FlexTur bliver misbrugT

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd
# 6 - Juni 2015 - 12. årgang
Flextur bliver
misbrugt
Frikørslen får en ny chance
Politikere fra fem forskellige partier er klar til
at give frikørselsordningen en ny chance, hvis
det viser sig, at afgiftsændringen fører til fallit
og faldende service samt beskæftigelse
Side 16
Jysk Taxis jernlady
Vi skal holde op med at bekrige hinanden og
arbejde bedre sammen i taxibranchen. Mød
direktøren for Aarhus Taxa, der vil forny en
branche båret af traditioner
Side 10
side 6
Nedlagte holdpladser er en pest
Nedlæggelsen af taxiholdepladsen foran
Christiansborg har åbnet politikernes øjne for,
at det er et fænomen, der breder sig over hele
København
Side 14
Taxa service.
Mandag til torsdag fra kl. 6:30-24:00
Fredag fra kl. 6:30-17:30.
ORIGINAL VOLKSWAGEN TAXA-SERVICE TIL FASTE LAVE PRISER.
Mulighederne for original Volkswagen
PRISEKSEMPLER PÅ PASSAT, TOURAN OG CADDY:
service er mange hos Volkswagen
SERVICE
30.000 km service
60.000 km service
90.000 km service
Gearolieskift
Gladsaxe. Taxi Rådgiverne Nicolaj Veng
og Daniel A. Sørensen er din vej til
hurtig ekspedition. Se priseksempler
her til højre og kig ind og få en snak.
kr.
kr.
kr.
kr.
* EKSKL. GEAROLIE.
** INKL. BRÆNDSTOF OG LUFTFILTER.
ALLE PRISER INKL. MOMS
2.195,2.895,-*
3.495,-**
2.395,-
BREMSEREPARATIONER
Klodser for:
kr. 1.495,Klodser bag:
kr. 1.495,Skiver og klodser for: kr. 3.295,Skiver og klodser bag: kr. 2.795,Skiver og klodser
for og bag:
kr. 5.895,-
Yderligere informationer kontakt:
Nicholai Veng
Taxa Servicerådgiver
Tlf: 43 22 32 87
Mail: [email protected]
Yderligere informationer kontakt:
Daniel A. Sørensen
Taxa Salgsrådgiver
Tlf: 43 22 33 08
Mail: [email protected]
Volkswagen Gladsaxe
Dynamovej 5 · 2860 Søborg · Tlf: 44 57 57 57 · vw-gladsaxe.dk
Åbningstider på værkstedet: Mandag - torsdag kl. 6:30-24:00 / Fredag kl. 6:30-17:30
LEDER
Trine Wollenberg,
direktør i Dansk Taxi Råd
Ny taxilov med ny regering
N
år I læser disse ord, så er det afgjort. Så kender vi navnet på Danmarks statsminister og regeringens farve de næste fire år. Men i skrivende stund er der stadig dødt
løb mellem blokkene og udsigt til et historisk spændende valg. Uanset udfald så er vi i
Dansk Taxi Råd klar til at tage hul på arbejdet, når pladserne i det ny Folketing er besat.
Vi er klar til at byde velkommen til nye folk på trafikposterne såvel som vi er klar til et
gensyn med garvede kræfter, der har genvundet mandatet. Uanset hvem der beklæder
hvilke poster, så er vores dagsorden klar: Vi har brug for en ny taxilov. Vi har skitsen
i skrivebordsskuffen og er parat til at gå i dialog med de valgte politikere for at sikre
taxibranchen en ordentlig fremtid med fair forhold og en lov, vi kan leve med og ikke
mindst en lov, vi kan leve af.
Vi er klar til konstruktivt samarbejde og det er politikerne også. Det vidner vores vælgermøder om, hvor vi har lært nye kandidater at kende. Gennem møderne i maj har vi
oplevet interesserede politikere, der er klar over, hvordan taxibranchen lige nu kæmper
for sin overlevelse. De har på kryds af landet og på tværs af partiskel tilkendegivet, at
de mener, at taxien er vigtig. De vil erhvervet og derfor ser vi frem til i fællesskab med
dem at få skabt en ny taxilov.
Trine Wollenberg
Direktør Dansk Taxi Råd
TAXI ISSN: 1903-1300
Ansvarshavende redaktør
Trine Wollenberg, Tlf.: 3877 7890
Redaktion
Christina Hammer - journalist, DJ
Tlf.: 3877 7890
Mail: [email protected]
Annoncer
Horisont Gruppen a/s
Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239
E-mail: [email protected]
Dansk Taxi Råd
Lay-out og produktion
Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5
2300 København S
Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239
Trykoplag
2.500
Abonnement
Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser)
Adresseændring o.lign. ring venligst
tlf. 3877 7890.
Officielt medlemsblad for
Dansk Taxi Råd
Medlem af:
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
Tlf.: 3877 7890, Fax: 3871 7891
Mail: [email protected]
Mandag-fredag kl.9-15
Formand
John Lindbom
Direktør
Trine Wollenberg, mobil: 2222 2205
www.taxi.dk | Side 3
Kort Nyt
Færre taxier til
Folkemødet
Gæsterne på årets Folkemøde, der løb ad stablen på Bornholm
for halvanden uge siden oplevede, at det var blevet langt sværere at få en taxi. I forvejen er der massivt pres på øens taxier,
når de 80.000 gæster, som har besøgt Folkemødet i år, har
brug for transport rundt på øen, men i år var situationen
endnu værre. Selv om Dantaxi leverede 12 ”udenbystaxier”
til Bornholm og det er to mere end de normalt sender over
til Bornholm under Folkemødet, så gik taxiregnskabet i minus. Taxi Nord i Allinge har nedlagt tre tilladelser og Dantaxi
Bornholm har nedlagt to. Lagt sammen med de fem tilladelser
som blev nedlagt i Nexø sidste efterår, så var der ti biler færre
på øen end normalt og kun to yderligere blev tilført i forhold
til de ti, der normalt kommer over.
”Det er et dyrt projekt at sende taxier fra Sjælland til Bornholm. Der er færge og ophold til chaufførerne og ekstra personale på centralen, der også skal have løn og indkvarteres. Vi
har øget antallet med to biler, men mere kan vi ikke gøre.
Og det fik konsekvenser”, siger Benny Jensen, formand for
Dantaxi Bornholm.
”Det var ikke muligt at forudbestille taxier fra lufthavnen,
fordi det kan vi simpelthen ikke klare. Der lander et fly
hver halve time og vi bruger en time på at komme fra
lufthavnen i Rønne til festpladsen i Allinge og retur. Vi
knoklede døgnet rundt i de dage og vi kørte så meget som
muligt, men vi ville ikke tage bestillinger ind, som vi på
forhånd vidste, at vi ikke kunne klare”, siger Benny Jensen.
Nedgangen i antallet af taxier på Bornholm skyldes primært
et udbud, der fjernede store dele af kørslen fra taxierne, så de
ikke havde mulighed for at holde taxierne kørende.
”Og når vi ikke har noget at køre med om vinteren, så er konsekvensen, at vi ikke er her i tilstrækkeligt omfang i sommerperioden og det ramte Folkemødet, men det kommer også til
at ramme øens turister denne sommer. Det kan ikke undgås,
desværre”, siger Benny Jensen.
købes
Frikørte Mercedes Benz
C og E modeller
Skillingbro A/S
Ærtebjergvej 1, 9230 Svenstrup
Telefon 9838 4999
Email: [email protected]
Side 4 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
Minister afviser
særlig
vurdering af ta
xier
Skatteminister Benny
Engelbrecht, S, afvise
r, at der skal udarbejdes særlige regler for,
hvordan brugte taxier
skal værdifastsættes.
Der skal altså ifølge
ministeren ikke tages
et særligt hensyn til,
at taxierne er erhvervsk
øretøjer, som er udsat
for ekstraordinært
slitage. Det fremgår af
et svar til Venstres tra
nsportordfører, Kristian Pihl Lorentzen,
der har spurgt om det
er fair, at der ikke
er fremkommet nogle
retningslinjer for, hvo
rdan brugte taxier vil
blive vurderet af SKAT,
så lang tid efter ikrafttr
ædelsen af den nye
afgiftslov for taxier?
Ministerens svar lyder:
”Indledningsvist vil jeg
ger ne slå fast, at der
ikke er og heller ikke
skal udarbejdes særlig
e regler for, hvordan bru
gte taxier værdifastsættes. Brugte taxier
skal værdifastsættes
på helt samme måde
som andre brugte bile
r, der har samme stand,
alder, tilbagelagt det
samme antal kilometer
mv. Taxier, der er reg
istreret inden udgangen af 2014, kan frikøre
s efter de tidligere gæ
ldende regler. SKAT
oplyser, at værdifastsæ
ttelse af brugte biler ske
r inden for 1-3 uger.
På spørgsmålet om
ministerens holdning
til at antallet af solgte
taxier er styrtdykket i
første del af 2015 sva
rer ministeren, at fald
er forudsigeligt, fordi
et
vognmændene har ken
dt til ændringerne af
afgiften siden juni 201
4 og at der desuden
blev indregistreret 26
procent flere taxier i
slutningen af 2014 end
året før.
Flextrafik fører til
taxifyringer
På Nordfyn er taxiselskaberne så pressede af Flextrafikken
efter den er overgået til selskaber uden for byen. Kørslen
med patienter og skolebørn var sidste år i udbud gennem
Fynbus og her kom der så lave bud ind fra andre landsdele,
at de nordfynske taxier ikke kunne være med.
”Jeg kan slet ikke konkurrere på de priser, de selskaber,
der har vundet udbuddet, kører til, når jeg skal betale
diesel, lønninger, tillæg, pensioner og forsikringer. Det
gør så, at jeg ikke får nok kørsel, til at forretningen kan
løbe rundt”, siger Karsten Hansen til Fyens.dk
For Karsten Hansen har den mistede kørsel kostet en
nedgang i omsætningen på 75.000 kroner om måneden.
Han har været nødsaget til at sælge to taxier og har foreløbigt fyret en medarbejder.
Kort Nyt
Taxien er fuld af
hittegods
Hold energiklasserne i ro
Trafikstyrelsen har sendt forslag til den årlige vurdering af energiklassekrav til taxier
i høring. Styrelsen vurderer, at der ikke er
sket en tilstrækkelig teknologisk udvikling på
brændstof- og motorområdet til at skærpe
kravene for almindelig taxi og storvogn 1
indrettet til syv passagerer. Til gengæld
foreslår styrelsen, at energiklassekravene til
Storvogn 2 – indrettet op til otte passagerer
– skærpes fra E til D. Samtidig foreslår styrelsen at skærpe euronormkravene fra 5 til 6.
I Dansk Taxi Råd appellerer direktøren til, at
man holder energiklassekravene i ro i denne
omgang set i lyset af de voldsomme forandringer på afgiftsområdet, som taxierne har
været udsat for.
”Afskaffelsen af frikørselsordningen vil påvirke købemønsteret, men det er endnu
uklart hvordan. Det ville klæde myndighederne at give branchen ro, da vi i forvejen
har været belastet af voldsomme ændringer
uden indfasningsperioder, så jeg vil henstille
til at holde energiklasserne i ro i denne omgang”, siger Trine Wollenberg.
Hver dag oplever taxichauffører, at kunderne glemmer personlige ejendele
i taxien. I de fleste tilfælde finder ting og ejermand dog hinanden igen via
taxiselskabet, og så kører chaufføren ud med tingene eller kunden henter
dem selv og i langt de fleste tilfælde, falder der drikkepenge af til chaufføren, og den glemsomme kunde betaler gerne for at få bragt sine glemte
sager ud. Det viser kommentarerne i en debat på Facebook om emnet.
Men ind i mellem er det nogle lidt overraskende ting, som kunderne glemmer. Dagens.dk har fået en liste fra TAXA 4x35 over de meste tossede
ting, som kunderne har glemt. På en klar førsteplads er en skål rødkål. På
anden og tredjepladsen kommer stiletter og frækt undertøj. Herefter følger
nogle lidt voldsommere genstande i form af en orange båre
beregnet til skiløbere med brækkede arme og
ben samt et sæt krykker – de to ting
dog ikke i samme bil om end
det havde givet bare en eller
anden form for mening. En
rollator er også blevet forladt – måske kan en taxitur
kurere mere end man lige tror? Et
kæmpe &-tegn i pap har både kunde
og chauffør overset og endelig er
et PHD-eksamensbevis og en
opholdstilladelse også blandt det
mere ærgerlige hittegods, der er
blevet efterladt i taxien.
Hitt
e Gods
Telefon
2234 0500
Fjernundervisning:
Gods • Bus • Taxi
Telefon
2234
0500
www.dansk-taxiskole.dk
3 ugers kursus:
Gods • Bus
www.dansk-taxiskole.dk
www.vognms.dk
2 ugers kursus:
Taxi
Vognmandskurser når de er bedst www.vognms.dk
!
NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse !
NYHED: Nu med kontor & undervisningslokaler i Slagelse !
Taxi
bus
(4 dage)
TAXI
TAXI
13/8 + 19/8 + 20/8 + 27/8
3/6 + 15/6 + 17/6 + 19/6
22/10 + 28/10 + 29/10 + 5/11
odenSe:
Løbende optag
Sjælland:
8/6 + 9/6 + 25/6 + 1/7
10/9 + 17/9 + 23/9 + 24/9
(6 dage)
BUS
BUS
22/9 + 23/9 + 29/9 + 30/9 + 13/10 + 14/10
Sjælland:
Pris: 13.000 kr.
ÅrhuS:
Vejle:
11/11 + 12/11 + 25/11 + 26/11 + 15/12 + 16/12
Pris: 24.000 kr.
Vejle:
gods
(6 dage)
Vejle:
GODS
GODS
16/6 + 17/6 + 30/6 + 1/7 + 7/7 + 8/7
11/8 + 12/8 + 18/8 + 19/8 + 1/9 + 2/9
3/11 + 4/11 + 9/11 + 10/11 + 23/11 + 24/11
nordjylland:
6/10 + 7/10 + 20/10 + 21/10 + 27/10 + 28/10
Sjælland:
2/6 + 3/6 + 10/6 + 11/6 + 23/6 + 24/6
25/8 + 26/8 + 8/9 + 9/9 + 15/9 + 16/9
17/11 + 18/11 + 1/12 + 2/12 + 8/12 + 9/12
Pris: 24.000 kr.
Vognmandskurser når de er bedst !
nordjylland:
19/11 + 10/12 + 16/12 + 17/12
Telefon 2234 0500 • www.dansk-taxiskole.dk
Alle kurser kan tages som fjernundervisning ==> Start i morgen, altid plads !
www.blivvognmand.dk
Alle kurser kan tages som fjernundervisning
==> Start i morgen, altid plads !
Hos Vognmandsspecialisterne
garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning !
www.blivvognmand.dk
Hos Vognmandsspecialisterne garanterer vi kvalitet og brancherelateret undervisning !
www.taxi.dk | Side 5
debat i region sjælland
Flextur bliver
misbrugt
Politikere kalder det hul i hovedet, at Flextur er
for alle og der ikke er visitationskrav
F
lextur kom i fokus, da Dansk Taxi
Råd inviterede til politisk debatmøde i Region Sjælland i midten
af maj. Vognmand Kurt Anker fra Dantaxi Roskilde tog som den første ordet og
spurgte politikeren, hvordan de kunne
se til, at flere og flere benytter Flextur
og dermed tørrer regningen for deres
kørsel af på kommunen.
”Kommuner og regioner råber op om,
at vi ikke har råd til noget, men hvordan
har vi så råd til, at unge friske mennesker tager en flextur til København, når
de skal i byen? Som borger er jeg med
til at betale for den slags via skatten”,
sagde vognmanden.
Venstres spidskandidat i regionen,
Morten Dahlin, der også sidder i byrådet i Greve, erkendte, at Flextur giver
anledning til bekymring.
”Det startede som en god intention,
men har udviklet sig til noget, som ikke
på nogen måde er fornuftigt. Hvis man
har råd til at tage i byen og drikke, så
har man også råd til at betale sin egen
taxi frem og tilbage. Det skal kommunen ikke stå for. Kommunerne bruger
alt for mange penge på Flextur og det
slår bunden ud af kassen. Jeg forstår
ikke hvorfor, kommunen skal subsidiere unge, der skal til fest. Det presser
jeres taxiforretninger og jeg mener, at
man skal visitere og målrette Flextur og
Panelet var enige om, at der skal være en visitering til Flextur og der bliver brugt for mange kommunale kroner på at køre folk, der sagtens
selv kunne betale eller tage bus og tog.
Side 6 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
debat i region sjælland
ikke lade det være så løst, som det er
nu. Det skal ikke være en åben ordning
for det bliver misbrugt”, fastslog Morten
Dahlin.
Flextur rammer skævt
Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne
mente ikke, at det nogensinde havde
været meningen, at Flextur skulle være
for alle.
Morten Dahlin fra Venstre mener, at Flextur
bliver misbrugt og vil rydde op i systemet.
“
Det startede som en
god intention, men har
udviklet sig til noget,
som ikke på nogen
måde er fornuftigt. Hvis
man har råd til at tage
i byen og drikke, så
har man også råd til
at betale sin egen taxi
frem og tilbage. Det skal
kommunen ikke stå for.
Kommunerne bruger
alt for mange penge på
Flextur og det slår bunden ud af kassen.
Morten Dahlin, Venstre
”Det har aldrig været meningen, at
Flextur skulle erstatte taxien. Flextur
skulle tilgodese folks behov for transport de steder, hvor den kollektive trafik er nedlagt. Det var oprindelig tænkt
som et tilbud i udkanten, men fungerer
nu for alle og er blevet en billig ”taxitur”. Det er ikke i orden”, sagde Mette
Gjerskov.
Christian Juhl fra Enhedslisten mente
Vognmand Ole Gaarde Kristensen fik
panelet til at ryste på hovederne, da han
fremlagde flere eksempler på dyre ture,
som kommunerne ukritiske betaler i Flextursystemet.
godt, at folk kunne forvente at tage en
Flextur de steder, hvor den kollektive
trafik er nedlagt.
”Men kun til nærmeste bus eller tog
medmindre man har særlige grunde der
gør, at man skal køres fra dør til dør”,
sagde Christian Juhl.
Andreas Hastrup fra Liberal Alliance
erklærede, at han var rystet, da han
fandt ud af, at alle kan tage en Flextur.
”Endnu mere rystende er det, at Region Syddanmark har reklameret for
det overfor tyske turister ved at skrive
en vejledning til dem på tysk på regionens hjemmeside. Det kan vi ikke støtte.
Vi skal holde liv i landet og koncentrere
kørslen hos de lokale taxivognmænd”,
sagde Andreas Hastrup.
Vanvittige eksempler
Også konservative Rune Kristensen efterlyste strammere visitationskrav til
Flextur.
”Lovgivningen havde gode intentioner, men den rammer helt skævt med
Flextur. Det er absolut noget, som vi skal
handle på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at samfundet skal betale den slags
for alle. Det er helt hul i hovedet at der
ikke er visitationsregler”, sagde Rune
Kristensen.
Morten Dahlin på pegede, at der
grundlæggende er noget galt, når hver
tredje tror, at Flextur er det samme som
en taxitur, som tal fra Nordjyllands Trafikselskab har dokumenteret.
”Kulturforståelsen blandt borgerne
er jo helt forkert”, sagde Morten Dahlin, der blev bekræftet i sin antagelse
af vognmand Ole Gaarde Kristensen fra
Næstved Taxa.
”Folk regner Flextur for en taxi og det
mærker vi hos Næstved Taxa ved at folk
ringer og bestiller en flextaxi. Så svarer
vi, at nu må de beslutte sig om det skal
være Flex eller taxi, for vi kan ikke begge
dele. Men det viser jo forståelsen af hvad,
Flextur er i folks opfattelsen”, sagde Ole
Gaarde Kristensen, der gav det politiske
panel flere eksempler på helt groteske
ture i Flextur-systemet.
”Vi har hentet et ægtepar på Falster,
der havde fået for meget at drikke. Vi
er blevet sendt fra Næstved til Vig for at
køre et skolebarn en lokal tur på 6 kilometer. Det koster 1900 kroner hver vej.
Den slags sker, fordi trafikselskabet ikke
har noget incitament til at optimere
turene, fordi de bare sender regningen
videre til kommunerne”, forklarede Ole
Gaarde Kristensen, der har tilbudt Næstved Kommune at køre al kommunens
kørsel for 1 krone.
”Så længe jeg få lov at sende en regning bagefter, hvis det bliver mere. Det
er nemlig sådan Trafikselskaberne gør.
Nu har Næstved Kommune lukket ned
for Flextur. Der blev kørt 28.000 ture og
det viste sig, at de 9.000 – altså næsten en
tredjedel – blev kørt inden for byskiltet.
Det var vist aldrig meningen”, sagde Ole
Gaarde Kristensen over for det måbende
panel.
Mette Gjerskov kaldte eksemplerne
for fuldstændig vanvittige.
”Flextur lyder bare helt forkert. Det er
byrødderne der betaler regningen, så de
må da være motiveret for at finde besparelser ved at visitere brugerne til Flextur
og lade de andre borgere selv betale for
deres taxiture”, sagde Mette Gjerskov.
Morten Dahlin rundede debatten om
Flextur af med at sende en mail til sin
egen borgmester i Greve.
”Jeg har bedt borgmesteren i Greve
Kommune komme med en redegørelse
for brugen af Flextur i min kommune.
Vi skal starte et sted og have ryddet op
i det misbrug, der finder sted”, sagde
Morten Dahlin.
Tekst: Christina Hammer
www.taxi.dk | Side 7
debat i region sjælland
Lønpres i
trafikselskaberne
Vognmændene efterlyste ordnede forhold og politikerne bakkede op og efterlyste større brug af
sociale klausuler i udbud
E
nhedslistens Christian Juhl
lagde i sit debatindlæg ud med
at erklære, at han ville have ordnede vilkår for taxibranchen.
”I har haft nogle omtumlede år, hvor
I er kommet i klemme. Social dumping
har fanden skabt for at presse priserne
ned – offentlig kørsel skal køres på overenskomst. I skal kunne leve af jobbet og
derfor skal økonomien kunne holde til
at man betaler efter en overenskomst”,
fastslog Christian Juhl.
Men der er ikke ordnede forhold i
branchen. Det kunne Ole Gaarde Kristensen fra Næstved Taxa give et eksempel på.
”Der er ikke ordnede forhold omkring
Flextur. Jeg har et eksempel fra Møn,
hvor en vognmanden havde 100 ansatte
og han havde sine helt egne regler for
løn og ansættelse. Vi klagede og plagede
Movia om at sikre, at han holdt orden i
eget hus og ikke havde chauffører kørende på provisionsløn fra seks morgen
til 22 aften og måske tjente de 300 kroner på 16 timer. Han endte med at blive
trukket i arbejdsretten, hvor han blev
dømt. Men han lukkede bare selskabet
og oprettede et nyt og han kører stadig
for Flextur. Og det gør han, fordi trafikselskaberne har ét fokus – det skal være
billigt”, sagde Ole Gaarde Kristensen.
Socialdemokraternes Mette Gjerskov
rystede på hovedet af eksemplet og erklærede sig enig med Christian Juhl i at
blæse til kamp for ordnede forhold på
kørselsområdet.
Flere sociale klausuler
”Der skal være ordnede forhold og man
skal kunne leve af sin løn. Det er ikke
meningen, at man skal have to eller
tre jobs for at få det til at løbe rundt. I
øvrigt kører taxichauffører allerede så
længe, at der ikke er tid til et ekstra job.
I føler jer pressede og der er ingen tvivl
Side 8 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
Socialdemokraternes Mette Gjerskov efterlyste, at kommunerne bliver bedre til at bruge
sociale klausuler i udbud af kørsel og gennem dem stiller andre krav end bare pris.
om, at I er pressede, når kommunerne
bare vil have det billigere og billigere og
billigere. Der kan I få hjælp af sociale
klausuler, hvor kommunerne kan stille
andre krav, end at det bare er billigt”,
sagde Mette Gjerskov.
Vognmand Hans Hansen fra Ringsted
beklagede, at der ikke var en eneste klausul i seneste udbud af Flextur i Ringsted.
”For otte år siden var vi 24 biler i Ringsted, nu er vi ni tilbage. Det er blandt
andet fordi vi oplever, at når de unge
skal til fest i Ørslev, så holder der fem
flexbiler på Ringsted Station og kører
dem til fest. Når de skal hjem, så kan de
godt selv betale taxien. Det koster 258
kroner for flexturen – dem betaler kommunen. Når de selv skal hjem og betale,
så koster turen 150 kroner med taxi. Der
er hverken logik i pris eller praksis”, forklarede Hans Hansen.
Tekst: Christina Hammer
Det talte de om på
Sjælland:
Flextur – ordningen kræver
strammere visitation, fordi den
bliver misbrugt
Løn- og ansættelsesvilkår – der
skal være ordnede forhold og ingen fattige danske arbejdere
Uber – ulovligt og løndumping
Regulering og liberalisering –
modernisering, men generelt behov for regulering
Hovedstadsområdets nye Drive In TAXI Serviceværksted
Med mange års erfaring med BMW,
Mercedes, VW kan vi tilbyde
følgende service:
!
Nyhed
>Forsikringsskader
>Glasskader
>Pladearbejde
>Opretning
>Motorreparationer
>Gearkassereparationer
>Dæk/fælge
>Fejlfinding/diagnosticering
>Service m.m.
Taxi-pakke – Mercedes Benz
Forklodser
kr. 480,-*
Forskiver sæt
kr. 720,-*
Bagklodser
kr. 480,-*
Bagskiver sæt
kr. 640,-*
Inkl. montering
* kun standardudgave, ikke sportsudgave.
Olieskift 5W-30 med godkendt
Longlife olie inkl filter fra kr. 560,op til 4,5 liter
4-hjulsudmåling
Kr. 320
Taxi-pakke – VW, Audi og Skoda
Forklodser
kr. 480,-*
Forskiver sæt
kr. 720,-*
Bagklodser
kr. 480,-*
Bagskiver sæt
kr. 760,-*
Inkl. montering
TAXI-DÆK
General –
Nokian – C
ontinental
* kun standardudgave, ikke sportsudgave.
Alle priser er ekskl. moms
43435858
VESTEGNENS AUTOCENTER
21861903
HOLSBJERGVEJ 19B • 2620 ALBERTSLUND • DØGNSERVICE TLF. 21861903 • ÅBENT: MANDAG-FREDAG KL. 8.30-17.30 • LØRDAG EFTER AFTALE
NORDENS MEST
ANVENDTE TAXI APP
FROGNE STÅR BAG...
...den mest anvendte taxi-bestillings app i Norden.
Førende centraler i Danmark, Sverige, Norge og
Island tilbyder deres taxikunder integreret app bestilling, som en del af deres kundevenlige og sikre
bestillingsmuligheder.
Nøglen til lønsom og omkostningseffektiv taxidrift er
intelligent og integreret udnyttelse af moderne teknologi.
Gå i dialog med os, hvis du vil udvikle en strategi,
som giver dig værktøjer ved hånden, der kan automatisere og effektivisere drift og kundeoplevelser.
Boka taxi, DanTaxi, 4x48 TaxiNord,
Esbjerg Taxa, Herning Taxa, Ikast Taxa,
Varde Taxa, Taxa Fyn, Hreyfill Taxi.
Finn Frogne A/S · Ishøj Søndergade 19 · DK-2635 Ishøj · Telefon: 43 32 77 33 · [email protected] · www.frogne.dk
www.taxi.dk | Side 9
portræt
Jysk Taxis
jernlady
Vi skal holde op med at bekrige hinanden og arbejde bedre sammen i
taxibranchen, ellers har vi ikke en chance, mener direktøren i Aarhus og
Horsens Taxa og Jysk Taxi, der vil forny en branche båret af traditioner
N
ormalt ville hun have stået på en
scene. Bag en talerstol. Med en
powerpoint på bagvæggen. Indbegrebet af rå professionalisme. Men
første gang hun mødte vognmændene
i Aarhus Taxa trådte hun væk fra det
vante og gik ud blandt vognmændene i
salen. Hun stillede sig selv for skud. Her
er jeg. Skyd løs.
”Det føltes bare mere rigtigt på den
måde. Mere direkte – som den her branche er”, siger Astrid Donnerborg, 40 år,
direktør i Aarhus og Horsens Taxa gennem et halvt års tid og udset til at få ”Jysk
Taxi” til at brede sig ud over branchen
i Jylland.
Hun taler direkte og uden omsvøb.
Hun kalder det verbal cellofan. Og hun
er blottet for det. Hun har altid været i
mandebrancher. I landbrugsforeningen
skiftede hun stiletter ud med gummistøvler. Og det er ikke fordi, hun bare
hyler som de ulve, hun er i blandt. Det
er fordi, hun synker ind i jobbet. Bliver
jobbet. Klæder sig til lejligheden. Så
kunne man spørge, hvorfor hun sidder
i råhvid blondekjole, lang perlekæde og
stiletter i stedet for taxijakke og kotelet
Side 10 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
“
Vognmændene har sagt, at jeg var smuk og at jeg
havde pænt tøj på. Det bliver jeg da glad for, men
i sidste ende er det resultaterne, jeg går efter. Det
er egentlig sjovt, at der ikke er flere kvinder i branchen, når nu det faktisk er et servicefag.
Astrid Donnerborg, direktør i Aarhus og Horsens Taxa og Jysk Taxi
på brystet. Men det ville være en inderlig
misforståelse at spille kvindekortet over
for Astrid Donnerborg.
”Jeg vil helst ikke bedømmes på at
være kvinde. Jeg vil hellere bedømmes
på mine resultater”, slår hun cellofanløst fast, men tilføjer så, at hun har fået
mange kommentarer, som en mand nok
ikke ville få i samme position.
”Vognmændene har sagt, at jeg var
smuk og at jeg havde pænt tøj på. Det
bliver jeg da glad for, men i sidste ende
er det resultaterne, jeg går efter. Det
er egentlig sjovt, at der ikke er flere
kvinder i branchen, når nu det faktisk
er et servicefag”, filosoferer hun lidt
for sig selv.
Tænksom sidder hun et kort øjeblik.
Så er hun tilbage. Indtrykket af en
kvinde der ikke spilder tiden er indlysende. Der er også rigeligt at tage fat
på. Utallige ledelseskriser har udstyret Taxa i Aarhus og Horsens med en
permanent svingdør for formænd og
portræt
For Astrid Donnerborg, direktør i Aarhus og Horsens Taxa og Jysk Taxi, er kodeordet sammen og vejen til succes for taxibranchen. Hun
mener, at branchen har været for dårlig til at stå sammen og det vil hun gerne bruge sine stærke faglige kræfter på at ændre.
direktører, men det skræmmer hende
ikke det mindste.
”Jeg er gået efter jobindholdet og udfordringen. Med Jysk Taxi kan jeg bygge
en helt ny forretningsidé op og det passer lige på min profil. Det bliver sjovt”,
siger Astrid Donnerborg.
Vi er et hold
Hun har kørt meget i taxi, men derudover var hendes kendskab til taxibranchen beskedent forud for hendes ansættelse.
”Jeg har haft mine betænkeligheder.
Sådan er det vel altid med en ny branche,
men jeg har erfaring med medlemsforeninger. Der er en styrke i at være medlem og være mange sammen. Vi er 700
vognmænd og chauffører og nogen har
i spøg sagt, at når der er to vognmænd
til stede, så er der tre meninger. Det forekommer også i andre brancher, så det
skræmmer mig ikke. Jeg ved godt, at vi
har haft mange skift i ledelse og bestyrelse. Nu går vi efter at arbejde sammen
som et hold. Der skal være kontinuitet
i ledelse og i bestyrelse og på Sommervej”, konkluderer Astrid Donnerborg
kontant.
Hun tiltrådte 1. december sidste år. Men
allerede midt i november, da hun var
blevet præsenteret som ny direktør, blev
hun tæppebombet på mailen med gode
idéer fra vognmændene om alt fra fastsættelse af tilladelsesantal til kilometerpriser på offentlig kørsel.
”De gode idéer kom hurtigt. Vognmændene er meget engagerede og det
mærker man straks”, siger hun med et
stort smil.
Vi har ikke informeret
godt nok
Astrid Donnerborg lagde en 100 dages
plan og indledte med at tage en snak
med alle medarbejderne.
”Det var lidt ambitiøst og det har taget
lang tid. Der er 60 mennesker i administrationen og bare en halv time med hver
enkelt løber op. Men det er givet godt ud,
fordi jeg har fået så meget værdifuld information. Jeg har fået indblik i medarbejdernes udfordringer og set hvad, vi gør
godt, og hvor vi kan blive bedre”.
En af de udfordringer, som Astrid Donnerborg stødte på gennem de mange
samtaler, var kommunikationen internt på Sommervej.
”For mange vidste ikke hvad, der foregår
i butikken. De vidste ikke hvor, vi skulle
hen eller hvordan vi kommer frem. Der
har jeg heldigvis en værktøjskasse, og
nu har vi sat kommunikationen i system. Vi holder ledermøde en gang om
ugen, og umiddelbart efter melder vi
beslutninger og drøftelser ud. På vognmandssiden opprioriterer vi også kommunikationen og sender nyhedsbrev ud
en gang om ugen. De har haft helt ret. Vi
har ikke informeret godt nok”.
Stop med at bekrige
hinanden
Astrid Donnerborg synes, at hun har
fået en interessant opgave med Jysk
Taxi og en mulighed for at tænke forretning på en ny måde i en traditionel
branche.
”Det er ingen ny idé at arbejde sammen, men vi skal holde op med at bekrige hinanden, fordi det giver os en
større chance. I Jysk Taxi kan vi løfte
sammen og vinde større udbud og få
kørsel med store erhvervskunder. Det
bliver billigere, når vi er sammen og
hvorfor skal alle have eget selskab i taxibranchen”, spørger hun retorisk og er
www.taxi.dk | Side 11
»
portræt
»
straks videre i forklaringen om Jysk Taxi.
”Der er flere modeller i Jysk Taxi.
Nogle vil hjælpe med at løse konkrete
kørselsopgaver, mens andre gerne vil
have en servicering af deres bestillingskontor. Andre vil have den fulde pakke.
Vi tænker i nye konstruktioner og joint
ventures, hvor vi ser forskellige typer af
samarbejde alt efter ønsker. Branchen
har behov for at skabe bedre vilkår for
vognmændene. Der skal simpelthen
være en bedre forretning i de enkelte
biler. Der skal mere indtjening og færre
omkostninger, og det kan vi skabe, hvis
vi er flere om at gøre det sammen. Som
er hele tanken i Jysk Taxi”.
Lige nu forhandler Jysk Taxi med to
store landsdækkende virksomheder og
”Jeg er med så længe, jeg kan gøre en
forskel. Føler jeg ikke, at jeg gør en forskel, så skal jeg ikke være her. Og jeg
tror, jeg kan gøre en forskel. Sammen er
kodeordet. Det har vi været for dårlige
til. Jeg har ryddet op i virksomheder og
udviklet, og jeg kan også gøre det her.
Det er en barsk branche, der lige nu står
overfor voldsomme udfordringer. Der
er mange ting, der presser branchen.
Udbud, kommunale kørselskontorer,
Flextur, Uber, pirattaxier, vigende indtjening. Det er også et hårdt liv på gaden. Jeg bliver da ked af det, når jeg ser
35-40 taxier holde stille på Banegårdspladsen. De er på arbejde, men der er
intet at lave. Det skal vi altså finde en
vej ud af. Indtjeningen skal være mar-
“
Jeg er med så længe,
jeg kan gøre en forskel.
Føler jeg ikke, at jeg gør
en forskel, så skal jeg
ikke være her. Og jeg
tror, jeg kan gøre en forskel. Sammen er kodeordet.
Astrid Donnerborg, direktør i Aarhus
og Horsens Taxa og Jysk Taxi
Karrieren kort
• Adm. direktør, Jysk Taxi,
Aarhus og Horsens Taxa
og de selskaber, der er
forbundet hermed.
• Direktør, Nova Bank Fyn
A/S / ansvarlig for FS
Finans / Finansiel Stabilitet i Odense.
• Adm. direktør, medlemsorganisationen LHN.
• Stabschef og advokat
(L), Vestfrostkoncernen .
• Advokat (L), medlemsorganisationen Ret & Råd.
der er brug for flere vognmænd, hvis
opgaverne skal løses.
”Jysk Taxi er klar til at tage konkurrencen op, og vi har ét succesmål: Hvis dem,
der indgår i et samarbejde, er glade, så er
målet nået. Fordelen er åbenlys – mange
små enheder, der koster rigtig meget,
bliver meget billigere at drive, når vi er
sammen om det og så kan vi samtidig få
større kontrakter i land. Sammen.
Jeg kan rydde op
På spørgsmålet om hvor længe hun holder i branchen, svarer hun prompte.
Side 12 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
kant bedre”, siger Astrid Donnerberg,
der ser en stor styrke i forskellighederne
i branchen.
”Alle har noget at byde ind med, og vi er
dybt afhængige af vores kolleger og det,
de kan. Vognmændene er meget forskellige som forretningsmænd. Det ser jeg
som en styrke. Det er en sjov branche
med en høj grad af selvstændighed –
det er måske også der, man skal finde
en nøgle til at standse bekrigelsen af
hinanden, som jeg ser som den største
udfordring. Vi skal stå sammen”, siger
hun endnu engang kompromisløs fast
i tonen, som hun i den grad deler med
taxibranchen.
”Der er ikke så meget verbal cellofan i
taxibranchen. Man pakker ikke tingene
pænt ind. Og det kan jeg faktisk godt
lide. Jeg lugter ikke af taxi. Jeg bliver
ikke vognmand og jeg opfører mig heller ikke som en vognmand, men jeg taler
direkte og uden omsvøb. Det har vi til
fælles”.
Tekst: Christina Hammer
Foto: Rune Evensen
jubilæum
Esbjerg Taxa
fylder 100 år
SUPPLERENDE
INDTÆGT
- eller blot en bredere profil
Fejrer jubilæum med udvidelse af
teknisk samarbejde med Herning
Taxa
?
KØR
SYGETRANSPORT
BAB certificering
- befordring af syge, ældre
og handicappede.
KUN 550 KR.*
Har du tidligere BAB kursus
behøver du blot to moduler,
i alt kun 330 kr.*
Olie- og vindindustri genererer god kørsel til vognmændene i
Esbjerg, der ikke har lidt så store omsætningstab som øvrige
kolleger.
D
et går godt i Esbjerg Taxa, der kan fejre 100 år som
taxivirksomhed onsdag den 1. juli 2015. Selskabet
udvider i disse dage det tekniske samarbejde med
Herning Taxa, så Esbjerg Taxa nu også passer telefonerne
i Herning på hverdagsnætter fra 23.00 og frem til 06.00.
Også Ikast Taxa har et teknisk samarbejde med Esbjerg
Taxa, der kunne udvide forretningen med endnu et bestillingskontor i 2013, hvor Varde Taxa kom med som fuldgyldige medlemmer af den økonomiske forening, der altså nu
driver to bestillingskontorer i Esbjerg og Varde.
”Det er okay at køre taxi i Esbjerg. Vi har været begunstiget af en stor offshore industri og de seneste år er der kommet stor vindindustri til vores område og det generer altså
god kørsel. Jeg vurderer, at omsætningen i de to industrier
alene giver omsætningen til 12-15 biler. Det er en rigtig
vigtig del af vores kunder”, forklarer Torben Kirketerp, der
er formand for Esbjerg Taxa.
Trods de stor industrikunder, så har Esbjerg Taxa alligevel mærket en nedgang på omkring 20 procent over de
senere år.
”Men det er jo langt mindre end vores kolleger rundt om
i landet, der har haft en nedgang på 30-40 procent og ind
i mellem endnu mere. Så man må sige, at vi er privilegerede”, siger Torben Kirketerp.
Esbjerg Taxa driver foruden de to bestillingskontorer
også et busselskab, som foreningen ejer 100 procent. Her
udføres skolekørsel og kundekørsel i større skala, hvor taxiernes almindelige størrelse ellers ville være en begrænsning.
Jubilæet markeres med en reception onsdag den 1. juli
2015 fra kl. 14 til 17 i Esbjerg Taxas hus på Lillebæltsvej
10 i Esbjerg. Her kan kunder, forretningsforbindelser, familie og venner af huset ønske Esbjerg Taxa tillykke med
de 100 år.
Tekst: Christina Hammer
Chaufføruddannelse med
STORT KØREKORT
til bus, for kørsel med 9 pers.
eller flere (inkl. fører)
KUN 3.300 KR.*
Dag eller aften
- hvad der passer dig.
RING TELEFON
70 60 65 00
www.tucdekra.dk
DEKRA AMU Center Midtjylland ApS, 6900 Skjern / 8220 Brabrand • DEKRA
AMU Center Fyn ApS, 5210 Odense NV • DEKRA AMU Center Sydjylland A/S,
6600 Vejen • DEKRA AMU Center Hovedstaden ApS, 2635 Ishøj • DEKRA AMU
Center Sjælland A/S, 2605 Brøndby
* AMU-mål 40531 Personbefordring med bus, 30 dage/3.300 kr., 46941
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas., 2 dage/220 kr., 45266
Befordring af bevægelseshæmmede, 2 dage/220 kr., og 46803 Introduktion til
offentlig servicetrafik, 1 dag/110 kr., er underlagt den til enhver tid gældende
AMU-lovgivning. Prisen er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en
videregående uddannelse der har været brugt i erhvervsmæssig sammenhæng de
sidste 5 år. For målgruppe, minimumsantal og yderligere info - se www.tucdekra.dk.
www.taxi.dk | Side 13
150430.indd 1
09-06-2015 00:03:52
debat i region hovedstaden
Uber dømt ude
Uber skal følge loven, mener politikerne i København som er enige om, at taxibranchen ikke bare
kan afreguleres
er, så skal de væk. Er der 150 Uber biler,
så er det 150 for meget. Med min fortid
i Forbrugerrådet, så ser jeg Uber som
et kæmpe problem. Der mangler uddannelse og kompetence blandt chaufførerne og det er noget, vi lægger vægt
på i Danmark”, sagde Mette Reissmann,
der dog gerne vil gå videre af liberaliseringens vej som foreslået i regeringens
vækstpakke, hvor Socialdemokraterne
stod bag en total deregulering af hovedstadens taximarked.
Den vej afviste Enhedslistens Finn Sørensen som farbar.
”Jeg tror ikke på liberalisering. Jeg
vil sammenligne det med Ryanair. Hvis
alle fik løn som i Ryanair, så havde ingen
råd til at flyve. Det samme gælder taxibranchen. Liberaliserer vi den, så kan inDe københavnske vognmænd satte Uber på
dagsordenen og ikke mindst Carl Halkier,
der har arrangeret frokost-protestmøder
foran Transportministeriet i samme sag.
L
iberal Alliances Laura Lindahl
måtte stå på mål for partifællen
Joachim B. Olsens tur med Uber,
som han stolt postede på sin Facebookvæg, da hun stod ansigt til ansigt med
omkring 60 taxichauffører og vognmænd til politisk debatmøde i København. Hun erkendte da også, at hun var
stor tilhænger af at tage nye initiativer
og bruge ny teknologi, men så rakte begejstringen heller ikke længere.
”Jeg synes, det er smart, at man kan
bedømme chaufføren og jeg er stor tilhænger er ny teknologi og tiltag. Problemet med Uber er, at det skaber ulige
konkurrence overfor et reguleret taximarked. Uber er privat erhvervskørsel
uden tilladelse. Det er ikke lovligt i
Danmark og skal Uber være i Danmark,
så skal de underlægge sig de retningslinjer, der er på området og leve op til
lovkravene”, sagde Laura Lindahl, der
afviste, at hun var fortaler for en total
liberalisering.
”Jeg er bekendt med, at normale markedskræfter ikke slår igennem på taxiområdet og kender erfaringerne med
liberalisering fra Dublin og Amsterdam.
Jeg ser en stor del af reguleringen fjer-
Side 14 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
Liberal Alliances Laura Lindahl måtte stå på mål for partikollega Joachim B. Olsens brug af
Uber, men erkendte, at det skabte konkurrenceforvridning over for taximarkedet, som hun
også erkendte ikke kunne afreguleres totalt.
net, men ikke total liberalisering for det
fungerer ikke”, sagde Laura Lindahl.
Uber er svineri
Mette Reissmann lagde ikke skjul på, at
hun ikke er fan af Uber.
”Jeg kan lide Uber så lidt, at jeg er
lykkelig for, at politiet har rejst sigtelse
mod Uber. Uanset hvor mange biler der
gen leve af at køre taxi. Omkring Uber,
så forstår jeg ikke, at det kan være så
svært at stoppe det svineri. Uber er sort
arbejde og det undergraver velfærdssystemet. Det er uforsvarligt og ser stort på
uddannelse og forsikring”, sagde Finn
Sørensen og modtog massive klapsalver.
Tekst: Christina Hammer
debat i region hovedstaden
Det talte de om i
København
Socialdemokraternes Mette Reissmann kaldte det en pest, at der nedlægges holdepladser i hovedstaden og appellerede til, at man fandt en løsning på Københavns
Rådhus, så taxierne kan køre i byens busbaner.
Taxiens rolle – supplement til den offentlige trafik og uundværlig til at binde
kollektiv trafik sammen
Uber – skal stoppes fordi det er ulovligt
og konkurrenceforvridende
Trængsel – blå partier vil tillade taxier i
busbanerne. Socialdemokraterne appellerede til at finde en løsning og lukke
taxierne ind i busbanerne i København.
Og så skal der mere fokus på holdepladser
Flextur – dyb politisk forundring og
enighed om at kigge systemet efter
Løn- og ansættelsesvilkår – der skal
være ordnede forhold og man skal
kunne tjene en ordentlig dagløn
Liberalisering: S vil fortsætte ad den vej,
LA erkender at det normale frie marked
ikke fungerer på taxiområdet, øvrige
partier tror på regulering i en eller anden
form
Nedlagte holdepladser
er en pest
Socialdemokraternes Mette Reissmann er træt af, der nedlægges taxiholdepladser og opfordrede til en snarlig løsning på problematikken omkring taxier i byens busbaner
N
edlæggelsen af taxiholdepladsen
foran Christiansborg har åbnet
politikernes øjne for, at det er et
fænomen, der breder sig over hele byen.
”Det er en pest, at holdepladsen foran
Christiansborg er nedlagt. Jeg forstår, at
det sker over hele byen og at taxichauffører derfor tvinges til at bryde færdselsloven for at sætte folk af eller samle
kunder op. Det kan ikke passe. Det må
vi da se på”, sagde Mette Reissmann, der
også lod forstå, at hun ikke er enig med
sin partifælle, overborgmester i København, Frank Jensen, der ikke vil tillade
taxierne at benytte byens busbaner.
”Socialdemoraterne på Christiansborg synes, det er en udmærket idé,
men det synes man ikke på Rådhuset.
Vi er ikke enige, men jeg mener, vi bør
kunne finde en løsning”, sagde Mette
Reissmann.
Konservative Rasmus Jarlov havde ikke
store håb på den konto.
”Vi har foreslået, at taxierne kom ind
i busbanerne, men vi blev stemt ned af
de røde partier. Det bedste jeg kan gøre
for jer, er at få trafikken til at fungere,
men der er jeg oppe i mod modstandere,
der hader biler, desværre. For jeg mener,
at taxierne er et vigtigt element i den
offentlige trafik og mange kommer det
sidste stykke vej med taxien”, sagde Rasmus Jarlov, der er politisk leder for de
konservative i København og stiller op
til Folketinget.
Børns liv i fare
Finn Sørensen fra Enhedslisten afviste,
at der var tale om et had mod biler.
”Vi kan godt lide biler, men privatbilismen skal reguleres – så bliver der også
mere at køre med for taxierne”, sagde
Finn Sørensen.
Laura Lindahl beklagede, at Liberal Alliances forslag om at tillade taxierne at
køre i busbanerne på Frederiksberg var
blevet stoppet af politiet og hun afventede nu en redegørelse om sagen.
”Vi ville gerne bruge Frederiksberg til
at skubbe på dagsordenen i København
og prøve at få tilladelse til, at taxierne
kan køre i busbanerne. Men det var vanskeligere end jeg havde regnet med. Jeg
fik jo at vide, at jeg gamblede med folks
liv, da jeg foreslog, at taxierne kunne
køre i busbanerne på Frederiksberg. Jeg
satte børns liv i fare, når taxierne kunne
køre i busbanerne. Men vi synes altså stadig, det er en god idé og vi har ikke givet
op”, sagde Laura Lindahl.
Tekst: Christina Hammer
www.taxi.dk | Side 15
debat i region syddanmark
Frikørslen får
en ny chance
Politikere vil genoverveje afskaffelsen af frikørselsordningen
P
olitikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen en ny chance, hvis
det viser sig, at afgiftsændringen fører
til fallit og faldende service samt beskæftigelse i taxibranchen. Så klar var meldingen fra Venstres miljøordfører Lars
Christian Lilleholt, Dansk Folkepartis
transportordfører Kim Christiansen,
Socialdemokraternes retsordfører Trine
Bramsen samt Annette Vilhelmsen fra
SF og Jes Christiansen, der stiller op til
Folketinget for Liberal Alliance.
Udmeldingen kom på et politisk debatmøde, som Dansk Taxi Råd arrangerede
i sidste måned på Fyn. Det var vognmand
Søren Madsen, der skød debatten i gang
ved at fortælle politikerne, at branchen
ikke kan blive ved under et så massivt
økonomisk pres, som afgiftsændringen
for taxier har lagt på vognmændene.
”Afgiftsændringen er helt ved siden af.
Det duer bare ikke. Fremadrettet vil der
ikke være chaufførbetjente taxier i Danmark, fordi det ikke længere kan betale
sig. Vores priser er i forvejen presset og
overskuddet har i årevis været dalende.
Det hjælper afskaffelsen af frikørslen
altså ikke på”, sagde Søren Madsen, der
også pegede på, at provenuberegningerne fra Skatteministeriet ikke passer,
og at vognmændene for fremtiden vil
købe ind og reparere deres biler i Tyskland og derved går den danske stat glip
af indtægterne, der i stedet går i den
tyske statskasse.
Minister skal give status
Dansk Folkepartis Kim Christiansen erklærede sig enig med Søren Madsen i, at
de 120 millioner, som Skatteministeriet
har regnet sig frem til at få i kassen, aldrig kommer ind.
”Det tal er blevet kritiseret og jeg tror
heller ikke pengene kommer i kassen,
for I skifter ikke bilerne. Det er der ikke
økonomi til”, sagde Kim Christiansen.
Venstres Lars Christian Lilleholt var
berørt af Sørens Madsens beretning og
fortalte, at han havde hørt historien
flere steder – om vognmænd, der vil
holde op, fyre chauffører eller simpelt-
Side 16 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
hen købe mindre og køre længere i de
gamle biler.
”Hvis tallene ikke holder vand, så må
vi følge op på den frikørselsordning og
komme i dialog med Skatteministeren
om tallene”, sagde Lars Christian Lilleholt.
Også SF’s Annette Vilhelmsen kaldte
lægger deres penge i Tyskland. Vi tager den videre til Skatteministeren og
drøfter, om det var rigtigt, hvad vi fik
strikket sammen. For det springer mig
da i øjnene”, sagde Trine Bramsen fra
Socialdemokraterne.
Det mente Kim Christiansen dog ikke,
at der ville komme meget ud af.
Retsordfører Trine Bramsen erkendte, at problemerne ved afskaffelsen af frikørselsordningen
sprang hende i øjnene og lovede at gå til partikollega og skatteminister Benny Engelbrecht
for at drøfte, om det var den rigtige beslutning at skrotte ordningen.
det et problem, hvis provenuet ikke som
forventet stemmer og kommer ind.
”Det er oplagt at bede ministeren
om en status på tallene. Det er et problem, hvis pengene lander i den tyske
statskasse frem for i den danske og at
afgiftsændringen har den slags indlysende uhensigtsmæssigheder”, sagde
Annette Vilhelmsen.
S: Vi kan føre ting tilbage
Det politiske panel erkendte, at de havde
stemt for Vækstpakken og dermed lagt
stemmer til at fjerne frikørslen, men at
man havde haft store bekymringer og
derfor også nu var villige til at følge op
omkring konsekvenserne og genoverveje, om det var den rigtige beslutning,
der var blevet truffet.
”Vi er ikke så skråsikre, at vi ikke
kan føre tingene tilbage. Vi er opmærksomme på problemerne og det var aldrig hensigten, at der skulle komme
sådan en skævhed, hvor vognmændene
”Vi stillede et hav af spørgsmål om
det negative provenu, men Benny Engelbrecht ville ikke høre på os”, beklagede transportordføreren fra Dansk
Folkeparti.
Frygter fremtidens taxier
Lars Christian Lilleholt forklarede, at frikørselsordningen har været i spil blandt
økonomerne i Finansministeriet, siden
han blev valgt ind i Folketinget i 2001.
Han ville gerne være påpasselig med løfterne til taxibranchen, men udtrykte alligevel bekymring.
”Jeg deler ikke gaver ud og man skal
kunne indfri sine løfter. Jeg står inde
for aftalen om frikørslen og løber ikke
fra den, men jeg vil tage signalerne
med mig videre og tillade mig at være
skeptisk. Frikørselsforslaget har forringet taxibranchens rammevilkår og jeg
frygter, at vi kommer til at opleve en
vognpark med gamle biler, og at vi ikke
vil have den taxistandard i fremtiden,
debat i region syddanmark
som vi har i dag”, sagde Lars Christian
Lilleholt, der gerne havde set en anden
indfasning.
”Havde man bare indfaset forslaget
langsommere eller i samarbejde med
branchen, men det forsømte man. Vi
kommer til at kigge på det, hvis der kommer færre og dårligere taxier. Nogle har
betalt en pris, det blev jer med det forslag. Det har jeg det skidt over og derfor
vil jeg gerne rette op på det”, sagde Lars
Christian Lilleholt.
Også Kim Christiansen lovede ikke at
glemme frikørslen.
”Vi fik afværget en liberalisering, men
kom ikke i mål med frikørslen. Det tegner dog godt efter valget og så må vi
finde de 120 millioner kroner et andet
sted, så taxibranchen kan overleve”,
sagde Kim Christiansen.
Tekst: Christina Hammer
Søren Madsen fik sat fart i følelserne hos det politiske panel, da han fortalte, hvordan
han vil stoppe med at drive vognmandsvirksomhed, fordi politikerne har knust hans
erhverv med afskaffelsen af frikørselsordningen.
I knuser
taxibranchen
Frikørslen er det sidste søm i taxibranchens ligkiste og nu må politikerne stoppe med at ødelægge taxibranchen, lød opsang fra Svendborgvognmand
SF’s Annette Vilhelmsen mente, at det var
oplagt at bede skatteministeren om en status på provenuet efter frikørslen er fjernet.
Det talte de om
på Fyn
Frikørslen – politisk bekymring
og vilje til at genoverveje afskaffelsen.
Liberalisering – enighed om at
branchen har behov for nye rammevilkår. V, DF, SF og S ønsker
regulering, mens LA mener, der
er behov for deregulering.
Flextur – stor forundring over,
at almindelige borgere kan køre
med kommunalt tilskud
Uber – enighed om at stoppe
ulovligheder og bevare sikkerhed
i persontransporten
Ny teknologi – afgiftspræmiere
hybridbiler og indfase ny teknologi
D
et politiske panser faldt, da
62-årige Søren Madsen, der
har været vognmand i Svendborg i over 35 år, rejste sig og gav det
politiske debatpanel på Fyn et indblik
i hans virksomheds vanskelige virkelighed efter afskaffelsen af frikørselsordningen.
”Før I afskaffede frikørslen var det
min plan først at stoppe, når jeg fyldte
70 år, men det giver ingen mening at
fortsætte længere. De store afskrivninger, som vi bliver pålagt, fordi I
har fjernet frikørslen, dem kan vi
simpelthen ikke tjene ind til. Jeg har
fire taxier og det kommer til at koste
mig 200.000-240.000 kroner om året.
Vores priser er i forvejen så pressede, at
overskuddet længe har været dalende.
Det er det stadig selv i en virksomhed
som min, der har kørt fornuftigt i alle
årene”, forklarede Søren Madsen, der
har ni fuldtidsansatte og tre afløsere i
sin taxivognmandsvirksomhed.
Pengene passer ikke
Han fortalte, at han økonomisk set var
så heldig, at han kunne gå på efterløn
nu, men at han så samtidig ville sende
12 chauffører ud i arbejdsløshed på
Sydfyn, hvor arbejdsløsheden i forvejen er stor.
Søren Madsen pegede også på provenuberegningerne bag forslaget til
afskaffelse af frikørslen og sagde, at
pengene simpelthen ikke passede.
”Skatteministeren siger, at vi bare
kan sælge vores brugte biler i Tyskland. Det er da ejendommeligt, når
afgiften på de udtjente taxier skulle
være med til at finansiere vækstpakken. Vi kan lige så godt købe de nye
taxier i Tyskland, nu skatteministeren
har sendt os derned. Det vil så blive nyere brugte biler, som har kørt privat og
dermed er momsen betalt i Tyskland”,
forklarede Søren Madsen, der under
den gamle frikørselsordning betalte
60.000-100.000 i afgift og moms pr.
bilhandel.
”De penge mister staten også. Og når
vi nu alligevel er i Tyskland, så kan vi
jo lige så godt få repareret vores biler
dernede. Det er 30 procent billigere
og momsen er kun 19 procent. Resultatet? Det er færre bilsælgere, mekanikere, taxichauffører og flere ældre
vognmænd, der trækker sig tilbage før
tid. Pengene kommer aldrig ind som
angivet i provenuet og I har knust taxibranchen”, sagde Søren Madsen.
Tekst: Christina Hammer
www.taxi.dk | Side 17
klumme
Formanden har ordet:
Succes med debat
D
e politiske debatmøder, som Dansk Taxi
Råd har holdt landet over i maj måned
har været en succes. Både blandt medlemmer
og i det politiske liv. Vi har fået sat flere vigtige
emner på den politiske dagsorden og fået talt
en masse taxipolitik – også med politikere,
der ikke normalt beskæftiger sig med området. Det har været spændende for dem og ikke
mindst for os at få nye øjne på vores erhverv.
På Fyn fik vi et løfte om, at politikere fra
fem forskellige partier vil genoverveje afskaffelsen af frikørselsordningen. Det er ikke det
samme som at sige, at frikørselsordningen
bliver genindført. Men vi er trængt gennem
lydmuren og det kan vi bruge på mange måder i Dansk Taxi Råds videre arbejde.
I København afslørede politikerne, at de synes det er en pest, når holdepladser nedlægges. Der har vi en fælles sag at stå sammen om.
På Sjælland var flextur i fokus og her oplevede
vi et politisk debatpanel, der var klar til at
rydde op i Flextur-systemet og stoppe hvad
flere selv kaldte for misbrug.
Men det er ikke kun vores evne til at sætte
en politisk dagsorden, der har været en succes. Alle møderne har været meget velbesøgte og vi har været 40-60 deltagere
hver gang. Det er et flot fremmøde
blandt travle vognmænd. Vi har
spist sammen, diskuteret sammen og kommet hinandens
hverdag og holdninger lidt
nærmere. Det er også en stor
værdi i vores brancheorganisation, der har ydet en flot
indsats med at finde spændende kandidater og skabe
nogle interessante debatter
for os vognmænd, så vi har
følt os hørt og forstået.
John Lindbom, formand
i Dansk Taxi Råd
TRAFIK SIKKER
I VOGNMÆNDENES EGET SELSKAB
Som taksator er det helt
naturligt for mig, at vi får
kigget på skaden med det
samme, så bilen kommer på
gaden igen hurtigst muligt.
TRYGHED & SIKKERHED
FOR DIG OG DIN FAMILIE
Tæbyvej 15-17 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 73 03 30
Email: trafi[email protected]fikgs.dk • www.trafikgs.dk
Trafik A5 bredformat farve.indd 4
Side 18 | TAXI | nr. 6 | juni 2015
30-05-2012 14:25:46
Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd
Formand
John Lindbom
Tlf: 4014 4729
[email protected]
Region Syddanmark
Tadzudin Kasami
Tlf: 2216 6470
[email protected]
Næstformand
Benny Jensen
Tlf: 4041 0787
[email protected]
Region Midtjylland
Richard Motzfeldt
Tlf. 2830 8588
[email protected]
Region Hovedstaden
Niels Venge Olesen
Tlf: 2293 3013
[email protected]
Region Nordjylland
Gert Mark
Tlf: 4074 9797
[email protected]
Region Sjælland
Ole Palsberg
Tlf: 2072 6979
[email protected]
runde Fødselsdage i juli
50 år: 12. juli, John Villadsen, Fredericia Taxi.
60 år: 3. juli, Bjarne Skræddergaard, Holstebro Taxi.
25. juli, Peder Bendixen Tonnesen, Esbjerg - Varde Taxa.
25. juli, Peter Egholm, Dantaxi Roskilde-Lejre
65 år: 2. juli, Karl E. Andersen, Tdl. Dantaxi Hjørring. 13. juli, Birger Stærk, Aarhus Taxa. 17. juli, Jens
Christian Andersen, Aarhus Taxa
70 år: 11. juli, Harry Jensen, Randers Taxa.
runde Fødselsdage i august
50 år: 8. august, Jan Hansen, Odense Taxa. 17.
august, Matee Ur Rehman, Køge Taxa. 23. august, Erik
Olsen, Greve-Solrød Taxi.
60 år: 9. august, Kim Vestergaard, Dantaxi Odder.
14. august, Ib Dokkedal, Esbjerg - Varde Taxa
65 år: 13. august, Bo Andersson, Odense Taxa
www.taxi.dk | Side 19
Stor hæder til
den nye Passat.
Oplev Car of the Year 2015.
Den nye Passat udvider hele tiden sin fanskare. Senest har en international jury af europæiske
motorjournalister ladet sig begejstre, og udnævnt Passat til Car of the Year 2015.
Hvis du vil opleve, hvad der har gjort den til eksperternes favorit, kan du bare at sætte dig bag
rattet på en prøvetur. Så finder du hurtigt ud af det.
Besøg din forhandler og få en prøvetur.
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 15,9-25,0 km/l. CO2-udslip 106-145 g/km.
Bilen er vist med ekstraudstyr.
A++
-
B
Volkswagen Taastrup
Roskildevej 314, 2630 Taastrup Tlf: 43 99 26 66 www.vw-taastrup.dk