Nr. 4-2015

Tversted-Uggerby
Kirkeblad
Nr.
4
Tema: Musik i kirken
September - Oktober - November 2015 . 65. årgang
Musik
Musik er et sprog. Sprog er en måde at kommunikere
på. Det er ikke kun mennesker, der har et sprog. Bier,
delfiner, chimpanser, myrer og mange andre dyrearter kommunikerer ved hjælp af forskellige former
for sprog, men mennesket er den dyreart, der har det
mest udviklede og nuancerede sprog, både hvad angår
tale og tegnsprog, men også ved hjælp af musikken.
Musikken er en form for sprog. Ikke særegent for
mennesket. Tænk på solsorten, som fra toppen af
flagstangen hævder sit territorium, men menneskets
formåen, hvad musik angår, overgår alle andre dyrearter.
Men hvad er det, vi meddeler hinanden ved hjælp af
musikken? I hvert tilfælde to ting:
Strukturer og følelser!
Musikken og måske allermest den klassiske musik har
en struktur opbygget af melodi, rytme, og toneskalaer
som danner klange og harmonier. Og det – at analysere musikken for disse begreber – er en intellektuel
fornøjelse og tilfredsstillelse og her berører vi punkt 2:
Følelserne.
Når vi nyder er stykke musik, bliver vi følelsesmæssig rørt på den ene eller anden måde. Og således også
når vi oplever musikken i kirken.
I kirkerummet formidler musikken et budskab, som
appellerer til vores følelser. Tænk på hvordan vi kan
blive rørt ved et bestemt orgelstykke eller en bestemt
salme, selv om vi ser bort fra teksten.
Men går disse to i spand, altså musik og tekst, kan
det i den grad virke berigende.
Kirkens musik
Og her kommer sangen og specielt kormusikken ind
som noget væsentligt. Ja i den russisk – ortodokse
kirke er alle musikinstrumenter bandlyst. Her gælder kun den menneskelige stemme og har man først
oplevet en højmesse i denne kirke, forstår man det
godt. Her kan man virkelig komme i »den syvende
2
himmel« ved hjælp af musikken og teksten, foredraget
af den menneskelige stemme. Derfor er kirkekor så
vigtige. Også på grund af det sociale sammenhold det
medfører.
Koret kan formidle kirkens budskab på en måde
som selv den bedste præst ikke formår. Prøv at tænke
på en gudstjeneste uden musik. Der mangler noget,
som kun musikken kan give. Det er derfor vi spiller
og synger i kirken.
Begynder vi at spørge hvad det er musikken giver,
kommer vi oftest til kort. Den kan berøre os på mange
måder. Sommetider kan vi blive rørt til tårer, og til
andre tider bliver vi glade og muntre. Det er som om
musikken spiller på hele følelsesregisteret.
Jeg ved godt at der er mange andre former for kommunikation, som også taler til vores følelser.
Romaner, digte, film, teater osv., men det er alligevel
som om musikken er mere universel.
Selv om jeg ikke forstår det ungarske sprog eller
swahili, er jeg sikker på, at jeg kan berøres ved at lytte
til de pågældende landes musik. Musik berører noget
menneskeligt, som ikke kan eller skal oversættes.
Musikkens sprog
Det er næsten som om Vor Herre - da han splittede
folkeslagene ved at give dem hvert sit sprog i fortællingen om Babelstårnet – alligevel gav mennesket et
sprog, som alle folkeslag forstår.
Musikkens sprog. Derfor er det også vigtigt at vi
fastholder musikken i kirken. Med eller uden kor.
Ib Wulff-Jørgensen
(Sognepræst i Tversted, Uggerby og Sørig fra 1985-2007)
Kirkens korarbejde
i Tversted og Uggerby
I Tversted-Uggerby pastorat har korarbejdet høj prioritet. Organist Rolf Ruggaard har de seneste år undervist børnekor på Tversted Skole samt ungdomskor og
voksenkor i Konfirmandhuset om onsdagen.
Børnekoret og Ungdomskoret deltager i gudstjenester
til høst, jul, fastelavn og andre særlige begivenheder.
De deltager også i koncerter, musicals og luciaoptog.
Vendsyssel Fælleskor
Voksenkoret medvirker i gudstjenester og koncerter,
og derudover deltager de to gange om året i projektkoret Vendsyssel Fælleskor, som er et samarbejde mellem
organisterne ved kirkerne i Hirtshals, Bjergby-Mygdal
og Tversted-Uggerby. Vendsyssel Fælleskor laver koncerter og musikgudstjenester i de involverede kirker.
Afslutningskoncert
Korene ved Tversted og Uggerby kirker afsluttede sæsonen med en rigtig Glad Sommerkoncert i Tversted
kirke 24. juni 2015. Der var indslag med børnekoret,
ungdomskoret og voksenkoret hver for sig og sammen. I dagens anledning var der hidkaldt musikalsk
assistance fra en rytmegruppe, som bl.a. var med til at
give ungdomkorets version af Michael Jacksons Man
in the Mirror et ekstra løft.
Ny sæson
Korene er nu startet på en ny sæson. Ungdomskoret
øver om onsdagen kl. 16.30-18.00 i Konfirmandhuset
i Tversted og Vokenskoret også om onsdagen samme
sted kl 19.00-21.00. Nye korsangere er hjerteligt velkomne.
Der arbejdes i øjeblikket på et nyt tilbud til Børnekoret efter at Tversted Skole er lukket.
3
Ungdomskoret - forrest fra venstre: Terese Madvig, Lea Sander Andersen, Asta Nielsen, Lea Beate Holm Bisgaard,
Frida Nielsen, Josephine Engen Eriksen. Bagest fra venstre: Thea Borup Guntofte, Anne-Sofie Thomsen,
Ida Marie Færch Skov, korleder Rolf Ruggaard, Alberte Borrisholt Heyst, Malene Madvig.
Ungdomskoret
til FUKs landsstævne i aarhus
Ungdomskoret har for første gang deltaget i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne, som i år fandt sted
i Aarhus fra 1.-5. juli. Det blev en stor oplevelse for de
unge piger, som deltog i gruppen rytmisk fortsættere
og i det store fælleskor, som opførte et helt nyskrevet
værk ”Lyset har så mange farver” i Musikhuset ved
afslutningskoncerten. Det blev også til optræden i Sct.
Lukas kirke og Langenæskirken.
Redaktionen har stillet pigerne i Ungdomskoret
nogle spørgsmål om, hvordan det er at være med i et
kirkekor:
Hvad er fedt ved at synge i kor?
• At man er sammen med sine venner, og at man får
lov til at synge.
• At høre resultatet af arbejdet og at optræde for folk.
• Der er et fællesskab, og man kan synge i stemmer og
bliver bedre til det.
• At man har det sjovt sammen og at blive bedre til at
synge. Det er også fedt, at vi selv kan komme med
input til, hvad vi skal synge.
• Man får nye venner og lærer at synge efter noder.
• Alle hygger sig.
Lægger du mærke til teksten i sangene?
• Ja, for det meste.
• Ja, og vi får også nogen gange gennemgået teksten
for at få en bedre forståelse af den.
• Ja, nogle af dem – fx Man in the Mirror.
Lærer du noget af at gå til kor?
• Man lærer at lytte til de andres stemmer og at
ramme tonerne.
4
• Ja, at turde synge mere og mere til.
• Ja, at synge efter noder og samarbejde og turde optræde for folk.
• Ja, man lærer at tage hånd om hinanden, når man
synger flerstemmigt.
Hvordan oplevede du FUKs Landsstævne i Aarhus?
• Det var mega sjovt at synge hele dagen, men det var
også lidt hårdt.
• Hyggeligt, anderledes, det var sjovt at se andre kor.
• Det var rigtig sjovt at prøve at arbejde på nogle
andre måder, end vi er vant til, og at synge sammen
med så mange andre. Jeg synes også, at vi er kommet til at kende hinanden bedre efter stævnet.
• Det var sjovt at synge så mange sammen, og så synes jeg, at det var godt for fællesskabet i koret.
Har du lyst til at deltage i flere korstævner?
• Ja, det vil jeg rigtig gerne.
• Ja, det kunne være sjovt, hvis det var i udlandet.
Betyder det noget for dig, at det er et kirkekor?
• Ja, på en måde, for det er dejligt, at vi kan få lov til
at synge i kirken, og at vi fik muligheden for at være
med til FUKs Landsstævne.
• Nej, det betyder ikke noget for mig, for jeg føler
også, vi får lov til at synge nye sange og ikke kun
salmer.
• Det betyder ikke rigtigt noget for mig, at det er et
kirkekor, men jeg er glad for, at vi har muligheden
for at synge sammen.
Nyt blytag på
Tversted kirke
Arbejdet med udskiftning af blytaget og udbedring
af fugtskader skrider fremad. Tømreren har foretaget
reparationer af loftet i kor og skib, og de gamle blyplader er taget af. Nu færdiggør tømreren islolerings- og
loftarbejdet i tagrummet inden blytækkeren lægger
nye omsmeltede blyplader på i august/september.
Mureren er på en særlig opgave med at udskifte fuger
i kvadre-murværket i kirkens vestgavl, og elektrikeren
søger for byggestrøm og el-arbejde i tagrummet. Til
sidst skal de nye loftsbrædder males.
Sognepræst Michael Schwensen er sygemeldt. Pastoratet passes i vid udstrækning af nabopræsterne i BindslevSørig, Katrine Kjeller Petersen Mikaelsen, og Bjergby-Mygdal, Lars Rasmussen Brinth.
Konfirmandundervisningen varetages af præsterne Bjarne Hougaard, tlf. 9894 1080, mail: [email protected] og
Aksel Lindy Toft, tlf. 9894 2470, mail: [email protected] samt børne- og diakonimedarbejder Bente Nedergaard
Larsen fra Hirtshals.
Kirkelige handlinger 1. maj – 31. juli 2015
Døbte
24. maj i Tversted kirke: Ella Krogsgaard Kristiansen, Tversted og Elise Urban Steffensen, Astrup
28. juni i Tversted kirke: Silas Drejer Christensen,
Skibsby
12. juli i Tversted kirke: Bobby og Oliver Blezard
Mikkelsen, Børkop
Viede
23. maj i Uggerby kirke: Signe Hvims og Jeppe
Nielsen, Bindslev
4. juli i Tversted kirke: Lillian Helle og Jens Lau
Rasmussen, Uggerby
Begravelser/bisættelser
4. maj fra Hjørring Kirkegårdskapel: Ingemann
Kristian Albrechtsen – bosat i Uggerby sogn
27. maj fra Uggerby kirke: Benta Jensen – bosat i
Vrå sogn
29. maj fra Hjørring Kirkegårdskapel: Kirsten Jensen – bosat i Tversted sogn
4. juni fra Hjørring Kirkegårdskapel: Hanne Alice
Kallehauge – bosat i Tversted sogn
27. juni fra Tornby kirke og Tversted kirkegård:
Finn Ramlov – bosat i Tornby sogn
4. juli fra Asdal kirke: Johanne Marie Vase – bosat i
Tversted sogn
10. juli fra Tversted kirke: Erling Simonsen, Tversted
15. juli fra Lendum kirke: Arne Linnerup Kristensen – bosat i Tversted sogn
29. juli fra Tversted kirke: Ingrid Strauss, Tversted
5
Familieaften i selskab med
Singlespiseklubben i Uggerby
Onsdag 21. oktober i Uggerby kirke kl. 17.30
Vi starter i kirken med en kort andagt og efterfølgende er der spisning og hygge i Gl. Skole.
Pris for mad og drikkevarer: Voksne kr. 30,00 og
børn kr. 15,00. Øl kr. 10,00 og sodavand kr. 5,00.
Kom og vær med – alle er velkomne.
Høstgudstjenester med frokost
Søndag 13. september kl. 10.30 i Tversted kirke og
frokost i Konfirmandhuset
Kirkens kor og violinisterne Niels Bjerre og Arthur
Vetvik medvirker.
Søndag 20. september kl. 10.30 i Uggerby kirke og
frokost i den Gl. Skole
Kirkens kor og medlemmer af De Aalbæk Spillefolk
medvirker.
Høstofferet går til Folkekirkens Nødhjælp.
Alle Helgen
Gudstjenester
Jazzgudstjeneste
Søndag 11. oktober i Tversted kirke kl. 19.30
Trolling/Fischer/Bach/Sørensen
Kvartetten, som ledes af formanden for Tversted
JazzyDays, Niels Ole Sørensen, tager os kærligt og
kompetent
forbi en række
meget forskellige
salmer, sange og
spirituals.
6
Søndag 1. november
kl. 14.00 i Uggerby kirke og
kl. 16.00 i Tversted kirke
Vi mindes årets døde ved
andagtsfuld gudstjeneste
med smuk musik. De afdødes
navne læses op. Cellist Hanne
Houengaard medvirker.
Visuel koncert – Carl Nielsen 150 år
Fredag 20. november i Tversted kirke kl. 19.30
Fri entré
I 2015 er det 150 år siden Carl Nielsen blev født. I
anledning af komponistens jubilæum har trompetist
Dorthe Zielke og organist Søren
Johannsen skabt en musikalsk
fortælling, hvor Carl Nielsens
musik kombineres med billeder,
tekst og film på storskærm. Alt
sammen for at komme tættere
på både komponisten og mennesket Carl Nielsen.
Efter koncerten byder Tversted
Menighedsråd på et lille traktement i kirken.
Ældreeftermiddag
med bankospil
Torsdag 26. november kl. 14.00
i Konfirmandhuset i Tversted
Sammen med besøgstjenesten i Tversted, Uggerby og Sørig hygger vi med gløgg, æbleskiver
og bankospil.
Alle er velkomne.
Kontakt evt. Agnethe Nielsen, tlf. 23 31 99 27.
Kirkebil kan benyttes: Tlf. 98 93 81 94.
glad« folk til
»Syng dmig
de
ødes sang gla
ge uger
fællessang.
Hansen og
anne Weber
H
es
d
le
e
n
dage
Sangeftermid
olt er afløser.
Lene Borrish
d K irke
t ved Tverste
se
u
h
d
n
a
rm
fi
Det er i Kon
0.
kl. 14.30-16.0
rød: K r. 10,K affe med b
omne.
- alle er velk
ed
m
r
væ
g
o
Kom
Onsdage i uli
Singlespiseklubben
i Uggerby Gl. Skole
spiser sammen onsdage i ulige uger.
Kontakt: Kathrine Madsen, tlf. 52 23 80 20.
Tversted aftenhøjskole 2015/16
Musicalen Gabriel og Maria
Søndag 29. november på Klitgården i Tversted
Kirkens Ungdomskor opfører John Høybyes julemusical for kor og rytmegruppe: Gabriel og Maria – den
første rytmiske julemusical, der blev komponeret
tilbage i 1985. Historien om englen Gabriel, der
forkynder for Maria, at hun skal føde Jesus, er sat i
toner med rock-rytmer, jazz-vals og bossa. Det er også
historien om hyrderne, Herodes og De Vise Mænd.
Koret akkompagneres af Claus Zielke, klaver og Hans
Bovin, bas.
Mere information følger i næste Kirkeblad.
Tema for sæsonens foredragsrække (7 i alt) er
»Hvad Livet lærte Mig«
Torsdag 5. november kl. 19.30 på Klitgården i
Tversted: Zita Hvid, TV2 Nord.
Torsdag 19. november kl. 19.30 på Klitgården i
Tversted: Elisabeth Dons Christensen, tidligere
biskop i Ribe.
Torsdag 3. december kl. 19.30 Borgernes Hus i
Uggerby: Inge Pedersen, barn af 2. Verdenskrig.
Entré kr. 60,- Sæsonkort kr. 200,-
7
KONTaKT
Sognepræst (sygemeldt):
Michael Schwensen
Skagensvej 59, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 10 41. Mobil 51 30 02 90
E-mail: [email protected]
Mandag er præstens fridag.
Kirkebogsføring og attestudstedelse:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14, 9850 Hirtshals
Tlf. 96 25 11 00
E-mail: [email protected]
Organist:
Rolf Ruggaard, tlf. 51 67 06 76
E-mail: [email protected]
6.
13.
20.
27.
29.
14. s. e. trin. Luk 17,11-19
15. s. e. trin. Matt 6,24-34
16. s. e. trin. Luk 7,11-17
17. s. e. trin. Luk 14,1-11
Ældregudstjeneste
10.30 KAKM
Kirkens kor øver i Konfirmandhuset i
Tversted om onsdagen:
Ungdomskoret kl. 16.30-18.00
Voksenkoret kl. 19.00-21.00
10.30 (Høst)
9.00
Kirkesangere:
Tina Houen Nielsen, tlf. 26 24 18 92
E-mail: [email protected]
UGGERBY
10.30 (Høst)
10.30
10.30 (Mariebo)
Jeanette Lauritsen, tlf. 28 40 62 75
E-mail: [email protected]
OKTOBER
4.
11.
18.
21.
25.
27.
18. s. e. trin. Matt 22,34-46
19. s. e. trin. Mark 2,1-12
20. s. e. trin. Matt 22,1-14
Familieaften
21. s. e. trin. Joh 4,46-53
Ældregudstjeneste
9.00
19.30 (Jazz)
10.30
10.30 (Mariebo)
10.30
10.30 LBR
17.30
9.00
NOVEMBER
1.
8.
15.
22.
24.
29.
Alle Helgen Matt 5,1-12
23. s. e. trin. Matt 22,15-22
24. s. e. trin. Matt 9,18-26
S. s. kirkeåret Matt 25,31-46
Ældregudstjeneste
1. s. i advent Luk 4,16-30
16.00 (Musik)
14.00 (Musik)
10.30 KAKM
19.00
9.00
10.30
10.30 (Mariebo)
10.30
KAKM: Katrine Kjeller Petersen Mikaelsen
LRB: Lars Rasmussen Brinth
Så længe sognepræsten er sygemeldt, oplyses søndagens prædikant i Hirtshals-Bindslev Avis og
på kirkens hjemmeside.
Kirkebil kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer.
Ring til Tversted Taxa 98 93 81 94
GUDSTJENESTE PÅ MARIEBO
Sidste tirsdag i måneden kl. 10.30
Alle er velkomne – plejehjemmet serverer efterfølgende kaffe m.m.
FØLG MED PÅ WWW.TVERSTED-PASTORAT.DK
Minikonfirmandundervisning:
Anne Dahl-Hansen, tlf. 20 62 09 22
E-mail: [email protected]
Tversted
Kirkebetjent og graver:
Tlf. 51 67 06 75
Tanja Høgh Nielsen
E-mail: [email protected]
Menighedsrådet:
Formand: Elsebeth Madvig,
Tlf. 24 44 23 99
E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Mads Ejlersen,
Tlf. 21 74 58 02
E-mail: [email protected]
Uggerby
Kirkebetjent og graver:
Ruth Hvims, tlf. 51 67 06 74
E-mail: [email protected]
Menighedsrådet:
Formand: Agnethe Nielsen,
Tlf. 23 31 99 27
E-mail:
[email protected]
Kirkeværge: Kaj Kristensen,
Tlf. 98 97 59 00
redaktion:
Torben Andersen, Uggerby
Elsebeth Madvig,
Tversted Menighedsråd
Fotos:
Redaktionen
(Forsidefoto: Juliane og Isabella i Uggerby
kirke)
www.vestergaards.com
SEPTEMBER
TVERSTED