel
Den øvede MTB rytter
Cykeludlejning
0
en
ng
tti
Ottrup Huse
Stenstuen
Bjergeskov
al
eld
Sk
Hensdal
Åly
Egelund
Blå: Let hovedrute
MTB rytter med grundlæggende færdigheder
17,5 km og 257 højde m
j
leve
Møl
Nåleskov
Løvskov
Eng/mose
Offentlig vej
Skovvej,
motorkørsel ikke tilladt
Skovspor/sti Gravlev Kirke
Gravlev
Afgrænsning
statsskov
60
Højdekurve 2 meter
Ne
de
rsBje
te rgevej
Mikkelshøj
o
dsh
Ska