Mellemkommunale specialundervisningstakster - 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015
Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk
Kommune
Skole (undervisning)
17-3-2015
Fritid (SFO/klub)
V8
Dagtilbud
Netværk 1
Fredensborg
Ullerødskolen, autisme -grundtakst
gældende til 31/7-15
Helsingør
Specialbørnehaven i Karlebo
Specialbørnehaven Spiren
463.100
12.533*
480.705
Nedlagt
Himmelhuset, specialbørnehave
315.000
140.000
319.000
137.000
292.000
128.000
605.000
Ullerødskolen SFO-udvidet
Team V (Grydemoseskolen)
Team V, SFO,Trygkogeren
H-klasserne (Nygård skole)
Nygård skole, SFO
ADHD (Borupgårdskolen)
Borupgårdskolens SFO
Hørsholm
mangler
Netværk 2
Frederikssund
Specialbørnehaven Åbjergvej
Skolen ved Kæret
Skolen ved Kæret SFO
Kølholmskolen
Kølholmskolen SFO
Videnscenter for tale, sprog og læsning
512.752
366.781
106.964
405.425
98.112
246.637
Gribskov
Halsnæs
Hillerød
Sælger ikke pladser
Skolen ved Skoven
Skolen ved Skoven, SFO
Harløse Skole
Harløse Skole, SFO
Levuk - fuldt tilbud
436.766
71.733
429.827
78.511
175.200
Levuk - differentieret tilbud
105.102
225.513
333.407
222.720
124.215
Kompetencecenter Øst - Grønnevang
Kompetencecenter Vest
E-klasse på Grønnevang Skole
Generel indlæring - 10.klasse
Netværk 3
Allerød
Maglebjergskolen
362.987
91.529
424.721
91.529
496.666
164.800
Maglebjergskolen, SFO
autismegruppe skole
autismegruppe, SFO
Skovvangskolen
Skovvangskolen, SFO
Egedal
Furesø
mangler
Syvstjerneskolen (adhd/autisme)
Lille Værløse skole (adhd/autisme)
Solvangskolen (adhd/autisme)
SFO adhd/autisme
Stavnsholtskolen (generelle indlæ.)
SFO generelle indlæ.
Lyngholmskolen (læseklasse)
Hareskov Skole (læseklasse)
Hareskov Skole (tale-sprog kl.)
SFO tale-sprog
Egeskolen - hold 96
264.990
264.990
264.990
158.410
166.075
129.940
149.650
149.650
229.950
122.275
201.480
Netværk 4
Ballerup
Ordblindeinstituttet Læseafd.
Rugvængets skole, høreklasser
SFO - Rugvænget 33
Klub - Rosendal
Egebjergskolen ADHD-klasser
293.460
297.840
191.260
88.695
304.410
Frederiksberg
Lautrupgårdskolen - hedder nu Kasperskolerne afd. D
Lautrupgårdskolen SFO - hedder nu Kasperskolerne afd. D
Taleklasser
Lundebjergskolen specialklasse
Hedegårdsskolen specialklasse
Ballerup Ordblindeklasser
Grantofteskolen (specialklasserække)
Det Lille Fritidshjem
Østerhøjskolen (specialklasserække)
Kasperskolen (specialskole)
Kasperskolen SFO
373.030
257.690
201.530
200.560
200.560
189.070
305.870
191.260
344.195
373.030
257.690
Christianskolen
Skolen ved Norden s plads sp 1
Nordens plads spor 1 (0.-7.)
581.983
390.951
149.924
432.744
508.748
Søgårdsskolen fritid (GFO)
326.310
125.195
524.140
Skolen ved Norden s plads sp 2
Skolen ved Nordens Plads sp 3
Gentofte
Søgårdsskolen
Troldemosen
Gladsaxe
Specialskoler
Bakkeskolen
Bakkeskolen SFO
Sofieskolen
Sofieskolens Fritidshjem
Sofieskolens Børnehave
Bøgestrøm (obsskole) Skoledel
Søborg skole
Observationsklasse Bh.kl-4.klasse
4. - 6. klasse
7. - 9. klasse
Enghavegård
Enghavegårdskolen Læseklasser 4.-6.
Enghavegårdskolen Læseklasser 7.-9.
486.344
208.433
398.857
333.736
562.895
292.139
192.992
272.884
282.548
183.472
189.110
Skovbrynet skole
Gruppeordning Bh.klasse - 3.klasse
Gruppeordning 4. - 9. klasse
Gruppeordning 7. - 9- klasse
Taleklasse Bh. - 3.klasse
STU
Buddinge skole
Gruppeordning 4. - 6. klasse
Gruppeordning 7. - 9. klasse
Grønnemose skole: spec.ræk, autisme
Bh. Klasse-3. klasse
4.-6.klasse
7.-9. klasse
Dagtilbud
221.880
241.330
249.706
232.552
324.781
201.976
208.419
254.129
278.068
288.376
Troldehøj (specialgruppe)
Lundegården (specialgruppe)
Ved Fortet (specialgruppe)
249.662
242.254
239.324
Skoleklub
F/UKridthuset Klub u/18 år
Skoleklub Enghavegård
Skoleklub Søborg
Skoleklub Grønnemose
Skoleklub Bagsværd
Skoleklub Buddinge
Skoleklub Mørkhøj
Herlev
136.416
66.877
67.364
69.020
68.447
67.194
66.877
Andre specialtilbud
Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole 8.-9. klasse
Specialgruppebarn i SFO
102.569
105.530
Herlev Byskole (spec.kl-rækker) primært autisme
Herlev Byskole SFO
Gl. Hjortespringskolen - primært ADHD
Gl. Hjortespring skoles SFO
Gl. Hjortespringskolen A-rækken indlærings.vansk.
277.769
136.308
277.769
136.308
249.151
Fritidshuset
36.000
Lyngby Taarbæk
Sorgenfriskolen A-række (generelle indlvanskl.)
Sorgenfriskolen (SFO) A kl.rækken
Sorgenfriskolen B og C rækken Svære generelle indlæringsv. samt autisme 0.-5
Sorgenfriskolen (SFO)B og C kl.række
Lundtofteskolen (gruppeordn. ADHD) 1.- 6.klassetrin
Lundtofteskolen (SFO til ADHD-gruppeordn)
Hummeltofteskolen (Gruppeordn. Autisme/Asperger)6.-9.
Hummeltofteskolen (SFO til gruppeordn. )
Virum Skole (specialklasse Tale-læse) 1. -2. kl.trin
Heldagsskolen, (socio-emotionelle) helhedstilbud 1. - 5. Fritidstilbud er indeholdt
Heldagsskolen, (socio-emotionelle) skoletilbud 6. - 9. kl - Intet fritidstilbud
265.710
89.862
295.290
195.432
296.106
207.570
323.646
207.672
209.406
437.784
428.706
Rudersdal
Dronninggårdsskolen, gruppeordning
239.697
100.908
259.923
154.417
435.111
Dronningegårdskolens, SFO
Egebækskolen
Egebækskolens SFO
Rudegårds allé
Netværk 6
Albertslund
Brøndagerskolen - Undervisningsdelen
Brøndagerskolen - EBT Enkeltbarnstilbud
Brøndagerskolen - Fritidsdelen
Klub Vest: Fritidstilbud
Klub Vest: Ungdomstilbud
Klub Vest: Feriefridagstilbud
Herstedøster skole (gruppeordn.)
indskoling, autisme
Herstedløster skole (gruppeordn.)
mellemtrin,autisma
Herstedøster skole (gruppeord.)
udskoling,autisme
Brøndbyøster Skole:
Taleklasse, 2T.
52.195
234.843
244.400
SFO - gruppeordning Herstedøster
Brøndby
369.684
423.000
298.312
162.790
63.145
341.401
143.116
311.305
Asperger/autister (Lunten),7.Z
Asperger/autister (Lunten) 3.Z
Asperger/autister (Lunten) 9Z
Asperger/autister (Lunten) 5.Z
Brøndbyvester Skole:
Specifikke indlæringsvanskeligheder,2.V
ADHD/opmærks.forstyr. 4.U
Specifikke indlæringsvanskeligheder, 3V
Generelle indlæringsvanskeligheder 5.S
Specifikke indlæringsvanskeligheder, 10. Y
ADHD/opmærks.forstyr. 7.U
Generelle indlæringsvanskeligheder, 6.S
Specifikke indlæringsvanskeligheder, 8.Y
Generelle indlæringsvanskeligheder, 7.S
Generelle indlæringsvanskeligheder 8.S
Generalle indlæringsv. 9S
Specifikke indlæringsvanskeligheder, 9Y
ADHD/opmærks.forstyr. 9.U
Brøndby Strand Skole:
ADHD/opmærks.forstyr. 7.U
Ordblindegruppe 6.x
Ordblindegruppe 9 x
Generelle indlæringsvanskeligheder, 9.S
UCN:
Specialklasse, 10S2
9.-10. specialklasse, 10.S3
Multiklasse,10S1
Dragør
Glostrup
276.073
225.285
276.073
225.285
231.657
231.657
195.112
292.003
231.657
171.311
171.311
231.657
231.657
257.331
164.939
219.099
171.311
171.311
171.311
171.311
Sælger ikke pladser
Glostrup Skole afd.Vestervang
Glostrup Skole afd.Vestervang SFO
Glostrup Skole afd.Skovvang
Glostrup Skole afd.Skovvang SFO
Hvidovre
276.260
331.921
249.272
276.260
Avedøre Skole - gruppeordning
241.630
167.535
241.630
167.535
323.755
Avedøre Skole - gruppeordning
Frydenhøjskolen - gruppeordning
Frydenhøjskolen - gruppeordning
Gungehusskolen - autismegruppe
Gungehusskolen - autismegruppe
Holmegårdsskolen - grp. 26
Præstemoseskolen - spcklasser
Engstrandskolen - ordblindegruppe
Enghøj "Springet"
Høje-Taastrup
Reerslev Skole
0.-2. klasse
3. klasse
4.klasse
SFO
214.977
224.535
234.093
157.777
SFO
214.977
224.535
234.093
238.872
229.314
243.650
253.208
157.777
Borgerskolen
0.-2. klasse
3. klasse
4., 6. og 9. klasse
5. klasse
7. klasse
8. klasse
10. klasse
Mølleholmskolen
0.-2. klasse
3. klasse
4., 6.,9. klasse
5. klasse
7. klasse
8. klasse
10. klasse
0.-2. klasse
3. klasse
114.610
301.490
103.295
331.055
107.310
268.275
161.330
204.400
266.815
214.977
224.535
234.093
238.872
229.314
243.650
253.208
214.977
224.535
4.klasse
SFO - Højgården
Ishøj
Kirkebækskolen
Vedligeholdelsestræning
Kirkebækskolens SFO (tidl. Frihjulet)
Skolen på Ishøjgård
Skolen på Ishøjgård SFO
Pile Mølle, Dagsklassen
Strandgårdsskolen gruppeordning
Strandgårdsskolen SFO
Rødovre
Skovmoseskolen (specialskole) - Heltidstilbud
Morgenåbning v. Skovmoseskolen
Klub v. Skovmoseskolen (Dagtilbudslov §66)
234.093
273.797
641.305
43.070
174.835
416.308
54.011
179.011
255.694
139.233
SFO Islev ADHD 2-3.
Valhøj skole Autisme (1. ,2,3,)
Valhøj skole Autisme (5.- 6. specialklasse)
Valhøj skole Autisme (7. -8. specialklasse)
Valhøj SFO Autisme (1. - 3. specialklasse)
Valhøj SFO Autisme (5. - 6. specialklasse)
574.084
20.000
12.671
37.200
301.586
93.402
301.586
319.666
301.586
93.402
89.445
Tårnby
Kastrupgårdsskolen (Spec.klasserække - indskoling)
Kastrupgårdsskolen (Spec.klasserække, mellemtrin)
Kastrupgårdsskolen (Spec.klasserække udskoling)
Kastrupgårdsskolens specialfritidstilbud
Tårnbygårdsskolen
Tårnbygårdskolens specialfritidstilbud
228.960
248.040
267.120
166.790
305.220
166.790
Vallensbæk
Kirkebækskolen er angivet under Ishøj
Vedligeholdelsestræning
Islev skole ADHD (2.- 3. specialklasse)
Netværk 8
København
Skolen på Kastelsvej (Hørehæmmede)
Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolens KKFO (Livjægerhuset)
Blågård Skole (tidl. Hellig Kors Skole(speckl.række)
Lykkeboskolen (specialklasserække)
518.874
257.823
226.668
240.885
Kirkebjergskolen (specialklasserække)
Skolen i Peter Wedelsgade (specialskole)
Skolen i Peter Wedelsgade (specialskole) solist
Skolen i Peter Wedelsgade KKFO
Skolen i Peter Wedelsgade KKFO solist
Frejaskolen (specialskole)
Frejaskolen (specialskole) solist
Frejaskolen - KKFO
Frejaskolen KKFO solist
Frederiksgård skole (specialskole - generelle)
Dyvekeskolen (specialklasserække)
Kildevældskolen (specialklasserække)
Strandparkskolen (specialskole)
Strandparkskolen KKFO
Rughave, Fritids og ungdomsskole
Ungdomsklubben i Utterslev
Lavuk- alm
Lavuk-høj
Absalon
Skolen i Ryparken (specialskole)
Skolen i Ryparken KKFO
Fensmarksskolen
KKFO ved Fensmarksskolen
Øresundsskolen (specialskole)
Øresundsskolen KKFO
Tove Ditlevsen Skole , spc.række
Skolen i Charlottegården (specialskole)
Skolen i Charlottegården KKFO
Skolen i Charlottegården (specialskole) solist
Skolen i Charlottegården KKFO solist
Skolen ved Sundet (specialklasserække)
Friluftskolen KKFO
Nyboder Skole (specialklasserække)
219.857
356.127
607.759
163.445
282.612
375.159
611.110
163.641
282.820
200.412
251.168
212.164
413.423
238.555
145.477
309.332
135.012
295.352
21.933
437.422
237.396
442.063
222.366
478.202
227.082
331.783
367.355
155.873
576.429
275.041
359.670
153.230
228.143
Engskolen (specialklasserækker)
Lundehusskolen (Specialgruppetilbud inkl. Fritidsdelen)
Den Selvstændige Skole Grupperne (Specialskole)
Uddannelsescenter UIU (Specialskole - 10. klasse)
Fritidshjemmet Dyveke
Fritidshjemmet Stifinderen
Galaksen
Hjælpeskolernes fritidshjem ved Engskolen
Centerbørnehaven (specialbørnehave)
De fire birke (specialbørnehave)
Krudtmøllen (specialbørnehave)
Troldpilen (specialbørnehaven)
C.P. børnehaven (specialbørnehaven)
Guldregn (specialbørnehaven)
Guldregn-erhvervet hjerneskader
Hvalen (specialbørnehave)
219.724
565.904
226.424
428.414
147.216
108.593
107.443
107.650
470.436
540.201
514.246
456.977
498.372
557.869
715.381
497.014
Regionen
Geelsgårdskolen, bevægehandicappede
Fritidshjem, bevægehandicappede
Geelsgårdskolen, multiple funk.nedsætt.
Fritidshjem, multiple funk.nedsætt.
Geelsgårdskolen, "én til én" (døvblindfødte o.a.)
Fritidshjem, "én til én"(døvblindfødte o.a.)
Terapi-tilkøb - vedligeholdende ergo/fys træning
375.950
302.585
409.530
328.865
604.440
468.295
37.376