juli-aug 2015 04 - Hvornum Snæbum Hvilsom sogne

Kirkebladet
Juli
August
2015
Hvornum • Snæbum • Hvilsom sogne Hvo
rnu
m
Nr. 4
Hvi
ls
Snæ
bu
m
om
rke
ki
ke
kir
ke
kir
2-i-1
eholder
også ind
t
e
d
sker
la
b
e
vad der
t kirk
a
h
,
e
K
s
S
U
n
a
H
r du k
nyt, hvo
Brøndum
Landsby
næbum,
S
,
m
u
n
i Hvor
om
og Hvils
Læs i bladet:
Landsbynyt “Snæbum”
6
Eftermiddagsturen7
Landsbynyt “Hvornum”4
Landsbynyt “Brøndum”
6
Indsamling7
Landsbynyt “Hvilsom”
4-5
Friluftsgudstjeneste
Landsbynyt “Snæbum”
5
Konfirmander 2015
2
i Brøndum
Siden sidst
7
7
Gudstjenesteliste8
Konfirmander 2015
HVORNUM – SNÆBUM
KIRKER 26. APRIL
Siddende fra venstre:
Lerke Ronja Madsen (Hvornum kirke)
Emma Haagen Madsen (Hvornum kirke)
Emma B. H. Kristiansen (Snæbum kirke)
Simone Naur Moth
(Snæbum kirke)
Stående fra venstre:
Emma Julie H. Kristiansen (Hvornum kirke)
Steffen S. Andersen (Snæbum kirke)
Anna Juul Rasmussen (Hvornum kirke)
Mike R. Hosbond
(Hvornum kirke)
William R. Taylor
(Hvornum kirke)
Emil Würtz Olsen
(Snæbum kirke)
Præst: Jørgen Pontoppidan
HVILSOM KIRKE 1. MAJ
Øverst fra venstre:
Karen Louise Kallestrup
Julia Astrid Groen
Nicklas Meldgaard Jensen
Pernille van den Brink
Midterste række:
Christopher Aarup
Alexander Rørbæk Nielsen
Emil Bisgaard Ebbesen
Joachim Langelund Christensen
Martin Herskind Rasmussen
Cicilie Judith Nordahl Krogh
Foreste række:
Anne Klitgaard
Sarah Tolborg Thy
Emma Veggerby Laustsen
Præst: Stine Tougaard
2
d
n
a
L
t
y
n
sby
um
m
Brønd
Hvilso
um
Hvorn
um
Snæb
rup
Hanne
Byfest Hvornum
3
Hvornum
Hvilsom
Årets loppemarked
i Hvornum Forsamlings- og kulturhus
afholdes søndag d. 23. august kl. 10.00.
Som vanlig samler vi lopper ind, så har
du noget liggende kontakt Mike Taylor
på 51518511 – efter 16.00
Landsbyfesten 2015 torsdag d.
13. august – lørdag d. 15. august.
Byfesten i Hvornum 11. - 14. juni
bød på mange aktiviteter, bl.a. rødvinspetanque, multibane fodboldturnering, bankospil,
ponyridning, veteranbils udstilling, aftenspisning i teltet, friluftsgudstjeneste, cykelringridning, stjerneløb, kagekonkurrence m.m.
Kig ind
Værestedet i Kirkecentret
v. Vagner Carlsen, Chr. Thistedsvej 3, Hvornum, tlf.: 4054 7334
Tirsdage 13.30- 17.00 i kirkecenteret Hvornum
hobbyaktiviteter, forskellige spil, kniple, sy, strik.
17. august tur til Horsens. (mandag)
Afgang: kl. 8.30 fra brugsen i Klejtrup
besøg på industrimuseet, middag
kl. 13.00 besøg ” Lille Malunds Have.”
Eftermiddagskaffe
Pris:
460kr betaling ved tilmelding
Senest: 10. aug. til Krista (21756251) el. Bente
(53376364) Fuglevænget 14, Klejtrup
8. september starter vi igen efter ferien
Mvh bestyrelsen
4
Torsdag aften: Bankospil i teltet i skolegården
på Hvilsom Friskole.
Fredag aften: Familiearrangement og
kagebagningskonkurrence.
Lørdag morgen: Fælles morgenbord
sponsoreret af Andelskassen og Snæbum
Slagterforretning.
Lørdag formiddag: Loppemarked i skolegården.
Lørdag til frokost: Kåring af årets Landsbygreve eller grevinde.
Lørdag eftermiddag: Havetraktortræk
på Bettemitgrunden Kirkedalsvej 2 -4.
Lørdag aften: Fest i teltet arrangeret
af Hannerupvej.
Tidspunkter kan ses på Facebook og ved
opslag ved købmanden og Friskolen, når vi
nærmer os festdagene.
HVILSOM KULTURHUS
JULEFROKKOST
Sæt allerede nu et stort X i kaldereren
Lørdag den 28 november
Nyhed
Kulturhuset laver nyt tiltag
Spis sammen aftener
De 2 første er mandag den 2 november
kl. 17.30 til 20 og tirsdag den 19 januar
kl- 17.30 til 20. Der vil blive serveret mad
til UDSALGS PRISER. Mere info i næste
nr. God sommer fra kulturhuset
Hvilsom
Nyt fra Støtteforeningen for Hvilsom friskole og fribørnehave
Den nye bestyrelse har, efter første møde, konstitueret sig således:
Formand: Aaltje Hingstman . Næstformand: Malene Stjernholm . Kasserer: Mie Kristensen
Sekretær: Line Bisgaard-Andersen . Menigt medlem: Louise Nielsen . Suppleant: Annette Madsen
Den nye bestyrelse har mange planer for de kommende år og informationer vil komme
løbende, men sæt allerede nu et STORT X i kalenderen d. 18. september 2015, hvor vi afholder cykelsponsorløb for at skaffe midler til skolens nye legeplads. Sæt også kryds ved
d. 21. november, hvor støtteforeningens julemarked i år har 10 års jubilæum. Der er flere tiltag
i støbeskeen for at markere jubilæet. Husk også avisindsamling d. 8. august 2015.
Der vil i august blive sendt girokort med børnene hjem fra skole og børnehave til
opkrævning af kontingent. Sig endelig til, hvis I har brug for flere til bedsteforældre osv. ;-)
Girokort vil ligeledes blive omdelt i nærområdet.
Se mere på vores helt nye Facebookside: Støtteforening Hvilsom Friskole og Fribørnehave
Snæbum
Søen som samlingspunkt
Grundlovsdag blev i år ikke kun fejret med grundlovstaler og fællessang. I den
lille landsby Snæbum nær Hobro, fejrede man også byens største samlingspunkt,
nemlig Snæbum sø.
I århundrede har Snæbum sø været et samlingspunkt for
byens beboere. Dette var også tilfældet, da man d. 5. juni
fejrede ’Søens Dag’. Et offentligt arrangement med Snæbum fiskeriforening som arrangør. Allerede klokken 8.00
skinnede solen smukt over søens klare vand, mens de
fremmødte blev budt på kaffe og rundstykker. Alle aldre
og generationer var repræ-senteret, og det lokale fællesskab var ikke til at overse. I dagens anledning, var Karsten ’Kortbuks’ Hansen inviteret til at komme og fortælle
om søens historie samt dens dyre- og planteliv. Karsten
Hansen er nok mest kendt for programserien ’Offroad
Nordjylland’, der vises på TV2 Nord, hvor han med sin
naturfaglige viden kan fortælle levende historier om den
nordjyske natur. Dette var da også tilfældet da han slog
et smut forbi ’Søens Dag’ i Snæbum. Karsten Hansen tog
udgangspunkt i, hvad han kunne skue med det blotte
øje, og til de alles store interesse kunne han give en
større indsigt i den frodige natur, der altid har omgærdet
søen. Med græs på knæene og jord på fingrene fortalte
Karsten muntert og levende om alt fra gærdesmutten til
skvalderkål. Blandt andet kunne han fortælle, at selvom
skvalderkålen i dag er en plante hadet af mange, så blev
plantet bragt til søen af munke for flere hundrede år
siden, og blev brugt som lægeurt og nytteplante til gavn
for byens borgere. Flere spurgte ind til særlige dyr og
planter, der var set i og omkring søen, men der var intet
Karsten ikke kunne uddybe og give større indsigt i.
Børnene blev også involveret, da Karsten viste, hvordan
man ud af den vildt-voksende pil kunne skære sig en pilefløjte. Ligeledes havde han medbragt kanoer, så alle, der
var interesseret, kunne komme ud og padle på den spejlblanke sø. Dagen blev afsluttet med fællesspisning ved
det nyligt renoverede forsamlingshus. Grillen blev tændt,
og den lokale slagter kunne byde på pølser og brød til
at stille sulten. Her var der naturligvis også mulighed for
at komme hinanden mere ved, og snakken gik lystigt om
alt fra træningsprogrammer til nyplantede blomsterbede.
Igen var søen centrum for at bringe Snæbums beboere
sammen og danne det fællesskab og den nærhed, som så
ofte efterspørges i en travl hverdag med lange arbejdsdage, vasketøj og bippende mobiltelefoner.
5
Snæbum
Fristedet
v/ Karen Kristiansen tlf. 51418421
mail: [email protected]
Vi fortsætter med petanque i juli og august kl.
19,00 onsdagene d.1. 15. og 29. juli samt d. 12. og
26. august, såfremt ikke alle er på ferie.
D. 5. august er der grill aften ved Margreth og
Asgers sø, kl. 18,00 . Vi sørger for maden, men
medbring selv drikkevarer, bestik og tallerken,
pris 25 kr. Tilmelding senest d.29. juli til Karen.
D. 19. august. Nordtur: St. Vildmose, haven i
Hune, sandskulpturerne i Blokhus, på hjemturen
kan vi måske nå en tur i Fosdalen.
Vi sørger for rundstykker til formiddagskaffen
og kage til eftermiddagskaffen, frokosten må I
selv medbringe og gerne en kande kaffe.
Afgang fra Forsamlingshuset kl. 8,30. Lise og
Knud sørger for transporten, men måske bliver
vi så mange, at nogle må køre i privatbil,
det finder vi ud af når vi har tilmeldingerne,
som gerne skulle være indkommet senest d. 12.
august. Vel mødt.
Brøndum
Siden sidst
Brøndum
Det sker
Mandeklubben og
gymnastikforenings
Grill spis sammen
lørdag den 8 august.
Vi starter op kl. 14,00 med forskellige
aktiviteter. Der kan købes øl, vand, sluch
ice, kaffe, kage og lidt godt til barnelige
sjæle I år er der et nyt tiltag KAGE
KONKURANCE. Der er præmie til
den flottes og til den der smager bedst.
Så varm pladerne op i ovnen og deltag.
Vi får fat i nogle meget kompetente
smags dommere til at dømme de udstillede kager. Kagerne vil efterfølgende
blive solgt sammen med en kop kaffe.
Der vil blive serveret grillet gris
m/kartofler og salat bar.
Pris voksne: 100,00 Kr.
Børn under 12 år. 50,00 Kr.
Tilmelding til Gitte inden den
2 august på 26168675 eller på mail:
[email protected]
Pigeklubben
havde onsdag den 3 juni, besøg af et par søde
konsulenter fra Aleo Vera. Ikke mange var mødt
op, men dem der var der gjorde en god handel.
Gymnastikforeningen
har endelig fået sammensat deres bestyrelse.
Formand: Gitte . Kasser: Betinna . Øvrige:
Klaus, Mogens og Louise
Husk Sct. Hansaften
ved forsamlingshuset tirsdag den 23 juni.
6
i år den 31 oktober, så hold datoen
ledig.
Fastelavnsfesten
med spis sammen bliver afholdt fredag
den 5 februar 2016
Meddelelser fra menighedsrådene
Kirkebil
Til samtlige gudstjenester i
pastoratet kan kirkebilen
benyttes. Henvendelse til
Døstrup Turist senest dagen før
tlf. 98 55 71 38 hvis du ønsker
at blive kørt til kirke i enten
Hvornum, Snæbum eller Hvilsom.
Ferie
Eftermiddagsturen
47 deltog i årets forårtur den 20. maj til Hald Ege kirke
samt Niels Bugges kro.
Niels fra Døstrup Turist sad ved rattet og fandt nye og
spændende veje gennem det flotte danske landskab.
Friluftsgudstjeneste
i Brøndum
Søndag den 16. august kl. 11.00 afholdes for 8. gang
friluftsgudstjeneste i Brøndum. Gudstjenesten finder
igen i år sted ved søen ved forsamlingshuset. Medbring
gerne selv en stol. I tilfælde af dårligt vejr rykkes inden
døre. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
en lettere frokost.
Alle er velkommen. Tilmelding til spisning til Sten
Nielsen, tlf. 9854 8010 mail: [email protected]
Indsamling
Pinsekollekt Folkekirkens Nødhjælp
Hvornum kirke kr. 370
Snæbum kirke kr. 520
Hvilsom kirke kr. 850
Hjemmeside
www.hvornumsogn.dk
www.snæbumsogn.dk
www.hvilsomsogn.dk
Jeg holder ferie i perioden 22. juni
- 5. juli. Der henvises til pastor
Anders Tranholm-Bjerg, Hørby,
tlf. 98 52 00 34 eller Stine Tougaard.
Siden sidst
Hvornum
Døbte:
Freya Wendt
Westergaard Jakobsen,
Marius Bruunsvej 20,
Hvornum.
Begravede/bisat:
Egon Mortensen,
Chr. Thistedsvej 11,
Hvornum
Snæbum
Døbte:
Jessie Therkildsen Jørgensen,
Gundestrupvej 7, Snæbum.
Viede:
Anja Therkildsen og
Danny Kent Skamris Jørgensen,
Gundestrupvej 7, Snæbum.
Begravede/bisat:
Asta Dalum Christensen,
Hobro Alderdomshjem
Hvilsom:
Døbte:
Irma Johanne
Nacheska Diderichsen,
Tollestrupvej 170, Hvilsom.
7
Gudstjenesteliste
Hvo
rnu
m
juli
rke
ki
august
om
ke
kir
ke
kir
Dato
sept.
Hvi
ls
Snæ
bu
m
Hvornum SnæbumHvilsom
5. juli 2015.
5. s. e. trin.
9.00 ATB
12. juli 2015.
6. s. e. trin.
19. juli 2015.
7. s. e. trin.
26. juli 2015.
8. s. e. trin.
2. august 2015.
9. s. e. trin.
9. august 2015.
10. s. e. trin.
16. august 2015.
11. s. e. trin.
23. august 2015.
12. s. e. trin.
30. august 2015.
13. s. e. trin.
10.15
10.15
9.00
10.15
9.00
Friluftsgudstjeneste
i Brøndum kl. 11.00
9.45
9.00 ATB
19.00 ST 1)
6. september 2015. 14. s. e. trin
ST: Stine Tougaard
ATB: Anders Tranholm-Bjerg
1)
Kirkekaffe i våbenhus
Provst:
Jørgen Pontoppidan,
tlf. 98 54 60 68.
Hvornum:
Graver: Allan Andersen, mobil 20 31 69 45
Kirkeværge: Jens Knudsen, tlf. 98 54 64 28
Sognepræst:
Stine Tougaard,
tlf. 61 72 11 53.
Snæbum:
Graver: Conni Andersen, tlf. 98 54 81 31 - 21 59 81 31
Kirkeværge: Villy Grønhøj, tlf. 98 54 82 28
Hvilsom:
Graver: Conni Andersen, tlf. 98 54 81 31 - 21 59 81 31
Kirkeværge: Evald Kristoffersen, tlf. 98 54 81 41
10.15
- Når jeg engang
bliver gammel,
tror jeg nok,
at jeg vil overveje
at gå i kirke.
Udgivet af menighedsrådene.
Redaktør (ansvarsh.)
Jørgen Pontoppidan,
tlf. 98 54 60 68
e-mail: [email protected]
Indlevering af stof til bladet
senest den 10. i lige måneder.
Tryk og lay-out:
Reklamehuset Hobro . 9852 0277