program for studiestarten 2015 - Studerende

Digital design
PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015
DIGITAL DESIGN – IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION
INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR
ARTS
AARHUS UNIVERSITET
2
PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015
VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN!
Først og fremmest ønskes du tillykke med optagelsen på Digital design –
IT, æstetik og interaktion. Det betyder, at du nu kan se frem til at
være med på et spændende, kreativivt og alsidigt studie!
Vi er et forholdsvis nyt studie, der er blevet oprettet som en kobling
mellem informations- og medievidenskab, data og IT, samt æstetik og
kommunikation. Derfor har vi hovedsæde på Katrinebjerg i Aarhus N, hvor
hoveddelen af dit nye studie vil komme til at foregå, og hvor flere af
de førnævnte studier også holder til. Virksomheder og forsknings- og
innovationscentre holder også til her. Du vil derfor inden længe blive
del af et spændende miljø med udvikling og masser af muligheder.
At starte på et nyt studie føles altid som en stor omvæltning; måske er
du lige flyttet til byen, måske er det ved at være lang tid siden, at du
har åbnet en bog, måske kommer du fra et andet studie, hvor tingene har
fungeret på en helt anden måde, eller måske kommer du direkte fra en
ungdomsuddannelse, hvor alt er tilrettelagt for dig. For alle gælder, at
det er en ny hverdag man skal indrette sig efter og tilpasse sig, og det
kan i starten være svært at overskue.
Til gengæld står tutorer, studievejledere, undervisere og dine
medstuderende klar til at dele oplevelser, tvivl, erfaringer, spørgsmål
og svar, så du kan komme godt i gang, og få nogle fantastiske år i dit
liv. Vi er ti tutorer fra 3. semester, og en koordinerende tutorer fra
5. semester, der har studiestarten på Digital design frisk i hukommelsen
og masser af erfaring at dele af. Derfor har vi sammensat, hvad vi føler
er den bedst mulige studiestart for jer, og vi glæder os utrolig meget
til at dele den med jer, samt vise jer til rette!
Vi ses den 24. august!
De bedste hilsner jeres tutorer:
Malthe, Kenneth, Jakob, Stine, Henrikke, Bastian, Thomas, Emil, Tilde,
Frederik og Sebastian
PROGRAM FOR RUSUGEN
2015
3
OM RUSUGEN
Rusugen er en uge, hvor du som ny studerende får indblik i dit nye
studie. Det er en uge med en faglig såvel som en social introduktion til
studiet, hvor du hører om studieliv og studiemiljø, samt lærer dine
kommende medstuderende og tutorer at kende.
Der vil om formiddagen i rusugen være et introprojekt. Underviseren på
Digital Design vil undervise og støtte jer som nystartede studerende i
at arbejde med en faglig studierelevant problemstilling. Den konkrete
opgave vil blive beskrevet nærmere i rusugen. Derudover vil der blandt
andet være forenings-præsentationer og andre oplæg, der har relevans for
livet på og omkring Digital design.
Aftenerne vil gå med sociale arrangementer, hvor det er meningen, vi
skal hygge os, have det sjovt og lære hinanden bedre at kende. I midten
af
ugen
afholdes
det
traditionsrige
O-løb,
der
foregår
i
universitetsparken. Ugen afsluttes i fællesskab til årets første
fredagsbar, hvor der er mulighed for hygge og spil, og at møde de ældre
studerende. Mange af de sociale elementer i rusugen vil foregå sammen
med vores søster-studie Informationsvidenskab.
4
PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015
PROGRAM
Mandag d. 24. august
Kl. 09.00:
Kl. 10.00:
Kl. 11.00:
Kl. 12.00:
Kl. 12.30:
Kl. 14.00:
Kl. 15.30:
Velkomst i Peter Bøghs auditoriet
se nydd.dk for rutevejledning og adresse
Hygge på holdene
Studievejledningen kommer på besøg
Frokost (N.B. medbring selv eller køb i kantinen)
Introprojekt
Rundvisning
Fri
Kl. 18.00: Mad og hygge med Informationsvidenskab i fredagsbaren
Tirsdag den 25. august
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
09.00:
09.30:
12.00:
12.30:
13:45:
14.15:
15.30:
Morgenmad og hygge
Introprojekt
Frokost
Oplæg fra foreninger
Pause
Computerdag – husk din computer!!
Fri
Kl. 17.30: Spis hos en tutor
Kl. 20.30 – 01:00: PANIK-fest på Katrinebjerg
Onsdag den 26. august
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
09.00:
09.30:
12.30:
13.30:
18.00:
Friaften
Morgenmad og hygge
Introprojekt
Frokost og forberedelse til O-løb
O-løb
Fri
PROGRAM FOR RUSUGEN
2015
5
Torsdag den 27. august
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
09.00:
09.30:
12.00:
12.30:
13.30:
13.45:
15.00:
Morgenmad og hygge
Introprojekt
Frokostpause
Oplæg fra foreninger
Pause
Oplæg fra ældre studerende
Fri
Kl. 18.00: Pubcrawl
Kl. 22.00: Fest på Bernhardt med Informationsvidenskab og Medievidenskab
Fredag den 28. august
Kl. 12.00: Leg og hygge i Universitetsparken
Kl. 16.30: Pizza og kåring af O-løbsvinderne
Kl. 17.30: Vi går samlet til årets første fredagsbar!
-
Vi vil i løbet af den første dag introducere jer til de steder, vi
mødes og tilbringer tid gennem rusugen, så I skal bare have styr på
mødestedet for mandag morgen, så klarer vi resten!
6
PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015
INFO FRA TUTORER
Kontaktinfo
Koordinerende tutorer:
Sebastian O’Sullivan Højholm, 29 29 12 21, [email protected]
Emil Irming, 29 61 86 26, [email protected]
Semesterstartsfest
Vi holder semesterstartsfest med studerende på tværs af årgangene på
Digital Design, Informationsvidenskab og Medievidenskab den 4. September
2015. Sæt kryds i kalenderen!
Hyttetur
D. 2-4 oktober skal vi på hyttetur til Bogensholmlejren
Informationsvidenskab. Mere information om dette kommer i rusugen.
med
Facebook
Du kan allerede nu gå ind og finde dine tutorer og medstuderende i den
Facebook-gruppe, der er oprettet til jeres årgangshold: Digital Design
2015
#Hashtag
Allerede nu kan du tjekke #audigitaldesign og #yourniversity ud på
Twitter og Instagram for at få indblik i studielivet. Derudover har
jeres rusuge på digital design fået sit eget hashtag: #ddrus15. Her vil
I kunne se noget fra tutorernes forberedelse, og tagge jeres egne
billeder før og under rusugen.
Indbetaling
For at vi kan stable rusugen og hytteturen på benene, beder vi dig
indbetale 650 kr. Beløbet skal være overført senest d. 17. August 2015,
og kan gøres gennem følgende adresse:
https://studiestartddinf.nemtilmeld.dk/
Pengene går til bl.a. mad og flere forskellige arrangementer i rusugen,
samt overnatning, mad og transport til hytteturen.
7
PROGRAM FOR RUSUGEN
2015
NYTTIGE HJEMMESIDER
www.nydd.dk
Digital designs rushjemmeside – her finder du relevant information fra
tutorerne. Bl.a. opdateres programmet for rusugen løbende, såfremt der
er ændringer, så husk at tjekke den op til rusugen!
www.oddsau.dk
Studenterforening for studerende på Digital design som bl.a. holder
workshops, foredrag og studieturer for os. De har også en Facebookgruppe.
www.studerende.au.dk/arts
Studieportal for ARTS, her kan du finde relevant
undervisere, studievejledning, studieordninger m.m.
information
om
studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nyestuderende/
En need-to-do og need-to-know liste.
www.su.dk
Husk at søge om SU!
www.au.dk
Hele Aarhus Universitets hjemmeside
www.stakbogladen.dk
Her kan du købe fagbøger fra pensum
www.fredagsbar.dk
Fredagsbaren for Informationsvidenskab, Digital Design og Medievidenskab
www.panikfest.dk
Festforening for hele Katrinebjerg
www.ungdomsboligaarhus.dk
Her kan du som studerende søge ungdomsboliger og kollegieværelser. De
har boliggaranti i forbindelse med studiestart.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ☺
VI SES D. 24. AUGUST!