NYHEDSBREV - OKTOBER

Torsdag d. 1. oktober 2015
NYHEDSBREV - OKTOBER
Høstfest
Fernisering
Halm, æblekage og lystige musikanter
lagde vejen forbi Fælledgården
”Fælled-frisen” gjorde sit indtog på
gangene med ordsprog og collager
Se side 8
Se side 9
Højtlæsning
Nogen gange bliver en god bog lidt
bedre, når vi nyder den sammen
Se side 13
… Og alt det andet
Bingo banko, rickshaw, nye ansigter og
et par ordsprog, du måske havde glemt?
Aftale om fratrædelse
I september måned er der mellem centerchef Anne Birgitte Østergaard og
Københavns kommune, på vegne af bestyrelsen for Plejeboligcenter Fælledgården, indgået gensidig aftale om fratrædelse. Der vil være mulighed
for at sige farvel til Anne Birgitte ved en lille reception onsdag d. 7. oktober
kl. 14.00 – 15.30 på Torvet.
Anders Forsberg Svendsen
Bestyrelsesformand, Plejeboligcenter Fælledgården
2
Vi vil gerne høre din mening Brugerundersøgelse blandt beboere i plejecenter
Når plejecentrene i Københavns Kommune løser pleje- og omsorgsopgaver, gøres det
ud fra ønsket om at skabe rammerne for et godt liv for beboerne. Derfor vil kommunen
igen i år gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere på kommunens plejecentre. Det gør vi for at blive klogere på, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre.
Undersøgelsen har ét vigtigt og helt centralt formål, nemlig at få beboernes vurdering
af, hvordan det er at bo på netop deres plejecenter. Derfor får næsten alle kommunens
plejecentre besøg, og vi vil spørge omkring 1.000 tilfældigt udvalgte beboere om deres
mening.
Hvis du er en af de tilfældigt udvalgte beboere, håber vi, at du har tid og lyst til at
deltage og fortælle os, hvad der betyder noget for dig, hvordan du har det i dagligdagen, og hvad du er tilfreds med og mindre tilfreds med. Interviewet er anonymt.
Når du deltager i undersøgelsen og giver din mening til kende, bliver det muligt for os
at finde ud af, hvordan vi kan forbedre os. Københavns Kommune har bedt analyseinstituttet Epinion om at gennemføre undersøgelsen for os. Epinion gennemfører personlige interviews på dit plejecenter i oktober-november måned 2015.
Med venlig hilsen,
Ninna Thomsen
Sundheds- og Omsorgsborgmester
Københavns Kommune
Så snart vi har den præcise dato for, hvornår brugerundersøgelsen finder sted på
Fælledgården, vil der blive omdelt et brev til samtlige beboere.
3
De sidste marker er efterhånden høstet og pløjet, og hos landmænd og gartnerier er man ved at gøre jorden klar til vinterhi. I den forbindelse findes der
et gammelt ordsprog, der siger, at det der plantes om foråret kan gro, men
det der plantes om efteråret, det gror.
Den forgange måned har budt på ændringer for Fælledgården, der har høstet
opmærksomhed i vores omgivelser. Vi har været i den lokale Østerbro Avis og
på den regionale del af TV2, hvilket for mange har været samtaleemnet ved
middagsbordet for såvel beboere som medarbejdere samt de mange mennesker, der har en interesse i Fælledgården.
Nyhedsbrevet fortsætter i sin vanlige stil, der samtidig bringer dig lidt tættere
på nogen af de nye ansigter på Fælledgården. I oktober hilser vi efteråret velkommen med efterårsfest, men vi siger også farvel til Anne Birgitte Østergaard
som centerchef på Fælledgården. Hannah Hjorth, som du kan læse mere om i
nyhedsbrevet, fungerer som daglig leder på Fælledgården i de næste 6 måneder.
Når vi oplever, at der blæser nye og ukendte vinde ind over landet – ikke kun
på Fælledgården, er det vigtigt at stoppe op for en stund og huske: At selvom
ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start, kan alle starte nu og lave en helt
ny ende
Venlige hilsner,
4
Ny daglig leder: Hannah Hjorth
Mit navn er Hannah Hjorth, jeg er 58 år og har siden 1980 kunne
kalde mig for sygeplejerske. For fem måneder siden flyttede jeg
efter 30 år på Frederiksberg ind i en lejlighed på Østerbrogade,
hvor jeg bor sammen med min mand og vores hund Molly. Sammen har vi to drenge, der dog for længst er fløjet fra reden.
I 1996 blev jeg forstander på et plejehjem, der
hed Gammel Kloster og lå på Lersø Parkallé. Efter
14 år som forstander blev det i 2010 besluttet, at
plejehjemmet skulle lukkes grundet de fysiske
rammer. Jeg besluttede mig for at sikre den
smukkeste lukning, jeg overhovedet kunne –
både for beboere og medarbejdere. Da alle beboere og medarbejdere var kommet godt videre,
stod jeg alene tilbage med nøglen i hånden. Det
eneste man kan gøre i sådan en situation er at
låse døren, komme videre og så langsomt reparere sig selv bagefter.
Jeg er barn af en kunstner, hvilket på mange måder har haft indvirkning på min opvækst og den måde, jeg anskuer verden og livet på. Jeg vender gerne tingene lidt på
hovedet og tænker: Kan det gøres anderledes, og er ikke bleg for at udfordre reglerne
og det ”normale” – faktisk falder det mig helt naturligt.
5
Min faglighed som sygeplejerske betyder, at jeg har et særligt fokus på pleje og omsorg. For at styrke plejen og omsorgen, skal vi tage hånd om medarbejderne. Jeg har
en afgørende filosofi om, at det være sjovt at gå på arbejde, da glade medarbejdere
leverer den bedste pleje og omsorg. Samtidig er jeg også direkte i de tilfælde, hvor den
rette tilgang og indsats mangler. Jeg er direkte, så vi kan få løst tingene på en ordentlig
måde, og sammen komme videre. For mig er vejen til god pleje og omsorg også igennem maven. Jeg mener – blandt andet, at ”livets glæde er at æde”, og man skal spise
god mad, da mad er en naturlig del af vores medicin.
Lige nu er mit primære fokus at løse det, der ikke fungerer. Selvom jeg om et halvt år
skal aflevere nøglerne til en anden, så har vi rigtig gode forudsætninger for at præge
den fremtidige retning for Fælledgården. Der er rigtig mange beboere, som er glade
for at kalde Fælledgården deres hjem. For mig er det vigtigt, at man også som medarbejder er stolt over at kalde Fælledgården sin arbejdsplads. Derfor skal vi tage fat der,
hvor behovet er størst, og være tydelige i vores forventninger til hinanden.
I min tid som forstander har jeg af flere omgange været sendt ud for at hjælpe i situationer som den, Fælledgården står i netop nu, hvor man pludselig står og mangler en
forstander. I sådanne situationer vil der næsten altid være to poler: Nogen er rigtig
kede af det, frustrerede over at lederen med kort varsel er forsvundet. Andre er måske
lettede over den nye situation. Her er det vigtigt, at de to grupper giver plads og respektere hinandens følelser. Det er også noget, som jeg tager med mig, når jeg møder
såvel beboere som medarbejdere.
6
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kender Fælledgården rigtig godt. Jeg har
selv været en del af byggeprocessen af det nye Fælledgården fra det øjeblik, hvor man
begyndte at skære betonen til. Fælledgården har derfor en helt særlig plads hos mig.
Jeg har allerede mødt en del beboere, pårørende og medarbejdere på min vej rundt i
huset, og er blevet taget godt i mod. I har været søde til at hjælpe mig på plads, og har
givet mig et indblik i jeres hverdag, og hvordan vi kan styrke den.
En dag for en sag
Torsdag d. 24. september blev der afholdt ”En dag for en sag”, der er et koncept udviklet af Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby i samarbejde med Frivilligcenter
Aarhus. Konceptet er egentlig ganske enkelt: Virksomheder, der har lyst til at engagere
sig i frivilligt arbejde, henvender sig til ovenstående, som så formidler kontakten videre.
For nogle virksomheder handler det om at
stille sine faglige kompetencer til rådigheder, mens det i andre tilfælde er løsningen
af praktiske opgaver. I år havde vi i København et samarbejde mellem tøjfirmaet
Hugo Boss, Cykling uden alder og plejecentre i IBØ. På Fælledgården deltog ni
beboere, der alle fik sig en tur i rickshawcykel af en medarbejder fra Hugo Boss.
7
Hø, halm & og fest
Onsdag d. 23. september mindede vi årets høst i form af den årlige høstfest. De tidlige
formiddagstimer gjorde ikke meget for at skjule, at der skulle være fest ved middagstid:
Duften og synet af halm havde hele formiddagen bredt sig i og omkring cafeen som en
forvarsel om, at sild, snaps, kalveculotte og æblekage inden længe ville pryde de mange
borde. Festen bød på et gensyn med ”De lystige musikanter”, der med sine otte fremmødte medlemmer talte alt fra mandolin til violin. Dagen bød også på et gensyn med
platter, der tidligere har været resultatet af Fælledgårdens festudvalg:
Kenneth Reinholdt Humphreys, køkkenleder: Vi har en gang
tidligere forsøgt os med anretning af platter til de store fester,
og selvom det selvfølgelig er et stort arbejde, så giver det en god
ro ved bordet. Alle får hver deres platte, hvor de kan smage det
hele. På den måde er man ikke afhængig af, at store fade sendes rundt hele tiden. Til
høstfsten blev der svunget 168 platter over disken, så velbekomme!
Anna Kvistlund, social- og sundhedshjælper og
medlem af ”De lystige musikanter”:
Det er altid en fornøjelse at komme her på
Fælledgården. Vi bliver godt modtaget og
omgivelserne er fantastiske. Vi oplever, at beboerne er meget glade for vores musik, og
hver gang møder de talstærke op. Vi er meget villige til at komme en anden gang.
8
Ulla Brodersen, beboer: Det er faktisk
ligemeget, hvad vi kalder tingene. Vi
behøver ingen dagsorden eller tema –
om vi kalder det høstfest, julefest eller
noget helt tredje er ligemeget, for det
er hyggen i selv og det at være sammen,
der er det vigtige. I øvrigt gjorde
musikken det rigtig godt.
Fernisering af Fælled-Frisen
Tirsdag d. 15. september var der dømt boblevand og sammenkomst i form af fernisering på afdeling 4. I centrum var den frise, som beboerne i fællesskab har skabt over
de seneste par måneder. Katalysatoren for projektet skal findes blandt en af Fælledgårdens elever, der netop har afsluttet sit tre måneders praktikophold på Fælledgården.
Tine Rinds er ved at uddanne sig som social- og sundhedshjælper, og valgte i sin praktikperiode på Fælledgården at inddrage egen erfaring inden for kunst og formidling.
Tine Rinds, social- og sundhedshjælperelev: Da jeg begyndte
oppe på afdelingen vidste jeg, at der var nogen, som godt kunne
lide lidt kreativt arbejde. Der havde netop været et forløb med
collagemaleri, og man var glad ved tanken om, at der skulle
9
starte noget nyt. Men i stedet for, at det kun var nogen enkelte, ville jeg gerne brede
det ud til flere.
Det blev begyndelsen på ”FælledFrisen”, der som navnet antyder
består af en ”frise” – altså en bane,
og ”fælled”, da det er noget, man
er fælles om. Jeg tog udgangspunkt
i nogen arbejdsformer, som de
kendte, og overførte det til noget
nyt. Vi fandt en masse rester fra
f. eks. collageprojektet, og ønskede
i det hele taget at inddrage ting, som havde betydning for beboerne. Det var først
fremmest vigtigt, at de var med til selv at skabe, og at alle kunne være med.
I sådanne projekter er det vigtigt, at man har øje
for det sociale. Hvis vi kan få noget kreativt ind,
der kan skabe lys og varme, så vil det også medvirke til en positiv stemning. Det er ofte sådan
med gode ting, at man starter et sted og det så
langsomt breder sig ud. Vi vidste ikke fra starten,
at det skulle ende med fernisering, og heller
ikke, at det skulle sprede sig ud på gangene. Nogen gange falder perlerne bare rigtigt.
10
Friser kan bestå af alt muligt. Det kan være ord, tekst, billeder eller noget helt fjerde.
Det vigtigste er, at det har betydning for den enkelte. På tirsdagsmøderne snakkede vi
også om ordsprog og digte, hvor det også kom frem, at Grethe Øbirk, som er beboer
på afdeling 4, havde skrevet sit eget digt:
Når sorgens sværd har gennemboret dit hjerte, da har du følt den dybeste smerte. Når
sorgen er blevet dit dyreste smykke, da kan du igen føle lykke.
Jeg håber, at frisen kan være med til at plante nogen frø, som så kan vokse videre.
Mange tror, at det er dyrt, og man skal ud og skaffe en masse ting. Det behøver man
ikke altid. Man kan sagtens klippe klistre og skabe noget simpelt, der samtidig kan være
flot. Jeg har hørt, at flere har været forbi og tilføje til frisen efter min praktikperiode.
Det er dejligt, at det får sit eget liv.
Har du købt din lodseddel?
Ved sidste års efterårsfest kunne du lufte din indre spillefugl ved køb af lodsedler,
der gav dig mulighed for at vinde flotte præmier. Vi har valgt at gentage successen
igen i år. Jørgen Hass fra afdeling 4 sælger gul serie mens Susanne Mortensen fra
afdeling 1 sælger lilla serie. Begge bevæger sig rundt i huset, og tilbyder lodsedler
for 10 kr. stk. Du har mulighed for at vinde en stor, mellem eller lille julekurv med
masser af lækkerier. Vi finder vinderne til efterårsfesten d. 28. oktober. Overskuddet går til beboerrådskassen.
11
Har du styr på ordsprogene?
Det danske sprog er fyldt med ordsprog – men hvor mange kan du egentlig huske?
Prøv at se, om du kan færdiggøre følgende ordsprog: Jeg giver selvfølgelig en
flødebolle, hvis du kan dem alle sammen, og du så samtidig kigger forbi kontoret på
administrationsgangen i løbet af oktober!
1. Mange bække små…
9. Man skal ikke kaste med sten…
2. Når man rækker Fanden en lillefinger…
10. Den der smører godt…
3. Man skal smede…
11. Har man sagt A…
4. Man skal ikke kaste perler…
12. Æblet falder ikke langt…
5. Dovenskab er roden…
13. Man må skik følge…
6. Hvor der er hjerterum…
14. En lille og vågen…
7. Lige børn leger…
15. Hvad man i barndommer nemmer…
8. Den, der kommer først til mølle…
Hvis du føler, at det kan være lidt svært lige at komme i gang, så er du ikke alene. Lise
Kofoed, som kommer på besøg i aktitivetscentret, forklarede det ganske rammende:
Man kan dem jo godt, for man har kendt dem hele livet. Man
skal bare lige huske dem.
12
Et fællesskab om bøger
Hver mandag aften kl. 18:30 har du mulighed for at deltage i højtlæsning. Det foregår
ganske passende i højtlæsningsrummet, som du finder på 1. sal Drejøgade, hvor aktivitetsmedarbejder Annette Struve sidder klar med bogen. Blandt deltagerne kan du
blandt andre møde Karen og Lise, der begge har sat kryds i kalenderen hver mandag
aften:
Karen Mosegaard Christiansen, beboer: For mig startede det hele
ved, at Lise fortalte mig om højtlæsning. Hun fortalte, at de var
ved at læse Ulla Terkelsens bog – ”Vi kan sove i flyvemaskinen”.
I bogen fortæller Ulla om sine erindringer og det, hun har oplevet. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte komme op og se, hvad der foregår. Jeg har så
efterfølgende snakket om med min nabo om det, som så spurgte, om hun også kunne
være med. Jeg svarede selvfølgelig ja.
Lise Sølvbjerg, beboer: Jeg synes, at det er rigtig hyggeligt og spændende at deltage i
højtlæsning. Selvom det ofte kan være noget svært politisk stof, som Ulla Terkelsen
fortæller om, så bliver
man alligevel grebet af
det. Og så er Annette rigtig god til at læse højt.
Jeg må erkende, at da
valget stod mellem Ulla
Terkelsens og H.C. Andersens erindringer, der
ville jeg helst have haft
13
H.C. Andersen, men sådan er det jo – det er ærlig snak, når der er nogen bøger, man
hellere vi læse end andre.
Annette Struve, aktivitetsmedarbejder: Højtlæsning har udviklet
sig til, at det er erindringer, vi læser. Sådan var det ikke i starten,
men det har stor betydning, at vi
læser om mennesker – som regel
kendte, der har haft et interessant
liv. Når vi er færdige med en bog,
skal vi selvfølgelig finde en ny at
gå i gang med. Det sker ved fælles drøftelse, hvor vi sammen vælger blandt en stak af
bøger. Det handler om at have lyst til bogen.
Selvom det efterhånden er ved at være småt med pladserne til højtlæsning, så finder
vi selvfølgelig bare et større lokale, hvis der er behov for det.
Karen Mosegaard Christiansen, beboer: Det spændende er, at man kommer til at høre
nogen bøger, man måske ikke selv havde valgt. Det kender jeg også selv, hvor jeg måske har købt eller fået en bog, jeg ikke selv havde i tankerne at læse. Men så bliver man
optaget af den.
Annette Struve, aktivitetsmedarbejder: Når vi læser en bog, så sidder der altid nogen,
som ved noget. Bogen sætter gang i tankerne, og der er altid nogen, som kan sige noget. Vi har en balance, hvor vi snakker om tingene, men ikke for meget, for så bliver
14
man også utålmodig. Men jeg får også meget hjælp af de andre. F. eks. ved Ulla Terkelsen, hvor der bliver snakket engelsk, tysk og fransk. Her er det godt, at jeg har andre
til at hjælpe mig.
Karen Mosegaard Christiansen, beboer: Noget af det, som Ulla Terkelsen fortæller om,
kender vi ikke noget til, mens der er andre ting, som vi genkender. Det med tårnene i
USA er noget, som virkelig sætter tankerne i gang. Man kommer jo til at tænke på alt
det, der skete.
Annette Struve, aktivitetsmedarbejder: Ulla Terkelsen er ofte meget beskrivende, og
som oplæser tænker jeg jo også på, om det bliver for meget. Her synes jeg, vi har en
god kemi, hvor man kan sige fra.
Karen Mosegaard Christiansen, beboer: Men nogen gange er man også nødt til at fortælle tingene, som de var og er.
Vil du også med til højtlæsning?
Højtlæsning er netop gået i gang med en ny bog: Helle Virkner – Hils fra mig og
kongen. Du kan selvfølgelig også være med:
Hver mandag aften kl. 18:30 i højtlæsningsrummet på 1. sal, Drejøgade.
Det kræver ingen tilmelding, og alle er velkomne.
15
Banko & baconchips
Susanne Mortensen, beboer: D. 1. tirsdag i måneden spiller vi banko i afdeling 1, og som
regel kan vi præstere fyldte borde. Margit, som er frivillig på Fælledgården, sørger for
gode præmier og lakridspiber og søster
Bodil og en af vores søde medarbejdere
hjælper gerne beboere med at lægge
brikker på. Vax og jeg står for at råbe
numrene op. Margit køber også gerne
noget guf, der ikke fedter pladerne - baconchips er en af favoritterne. Nogen
gange får vi også vendt lidt sladder eller
andet bagefter.
Ny mand bag gryderne
Det er nok de færreste, som bevæger sig ud i køkkenet for at røre rundt i gryderne. Det betyder
selvfølgelig ikke, at du som beboer ikke skal have
mulighed for at kende lidt til Jens. Jens er en garvet herre i køkkenet, og har tidligere arbejdet på
blandt andet Klostercafeen i Helsingør, Brohuset
ved Kronborg Slot og meget andet. Jens kommer
til at stå for den varme ret, og du kommer blandt
andet til opleve Jens i oktober måned, når den
står på stegt landkylling med kartoffel, skysauce
og surt. Velbekomme, Jens.
16
Et stort velkommen til de nyindflyttede beboere på
Fælledgården i september
Hjertelig velkommen til:
517
508
Bente Drotved
Kirsten Jans
Vi har i september taget afsked med:
508
312
♥ 04.03.21 – ✞ 08.09.15
♥ 01.10.21 – ✞ 29.09.15
Henni Jensen
Elise Lage Petersen
Gamle kæmpe,
Jeg hilser dig – og mindes dig
Få NYHEDSBREVET i den kendte udgave
Som beboer på Fælledgården får du hver måned nyhedsbrevet i papirudgaven, som du kender. Vi sørger for, at den ligger i din postkasse i starten af hver måned. Er du svagtseende kan du også få nyhedsbrevet på CD ved at rette henvendelse i receptionen.
Det digitale NYHEDSBREV
På Fælledgården er vi glade for teknik. Derfor kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev direkte fra hjemmesiden. Vi synes, at det er super smart, så vi håber, du er enig.
- Også på HJEMMESIDEN
Nu behøver du aldrig være nervøs for, at du ikke får månedens nyhedsbrev. Du finder nemlig altid det
17
sidste nye nyhedsbrev nederst på forsiden af www.Fælledgården.dk
Fælledgårdens plejehjemsfond
Fondens formål er at benytte fondens indtægter og kapital efter bestyrelsens skøn til
gavn og glæde for beboerne på den selvejende institution Plejeboligcenter Fælledgården; jf. vedtægtens §2. Beboere på Plejeboligcenter Fælledgården, som har brug for
et mindre legat, kan rette henvendelse til centrets personale om hjælp til at formulere
en ansøgning til fondens bestyrelse, lige som i øvrigt personalet på Plejeboligcenter
Fælledgården kan ansøge fondens bestyrelse om tilskud til aktiviteter for beboerne.
m.m. Ansøgningsskema udleveres i receptionen.
Fonden kan afgiftsfrit modtage testamentariske gaver og arv. Disse kan indbetales til
fondens konto: Registreringsnummer: 8075 Kontonummer: 1077704
Husk at angive, at gaven er til Fælledgårdens Plejehjemsfond.
18
Aktiviteter – ugeoversigt - oktober 2015
Tidspunkt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10.00
Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik
Fællessang for
folk med demens
4. sal Drejø
Wellness for folk
med demens
Tlf. 39 13 51 21
Klassisk musikklub
5. sal Drejø
Tlf. 39 13 51 27
11.00
13.30
Strikkeklub,
st. Hesselø
Tlf. 39 13 51 26
Gymnastik for folk
med demens
Bridge
2. sal Drejø
Tric Trac 2. sal
Drejø
Erindringsspil for
folk med demens
1. sal Drejø
14.00
BUSTUR
fortrinsvis for
folk med demens
BUSTUR med 1
personale fra afdelingerne
Musik og samvær Afdeling 4
Musik og samvær
Afdeling 1
Musik og samvær
Afdeling 2
Erindringsværksted på Lille Torv
14.30
Gymnastik for
folk med demens
Gudstjeneste i
ulige uger, dvs.
d. 9. og d. 23.
Etagemøder
15.00
Rickshaw
tilmelding i caféen
Musik og samvær
Afdeling 3
Fælledgårdens
Nabokor
Fredagscafé med
Ingegerd og Hans
d. 2., d. 16. og
d. 30.
Musik og samvær
5. sal Hesselø
Stolegymnastik
3. sal Drejø
16.00
Snakkegruppe
Tlf.: 39 13 51 25
16.30
18.30
Billard i Byttecentralen
Højtlæsning på
1. sal, Drejø
Musik og samvær
4. sal Drejø
Rytmisk musikklub
5.sal Drejø
Tlf. 39 13 51 27
19
Musik og samvær Afdeling 5
Aktivitetsmedarbejdere:
Agnete:
39 13 51 26
Annette:
39 13 51 25
Niels:
39 13 51 27
Det sker i oktober 2015
1 Tor
2 Fre
3 Lør
4 Søn
5 Man
6 Tir
7 Ons
8 Tor
9 Fre
10 Lør
11 Søn
12 Man
13Tir
14 Ons
15 Tor
16 Fre
17 Lør
18 Søn
19 Man
20 Tir
21 Ons
22 Tor
23 Fre
24 Lør
25 Søn
26 Man
27 Tir
28 Ons
29 Tor
30 Fre
31 Lør
Fredagscafe kl 14.30 nede i caféen
John Brunbeck spiller i caféen kl 14.00
Salg af tasker /punge /handsker i forhallen 10.30-12.30
Gudstjeneste kl 14.00 på Torvet
Foredrag med Anne-Mette Gravgaard kl 14.30 på Torvet
Fredagscafe med Ingegerd og Hans 14.30 i caféen
Tøjsalg kl 11.00 i forhallen
Besøg af folkebørnehaven 10.30 – 11.00 caféen
Gudstjeneste kl 14.00 på Torvet
Efterårsfest - Se opslag
Fredagscafe med Ingegerd og Hans kl 14.30 i caféen
20
Plejeboligcenter Fælledgården
Drejøgade 3, 2100 København Ø
Afdeling 1:
Drejø 1.sal
Hesselø Hesselø 1.sal
Afdelingsleder Annette Elise Beck
Afdeling 2
Drejø 2.sal
Hesselø 2.sal
Afdelingsleder Dina B. Larsen
Afdeling 3
Drejø 3.sal
Hesselø 3.sal
Afdelingsleder Dorte Reimert
Afdeling 4
Drejø 4.sal
Drejø 5.sal
Afdelingsleder Hanne Bartholdy
Afdeling 5
Hesselø 4.sal
Hesselø 5.sal
Afdelingsleder Malene Grindsted
Ansvarshavende
Dag/aften
Nat
Aktivitetsgruppen
Frivilligkoordinator & aktivitetsmedarbejder
Annette Struve
Aktivitetsmedarbejder Agnete Løcke
Aktivitetsmedarbejder Niels Henrik Olsen
Aktivitetscentret
Kommunikationsansvarlig
Michael Bernt Madsen
Køkkenleder Kenneth Humphreys
Køkken
Indkøber og serviceleder Jim Hermansen
Daglig leder Hannah Hjorth
Souschef Birgit Clausen
Boligselskabet – driftsafdelingen
Driftsleder Flemming Eliasen
Driftslederassistent Michael Rostrup Hansen
Beboerrådet
Formand Susanne Mortensen
Kasserer Jørgen Hass
Faciliteter
Frisør Ann Pia
Tlf.: 39 13 51 00
[email protected]
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
39
39
39
29
13
13
13
66
51
51
51
83
70
80
90
36 // [email protected]
Tlf.: 39 13 52 00
Tlf.: 29 66 83 11 // [email protected]
Tlf.: 39 13 52 20
Tlf.: 39 13 51 53 & 29 66 83 02 // [email protected]
Tlf.: 39 13 52 40
Tlf.: 39 13 52 50
Tlf.: 23 65 28 81 // [email protected]
Tlf.: 39 13 52 60
Tlf.: 39 13 52 70
Tlf.: 23 65 29 24 // [email protected]
Tlf.: 39 13 51 50
Tlf.: 39 13 51 60
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
39
39
39
36
13
13
13
13
51
51
51
51
25 // [email protected]
26 // [email protected]
27 // [email protected]
35
Tlf.: 51 21 94 37
Tlf.: 39 13 51 15
Tlf.: 39 13 51 17
Tlf.: 39 13 51 05
[email protected]
Tlf.: 30 68 44 16
// [email protected]
& 29 66 97 49// [email protected]
// [email protected]
// [email protected]
Tlf.: 39 13 51 58 & 51 68 67 11 // [email protected]
Tlf.: 39 13 51 59 // [email protected]
Tlf.: 25 61 98 53
Tlf.: 24 63 47 25
Tlf.: 23 23 57 78
21
Oktober 2015
Dato
Torsdag 1. Okt.
Fredag 2. Okt.
Lørdag 3. Okt.
Søndag 4. Okt.
Mandag 5. Okt.
Tirsdag 6. Okt.
Onsdag 7. Okt.
Torsdag 8. Okt.
Fredag 9. Okt.
Lørdag 10. Okt.
Søndag 11. Okt.
Mandag 12 Okt.
Tirsdag 13. Okt.
Onsdag 14. Okt.
Torsdag 15.Okt.
Fredag 16. Okt.
Hovedret
Biret
Stegt flæsk med persillesauce, kartofler og agurkesalat
Græske frikadeller mkartoffelbåde, flødepaprikasauce tzatziki
Stegt kalvelever med bløde løg,
skysauce, kartofler.
Hvid labskovs med rugbrød og rødbeder
¼ ovn stegt landkylling m. kartoffel,
skysauce og surt.
Frikadeller med stuvet spinat, kartoffel
og dampet gulerod.
Torvets friske fisk m. reje/aspargessauce, kartofler, citron
Æggekage med bacon og purløg hertil
rugbrød og sennep
Karbonader m. stuvede blomkål, hvide
kartofler, rødbeder
Høns i asparges med kartofler og asier.
Brie m, druer
Æbleskiver m. sylt.
Kørvelsuppe med brød crouton
Hindbærfromage med flødeskum
Kold rabarbersuppe med fløde
Syltede blommer med makroncreme
Hjemmerøget laks med sauce
verte, flutes
Kartoffel/porresuppe med flutes
Frisk frugtsalat med råcreme
Tyttebær tærte m. creme
fraiche
Svinekam boulangere , glaseret perle- Mandelbudding med saftsauce
løg, ærter , skysauce
Frikadeller med kold kartoffelsalat, Pandekager med syltetøj og vaasier og brød
niljeis.
Mørbradbøffer med champignon à la Oksekødssuppe med boller og
creme hertil kartofler
urter
Dampet torsk m. senneps sauce, kar- Rabarberkoldskål med kamtoffel, rødbede, hak æg
merjunker
Hakkebøf med bløde løg, skysauce, kar- Tartelet fyld af rejer, krabbe,
tofler og agurkesalat
asparges
Brunkål m. flæsk, pølse og rugbrød
Hybensuppe med vaniljecreme
22
Lørdag 17. Okt.
Ungarsk gullasch med kartoffel/selleri
mos
Søndag 18. Okt. Rullesteg med skysauce, kartofler,
dampet blomkål og surt
Mandag 19.Okt. Glaseret Skinke, smørdampet rosenkål,
kartoffel, smørsauce
Tirsdag 20. Okt. Farseret ribbensteg m, hasselback kartofler, skysauce samt rødkålssalat med
appelsin
Onsdag 21. Okt. Ovnbagt laks, hollandaise sauce, broccoli, kartoffel og citron
Torsdag 22.Okt. Gryde med lam og gulerødder, persillekartofler, skysauce
Fredag 23. Okt.
Stegt kyllingebryst med estragonsauce,
ris og råkost
Lørdag 24. Okt.
Langtidsstegt kalvebryst m. kartoffel,
peberrods sauce, bønner
Søndag 25. Okt. Hamburgerryg, flødestuvet spinat,
hvide kartofler , gulerod
Mandag 26. Okt. Pasta og kødsauce hertil parmesan og
tomatsalat
Tirsdag 27. Okt. Medisterpølse med skysauce, kartofler, ristet squares
Onsdag 28. Okt. Rødspættefilet med persillesauce, kartofler, gulerodsråkost
Torsdag 29. Okt. Kalvefrikassé med asparges hertil kartofler
Fredag 30. Okt. Mousakka og sensommer salat og
flute.
Lørdag 31. Okt. Forloren hare med vildtsauce, kartofler
og råsyltede tyttebær
Lun pæretærte med råcreme
Rabarberfromage
Æblekage med flødeskum
Sellerisuppe m, kød og melboller
Marineret pære m. flødeskum
Tarteletter med høns i asparges
Rabarberkage med flødeskum
Mocca mousse med knas
Citronfromage med flødeskum
Aspargessuppe med flutes
Rødvins marineret pære m.
creme.
Vanilje panna cotta med bærcoulis
Tomatsuppe og flute
Rådhuspandekager
Jordbær/rabarbergrød
fløde
Køkkenet Fælledgården
Ret til ændringer forbeholdes
23
med