VisitVestegnen - Ferieideen.dk

2015
VisitVestegnen
1
Velkommen
Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen
til den københavnske Vestegn
Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde
velkommen til Vestegnen. Vestegnen er
gæstfri og ukrukket, og har meget at byde
på både for den kultur- og den naturinteresserede. Jeg kan anbefale, at du besøger
Strandparken, som er et stykke imponerende anlægsarbejde og samtidigt er hjemsted
for skøn natur, dyre og fugleliv. I Strandparken finder du også ARKEN, et kunstmuseum
i international topklasse. Få hundrede meter
derfra ligger Ishøj Havn. Gå promenade på
kajen og kig på fine lystyachter eller slut
dagen af med en dukkert i det friske vand
på Ishøj Strand.
Du kan også gå på opdagelse på Vestegnens
mindre museer, kulturhuse, biblioteker og
koncertsteder, hvor du altid kan finde gode
oplevelser, hvad enten du er til arkæologiske
fund fra fortiden eller vil prøve kræfter med
livet som cirkusartist. Jeg vil også nævne
Vestegnens fantastiske stisystem, der gør
det let at komme rundt, hvad enten du er til
fods eller på cykel. I Ishøj kan du fx følge den
nye Kløversti. Den fører dig på få minutter
fra forstadens pulserende liv til små hyggelige landsbyer eller ud i naturen og det åbne
landskab.
I brochuren her kan du få flere gode idéer til
ture og oplevelser i ferien, og du kan læse
mere på www.visitvestegnen.dk
Endnu engang velkommen!
2
Mayor Ole Bjørstorp welcomes you
to Vestegnen, close to Copenhagen
Bürgermeister Ole Bjørstorp heiβt willkommen zur Kopenhagener Westgegend
As mayor of Ishøj, I am pleased to welcome
you to Vestegnen. Vestegnen is hospitable
and unpretentious, and has a lot to offer
both cultural enthusiasts and lovers of
nature.
I recommend visiting the Beach Park, an
impressive piece of construction work and
home to some striking natural beauty in
addition to animal and plant life. The Beach
Park is also home to the world class ARKEN
art museum. Ishøj Harbour is located only
a few hundred metres away from the park.
Take a walk along the quayside and look at
the elegant yachts, or finish the day off with
a dip in the clear water at Ishøj Beach.
You can also explore Vestegnen’s smaller
museums, cultural centres, libraries and
concert venues, where there is always
something fun to do whether you are interested in archaeological discoveries from
the past or want to try out life as a circus
performer.
It is also worth mentioning Vestegnen’s
fantastic network of walkways, which make it
easy to get around either on foot or by bike.
For example, in Ishøj you can follow the new
Kløversti (clover trail), which, in a few short
minutes, will take you from the vibrant life of
the suburbs to charming little villages with
village churches or out into nature and the
open countryside.
In this brochure, you will find plenty of good
ideas for trips and experiences on your holiday, and you can find out more at
www.visitvestegnen.dk.
Once again, welcome!
Als Bürgermeister Ishøjs möchte ich Ihnen
zur Westgegend, Vestegnen, herzlich willkommen heiβen. Die Westgegend ist gastfrei
und unaffektiert und hat sowohl dem Kulturals dem Naturinteressenten viel zu bieten.
Ich möchte empfehlen, dass Sie den Strandpark besuchen, der ein Stück imposanter
Bauarbeiten darstellt und gleichzeitig eine
schöne Natur und ein reiches Tier- und
Vogelleben aufzuweisen hat. Im Strandpark
finden Sie auch ARKEN, ein Kunstmuseum
internationaler Spitzenklasse. Wenige hundert Meter weiter liegt der Hafen von Ishøj.
Machen Sie einen Spaziergang auf dem Kai
und sehen Sie sich die feinen Segeljachten
an, oder beenden Sie Ihren Tag mit einem
Bad im frischen Wasser am Ishøj Strand.
Sie können auch in den kleineren Museen,
Bibliotheken und Konzertstätten der Westgegend auf Entdeckungsreise gehen, wo Sie
immer etwas Schönes erleben können, ob
Sie sich für archäologische Funde der Vergangenheit interessieren oder Sie mit dem
Leben als Zirkusartist versuchen möchten.
Ich möchte das phantastische Pfadnetz der
Westgegend erwähnen, was es leicht macht,
überall herumzukommen, ob man zu Fuβ
ist oder Fahrrad fährt. In Ishøj können Sie
z.B. dem neuen Fuβweg Kløverstien folgen.
Dieser führt Sie innerhalb weniger Minuten
vom lebhaften Leben des Vororts zu kleinen
gemütlichen Dörfern mit Dorfkirchen oder in
die Natur und die offene Landschaft.
In der vorliegenden Broschüre finden Sie
weitere gute Ideen zu Ausflügen und Erlebnissen in ihrem Urlaub, und Sie können auf
der Website www.visitvestegnen.dk mehr
erfahren.
Index:
2
Velkommen
3
Index
4
5
6
VisitVestegnen.dk
Scan QR koden og se mere på vores hjemmeside
Scan the QR code and see more on our
website
Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie
mehr auf unserer Website
10
12
14
15
18
20
23
24
26
Ishøj Kommune
29
Landsbyliv og herregård
Index/Index
30
Spis godt
32
Welcome/Wilkommen
Begivenheder i årets løb
Events throughout the year/Ereig-
nisse im Laufe des Jahres
7 ting du ikke må gå glip af
Seven things not to miss at Vest egnen/7 Ereignisse der Westge gend, die Sie nicht verpassen dürfen
Aktiv ferie
35
38
Active holidays/Aktivurlaub
39
On the move/Auf der Fahrt
41
På farten
Kløversti
Cloverpath/Kløversti
Strandliv
Beach life/Strandleben
Hits for kids/Hits for kids
Through the architect´s eyes/Mit den Augen des Architekten
Arts and Culture/Kunst und Kultur
Hits for kids
Med arkitektens øjne
Kunst og kultur
Hyggelige havne
Pleasant harbours/Gemütliche Häfen
Smuk natur
Natural beauty/Schöne Natur
Go on a journey through time/Ma-
chen Sie eine Zeitreise
42
43
44
46
47
Village life and manor house/Dorfleben und Gutshof
Enjoy your meal/Essen Sie gut
Sleep tight/Schlafen Sie gut
Sov godt
Shopping
Shopping/Shopping
Bibliotek
The library – a Danish cultural in
stitution/Die Bibliotek – eine dänische kulturelle institution
Kirker
Churches/Kirchen
Tag toget
Take the train/Nehmen Sie den Zug
Pendlerparkering
Commuter parking/Pendlerparken
Ishøj Turistbureau
Ishøj Tourist Office/Ishøj Turistbu-
reau
Adresseliste
Address List/Adressenverzeichnis
Overnatnings adresser
Accommodation Addresses/Unter-
kunftadressen
Praktisk information
Practical Information/Praktische Informationen
Tag på tidsrejse
3
Begivenheder i årets løb
Torslunde Festival 22-23/5
Torslunde Festival 29-30/5
Torslunde Festival/Torslunde Festival
Jazz på Bredekærgård 31/5, 21/6, 28/6, 19/7, 2/8 alle
dage kl. 13-16
Jazz at Bredekærgård/Jazz auf dem Bredekærgård
Ishøj Harmonika Festival 5-7/6
Ishøj Harmonica Festival/Arkkordeonfestival
Byhavekoncerter 6/6, 4/7, 8/8, alle dage kl. 14-15
Concert at Ishøj Byhave/Stadtgartenkonzerte
ARKEN Sanddag 12/6
The Sand and Beach Day at ARKEN/Sand- und Strandtag im
ARKEN
Færøregatta, Ishøj Havn 13/6
Faroe Regatta/Färöer-Regatta
Store Cykeldag 21/6
Big Cycling Day/Groβer Fahrradstag
Det Grønne Ishøj, Bredekærgård 21/6
The Green Ishøj/Die grüne Ishøj
Sankt Hans på Ishøj Tange 23/6
Midsummer at Ishøj Tange/Johannistag auf der Ishøj Tange
Vestegnens Kræmmermarked 14-16/8
Vestegnens Jumble Sale/Vestegnens Flohmarkt
Flydende bådmesse Ishøj Havn 28-30/8
Floating Boat Exhibition/Schwimmender Bootsaustellung
Vestegnens Kulturuge 5-13/9
The Culture Week at Vestegnen/Kulturwoche der Westgegend
CPH Art Run 9/9
CPH Art Run/CPH Art Run
Vikingemarked på Ishøj Tange 12-13/9
Viking Market/Wikingermarkt
Ole Rømers Fødselsdag, Kroppedal 26/9
Ole Rømer’s Birthday/Ole Rømers Geburtstag
Ishøj Kulturnat 30/10
The Culture Night in Ishøj/Kulturnacht in Ishøj
Julestue på Bredekærgård 28-29/11
Christmas craft fair/Weihnachtsstube
Kig også på www.visitvestegnen.dk,
hvor begivenheder på Vestegnen løbende vil blive annonceret.
Take a look at www.visitvestegnen.dk, where events at Vestegnen
are posted on an ongoing basis.
Besuchen Sie auch www.visitvestegnen.dk, wo die Ereignisse
der Westgegend laufend bekannt gegeben werden.
4
ARKEN sanddag
7 ting du ikke må gå glip af på Vestegnen
ARKEN Museum for Moderne Kunst
ARKEN Museum of Modern Art/ARKEN Museum für moderne Kunst
Ishøj Strand
Ishøj Beach/Ishøj Strand
Hedelands Veteranbane
Hedeland Vintage Railroad/Hedelands Museumsbahn
Cirkusmuseet
Circus Museum/Zirkusmuseum
Thorsbro Vandværk
Thorsbro Waterworks/Thorsbro Wasserwerk
Ejbybunkeren
Ejby Bunker/Ejby-Bunker
Vestegnens Kulturuge
Vestegnen’s Culture Week/Kulturwoche der Westgegend
5
Aktiv ferie
Er du en aktiv sjæl og drømmer du om en ferie fuld af
oplevelser, er Vestegnen noget for dig. Her er masser at
tage sig til for den eventyrlystne. På Vestegnen er der
både mulighed for tråd i pedalerne, bid på snøren og sus
i sejlene. Få fx vind i håret på en af områdets mange cykelstier. Du kan cykle til alting, både rundt i Strandparken
og ind gennem landet til egnens små landsbyer, smukke
naturområder og museer.
Vil du gerne træde i vandrestøvlen og samtidig stimulere hjernemusklen, kan du følge den bakkede Planetsti
i Hvidovre og gå på opdagelse i universet. Planeterne
er støbt i metal i forholdet 1:1.000.000.000 og turen
imellem de små planeter giver en god fornemmelse af
universets størrelsesforhold.
Er du til endnu mindre kugler, det vil sige golfentusiast,
kan du benytte en af Vestegnens mange golfbaner. Besøg
fx Ishøj Golf Center, der udover et stort træningsanlæg
med 4 putting greens, tilbyder 27 huller, hvoraf 9 er pay
& play.
Er du mere til vind i sejlene, giver Vestegnens fire lystbådehavne rig mulighed for udeliv, kajaksejlads og
vindsurfing.
Vestegnen kan også byde på fantastiske fiskeoplevelser
for den glade lystfisker. Her er både sø, mose og strand,
og du kan med blink på krogen og et fiskekort i hånden
fange både karper, gedder og aborrer, så der er god
grund til at kaste snøren ud.
Ønsker du oplevelser, der fører dig helt op under taget,
kan du hos Copenhagen Air Expirience i Tåstrup bogstavelig talt få luft under vingerne og følelsen af frit fald, når
husets luftpumper bringer dig til vejrs.
6
Aktiv ferie
Active holidays
If you are an active person and your dream holiday is one that’s full
of great experiences, Vestegnen is the place for you. There are plenty
of things for adventure-seekers to do. Vestegnen offers the opportunity to get your feet on the pedals, get a bite on the line or catch the
wind in your sails. Why not enjoy the wind in your hair on one of the
area’s many cycle routes. You can cycle anywhere: round the Beach
Park and through the countryside to the region’s little villages, areas
of natural beauty and museums.
If you are more interested in catching the wind in your sails, Vestegnen’s four marinas have plenty to offer in terms of outdoor activities, kayaking and windsurfing.
If you feel like breaking out your hiking boots while also stimulating your brain, you can follow the hilly Planetstien (Planet Path) in
Hvidovre and explore the universe. The planets are cast in metal at
a scale of 1:1,000,000,000, and walking among the small planets
gives a good sense of the relative size of the universe.
If you want experiences that take you right to the top, at Copenhagen
Air Experience in Taastrup you can literally feel the air beneath your
wings and the sensation of freefall
as the centre’s air pumps raise
you up into the air.
Vestegnen also offers fantastic fishing experiences for the happy
angler. There are lakes, marshes and beaches here, and, with bait on
your hook and a fishing permit in your hand, you can catch carp, pike
and perch – so you have every reason to try casting your line.
If your interest is focused on even smaller spheres, that is to say golf
balls, you can make use of one of Vestegnen’s many golf courses.
For example, you could visit Ishøj Golf Centre, which, in addition to a
large training facility with four putting greens, also boasts 27 holes,
nine of which are pay & play.
7
Aktivurlaub
Sind Sie eine aktive Seele und träumen Sie von einem
Urlaub voller Erlebnisse, ist die Westgegend etwas für
Sie. Hier gibt es für den Abenteuerlustigen eine Menge zu
tun. In der Westgegend bestehen Möglichkeiten zum Radfahren, Angeln und Segeln. Bekommen Sie z. B. Wind ins
Haar auf einem der vielen Radwege des Geländes. Sie
können mit dem Fahrrad alles erreichen, im Strandpark
herumfahren und durch das Land zu den kleinen Dörfern,
schönen Naturgebieten und Museen der Gegend fahren.
Möchten Sie Wanderstiefel anziehen und gleichzeitig
Ihre Gehirnmuskeln anregen, können Sie dem gemütlichen Fuβweg Planetstien in Hvidovre folgen und das
Weltall erforschen. Die Planeten sind im Maβstab
1:1.000.000.000 in Metall gegossen, und der Weg durch
die kleinen Planeten gibt dir ein gutes Gefühl über die
Gröβenverhältnisse des Weltalls.
Interessiern Sie sich für noch kleinere Kugeln, d.h. Sie
sind ein Golfenthusiast, können Sie einen der vielen Golfplätze der Westgegend benutzen. Besuchen Sie z. B. das
Ishøj Golf Center, das auβer einer groβen Trainingsanlage
mit 4 putting greens 27 Löcher anbietet, von denen 9 pay
& pay sind.
Möchten Sie lieber Wind in den Segeln haben, bieten Ihnen die 4 Jachthafen der Westgegend reiche Möglichkeiten zu Freiluftleben, Kajakfahren und Windsurfing.
Die Westgegend bietet ebenfalls für den frohen Sportangler phantastische Angelerlebnisse. Hier gibt es sowohl
See, Moor als Strand, und Sie können mit einem Blinker
auf dem Angelhaken und einem Angelschein in der Hand
sowohl Karpfen, Hechte als Barsche fangen; es besteht
somit ein guter Grund, die Angelschnur hinauszuwerfen.
Wünschen Sie Erlebnisse, die Sie ganz bis hoch zum
Dach führen, können Sie bei Copenhagen Air Experience
in Taastrup buchstäblich Luft unter die Flügel und das
Gefühl des freien Falles erleben, wenn Sie die Luftpumpen des Hauses in die Höhe treiben.
8
9
På farten
På farten
Vestegnen er ideel for både vandre- og cykelture. Den
byder på et overflod af vandre- og cykelstier og du kan
komme alle steder hen til fods eller på din tohjulede.
Følg fx Naturstiens 20 km lange vandre- og cykelsti fra
Strandparken til Hedeland ind gennem Vestegnens små
landsbyer og grønne områder. Eller tag Vestegnsruten,
som med sin maratonstrækning, kæder de syv vestegnskommuner sammen. Du kan springe på den, hvor du har
lyst. Ruten fører forbi attraktioner som ARKEN, Kroppedal
Museum, Cirkus Museet, Hersted Høje og Historiens Hus,
og små hyggelige seværdigheder som Tranegilde Landsby, Snubbekorset, Ole Rømers Landobservatorium eller
Hvissingestenen, Sjællands største sten.
Du kan cykle helt fra København til de dejlige strande på
Vestegnens kyst og selvfølgelig tilbage igen. Ja Vestegnens cykelstier er sågar en del af Berlin-København
ruten, så det er kun fantasien, der sætter grænser.
Få mere information om Vestegnens vandre- og cykelruter på Ishøj Turistbureau eller www.visitvestegnen.dk
Der er cykeludlejning til turister hos Danhostel Ishøj
Strand og hos Høje-Taastrup Cykeludlejning kan du leje
tandemcykler.
10
On the move
Auf der Fahrt
Vestegnen is ideal for both hiking and cycle trips. It offers
an abundance of hiking and cycle paths, and you can
get everywhere on foot or on two wheels. Why not follow
the Nature Trail’s 20 km long hiking and cycle path from
the Beach Park to Hedeland through Vestegnen’s small
villages and green areas. Or take the Vestegn Route, with
its marathon track that links the seven municipalities
of Vestegnen together. You can join the track wherever
you like. The route leads past attractions like ARKEN,
Kroppedal Museum, the Circus Museum, Hersted Høje
and the Historical House, and small, pleasant sights such
as Tranegilde Village, the Snubbe Cross, Ole Rømer’s
country observatory, or the stone of Hvissinge, the largest
stone in Zealand.
Of course, you can also hike and cycle in the Beach Park
along Køge Bay and enjoy the rich bird life and varied
vegetation.
You can cycle all the way from Copenhagen to the lovely
beaches along Vestegnen’s coastline and back again.
Vestegnen’s cycle paths are part of the Berlin–Copenhagen route, so the only limits are those you set yourself.
Find out more about Vestegnen’s hiking and cycle routes
at Ishøj Tourist Office or www.visitvestegnen.dk
Cycle hire is available for tourists at Danhostel Ishøj
Strand or you could hire a tandem at Høje-Taastrup Cycle.
Die Westgegend ist für sowohl Wander- als Radtouren
ideal. Sie bietet einen Überfluss an Wander- und Radwegen, und Sie können zu Fuβ oder mit dem Fahrrad
überall hinkommen. Folgen Sie z. B. dem 20 km langen
Wander- und Radweg Naturstien vom Strandpark zum
Hedeland durch die kleinen Dörfer und Grünflächen der
Westgegend, oder benutzen Sie die Westgegend-Route,
Vestegnsruten genannt, die mit ihrer Marathonstrecke
die sieben Kommunen der Westgegend zusammenkettet. Sie können beginnen, wo Sie Lust haben. Die Route
führt an Attraktionen wie ARKEN, Kroppedal Museum,
dem Zirkusmuseum, Hersted Høje und dem Haus der
Geschichte, Historiens Hus genannt, sowie an kleinen
gemütlichen Sehenswürdigkeiten wie das Dorf Tranegilde
Landsby, das Snubbe-Kreuz, Snubbekorset genannt, Ole
Rømers Landsternwarte oder dem Hvissingestenen, dem
gröβten Stein Seelands vorbei.
Sie können natürlich auch im Strandpark an der Køge
Bucht entlang wandern und Rad fahren und das reiche
Vogelleben und die abwechslungsreiche Vegetation
genieβen.
Sie können ganz von Kopenhagen bis zu den schönen
Stränden an der Küste der Westgegend und selbstverständlich auch wieder zurück fahren. Ja, die Radwege der
Westgegend stellen sogar einen Teil der Berlin-Kopenhagen-Route dar, und so setzt nur die Phantasie die
Grenzen.
Weitere Informationen über die Wander- und Fahrradrouten finden Sie beim Fremdenverkehrsamt Ishøj Turistbureau oder auf der Website www.visitvestegnen.dk.
Bei Danhostel Ishøj Strand gibt es einen Fahrradverleih,
oder Sie können beim Høje-Taastrup Fahrradverleih ein
Tandemfahrrad mieten.
11
Kløverstien
Oplev Kløverstierne
Prøv lykken på de nye Kløverstier i Ishøj. Stierne giver
med sine fire ruter, på henholdsvis: 2 ½, 5 ½, 7 ½ og 12
kilometer, rig mulighed for vandre- og cykelture. Følger
du den blå rute, kommer du til Strandparken og rundt
om Jægersø, hvor du kan nyde det rige fugleliv. Hvis du
er heldig, får du et glimt af den sjældne klyde, som er set
yngle i området. Du kan også medbringe fiskestangen
eller springe i bølgen blå ved Ishøj Strand. Ønsker du en
lidt længere tur, kan du følge den sorte rute. Den bringer
dig ind i Ishøjs mere landlige område med Tranegilde
Landsby, Tranegilde Mose, Ishøj Dyrepark og Vildtbanestenen som seværdigheder undervejs. Følger du ruten
længere fører den dig langs det lange lige stræk kaldet
100-meterbæltet til Søparken og videre til Ishøj Sø på
grænsen til Greve og derefter ind i selve Ishøjs bykerne
forbi Vejleå Kirke og Ishøj Bycenter. Higer du efter den aktive ferieoplevelse, kan du på Kløverstierne, hvad enten
det er på cykel eller til fods, bevæge dig helt ind under
huden på Ishøjs skønne sjæl og natur. Find Kløverstierne på det indlagte kort eller få et Kløverstikort på Ishøj
Turistbureau, hvor du også kan finde inspiration til andre
cykelture på Vestegnen.
12
Discover the Clover Paths
Erleben Sie die Fuβwege Kløverstierne
Experience the new Clover Paths (Kløverstierne) in Ishøj.
There are four routes to choose from: 2 ½, 5 ½, 7 ½ and
12 km. Each path offers plenty opportunities for hiking
and cycling. When you follow the blue route, you will
discover The Beach Park and the lake Jægersø, where
you can enjoy the abundant birdlife. If you are lucky, you
get a glimpse of the rare avocet, which is seen nesting
in the area. You can also bring your fishing rod or go for
a swim in the blue waves at Ishøj beach. For a slightly
longer trip, you should follow the black route which is 12
km. It brings you into a more rural area of Ishøj and along
your way, you can see Tranegilde Village, Tranegilde Moor,
Ishøj Wildlife Park, and Vildtbane Hunting Stone. If you
follow the route further, it leads you past the long straight
green belt to Søparken and Ishøj Lake and then into the
center of Ishøj past Vejleå Church and Ishøj Shopping
Center. When you are looking for an active holiday experience, the Clover Paths will bring you into the beautiful
nature and deep into the very soul of Ishøj, regardless if
you bike or walk. Find the Clover Paths on the insert map
or collect a Clover Path map from Ishøj Tourist Office. We
also have other maps for touring Vestegnen.
Versuchen Sie Ihr Glück auf den neuen Kløverstierne in
Ishøj. Diese Fuβwege mit ihren vier Strecken von bzw.
2½, 5½, 7½ und 12 Kilometern bieten Ihnen zahlreiche
Möglichkeiten für Wander- und Radfahrten. Folgen Sie
der blauen Strecke, kommen Sie zum Strandpark und
um den See Jægersø herum, wo Sie die reiche Vogelwelt
genieβen können. Wenn Sie Glück haben, erblicken Sie
vielleicht flüchtig den seltenen Säbelschnäbler, den man
in diesem Gebiet hecken gesehen hat. Sie können auch
Ihre Angelrute mitbringen oder am Ishøj Strand in die frischen Wellen springen. Möchten Sie eine etwas längere
Wandertour, können Sie der schwarzen Strecke folgen.
Diese führt Sie zu den mehr ländlichen Gebieten Ishøjs
mit dem Dorf Tranegilde Landsby, dem Moor Tranegilde
Mose, dem Tierpark Ishøj Dyrepark und dem Vildtbane-Stein als Sehenswürdigkeiten unterwegs. Verfolgen
Sie die Strecke weiter, führt diese Sie an der langen
geraden Strecke namens 100-meterbæltet entlang zum
Seepark, weiter zum Ishøj See an der Grenze zu Greve
und danach an der Vejleaa Kirche und dem Stadtzentrum Ishøj Bycenter vorbei zum Stadtkern Ishøjs selbst.
Suchen Sie das aktive Urlaubserlebnis, können Sie sich
auf den Kløverstierne, entweder auf dem Fahrrad oder
zu Fuβ, ganz unter der Haut der schönen Seele und
Natur Ishøjs bewegen. Finden Sie die Kløverstierne auf
der beigelegten Karte, oder holen Sie sich im Fremdenverkehrsamt Ishøj Turistbureau eine Kløversti-Karte, wo
Sie zu weiteren Radfahrten in der Westgegend ebenfalls
Anregung finden können.
13
Strandliv
Strandliv
Beach life
Strandleben
Der findes ikke noget bedre end at dase
ved stranden, når sommervarmen for alvor
sætter ind. Vestegnen har nogle af Københavnsområdets lækreste sandstrande.
Tag fx til Ishøj Strand, hvor der virkelig er
mulighed for at slappe af og nyde solen kun
et stenkast fra København. Du kan ligge i læ
i en sandklit og nyde en medbragt madkurv
eller boltre dig i det friske vand. Børnene kan
bygge sandslotte i strandkanten og købe is i
kiosken.
Stranden har på udvalgte steder livreddere
til at passe på de badende gæster. Kig efter
det røde og gule flag. Stranden er også ideel
til kano og kajaksejlads, og skulle du blive
rastløs, kan du gå tur i Ishøj lystbådehavn
eller besøge ARKEN. Se flere idéer til en god
dag ved stranden på www.visitvestegnen.dk
There is nothing better than lazing on the
beach when the summer heat is really setting in. Vestegnen has some of the loveliest
beaches in the Copenhagen area. Take a trip
to Ishøj Beach, for example, for a chance to
really relax and enjoy the sun only a stone’s
throw from Copenhagen. You can lie in the
shelter of a sand dune and enjoy a picnic,
or have a dip in the clear water. The children
can build sandcastles on the beach and buy
ice cream at the kiosk.
There are lifeguards at selected points along
the beach to watch out for the bathers. Look
for the red and yellow flag. The beach is also
ideal for canoe and kayak outings, and if
you’re feeling restless you can go for a walk
in Ishøj Marina or visit ARKEN. There are
more ideas for a great day at the beach at
www.visitvestegnen.dk
Es gibt nichts Besseres, als am Strand zu
faulenzen, wenn die Sommerwärme so
richtig einsetzt. Die Westgegend hat einen
der schönsten Sandstrände Kopenhagens.
Fahren Sie z. B. zum Ishøj Strand, wo
wirklich die Möglichkeit besteht, sich zu
entspannen und nur einen Steinwurf von
Kopenhagen die Sonne zu genieβen oder
sich im frischen Wasser zu tummeln. Die
Kinder können an der Strandkante Sand
schlösser bauen und im Kiosk Eis kaufen.
Der Strand verfügt an ausgewählten Stellen
über Rettungsschwimmer, die auf die
Badegäste aufpassen. Sehen Sie nach der
roten und gelben Flagge. Der Strand ist
ebenfalls zum Kano- und Kajakfahren ideal,
und sollten Sie rastlos werden, können Sie
den Ishøj Jachthafen oder ARKEN besuchen.
Finden Sie weitere Ideen zu einem guten Tag
auf der Website www.visitvestegnen.dk
14
Hits for kids
Hits for kids
Vestegnen er et velegnet turistmål for børnefamilien. Her finder du
børnevenlige badestrande, masser af aktiviteter for børn og ly for
Københavns til tider hektiske byliv.
Tag fx børnene med på Cirkusmuseet i Hvidovre. Gå på opdagelse
i museets mange forunderlige rekvisitter og få en sjov dag, hvor de
små kan prøve kræfter med gøgl og artisteri. Museet byder også på
forestillinger, workshops og rundvisninger i årets løb. Se mere på
www.cirkusmuseet.dk
Du kan også tage familien med på udflugt til den hyggelige Hedeland
Vetaranbane og køre med det lille smalsporede tog rundt i Hedelands smukke landskab.
Et besøg i Ishøj Dyrepark ved landsbyen Tranegilde vil også være et
hit for den lille familie. Gå en tur i den dejlige park og kig på langhåret skotsk højlandskvæg, sorte og hvide wallisergeder, muffloner
og marskfår. I udkanten af parken finder du Vildtbanestenen, sat af
Kong Christian den VII for at markere, at jagtområdet var forbeholdt
kongen. Stenen er i dag et fredet nationalt mindesmærke.
Tag også familien med til Hersted Høje i Albertslund. Her kan du bestige den 67 meter høje kunstigt anlagte bakke og nyde udsigten til
Københavns tårne, Roskilde Domkirke og, i klart vejr, endda Stevns
Klint. Bagefter kan familien besøge Hersted Høje Naturcenters Café,
slukke tørsten og få en bid brød, eller købe dej til snobrød eller majs
til at poppe over bål.
I Vestbadet i Brøndby kan familien boltre sig
og nyde svømmehallen, boblebænken,
den kunstige modstrøm og den helt
ny vandruchebane med sjove lyseffekter.
Eller få en sjov dag i Dinos
Legeland i Ishøj, hvor børn
kan boltre sig på en
kæmpe legeplads i et
Jurrasic Parklignende
univers.
15
Hits for kids
Hits for kids
Vestegnen is an ideal tourist destination for families with children.
Here you will find child-friendly swimming beaches, lots of activities
for children and refuge from the often hectic city life of Copenhagen.
For example, you can take your children to the Circus Museum in
Hvidovre. Discover the museum’s many strange props, and have
a fun-filled day where the kids can try their hand at juggling and
performing. The museum also provides shows, workshops and tours
throughout the year. Find out more at www.cirkusmuseum.dk
Die Westgegend ist für die Kinderfamilie ein gut geeignetes Touristenziel. Hier finden Sie kinderfreundliche Badestrände, eine Unmenge von Aktivitäten für Kinder und Schutz vor dem zuweilen hektischen Stadtleben Kopenhagens.
Nehmen Sie z. B. die Kinder mit ins Zirkusmuseum in Hvidovre.
Entdecken Sie die vielen Requisiten des Museums, und machen
Sie Sich einen lustigen Tag, wo die Kleinen Gaukelkunst und Artistik
ausprobieren können. Das Museum bietet auch im Laufe des Jahres
Vorstellungen, Workshops und Führungen an. Finden Sie Weiteres
auf der Website www.cirkusmuseum.dk.
Sie können auch mit Ihrer Familie zur gemütlichen Hedeland Museumsbahn einen Ausflug machen und mit dem kleinen schmalspurigen Zug in der schönen Landschaft Hedelands herumfahren.
Ein Besuch im Tierpark Ishøj Dyrepark in der Nähe des Dorfes
Tranegilde wäre für die kleine Familie ebenfalls ein Hit. Der Tierpark
wurde früher als Erholungsgebiet für die Tiere des Kopenhagener
Zoos benutzt, wenn das Leben im Zoologischen Garten zu gestresst
wurde. Dafür gibt es heute glücklicherweise keinen Gebrauch mehr.
Hier grasen jedoch noch immer Tiere. Machen Sie einen Spaziergang
in dem schönen Park, und sehen Sie sich die langhaarigen schottischen Hochlandrinder, die schwarzen und weiβen walisischen
Ziegen, Mufflons und Marschschafe an. Am Rande des Parks finden
Sie den Stein Vildbanestenen, der von König Christian VII. errichtet
wurde um zu markieren, dass das Jagdgebiet dem König vorbehalten
war. Der Stein ist heute ein unter Denkmalschutz stehendes nationales Denkmal.
Nehmen Sie auch die Familie mit zum Hügel Hersted Høje in Albertslund, wo Sie den 67 Meter hohen künstlich angelegten Hügel
besteigen und die Aussicht zu den Kopenhagener Türmen, dem Dom
in Roskilde und bei klarem Wetter sogar zur Steilküste Stevns Klint
genieβen können. Danach kann die Familie das Café des Hersted
Høje Naturzentrums besuchen, den Durst löschen und etwas zu
essen bekommen oder Teig für Zöpfe oder Mais für Popcorn auf dem
Feuer zu kaufen.
Im Hallenbad Vestbadet in Brøndby kann sich die Familie tummeln
und die Schwimmhalle, die Blasenbank, den künstlichen Gegenstrom sowie die ganz neue Wasserrutschbahn mit lustigen Lichtwirkungen genieβen.
Oder machen Sie sich einen schönen Tag in dem komplett neu eröffneten Dinos Playland in Ishøj, wo sich die Kinder in einem riesigen
Spielplatz im Jurassic Park Universum tummeln können.
You can also take the family on a trip to the lovely Hedeland Vintage
Railroad and ride the little narrow-tracked train through Hedeland’s
beautiful countryside.
A visit to Ishøj Wildlife Park near the village of Tranegilde will also be
a hit with younger family members.
Go for a walk round the beautiful park and see long-haired Scottish
highland cattle, black and white walliser goats, mouflons and marsh
sheep. On the outskirts of the park you will find the Vildtbane Hunting Stone, raised by King Christian VII to indicate that the hunting
ground was reserved for the king. Today, the stone is a protected
national monument.
What’s more, you can take the family to Hersted Høje in Albertslund,
where you can climb the 67 metre high artificial hill and enjoy the
view over the towers of Copenhagen, Roskilde Cathedral and, on a
clear day, even the cliff at Stevns Klint. Afterwards, the family can
visit the Hersted Høje Nature Centre Café to quench their thirst and
get a bite to eat, or to buy dough to make twistbread or popping corn
to pop over the fire.
In Vestbadet in Brøndby your family can play and enjoy the swimming
pool, the bubble bench, the artificial countercurrent and a brand new
water slide with fun light effects.
Or have a fun day in Dinos Playland in Ishøj, where children can have
fun at the giant playground in a Jurassic Park universe.
16
På ARKEN kan du opleve kunst og arkitektur
i topklasse. ARKEN har en af Skandinaviens
fineste samlinger af samtidskunst, og flere
gange om året viser vi nye, markante særudstillinger.
Læs mere på www.arken.dk
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
17
Med arkitektens øjne
Med arkitektens øjne
Vestegnen er spækket med arkitektoniske perler, som
alle afspejler den tid, de er opført i. Taastrup Vandtårn,
Glostrup Vandtårn og Thorsbro Vandværk, som alle blev
bygget i begyndelsen af 1900 tallet, står som smukke
monumenter over en tid, hvor efterspørgslen efter rindende vand krævede nye anlæg. Du kan på udvalgte dage
besøge Thorsbro Vandværk. Værket er fra den nationalromantiske periode, hvor der blev kræset for detaljen. Gå
på opdagelse i de små finurligheder, nyd hvordan lyset
falder på flisegulvet og forestil dig B&W motorerne synge
i det gamle maskinrum.
I 1996 åbnede ARKEN Museum for Moderne Kunst i
Køge Bugt Strandpark. Museets arkitektur er en genistreg, der spiller elegant sammen med de maritime
omgivelser. Med sin spidse facon ligger ARKEN som
et strandet skib i vandkanten. Interiøret med jerndøre,
smalle gange, skæve vinkler og store jernbolte giver én
følelsen af, at være påmønstret et større skib. ARKENs
Café er skibets forstavn. Her kan du sidde og nyde din
frokost med udsigt over Køge Bugt. At ARKEN er lastet
med værker fra den moderne kunstskat er blot et plus.
Vejleå Kirke er endnu et arkitektonisk pragtværk fra
nyere tid. Med sin størrelse, de rene linjer og de kridhvide
flader, som på solrige dage skinner mod en blå himmel,
står kirken majestætisk i sine omgivelser. Bevæger man
sig indenfor i kirkerummet, vil Peter Brandes glasmosaikker og det fantastiske lysspil som udspiller sig på kirkens
gulv og vægge uden tvivl imponere selv den mest sekulære sjæl og bringe det guddommelige ned til jord.
Læs mere om Vestegnens arkitektur på
www.visitvestegnen.dk
18
Through the architect’s eyes
Mit den Augen des Architekten
Vestegnen is packed with architectural gems, each of
which reflects the period in which it was built. Taastrup Water Tower, Glostrup Water Tower and Thorsbro
Waterworks, all built at the start of the 1900s, stand as
stunning monuments to a time when the demand for running water created a need for new facilities. You can visit
Thorsbro Waterworks on selected days. The works are
from the national romantic period, which was characterized by a particular attention to detail. Explore the small
details – enjoy the way the light falls on the floor tiles and
imagine the B&W motors singing in the old engine room.
Die Westgegend ist voller architektonischer Perlen, die
alle die Zeit widerspiegeln, in der sie errichtet wurden.
Der Wasserturm in Taastrup, der Wasserturm in Glostrup und das Thorsbro Wasserwerk, die alle Anfang
des 20. Jahrhunderts gebaut wurden, dienen als schöne
Monumente einer Zeit, wo die Nachfrage nach flieβendem Wasser neue Anlagen erforderten. An ausgewählten
Tagen können Sie das Thorsbro Wasserwerk besuchen.
Das Werk stammt aus dem nationalromantischen
Zeitraum, wo man im Detail aufging. Entdecken Sie die
kleinen Possierlichkeiten, genieβen Sie, wie das Licht auf
den Fliesenboden fällt, und stellen Sie sich vor, wie die
B&W-Motoren in dem alten Maschinenraum singen.
In 1996, the ARKEN Museum of Modern Art was opened
in Køge Bay Beachpark. The architecture of the museum
is a stroke of genius, fitting elegantly into its maritime
surroundings. With its pointed shape, ARKEN lies like a
stranded ship at the water’s edge. The interior, with its
iron doors, narrow passageways, unusual angles and large iron bolts, gives the feeling of being on board a larger
vessel. ARKEN’s Café is the bow of the ship. Here you can
sit and enjoy your lunch with a view over Køge Bay. The
fact that ARKEN is filled with treasures of modern art can
only be an added bonus.
Vejleå Church is another architectural masterpiece from
more recent times. With its size, clean lines and bright
white surfaces that shine under a blue sky on sunny
days, the church is a majestic sight in its surroundings.
Walking around inside the church, Peter Brande’s glass
mosaics and the fantastic play of light unfolding on the
floor and walls of the church will undoubtedly impress
even the most secular spirit and bring the divine down to
earth.
Find out more about the architecture of Vestegnen at
www.visitvestegnen.dk
1996 wurde ARKEN, das Museum für moderne Kunst,
im Køge Bucht Strandpark eröffnet. Die Architektur
des Museums ist ein Geniestreich, die elegant mit den
maritimen Umgebungen zusammenspielt. Mit seiner
spitzen Form liegt ARKEN wie ein gestrandetes Schiff
in der Wasserkante. Das Interieur mit eisernen Türen,
schmalen Gängen, schiefen Winkeln und groβen eisernen Bolzen gibt eïnem das Gefühl, auf einem gröβeren Schiff angemustert zu sein. Das Café des ARKEN
bildet den Vordersteven des Schiffes. Hier könen Sie
sitzen und Ihr Essen mit der Aussicht über die Køge
Bucht genieβen. Dass ARKEN mit Werken des modernen Kunstschatzes beladen ist, ist nur ein Plus.
Die Vejleaa Kirche ist ein weiteres architektonisches
Prachtwerk der neueren Zeit. Mit ihrer Gröβe, den
reinen Linien und den kreideweiβen Flächen, die an sonnenreichen Tagen gegen einen blauen Himmel leuchten,
steht die Kirche majestätisch in ihrer Umgebung. Begibt
man sich in den Kirchenraum, werden Peter Brandes’
Glasmosaiken sowie das phantastische Lichtspiel,
das sich auf dem Boden und den Wänden der Kirche
abspielt, zweifellos selbst der sekularsten Seele imponieren und das Göttliche zur Erde hinabbringen. Lesen Sie
Weiteres über die Architektur der Westgegend auf der
Website www.visitvestegnen.dk.
19
Kunst og Kultur
Kunst og Kultur
Vestegnen har et levende kulturliv med flere museer og kulturhuse og kan byde på alt fra stor international moderne kunst til
mindre, mere intime kulturelle oplevelser.
Besøger du ARKEN, kan du få kunstoplevelser i international
topklasse. Museets faste samling indeholder dansk, nordisk og
international kunst fra 1900 og frem, og heriblandt en betydelig
samling værker af den anerkendte britiske kunstner Damien
Hirst. I museets skiftende udstillinger præsenteres både nye,
unge talenter og de største modernistiske kunstnere. ARKENs
café kan også levere smagsoplevelser i topkvalitet og kokkens
lækkerier kan nydes med udsigt over Køge Bugt.
På Heerup Museum i Rødovre kan du gå på opdagelse i kunstneren og billedhuggeren Henry Heerups finurlige univers af stendyr
og farverige malerier. Museet har mere end 3.000 billeder, skulpturer og genstande, og giver et fint indblik i Heerups liv og lange
kunstneriske virke.
Søger du musikoplevelser, kan du på Forbrændingen i Albertslund
og Viften i Rødovre med en billet i hånden høre musiknavne fra
det ganske land. I sensommeren kan du høre opera på udendørs
scene, når Opera Hedeland giver sin årlige optræden. Opera
Hedeland har gennem mere end ti år markeret sig på operascenen med opsætninger af forestillinger som ”Don Giovanni” og
”Madamme Butterfly”.
Slå også et smut inden om en af Vestegnens mange Kulturhuse,
fx Ishøj Kultur Café, hvor kunstnere og musikere fra ind og udland
slår deres folder. Du kan også se film i caféens biograf.
Under Vestegnens Kulturuge, i uge 37, bliver der skruet ekstra op
for kulturbarometret. Befinder du dig på disse breddegrader, er
det en god idé at holde dig orienteret. Spørg til årets program på
Ishøj Turistbureau.
20
Arts and Culture
Kunst und Kultur
Vestegnen has a lively cultural scene with plenty of
museums and cultural centres offering everything from
great international modern art to smaller, more intimate
cultural experiences.
Die Westgegend weist ein lebendiges Kulturleben mit
mehreren Museen und Kulturhäusern auf und kann von
groβer internationaler moderner Kunst bis zu kleineren
intimen kulturellen Erlebnissen alles anbieten.
Besuchen Sie ARKEN, haben Sie Kunsterlebnisse internationaler Spitzenklasse. Die Stammsammlung enthält
dänische, nordische und internationale Kunst ab 1900,
hierunter eine bedeutende Sammlung an Werken des
anerkannten britischen Künstlers Damien Hirst. In
den wechselnden Ausstellungen des Museums werden
sowohl neue junge Talente als die gröβten modernistischen Künstler vorgestellt. Das Café des ARKEN liefert
auch Geschmackserlebnisse in Spitzenqualität, und die
Leckereien des Kochs lassen sich mit Aussicht über die
Køge Bucht genieβen.
A visit to ARKEN offers you a world class art experience.
The museum’s permanent collection includes Danish,
Nordic and international artworks from 1900 onwards,
among them a sizable collection of works by the famous British artist Damien Hirst. The museum’s special
exhibitions showcase both new, young talent and the
greatest modernist artists. ARKEN’s café also provides a
top quality taste experience, and you can enjoy the chef’s
delicious dishes while looking out over Køge Bay.
At the Heerup Museum in Rødovre, you can explore the
quirky universe of artist and sculptor Henry Heerup, with
its stone animals and colourful paintings. The museum
boasts over 3,000 pictures, sculptures and objects, and
gives an excellent insight into Heerup’s life and long
artistic career.
If you’re looking for musical experiences, then visit
Forbrændingen in Albertslund or Viften in Rødovre where,
with a ticket in your hand, you can hear musicians from
all over the country. In late summer, you can take in
an open-air opera as Opera Hedeland gives its annual
performance. For over ten years, Opera Hedeland has
distinguished itself on the opera stage with productions
of works such as Don Giovanni and Madame Butterfly.
It’s also worth paying a visit to one of Vestegnen’s many
cultural centres such as Ishøj Culture Café, where artists
and musicians from Denmark and abroad perform. You
can also watch films in the Café cinema.
During Vestegnen’s Culture Week in week 37, the cultural
bar will be set extra high. If you are in the area then,
it’s worth keeping yourself informed. Ask for this year’s
program at Ishøj Tourist Office.
Im Heerup Museum in Rødovre können Sie das putzige
Univers mit Steintieren und farbenreichen Gemälden des
Künstlers und Bildhauers Henry Heerup erleben. Das
Museum verfügt über mehr als 3.000 Bilder, Skulpturen
und Gegenstände und gewährt einen feinen Einblick in
Heerups Leben und lange künstlerische Tätigkeit.
Suchen Sie Musikerlebnisse, können Sie bei Forbrændingen in Albertslund und Viften in Rødovre mit einer
Eintrittskarte in der Hand zu Musiknamen des ganzen
Landes lauschen. Im Spätsommer können Sie auf einer
Bühne im Freien Opern hören, wenn Opera Hedeland
ihre jährliche Vorstellung gibt. Opera Hedeland profiliert
sich seit mehr als zehn Jahren auf der Opernszene mit
Inszenierungen von Vorstellungen wie ”Don Giovanni”
und ”Madame Butterfly”.
Besuchen Sie auch eines der vielen Kulturhäuser der
Westgegend, z. B. Ishøj Kultur Café, wo Künstler und
Musiker aus dem In- und Ausland auftreten. Sie können
sich auch im Kino des Cafés einen Film ansehen.
Während der Kulturwoche der Westgegend, in der Woche
37, steigt das Kulturbarometer ganz besonders. Befinden
Sie sich in diesen Breiten, ist es eine gute Idee, sich auf
dem Laufenden zu halten. Fragen Sie nach dem Jahresprogramm beim Fremdenverkehrsamt Ishøj Turistbureau.
21
Wittrup
Motel
Motel
Das Motel hat ein “Grüner Schlüssel-Zertifikat
Join us on
Roskildevej 251 • 2620 Albertslund
4364 9551 • Fax 4364 8890 • Restaurant 4364 9132
[email protected] • www.wittrupmotel.dk
gen
. . . and get the latest
bu
Wit
https://www.facebook.com/Wittru
Wittrup Motel er bygget i den ægte amerikanske motelstil. Centralt beliggende mellem Roskilde og København (15 km) og med let adgang til motorvej,
bus og tog. Hyggelig restaurant med god og veltillavet mad.
Wittrup Motel er certificeret med Den Grønne Nøgle.
Wittrup Motel er bygget
Wittrup Motel is built in
i den ægte amerikanske mo- the genuine American motel
Wittrup Motel is built in the genuine American motel style. Centrally
telstil.
Centraltbeliggende
located between Roskilde and Copenhagen (15
km) and
with easy access tostyle. Centrally located bemellem
Roskilde
og Købenmotorway, bus and train. Cosy restaurant with good and well-cooked
food.tween Roskilde and Copenhagen (15km) and with easy
havn
(15km)og
med
let
adWittrup Motel is certified with The Green Key.
gang til motorvej, bus og access to motorway, bus and
Das Wittrup Motel ist im amerik. Motelstil
gebaut.
Zentralrestaurant
gelegen zwi-train. Cosy restaurant with
tog.
Hyggelig
schen Roskilde und Kopenhagen (15 km) und
einfachen
Zugang
zu mad.
Autobahn,
good and well-cooked food.
med god og veltillavet
Bus und Zug. Gemütliches restaurant mit guter Küche.
Wittrup Motel er certificeret Wittrup Motel is certified with
Das Motel hat ein “Grüner Schlüssel-Zertifikat“.
med Den Grønne Nøgle.
The Green Key.
Join us on
sch
Bus
Da
Join us on
Join us on
ertslund
staurant 4364 9132
ttrupmotel.dk
loc
mo
Wit
. . . and get the latest news
..andnews
get the news
. . . and get the latest
https://www.facebook.com/WittrupMotel
Wittrup Motel
Wittrup Motel
https://www.facebook.com/WittrupMotel
Roskildevej 251 • 2620 Albertslund
Wittrup Motel er bygget i den ægte amerikansk
Witt
gende mellem
Roskilde
og København (15 km)
og m
gende
Tlf. 4364 9551 • Fax 4364 8890 • Restaurant
4364
9132
bus og tog. Hyggelig restaurant med god og
veltilla
bus
og t
Wittrup Motel er certificeret med Den Grønne
Nøgle.M
Wittrup
[email protected] • www.wittrupmotel.dk
Wittrup Motel
FYLDER 60 ÅR I 2015
Det bliver fejret med en stor
begivenhed i weekenden
den 7. til 9. august 2015.
Her vil der være åbent hus
med musik og underholdning for hele familien samt
udstilling af amerikaner
22
biler. Følg med på Facebook
hvor vil annoncere ud om
arrangementet når tiden
nærmer sig.
På billedet til højre tager
Sallie imod de første amerikanske gæster i 1955.
Wittrup Motel is built in the genuine American
Wittm
located between Roskilde and Copenhagen located
(15 km)b
motorway, bus and train. Cosy restaurant with
good
motorwa
Wittrup Motel is certified with The Green Key.
Wittrup M
Das Wittrup Motel ist im amerik. Motelstil geba
Das
schen Roskilde und Kopenhagen (15 km) und
einfac
schen
Ro
Bus und Zug. Gemütliches restaurant mit guter
Küch
Bus und
Das Motel hat ein “Grüner Schlüssel-Zertifikat“.
Das Mote
Join us
Join us on
Roskildevej 251 • 2620 Albertslund
Roskildevej 251 • 2620 Albertslund
Tlf. 4364 9551 • Fax 4364 8890 • Restaurant 4364
Tlf. 9132
4364 9551 • Fax 4364 8890 • Restaurant 4364 9132
Roskildevej 251 - 2620 Albertslund - Tlf.43649551 - Fax 43648890 - Restaurant 43649132
[email protected] [email protected]
• www.wittrupmotel.dk [email protected]
• www.wittrupmotel.dk
- www.wittrupmotel.dk
. . . and get the latest news
Hyggelige havne
Hyggelige havne
På Vestegnens kyststrækning ligger lystbådehavnene
som perler på en snor. Hvis du har en sømand i årerne
eller bare godt kan lide det maritime liv, skal du besøge
en af de fem hyggelige lystbådehavne: Hundige, Ishøj,
Vallensbæk, Brøndby eller Hvidovre Havn. Her kan du
høre bølgeskvulp, kigge på havnelivet og de flotte sejlskibe, nyde en is på molen eller finde et hyggeligt spisested
at indtage frokosten. Besøg fx Restaurant Krabben på
Vallensbæk havn, hvor du kan sidde i romantiske omgivelser på en terrasse med udsigt over havnen og nyde et
glas kølig hvidvin og en veltilberedt ret fra det europæiske køkken.
Pleasant harbours
Marinas lie along Vestegnen’s coastline like pearls on a
string. If sailing is in your blood, or even if you just enjoy
life on the water, you should visit one of the five lovely
marinas: Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby or Hvidovre Harbour. Here you can hear the lapping of the waves,
observe harbour life and look at the elegant sailing ships,
enjoy an ice cream on the pier or find a pleasant place to
have lunch. For example, you could visit Restaurant Krabben at Vallensbæk harbour, where you can sit in romantic
surroundings on a terrace with a view of the harbour
and enjoy a glass of chilled white wine and an excellent
European meal.
Gemütliche Häfen
An der Küstenstrecke der Westgegend liegen die
Jachthäfen wie Perlen an einer Schnur. Haben Sie einen
Seemann in den Adern oder mögen Sie ganz einfach das
maritime Leben, müssen Sie einen der fünf gemütlichen
Jachthäfen in Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby oder
Hvidovre besuchen. Hier können Sie den Wellenschlag hören und sich das Hafenleben und die stattlichen
Segelschiffe ansehen, auf der Mole ein Eis genieβen oder
für Ihr Mittagessen eine gemütliche Speisegaststätte
finden. Besuchen sie z. B. das Restaurant Krabben im
Vallensbæk Hafen, wo Sie auf einer Terrasse mit Aussicht
zum Hafen sitzen können, um ein kühles Glas Weiβwein
und ein gut zubereitetes Gericht aus der europäischen
Küche zu genieβen.
23
23
Smuk natur
Smuk natur
Mellem Vestegnens planlagte bykvarterer ligger kiler af grønne
områder. De rekreative områder blev forankret i fingerplanen under
Vestegnens udbygning, som grønne oaser imellem de nye kommuner.
Tanken var, at hovedstadens udflyttere skulle have lidt af det gode
fra både land og by, og sådan er det den dag i dag.
Du skal ikke cykle langt for at komme til skønne grønne områder
med højt til loftet og langt fra stress og jag. Hvad enten du trænger til
en pause fra storbyens hektiske liv, eller bare godt kan lide naturens
indtryk og vidder, venter der gode oplevelser i Vestegnens varierede
natur. Her lever naturen side om side med byen i smuk harmoni.
Vildtvoksende orkidéer gror med udsigt til himmelsøgende boligblokke. Københavnerne kører til stranden med S-toget og fra toppen af
menneskeskabte høje kan du skimte grønne kiler som store, rolige
åndehuller i byens hurtige og hårde verden.
Besøg fx den kunstigt anlagte Vestskoven i Albertslund på ca. 13
km2 med åben skov, store sletter og kunstige bakkelandskaber eller
tag til Vestvolden og gå en tur på Københavns gamle befæstning.
Besøg ved samme lejlighed Ejbybunkeren, der oprindeligt blev bygget
som kommandocentral for Københavns Luftforsvar, men som i dag
fungerer som et lille forsvarsmuseum der giver et unikt indblik i
landets forsvarshistorie, formidlet så både børn og voksne får noget
med hjem.
24
Natural beauty
Schöne Natur
There are numerous green spaces between Vestegnen’s planned urban districts. These recreational areas were built into the Finger Plan
when Vestegnen was being developed, as green oases in amongst
the new municipalities. The idea was to give the people moving out of
the capital some of the advantages of both city and countryside, and
those advantages still exist today.
You don’t have to cycle far to reach lovely open-air green spaces, far
from the hustle and bustle. Whether you need a break from the hectic life of the big city or simply like the feel of nature and open spaces, there are good experiences waiting for you in Vestegnen’s varied
countryside. Nature and city coexist here in perfect harmony. Wild
orchids grow here only a short distance from tall apartment buildings. Copenhageners take the suburban trains to the beach, and
from the top of the man-made heights you can make out the green
wedges of the Finger Plan – large, tranquil retreats in the fast, harsh
world of the city.
Why not visit the artificial Vestskoven woods in Albertslund, comprising around 13 km² of open woodland, expansive plains and
artificial uplands, or head to Vestvolden and go for a walk around
Copenhagen’s old fortifications. While you’re there, it’s worth also
visiting the Ejby Bunker, which was originally built as a command
centre for Copenhagen’s Air Defence, but which today functions as a
small defence museum that gives a unique insight into the history of
the country’s defences, in a way that gives both children and adults
something to take away from it.
Zwischen den geplanten Stadtvierteln der Westgegend liegen Keile
von Grünflächen. Die Erholungsgebiete wurden wie grüne Oasen
zwischen den neuen Kommunen während des Ausbaus der Westgegend im Fingerplan verankert. Es war der Gedanke, dass die Aussiedler der Hauptstadt von sowohl Land als Stadt etwas Gutes haben
sollten, und so ist es noch immer.
Sie brauchen nicht weit mit dem Fahrrad zu fahren, um zu schönen Grünflächen zu kommen mit Platz für alle und weit weg von
Stress und Hetzerei. Ob Sie eine Pause vom hektischen Leben
der Groβstadt benötigen oder nur die Eindrücke und die Weiten
der Natur mögen, warten in der abwechslungsreichen Natur der
Westgegend gute Erlebnisse auf Sie. Hier lebt die Natur in schöner
Harmonie Seite an Seite mit der Stadt. Wildwachsende Orchideen
wachsen mit Aussicht zu himmelanstrebenden Wohnblocks. Die
Kopenhagener fahren mit der S-Bahn zum Strand, und von der Spitze
von Menschenhand geschaffener Hügel können Sie die grünen Keile
als groβe ruhige Lungen der schnellen und harten Welt der Groβstadt
erkennen.
Besuchen Sie z. B. den künstlich angelegten Wald Vestskoven in Albertslund mit seinen etwa 13 km2 mit offenem Wald, groβen Ebenen
und künstlichen Hügellandschaften, oder fahren Sie zum Vestvolden,
dem Westwall, und machen Sie einen Spaziergang auf der alten
Kopenhagener Befestigungsanlage. Besuchen Sie bei der gleichen
Gelegenheit den Ejby-Bunker, der ursprünglich für die Kopenhagener
Luftverteidigung als Kommandozentrale gebaut wurde, heute aber
als kleines Verteidigungsmuseum dient, das in die Verteidigungsgeschichte des Landes einen einzigartigen Einblick gewährt, auf eine
Weise vermittelt, dass sowohl Kinder als Erwachsene davon profitieren.
.
25
25
Tag på tidsrejse
Tag på tidsrejse
Er du historieinteresseret, kan du tage på tidsrejse på Kroppedal Museum. Kroppedal Museum tilbyder oplevelser og aktiviteter indenfor
nyere tids historie, astronomihistorie og arkæologi.
På Kroppedal kan du også lade perspektivet føre dig helt ud i himmelvældet med fortællinger om dansk astronomihistorie, og du kan
se resterne af den danske astronom Ole Rømers Observatorium.
Skiftende særudstillinger viser spændende arkæologiske fund fra
Københavns omegn.
Vil du kombinere historie og natur, kan du på en skovtur i Vestskoven
omkring museet se markeringen af et vikingetidshus og gå vejen
over St. Vejleådal til Vikingelandsbyen.
På Kroppedal Museums lokale udstillingssteder kan du opleve historien om forstadens moderne historie; velfærdssamfundets udvikling
gennem de sidste 50 år og den særlige by- og industriudvikling, der
har kendetegnet Vestegnen.
26
Vil du en tur til Middelalderen, skal du besøge Middelalderlandsbyen
i Brøndby. Den lille landsby består af en samling rekonstruerede
huse, som de kunne have set ud i 1300-tallet. Her får du indblik
i livet, som det blev levet. Du kan gå blandt middelaldergårde og
opleve duften af tjære og nyslået hø, mens lyden af legende børn og
smedehammeren, der klinger mod ambolten, bringer dig flere hundrede år tilbage i tiden.
Mød også de lokale vikinger. Under den smukke septemberhimmel
afholdes der hvert år Vikingemarked på Ishøj Tange, hvor lokale vikingeinteresserede formidler vikingetiden gennem udklædning, telte,
håndværk, mad, sang, sværdkampe og meget mere.
Tørst og sult kan stilles med mad og øl, tilberedt
og brygget på vikingemanér.
Go on a journey through time
If you are interested in history, you can go on a journey through
time at Kroppedal Museum. Kroppedal Museum offers experiences and activities from recent history, the history of astronomy
and archaeology.
At Kroppedal, you can also let your imagination soar to the skies
with stories about the history of Danish astronomy and see the
remains of the Danish astronomer Ole Rømer’s Observatory. Special exhibitions display exciting archaeological discoveries from
the Copenhagen area.
If you want to combine history and nature, take a woodland tour
of Vestskoven, the woods around the museum, where you can
see the markings of a house from the Viking age, and take the
path over the Great Vejle River Valley to the Viking Village.
At Kroppedal Museum’s local exhibition spaces, you can experience the story of the suburb’s modern history: the development
of the welfare state over the last 50 years and the distinctive
urban and industrial development that has characterized Vestegnen.
If you want a tour of the Middle Ages, you should visit the Medieval Village in Brøndby. This small village comprises a collection
of reconstructed houses as they might have looked in the 14th
century. This site gives an insight into life as it was then. You can
walk among the medieval streets and smell the tar and newly
mown hay while the sounds of children playing and blacksmiths’
hammers hitting anvils take you hundreds of years back in time.
Meet also the local Vikings too. A Viking Market is held every year
under the beautiful September sky at Ishøj Tange, where local
Viking enthusiasts give a sense of the Viking age with costumes, tents, crafts, food, singing, sword fighting and much more.
Hunger and thirst can be satisfied with food and beer, prepared
and brewed in the Viking style.
27
Machen Sie eine Zeitreise
Interessieren Sie sich für Geschichte, können Sie im Kroppedal
Museum eine Zeitreise durch die Ortsgeschichte von Vorgeschichte
bis zur neueren Zeit unternehmen. Kroppedal betreibt eine aktive
Forschung, und die Archäologen haben Funde gemacht, die über
die Geschichte der Gegend berichten. Man hat aus der römischen
Eisenzeit z. B. ein Langhaus und ein Fürstengrab gefunden, mit
einem sogenannten Ishøj Fürsten, und im Jahre 2011 fanden Kroppedals Archäologen einen riesigen Wikinger, der schätzungsweise
nicht kleiner als 195 cm groβ gewesen ist. Im Kroppedal Museum kann die Perspektive Sie auch durch einen Besuch im Det
Forsvundne Stjernehus, der Sternwarte Tusculum des früheren
dänischen Astronomen Ole Römer, bis zum Himmelquell führen.
Interessieren Sie sich mehr für die Geschichte der neueren Zeit,
können Sie in Kroppedals Abteilung auf dem Blaakildegaard auf
Entdeckungsreise gehen. Mit der Ausstellung ”Det gode liv – Velfærden og Fingerplanen” (”Das gute Leben – Das Wohlergehen
und der Fingerplan”) wird die Geschichte von der rapiden Stadtentwicklung der letzten 50 Jahre dargestellt. Auf dem Blaakildegaard
können Sie sich auch neun Werke von L.A. Ring aus dem Zeitraum
betrachten, wo er in dieser Gegend wohnhaft war.
Wollen Sie zum Mittelalter, müssen Sie das Mittelalterdorf in
Brøndby besuchen. Das kleine Dorf besteht aus einer Sammlung
rekonstruierter Häuser, wie sie im 14. Jahrhundert hätten aussehen können. Hier gewinnen Sie einen Einblick in das Leben, wie
es gelebt wurde. Sie können sich zwischen mittelalterlichen Höfen
bewegen und den Duft von Teer und frisch gemähtem Heu erleben,
während Sie die Laute spielender Kinder und des Schmiedehammers, der gegen den Amboss schlägt, zeitlich mehrere hundert
Jahre zurückführen.
Treffen Sie auch die örtlichen Wikinger. Unter dem schönen
Septemberhimmel wird jedes Jahr auf der Ishøj Tange ein Wikingermarkt abgehalten, wo hiesige Bürger, die sich für die Wikinger
interessieren, durch Verkleidung, Zelte, Handwerk, Essen, Gesang,
Schwertkämpfe und vieles mehr die Wikingerzeit vermitteln. Hunger und Durst lassen sich mit auf Wikingerart zubereitetem Essen
und auf Wikingerart gebrautem Bier stillen.
28
Landsbyliv og herregård
Village life and the manor house
Dorfleben und Gutshof
Søger du noget typisk dansk, finder du det i
Vestegnens små landsbyer, hvor gamle stråtækkede gårde med lavt til loftet ligger i klynger med landsbykirken som omdrejningspunkt. Her har småbønder og husmænd
levet af jordens udbytte i århundreder. Tag
fx til Torslunde Landsby, som angiveligt har
sit navn efter et offersted til guden Thor. Her
summer den gamle landsbystemning stadig.
Du kan købe nyslået honning fra lokale biavlere i det lille honningudsalg på hjørnet af
Torslundevej og Solhøjvej nr. 60 eller besøg
Christen Olsens Gartneri og Gårdbutik på
Torslundevej 124, her kan du købe krydderurter eller lokal produceret grøntsager og
andre lækkerier i lange baner. Hvis du har
lyst til at sætte tænderne i en rigtig dansk
pølse, finder du det hos Tinas Pølser på Torslundevej 1, som i øvrigt også kan præstere
en velbygget burger. Pølsevognen er kåret
som Danmarks bedste.
Slå også ved samme lejlighed et smut
omkring den smukke herregård Benzonsdal.
Benzonsdal blev oprindeligt oprettet som hovedgård under Gjeddesdal af Peder Benzon i
1730. På den tid var der omkring 100 gårde
der fæstede under Benzonsdal. Herregården
bliver stadig drevet som landbrug og er den
dag i dag beboet af adelig slægt. Den er
ikke tilgængelig for offentligheden, men hele
sceneriget med kornfede marker, den lange
allé og den smukke bygning kan beundres
fra behørig afstand.
If you’re looking for something typically
Danish, you’ll find it in Vestegnen’s small
villages, where old sloped-roofed, low-ceilinged farmhouses are arranged in clusters
with the village church as the focal point.
Farmers and smallholders have been living
off the soil here for centuries. Visit Torslunde
Village, for example, named for being a sacrificial site for the god Thor. The old village
atmosphere is still very much alive here. You
can buy fresh honey from local beekeepers
at the small honey seller’s on the corner
of Torslundevej and Solhøjvej 60, or visit
Christen Olsen Gardening and Farm Shop at
Torslundevej 124, where you can buy herbs,
or locally produced vegetables and other
goodies galore. If you feel like sinking your
teeth into a proper Danish hot dog, you’ll
find it at Tinas Pølser in Torslundevej 1,
which also makes an excellent burger. This
hot dog stand has been named the best in
Denmark.
While you’re there, take a trip around
the beautiful Benzonsdal manor house.
Benzonsdal was originally built as a manor
under Gjeddesdal by Peder Benzon in 1730.
At that time, there were around 100 farms
under Benzonsdal. The manor house is still
used for agriculture, and an aristocratic
family still lives there to this day. It is not
open to the public, but the overall landscape
of grain fields, the long avenue and the
beautiful building can be admired from a
respectful distance.
Suchen Sie etwas typisch Dänisches, finden
Sie dies in den kleinen Dörfern der Westgegend, wo alte strohgedeckte Höfe mit niedriger Decke mit der Dorfkirche als Drehpunkt
in Gruppen liegen. Hier haben Kleinbauern
und Häusler jahrhundertelang vom Ertrag
der Erde gelebt. Fahren Sie z. B. zum Dorf
Torslunde Landsby, das ursprünglich seinen
Namen nach einer Opferstätte für den Gott
Thor erhalten hat. Hier besteht die alte Dorfstimmug noch immer. Sie können in dem
kleinen Honigladen an der Ecke Torslundevej
und Solhøjvej 60 von örtli-chen Imkern frisch
geschleuderten Honig kaufen oder besuchen
Sie Christen Olsens Gartnerei und Hofladen,
Torslundevej 124. Hier können Sie Kräuter,
oder lokal produziertes Gemüse und andere Leckereien in Hülle und Fülle Kaufen.
Haben Sie aber auf ein richtiges dänisches
Würstchen Appetit, finden Sie sich dies bei
Tinas Pølser, Torslundevej 1, die übrigens
auch einen kompakten Burger serviert. Der
Wurstwagen gilt als Dänemarks bester.
Besuchen Sie bei der gleichen Gelegenheit
den schönen Gutshof Benzonsdal, der im
Jahre 1730 von Peder Benzon ursprünglich
als Hauptsitz unter Gjeddesdal errichtet
wurde; zu jener Zeit gab es etwa 100 Höfe
als Pächter unter Benzonsdal. Der Gutshof
wird noch immer als Landwirtschaftsbetrieb
geführt und wird heutzutage von einem Adelsgeschlecht bewohnt. Er ist nicht öffentlich
zugänglich, aber die Kornfelder, die lange
Alle und das schöne Gebäude lassen sich
aus angemessener Entfernung bewundern.
29 29
Spis godt
Spis godt
Enjoy your meal
Essen Sie gut
Uden mad og drikke duer helten ikke. Så er
det jo godt, at Vestegnen har mange hyggelige spisesteder med køkkener fra forskellige
egne og i forskellige prislejer.
Trænger du fx til et ærligt måltid mad i hyggelige men uformelle omgivelser finder du
det i Restaurant Hummeren på Ishøj Havn,
som i sommersæsonen har udendørs servering. Her kan du få dansk smørrebrød eller
andre á la carte retter fra det danske køkken
til billige priser.
Går du et lille hak op i pris kan du i sommerhalvåret på Restaurant Krabbens store
terrasse med udsigt over Vallensbæk Lystbådehavn nyde både frokost og aftensmad.
Krabben er bl.a. kendt for sine helt specielle
hjemmelavede sild, der altid følger årstidens
skiftende tilbud af spændende krydderier
og bær. Til frokost tilbyder Krabben bl.a. den
populære Quick Lunch, der stiller ”den lille
sult” og dækker behovet for hurtig servering.
Om aftenen skiftes kortet ud med veltilberedte klassikere, inspireret af det europæiske køkken når det er bedst, samt specialiteter fra grillen.
Besøg også spisestedet Mosen ved Tueholm
sø, her kan du med udsigt til søen og under
åben himmel nyde et godt dansk måltid mad
med dug på bordet i romantiske omgivelser.
Without food and drink, even a genius can’t
think. So it’s a good thing that Vestegnen
has so many great places to eat, with food
from different regions and in different price
ranges.
If you need good, honest food in pleasant,
informal surroundings, you’ll find them at
Restaurant Hummeren in Ishøj Harbour,
which also has outdoor seating in the summer. Here you can get Danish smørrebrød
(open sandwiches) or other à la carte Danish
dishes at low prices.
If your budget is a little higher, in summer
you can enjoy lunch or dinner on the big
terrace at Restaurant Krabben, with a view
of Vallensbæk Marina. Krabben is known,
among other things, for its very special
home-cooked herring, which is prepared with
a varying selection of exciting spices and
berries depending on the season. For lunch,
Krabben’s selection includes the popular
Quick Lunch, which satisfies small appetites
and meets the need for fast service. In the
evening, the menu changes to excellently
prepared classics inspired by European
cuisines at their best, as well as specialties
from the grill.
It’s also worth visiting the restaurant Mosen
by Tueholm lake, where you can enjoy a
good Danish meal in the open air and with a
view of the sea, with a cloth on the table in
romantic surroundings.
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Deshalb ist es ja gut, dass man in
der Westgegend viele gemütliche Speisegaststätten mit Küchen verschiedener
Gegenden und in verschiedenen Preislagen
findet. Benötigen Sie z. B. eine anständige
Mahlzeit in gemütlichen, aber formlosen
Umgebungen, finden Sie dies im Restaurant Hummeren im Ishøj Hafen, wo in der
Sommersaison im Freien serviert wird. Hier
bekommen Sie zu billigen Preisen dänisches Smörrebröd oder andere à la
carte-Gerichte aus der dänischen Küche.
Wollen Sie jedoch etwas mehr ausgeben,
können Sie im Sommerhalbjahr auf der
groβen Terrasse des Restaurants Krabben
sowohl Mittag- als Abendessen mit Aussicht
über den Vallensbæk Jachthafen genieβen.
Krabben ist u.a. für seine ganz besonderen selbstgemachten Heringe bekannt,
indem man dem wechselnden Angebot
der Jahreszeit an spannenden Kräutern
und Beeren folgt. Mittags bietet Krabben u.a. den beliebten Quick Lunch an,
der ”den kleinen Hunger” stillt und schnell
serviert wird. Abends wird die Speisekarte
mit gut zubereiteten von der besten europäischen Küche angeregten Klassikern sowie mit Spezialitäten vom Grill ausgewechselt.
Besuchen Sie auch die Speisegaststätte
Mosen am Tueholm See; hier können Sie mit
Aussicht zum See unter freiem Himmel mit
Tischtuch auf dem Tisch in romantischen
Umgebungen eine gute dänische Mahlzeit
genieβen.
30
Lige ved vandet i idylliske Vallensbæk Havn
Vi har åbent alle dage i året
med et stort frokost kort og
a la carte samt vores
fleksible aften menukoncept
Hold jeres fest ved
en af sydkystens
bedste udsigter
- direkte til vandet.
se krabben.dk
e
God
rhold i
P-fo
ne
kabi
e
g
y
R
n
hall’e
Restaurant Krabben
Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand
tlf. 4354 0545 / 2062 8358 • www.krabben.dk
31
Sov godt
Sov godt
Sleep tight
Trænger du til at lægge hovedet på puden, har Vestegnen et væld
af overnatningsmuligheder for enhver smag. Her kan du let finde ly
efter en begivenhedsrig dag.
If you need somewhere to rest your head, Vestegnen has a number
of accommodation options, catering to all tastes. It’s easy to find a
place to stay here after an eventful day.
Vil du gerne tæt på naturen og nyder du det simple og frie liv, kan du
overnatte på en af Vestegnens campingpladser. Ishøj Camping og
Tangloppen Camping ligger begge med skøn natur, dejlig klitstrand
og havnemiljø som nabo, kun få hundrede meter fra Køge Bugt
Strandpark. Ønsker du at campere tæt på København, er Absalon
Camping i Rødovre også et oplagt valg. Her finder du sommerferiestemning i randen af København. Der er rift om pladserne, så du
opfordres til at bestille, inden du ankommer.
If you like the simple, free life and want to spend the night close to
nature, you can stay at one of Vestegnen’s campsites. Ishøj Camping
and Tangloppen Camping are both situated alongside natural beauty,
lovely sandy beaches and harbour areas, only a few hundred metres
from Køge Bay Beach Park. If you want to camp right next to Copenhagen, Absalon Camping in Rødovre is an ideal choice. Here you’ll
find a summer holiday atmosphere right on the edge of Copenhagen.
Space is in high demand, so we recommend that you book before
you arrive.
Er du helst fri for pløkker og luftmadras, kan du indkvartere dig på et
af vandrehjemmene enten det femstjernede Danhostel Ishøj Strand
beliggende lige op til Strandparkens skønne natur eller Belægningen
i Hvidovre. I stemningsfulde soldaterbarakker i Avedørelejren, som
tidligere var en del af Københavns forsvarsanlæg, har vandrehjemmet Belægningen skabt en atmosfærefyldt overnatningsmulighed
midt i Københavns Forsvarshistorie. Avedørelejren huser i øvrigt
Cirkusmuseet og Filmbyen.
Vil du gerne ind under huden på Vestegnen, kan et ophold hos en af
områdets lokale Bed & Breakfaststeder føre dig nærmere Vestegnens sjæl. Med indkvartering hos lokale, får du det ikke kun billigt,
du får også en unik og autentisk oplevelse.
Nyder du at få morgenmaden serveret og vil du gerne have lidt
mere luksus, er der selvfølgelig også hoteller og endda et motel på
Vestegnen.
32
If you would prefer to be free from tent pegs and airbeds, you can put
yourself up in one of the hostels: either the five-star Danhostel Ishøj
Strand right up by the natural beauty of the Beach Park, or Belægningen in Hvidovre. In the ambience-filled soldiers’ barracks in Avedørelejren, which used to be part of Copenhagen’s defences, Belægningen hostel has created an atmospheric place to spend the night
right in amongst the history of the city’s defences. Avedørelejren is
also home to the Circus Museum and Film City.
If you want to see what Vestegnen is really like, a stay at one of the
area’s local bed & breakfasts will bring you closer to the spirit of
Vestegnen. By staying with locals, not only can you keep costs down,
but you will also get a unique and authentic experience.
If you enjoy having your breakfast served to you and want a little
more luxury, there are of course also hotels and even a motel at
Vestegnen.
Schlafen Sie gut
Benötigen Sie, den Kopf auf das Kissen zu legen, bietet die Westgegend für jeden Geschmack eine Flut von Übernachtungsmöglichkeiten. Hier finden Sie nach einem ergebnisreichen Tag leicht eine
Unterkunft.
Möchten Sie der Natur nahe sein und genieβen Sie das einfache und
freie Leben, können Sie auf einem der Campingplätze der Westgegend übernachten. Ishøj Camping und Tangloppen Camping liegen
mit einem schönen Dünenstrand und Hafenmilieu als Nachbar beide
nur wenige hundert Meter vom Køge Bucht Strandpark in schöner Natur. Möchten Sie in der Nähe von Kopenhagen campen, ist
Absalon Camping in Rødovre auch eine klare Wahl. Hier finden Sie
Sommerurlaubsstimmung am Rande Kopenhagens. Nach dem Platz
herrscht eine groβe Anfrage, weshalb Sie aufgefordert werden, vor
Ihrer Ankunft eine Bestellung abzugeben.
Wollen Sie am liebsten von Zeltpflocken und Luftmatratze verschont
bleiben, können Sie in einem der Jugendherbergen, dem fünfsternigen Danhostel Ishøj Strand, das dicht an der schönen Natur liegt,
oder in der Jugendherberge Belægningen in Hvidovre wohnen. In
stimmungsvollen Soldatenbaracken des Avedøre-Lagers, das früher
einen Teil der Kopenhagener Verteidigungsanlage darstellte, hat die
Jugendherberge Belægningen mitten in der Kopenhagener Verteidigungs-geschichte eine atmosphärenreiche Übernachtungsmöglichkeit geschaffen. Das Avedøre-Lager beherbergt übrigens das Zirkusmuseum und die Filmstadt namens Filmbyen.
Möchten Sie hautnah mit der Westgegend in Kontakt kommen, kann
ein Aufenthalt in einem der örtlichen Bed & Breakfast-Stätten Sie
der Seele der Westgegend näherbringen. Mit einer Unterbringung
bei den Einheimischen bekommen Sie nicht nur ein preiswertes,
sondern auch ein einzigartiges und authentisches Erlebnis.
Genieβen Sie, Ihr Frühstück serviert zu bekommen und möchten Sie
ein bisschen mehr Luxus, gibt es in der Westgegend selbstverständlich ebenfalls Hotels und sogar ein Motel.
33
34
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Er vejret til en tur i centret eller har du
bare behov for at gøre et godt køb, er der
mange lækre indkøbscentre på Københavns
Vestegn.
Ishøj Bycenter ligger i bymidten og er centrum for al handel i Ishøj. Her finder du
mange specialbutikker, små spisesteder, et
stort Bilka varehus og en biograf. Du kan
tage S-toget lige til døren eller parkere på en
af centrets 1.500 gratis p-pladser.
If the weather is right for a trip into town or
if you’re just looking to do some shopping,
there are plenty of great shopping centres in
Vestegnen.
Ishøj Town Centre is in the middle of town
and is the focus of commerce in Ishøj. Here
you will find a number of special stores,
small eating establishments, a large Bilka
department store and a cinema. You can
take the suburban train right to the door
or park in one of the centre’s 1,500 free
parking spaces.
Ist das Wetter schön für einen Spaziergang
durch das Zentrum oder möchten Sie nur
preiswert einkaufen, gibt es in der Kopenhagener Westgegend viele schöne Einkaufszentren.
Ishøj Bycenter liegt in der Stadtmitte und
ist das Zentrum des gesamten Handels in
Ishøj. Hier finden Sie viele Spezialgeschäfte,
kleine Speisegaststätten sowie ein groβes
Bilka Kaufhaus. Die S-Bahn fährt bis vor die
Tür, oder man kann auf einem der 1.500
gebührenfreien Parkplätze des Zentrums
parken.
Du kan også besøge CITY2 i Høje-Taastrup.
Her finder du 100 butikker og 3.000 gratis
p-pladser uden tidsbegrænsning. CITY2 har
også en god biograf med 7 sale og premierefilm på lærredet, centret tilbyder desuden
amme- og puslerum, en stor flot legeplads
og masser af aktiviteter for børn, så her er
det let for børnefamilien at få en hyggelig
dag.
Eller besøg Waves i Greve syd for København. Waves har 110 butikker, med noget for
enhver smag. Centret er på 68.000 km2 og
er et af Danmarks største storcentre. Det er
nemt at komme til med bus og S-tog og har
3.200 gratis p-pladser.
You can also visit CITY2 in Høje-Taastrup.
Here you will find 100 stores and 3,000 free
spaces for unlimited parking. CITY2 also has
a good cinema with 7 screens and all the
latest movies. The centre also offers nursing
and baby changing rooms, a lovely big
playground and lots of activities for kids, so
families with children can easily enjoy their
day here.
Otherwise, you can visit Waves in Greve,
south of Copenhagen. Waves has 110 stores, with something for all tastes. The centre
coves 68,000 km² and is one of Denmark’s
largest shopping malls, easily accessible by
bus or suburban rail and with 3,200 free
parking spaces.
Sie können auch CITY2 in Høje-Taastrup besuchen. Hier finden Sie 100 Geschäfte und
3.000 gebührenfreie Parkplätze ohne Befristung. CITY2 verfügt auch über ein gutes Kino
mit 7 Sälen und Premierenfilmen auf der
Leinwand, und das Zentrum bietet auβerdem Still- und Wickelräume, einen schönen
Spielplatz sowie eine Menge Aktivitäten für
Kinder, so dass es der Kinderfamilie leicht
fällt, sich einen gemütlichen Tag zu machen.
Oder besuchen Sie Waves in Greve südlich
von Kopenhagen. Waves verfügt über 110
Geschäfte mit Waren für jeden Geschmack.
Das Zentrum misst 68.000 m2 und ist eines
der gröβten Centren Dänemarks. Es ist leicht
mit Bus und S-Bahn zu erreichen und hat
3.200 gebührenfreie Parkplätze.
35
35
36
DANHOSTEL ISHØJ STRAND & KURSUSCENTER
40 flotte familieværelser
Stor morgenmadsbuffet
Professionelle kurser
Gratis parkering
Skøn atmosfære
Personlig service
BOOK ONLINE
www.ishojhostel.dk
ISHØJ STRAND FAMILIECAMPING
BOOK ONLINE
www.ishojhostel.dk
70 strømpladser
TV-stue og WiFi
Bilfrie teltområder
Rolig familiecamping
Gåtur til super badestrand
Kun 20 min. til København
Ishøj Strandvej 13 - 2635 Ishøj - Tel.: +45 4353 5015 - www.ishojhostel.dk
37
Bibliotek
Biblioteket – en dansk kulturinstitution
Uanset årstiden er der altid mange oplevelser at hente på Vestegnens lokale biblioteker. Vil du opleve noget virkelig dansk, skal du
aflægge det nærmeste bibliotek et besøg. Biblioteket er en ivrigt
brugt kulturinstitution i Danmark og har en stolt tradition for at give
danskerne adgang til information og almen dannelse. Her kan alle
borgere gratis låne bøger, film og musik. Der er året rundt mange
aktiviteter og foredrag rettet mod både børn og voksne. Du kan læse
en dansk, og nogle gange endda en udenlandsk, avis eller benytte
bibliotekets gratis wifi. Besøg fx Ishøj Bibliotek i Ishøj Bycenter.
The library – a Danish cultural institution
Whatever the season, there are always plenty of experiences to be
had at Vestegnen’s local libraries. If you want to experience something truly Danish, you should pay a visit to the nearest library. The
library is a keenly used cultural institution in Denmark, and has a
proud tradition of giving Danes access to information and general
education. Every resident can borrow books, films and music for free
here. There are lots of activities all year round, as well as lectures
for both children and adults. You can read a Danish newspaper – or
in some cases even a foreign one – or use the library’s free wifi. For
example, you can visit Ishøj Library in Ishøj Town Centre.
Die Bibliothek – eine dänische kulturelle Institution
Ungeachtet der Jahreszeit stöβt man in den örtlichen Bibliotheken
der Westgegend immer auf viele Erlebnisse. Wollen Sie etwas
wirklich Dänisches erleben, müssen Sie der nächsten Bibliothek
einen Besuch abstatten. Die Bibliothek stellt in Dänemark eine eifrig
benutzte kulturelle Institution dar und besitzt eine stolze Tradition,
um den Dänen Zugang zu Informationen und Allgemeinbildung zu
gewähren. Hier können alle Bürger kostenlos Bücher, Filme und
Musik leihen. Es gibt das ganze Jahr hindurch viele Aktivitäten und
Vorträge für sowohl Kinder als Erwachsene. Sie können eine dänische und manchmal sogar eine ausländische Zeitung lesen oder das
kostenlose WIFI der Bibliothek benutzen. Besuchen Sie z. B. die Ishøj
Bibliothek im Ishøj Bycenter.
38
38
Kirker
Hyggelige kirker
Charming churches
Landsbykirkerne har haft stor betydning i det danske kulturlandskab,
siden kristendommens indtog. Vestegnen har mange landsbykirker
fra en tid, hvor landsbyerne lå isoleret og hvor kirken spillede en
central rolle i de små lokalsamfund.
Village churches have had a significant impact on the Danish cultural
landscape since the introduction of Christianity. Vestegnen has many
village churches from a time when the villages were isolated and the
church played a central role in these small local communities.
Besøg fx Ishøj Kirke, som ligger idyllisk i Ishøj Landsby. Den blev
oprindeligt bygget i ca. år 1100. Kirken har dog i tidens løb undergået mange renoveringer. I forbindelse med en restaurering i 1970
afsløredes et gulv af glaserede og fint udsmykkede middelalderfliser
samt betydelige dele af et endnu ældre gulv. Hvem ved, måske har
den sidste hemmelighed om Ishøj Kirke endnu ikke set dagens lys.
Visit Ishøj Kirke, for example, in its idyllic setting in Ishøj Village. It
was originally built around 1100. However, over time the church has
undergone a number of renovations. During restoration work carried
out in 1970, a floor made from glazed and ornate medieval tiles and
significant parts of an even older floor was uncovered. Who knows –
perhaps Ishøj Church’s final secret has yet to see the light of day!
Torslunde Kirke er også værd at lægge vejen forbi. Den stammer fra
ca. år 1200 og er prydet af både døbefont og et krucifiks fra den tid.
Altertavlen er malet umiddelbart efter reformationen og er den første
kendte billedlige fremstilling af en luthersk gudstjeneste. Originalen
hænger dog på Nationalmuseet. Historien går at Torslunde Præstegård under fredsforhandlinger med Svensken i 1658 husede den
svenske kong Karl 10 Gustav. Hele det daværende Østdanmark, bestående af Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm måtte afstås. Den
svenske konge havde med felttog besat Sjælland og slået lejr i Torslunde. Fredsforhandlingerne blev til sidst, pga. pladsmangel flyttet til
Roskilde. Deraf navnet Roskildefreden. Desværre var præstegården
så nedslidt at den i 1995 blev revet ned og totalrenoveret.
Vallensbæk Kirke er en anden af Vestegnens gamle landsbykirker.
Her kan du se enestående kalkmalerier fra 1450 udført af Isefjordsmesteren og få et pust fra en svunden tid.
Nutidens kirkebyggerier på Vestegnen ligger dog ikke i skyggen af
fordums byggerier i storhed og pragt. Besøg fx Vejleå Kirke i Ishøj,
Ansgar Kirke i Hedehusene eller Østervangkirken i Glostrup og oplev
hvordan nutidens kunstnere og arkitekter brillerer med udsmykning
og håndværk.
I dag er Vestegnen en sammensat befolkning, hvilket betyder en
diversitet i religion og Vestegnen er beriget med flere moskéer. Heriblandt den første moské bygget i norden; Nusrat Djahan Moskeen
i Hvidovre, som blev opført i 1967 for midler indsamlet af tyrkiske
kvinder.
Torslunde Kirke is also worth a look. It dates back to around 1200
and is adorned with both a font and a crucifix from that period of
time. The altarpiece was painted right after the Reformation and is
the oldest known pictorial representation of a Lutheran service. The
original hangs in the National Museum. It is said that King Charles
X Gustav of Sweden stayed at Torslunde Clergy House during the
peace negotiations with Sweden in 1658. All of what was then East
Denmark, consisting of Scania, Halland, Blekinge and Bornholm, had
to be surrendered. By the end of his campaign, the Swedish king had
occupied Zealand and set up camp in Torslunde. The peace negotiations were finally moved to Roskilde due to lack of space. That is how
it became known as the Treaty of Roskilde. Unfortunately, the clergy
house was so dilapidated that it was demolished in 1995 and fully
renovated.
Vallensbæk Church is yet another of Vestegnen’s old village
churches. Here you can see unique frescoes from 1450 created by
the Isefjord master, and get a taste of a bygone era.
Vestegnen’s present-day church buildings, however, are not overshadowed by the older buildings when it comes to size and grandeur.
If you visit Vejleå Church in Ishøj, Ansgar Church in Hedehusene
or Østervang Church in Glostrup, for example, you can see how
present-day artists and architects shine when it comes to decoration
and craftwork.
Today, Vestegnen has a diverse population, which means religion has
diversified and Vestegnen now also boasts a number of mosques.
Among them is the first mosque ever built in the Nordic countries:
the Nusrat Djahan Mosque in Hvidovre, constructed in 1967 with
funds raised by Turkish women.
39
Gemütliche Kirchen
Die Dorfkirchen sind seit des Einzugs des Christentums in der dänischen Kulturlandschaft von groβer Bedeutung. In der Westgegend
findet man viele Dorfkirchen aus einer Zeit, wo die Dörfer isoliert
lagen und wo die Kirche in den kleinen örtlichen Gemeinschaften
eine zentrale Rolle spielte.
Besuchen Sie z. B. die Ishøj Kirche, die idyllisch im Dorf Ishøj Landsby liegt. Sie wurde ursprünglich etwa im Jahre 1100 gebaut. Die
Kirche hat jedoch im Laufe der Zeit viele Renovierungen erfahren. In
Verbindung mit einer Restaurierung im Jahre 1970 kamen ein Boden
aus glasierten und fein ausgeschmückten mittelalterlichen Fliesen
sowie bedeutende Teile eines noch älteren Bodens zum Vorschein.
Wer weiβ, vielleicht ist das letzte Geheimnis der Ishøj Kirche noch
nicht ans Licht gekommen.
Es lohnt sich ebenfalls, die Torslunde Kirche zu besuchen. Sie
stammt aus etwa dem Jahre 1200 und ist mit sowohl einem Taufbecken als einem Kruzifix jener Zeit ausgeschmückt. Das Altarbild
wurde unmittelbar nach der Reformation gemalt und ist als die erste
bekannte bildliche Darstellung eines lutherischen Gottesdienstes zu
betrachten. Das Original hängt jedoch im dänischen Nationalmuseum. Es gibt eine Geschichte, dass der Pfarrhof in Torslunde während
der Friedensverhandlungen mit den Schweden im Jahre 1658 den
schwedischen König Karl Gustav X. beherbergte. Das ganze damalige östliche Dänemark, aus Schonen, Halland, Blekinge und Bornholm bestehend, musste abgetreten werden. Der schwedische König
hatte durch seinen Feldzug Seeland besetzt und in Torslunde sein
Lager aufgeschlagen. Die Friedensverhandlungen wurden in Vordingborg eingeleitet, aber in Taastrup weitergeführt und zuletzt wegen
Platzmangels nach Roskilde verlegt, deshalb der Name Frieden von
Roskilde. Leider war der Pfarrhof so abgenutzt, dass er 1995 abgerissen und vollständig saniert wurde.
Auf einer Hügelspitze im Dorf Taastrup Landsby liegt die Høje
Taastrup Kirche, eine weitere schöne Dorfkirche der Westgegend. Mit
ihrem 30 Meter hohen Turm erstreckt sie sich stolz gegen den Himmel mit dem alten Dorf Taastrup Landsby vor ihren Füβen. Während
der vorreformatorischen Zeit trug sie den Namen Sankt Bartholomäus Kirche und war dem Heiligen Sankt Bartholomäus geweiht.
Die Vallensbæk Kirche ist eine weitere alte Dorfkirche der
Westgegend. Hier können Sie die vom Isefjordmesteren aus-
40
geführten hervorragenden Fresken aus dem Jahre 1450
betrachten und den Hauch einer vergangenen Zeit spüren.
Die gegenwärtigen Kirchenbauten der Westgegend stehen jedoch
an Gröβe und Pracht nicht hinter den früheren Bauten zurück.
Besuchen Sie z. B. die Vejleaa Kirche in Ishøj, die Ansgar Kirche in
Hedehusene oder die Østervang Kirche in Glostrup und erleben Sie,
wie die Künstler und Architekten der Gegenwart mit Ausschmückung
und Handwerk brillieren.
Heutzutage besteht die Westgegend aus einer zusammengesetzten
Bevölkerung mit groβen Gruppen von Einwanderern, was zu einer
Vielfalt an Religionen geführt hat, und in der Westgegend findet man
mehere Moscheen, hierunter die erste Moschee des Nordens, die
Nusrat Djahan Moschee in Hvidovre, die 1967 durch von türkischen
Frauen gesammelten Mitteln errichtet wurde.
Tag toget
Tag toget
Det er let at komme rundt med hovedstadens offentlige transportmidler. Du kan fx hvert 10 minut tage S-toget fra Ishøj Station og
komme ind til København på omkring 20 minutter. Du kan også
nemt og bekvemt benytte hovedstadens busselskaber til transport
mellem de mindre forstæder eller tag et regionaltog ud i hele landet. For at rejse med offentlig transport i Danmark, skal du købe et
Rejsekort. Læs mere om rejsekortet på www.rejsekort.dk.
Take the train
It’s easy to get around on Copenhagen’s public transport network.
For example, you can take the trains on the railroad from Ishøj Station every 10 minutes, and be in Copenhagen within 20 minutes.
You can also use the capital’s bus operators to travel easily and
conveniently between the smaller suburbs or travel with the regional trains around in Denmark. To travel with public transportation
in Denmark, you have to buy a Rejsekort/Travel Card. Read more
about the Travel Card at www.rejsekort.dk.
Nehmen Sie den Zug
Mit den öffentlichen Transportmitteln der Hauptstadt ist es leicht
herumzukommen. Sie können z.B. jede 10 Minuten mit der S-Bahn
vom S-Bahnhof Ishøj abfahren und nach etwa 20 Minuten Kopenhagen erreichen. Sie können auch zum Transport zwischen den
kleineren Vororten die Busgesellschaften der Hauptstadt leicht
und bequem benutzen oder mit Regionalzügen in ganz Dänemark
reisen. Um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Dänemark zu
reisen, müssen Sie eine Rejsekort/Reisekarte erwerben. Lesen Sie
mehr über die Reisekarte unter www.rejsekort.dk.
41
4141
Pendlerparkering
Pendlerparkering
Hvis du gerne vil undgå hovedstadens mylder af trafik og
spare byens P-afgifter, kan du stille din bil på pendlerparkeringen bag Ishøj Station. Herfra kan du stige på toget
og nyde resten af turen ind til København. Den gratis
pendlerparkering finder du på Stenbjerggårds Allé bag
supermarkedet Aldi.
Commuter parking
If you want to avoid traffic in Copenhagen and save
yourself city parking fees, you can leave your car at the
commuter car park behind Ishøj Station. From there you
can board the train and enjoy the rest of your trip into
Copenhagen. You will find the free commuter car park on
Stenbjerggårds Allé behind the Aldi supermarket.
Pendlerparken
Möchten Sie dem Verkehrsgewimmel entgehen und die
Parkgebühren der Stadt sparen, können Sie Ihren Wagen
auf dem Pendlerparkplatz hinter dem S-Bahnhof Ishøj
abstellen.Von hier aus können Sie sich in den Zug setzen
und den Rest der Fahrt nach Kopenhagen genieβen. Den
gebührenfreien Pendlerparkplatz finden Sie in der Stenbjerggaards Allé hinter dem Supermarkt Aldi.
42
Ishøj Turistbureau
Ishøj Turistbureau
For mere information om Vestegnen, besøg Ishøj Turistbureau, hvor
du også kan finde materiale og brochurer om København og resten
af Danmark.
Ishøj Turistbureau er behjælpelig med information om attraktioner,
aktiviteter og transport. Vi har et stort udbud af brochurer og kort fra
hele Danmark, og vi hjælper gerne med booking af billetter og overnatning. Du kan også købe dit Copenhagen Card hos os eller finde
en souvenir til at tage med hjem.
Besøg også www.visitvestegnen.dk
Ishøj Tourist Office
For more information about Vestegnen, visit Ishøj Tourist Office, where you can also find information and brochures about Copenhagen
and the rest of Denmark.
Ishøj Tourist Office can help with information about attractions,
activities and transport. We have a wide selection of brochures and
maps of the whole of Denmark, and we will be happy to help book
tickets and accommodation. You can also buy your Copenhagen Card
from us or find a souvenir to take home with you.
See also www.visitvestegnen.dk
Ishøj Turistbureau
Erhalten Sie weitere Informationen über die Westgegend durch einen
Besuch beim Fremdenverkehrsamt Ishøj Turistbureau, wo Sie auch
Material und Broschüren über Kopenhagen und den restlichen Teil
Dänemarks finden.
Ishøj Turistbureau ist bei der Information über Attraktionen, Aktivitäten und Transport behilflich. Hier hat man eine groβe Auswahl an
Broschüren und Karten über ganz Dänemark, und man hilft gern mit
der Buchung von Eintrittskarten und Übernachtung. Sie können dort
auch Ihre Copenhagen Card oder ein Reiseandenken zum Mitnehmen kaufen.
Åbningstider:
fra 1. juli – 15. august
mandag – fredag:
lørdag: fra 16. august – 30. juni
mandag – fredag: Opening hours:
from 1. July – 15. August
Monday – Friday: Saturday:
from 16. August – 30. June
Monday – Friday: 9.30 – 17.00
9.30 – 12.30
9.30 –16.00
9.30 am – 5 pm
9.30 am – 12.30 pm
9.30 am – 4 pm
Öffnungszeiten:
Vom 1. Juli – 15. August
Montags – Freitags von: 9.30 – 17.00 Uhr
Samstags von: 9.30 – 12.30 Uhr
Vom 16. August – 30. Juni
Montags – Freitags:
9.30 – 16.00 Uhr
Besuchen Sie auch die Website www.visitvestegnen.dk.
Ishøj Turistbureau
Ishøj Bycenter
2635 Ishøj
Tlf: +45 43 57 72 57
43
Adresser på egnens museer og attraktioner
Addresses of the area’s museums and attractions
Adressen von Museen und Sehenswürdigkeiten der Gegend
ARKEN
- Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
Ishøj 2635
tlf. 43 54 02 22
www.arken.dk
Blaakildegaard, Byhistorisk
Samling og Arkiv – Høje-Taastrup
Skolevej 54
2630 Taastrup
tlf. 43 35 36 10
www.kroppedal.dk
Bredekærgård
Lokalhistorisk Arkiv – Ishøj
Tranegilde Bygade 4
2635 Ishøj
tlf. 43 73 79 19.
Christen Olsens Gartneri
Torslundevej 124
2635 Ishøj
tlf. 20 30 62 15
Cirkusmuseet
Hovedporten 6
2650 Hvidovre
tlf. 36 78 69 67
www.cirkusmuseum.dk
Copenhagen Air Experience
Galgebakkevej 3
2630 Taastrup
tlf. 43 99 91 91,
www.airexperience.dk
Det forsvundne stjernehus
– Observatorium Tusculanum
Kroppedal Allé 3
2630 Taastrup
tlf. 43 30 30 00
www.kroppedal.dk
Dinos Legeland Ishøj
Industribuen 7D
2635 Ishøj
tlf. 41 41 29 90
www.dinoslegeland.dk
44
Ejbybunkeren
Jyllingevej 303
2610 Rødovre
tlf. 36 37 98 31
www.befaestningen.dk
Filmbyen
Filmbyen 22
Avedørelejren
2650 Hvidovre
Forbrændingen
Vognporten 11
2620 Albertslund
tlf. 43 62 50 43
www.forbrændingen.dk
Hedeland
– Amfiteater/Opera Hedeland
Tranemosevej 8
Reerslev
2640 Hedehusene
tlf. 70 15 65 65
www.operahedeland.dk
Hedelands Veteranbane
Brandhøjgårdsvej 2
2640 Hedehusene
www.ibk.dk
Heerup Museum
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre
tlf. 36 70 34 24
www.heerup.dk
Historiens Hus
Alarmpladsen 3
2650 Hvidovre
tlf. 36 49 00 30
www.historienshus.hvidovre.
dk
Ishøj Kultur Café
Ishøj By Center
Østergade 28
2635 Ishøj
tlf. 43 54 55 11,
www.centersalen.dk
Kroppedal
Museum for Astronomi
– Nyere tid – Arkæologi.
Kroppedal Allé 3
2630 Taastrup
tlf. 43 30 30 00
www.kroppedal.dk
Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60
2660 Brøndby Strand
tlf. 43 28 20 80
www.kulturhusetbronden.dk
Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31
2605 Brøndby
tlf. 43 28 20 55
www.kulturhusetkilden.dk
Middelalderlandsbyen
Nybovej 11
2605 Brøndby
tlf. 40 17 87 07
www.middelalderlandsbyen.
dk
Thorsbro Vandværk
Allévej 27
Torslunde
2635 Ishøj
henv. Ishøj Turistbureau,
tlf. 43 57 72 57
www.thorsbrovandvaerk.dk
Viften
Rødovre Parkvej 130
2610 Rødovre
tlf. 36 70 45 00
www.viften.dk
Vikingelandsbyen i Albertslund
Vikingelandsbyen
Ledøjevej 35
2620 Albertslund,
tlf. 43 64 20 29
www.vikingelandsbyen.dk
Idræt, motions og golfanlæg
Sports, gym and golf course
Sport, Fitness und Golf
Kirker og Gudshuse
Churches and houses of God
Kirchen und Gotteshäuser
Friluftsbadet Badesøen
Skallerne 14
2620 Albertslund
tlf. 43 64 17 61
www.idraet.albertslund.dk
Avedøre Kirke
Trædrejerporten 6
2650 Hvidovre
tlf. 36 78 93 56
www.avedoere-kirke.dk
Hedeland Skibakke
Tranemosevej 10
Reerslev
2640 Hedehusene
Albertslund Golfklub
Snubbekorsvej 52-54
2620 Albertslund
tlf. 40 58 68 16
Brøndby Golfklub
Nybovej 46
2605 Brøndby
tlf. 43 53 19 00
Copenhagen Golfcenter i
Vallensbæk
Golfsvinget 16-20
2625 Vallensbæk
tlf. 43 64 92 93
www.cgc.dk
Golfklubben Hedeland
Stærkindevej 232A
2640 Hedehusene
tlf. 46 13 61 88
www.hedeland-golf.dk
Høje Taastrup Cykeludlejning
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup
tlf. 43 30 42 00
e-mail: [email protected]
Ishøj Golf Center
Køgevej 275
2635 Ishøj
tlf. 43 32 77 00
www.ishojgolf.dk
åbent hver dag 10-18
Broholm Kirke
Hvidovrevej 215
2650 Hvidovre
tlf. 36 78 94 40
Brøndby Strand Kirke
Brøndby Strand Centrum 90
2660 Brøndby strand
tlf. 43 73 44 54
www.brondbystrandkirke.dk
åbent: man.-fre. 9.30-13, tirs. også
15.30-18
Brøndbyvester Kirke
Sognets Hus
Præstegårdsvej 4
2605 Brøndby
tlf. 43 46 08 05
åbent: man.-fre. 9-13, tirs. også
16-18.
Brøndbyøster Kirke
Annexgården
Brønbyøstervej 17 B
2605 Brøndby
tlf. 36 75 62 08
www.brondbyoster-kirke.dk
åbent: man.-tors. 10-14 fre. 10-12.
Fløng kirke
Fløng Byvej 16
Fløng
2640 Hedehusene
www.floengkirke.dk
Åbent henvendelse til graveren på
mobil: 40 72 33 23.
Glostrup Kirke
Kirkepladsen
2600 Glostrup
tlf. 43 61 33 10
Hvidovre Kirke
Hvidovre Kirkeplads 3
2650 Hvidovre
tlf. 36 75 26 52
Overnatning
Accommodation
Unterkunft
Spisesteder
Restaurants
Restaurants
Høje-Taastrup Kirke
Præstegårdsvej 3
2630 Taastrup
tlf. 43 99 23 15
www.htsogn.dk
åbent: hverdage fra 9.30-13, tors.
også 13-15.
Ishøj Kirke
Ishøj Bygade 83
2635 Ishøj
www.ishoejkirker.dk
tlf. 43 99 95 76
Islev Kirke
Slotsherrensvej 321
2610 Rødovre
tlf. 44 94 64 29
www.islevkirke.dk
åbent: hverdage 9-13 tirs. også
17-19, søn. – og helligdage ved
gudstjenester.
Nusrat Djahan Moské
Eriksminde Allé 2
2650 Hvidovre
tlf. 36 75 35 02
Nygårdskirken – Brøndby Nord
Brøndby Nord Vej 71
2605 Brøndby
tlf. 36 47 11 75
åbent: man.-fre. 10-13, tors. også
16-18.
Opstandelseskirken i Albertslund
Opstandelseskirken
Gymnasievej 2
2620 Albertslund
Reerslev Kirke
M.W. Gjøes Vej 20
2640 Hedehusene
åbent: henvendelse til graveren
på tlf. 46 56 28 94.
Rødovre Kirke
Kirkesvinget 2
2610 Rødovre
tlf. 36 70 02 05
åbent: hverdage 9.30-13, søn- og
helligdage ved gudstjenester.
Sct. Nikolai Kirke
Strøbyvej 2
2650 Hvidovre
tlf. 36 78 27 90
Arti´Kok
Hvidovrevej 92
2650 Hvidovre
tlf. 36 75 07 41
Kabyssen
Søhesten 14
2635 Ishøj
tlf. 43 73 79 71
Sengeløse Kirke
Landsbygaden 68-70
Sengeløse
2630 Taastrup
tlf. 43 99 50 24
www.sengeloesekirke.dk
Café Bataillionen
Alarmpladsen 2
2650 Hvidovre
tlf. 22 23 58 18
Kongsted Sandwich Café
Hovedvejen 97
2600 Glostrup
tlf. 43 63 24 24
åbent: hverdage 8-16, lør. lukket,
søn.- og helligdage ved gudstjenester
Café Felix
Kanaltorvet 2
2620 Albertslund
tlf. 43 62 31 31
Strandmarkskirken
Strandmarksvej 38
2650 Hvidovre
www.strandmarkskirken.dk
Café Mango
Taastrup Hovedgade 64
2630 Taastrup
tlf. 43 52 11 45
Nyu Sakura
Ishøj store Torv
Ishøj Bycenter
2635 Ishøj
tlf. 50 70 66 88
Torslunde Kirke
Torslunde Bygade 145
2635 Ishøj
tlf. 43 99 28 06
www.ishoejkirker.dk
Café Victoria
Hvidovrevej 261C
2650 Hvidovre
tlf. 36 77 28 50
kontortid tirs.-fre. 11.30-12,
kirken kan se efter aftale med
graveren.
Vallensbæk Kirke
Kirkebakke Allé
2625 Vallensbæk Landsby
www.vallensbaekkirke.dk
åbent: man.-fre. 8-14.30
Vejleå Kirke
Ishøj Boulevard 1
2635 Ishøj
tlf. 43 54 73 kl. 08 -12
www.ishoejkirker.dk
åbent: verdage 11-16, tors. til 18,
søn. 11-13, lør. lukket.
Østervangkirken i Glostrup
Dommervangen 2
2600 Glostrup
tlf. 43 61 33 10
Capriccio
Taastrup Hovedgade 64
2630 Taastrup
tlf. 43 71 05 77
Fregatten
Hejren 23
Hundige Hvan
2670 Greve
tlf. 43 60 18 35
Hereford Steakhouse
Taastrup Hovedgade 106
2630 Taastrup
tlf. 43 52 00 39.
Hummeren
Hummeren 3
Ishøj havn
2635 Ishøj
tlf. 43 73 23 30
Restaurant Brøndbyskoven
Vester Gade 32
2605 Brøndby
tlf 36 47 33 17
Restaurant Krabben
Vallensbæk Havn
2665 Vallensbæk
tlf. 43 54 05 45
Restaurant Søhesten
Søhesten 16
2635 Ishøj
tlf. 26 35 00 16
www.restaurentsoehesten.dk
Torve Café
Hvidovre Torv 11
2650 Hvidovre
tlf. 36 48 14 14
Belægningen
Vestre Kvartergade 22
2650 Hvidovre
tlf. 36 77 90 84
www.belaegningen.dk
Danhostel Ishøj Strand Vandrehjem og Ishøj Camping
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj
tlf. 43 53 50 15
e-mail: [email protected]
www.ishojstrand.dk
DCU Absalon Camping
Korsdalsvej 132
2610 Rødovre
tlf. 36 41 06 00
www.camping-absalon.dk
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup
tlf. 43 96 00 38
www.parkhotel.dk
Hotel Svalen
Roskildevej 333
Baldersbrønde
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 12 00
www.hotelsvalen.dk
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
tlf. 43 26 26 26
www.dif.dk
Zleep Ishøj Hotel – CPH
Ishøj Nørregade 1
2635 Ishøj
tlf. 43 54 12 33
e-mail: [email protected]
www.zleephotels.com
45
Bed & Breakfast, Ishøj og omegn
Henvendelse på Ishøj Turistbureau
Bed & Breakfast Ishøj and region
contact the Ishøj Tourist Office
Quality Hotel Brøndby Park
Brøndbyvester Boulevard 6
2605 Brøndby
tlf. 43 44 22 99
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavs Gade 1
2630 Taastrup
tlf. 43 99 77 66
Scandic Glostrup
Roskildevej 550
2605 Brøndby
tlf. 43 43 42 00
e-mail: [email protected]
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
2650 Hvidovre
tlf. 36 86 04 00
www.scandic-hotels.dk
Taastrup Park Hotel
Brosonsvej 3
2630 Taastrup
tlf. 43 71 18 19
www.taastruppark.dk
FDM Camping Tangloppen
Ishøj Havn
2635 Ishøj
tlf. 43 54 07 67
[email protected]
www.tangloppen.fdmcamping.dk
Wittrup Motel
Roskildevej 251
2620 Albertslund
tlf. 43 64 95 51
www.wittrupmotel.dk
46
Bed & Breakfast Ishøj und Region
Kontaktieren Sie das Touristbureau Ishøj.
Ishøj Store Torv 25
2635 Ishøj
tlf. 43 57 72 57
e-mail: [email protected]
www.visitvestegnen.dk
A-Bed & Breakfast
V/Leif Østergaard
Pilegårds Vænge 85
2635 Ishøj
tlf. +45 28 30 56 46
[email protected]
Conni Temdrup
Landlyst Vænge 73
2635 Ishøj
tlf. +45 43 54 07 25/
+45 61 47 07 25
[email protected]
Jane og Hendrik Køjlund
Håndværkervej 10
2680 Solrød Strand
tlf. +45 56 14 29 30/
+45 29 46 19 67
[email protected]
Sofia Nielsen
Birkebakken 7
2670 Greve
tlf. +45 32 16 18 93
[email protected]
www.room4yougreve.com
Anni og Ole Nielsen
Sandås 3
2670 Greve
tlf. +45 43 90 30 17/
+45 22 37 51 50
[email protected]
Erling Böttcher
Lærke Allé 32
2635 Ishøj
tlf.+ 45 40 63 16 01
[email protected]
Jette Brenholdt
Søvangs Alle 23
2635 Ishøj
tlf. +45 43 73 75 07
[email protected]
Erling Joost
Rødhøjgårdsvej 76
2630 Taastrup
tlf. +45 40 82 98 50
[email protected]
Jeanet Christensen
Fyrrelunden 5
2635 Ishøj
tlf.+ 45 25 34 44 64
[email protected]
dk
Strandens Apartment
V/ Ole Knoblauch
Ishøj Strandvej 15
2635 Ishøj
tlf. +45 40 44 39 29
[email protected]
B.E.D. Bed Every Day
V/Sophie Hansen
Torslundevej 27
2635 Ishøj
tlf.+ 45 43 71 98 02/
+45 27 14 93 38
[email protected]
Birger Jacobsen, værelse og
lejlighed
Tåstrupvej 28
2690 Karlslunde
tlf.+ 45 56 14 21 93/
+45 24 41 41 26
[email protected]
Hedvig Møller
Jærgerbuen 49
2635 Ishøj
tlf. +45 22 91 19 90
[email protected]
Birte og Carsten Nørregaard
Hundige Strandvej 88
2670 Greve
tlf. +45 43 60 02 26
[email protected]
Håberdetgård
V/Charlotte La Cour
Torslundevej 105
Torslunde
2635 Ishøj
+45 23 24 20 30/
+45 20 74 07 77
[email protected]
com
www.haberdetgard.dk
Bødkerhusets Bed & Breakfast
V/Grete Garcia
Brændemosevej 18
Karlstrup, 2690 Karlslunde
tlf. +45 56 14 02 27/
+45 40 10 25 80
[email protected]
www.boedkerhuset.dk
Ida Callesen
Spurvevej 4
2680 Solrød Strand
Tlf. +45 56 14 51 81/
+45 23 49 71 74
[email protected]
www.bedandbreakfast-home.
dk
Pia Corneliussen
Gl. Køge Landevej 830
2665 Vallensbæk Strand
tlf. +45 43 73 60 20/
+45 30 32 16 20
[email protected]
Rita Hadsbjerg
Søsvinget 5
2635 Ishøj
tlf. +45 27 57 22 05
[email protected]
Skovgaardens Bed&Breakfast
V/Flemming Skovgaard
Torslundevej 120
Torslunde
2635 Ishøj
tlf. +45 28 58 08 50
[email protected]
www.skov-gaarden.dk
Søren Larsen
Lille Bygade 14
Torslunde
2635 Ishøj
tlf. +45 22 29 48 17
[email protected]
com, www.rentabed.dk
Tanja og Carsten Koch
Georgs Vænge 8
Ishøj Landsby
2635 Ishøj
tlf. +45 60 65 49 39
[email protected]
Praktiske informationer
Practical information
Praktische Informationen
Alarm, brand, ambulance:
Telefon 112
Alarm, fire, ambulance
Telephone 112
Alarm, Feuer, Krankerwagen:
Telefon 112
Akuttelefonen 1813
Helpline 1813
Notruf 1813
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre i
tilfælde af skade eller akut opstået
sygdom uden for din egen læges
åbningstid? Så ring til Akuttelefonen
1813.
Are you uncertain what you should
do in the event of sudden illness
or injury? Then call the helpline on
1813.
Sind Sie unsicher, was Sie im Falle
einer plötzlichen Erkrankung oder
Verletzung tun? Dann rufen Sie die
Hilfslinie am Telefon 1813 an.
Ved sygdom, tandpine eller uheld
henviser Ishøj Turistbureau gerne til
nærmeste læge eller tandlæge
In case of illness, toothache or accident Ishøj Tourist Office will be glad
to refer you to the nearest doctor or
dentist.
Zahnschmerzen, Unfälle, Krankheit:
Tagsüber vermittelt Ishøj Touristbureau Kontakt zum nächsten Arzt
oder Zahnarzt.
Lægevagten:
On call GP
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kl. 16 – 08.00 på hverdage.
Lørdag, søndag og helligdage døgnet
rundt: +45 70 15 07 00
4 PM- 8 AM mon. –fri. sat, sun and
holidays open round the clock
+ 45 70 15 07 00
Montag bis Freitag 16 – 8 Uhr, Wochenenden und Urlaub 24-stunden
dienst +45 70 15 07 00
Glostrup Akutklinik
Emergency Room Glostrup
Notaufnahme, Krankhaus in Glostrup
Kl. 7-22.
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Ring 1813 inden du tager afsted
Kl. 7-22
Nordre Ringvej 57
DK 2600 Glostrup
Call the Helpline 1813, before
departure
7-22 Uhr.
Nordre Ringvej 57
DK-2600 Glostrup
Rufen Sie zuvor die Notruf 1813 an
Taxa
Taxa
Taxi
Vest-Taxa 43 45 45 45
Vest-Taxa + 45 43 45 45 45
Vest-Taxa +45 43 45 45 45
Ishøj Dyreklinik
Ishøj animal clinic
Ishøj Tierklinik
43 73 93 00
+ 45 43 73 93 00
+ 45 43 73 93 00
Politi:
Police
Polizei
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund
43 86 14 48
Copenhagen West Police
Birkelundsvej2
DK-2620 Albertslund
+45 43 86 14 48
Polizei Kopenhagen West
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund
+45 43 86 14 48
Internetadgang:
Internet access
Intenetausschluss
Ishøj Turistbureau og
Vestegnens Biblioteker
Ishøj Tourist Office or
Vestegnen´s Libraries
Ishøj Touristbureau oder
In Bibliotheken der Westgegend
Posthus
Post Office
Postamt
Ishøj Lille Torv 1, Ishøj Bycenter
2635 Ishøj
Ishøj Lille Torv 1, Ishøj Bycenter
DK-2635 Ishøj
Ishøj Lille Torv 1, Ishøj Bycenter
DK-2635 Ishøj
Nødsituationer
Emergencies
Notrufe
47
VisitVestegnen
Ishøj Turistbureau
Ishøj Bycenter
2635 Ishøj
Tlf. +45 43 57 72 57
Hvidovre Turistbureau
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 39 20 00
Høje-Taastrup Turist Information
Taastrup Hovedgave 86
2630 Tåstrup
Tlf. +45 43 35 20 00
Kolofon
48
Visitvestegnen 2015 udgivet af
Ishøj Turistbureau
Layout: Kommunikation, Ishøj Kommune
Tryk: Litotryk København A/S
Foto: Thomas Mikkel Jensen, Torben
Höyer-Andersen, Lars Schmidt, Lars
Skaaning, Tonny Mårtensson, Hanne
Fuglbjerg, Poul Hansnæs m.fl.