KIRKEBLADET - Snejbjerg Kirkes hjemmeside

3
juni
juli
august
2015
kirkebladet
Snejbjerg · studsgård · haunstrup
kirkelige adresser
Sognepræster:
Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22]
[email protected] - Snejbjerg Hovedgade 2.
Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.
Mandag fri.
2
Mona Kjær Nielsen [97 16 42 33]
[email protected] - Munkgårdkvarteret 244.
Træffes tirsdag og torsdag 08:00-09:00.
Mandag fri.
sekretær:
Mette Winther Hansen
[97 16 11 22] [email protected]
Henvendelse vedr. fødsels- og dødsanmel­
delse samt navneændring mandag og onsdag
10:00-13:00 samt fredag 08:00-12:00.
Snejbjerg Kirkekontor,
Snejbjerg Hovedgade 2.
Henvendelse om kirkelige handlinger sker
direkte til den præst, der har gudstjenesten
den kommende søndag.
Gravere:
Snejbjerg: Harald Lund Andersen
[29 66 99 69]
[email protected]
Studsgård: Jenny Skovgaard Jensen
[97 16 44 42] tirsdag-fredag 08:00-09:00.
[Privat 97 13 18 31]
Haunstrup: Erik Najbjerg Christensen
[97 16 81 23 / 20 83 09 91]
kirke- og kulturmedarbejder:
Snejbjerg: Anne Marie Markussen
[24 34 20 63] [email protected]
Onsdag 11:00-14:30 og fredag 09:00-12:30
organister:
Snejbjerg: Ruth Pasgaard
[23 64 85 25] [email protected]
Fra 21. juni: Sara Christoffanini Lodahl
[40 37 23 57] [email protected]
Studsgård og Haunstrup: Nadia Yunakova
[52 38 27 59] [email protected]
kirketjener:
Snejbjerg: Britta Møller [97 16 20 63]
[email protected] Mandag fri.
Kirkesangere:
Snejbjerg: Gert-Oluf Schwarz Lausten
[21 67 08 36]
Studsgård: Thomas Mogensen [28 92 02 25]
Johanne Hammerstoft Hansen [21 70 29 53]
Haunstrup: Peter Thurlow-Mikkelsen
[97 11 98 86]
Menighedsrådsmøder
Snejbjerg: 4. juni og 6. august kl. 18:30 i Kirkely.
Studsgård: 2. juni og 27. august kl. 19:00 i Kirkehuset.
Haunstrup: 11. juni og 25. august kl. 19:00 i Kirkehuset.
Kirkebil Snejbjerg
Hvis du har brug for at blive kørt til kirke, kan Taxa bestilles
[97 12 07 77] senest kl. 09:00. Prisen er 10 kr., som betales til
kirketjeneren – og samtidig med aftaler du, hvornår du vil hjem.
Kirketjeneren bestiller så taxa til hjemturen.
Menighedsrådet
sognet
på nettet
Snejbjerg:
www.snejbjergkirke.dk
Studsgård: www.sogn.dk
Haunstrup: www.sogn.dk
Kirkely snejbjerg
Kontorets telefon:
[97 16 20 63]
HJERTESTARTER
Snejbjerg: Svømmehallen Hallen - Rosenlund – Medema.
Studsgård: Mini-hal.
Haunstrup:
Haunstrup Huset.
Kirkebladet
Redaktør:
Peder Albæk
[97 16 21 87 / 41 42 21 87]
[email protected]
eller [email protected]
Engbjerg 154.
Modtager stof til bladet.
deadline:
Deadline for næste blad
er den 25. juli.
Næste nummer fortæller
om arrangementer fra
1. sept. til 30. nov.
Udgivere:
Snejbjerg, Studsgård
og Haunstrup
Menighedsråd
Layout og tryk:
Videbæk Bogtrykkeri
Oplag: 2.500 stk.
menighedsrådene
snejbjerg:
Henning Nørgård (formand) [97 16 80 97] [email protected]
Ingolf Blæsbjerg (kirkeværge) [97 16 23 03]
studsgård:
Søren Riis Eriksen (formand) [30 66 02 80] [email protected]
Ole Gaardbo Hansen (kirkeværge) [97 16 40 20]
haunstrup:
Martha Kombak (formand) [97 16 19 59] [email protected]
Torben Clemmensen (kirkeværge) [20 28 49 73]
Du skal ikke tro,
det bli’r sommer…
t fald for
Sommertid er ferietid. Det er det i hver
noget
men
en,
mer
de fleste af os. Ikke hele som
, og
ferie
på
også
af den. Min familie og jeg skal
tilat
for
os
t
utte
en lille del af den har vi besl
som
Et
en«.
Verd
bringe i »Astrid Lindgrens
s
gren
Lind
id
Astr
merland fyldt med figurer fra
id
Astr
del
en
læst
bøger. Der bliver selvsagt
ringerLindgren bøger og set nogle af filmatise
n.
ture
til
else
ered
ne hjemme hos os som forb
erg synger
I en af filmene om Emil fra Lønneb
mervise.
Emils lillesøster Ida en smuk som
ten, og
Astrid Lindgren har selv skrevet teks
sneget sig
den er faktisk så smuk, at den har
esangbomed i den seneste udgave af Højskol
lyder tekgen (18. udgave). I min oversættelse
sten til 1. vers således:
Du skal ikke tro, det bliver sommer,
hvis ikke nogen skubber på
sommeren og gør noget sommerligt,
for så kommer blomsterne snart.
Jeg gør så blomsterne blomstrer,
jeg gør hele engen grøn,
og nu er så sommeren kommet
for jeg har lige fjernet sneen.
lille sang,
Ida har fat i noget væsentligt i sin
blevet så
er
nemlig det forhold, at vi voksne
mer det
glem
vant til, at det bliver sommer, at vi
følge
selv
en
magiske ved den. Vi tager den som
dt
run
går
der
og undres ikke som en fireårig,
.
dag
i
p
mellem blomster, der blomstrer neto
tænkt på,
Men Ida har undret sig, hun har
nået frem
er
hun
Og
.
mer
som
hvorfor det bliver
3
der må
til den konklusion, at der er nogen,
mer, og
skubbe på, for at det bliver rigtigt som
hun
når
at
her har Ida så nået den konklusion,
gøre
selv
ikke kan se andre gøre det, må hun
dt i eng og
det. Så mens hun synger, går hun run
en.
blomsterhave og synger og er i sommer
vi godt
Når man som voksen hører sangen, kan
Idas
høre
at
t
naiv
igt
dejl
smile, fordi det er jo
engør
og
n
snee
er
fjern
sang om, hvordan hun
Lind
id
Astr
gør
der
det,
gen grøn. Og det er
tår
fors
hun
for
r,
atte
forf
gren til så fantastisk en
, og så vi
at beskrive verden med et barns øjne
nder og
smi
dom
barn
af
voksne kan smile i kraft
barnets naivitet.
Lindgren
Men måske er det lille Ida, og Astrid
s mangel
vore
som forfatter, der kan smile over
en er
mer
som
på forundring. For foråret og
der
mel
de
g
storslåede undere, hver eneste gan
lignær
en
er
sig, og at der må stå nogen bag,
på
en
mer
som
gende tanke. Og at vi kan hjælpe
der
,
skub
det
vej, eller i hvert fald give os selv
bliver lige
gør, at den føles helt rigtig, at den
være, det
skal
præcis så sommerlig, som den
skylder vi os selv og hinanden.
ikke skal
Der er mange dage på året, hvor man
s ind
Jesu
og
Gud
tro,
om
n
tale
koge teologi og
merdag,
til en bouillonterning, men en som
børnene
hvor livet føles godt, solen skinner og
t beskrives
griner i haven, der kan gudstro god
vej, og så
som det at hjælpe sommeren lidt på
en og takundres over livet, sommeren og glæd
JCK
.
hele
ke Gud for det
Spændende foredrag og fællessang
Fælles højskoledag den 26. september kl. 10:00-17:30
4
r den 26. september til fælles
Menighedsrådene ved Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup kirker invitere
ab, og vi vil forsøge at rumhøjskoledag. For os er højskole synonymt med viden, dannelse og fællessk
me alle disse aspekter ved årets højskoledag.
Pandoras æske – 1. verdenskrig og dens eftervirkninger
Temaet er 1. verdenskrig. For 100 år siden rasede Den
Store Krig over Europa og berøvede kontinentet for en generation af unge mænd. Da soldaterne drog i krig i august
1914, forventede alle, at krigen ville være ovre inden jul.
Det viste sig, at krigen skulle vare 4 år. 4 år, hvor Europa
gennemlevede et veritabelt mareridt. 4 år, som satte et
markant eftertryk på den generation, der gennemlevede
den. 4 år, som satte sit aftryk på eftertiden, og som såede
på teologi og kirke og 4 år
kimen til både 2. verdenskrig og Den Kolde Krig. 4 år, som satte sit aftryk
krigen, i kraft af dens påi
deltog
som
som også satte sit aftryk på Danmark i kraft at de sønderjyder,
ej.
eller
neutral
sig
virkning på hele Europa, uanset om man forsøgte at holde
Program for dagen:
10:00-10:30 Velkomst og kaffe.
Henrik
10:30-12:00 1 . verdenskrig, optakt, kronologi og skæbner. Foredrag ved
krig
verdens
1.
om
bøger
Jensen, lektor på RUC og forfatter til flere
hvordan
ud,
krig
verdens
1.
og dens eftervirkninger. Hvorfor brød
forløb krigen, hvornår var de store vendepunkter? Krigens kronologi
og fakta illustreret med inddragelse af personskildringer.
Henrik Jensen
12:00-13:00 Frokost i Menighedshuset
e.
13:00-13:30 Højskolesang ved Kenneth Degnbol, lærer på Rønde Højskol
lektor på
13:30-15:00 1. verdenskrigs mærke på os. Foredrag ved Henrik Jensen,
eftervirk
dens
og
krig
verdens
1.
om
RUC og forfatter til flere bøger
menog
ektiv
dspersp
samfun
et
fra
ng
ninger. 1. verdenskrigs betydni
tal perspektiv.
15:00-15:30 Kaffe.
Kenneth Degnbol
e.
15:30-16:00 Højskolesang ved Kenneth Degnbol, lærer på Rønde Højskol
16:00-17:30 Kirken og 1. verdenskrig. Foredrag ved biskop Karsten Nissen.
til
Kirken har igennem kirkehistorien haft et ambivalent forhold
har
gange
andre
g,
retfærdi
for
krig
en
kaldt
den
krig. Til tider har
den taget afstand fra krig, men hvilken rolle spillede kirken i 1. verdenskrig, legitimerede den krigen? Var kirken imod krigen? Tog
den sig af de sårede, hjalp man de familier, som mistede? Og hvordan reagerede kirken og teologien efter krigens afslutning?
Pris: Deltagelse for hele dagen koster 150,- kr.
Tilmelding senest 10. september.
Karsten Nissen
Pilgrimsvandringer
Pilgrimsvandringer i Danmark er med til at bryde
grænser, både udadtil og indadtil, og give mod til at
gribe livet. Vandringerne gennem landskabet mod
den fjerne smukke kirke giver nye oplevelser af at
høre til, blive taget imod og få hvile og trøst selv på
fjerne og ukendte steder. På denne måde adskiller
disse vandringer sig ikke fra vandringer mod fjerne
pilgrimsmål, og måske giver de os også modet til selv
at bryde op og gå ud i verden med en ny tillid og tro
på, at mennesker, verden og livet vil os det godt. Dermed er et af pilgrimsvandringens mål flyttet ind i os
selv som en tro på det gode og på kærligheden.
Vi håber, at vandringer i den smukke danske sommer
vil give en ny åbenhed og opmærksomhed på sig selv
og livet omkring os i verden, som åbner for den store
taknemmelighed og glæde over livet, som pilgrimme
ofte føler. Desuden bringer det mennesker sammen
på tværs af fysiske grænser og sogneskel og alle de
andre mere usynlige grænser, der er med til at skille
os ad.
Enkelhed og nøjsomhed er en væsentlig del af vandringen og giver følelse af styrke og robusthed, som
vi også længes efter midt i hverdagens ræs.
Ro til at fordybe sig i sine tanker og sansninger, til at
mærke sin oplagthed og træthed og opleve, at man
vokser igennem strabadserne og forunderligt nok er
frisk igen næste morgen, er også kendetegn ved pilgrimsvandring.
8. -11. juli: Birgittavandring Mariager-Viborg
En 4-dages pilgrimsvandring på i alt ca. 70 km ad
stier og små veje i naturskønne omgivelser fra kirke
til kirke, gennem skov og eng, langs fjord og å med
Viborg Pilgrimscentrum. Se program:
www.viborgpilgrimscentrum.dk. Birgittas bøn: »Herre, vis mig din vej og
gør mig villig til at vandre den.«
Ulla Kobberup, formand for
Viborg Pilgrimscentrum
Pilgrimsvandring
er en lise for sjælen
5
Oplevelser fra
6
Campinglivet
Holder pensionister ferie?
Ja, det sker engang imellem. Vi har en campingvogn,
og sætter den op på Mørkholt Strand Camping, det
har vi efterhånden gjort i nogle år.
Hvad får vi ud af det?
Dejlig natur – mennesker som man hygger sig med,
drikker kaffe og drøfter verdenssituationen.
svømmebassinet, spiller mange spil, læser og fortæller historier.
Ro
Det er et ord med modifikationer. Vi kan komme på
Mørkholt Strand Camping, hvor der er få på pladsen,
men når de store familiecamping afvikles, så er der liv
og glade dage.
Hen over sommeren er der forskellige bibelcamping,
det deltager vi også i, og er nok især glad for bibeltimerne og sangen.
Man samles omkring grillen, som er tæt på vores
plads, der får vi en snak med andre, som laver mad,
måske er der nogle, vi kender.
Børnebørnene
Stranden
Det er en speciel oplevelse at være sammen med børnebørnene, hvor vi sammen nyder hinanden, går til
de arrangementer, som er for børn.
Der er en god strand, hvor man kan opholde sig, børnene fanger mange krabber, og vi ser på.
Alt i alt er det et godt sted at holde sin ferie.
Vi snakker meget sammen, de lærer os at kende, og vi
får indblik i deres verden. Vi går ture, laver mad, går i
Ella Relund
Hygge med
børnebørnene
Leg og afslapning i solen
Aftensmad fra
fællesgrillen
arrangementer
snejbjerg · studsgård · haunstrup
Salmemaraton og kirkesafari
i Herning Nordre Provsti
Formål: At få sunget os igennem salmebogens 791 salmer og besøge hinandens kirker. En kirke kan ses, men skal også høres i salmesang!
Hyppighed og tidspunkt: Lørdage i lige uger kl. 09:30-10:30 salmesang,
derefter kan deltagerne drikke medbragt kaffe og kl. 10:45-11:00 vil der
være rundvisning i kirken.
13. juni i Simmelkjær Kirke og 5. september i Tiphede Kirke
Ændring af gudstjenestetid
Den første søndag i juli og august er gudstjenesten i Snejbjerg Kirke kl.
09:00. Således kan der blive mindst en gudstjeneste i henholdsvis Studsgård og Haunstrup kl. 10:30 i løbet af sommermånederne.
7
En mulighed for anonym
samtale kl. 20:00 – 02:00
på telefon 70 12 01 10
Morgenbøn
Der er ikke morgenbøn i juli og august,
men fra tirsdag den
8. september kl. 09:1509:30 i Snejbjerg Kirke.
Babelstårnet – mellem – hovmod og uskyld
Vi var de første himmelstormere. Vi talte det samme
sprog. Vi havde de samme drømme og stræbte efter
det samme mål. Verden var så ung og himlen var så
nær. Vi ville bygge en by og et tårn hele vejen op til
himlen. Vi ville så gerne blive sammen. Men Herren
blev vred og straffede os ved at tage vores fælles sprog
fra os. Nu kunne vi ikke længere forstå hinanden, og
så spredte Herren os over hele jorden. Verden er aldrig blevet den samme igen.
Så enkel er Babelsmyten og Bibelens fremstilling af,
hvorfor menneskene blev spredt over hele jorden, og
hvorfor de ikke taler det samme sprog. Historien er
enkel, men fortolkningen har altid voldt kvaler. Ingen
har kunnet give en fyldestgørende forklaring på, hvad
der drev menneskene, eller hvad der udløste Guds
handling.
Som så mange andre af Bibelens tekster er budskabet
i beretningen om Babelstårnet ikke entydigt. Det har
fascineret og inspireret billedkunstnere, forfattere og
komponister fra Brueghel til Kafka og Stravinskij,
som alle har fabuleret over temaet og givet deres bud
på en vision og en fortolkning af en begivenhed, der i
Bibelens univers blev skelsættende.
Menneskene blev spredt over hele jorden, grundlagde
nye civilisationer og fandt sig nye guder og afguder til
erstatning for den Gud, der hindrede dem i at nå himlen og fuldbyrde deres plan. Det fuldkomne er forbeholdt den almægtige. Gud slår til mod menneskenes
hovmod, og berøver dem ikke kun deres drømme,
men også resterne af deres uskyld. Gud råder i himlen,
og menneskene må blive ved jorden for at finde mening og skabe orden. Lige siden har vi søgt efter den
mening og orden. Vi bliver ved med at storme himlen
og række ud efter stjernerne. Vi er spredt over hele
jorden og taler ikke det samme sprog. Vi har ikke de
samme mål eller drømme. Vi bliver ved med at bygge
byer og tårne, selv om vi ved, at det ikke vil bringe os
nærmere på Gud. Vi er blevet meget klogere, men vi
kan stadig ikke forstå hinanden. Verden er blevet ældre og mindre. Himlen er stadig lige så fjern som dengang, vi prøvede at bygge et tårn i en dal i Sinear. TV-journalist Samuel Rachlin i bogen »Ordet rundt«
snejbjerg
arrangementer
Snejbjerg
8
Litteraturfortælling
i Snejbjerg Kirke
Tirsdag den 30. juni kl. 09:00-10:30.
Bemærk sogneudflugt onsdag den 1. juli.
Torsdag den 2. juli kl. 09:00-10:30.
Fredag den 3. juli kl. 09:00-10:30.
Program:
- Morgensang og bøn.
- Fortælling.
- Kaffe i Kirkely à 10,- kr.
- Sang fra Højskolesangbogen.
Fortællinger om fremtiden
Der siges, at det er svært at spå – især om fremtiden. Alligevel gør vi det hele tiden. Vi gør det
dagligt om vejret, vi gør det ofte, når vi drøfter
politik, og vi danner os selv billeder af, hvordan
verden mon ser ud om 10 år, 20 år og 50 år. Men
når vi forudsiger vejret, drøfter politik eller tænker frem i tiden, gør vi det altid, ud fra tendenser
vi kan iagttage i vores nutid.
Litteraturfortællingen kommer i år til at dreje sig
om nogle af de forfattere, der har dristet sig til at
forestille sig fremtiden, nok først og fremmest for
at sige noget om deres nutid.
Den første dag vil vi fokusere på den nok mest
berømte fremtidsroman, nemlig George Orwells
»1984«, hvor han udtrykker en stor bekymring
for statens magt og et overvågningssamfund.
Den anden dag vil det være Aldous Huxleys
»Fagre nye verden«, hvor Huxley beskriver masseproduktion, forbrug og nydelse i deres ekstreme udfoldelse.
Den tredje dag vil vi slutte af med et dansk perspektiv. Nemlig Svend Åge Madsens »Se dagens
lys« som trækker på begge de to andre romaners
forestilling om fremtiden, men har et interessant
og finurligt blik på fremtiden, med mennesket og
kærligheden som det, der kan udfordre selv systemer og fornøjelser.
Jeg håber at se jer til et par hyggelige og spænJCK
dende dage med fortællinger.
arrangementer
snejbjerg
Snejbjerg
9
Sogneudflugt
Onsdag den 1. juli arrangeres en endagstur til
Løgumkloster og Emil
Noldes kunstmuseum i
Seebüll i Tyskland.
Nolde Museet
Turen starter fra Snejbjerg Kirke kl. 08:30 og
forventet hjemkomst kl.
18:30/19:00.
Pris for turen er: 350,- kr. per person.
Løgumkloster
Med i prisen er:
• Busturen
• Formiddagskaffe m. brød
• Middag på Die Alte Grenz Krug lige syd for
græn­sen ved Sæd og Rudbøl
• Entré og rundvisning på Nolde museet.
Tilmelding og betaling på Snejbjerg Kirkes kontor senest den 10. juni.
Turledere: Anna og Gert-Oluf Schwarz Lausten
Yderligere oplysninger: [email protected]
[21 67 08 36].
Anna og Gert-Oluf Schwarz Lausten
Fælles morgenkaffebord
Festgudstjeneste i teltet ved Snejbjerg
Hallen, i forbindelse med byfesten, søndag den 23. august kl. 10:30.
Forud for gudstjenesten serverer menighedsrådet gratis kaffe og rundstykker fra
MKN
kl. 09:30. 10
Koncert med
Vocal Pleasure
tirsdag den 9. juni kl. 19:30 i Snejbjerg Kirke
Vocal Pleasure, dirigeret af Niels Bay, er et af egnens yngste,
rytmiske voksenkor med ca. 50 korsangere.
Ved koncerten kan opleves det rytmiske kors muligheder
for behandling af bl.a. kirkelige tekster inden for flere genrer og stilarter.
Der er gratis adgang til koncerten, hvor man også kan få rørt sangstemmen.
Ruth Pasgaard
Tak for bidrag og hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at hjælpe
verdens fattigste og styrke deres muligheder for
at få et værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp tror
på, at alle mennesker er ligeværdige.
Vi tror på, at hjælp skal gives i respekt for det enkelte menneske og dets værdighed – uden hensyn
til race, religion eller politisk overbevisning.
Tak til alle indsamlere og de, der gav et bidrag til
at hjælpe de fattige til en bedre tilværelse. I Snejbjerg blev der indsamlet 13.834 kr. På landsplan
Henrik Kristensen
ca. 14.000.000 kr.
Nyt fra snejbjerg
snejbjerg
11
l
o
k
o
t
o
r
p
s
t
e
d
å
r
s
d
e
h
Menig
:00 1. søndag i
med gudstjenester kl. 09
øg
ors
F
•
laer
år,
3
i
har kørt
anent.
• Kristendomskursus, som
juli og august gøres perm
gang om
en
ds
kre
die
stu
n
åbe
vet om til en
overførsel af lyden fra
• Der er problemer med
måneden i Kirkely.
ges bl.a. til konken til Kirkely, hvilken bru
kir
d
me
ert
nc
merko
at løse problemet.
• Tirsdag den 9. juni som
firmation. Der arbejdes på
g
Vocal Pleasure.
ing af tårnet er der forsla
d • Vedrørende kalkn
me
ert
ver
nc
bli
e
eko
en
jul
en
ber
rst
så mu
• Torsdag den 12. novem
om, at vi trækker det lidt,
Lindgren.
Menighedsrådet
ing
Erl
v.
r
rko
me
kam
ig
Lemv
helt tørre.
Skal du sove middagssøvn efter gudstjenesten søndag den 14. juni?
Eller vil du hellere spise frokost sammen med os, ved menighedsmødet, og høre lidt om hvad der
rører sig omkring Snejbjerg Kirke. Økonomi – forandringer i gudstjenesten – renovering af stendige
mod syd – hospitalskirke m.m. Men ikke mindst vil vi gerne høre, hvad du mener og forventer af din
kirke. Menighedsrådet
Tak for sangen
Siden 1993 har man, når man kom i kirke i Snejbjerg,
kunnet nyde Hanne Hersbos flotte og klassiske stemme.
Hun har været et fast holdepunkt ved gudstjenester og
kirkelige handlinger, og hun har bidraget med stor sikkerhed i ledelsen af menighedens sang og som en god
støtte for præsten.
Hanne har valgt at drosle ned arbejdsmæssigt og har
derfor valgt at stoppe som kirkesanger i Snejbjerg fra
den 1. maj. Vi kommer til at savne Hanne, hendes varme smil og flotte sang og siger hende tak for de mange
år ved Snejbjerg Kirke. Vi ønsker hende alt det bedste
JCK
og Guds velsignelse i årene fremover.
Hanne Hersbo
er stoppet som
kirkesanger.
Møder
Snejbjerg
12
Møder i menighedshuset
danmission
15. juni og 17. august kl. 19:30
Studiekreds i Kirkely.
3. juni kl. 19:30
Møde v. pastor Bo Knudsen, Herning.
åbent hus i kirkely
Hver mandag kl. 09:30-11:30.
Ferie fra 1. juni til 1. august.
Eftermiddagsudflugt. Vi tager igen i år på
udflugt. Tirsdag den 16. juni kører vi ud i det
blå med bus fra Menighedshuset kl. 14:00.
Vi er hjemme senest kl. 18:00. Tilmelding senest
den 9. juni til Ella [97 22 05 93 – 22 47 56 28]
eller Gerda [97 16 17 74 – 20 72 24 94].
Pris 100,- kr. pr. person.
19. august kl. 19:30
Møde v. fhv. provst John Ørum Jørgensen,
Gjellerup.
Besøgstjenesten
Vil du gerne have besøg
eller være besøgsven.
Kontakt en af præsterne eller
Gerda Mølgaard [20 72 24 94]
Ingrid Clemmensen [51 51 76 17]
25. august kl. 14:30
Eftermiddagsmøde v. tidligere sognepræst Jens
K. Noe, Holstebro. Han vil i ord og billeder
fortælle om Petter Dass og om at være præst i
Nordnorge.
26. august kl. 19:30
Bibelkursus v. missionær Svend Taulborg,
Struer. Emne: Skabt i Guds billede.
(Menighedshuset).
FRISTELSE
Der var et menneske, som af djævelen blev ført op i
kirketårnet for at fristes. Da de var nået så højt, at de
kunne se hele sognet ligge nøgent og udspændt for
deres øjne, som alverden for Guds, sagde djævelen:
»Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og
tilbede mig!«
Men manden vidste, hvad han skulle svare, så han
sagde, at der står skrevet: ‘Du skal tilbede Herren
din Gud!’
Nå, Fanden er jo en frisk fyr; han lod sig ikke gå på
af det svar. Han hvislede: »Når du virkelig er så troende, som du selv siger, så hop ud herfra, for der står
også skrevet, at Gud vil sende sin engel til at bære
dig!«
Da ramte djævelen det menneskes ømme punkt, for
han var meget troende og meget aktiv og ville ikke
have noget siddende på sig. Han krøb ud i tårngluggen og sprang.
Og det skulle han aldrig have gjort. For der står ikke
skrevet, man ikke må bruge sin fornuft.
Bibelstudiekredse
17. august - Mødes i private hjem.
1 Elsebeth og Jens Jørgen Søgård
2 Alice og Keld Olesen
4 Ida og Ove Pedersen
5 Katrine og Hans Ole Rohde
6 Bente og Bjarne Bærentsen
9 Britta Green
10 Trine Gårsdal og Benny Sørensen
11 Rita og Henrik Kristensen
13 Kirsten og Alfred Vemmelund
Der er til bibelkredsene i sognet sendt
ori­entering om, at det for næste sæson,
fra august, er besluttet at afprøve bibelpjece med 7 bibelstudier om Guds frelsesplan gennem hele bibelen.
Bibelpjecerne kan købes på Kirkekontoret eller hos Irene Bak, Toustrupvej 14.
Bibelkursusudvalget Irene
kfum & kfuk
familieklub
Brunch & Ballade
Vi mødes ved Menighedshuset kl. 12:00
til ca. 15:00 følgende datoer:
14. juni – Sommerafslutning ved Momhøje med bålhygge.
kfum spejderne
www.2.spejdernet.dk/snejbjerg
Mødes i Enghytten hver uge.
Mandag kl. 18:30-20:00
Ulvepiger og -drenge 2.-3. klasse.
Torsdag kl. 18:30-20:00
Juniorpiger og -drenge 4.-5. klasse.
Torsdag kl. 19:00-21:00
Spejderpiger og -drenge 6.-10. klasse.
kfum & kfuk
voksenforum
www.snejbjerg.kfum-kfuk.dk
23. juni kl. 18:00
Sankthans hos Britta og Flemming,
Kæret 25. Vi starter med fællesspisning.
Medbring selv kød, til fælles grill, samt
tilbehør, drikkevarer, kaffe og kage.
Evt. stol eller tæppe.
13
for de små
og de store
14
Kirkekor ved
Snejbjerg Kirke
børnekirke
Kirkekoret, der øver hver torsdag i Kirkely, medvirker ved gudstjenesterne søndag den 7. og 21. juni.
Fra den 1.-5. juli deltager 14 af sangerne, en forælder og korleder Ruth Pasgaard i Folkekirkens
Ungdoms­kors Landsstævne i Aarhus, hvorefter
koret holder sommerferie.
Efter sommerferien er Snejbjerg Kirkes organist
og korleder Sara Lodahl tilbage.
Nærmere oplysninger om koret kan fås ved henvendelse til: Korleder Sara Lodahl [20 18 25 05]
Ruth Pasgaard [email protected]
Børnekirke er
et tilbud til børn i alderen 3-7/8 år, hvor
man kan gå med over i Kirkely under sidste
salme før prædikenen. Her vil vi synge børnesange og lytte til bibelhistorie. Forældre
er velkomne til at gå med over i Kirkely.
Børn under 3 år er også meget velkomne –
dog kun ifølge voksen. Efter prædikenen
går vi alle tilbage til kirken og er med til
nadver og resten af gudstjenesten.
Der er børnekirke søndag den 30. august.
Læs mere om det på vores hjemmeside:
www.snejbjergkirke.dk eller kontakt mig
for yderligere information på [24 34 20 63].
Kirke- og kulturmedarbejder Anne Marie Markussen
Dagplejesang
Hver 2. uge mødes vi en formiddag kl.
09:30 i Kirkely, hvor vi synger børnesange sammen i ca. 60 min. Her mødes dagplejere og mødre med børn under 3 år.
Arrangementet er gratis. Læs mere og se
datoerne på vores hjemmeside: www.
snejbjergkirke.dk eller kontakt mig for
yderligere information på [24 34 20 63].
Kirke- og kulturmedarbejder Anne Marie Markussen
Babysalmesang
Start august begynder babysalmesang igen i
Snejbjerg Kirke kl. 10:00. Her mødes mellem
8-12 små, uimodståelige skønne babyer fra 2½-9
mdr.
I 50 minutter bliver der hygget, sunget salmer og
leget med dem. 50 minutter, hvor både forældre
og børn nyder hinanden i fulde drag.
Hvert enkelt barn bliver budt velkommen på
klokkespil efter de indledende 3 x 3 bedeslag og
et lille præludium fra organisten. Til hver sang
er der knyttet forskellige rekvisitter eller aktiviteter, som f.eks. sæbebobler, svingture, faldskærm, stjerneparaply og rasleæg, som ledes af
mig.
Alle er bagefter velkomne i Kirkely til at pusle,
amme, drikke kaffe og få en hyggelig snak sammen, imens børnene tager en god lur efter de
15
mange indtryk eller spiser sammen med de
voksne. Efter 7 gange afsluttes holdet.
Der startes nyt babysalmesangshold 4 gange om
året. Det er helt gratis at være med. Se opstartsdato og meget mere på vores hjemmeside: www.
snejbjergkirke.dk eller ring til mig for yderligere
information på [24 34 20 63].
arrangementer
Kirke- og kulturmedarbejder Anne Marie Markussen
studsgård
studsgård · haunstrup
Gadegudstjeneste
søndag 30. august
Denne gang arrangeres det hos
menighedsrådsmedlem Vagn Mor­ten­sen, Bjerrevej 59, søndag den
23. august kl. 15:00.
Tilmelding til Vagn senest lørdag
den 22. august [97 16 60 31 eller
22 47 54 55].
MKN
byfestgudstjeneste i studsgård
Byfestgudstjeneste i teltet på sportspladsen i Studsgård
søndag den 7. juni kl. 09:30.
Der er kaffe og rundstykker i teltet forud for gudstjeneJCK
sten indtil kl. 09:00. byfestgudstjeneste i Haunstrup
Byfestgudstjeneste søndag den 21. juni kl. 09:00 i teltet
ved Haunstrup Huset.
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker. MKN
haunstrup
arrangementer
studsgård · haunstrup
16
Tror du på
mirakler?
Alle, uanset tro og tvivl, inviteres til spisning i
byfestteltet onsdag den 17. juni kl. 18:0020:00. Maden er betalt, mens drikkevarer kan
købes.
basaroverskud
De udtrukne numre på lodseddel er: 435, 343,
407, 754, 792, 336, 030, 846, 500, 204 og 126.
Gevinster kan frem til 15. juni afhentes hos
Doris Haunstrup, [30 29 59 80].
Jens Christian Kirk kommer og fortæller lidt
om, hvad det var for mærkelige tegn, Jesus
gjorde.
Derefter skal vi ud til forskellige poster på
pladsen. Kom og vær med til at »gå på vandet«.
Haunstrup Kirke
Årets overskud blev på 18.808,88 kr., som er
sendt til provstiets Kirke til Kirke kasserer med
besked om ligelig fordeling mellem udvalgte
projekter i Spedalskhedsmissionen, Mission
Afrika og Danmission.
En stor tak til alle, der på hver sin måde, havde
overskud til at bidrage til dette resultat!
YM-udvalget
Konfirmation 2016
Studsgård Kirke søndag den 24. april kl. 10:30
Haunstrup Kirke søndag den 1. maj kl. 10:30
indsamling
Påskekollekten til KFUM & KFUK i Danmark:
Studsgård 600,- kr.
Haunstrup 650,- kr.
smilehullet
Kære Gud. Jeg vil gerne skrive til dig.
Kan jeg få din adresse? Tak og amen.
arrangementer
haunstrup
studsgård · haunstrup
17
Sigurd Barrett trak
et stort publikum
i Haunstrup
oplevelser med sigurd barrett
Omkring 150 voksne og børn fik en fantastisk
oplevelse, da Sigurd, søndag den 22. marts, besøgte
Haunstrup Huset. Koncerten, der var den sidste
»bibelhistorie-koncert«, som Sigurd spiller, satte
gang i både stemmebånd, hænder og lattermuskler
hos de fremmødte. Der blev også tid til lidt sødt,
ligesom mange af de fremmødte benyttede lejligheden til at få en autograf af Sigurd. Vibeke Relund
haunstrup
møder
studsgård · haunstrup
18
bibelstudiekreds
KFUM OG KFUK’S
BIBELKREDS
15. juni kl. 19:30 hos Irene og Kristian Bak
10. juni kl. 19:30 hos Marianne og Jørgen
14. juni kl. 12.00
Grill hos Vibeke og Jørgen.
Nærmere info kommer senere.
MOK-klub i haunstrup
17. juni kl. 17:00-20:00
Familieaften på festpladsen i Haunstrup.
Emne: »Tror du på mirakler?«
5. august kl. 19:45
Udflugt til Pandekagehuset ved Kvie Sø,
Kvie Søvej 4, 6823 Ansager. Vi mødes ved
Haunstrup Kirke til fælles afgang.
Af hensyn til bordbestilling er seneste tilmelding den 20. juli til Tove [61 34 97 47].
12. august kl. 19:30 hos Lene og Ole
Kontaktperson: Jørgen Mikkelsen [97 16 19 18].
Til eftertanke
»Har du ikke troen, så tro dog i det mindste,
at du nok får den, så har du jo dog også tro.«
Søren Kierkegaard
»Samvittighed er hos de fleste en foregribelse
af andres mening.«
Henry Taylor
Aktivitetsoversigt
dato
Snejbjerg kirke
7. juni
9. juni
studsgård kirke
haunstrup kirke
09:00 Byfestgudstjeneste
med kaffe og rundstykker
19:30 Koncert m. Vocal Pleasure
13. juni
14. juni
fælles
09:30 Salmemaraton
i Simmelkær Kirke
12:00 Menighedsmøde m. frokost
17. juni
18:00 »Tror du på mirakler«
spisning i byfestteltet
21. juni
09:00 Byfestgudstjeneste
med kaffe og rundstykker
30. juni
09:00 Litteraturfortælling
1. juli
08:30 Sogneudflugt
2. juli
09:00 Litteraturfortælling
3. juli
09:00 Litteraturfortælling
23. august
09:30 Festgudstjeneste
med kaffe og rundstykker
Se omtale andetsteds i bladet
Kirkelige handlinger
19
DØBTE
Snejbjerg:
Nanna Juhl Rahbek
Emilie Cassøe Lægsgaard
Agnes Thøgersen
Nohr Hjort Friedlef
Lucas Jørgensen
Lili Bjørn Amorsen
Isabella Sandgaard Bach
Augusta Møller Wellendorf
Siff Lindholm Molsbak H.
Grønbæch
Emely Lysdal
Caroline Amby Ransborg
Markus Hebel
Annabella Gregersen
Valdemar Lerager Pedersen
Daniel Fonnesbech Holst
Hansen
William Hauervig Bjerg
Carla Spanggaard Helms
Haunstrup:
Jonas Svend Stærk Tvermose
viede
Snejbjerg:
Hanne Højgaard Cassøe
Lægsgaard og Morten Cassøe
Lægsgaard
døde
Snejbjerg:
Astrid Emilie Hjøllund
Allan Willems
Tove Risom
Asta Viola Rasmussen
Ellen Kirkeby Sandgaard
Bente Stampe
Kristiane Lykke Neesgaard
Gerda Holst Andersen
Inger Jensen
Froslev Larsen
Ejvind Thygesen
Studsgård:
Nanna Jensen
Asta Viola Rasmussen
Haunstrup:
Mette Kirstine Nielsen
Gerda Holst Andersen
gudstjenester
dato
dag
snejbjerg kirke
studsgård kirke
haunstrup kirke
7. juni
1. s. e. trinitatis
Luk. 16,19-31
2. s. e. trinitatis
Luk. 14,16-24
10:30 MKN
09:30 JCK
Byfest
10:30 JCK
14. juni
21. juni
3. s. e. trinitatis
Luk. 15,1-10
4. s. e. trinitatis
Luk. 6,36-42
28. juni
JCK: Jens Christian Kirk · MKN: Mona Kjær Nielsen
5. juli
5. s. e. trinitatis
Luk. 5,1-11
6. s. e. trinitatis
Matt. 5,20-26
7. s. e. trinitatis
Luk. 19,1-10
8. s. e. trinitatis
Matt. 7,15-21
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
23. august
27. august
30. august
9. s. e. trinitatis
Luk. 16,1-9
10. s. e. trinitatis
Luk. 19,41-48
11. s. e. trinitatis
Luk. 18,9-14
12. s. e. trinitatis
Mark. 7,31-37
NB! Torsdag
13. s. e. trinitatis
Luk. 10,23-37
10:30 MKN
Kirkefrokost/menighedsmøde
Venskabsmenigheden
10:30 JCK
10:30 MKN
10:30 JCK
09:00 JCK
09:00 MKN
09:00 JCK
09:00 MKN
Byfest
10:30 JCK
10:30 JCK
KFUK’s sociale arbejde
10:30 MKN
09:00 JCK
Altergang
10:30 MKN
09:00 MKN
Altergang
09:00 MKN
10:30 MKN
09:00 MKN
Altergang
10:30 JCK
09:00 JCK
Altergang
10:30 MKN
Kirke til Kirke projekt
10:30 MKN
Byfestgudstjeneste ved hallen
17:15 MKN
Spaghettigudstjeneste
10:30 JCK
Børnekirke
09:00 MKN
Altergang
09:00 JCK
10:30 MKN
Gadegudstjeneste
10:30 JCK
09:00 MKN
Se gudstjenestetider, adresser og fakta om sognet på din mobiltelefon
Gå ind i din telefons APP butik og søg efter »Kirkekalenderen«. Download APP og find ex. Studsgård Kirke
og vælg den. Herefter kan du bl.a. se alle gudstjenester, der er planlagt.
Gudstjenester på rosenlund med altergang, kaffe og fællessang
9. juni
23. juni
7. juli
Tirsdag kl. 14:30
Tirsdag kl. 14:30
Tirsdag kl. 14:30
JCK
JCK
JCK
21. juli
4. august
18. august
Tirsdag kl. 14:30
Tirsdag kl. 14:30
Tirsdag kl. 14:30
MKN
JCK
MKN